logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|512

  Wie zorgt er straks voor mij? (boek)

  Dit boek bevat 12 verhalen over verlangen en vertedering, kracht en kwetsbaarheid: openhartig verteld door vrouwen en mannen, van alle leeftijden, afkomstig uit diverse culturen en werkzaam in verpleeghuizen, zorgcentra en de thuiszorg. Met hun verhalen laten ze de lezer door hun ogen naar hun leven en werk kijken. Ze maken duidelijk waarom ze dit werk gekozen hebben, hoe ze het beleven en wat het voor hen betekent. De verhalen in dit boek kunnen je helpen om een eigen mening te vormen over de zorg voor ouderen. Centraal in dit boek staan verzorgenden, omdat zij het hart vormen van de ouderenzorg. Een extra reden om bij hen te beginnen, is het dreigende personeelstekort. We hopen dat de stem van verzorgenden meer gaat doorklinken in het publieke debat. Hun verhalen zijn de moeite waard. Ze maken ons duidelijk waar het in de zorg om zou moeten gaan: om menswaardigheid en lotsverbondenheid, om het besef dat ieder mens kwetsbaar is, om toewijding en barmhartigheid, om ontmoetingen tussen mensen. Opdat verzorgenden en de mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd dagelijks zinvolle bladzijden kunnen toevoegen aan het boek van hun leven.
  Gratis
  lees meer

  Van Hamer tot Houvast (boek)

  Reflectief gereedschap voor de coach. In coaching kom je regelmatig momenten tegen die ertoe doen. Momenten waarop sprake is van een zekere ambiguïteit, waarin nog niet zo gemakkelijk valt te beslissen wat je precies als coach te doen staat: ‘Meerdere ‘afslagen’ zijn mogelijk. Tegelijkertijd is sprake van situationele druk om iets te doen, want zo’n moment is ook zo weer voorbij. Op dit soort momenten toont de rijkdom van het vak zich. In dit boek komen een aantal opgaven van de coach in de praktijk aan bod. Opgaven die zich voordoen op diffuse momenten waarin het uitmaakt wat voor keuze je als coach maakt. Steeds beschrijven de auteurs waar je in zo’n situatie houvast aan kunt ontlenen en hoe dan. Dat doen zij vanuit het besef dat ‘hoe je naar die situatie kijkt, maakt wat je ziet’. En dat dat ook -min of meer- bepaalt wat je doet en laat. Het gereedschap dat zij ter beschikking stellen bestaat niet zozeer uit instrumenten zoals hamers dat zijn: Voorschriften of recepten in de vorm van ‘als situatie A, doe dan B’. Zij formuleren ‘reflectief gereedschap’: houvasten die je manier van waarnemen en betekenis geven verrijken, en je handelingsruimte als coach Verruimen. Dit boek biedt een groot aantal kleine inkijkjes in de professionele praktijk van coaching. Coaches kunnen er inspiratie aan ontlenen voor onvoorspelbare momenten in hun eigen praktijk. De verschillende gereedschappen zijn eerder beschreven in de rubriek ‘van hamer tot houvast’ van het Tijdschrift voor Coaching. De rubrieksteksten zijn aangevuld, bewerkt en in een samenhangend kader geplaatst.
  9,95
  lees meer

  Toekomstbestendig in 5 oefeningen

  Het boek van Mike Hoogveld, Futureproof, mocht uiteraard niet ontbreken in dit themanummer over de toekomst. Want hoe ziet futureproof zijn eruit? Wij vroegen hem wat je kunt doen om toekomstbestendig te worden. Hij noemt het zelf een denk-doe-leerproces. En dat is precies wat dit artikel is. Dus niet lezen, maar actief aan de slag. Aan de hand van vijf oefeningen leer je iets over jezelf en je hoort wat Mike erover zegt. Veel denk-, doe- en leerplezier gewenst!
  1,95
  lees meer

  Later is al lang begonnen

  Harrie Jekkers zong het al samen met zijn Klein Orkest: “Later is al lang begonnen en vandaag komt nooit meer terug.” Een lekker begin van een themanummer over Toekomst. Een mooie dooddoener ook, die alle vergezichten overbodig maakt. We leven vandaag en het is belangrijk dat we het voorbereiden op de toekomst niet ten koste laten gaan van de aandacht voor het moment zelf, het hier en nu. Toch ontdekken we in dit nummer dat het creëren van een toekomst even belangrijk is als stilstaan bij het nu.
  1,95
  lees meer

  Gevangen in de vrijheid van de straat

  Kinderen hebben de toekomst. Straatkinderen overleven elke dag om hun toekomst zeker te stellen. Wat kunnen wij leren van straatkinderen? En hoe helpt dat organisaties in een wereld die steeds sneller verandert? We vroegen het aan Bram Doolaege, founding partner bij StreetwiZe-Mobile School.
  1,95
  lees meer

  Windvaantjes in de storm

  Veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Vraagstukken zijn vandaag de dag complex en meestal niet vanuit één discipline op te lossen. Hoogleraar duurzame transitie Jan Rotmans zegt niet voor niets: “We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.” Meer dan ooit geldt de disclaimer uit de financiële wereld nu voor alle sectoren: behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Wat biedt die garantie dan wel?
  1,95
  lees meer

  Meer lef en innovatie zonder crisis

  Alsmaar toenemende turbulentie vraagt van organisaties al een stevige dosis wendbaarheid. Corona doet daar nog een grote schep bovenop. Zo’n crisis geeft veel ellende, maar we leren er ook veel van en innovaties versnellen sterk. Hoe komt het dat sommige bedrijven geen crisis nodig hebben om deze versnelling te bereiken? En hoe kun je je innovatiekracht behouden als de druk van de crisis weer wegebt?
  1,95
  lees meer

  Alles begint met kunnen en willen leren

  “Gebrek aan lerend vermogen is het analfabetisme van de 21ste eeuw.” Deze quote van Jeroen Busscher uit zijn boek De Leer (R)evolutie (2018) kan het belang van kunnen en willen leren niet beter samenvatten. Het niet kunnen aanspreken van je lerend vermogen zal dezelfde gevolgen hebben voor de welvaart van mensen in deze eeuw als analfabetisme had in het begin van de 20ste eeuw. In een land als Nederland, dat afhankelijk is van de kenniseconomie, hebben we het dan niet meer over een klein groepje mensen dat buiten de boot valt, maar over de economie van ons land.
  1,95
  lees meer

  Relaties: that is where the magic happens

  Als een organisatie flexibel moet zijn of agile, zoals dat ook wel wordt genoemd, wat betekent dit dan voor leidinggevenden? Welke cultuur heeft een wendbare organisatie? In mijn nieuwste boek Varen in de mist ga ik hierop in. Op basis van analyses van organisaties die veerkrachtig (resilient) zijn gebleken, heb ik modellen ontwikkeld die aangeven hoe organisaties zorgen dat zij flexibel zijn en zich snel aanpassen aan veranderende omstandigheden. Deze twee eigenschappen blijken namelijk van levensbelang te zijn. Hoe groter de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen, hoe meer agile organisaties zijn. De titel van het boek had daarom ook Agile Management kunnen zijn, als synoniem voor Varen in de mist.
  Gratis
  lees meer

  Safety first

  De toekomst van werken is verbonden aan technologie. De toekomst is veranderd en dat vraagt om innovatiever samenwerken. Snelle en korte sprints. Minder of geen hiërarchie en meer verantwoordelijkheid. Maar gaan we niet iets te snel? Missen we iets? In dit artikel lees je hoe je psychologische veiligheid kunt ontwikkelen en hoe zich dat vertaalt in onze nieuwe manier van werken.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper