logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|228

  Vertrouwen in herstel van gedetineerden

  Detentie is bedoeld om een individuele straf ten uitvoer te brengen, waarna deze mens – over het algemeen – weer terugkeert in de maatschappij. Er is een groeiend besef dat een op herstel gerichte benadering een waardevolle aanvulling kan zijn op de traditionele rehabilitatie en voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Om mensen tijdens hun detentie alweer perspectief op hun leven na hun detentie te geven, om hen zich emotioneel te laten ontwikkelen en daarmee recidive te beperken. Waar draait het om bij herstelgerichte begeleiding en wat is ervoor nodig? Welke inzichten biedt het ons en wat kunnen coaches hiervan leren?
  1,95
  lees meer

  Er waren slachtoffers aan beide zijden van het geweer

  “Er is geen enkel probleem in het leven dat je geest niet kan oplossen of helen. Toen mijn zoon werd vermoord, werd ik overvallen door immens verdriet en intense pijn. Ik viel flauw en had een ervaring waarbij ik buiten mezelf trad en zag hoe ik op de grond lag. Ik voelde me rustig en vredig. Toen ik bijkwam, had ik een belangrijk inzicht: in deze tragedie, waarbij een jongen onder invloed van drugs en alcohol mijn zoon doodschoot, bevonden zich slachtoffers aan beide kanten van het geweer. Deze gedachte opende voor mij de weg naar vergeving.”
  1,95
  lees meer

  Op zoek naar vertrouwen

  Is vertrouwen tegenwoordig een schaars artikel? Wie op de media afgaat – vooral op de zogenaamd sociale varianten daarvan – ontkomt niet aan de indruk dat het er somber voor staat. Het regent van verbroken beloften en geschonden afspraken. En niet alleen tussen burgers onderling, ook organisaties en bedrijven maken zich schuldig aan vertrouwensbreuk –steeds vaker, zo lijkt het, en in steeds ernstiger mate. Hoe zit het, bijvoorbeeld, met het kostenplaatje van de energietransitie? Zijn de cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving wel betrouwbaar? Of houden de coalitiepartijen ons voor het lapje? Politieke beloften verdampen. Ze verdwijnen achter een mistige sliert van onderzoeken, of lossen op in schier eindeloos gechicaneer over schuld en boete.
  1,95
  lees meer

  Bouwen aan vertrouwen

  Wat is vertrouwen eigenlijk? Hoe win je het? Hoe verlies je het? En waarom is het werken aan vertrouwen zo belangrijk in deze tumultueuze tijden? Mieke Bouma, auteur, leraar en storyteller verkent dit thema door zichzelf deze vragen te stellen.
  1,95
  lees meer

  Werelds welvaren

  “Welvaart is in een gemeenschap hoger naarmate het individu minder aanspraak maakt op de opbrengsten van zijn eigen inzet. En dat kan hij doen als hij erop vertrouwt dat het collectief zal voorzien in zijn noden en behoeften” – vrij naar Rudolf Steiner. Deze intrigerende gedachte wordt, zo zegt mijn wederhelft, toegepast in sommige bedrijven die dan ook als een speer gaan. Niks angstcultuur, vertrouwenscultuur. Stel dat vertrouwen het streven is, dan is het van belang naar gevoelens en de fases van afhankelijkheid te kijken.
  Gratis
  lees meer

  Opvoeden zonder straffen en belonen

  Ik ga zwemmen met mijn kleinzoon. In de kleedkamer is het een drukte van jewelste. Regelmatig hoor ik ouders hun kinderen aanspreken. “Als je niet blijft zitten ga ik weg hoor.” “Hou nou eens op met dat wiebelen.” “Blijf van je zusje af.” Een kind ligt te gillen op de grond omdat ze boos is. Mijn kleinzoon zit met zijn duim in de mond deze taferelen enigszins beteuterd te bekijken.
  1,95
  lees meer

  Vertrouwen winnen is een kunst   

  Een hr-adviseur van een groot bedrijf belt je met de vraag of je een team wilt coachen dat wat achterstallig onderhoud heeft. Een teamlid werkt er al een kleine twintig jaar, drie teamleden zijn in het afgelopen half jaar aangenomen, de rest zit ertussenin. Er zijn verschillende conflicten geweest, die wel zijn uitgesproken, maar het is onduidelijk of die ook echt zijn opgelost. Het team is voor de divisie van groot belang.
  1,95
  lees meer

  Zonder angst vertrouwen in elkaar

  In deze geïndividualiseerde samenleving is het verlangen naar verbinding enerzijds en het streven naar autonomie anderzijds groter dan ooit. Verbinding en autonomie lijken zich als twee communicerende vaten tot elkaar te verhouden. Hoe meer we ons (ver)binden, hoe minder autonoom we ons voelen. Echter een gezonde verbinding kan alleen bestaan tussen twee autonome mensen. Angst voor binding en gebrek aan vertrouwen staan een gezonde relatie in de weg waarin verbinding en autonomie samengaan.
  1,95
  lees meer

  Waar vertrouwt de coach op?

  De coachee kiest de coach met wie hij wil werken. Hij heeft vertrouwen in de coach: deze man of vrouw zal mij helpen om vooruit te komen met het probleem waar ik voor sta. Waar vertrouwt de coach eigenlijk op? Denkend, sprekend met collega’s en schrijvend kom ik erachter hoe veel vanzelfsprekendheden er hier meespelen. Naast de vanzelfsprekendheden die in de andere artikelen in dit nummer van het Tijdschrift voor Coaching aan de orde komen, zoals het mensbeeld waar de coach vanuit gaat, zijn de school, stijl, ervaring, en niet in de laatste plaats het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn van de coach de pijlers waarop hij lijkt te vertrouwen. Een (niet uitputtende) zoektocht met collega’s.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Congres Positieve Psychologie

  Thema: Dynamiek in Relaties

  Datum: 29 november 2019
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »