logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|215|216|217|...|545

De Weg

In dit onderdeel van Ontmoeting vertellen begeleidingskundigen over wat hen maakte tot wie zij zijn. Via welke weg kwamen ze in het vak terecht? Wat waren beslissende kruispunten? Welke ontmoetingen, reisgenoten, films, beelden of boeken waren belangrijk? En waren er ook dwaalwegen? In deze aflevering vertelt Thijs Homan daarover. ‘Mijn weg is een tweebaansweg: achteraf hooguit selectief te reconstrueren, vooraf nooit te voorspellen. De rode draad is de combinatie van wetenschap en praktijk. Enerzijds onderzoek doen, publiceren, anderzijds ontdekken dat het in de praktijk anders in elkaar zit dan de wetenschappelijke modellen doen geloven’, aldus Homan.
lees meer

De predikant als begeleider

Een avond in februari, een grote vierkante tafel, brandende kaarsen, vier dominees en twee redactieleden. De predikanten zijn ingegaan op de uitnodiging om van gedachten te wisselen over de begeleidingskundige kant van hun werk, en dan met name vanuit het perspectief van ‘veiligheid’. Aan het woord komen Henk van den Bosch, Marion Bruggen, Kees van Dusseldorp en Dirk Jan Lagerweij. Ze deden alle vier de opleiding supervisiekunde (later begeleidingskunde) of zijn er nog mee bezig. Het artikel doet verslag van deze boeiende bijeenkomst.
lees meer

Hoezo is het hier onveilig? '

De slagkracht van het woord ‘onveiligheid’ is overduidelijk, aldus de auteur. Het is een woord met driedubbele woordwaarde, een woord dat niet zomaar teruggaat in de fles. Als een rood sein dat ons op de rem doet trappen, opdat we stil komen te staan en kunnen onderzoeken wat er aan de hand is. Wat moeten we met dit woord, dat zowel pijn onthult als pijn doet? Het laat zich niet tussen haakjes zetten en als je het doorstreept, blijft het te lezen. We moeten het woord dat geven, waar het zo dwingend om vraagt: aandacht.
lees meer

Containment bij executive teamcoaching

In deze bijdrage passen de auteurs het begrip veiligheid toe op de rol van de executive teamcoach die als begeleider wordt ingeschakeld door leiderschapsteams om hen te ondersteunen bij een ontwikkelvraag. Hoe draagt een teamcoach op professionele wijze zodanig zorg voor een veilige setting in executive teamcoaching, dat de spanningen in een team optimaal kunnen worden gehanteerd, besproken en productief gemaakt? Eerst gaan zij in op het thema executive teamcoaching. Daarna bespreken ze theorie over containment en werken dit uit naar een ‘praktijktheorie’ over ontwerpregels in executive teamcoaching. Het artikel besluit met een reflectie.
lees meer

Veiligheid in begeleiding

In dit artikel gaat de auteur dieper in op het aspect veiligheid in begeleiding vanuit het perspectief van de cliënt en de begeleider. Dit doet zij reflecterend op haar eigen praktijk als psycholoog en coach. ‘Het voelt gewoon niet veilig.’ De auteur hoort het geregeld als startvraag bij coachtrajecten of hoe mensen in een team reageren op vragen over de teamsamenwerking. Zij denkt het zelf ook weleens in situaties waarin ze verzeild raakt. Je weet vaak feilloos wanneer het ‘veilig’ is en wanneer niet. Veiligheid is echter een vaag begrip, dat vooral terug te voeren is naar een gevoel.
lees meer

Honderduit

‘Laatst keek ik terloops uit het raam en zag in de verte helikopters hangen boven Kanaleneiland. De straat waar ik als jongen elke dag doorheen fietste, op weg naar school, was opeens veranderd in een plek des onheils. Wereldnieuws. (...) Zulk soort collectieve, fysieke onveiligheid maak ik gelukkig niet vaak mee. Veiligheid is voor mij vooral iets geestelijks tussen mensen’, zo begint de column van Harry Haakman over veiligheid in verschillende situaties.
lees meer

Organisatieontwikkeling

In dit artikel onderzoeken de auteurs de effecten van modern horizontaal organiseren op de veiligheid en ontwikkeling van de betrokken professionals. Daartoe reflecteren zij op onze bureaucratische wortels in organiseren, die helpt begrijpen welke open plek er valt bij het afschaffen ervan. Daarna volgt een zoektocht naar ingangen voor vitale én veilige organisatieontwikkeling, passend in deze veeleisende tijd. Hoe leiders en begeleiders hieraan kunnen bijdragen, vormt het slot van deze bijdrage.
lees meer

Veiligheid en S.P.E.L- training

Veiligheid is een subjectieve ervaring die voor een belangrijk deel beïnvloed wordt door de sociale context. Vanuit het idee dat er altijd sprake is van onzekerheid, angst en kwetsbaarheid, worden in deze bijdrage de uitgangspunten beschreven die ervoor zorgen dat zulke gevoelens niet onnodig aangewakkerd worden. De auteur concludeer dat goed verwachtingsmanagement noodzakelijk is, evenals een heldere framing van oefeningen en werkvormen. Maar misschien wel het belangrijkste is het creëren van een sfeer waarin open exploreren en experimenteren gewenst is.
lees meer

Thema: Verhalen, maart 2019

Inhoudsopgave: KENNIS EN KUNDE Werken met verhalen in organisaties De trainer als troubadour COLUMN Show, don’t tell ONTMOETING In gesprek met Michaël Derkse De Weg (aflevering PRAKTIJK EN PROFESSIE Werken met het DialoogLab Zeven sleutels naar het verhaal Verhalen in supervisie GELEZEN Perfect imperfect Het zetten van ‘kraken   Redactioneel Verhalen horen bij het leven van de mens. Vroeger waren er verhalenvertellers die hun verhalen als verteller of troubadour ten gehore brachten en zo van stad naar stad reisden. De ‘orale overlevering’ was anoudsher bedoeld om verhalen van generatie op generatie over te brengen in een overwegend analfabetische  samenleving. Tegenwoordig kunnen we misschien meer spreken van een digitale traditie die de orale overlevering voedt. Verhalen zijn op afroep, via diverse kanalen en in diverse kleuren, beschikbaar. Hierdoor worden we beïnvloed en beïnvloeden we ook weer anderen. In de praktijk van begeleiding hebben verhalen eveneens een plek. We werken met het verhaal van de cliënt, waarbij we ook onze eigen verhalen inbrengen. Daarom leek het ons als redactie een mooi en belangrijk thema. We belichten dit vanuit diverse perspectieven. In het hoofdartikel ‘Een veelheid aan verhalen: rijkdom of rumoer’ richten Martijn van Ooijen, Saskia Tjepkema en Koen Weber zich op het werken met verhalen in de begeleiding van organisaties. Zij geven ook handreikingen om narratieve technieken toe te passen. Marcel van de Pol neemt ons mee in het werken met het DialoogLab, waarbij hij een aantal fasen doorloopt om een verhaal vanuit verschillende perspectieven te zien en beleven, waardoor nieuwe gezichtspunten ontstaan. In ‘De trainer als troubadour’ beschrijft Michiel de Ronde de rol van de trainer in het licht van de orale traditie. Joke Goudswaard belicht zeven sleutels om de ‘verhaalruimte’ te openen, waarbij zij een inkijk biedt in haar manier van narratief werken bij begeleiding. Mila Volf belicht inspirerend hoe verhalen ook een plek in supervisie kunnen hebben. Voor de rubriek Ontmoeting praatten we dit keer met Michaël Derkse, grondlegger van de Pulsar Visie. Op indringende wijze maken we kennis met zijn verhaal en ideeën over de rol van verhalen in begeleiding. Shirine Moerkerken en Barbara van der Steen recenseren op een reflectieve en persoonlijke manier elkaars boeken ‘Perfect imperfect’ en ‘Hoe ik verander’. We complementeren dit nummer met een scherpe column van An Kramer en een mooie bijdrage aan De Weg van Marianne Banning-Mul. Bij mijn debuut als coördinator van een themanummer kan ik zeggen dat ik trots ben op het resultaat. Ik realiseer me des te meer dat ik mij met alle ervaringsverhalen van anderen een beeld kon vormen van wat ik onderweg zou kunnen tegenkomen. En ik realiseer me, door alle mooie artikelen, dat het aanreiken van (ervarings)verhalen ook een belangrijke rol van de coach is bij begeleidingsvraagstukken.   Tijn Ponjee
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »