logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|514|515|516|...|544

Eenzaamheid (volledige uitgave, 16 artikelen)

INHOUD THEMA ´EENZAAMHEID´ (augustus 2014) Verkenning: Eenzaamheid raakt ons allemaal, John Stolvoort De opinie van…Prof. Dr. Nan Stevens, Christine Beenhakker Column: Ali heeft een hart, Murat Can Pioniers: Richard Bandler en John Grinder, Ron van Deth Achtergrond: Eenzaamheid als uitdaging, Jeannette Rijks PRAKTIJK Uit ‘t veld: Alles weg, Emmy Davids Caleidoscoop: Van klacht naar kracht, Aad Francissen Ondernemen: Handel in hulpverlening, Frans van der Gouw Wetenschap: Een verwerkingsmodel voor eenzaamheid, Eric Schoenmakers HELP: Innerlijke strijd ACTUEEL Achtergrond: Deelnemende professionaliteit bij eenzaamheid, Ton Jorna Issue: Mythe of realiteit?, Theo van Tilburg Achtergrond: Revolutie in liefdesland, Leona Aarsen & John Stolvoort Gelezen Verder lezen over eenzaamheid Trends & Ontwikkelingen Alleen Het liefst ben ik thuis en zorg ik voor mijn gezin, terwijl hetgeen er speelt, hoe ik me voel, nieuwe ideeën en andere perspectieven mijn revue passeren. Bezoek en sociale verplichtingen verstoren mijn overdenking. Niemand die het merkt: gastvrij zet ik koffie, bak ik cake en vraag geïnteresseerd naar het wel en wee van de ander. Uitbundig en sociaal begeef ik me onder mensen op feesten, congressen en vergaderingen. Nadien ben ik uitgeput, heb ik hoofdpijn en tijd nodig om tot mezelf te komen en mijn gedachten weer op een rij te zetten. Hoezeer ik vriendschap en interesse van anderen ook waardeer, het kost me energie en moeite om in aanwezigheid van hen te verkeren. Eigenlijk ben ik gewoon liever alleen. Anderen ervaren alleen zijn juist als onplezierig, en missen sociale contacten of een hechte band met anderen; voor hen is het zich alleen voelen verworden tot eenzaamheid. Eenzaamheid is dus geen objectief gegeven, maar een gevoel. Het is een probleem in onze samenleving dat grote aantallen mensen raakt, zo zet Theo van Tilburg in ‘Issue’ uiteen. John Stolvoort somt in de ‘Verkenning’ op onder welke omstandigheden eenzaamheid in de counsellingpraktijk de kop kan opsteken en Emmy Davids deelt ervaringen uit haar praktijk die laten zien hoe schrijnend eenzaamheid kan zijn. In de ‘Caleidoscoop’ en ‘Wetenschap’ delen Aad Francissen en Eric Schoenmakers benaderingen die de counsellor en diens cliënten behulpzaam kunnen zijn bij de bestrijding van eenzaamheid. Ton Jorna daagt ons uit om eenzaamheid te betreden daar waar die ‘huishoudt’. Door eenzaamheid existentieel te duiden kan het unieke levensverhaal ons onvermoede mogelijkheden tonen. In onze maatschappij valt of staat je populariteit bij het aantal volgers op Twitter, het aantal vrienden op Facebook, de omvang van je netwerk op LinkedIn en het aantal reacties op je blog. In deze hoogtijdagen van sociale media schieten de mogelijkheden om je leven te delen met de buitenwereld als paddenstoelen uit de grond. Enerzijds bieden voorzieningen als Facebook en Skype mensen de gelegenheid om contacten te onderhouden waar dat eerder wegens afstand of ziekte niet meer mogelijk was. Anderzijds lijken deze media juist de nadruk te leggen op datgene wat hip and happening is en het taboe op eenzaamheid voor diegenen die niet aan dit ideaalbeeld voldoen, alleen maar te versterken. Aan counsellors de uitdaging de muur rond eenzamen te helpen afbreken en hun steentje bij te dragen aan het doorbreken van het taboe op eenzaamheid.
5,95
lees meer

De opinie van Prof. Dr. Nan Stevens: In goed gezelschap

“Het aangaan en onderhouden van vriendschap hangt samen met zelfwaardering, het belangrijk vinden om een zo goed mogelijk leven te hebben, ook op oudere leeftijd.” Volgens Prof. Dr. Nan Stevens is vriendschap een belangrijke hulpbron bij de ontwikkelingstaken van het ouder worden. “Het belangrijkst daarbij is om na te gaan wat je wilt, wat je hebt en wat je doelen zijn, en hoe je die wensen en doelen op het gebied van vriendschap kunt bereiken. Wat mensen leren in hun vriendschapsrelaties kunnen zij ook toepassen in hun partnerrelatie of in de relatie met hun kinderen.”
1,95
lees meer

Column: Ali heeft een hart

Net als de meeste migranten, heeft Ali twee gezichten. Het gezicht met de twee culturen wekt de indruk dat hij, gelijk mieren die altijd bij en met elkaar zijn, een overdreven druk sociaal leven leidt. Met dit gezicht neemt hij anderen bij de hand: sommige autochtonen, de meeste migranten, bijna alle landgenoten, regiogenoten, dorpsgenoten en natuurlijk zijn omvangrijke familie. Het lijkt alsof Ali de luxe niet heeft om alleen te zijn. Met dat andere gezicht staat Ali tussen de culturen en vindt hij juist geen aansluiting bij de genoemde groeperingen. Hij staat alleen. Je zou zeggen dat het eerste gezicht vrolijker kijkt dan het tweede, maar schijn bedriegt! Met beide maskers op voelt Ali zich alleen staan en eenzaam, met de culturen ligt die eenzaamheid opgesloten in zijn hart en tussen de culturen presenteert die eenzaamheid zich letterlijk en figuurlijk. Deze onbedoelde maar aan migratie inherente vereenzaming neemt maar toe door bewuste en onbewuste discriminatie en isolatie door autochtonen, en internationale gebeurtenissen waarbij de politiek extra olie op het vuur gooit. Hierdoor bevinden de migranten zich niet alleen in een vicieuze cirkel, maar ook in neerwaartse spiraal van vereenzaming. Zij dragen geen cultureel harnas of laagje vernis dat hen beschermt tegen gevaren en risico’s van migratie: ontworteling, ontheemding, het verlies van vertrouwde leefwerelden en een ontmanteling van sociale structuren en culturele instituties. Deze problemen treden niet alleen op bij de eerste generatie migranten, maar ook bij de nieuwe generaties, soms zelfs vaker dan bij de oudere generatie. Ali’s durven en willen geen beroep doen op anderen en zeker niet op landgenoten. Schaamte, schuldgevoel, sociale controle, angst voor roddelen, jaloezie en het gevoel een ‘mislukte migrant’ te zijn houdt hen tegen. Mocht een verblijf in het land van herkomst al soelaas bieden en gemiste kansen kunnen compenseren, dan is de oudere generatie niet in staat te gaan door ouderdom of ziekte, en de nieuwe generatie niet door onbekendheid daar, zich onbemind voelen en gebrek aan geld. Als we als individuen en als maatschappij deze ontwikkeling niet kunnen beïnvloeden, wordt eenzaamheid zijn nieuwe naam: Ali de Eenzame. Murat Can kwam eind 1986 vanuit Turkije naar Nederland voor gezinshereniging. Hij is gespecialiseerd in interculturele vraagstukken en promoveerde in 2010 op een grootschalig promotieonderzoek onder allochtonen naar de kwaliteit van leven van migranten, hun psychische klachten en hun beleving van migrant zijn. Over deze onderwerpen publiceert hij veelvuldig. www.can-holding.nl
Gratis
lees meer

Pioniers: Richard Bandler en John Grinder

Al veertig jaar wordt neurolinguïstisch programmeren (NLP) op tal van terreinen toegepast. Zelfs grootheden als Bill Clinton, Oprah Winfrey en Bill Gates zouden er gebruik van maken. De grondleggers van deze beweging zijn Richard Bandler en John Grinder. Wat is hun bijdrage geweest en hoe moeten we hun werk waarderen?
1,95
lees meer

Eenzaamheid als uitdaging

Er is weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van professionele gespreksvoering, en nog minder naar de effectiviteit van counselling bij eenzaamheid. Voor zover onderzocht blijkt deze hulpverlening nauwelijks effectiever dan een gewoon gesprek van mens tot mens. De cliënt kan dan wel tevreden zijn met de aandacht, het probleem is niet opgelost (Bower, 2011). Volgens Fokkema en Van Tilburg (2006) is de effectiviteit van hulpverlening bij eenzaamheid bedroevend laag. Meer dan 80% van de geboden hulp, van welke soort ook, levert geen resultaat op.
1,95
lees meer

Uit 't veld: Alles weg

Daar sta ik dan weer, voor de voordeur van iemand die ik nog niet ken. Ik weet wel iets van mevrouw Hoek. Een verzorgende vertelde me dat ze in korte tijd veel verliezen heeft gekend en dat ze nu haar enige dochter heeft verloren bij een ongeluk, waarbij ook haar kleindochter zwaargewond raakte. Een te groot verdriet om te hanteren. Met knikkende knieën bel ik aan. Wat kan ik hier betekenen?
1,95
lees meer

Caleidoscoop: De Geluksroute

De verzorgingsstaat, die sinds de tweede wereldoorlog zorgvuldig is opgebouwd, wordt langzaam omgebouwd naar een participatiesamenleving. De verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn komt weer meer bij burgers zelf te liggen. De nadruk ligt steeds meer op wat mensen wél kunnen. Niet langer gaat het om het aandragen van oplossingen voor een cliënt, maar om het aanspreken van de cliënt op de eigen regie, de eigen kracht en het eigen netwerk. Er is nu behoefte aan interventies die handen en voeten aan deze omslag geven. De Geluksroute is zo’n interventie, gericht op sociaal geïsoleerde inwoners en sterk gebaseerd op de positieve psychologie.
1,95
lees meer

Handel in hulpverlening

Is het ethisch om geld te verdienen aan de ellende van een ander? Mag counselling gezien worden als een segment binnen het speelveld van vraag en aanbod? Wat betekent ‘markt’ in een branche waarin hulpverlening centraal staat en wat is deze hulpverlening waard? Een verkenning van de ‘handel’ in counselling.
1,95
lees meer

Een verwerkingsmodel voor eenzaamheid

Eenzaamheid is niet alleen een negatieve ervaring, maar heeft verstrekkende gevolgen voor het welzijn (De Jong Gierveld, 1998) en de gezondheid van mensen (Aanes, Mittelmark, & Hetland, 2010, Hawkley & Cacioppo, 2010, Ó Luanaigh & Lawlor, 2008, Routasalo & Pitkala, 2003). In Nederland is het gebruikelijk eenzaamheid te bestrijden door activiteiten aan te bieden waarbij mensen samenkomen. Helaas zijn deze activiteiten vaak niet effectief in het reduceren van eenzaamheid (Fokkema & Van Tilburg, 2007, Schoenmakers, Van Tilburg, & Fokkema, 2012). Het is daarom de hoogste tijd om een nieuwe aanpak voor de bestrijding van eenzaamheid te ontwikkelen.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »