logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

  Alle artikelen

  «1|2|...|497

  Wie zorgt er straks voor mij? (boek)

  Dit boek bevat 12 verhalen over verlangen en vertedering, kracht en kwetsbaarheid: openhartig verteld door vrouwen en mannen, van alle leeftijden, afkomstig uit diverse culturen en werkzaam in verpleeghuizen, zorgcentra en de thuiszorg. Met hun verhalen laten ze de lezer door hun ogen naar hun leven en werk kijken. Ze maken duidelijk waarom ze dit werk gekozen hebben, hoe ze het beleven en wat het voor hen betekent. De verhalen in dit boek kunnen je helpen om een eigen mening te vormen over de zorg voor ouderen. Centraal in dit boek staan verzorgenden, omdat zij het hart vormen van de ouderenzorg. Een extra reden om bij hen te beginnen, is het dreigende personeelstekort. We hopen dat de stem van verzorgenden meer gaat doorklinken in het publieke debat. Hun verhalen zijn de moeite waard. Ze maken ons duidelijk waar het in de zorg om zou moeten gaan: om menswaardigheid en lotsverbondenheid, om het besef dat ieder mens kwetsbaar is, om toewijding en barmhartigheid, om ontmoetingen tussen mensen. Opdat verzorgenden en de mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd dagelijks zinvolle bladzijden kunnen toevoegen aan het boek van hun leven.
  Gratis
  lees meer

  Van Hamer tot Houvast (boek)

  Reflectief gereedschap voor de coach. In coaching kom je regelmatig momenten tegen die ertoe doen. Momenten waarop sprake is van een zekere ambiguïteit, waarin nog niet zo gemakkelijk valt te beslissen wat je precies als coach te doen staat: ‘Meerdere ‘afslagen’ zijn mogelijk. Tegelijkertijd is sprake van situationele druk om iets te doen, want zo’n moment is ook zo weer voorbij. Op dit soort momenten toont de rijkdom van het vak zich. In dit boek komen een aantal opgaven van de coach in de praktijk aan bod. Opgaven die zich voordoen op diffuse momenten waarin het uitmaakt wat voor keuze je als coach maakt. Steeds beschrijven de auteurs waar je in zo’n situatie houvast aan kunt ontlenen en hoe dan. Dat doen zij vanuit het besef dat ‘hoe je naar die situatie kijkt, maakt wat je ziet’. En dat dat ook -min of meer- bepaalt wat je doet en laat. Het gereedschap dat zij ter beschikking stellen bestaat niet zozeer uit instrumenten zoals hamers dat zijn: Voorschriften of recepten in de vorm van ‘als situatie A, doe dan B’. Zij formuleren ‘reflectief gereedschap’: houvasten die je manier van waarnemen en betekenis geven verrijken, en je handelingsruimte als coach Verruimen. Dit boek biedt een groot aantal kleine inkijkjes in de professionele praktijk van coaching. Coaches kunnen er inspiratie aan ontlenen voor onvoorspelbare momenten in hun eigen praktijk. De verschillende gereedschappen zijn eerder beschreven in de rubriek ‘van hamer tot houvast’ van het Tijdschrift voor Coaching. De rubrieksteksten zijn aangevuld, bewerkt en in een samenhangend kader geplaatst.
  9,95
  lees meer

  Ruimte voor nieuwsgierigheid

  Intuïtief stak ik, Jan Arnoud Ruiter, mijn vinger op voor dit nummer met als thema ruimte. “Niet zo gek,” zei een collega later tactvol tegen mij, “jij wilt geen vrijheid, jij bént vrijheid.” Zo beschouwd is het best knap dat deze uitgave gewoon op tijd bij jou is aanbeland en dat we onze deadlines hebben gehaald. Over de redactietafel zag ik Evert oogcontact maken en zo was het redactieduo voor deze uitgave geboren. Ik pak graag als eerste de ruimte voor mijn associaties en geef vervolgens het stokje door aan mijn redactiegenoot.
  1,95
  lees meer

  Leren van de ruimte

  Als klein jongetje zag hij Neil Armstrong midden in de nacht de eerste stap op de maan zetten. Zo ontstond zijn fascinatie voor de ruimtevaart. Nu is Franco Ongaro directeur van het European Space Agency. Zou hij ooit nog ergens anders willen werken? Die vraag legden we hem voor tijdens een ontmoeting in het kantoor van het European Space Research and Technology Centre (ESTEC) in Noordwijk. Als we het gebouw binnenkomen, is het ons meteen duidelijk: alles ademt hier ruimte. Franco Ongaro noemt verschillende voorbeelden van wat we kunnen leren van de ontwikkelingen die voortkomen uit ruimteonderzoek.
  1,95
  lees meer

  Ruimte volgens Bernie Glassman

  Op 4 november 2018 overleed Bernard Tetsugen Glassman Roshi. Voor mij was Bernie, zoals hij het liefst werd genoemd, de personificatie van het begrip ‘ruimte’. Hem beschrijven is daarom niet eenvoudig. Hij was New Yorker en wereldburger, luchtvaartingenieur, jood, sociaal geëngageerd boeddhist, zenleraar, gastspreker op Harvard Divinity, clown, leider van straatretraites, succesvol sociaal ondernemer en ook iemand die zichzelf en zijn status (en die van anderen) meteen relativeerde. Met dit artikel wil ik hem graag herdenken en zijn ideeën meer bekendheid geven.
  1,95
  lees meer

  Kijk eens over je eigen grenzen

  Regionale ontwikkeling is één van de prioriteiten van de overheid. Zeker nu verschillende plattelandsgebieden in sommige Nederlandse provincies met leegloop te maken hebben. Jongeren trekken naar de steden. De ontwikkeling van deze gebieden stagneert, wat leidt tot een neerwaartse spiraal voor de regio. Bedrijven en instellingen die regionaal actief zijn, staan onder druk en worden op termijn in hun voortbestaan bedreigd. Werk je als hrd’er bij een organisatie als deze, benut dan kansen die er zijn om bij te dragen aan zowel de regionale ontwikkeling als de continuïteit van de organisatie.
  1,95
  lees meer

  Eigen regie, daar zorg je samen voor

  Het nemen van eigen regie is een hot topic, zowel in de samenleving als binnen organisaties. Met het verlaten van de verzorgingsstaat en het aansturen op participatie verwachten we met elkaar dat iedereen regie neemt in zijn leven. Dat vraagt van ons dat we vaker zelf keuzes maken op diverse gebieden.
  1,95
  lees meer

  Muzisch werken geeft ruimte

  De muzen in de Griekse mythologie bezongen de heldendaden van de goden door ze na te vertellen en na te spelen en zo te delen. Zo’n muzisch perspectief stimuleert de professionele eigenzinnigheid en zorgt voor gedeelde waarden en plezier in het werk. Het overstijgt de individualiteit en schept gemeenschappelijke verbanden. Ook nu, in onze tijd. Reden voor ons om te onderzoeken wat dit perspectief brengt voor een kenniscentrum voor langdurige zorg op weg naar professionalisering en wendbaarheid. We gebruiken daarvoor de term muzische professionalisering.
  1,95
  lees meer

  Ruimte voor professionaliteit

  Toen ik vorig jaar 17 mooie jaren werk bij Twynstra Gudde afrondde om een eigen bedrijf te starten, had ik in elk geval één ding waar ik echt naar uitkeek: de vrije ruimte. Er zijn veel dingen die ik ga missen, zo dacht ik, maar het organisatiegedoe kan ik missen als kiespijn. Geen regels meer, geen voorschriften, geen tijdschrijven, geen gesprekken die er nu eenmaal bijhoren, geen moeten. Lang leven de vrijheid! Mijn eigen weg zoeken, dingen op mijn eigen manier kunnen doen, mijn creativiteit kwijt kunnen, mijn intuïtie kunnen volgen.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach

  Thema: Stress

  Datum: 6 juni 2019
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »