logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|557|558|559|560

  Column: Natuurlijk proces

  Natuurlijk proces Een tijdje geleden keek ik naar de prachtige serie Kijken in de Ziel waarin toppsychiaters aan het woord zijn over hun vak. De interviewer vroeg hen wanneer iemand niet naar een psychiater hoeft. Eén van de psychiaters antwoordde toen: “Bij rouw”. Haar uitleg was dat rouw een natuurlijk proces is waar je doorheen moet en niet een probleem dat opgelost moet worden. Ik ben het daar roerend mee eens. Rouw is een natuurlijk deel van ieders leven dat beleefd en ervaren moet worden op je eigen manier. Overigens zie ik rouw niet alleen als reactie op een overlijden. Elk onvrijwillig loslaten, misschien zelfs als het een eigen keuze is, verdient een rouwproces. Psychiater Elisabeth Kübler-Ross heeft zo mooi de vijf stadia van rouw beschreven waar mensen doorheen gaan wanneer ze iemand verliezen. Van ontkenning naar boosheid naar onderhandelen om vervolgens via depressie tot aanvaarding te komen. Niet helemaal een lineair proces volgens mij, maar wel een herkenbare opvolging van stappen die nodig zijn om weer verder te kunnen. Maar als een psychiater niet nodig zou zijn in een rouwproces, hoe zit het dan met een counsellor? Welke rol kan een counsellor spelen bij iemand in een rouwsituatie? In mijn praktijk heb ik regelmatig te maken met cliënten die met een verlies te maken hebben. Soms een baan, soms een partner door scheiding maar ook overleden dierbaren. Het grote voordeel van een counsellor is het oprechte, objectieve luisterende oor. Anderen hebben vaak eigen belangen of eenzelfde verlieservaring. Hierdoor voelt het voor de cliënt soms belemmerend om anderen ‘lastig te vallen’ of anderen kunnen niet betekenen wat de persoon in kwestie echt nodig heeft. Het is vaak ook moeilijk om met rouwende mensen om te gaan. Ze zijn vaak op zichzelf gericht, zitten vast en willen graag vaak hun verhaal doen. Als omgeving heb je het dan ook zwaarder te verduren omdat jij degene bent die de emoties opvangt. En je kunt het probleem niet voor iemand oplossen, hoe graag je dat ook zou willen. Bovendien doet het pijn om iemand om wie je geeft te zien rouwen. Zo had ik eens een cliënte wier broer was overleden. Op haar verzoek hebben we samen geluisterd naar de geluidsopnames van zijn begrafenis. Het hielp haar om daar echt even de tijd voor te nemen en het opnieuw te beleven. Ik kon haar ondersteunen door vragen te stellen, ruimte te geven voor emoties en haar ervaringen te bekijken vanuit een ander daglicht. Het was een indrukwekkende sessie die ik niet snel vergeet. Wat betekent rouwen voor jou? Hoe zie jij de rol van een counsellor in een rouwproces? Suzanne Unck (1972) is counsellor/coach, trainer, spreker en auteur. Zij inspireert mensen om echt te veranderen. www.suzanneunck.nl
  Gratis
  lees meer

  Achtergrond: Ander verlies

  Een belangrijk kenmerk binnen het proces van counselling is de dialoog op grond waarvan de hulpvraag duidelijk wordt. Vaak huist achter de hulpvraag een probleem wat in eerste instantie niet wordt verwoord. De dialoog, de communicatie en interactie binnen de relatie tussen counsellor en cliënt dient erop gericht te zijn om het probleem achter de hulpvraag duidelijk in beeld te krijgen. Aan de hand van dat beeld kan de juiste hulpbron worden gezocht (Egan, 2003). Wanneer ‘verlies’ de directe aanleiding is voor een hulpvraag betekent dit vaak dat er, naast het gevoel van eenzaamheid, meerdere factoren actueel worden.
  1,95
  lees meer

  Jongeren (volledige uitgave, 11 artikelen)

  INHOUD THEMA 'JONGEREN' (mei 2010) Visie, Wie luistert er naar mij?! Els van Mourik De opinie van, Ton Notten, Christine Beenhakker Lezerscolumn, Identiteit, Suzanne Unck Pioniers, Erik H. Erikson, Siebelien Felix Achtergrond, Jongeren zelf aan het woord, Martinique Walraven PRAKTIJK Uit ‘t veld, Studiecentrum Support, Moniek van Summeren, Christine Beenhakker Help, Casus Aan de hand van, RET, Roderik Bender Ondernemen, Verkoop jezelf, Jan-Willem Seip ACTUEEL Issue, Infobesitas, hype of echt probleem? Martinique Walraven Nieuwe redactieleden Achtergrond, Over eigen grenzen heen kijken, Leendert Kieviet, Els van Mourik In het nieuws Agenda Gelezen Forum Verenigingsnieuws, ABvC Verenigingsnieuws, NAC Vooraankondiging VOORWOORD De jeugd heeft de toekomst Jongeren staan in de lente van hun leven, zijn volop in ontwikkeling in hun groei tot volwassenheid. Met hun mooie, maar ook hun moeilijke momenten. Immers: groeien doet weleens pijn. Soms kan het hoofd het hart niet bijhouden, of omgekeerd. De explosie van hormonen, het losmaken van thuis en de verwarring in hun gevoelsleven zijn alom bekende verschijnselen in de puberteit. Maar wat is het ook ontroerend om te zien hoe een kind zijn eigen wijsheid ontwikkelt. Meer mens wordt, in hart en ziel. In dit nummer van Counselling Magazine staan wij uitgebreid stil bij de jonge mensen in onze samenleving. Als counsellors krijgen wij vaak te maken met de jongeren (en hun ouders!) die het spoor even zijn kwijtgeraakt. Die niet meer precies weten hoe ze verder moeten en een duwtje in de goede richting nodig hebben. Roderik Bender heeft daar een boek over geschreven, en biedt zowel counsellor als cliënt concrete handvatten gebaseerd op de RET methode waarmee de ouder kan leren emotioneel in balans te blijven bij de opvoeding. In het artikel “Wie luistert er naar mij?” krijgt u achtergrondinformatie over de specifieke jongerenproblematiek en handvatten hoe wij als counsellors jongeren meer richting kunnen geven en een vertrouwensband met hen kunnen opbouwen. Erik H. Erikson is een van de grondleggers van de ontwikkelingspsychologie. In het achtergrondartikel gaan wij dieper in op zijn leven, zijn werk en zijn invloed en betekenis op de ontwikkeling van counselling en psychotherapie. Wij waren te gast bij studiecentrum Support in Oss waar Moniek van Summeren met toewijding jongeren opvangt en hen nèt dat extra duwtje in de rug geeft. Een boeiende reportage met een bijzondere vrouw. Prof. dr. Ton Notten is deskundige op het gebied van jongeren die opgroeien in de stad. De problemen van de opgroeiende jeugd zijn daar het meest duidelijk zichtbaar. Hij vertelt levendig over zijn ervaringen in Rotterdam en neemt ons mee in zijn verhaal over etnische verschillen, stad en platteland, onderwijs en cultuur. Verder laten wij jongeren in dit nummer zelf aan het woord: wat vinden zij bijvoorbeeld van de sociale media zoals Twitter, Hyves en Linkedin? De jeugd heeft de toekomst. Over zo’n twintig jaar zijn de jongeren van nu de bestuurders van ons land, de directeuren van onze bedrijven, de artsen in onze ziekenhuizen. Het is onze taak om de jongeren te begeleiden naar hun volwassenheid zodat zij kunnen opgroeien tot evenwichtige en weldenkende mensen, die weloverwogen keuzes kunnen maken. Christine Beenhakker, hoofdredacteur
  5,95
  lees meer

  Visie: Wie luistert er naar mij?!

  Probleemjongeren, drop-outs, allochtone criminele jongeren, problematische jeugdgroepen, hangjongeren. Er gaat geen dag voorbij of in de krant lees je wel iets over de problemen of overlast die jongeren veroorzaken. De samenleving, maar ook de media begrijpen vaak niet meer wat er aan de hand is en daardoor wordt er steeds een nieuw etiket bedacht om op de jongeren te plakken. Het klopt dat jongeren een eigen cultuur hebben ontwikkeld, die soms los lijkt te staan van de samenleving. Deze jongerencultuur is de leefwereld van jongeren. De jongerencultuur heeft zich ontwikkeld als een op zichzelf staand fenomeen en overstijgt verschillen in etniciteit, leeftijd, afkomst en gender. Deze cultuur beïnvloedt groepen jongeren soms zo sterk dat ze zich anders gaan gedragen, dan wij misschien gewend zijn. Ze botsen met de maatschappelijke normen en waarden die voorschrijven hoe zij zich dienen te gedragen. Het boek ‘Van de straat’ van Frank van Strijen, geeft een goed inzicht in de ontwikkeling van de straatcultuur vanuit sociologisch, cultureel en psychologisch perspectief.
  1,95
  lees meer

  Uit 't veld: huiswerkcentrum

  Wij zijn te gast bij Studiecentrum Support midden in het centrum van Oss. Wij zien een mooie open werkruimte met veel bureaus om aan te werken, maar ook loungebanken om samen met elkaar de dag door te nemen. Een grote kast met boeken, koffie en thee onder handbereik. Jongeren lopen in en uit en zijn rustig aan het werk in een open, prettige sfeer, met elkaar, of alleen in opperste concentratie. Wat maakt Support zo uniek? Wat is er anders dan een “gewoon” studiecentrum? Een gesprek met de bevlogen directeur, Moniek van Summeren.
  1,95
  lees meer

  Pioniers: Erik H. Erikson

  Erik H. Erikson is een van de grondleggers van de ontwikkelingspsychologie. Hij is vooral bekend geworden om zijn theorie over de stadia van de menselijke ontwikkeling: the life cycle. Natuurlijk was hij niet de eerste die opmerkte dat een mens door verschillende fases gaat. Maar hij was wel de eerste die een uitgebreid en coherent schema heeft ontwikkeld dat een volledig mensenleven bestrijkt.
  1,95
  lees meer

  Over eigen grenzen heen kijken

  In het artikel over Erik Erikson wordt het begrip moratorium geïntroduceerd. Een fase die vaak vergeleken wordt met een experimenteerruimte, timeout of de ‘Sturm und Drang-periode’. Het is soms niet gemakkelijk om de goede grenzen voor het experimenteren te bepalen. Als je de grenzen te eng maakt, worden ze zeker overtreden, maar het is ook belangrijk om genoeg kansen en mogelijkheden te creëren om te experimenteren. Het programma Youth in Action biedt verschillende mogelijkheden voor jongeren om nieuwe ervaringen op te doen en zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Zeker voor jongeren in kwetsbare posities, die de grenzen bewust opzoeken in hun eigen omgeving geeft het programma de mogelijkheid om zich voor een kortere of langere periode te ontwortelen van hun leefomgeving en tegelijkertijd te wortelen in zichzelf. Voor begeleiders zijn er diverse workshops, trainingen en handleidingen om jongeren te ondersteunen en te begeleiden in deze levensfase.
  1,95
  lees meer

  Ondernemen: Verkoop jezelf

  Het aantrekken van nieuwe klanten levert stress en onzekerheid op voor de een en een kick voor de ander. Hoe staat u tegenover uzelf profileren en acquireren? En aan welke handvatten hebt u behoefte om nieuwe klanten te werven en bestaande relaties te behouden? Ga er maar aan staan: uw vak als professional uitvoeren en nog klanten binnenhalen ook!
  1,95
  lees meer

  Issue: Infobesitas, hype of echt probleem?

  Geen zwaarlijvigheid, obesitas, maar informatieovervloed, infobesitas. Het is de nieuwe ziekte. Ook dé nieuwe trend, vooral onder jongeren. Met als klacht: vermoeidheid, slaaptekort en concentratieproblemen. En als verrassende diagnose: de angst om iets te missen en er niet bij te horen.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Congres Positieve Psychologie

  Thema: Dynamiek in Relaties

  Datum: 29 november 2019
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »