logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|523|524|525|...|545

Help: Kwetsbaar

Kwetsbaar De heer en mevrouw Scholten leven al jaren zonder gezondheidsproblemen. Tien jaar na de pensionering van meneer Scholten besluit het echtpaar naar zijn geboortedorp te verhuizen. Mevrouw Scholten kent nog weinig mensen in het dorp. Een jaar later overlijdt meneer Scholten aan een hartinfarct en blijft mevrouw Scholten alleen achter. Na het plotselinge verlies van haar man maakt ze een periode van rouw door. Ze is neerslachtig en slaapt slecht. Ze kent weinig mensen in het dorp en voelt zich door de afstandelijkheid van de dorpsbewoners buitengesloten. Van haar vier kinderen komt alleen haar dochter eens in de week langs. Mevrouw Scholten woont in een groot huis met een tuin die veel werk vraagt. Ondanks de kleine lichamelijke ongemakken, momenten van psychische terugval en een eenzaam bestaan in de buurt mankeert ze niets waarvoor ze naar de dokter zou moeten. Toch dringt haar dochter erop aan dat ze hulp zoekt.
1,95
lees meer

Gelezen over senioren

Basisboek Zorg om ouderen Maritza Allewijn & Bère Miesen.Bohn Stafleu van Loghum, 2010.ISBN 978 90 313 7871 5 Pychogeriatrie is geen eenvoudig vakgebied, zo stellen Allewijn en Miesen in de eerste regel van het ‘Basisboek Zorg om ouderen’. Het boek gaat in op een aantal kenmerkende veranderingen in gedrag bij dementie en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven van ouderen met psychogeriatrische problematiek. Het ‘Basisboek Zorg om ouderen’ is te beschouwen als een gedeeltelijke herdruk van het in 2006 verschenen boek ‘Zorg om ouderen: Een leidraad voor mantelzorgers’. De auteurs geven zelf aan dat de nieuwe uitgave meer gericht is op de professionele zorgverleners: verzorgenden, ouderenadviseurs, verpleegkundigen, artsen en psychologen. Alle hoofdstukken zijn geschreven door verschillende deskundigen op het vakgebied in een over het algemeen heldere, toegankelijk stijl. Het boek kent drie delen en trapt af met ‘Veranderingen in gedrag’, het eerste en langste deel. Per hoofdstuk komt een specifiek probleem aan de orde, zoals depressie, vergeetachtigheid, agressie en dwangmatig gedrag. Alle hoofdstukken hebben een opvallend praktische insteek. Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden tonen de auteurs aan wat de conditie betekent. Elk hoofdstuk bevat adviezen voor de omgang met het in dat hoofdstuk behandelde probleem, en een korte literatuurlijst. De auteurs beschrijven steeds verschillende kanten van het gedragsprobleem: Waardoor wordt het veroorzaakt? Wat betekent het voor familieleden, verzorgenden en overige bewoners van de verpleeginstelling? Maar ook: Hoe voelt de oudere zich zelf door dit probleem? Het tweede deel, ‘Behandeling en begeleiding’, gaat in op enkele benaderingswijzen en vormen van therapie; ook weer aan de hand van veel praktijkvoorbeelden. In het laatste deel, ‘Informatie voor mantelzorgers’, staat een aantal zaken centraal die van bijzonder belang zijn voor mantelzorgers die met dementie te maken hebben. De auteurs schuwen niet om zwaarwegende thema’s aan te pakken, zoals stress bij mantelzorgers en de gang van zaken rond euthanasie. Psychogeriatrie is inderdaad een moeilijk vakgebied. Gelukkig maken de heldere, leesbare schrijfstijl en de vele praktijkvoorbeelden dat het boek zeker niet alleen interessant en verhelderend is voor professionals in de zorg. Ook buiten de hoofdstukken die specifiek gericht zijn op mantelzorgers vinden we belangrijke uitleg en adviezen speciaal voor verzorgenden. Voor iedereen die meer wil weten over wat psychogeriatrische problemen betekenen voor het dagelijks leven van ouderen én hun verzorgenden is dit dan ook een waardevol boek. Marisca van Ommen – adviseur communicatie Psychotherapy with older adults Bob Knight. Sage, 2004 (3rd ed.). ISBN 978 07 619 2373 2 In psychotherapie voor oudere volwassenen breekt de auteur, professor gerontologie, psychologie en counselling aan de University of Southern California, een lans voor het behandelen van mensen op leeftijd. In Amerika leeft sterk het gevoel dat ouderen minder baat zouden hebben bij psychotherapie behandelingen. Knight toont aan dat dit niet zo is; het tegendeel is waar, ook de oudere volwassenen kunnen er veel winst uit halen. Met behulp van zijn CCMSC-model (Contextual, Cohort-based, Maturity, Specific Challenge) toont hij aan dat onder andere het cohort waartoe de oudere cliënt behoort uiterst belangrijk is om een behandeling goed te laten verlopen. De therapeut zal zich in moeten leven, zowel in het tijdperk waarin de cliënt opgegroeid is, als in de context waarbinnen de oudere leeft. Om dit mogelijk te maken beschrijft de auteur welke aanpassingen binnen de psychotherapie nodig zijn om ook de ouderen optimaal te kunnen begeleiden. Opbouwen van rapport kan moeilijk zijn en krijgt dan ook speciale aandacht. Ook de specifieke problematiek van overdracht en tegenoverdracht – de cliënt kan zo maar een (groot)ouder van je zijn – wordt behandeld. Daarnaast is het stellen van de correcte diagnose juist bij deze cliëntengroep heel erg belangrijk en complexer dan bij jongere cliënten. Bij ouderen worden psychische problemen vaak verhuld door de aanwezigheid van fysieke problemen. Samenwerking en overleg met behandelende artsen is dan ook vaak noodzakelijk. Aanpassingen in de te gebruiken psychotherapeutische interventies en methodieken, en denkwijze van de therapeut zijn dan ook nodig. In afgebakende hoofdstukken worden deze wijzigingen, geïllustreerd met veel voorbeeldcases, besproken. Zo is er aandacht voor het omgaan met verdriet en verlies, het leven met een chronische ziekte en de problematiek van dementie. Maar ook worden de familie en directe zorgverleners van de oudere niet vergeten. Voor al deze aandachtsgebieden worden doeltreffende aanpassingen op interventies benoemd.De beroepsethiek vormt ook een belangrijk aandachtsgebied. Voor behandeling van oudere cliënten kunnen onderwerpen zoals geheimhouding, het verkrijgen van toestemming om collega’s te consulteren en het dilemma, of zelfstandigheid of opname beter is voor de cliënt, extra complex zijn. Ofschoon dit boek gebaseerd is op de Amerikaanse samenleving bevat het heel veel belangrijke informatie die zeer zeker ook in de Nederlandse maatschappij uitkomst kan bieden. De groeiende vergrijzing in ons land is zeer zeker ook een goede reden om je te verdiepen in behandelmogelijkheden voor de oudere volwassenen onder ons. Jac van den Goor - counsellor en coach    
Gratis
lees meer

De opinie van Huub Buijssen

Wat motiveert een jongen van pakweg twintig om gerontologie te gaan studeren, om zich beroepsmatig met ouderen bezig te houden? De waarom-vraag, als het gaat om cruciale keuzes in het leven, is zelden te beantwoorden, vindt Huub Buijssen. Mensen zoeken altijd naar logische verklaringen waarom ze iets gedaan of gekozen hebben, of het nu gaat om de partnerkeuze, een studie of een beroep. Maar inzicht in de eigen diepste beweegredenen – dat is ons zelden gegeven.
1,95
lees meer

Lezerscolumn: Levensverhalen

Levensverhalen Als ik met mensen praat dan valt mij vaak op dat ieder zo zijn verhaal heeft, en vertelt. Kennelijk zit verhalen vertellen in ons bloed. Onze levens zijn beïnvloed door onze collectieve geschiedenis, zoals de veldslag van keizer Napoleon, de theorieën van Einstein en de landing op de maan. Meer invloed nog heeft ons eigen verhaal. Hoe heb je gebeurtenissen in je eigen leven beleefd, verwerkt en wat heb je ervan geleerd? Eens kwam ik bij een man van 85 thuis om een WMO-aanvraag voor hulp bij het huishouden te beoordelen. Ik had enkel kunnen kijken naar de beperking, die de honorering van de hulp rechtvaardigde. Belangrijker vond ik zijn verhaal: een heel leven boer geweest, sinds tien jaar weduwnaar, woonde nog met zijn zoon op de boerderij, vervallen, want er was geen geld meer om het huis op te knappen. De zoon was verstandelijk beperkt, en sliep vaak in de stal bij de dieren. Na zijn hersenbloeding lukte het de man niet meer om voor zichzelf en zijn zoon te zorgen. Hij maakte zich zorgen over de toekomst van zijn zoon. Gebeurtenissen hebben zijn leven bepaald en doen dat nog steeds. We hebben allemaal ons eigen verhaal. De naderende dood blijkt een geijkt moment om het levensverhaal te vertellen. Het verhaal wordt gebruikt om de onvervulde wensen, onafgemaakte zaken en voltooide gebeurtenissen te verwoorden en te verwerken, vooral door ouderen. Of dat verhaal wordt gehoord is niet zo belangrijk. Het vertellen ervan helpt verwachtingen en ideeën los te laten en brengt verlichting. Er zijn mensen, zoals Tessa Meester, die anderen helpen hun levensverhalen te vertellen door de verhalen op te schrijven en terug te geven aan de verteller. Zij vertelde mij dat levensverhalen onafhankelijk zijn van leeftijd, maar wel gebonden aan levensfasen. Het vertellen van het levensverhaal is een bijzondere belevenis met een emotionele waarde; het is een manier om naar jezelf te kijken. Wat is voor jou het belangrijkste in je leven? Met wie voel je je diep verbonden? Welke overtuigingen koester je over het leven? Je wilt vertellen welke ervaringen jou verder hebben geholpen. Verhalen vertellen zit in de mens, en zal blijven bestaan zolang er mensen zijn die ze willen horen. Al ben je dat alleen maar zelf. Dat geldt ook in onze wereld vol techniek en digitale verbondenheid. Jos Govaarts werkt als zelfstandig coach en bedrijfsarts. Hij is steunpunt voor La Scuola | academie voor levenskunst, en initiatiefnemer en voorzitter van het Netwerk Medische Coaching. Daarnaast is Jos redactielid van Counselling Magazine. www.josgovaarts.nl
Gratis
lees meer

Werken met de vertrouwensbronnen in de familie

Familie betekent bestaansgrond Bijna wekelijks kunnen we in programma’s als ‘Spoorloos’ meeleven met familieleden, die elkaar wel of niet vinden. Het raakt ons als er sprake is van erkenning, maar zeker ook als er afwijzing is, mismoeting en wantrouwen. Heel ontroerend vind ik het altijd als een geadopteerd kind de spanning laat zien tussen het verlangen naar weten van wie je er een bent en het rekening houden met de werkelijkheid van de onbekende biologische ouders. “Ik wil hun leven niet verstoren, maar alleen graag weten of ik op iemand lijk.” Alleen al de zoektocht naar de eigen bestaansgrond lijkt eigenwaarde te geven. Elk snippertje informatie draagt bij aan zelfvertrouwen. “Het leven is me niet voor niks gegeven. Mijn moeder kon niet anders. Nu kan ik verder.”
1,95
lees meer

Analyseren, rapporteren en reflecteren

In het counsellingveld en in de toegepaste psychologie neemt de vraag naar professionalisering toe. Professionalisering is een continu proces gericht op het verdiepen van een beroep en het verbeteren van de kwaliteit van de werkzaamheden. Professionalisering speelt zich af op twee niveaus die nauw met elkaar verbonden zijn: beroep en individu. Hoe meer erkenning een beroep heeft, hoe meer zeggenschap de beroepskrachten hebben over de manier waarop zij hun deskundigheid inzetten en ontwikkelen. Omgekeerd vormt deskundigheid van professionals de basis voor erkenning van het beroep. Professioneel handelen steunt op wetenschappelijk onderbouwde kennis.
1,95
lees meer

Seksualiteit (volledige uitgave, 16 artikelen)

INHOUD THEMA 'SEKSUALITEIT' (mei 2013) Verkenning: Seksualiteit in de counsellingpraktijk, Hanneke de Graaf Het derde cv, De invloed van seksuele traumatisering in de jeugd op de levensloop,  Maria Pinxer De opinie van Marijke IJff, Wanneer is een probleem een probleem,  Leona Aarsen Column: O jeugd! O tijd van smarten! / Van vreugd en wilde harten! Peter Leusink Pioniers: Maria Zeldenrust-Noordanus, Symbool van seksuele emancipatie, Elisabeth Geelen PRAKTIJK Counselling van homomannen in een heterorelatie, Wilfred Ploeg Seksverslaving, Nick Borgerdijn Casus: Help! Seksverslaafd Ondernemen: Help, ik zoek cliënten! Een persoonlijke visie op ondernemen, Christine Beenhakker Diverse verlangens, Seksuele ontwikkeling onder dubbele moraal, Ine Vanwesenbeeck ACTUEEL Een heikel punt? In gesprek over seksualiteit, John Stolvoort Trends & Ontwikkelingen Kwalitatief onderzoek, Nuttig, nodig, uitdagend, Fenneke Woertman Verder lezen over stress   VOORWOORD De moraal van het verhaal Zo nu en dan werp ik een vluchtige blik op de tijdlijn van mijn twitterende twaalf jaar oude dochter. De “OMG, hottie <3” en “sexie chick!!” zijn niet van de lucht. Omfloerste blikken kijken me vanonder losse lokken met pruilende lipjes aan vanaf de avatars. Ik kan mij niet herinneren dat ik op die leeftijd zo met mijn ‘sexiness’ bezig was en maak me een beetje zorgen… Seksualiteit speelt een rol gedurende het hele leven en raakt eenieder persoonlijk. Het inzicht dat seksuele ervaringen een blijvende invloed kunnen uitoefenen op het lichamelijk, sociaal en psychisch functioneren, heeft alom erkenning gevonden1. Counsellors komen in hun praktijk allerlei problemen en situaties tegen die invloed kunnen hebben op het seksueel functioneren en welzijn van cliënten. Hanneke de Graaf zet ze voor u op een rij in de ‘Verkenning’. Het denken en praten over seksualiteit is sinds het pionierswerk van Mary Zeldenrust-Noordanus sterk veranderd. Media besteden met enige regelmaat aandacht aan dit onderwerp. Seks is beter bespreekbaar dan vroeger, maar de seksuele beleving blijft vaak verborgen. In het licht van de normen en waarden die de media toekennen aan seksualiteit, nemen velen nauwelijks de ruimte en de vrijheid om na te denken over wat ze zelf willen en fijn vinden. Niet alleen de carrière en het gezinsleven moeten perfect zijn, menigeen schijnt te denken pas normaal te zijn als ze minstens twee keer per week seks hebben. Het vergroten van handelingsen keuzevrijheid als het gaat om seksualiteit zou voor counsellors een uitdaging kunnen zijn, is de opinie van Marijke IJff. Om goede hulp te kunnen bieden is het van belang dat counsellors in staat zijn seksualiteit op een professionele manier te bespreken, legt John Stolvoort uit in ‘Issue’. Ofschoon de grote taboe rond seksualiteit geslecht is onder aanvoering van onder anderen Zeldenrust-Noordanus, lijkt de dubbele moraal nog steeds een wissel te trekken op de seksuele ontwikkeling. Meisjes die zich veel gelegen laten liggen aan deze dubbele moraal en het schoonheidsideaal doen zichzelf op allerlei manieren tekort, stelt Ine Vanwesenbeeck in ‘Wetenschap’. Ik zoom in op de avatar van mijn dochter en ben gerustgesteld. U moet trouwens de hartelijke groeten van haar hebben. Loes Helwegen Hoofdredacteur Counselling Magazine hoofdredacteur@counsellingmagazine.nl
5,95
lees meer

Wetenschap: Seksuele ontwikkeling onder moderne dubbele moraal

Eén van de hardnekkigste misverstanden over seksualiteit, is de gedachte dat seksualiteit privé is. Wat uiteindelijk in de beslotenheid van de spreekwoordelijke slaapkamer als intieme privéhandeling wordt beleefd, is doordrenkt met cultuur en gekleurd door allerlei maatschappelijke omstandigheden. Wetten, mores, economische verhoudingen, institutionele krachten en machten, gezondheidszorg en educatieve voorzieningen of juist de afwezigheid daarvan, al deze factoren zijn van invloed op wat wij als onze ‘persoonlijke’ seksualiteit wensen te zien.
1,95
lees meer

Verkenning: seksualiteit in de counsellingpraktijk

Seksualiteit speelt een rol gedurende het hele leven. Counsellors komen in hun praktijk dan ook allerlei problemen en situaties tegen die invloed kunnen hebben op het seksueel functioneren en welzijn van cliënten. Om goede hulp te kunnen bieden is het van belang dat counsellors in staat zijn seksualiteit op een professionele manier te bespreken. Goed inzicht in de rol van seksualiteit in verschillende levensfasen biedt hier aanknopingspunten voor. Weten wat er kan spelen op seksueel gebied gedurende de levensloop kan counsellors helpen de juiste vragen te stellen, bij te sturen waar mogelijk en door te verwijzen indien gewenst.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »