logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|215|216|217|...|532

Verandering vanuit het fundament

Met deze bijdrage wil de auteur laten zien dat veranderingen zeer gewenst kunnen zijn, maar toch niet altijd vanzelf plaatsvinden. Zij richt zich op individuen en teams die willen veranderen, en onderzoekt de logica van dit niet-veranderen. De onbewuste angst voor verandering huist wellicht in de angst een vanzelfsprekende plek te verliezen in een systeem waar men bij hoort. Daarom kijk de auteur naar het ‘deel’ in samenhang met het grotere geheel. Ook geeft zij aan wat een (team)coach kan doen om een individu of team te helpen zicht te krijgen op wat beschermd wordt.
Gratis
lees meer

De scène begrijpen

‘Szenisch verstehen’ is een begrip uit de psychoanalyse dat gebruikt wordt om de onbewuste relatie tussen therapeut en cliënt te begrijpen. De auteur verkent in dit artikel literatuur over szenisch verstehen en kijkt aan de hand van dit begrip naar non-verbale momenten (scènes) uit de eigen coachingspraktijk. Hij onderzoekt of het instrument te gebruiken is om non-verbale momenten meer in het coachingsproces te betrekken. Szenisch verstehen kan de coach helpen de interactiedynamiek in de coachingsrelatie waar te nemen en begrijpen, om zo een doorbraak in het coachingsproces te bereiken.
Gratis
lees meer

De staat van supervisie (volledige uitgave, 10 artikelen)

Gratis
lees meer

Supervisor, neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid!

Supervisie is een zinnige professie die voor veel mensen veel heeft opgeleverd. Dat maakt ook nieuwsgierig naar wat de invloed is van het superviseren, als vak, op en in onze maatschappij. Dit vraagt enerzijds aandacht voor de kernpunten van de supervisiemethodiek en anderzijds oog hebben voor relevante maatschappelijke ontwikkelingen en de onderlinge relatie hiertussen. De auteur betoogt dat het tijd wordt voor een metareflectie over de methodiek, op zoek naar morele en antropologische vooronderstellingen, en voor verantwoordelijkheid voor de aldus ontdekte invloed op onze maatschappij.
Gratis
lees meer

Supervisie in ontwikkeling

Het is inmiddels bijna twintig jaar geleden dat de auteur van start ging met de supervisorenopleiding in Nijmegen. Binnen zijn supervisiepraktijk begon hij steeds meer te werken met spelvormen. De wens om te begrijpen wat hij daarmee eigenlijk deed, was aanleiding voor een proefschrift over dit onderwerp. Als lector is hij nu betrokken bij het opleiden van studenten tot supervisor. Wat is er in die twintig jaar gebeurd met het vak van de supervisiekunde en hoe heeft het zich ontwikkeld?
Gratis
lees meer

Veranderende professionaliteit in zorg en welzijn

De domeinen zorg en welzijn zijn continu in beweging. Professionals moeten zich leren bewegen in een sterk veranderende maatschappij, waarbij oude rollen en routines niet zelden moeten worden losgelaten. Veranderende wetgeving en paradigma’s wat betreft gezondheid, vergrijzende bevolking en de opkomst van technologie in de zorg vragen om de ontwikkeling van netwerkprofessionaliteit en kritische professionals. Supervisie, intervisie en coaching, middelen die ingezet worden om het leren op de werkplek te stimuleren, kunnen een belangrijke rol spelen in de begeleiding van professionals naar deze nieuwe professionaliteit.
Gratis
lees meer

In staat van ontbinding?

Over een helder supervisorisch methodiekconcept blijken nogal wat supervisoren-in-opleiding niet te beschikken. Wel is er behoefte aan werkvormen, liefst een ‘supermarkt’ vol. In welke context en vanuit welke behoeften supervisie is ontstaan, blijkt veelal onbekend. Met dit artikel willen de auteurs tegenwicht bieden aan de versnippering van supervisie tot een grabbelton van werkvormen, het feit dat opleidingen nauwelijks dragende concepten of theorie aanbieden, en het gebrek aan historisch bewustzijn onder supervisoren.
Gratis
lees meer

De Weg

In dit onderdeel van Ontmoeting vertellen begeleidingskundigen over wat hen maakte tot wie zij zijn. Via welke weg kwamen ze in het vak terecht? Wat waren beslissende kruispunten? Welke ontmoetingen, reisgenoten, films, beelden of boeken waren belangrijk? En waren er ook dwaalwegen? In deze aflevering vertelt Kees Faber daarover. Hij is intern adviseur, coach, (leer)supervisor en docent begeleidingskunde bij de Hanzehogeschool Groningen en redactielid van dit tijdschrift.
Gratis
lees meer

De huidige tijd vraagt mer zelfsturing van professionals'

In deze bijdrage aan de rubriek Ontmoeting staan de auteurs stil bij de staat van de supervisieopleidingen. Welke ontwikkelingen doen zich daar voor? Hoe gaat het met de instroom? En waar komen supervisoren terecht? Deze en andere vragen legden zij voor aan enkele coördinatoren en docenten van supervisieopleidingen, wat leidde tot interessante gezichtspunten.
Gratis
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »