logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

  Alle artikelen

  «1|2|...|496

  Digitaal abonnement: TvOO (4 uitgaven)

  Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties is een toonaangevend onafhankelijk vakblad op het gebied van Human Resource Development en richt zich op diegenen die zich individueel, groepsgewijs of beleidsmatig bezighouden met en geboeid worden door de ontwikkeling van mensen in relatie tot werk, opleiden, trainen, leren en presteren. Bedient een groot netwerk van bevlogen professionals, waarbij het actief stimuleren van groei en ontwikkeling in het vakgebied voorop staat. Het vakblad is daarbij ook een klankbord voor bedrijven, wetenschap en overheid op zowel nationaal als internationaal niveau. Brengt inspiratie, professionalisering, visie, verbondenheid en de mogelijkheid om te delen en doet dat op een authentieke en mooi vormgegeven manier. Met verrassende interviews, luchtige artikelen, informatieve recensies en kritische beschouwingen informeert TvOO over wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke trends die het vak vorm en inhoud geven. Heldere beschrijvingen van methoden en casuïstiek geven concrete handvatten voor de dagelijkse praktijk. Nieuwe media zoals Twitter, LinkedIn, Facebook en nieuwsbrieven zullen naast het tijdschrift een belangrijke rol spelen bij het informeren van de achterban over actualiteiten. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 6 maart 2017 - Wendbaar - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 juni 2017 - 24/7 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 4 september 2017 - Invloed - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 4 december 2017 - Leergierig - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 maart 2018 - Stilte - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 4 juni 2018 - Kunst - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 3 september 2018 - Robots - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 3 december 2018 - De wereld - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 maart 2019 - Cultuur - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 4 juni 2019 - Ruimte 3 september 2019 - Model 3 december 2019 - Aandacht Neem een digitaal abonnement op TvOO en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22,00
  lees meer

  Ruimte voor nieuwsgierigheid

  Intuïtief stak ik, Jan Arnoud Ruiter, mijn vinger op voor dit nummer met als thema ruimte. “Niet zo gek,” zei een collega later tactvol tegen mij, “jij wilt geen vrijheid, jij bént vrijheid.” Zo beschouwd is het best knap dat deze uitgave gewoon op tijd bij jou is aanbeland en dat we onze deadlines hebben gehaald. Over de redactietafel zag ik Evert oogcontact maken en zo was het redactieduo voor deze uitgave geboren. Ik pak graag als eerste de ruimte voor mijn associaties en geef vervolgens het stokje door aan mijn redactiegenoot.
  1,95
  lees meer

  Leren van de ruimte

  Als klein jongetje zag hij Neil Armstrong midden in de nacht de eerste stap op de maan zetten. Zo ontstond zijn fascinatie voor de ruimtevaart. Nu is Franco Ongaro directeur van het European Space Agency. Zou hij ooit nog ergens anders willen werken? Die vraag legden we hem voor tijdens een ontmoeting in het kantoor van het European Space Research and Technology Centre (ESTEC) in Noordwijk. Als we het gebouw binnenkomen, is het ons meteen duidelijk: alles ademt hier ruimte. Franco Ongaro noemt verschillende voorbeelden van wat we kunnen leren van de ontwikkelingen die voortkomen uit ruimteonderzoek.
  1,95
  lees meer

  Ruimte volgens Bernie Glassman

  Op 4 november 2018 overleed Bernard Tetsugen Glassman Roshi. Voor mij was Bernie, zoals hij het liefst werd genoemd, de personificatie van het begrip ‘ruimte’. Hem beschrijven is daarom niet eenvoudig. Hij was New Yorker en wereldburger, luchtvaartingenieur, jood, sociaal geëngageerd boeddhist, zenleraar, gastspreker op Harvard Divinity, clown, leider van straatretraites, succesvol sociaal ondernemer en ook iemand die zichzelf en zijn status (en die van anderen) meteen relativeerde. Met dit artikel wil ik hem graag herdenken en zijn ideeën meer bekendheid geven.
  1,95
  lees meer

  Kijk eens over je eigen grenzen

  Regionale ontwikkeling is één van de prioriteiten van de overheid. Zeker nu verschillende plattelandsgebieden in sommige Nederlandse provincies met leegloop te maken hebben. Jongeren trekken naar de steden. De ontwikkeling van deze gebieden stagneert, wat leidt tot een neerwaartse spiraal voor de regio. Bedrijven en instellingen die regionaal actief zijn, staan onder druk en worden op termijn in hun voortbestaan bedreigd. Werk je als hrd’er bij een organisatie als deze, benut dan kansen die er zijn om bij te dragen aan zowel de regionale ontwikkeling als de continuïteit van de organisatie.
  1,95
  lees meer

  Eigen regie, daar zorg je samen voor

  Het nemen van eigen regie is een hot topic, zowel in de samenleving als binnen organisaties. Met het verlaten van de verzorgingsstaat en het aansturen op participatie verwachten we met elkaar dat iedereen regie neemt in zijn leven. Dat vraagt van ons dat we vaker zelf keuzes maken op diverse gebieden.
  Nu: Gratis Actie geldig t/m 15-08-2019
  lees meer

  Muzisch werken geeft ruimte

  De muzen in de Griekse mythologie bezongen de heldendaden van de goden door ze na te vertellen en na te spelen en zo te delen. Zo’n muzisch perspectief stimuleert de professionele eigenzinnigheid en zorgt voor gedeelde waarden en plezier in het werk. Het overstijgt de individualiteit en schept gemeenschappelijke verbanden. Ook nu, in onze tijd. Reden voor ons om te onderzoeken wat dit perspectief brengt voor een kenniscentrum voor langdurige zorg op weg naar professionalisering en wendbaarheid. We gebruiken daarvoor de term muzische professionalisering.
  1,95
  lees meer

  Ruimte voor professionaliteit

  Toen ik vorig jaar 17 mooie jaren werk bij Twynstra Gudde afrondde om een eigen bedrijf te starten, had ik in elk geval één ding waar ik echt naar uitkeek: de vrije ruimte. Er zijn veel dingen die ik ga missen, zo dacht ik, maar het organisatiegedoe kan ik missen als kiespijn. Geen regels meer, geen voorschriften, geen tijdschrijven, geen gesprekken die er nu eenmaal bijhoren, geen moeten. Lang leven de vrijheid! Mijn eigen weg zoeken, dingen op mijn eigen manier kunnen doen, mijn creativiteit kwijt kunnen, mijn intuïtie kunnen volgen.
  1,95
  lees meer

  Het spel kan beginnen!

  Meer dynamiek en spanning kunnen het leerrendement van simulatietrainingen laten stijgen. De wereld van gaming kan daarbij een bron van inspiratie zijn. Een simulatie, waarbij spelelementen worden gecombineerd met de inzet van trainingsacteurs, leverde interessante resultaten op.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach

  Thema: Stress

  Datum: 6 juni 2019
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »