logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

Sociale Veiligheid (April 2024)

Sociale Veiligheid Een sociaal veilige (werk)omgeving zou voor iedereen normaal moeten zijn. Ondanks alle aandacht die eraan besteed wordt in rapporten, protocollen, beleid en discussie, is dit helaas nog niet altijd het geval. Het lijkt alsof iedereen het belang van een sociaal veilige werkomgeving erkent, maar waarom is het dan nog steeds op sommige plaatsen onveilig? Een van de oorzaken zit in het woordje ‘normaal’. Iedereen heeft een ander kader van wat normaal is. Het wel of niet ervaren van een sociaal onveilige werkomgeving wordt daardoor iets subjectiefs. Wat voor de een aanvoelt als pesten, wordt door de ander ervaren als een grapje. Een ‘leuk grapje’ dat iemand maakt, is voor de ander een discriminerende opmerking. We moeten elkaars ‘normaal’ leren kennen. Als iemand een opmerking maakt en iemand anders geeft aan dit als niet prettig te ervaren, zie dat dan als iemands ‘normaal’. Nog te vaak wordt ‘ervaren ongewenst gedrag’, weggezet als ‘je moet niet zo zeuren’, ‘je moet een dikke huid kweken’ of ‘je moet niet zo gevoelig zijn’. Dit kun je ook zeggen tegen degene die in de ogen van de ander ongepast gedrag vertoont: ‘wees niet zo gevoelig als ik je aangeef dat dit niet passend is voor mij’, ‘kweek maar een dikke huid, want van mij krijg je te horen als je me kwetst met je opmerkingen’. Naar mijn idee gaat het er niet om dat je een dikke huid moet kweken of moet stoppen met zeuren. Op deze manier kom je tegenover elkaar te staan en ga je uit verbinding. Kijk of het lukt om naast elkaar te gaan staan en in verbinding te komen. Leer het ‘normaal’ van die ander kennen. Misschien kun je daar wel wat van leren. In deze uitgave een artikel van Angelic de Jong over de rol van een vertrouwenscontactpersoon bij sociale onveiligheid op de werkvloer. Angelic heeft gewerkt als vertrouwenscontactpersoon binnen de topsport. Zij vertelt over haar ervaringen in haar werk. Lees ook het interview van Stephen Steijger met Hans van der Loo: ‘Je hebt psychologische veiligheid nodig om sociale onveiligheid te voorkomen.’ Hij roept op om giftig gedrag te voorkomen in plaats van te bestrijden. Dat je bij een sociaal onveilige werkomgeving stress ervaart zal duidelijk zijn, maar hoe kun je daarmee omgaan? Frank van der Mijn en Agnes Brinkhof hebben in hun artikel de polyvagaaltheorie beschreven. Voor een andere kijk op arbeidsgehandicapt, breekt Eveline den Boeft een lans voor het creëren van een veilige werkomgeving, waarin arbeidsgehandicapten open kunnen zijn over hun beperkingen. Dat geeft weer ruimte aan iedereen op de werkvloer om open en eerlijk te spreken. Verder in deze LoopbaanVisie een interview van Martin Reekers met deelnemers van de Nationale Denktank over de digitale loopbaancoach Lola. Een artikel van Larinda Bok over het stigma van hoogbegaafden. En een artikel van Jurn Glazenburg over aanraken en aangeraakt worden in een professionele omgeving en het model Wheel of Consent: ontdek de dynamiek van consent en aanraking. Veel leesplezier. Marlies van Venrooij Hoofdredacteur LoopbaanVisie hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl   INHOUD PRAKTIJK “Je hebt psychologische veiligheid nodig om sociale onveiligheid te voorkomen” Interview met Hans van der Loo, Interviewer: Stephen Steijger Veiligheid zetelt in ons zenuwstelsel, Hoe de loopbaanprofessional een veilige setting kan faciliteren, Frank van der Mijn, Agnes Brinkhof Ontdek de dynamiek van consent en aanraking, Wheel of Consent, Jurn Glazenburg Een andere kijk op arbeidsgehandicapt zijn, Sociale veiligheid en stigma’s op de arbeidsmarkt, Eveline den Boeft Cartoon, Martin Reekers   PRAKTIJK De rol van een vertrouwenscontactpersoon, Angelic de Jong Oud goud delven in Rotterdam, Nog niet versleten, Martin Reekers De ontwikkeling van de digitale loopbaancoach Lola, Interview met Max Kosian en David de Heus, Interviewer: Martin Reekers Mantelzorg, sociale veiligheid en loopbaan, Een persoonlijk perspectief, Bianca Mackintosh   KENNIS & KUNDE Kennis over levens- en loopbaanfases inzetten bij motivatie, Sandra Doeze Jager, Jan van Zwieten Het stigma voorbij, Hoogbegaafdheid, Larinda Bok   OPINIE & DISCUSSIE Het is ook een onveilige tijd geworden voor managers… Column, Geert-Jan Waasdorp Sociale veiligheid op de werkvloer, Wat zijn jouw normen? Marlies van Venrooij Sociale veiligheid, Column, Els Ackerman

€ 6,95

Praktijk (Januari 2024)

Praktijk De praktijk is waar het gebeurt. In de praktijk kun je zien wat werkt, wat niet werkt en hoe het eventueel anders kan. Vanuit de praktijk kunnen we leren en verbeteren. De theorie schept onder meer vanuit onderzoek een kader dat ondersteuning biedt aan de praktijk. Zoals de theorie de praktijk kan helpen, kan de praktijk de theorie helpen. Je kunt heel veel bedenken en onderzoeken, maar in de praktijk zal blijken of iets werkt, of er een markt of draagvlak voor is. Vanuit verschillende hoeken komen regelmatig rapporten en onderzoeken over wat er nodig is om de positie op de arbeidsmarkt te verbeteren van bijvoorbeeld 45-plussers, jongeren en mensen met een biculturele achtergrond. Over hoe werkenden gestimuleerd kunnen worden om zich te blijven ontwikkelen en hoe we opleidingen meer kunnen laten aansluiten op de wensen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De praktijk blijkt toch wat weerbarstiger. Er zijn vooroordelen tijdens sollicitatieprocedures. Als je het nut van iets nieuws leren niet ziet, dan zal het je niet motiveren om je te blijven ontwikkelingen. En de  arbeidsmarkt is weerbarstiger dan we misschien wel zouden willen. In dit kader is het interview van Eveline den Boeft met Hans Borstlap erg interessant. In 2020 verscheen het rapport van de commissie Borstlap ‘In wat voor land willen wij werken?’ Een rapport waarin de werking van de arbeidsmarkt is onderzocht. Vier jaar later is ze in gesprek gegaan met Hans Borstlap over wat er in de praktijk terecht is gekomen van deze plannen en hoe het er nu voor staat in Nederland.  Als je aan praktijk denkt dan denk je ook aan mbo’ers. Mbo’ers kunnen last hebben van een negatief imago voor wat betreft hun opleidingsniveau. In dit themanummer een artikel van Marianne Koot. Ik omarm haar missie en volg haar al jaren. Zij empowert mbo-meiden om gehoor te geven aan hun ambitie. En hoe werkt ChatGPT nou in de praktijk? Stephen Steijger en Meike Oosterwegel hebben hier een artikel over  geschreven en laten ook collega’s aan het woord. Helma Schuldink beschrijft in haar artikel dat vooral jonge mensen die tijdens de coronapandemie met een nieuwe baan zijn gestart vaker op zoek gaan naar ander werk of nog erger: langdurig uitvallen uit het arbeidsproces. Verschillende therapievormen kunnen ons werk als loopbaanprofessional ondersteunen. Ria Freijsen beschrijft hoe zij EMDR inzet als ondersteuning bij haar loopbaantrajecten. Verder in deze LoopbaanVisie een artikel van Jouke Post over een sociale fit versus persoonlijke fit. Het individu versus de samenleving. En hoe kun je Ikigai inzetten in het onderwijs door Brenda Serrée. Het volgende themanummer is ‘Sociale Veiligheid’. Heb je een voorstel voor een artikel, voel je dan vrij om dit aan de redactie voor te leggen. Veel leesplezier. Marlies van Venrooij Hoofdredacteur LoopbaanVisie hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl   INHOUD PRAKTIJK GirlZ Choice voor mbo-meiden met ambitie, Interview met Marianne Koot, Van de redactie In wat voor land willen wij werken? Interview met Hans Borstlap, Interviewer: Eveline den Boeft  Cartoon, Martin Reekers   PRAKTIJK EMDR en Loopbaan, Ria Freijsen Twintigers en dertigers in de knel, Geen grip op re-integratie door hybride werken, Helma Schuldink De kracht van de Ikigai coachtool in het onderwijs, Brenda Serrée   KENNIS & KUNDE Over (on)rechtvaardigheid in banen en loopbanen, The good, the bad en the ugly, Jouke Post Een effectieve coach kent zichzelf en is empathisch, Sandra Doeze Jager & Jan van Zwieten Effectief coachen? Een flexibele coach en vier types ondersteuning, Simon Beausaert, Niels van der Baan, Wendy Nuis, Johan de Wilde   OPINIE & DISCUSSIE Worsteling, Column, Joke Tacoma Succes met je carrière! Boekbespreking, Els Ackerman Nachtkastje, Column, Aukje Nauta Occupational Stress, Boekrecensie, Jack van Minden

€ 6,95

Verdwalen (Oktober 2023)

Verdwalen Ooit heb ik zeven maanden in mijn eentje door Centraal- en Zuid-Amerika gereisd. Ik had wel wat highlights op mijn bucketlist staan, maar veel liet ik ook aan het ‘toeval’ over door met collega-reizigers te praten  over hun ervaringen en daar dan mijn reis op aan te passen. Een aantal highlights waren de zoutvlaktes in Bolivia, Machu Picchu en de Nazca Lines in Peru en Monte Verde in Costa Rica.  Dit zijn allemaal toeristische plekken die je kunt bezoeken via een uitgestippelde reis en/of een gids. Er waren ook gedeeltes van mijn reis die ik ontdekte via ‘verdwalen’. Dit was vooral mijn manier om grote steden te leren kennen. Zo bezocht ik grote steden, zoals Santiago de Chile, Buenos Aires en Montevideo. Door te ‘verdwalen’ in deze steden ontdekte ik gezellige restaurantjes, leuke parkjes en mooie façades van huizen. Het ging mij ook om de sfeer proeven van de stad en dan is verdwalen een fijne manier. Ik had geen vaste plek om naartoe te gaan, alleen maar ervaren wat ik op dat moment zag. Dit was vrijwillig ‘verdwalen’ en zien wat er op mijn pad kwam. In mijn geval was het een luxe en koos ik hier vrijwillig voor. In sommige gevallen is verdwalen helemaal niet vrijwillig en ook niet leuk. Zo heeft Bianca Mackintosh een artikel geschreven met als titel ‘Verdwalen in het sollicitatieproces in een ander land’. Hoe ga je in Nederland je weg vinden op de arbeidsmarkt als je roots in het buitenland liggen?  Tini van de Wetering beschrijft hoe je verdwalen in kunt zetten in je loopbaan. In haar artikel lees je welke vragen je kunt stellen als je aan het dwalen bent, als je op koers ligt of aan het verdwalen bent. Redacteur Marieke Genard reflecteert op het boek van Brené Brown, Rising Strong en de fase van het ‘gerommel’. Ze beschrijft hoe zij dit in haar eigen loopbaan heeft ervaren.  Marian Timmermans heeft samen met Willem de Vos het boek Weetnietkunde. Ontspannen omgaan met onzekerheid en ongemak geschreven. Ze schrijft over ‘Weetnietkunde voor loopbaanprofessionals, Transactionele Analyse geeft steun en opties’. Hoe Transactionele Analyse een kader kan geven dat houvast biedt om verdwalen te voorkomen. Marieke Jacobs begeleidt vanuit BetekenisBaan mensen die betekenisvoller werk willen gaan doen. In het artikel beschrijft zij haar ervaringen op de arbeidsmarkt met twee boeiende verhalen van mensen die echt een verandering hebben doorgezet in hun werk. Naar aanleiding van haar presentatie op het Noloc loopbaancongres heeft Stephen Steijger een interview gehad met Laurentien van Oranje. In deze LoopbaanVisie het artikel. Veel leesplezier.   Marlies van Venrooij Hoofdredacteur LoopbaanVisie hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl   INHOUD VERDWALEN Gerommel, De lastigste fase tussen vallen en opstaan, Marieke Genard Verdwalen in het sollicitatieproces, Navigeren in een onbekend land, Bianca Mackintosh Verdwaald in betekenissen, Martin Reekers Hoe (ver-)dwalen je op weg helpt, Tini van de Wetering Cartoon, Martin Reekers   PRAKTIJK In gesprek met Laurentien van Oranje, “Als je echt luistert, kun je niet wegkijken of niets doen”, Interviewer: Stephen Steijger  Weetnietkunde voor loopbaanprofessionals, Transactionele Analyse geeft steun en opties, Marian Timmermans Duurzame of maatschappelijke impact maken in het werk, Maatschappelijke zorgen omzetten in betekenisvolle baan, Marieke Jacobs  Wat als er meer nodig is dan loopbaanbegeleiding? Hoe pak je dat aan? Tim Satijn en Hay Hilkens   KENNIS & KUNDE Johari-venster gecombineerd met het Conscious Competence model, Sandra Doeze Jager Veerkracht bij kanker, Hoe rouw invloed kan hebben op werkhervatting, Mariëtte van Hooff en Ellen Dreezens   OPINIE & DISCUSSIE Verdwalen… Column, Geert-Jan Waasdorp Weg van het onbekende, Boekbespreking, Rob Govers De weg kwijt, Column, Els Ackerman

€ 6,95

Senioriteit (Augustus 2023)

Senioriteit De thema’s voor LoopbaanVisie bepalen wij samen met de redactie. Soms zitten er thema’s tussen waar ik niet zo veel mee heb en vaak word ik dan verrast door de redactieleden en de auteurs die met bijzonder boeiende artikelen komen over zo’n onderwerp. Met het thema ‘Senioriteit’ heb ik zeker iets — ook wisselende gevoelens en gedachten. Als ik denk aan een ‘senior’, dan denk ik aan iemand die het rustiger aan gaat doen, wat minder kan, en meer dan voorheen ondersteuning nodig heeft in het dagelijkse leven. Het gaat dan om senioriteit in leeftijd, iemand van 75 of 80 jaar. Toch heb ik voldoende voorbeelden in mijn omgeving van 75-plussers die helemaal niet aan dit beeld voldoen. Een beeld van senior zijn, minder kunnen en meer hulp nodig hebben, zie je ook terug in regelingen en berichten om 45-plussers te ondersteunen bij het vinden van werk. Het boeiende is dat veel 45-plussers dit zelf niet zo ervaren, maar door regelmatig dit soort berichten en regelingen voorbij te zien komen, er toch in gaan geloven. Het blijft een interessant fenomeen, het koppelen van leeftijd aan kunnen en willen, net zoals je bij veel bedrijven ontslag krijgt als je de pensioenleeftijd hebt bereikt. Er is geen mogelijkheid om door te kunnen blijven werken als je dat wel zou willen. Wat je eigenlijk zou willen is dat je bij iedere leeftijd zelf wil ervaren wat je wil en nog kan. Misschien wil jij wel op je 30ste drie jaar met ‘pensioen’ om daarna tot je 70ste te blijven werken. Senioriteit is ook een term die gebruikt wordt in het werk. Maar wanneer ben je een senior in het werk? Ligt dat aan het aantal jaren dat je werkzaam bent of meer aan de mate waarin je je vak beheerst. Kan je bijvoorbeeld op je 25ste al senior zijn? Hierover gingen Els Ackerman, een ervaren en actieve loopbaanprofessional die de 80 al is gepasseerd, in gesprek met Meike Oosterwegel, een twintiger en net gestart als loopbaanprofessional. Verder in deze uitgave een interview van Anke Meerding met Erik Scherder over leeftijd en het brein, met als titel ‘Senioriteit begint bij je 30ste’. Rob Govers heeft de 73-jarige Rob Klerkx geïnterviewd over PUM (Programma Uitzending Managers). Dit is een vrijwilligersorganisatie met als doel ervaring en kennis van het Nederlandse bedrijfsleven delen met ondernemingen in ontwikkelingslanden. Ook een verslag van het IAEVG-congres/Noloc loopbaancongres, waar Gert van Brussel na drie jaar aftrad als voorzitter van het IAEVG en het stokje overdroeg aan Jaana Kettunen uit Finland. En een artikel van Leih Beelen en Jouke Post over de toepassing van arbeidsmarktinformatie in de loopbaanpraktijk. En lees ook het artikel van van Peter Gerrickens met als titel: ‘Verlangen naar betekenisvol werk. Ontdek je inspiratiethema’s vanuit je persoonlijkheid en ziel. Veel leesplezier. Marlies van Venrooij Hoofdredacteur LoopbaanVisie hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl   INHOUD SENIORITEIT Senioriteit begint bij je 30e, Interview met Erik Scherder, Anke Meerding Twee loopbaanprofessionals in gesprek over Senioriteit, Els Ackerman, Meike Oosterwegel Verbeter je geheugen, ga eropuit! Judith Schomaker Junioriteit, Aukje Nauta Cartoon, Martin Reekers PRAKTIJK Een senior zorgt dat het klikt, In gesprek met Cor Heukels, Martin Reekers Verlangen naar betekenisvol werk, Ontdek je inspiratiethema’s vanuit je persoonlijkheid en ziel, Peter Gerrickens Senioriteit in de praktijk, Werken als vrijwilliger in een ontwikkelingsland, Rob Govers Meesterschap en mentorschap, Hoe senior leiders in mentorschap waarde kunnen toevoegen, Benno Diederiks KENNIS & KUNDE Van woorden naar daden, Toepassing van arbeidsmarktinformatie, Leih Beelen, Jouke Post Donkere spelonken van de persoonlijkheid, Jack van Minden Duurzame verandering door self-efficacy, Sandra Doeze Jager, Ronald Akkerboom, Jan van Zwieten OPINIE & DISCUSSIE Impressie van het IAEVG-congres, Rob Govers Zelfmanagement in loopbaanbegeleiding, Utopisch of realistisch? Martin Reekers Onbewuste kennis, Column, Joke Tacoma

€ 6,95

Ontdekken (April 2023)

Ontdekken Als kind valt er enorm veel te ontdekken. Alles is nieuw. Je hele leven is erop gericht dat je gaat ontdekken, hierdoor leer je. Als je ouder wordt dan valt er nog steeds veel te ontdekken, soms moet je hier actiever naar op zoek. Ontdekken kan je doen om verschillende redenen. Zoek je naar nieuwe ervaringen, wil je persoonlijke groei, wil je lol hebben, of jezelf uitdagen? Soms wordt je iets opgedrongen om te ontdekken,  bijvoorbeeld een ziekte, een ontslag of een verlies van een dierbare. Ontdekken vraagt om een open en een nieuwsgierige houding. Twee artikelen hebben als onderwerp ‘nieuwsgierigheid’. Jack van Minden schrijft over de drijfveer ‘nieuwsgierigheid’, het ‘ingebouwde’ mechanisme achter de wil om te weten. Margot van Brakel schreef het artikel ‘Hoe blijf ik relevant? Een toekomst in veranderde tijden. Zij nodigt je uit om radicaal nieuwsgierig te zijn, door voortdurend vragen te stellen, te onderzoeken en te ontdekken. Marieke Genard schrijft hoe jongeren in het Talentenatelier of TAJO leren door te ontdekken. Iets anders is het artikel van Heidi Los, zelf ondernemersdochter. Zij heeft onderzoek gedaan naar de impact die het op iemand heeft om op te groeien in een ondernemersgezin. Martin Reekers heeft voor LoopbaanVisie Lexter Woodley geïnterviewd over de rolverdeling tussen stellen waarvan de vrouw meer verdient dan de man. Wil je iets ontdekken over effectiever coachen, lees dan het artikel van Sandra Doeze-Jager en Simone Schenk over vragen die werken en breinkennis. Ellen Koop-Spoor, Kara Vloet en Mariëlle Rosendaal schrijven over hybride professionals in Brainport regio Eindhoven, hoe zij het leraren tekort willen opvangen.  Wil je ontdekken wat je als redacteur van LoopbaanVisie allemaal kan doen? Wij zijn op zoek naar nieuwe redacteuren. Als redacteur ben je onderdeel van een heel erg leuk redactieteam. Wij vergaderen vier keer per jaar online en eenmaal per jaar komen wij een hele dag live bij elkaar samen met de adviesraad van LoopbaanVisie. Die dag bespreken wij de inhoud en de thema’s van het volgende jaar onder het genot van een stukje vlaai, een kopje koffie of thee en een hapje en een drankje. Houd jij van schrijven, ben jij gepassioneerd over een specifiek onderdeel van ons vakgebied, wil je mensen interviewen en daar een artikel over schrijven? Wil jij ‘ontdekken’ of je onderdeel wilt worden van onze redactie? Bel of app mij dan via telefoon 06-24614246. Lotte Leukenhaus is gestopt als redactielid. Wij danken haar heel erg voor alle mooie bijdragen en de inbreng die zij heeft geleverd aan LoopbaanVisie de afgelopen jaren. Veel leesplezier. Marlies van Venrooij Hoofdredacteur LoopbaanVisie hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl   INHOUD ONTDEKKEN Hoe blijf ik relevant? Een toekomst in veranderende tijden, Margot van Brakel Nieuwsgierigheid, Drijfveer achter persoonlijk succes, Jack van Minden Ontdekken, Els Ackerman The Serendipity Mindset, Boekbespreking, Rob Govers Cartoon, Martin Reekers PRAKTIJK Talent ontdekken – door te ervaren, TAJO of Talentateliers voor jongeren, Marieke Genard De kracht van ondernemersdochters, Heidi Los Heb jij een multipotential in jouw team? De voordelen op een rij, Catelijne Gerlag Wie kookt er vanaf vandaag? De rolverdeling man-vrouw als de vrouw de hoofdverdiener is, Martin Reekers Kanker: een onderwerp voor bij het koffiezetapparaat?! Preventieve aandacht voor kanker op de werkvloer, Càrola Rietdijk KENNIS & KUNDE Vragen die werken, Effectiever coachen op basis van breinkennis, Sandra Doeze Jager, Simone Schenk Werken in het onderwijs naast je huidige baan, Ervaringen uit de praktijk, Ellen Koop-Spoor, Kara Vloet, Mariëlle Rosendaal Een toekomstbestendige studiekeuze, Jessie Bakens Een wereldwijd venster op het loopbaanvak, In gesprek met dr. Gert van Brussel, Martin Reekers OPINIE & DISCUSSIE Handbook of Positive Psychology Assessment, Boekbespreking, Jack van Minden De arbeidsmarkttransitie, Boekbespreking, Els Ackerman Ik ben nog niet klaar om obsolete te zijn, Column, Geert-Jan Waasdorp

€ 6,95

Krapte (Januari 2023)

Krapte   Eén van de oplossingen voor krapte op de arbeidsmarkt is technologische innovatie. Dit is niet nieuw, maar zette mij aan het denken welke technologische ‘innovatie’ het werk van een redacteur over zou kunnen nemen. Redacteuren schrijven onder meer artikelen en een goed artikel vraagt om bepaalde vaardigheden. Denk hierbij aan creativiteit, weten wat urgent is, maar ook de schrijfstijl hanteren die de lezer aanspreekt. Zijn dit vaardigheden die alleen een mens heeft of kunnen wij dit ook overlaten aan een machine? Om dit uit te proberen heb ik gebruikgemaakt van ChatGPT-3 (Generative Pretrained Transformer versie 3). Dit is een programma dat gebruikmaakt van AI om teksten te genereren. Je vult een vraag of een opdracht in, en met één druk op de knop komt de tekst er zo uitgerold. Als proef op de som voerde ik de volgende opdracht in: schrijf een voorwoord voor het vakblad LoopbaanVisie met als thema Krapte. De tekst die ik kreeg: “Beste lezer, Welkom bij het vakblad LoopbaanVisie. Dit nummer heeft als thema 'Krapte'. In deze editie gaan wij dieper in op de krapte op de arbeidsmarkt. Krapte op de arbeidsmarkt wordt steeds meer een reality. Het is cruciaal dat we begrijpen wat krapte betekent, wat de gevolgen kunnen zijn en hoe we adequaat kunnen reageren. In dit nummer van LoopbaanVisie gaan we hier dieper op in. We gaan ook dieper in op de vraag hoe werkgevers, werknemers en andere betrokkenen kunnen omgaan met deze krapte. We zullen een aantal gevallen en hun resultaten bespreken, evenals de verschillende manieren waarop de krapte kan worden aangepakt. Ik hoop dat u veel kennis en inzicht zult opdoen uit dit nummer van LoopbaanVisie en dat het u zal helpen bij het oplossen van eventuele krapte-problemen. Met vriendelijke groet, Hoofdredacteur LoopbaanVisie” De output van ChatGPT geeft een leuke eerste opzet, maar de auteur geeft een stuk tekst, een artikel, iets persoonlijks, noem het een ziel. Wil je meer weten over wat ChatGPT kan, lees dan het artikel ‘Krapte op de arbeidsmarkt. Wat kan je doen?’ Dit artikel is geheel tot stand gekomen door gebruik te maken van ChatGPT en je vindt ook een link om zelf ChatGPT uit te proberen. Gelukkig zijn er nog genoeg inspirerende mensen die ervoor hebben gezorgd dat deze LoopbaanVisie weer vol staat met boeiende artikelen. Als het gaat om uitdagingen op een krappe arbeidsmarkt lees dan het artikel van Marieke Genard over leraren in het onderwijs in Vlaanderen. Reinier Gerritzen interviewde Yvonne van Sark van YoungWorks hoe jongeren aankijken tegen de huidige arbeidsmarkt. Carolien Nout van CAOP heeft Hilde Stringa en Loes de Volder aan het woord gelaten in haar artikel ‘Meer kijken naar skills kan krappe arbeidsmarkt (een beetje) helpen’. Verder een boekbespreking van Els Ackerman van het nieuwste boek van Aaltje Vincent Solliciteren naar werkgeluk. Nikki Wamelink, Ben van Veen en Sjoerd de Vries hebben een mooi artikel geschreven rondom de vraag ‘Kan technologie uitkomst bieden in het bevorderen van de arbeidsparticipatie van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie?’ Veel leesplezier. Marlies van Venrooij Hoofdredacteur LoopbaanVisie hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl   INHOUD   KRAPTE Meer kijken naar skills kan krappe arbeidsmarkt (een beetje) helpen, Carolien Nout Krapte op de arbeidsmarkt Wat kan je doen? Geschreven door een chatbot Gouden tijden, grote uitdagingen; Hoe verhouden jongeren zich tot de arbeidsmarkt? Reinier Gerritzen Werk en winst in overvloed, Column, Aukje Nauta Cartoon   PRAKTIJK Brooddoos, Marieke Genard Met rouw terugkeren naar je werk, Protocol of maatwerk? Joke Roelfsema De onboardingsfase: dáár is de jobcoach de specialist, ‘Deze mensen hebben een Japie Krekel nodig’ Càrola Rietdijk KENNIS & KUNDE Coachen naar een High Performance Team, Sandra Doeze Jager & Jan van Zwieten Onze loopbaan-in-actie? Wanneer veranderen maar niet lukt, Paulien D’Huyvetter Van skills gaps naar toekomstbestendigheid, Jack van Minden Beroepen ervaren in virtual reality, Een uitkomst voor werkzoekenden met autisme? Nikki Wamelink, Ben van Veen, Sjoerd de Vries OPINIE & DISCUSSIE Solliciteren naar werkgeluk, Boekbespreking, Els Ackerman Van grijze plaag naar grijze kracht? Gepensioneerden inzetten om krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden, Martin Reekers Minder geld, Column, Joke Tacoma

€ 6,95

Lemniscaat (oktober 2022)

Lemniscaat Als ik aan een lemniscaat denk, dan denk ik aan een achtbaan. Als ik een filmpje zie van een achtbaan, waarbij de karretjes rustig naar de top worden getakeld, dan zit ik al met spanning in mijn buik. Maar wat een kick om na de, voor je gevoel, vrije val door de kurketrekker en andere loops heen te gaan. De  Formula Rossa is op dit moment de snelste achtbaan in de wereld. Je gaat op sommige momenten 240 km per uur. Je moet daarvoor wel naar Abu Dhabi. De hoogste achtbaan, van 139 meter, is de Kingda Ka in New Jersey, VS. De langste achtbaan, 2479 meter, is de Steel Dragon 2000 in Kuwana in Japan. Soms kan een loopbaan ook wel eens voelen alsof je in een achtbaan zit. Vooral als je gedwongen of vrijwillig van baan wilt veranderen. Het geeft spanning, van wat er komen gaat, maar ook plezier als je interessante gesprekken hebt gehad. Soms is het eng, omdat je nieuwe dingen gaat ondernemen. En altijd  weer de rush van adrenaline als je weer bij het eindpunt bent, die nieuwe baan. Het grote verschil is dat een achtbaan tussen de 30 seconden en 4 minuten kan duren, maar voor het vinden van ander werk staat geen tijdslimiet, wat erg frustrerend kan zijn. De lemniscaat is in de wiskunde het symbool voor oneindigheid. Die oneindigheid wordt gebruikt in loopbaan-begeleiding als een oneindig proces. Je kunt het zien als een dialoog die je met jezelf kunt voeren ten aanzien van je loopbaan. In het artikel van Alwien de Boer en Maurice Vermunt wordt dit mooi omschreven. Aan de ene kant van het lemniscaat ga je in gesprek over jezelf, wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Aan de andere kant voer je het gesprek met de buitenwereld, wat kan er, wat past er, en wat is er mogelijk? In het artikel van Marinka Kuijpers en Nard Kronenberg lees je waarom de aandacht voor de oneindigheid in loopbaanontwikkeling nodig is en hoe het gesprekslemniscaat als hulpmiddel kan dienen. Rob Govers is voor dit themanummer naar het Escher museum in Den Haag gegaan om zich te laten inspireren voor zijn artikel ‘Metamorfose’. Naast de artikelen over lemniscaat kun je ook het artikel van Petra Hiemstra lezen. Zij neemt je mee in de zeven stappen van grootluisteren. Lees ook het artikel van Cárola Rietdijk. Ze heeft Jeanine Scheurs geïnterviewd over hosselen: op een streetwise ondernemende manier geld verdienen. Jeanine heeft eerder ook een webinar gegeven voor de Noloc. Marion van den Boogaard legt uit hoe je kunt koersen op je innerlijk kompas door te focussen. Of lees de bespreking van het boek Promotions are so yesterday van Jack van Minden. Kortom, weer genoeg mooie artikelen die je kunnen informeren en inspireren. Veel leesplezier! Marlies van Venrooij Hoofdredacteur LoopbaanVisie hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl   INHOUD   LEMNISCAAT Het gesprek in de oneindigheid, Loopbaanontwikkeling,  Marinka Kuijpers & Nard Kronenberg Verborgen verlies en burn-out, De lemniscaat uit balans, Mieke de Bruin 25 jaar loopbaanlemniscaat, Een blijvertje? Alwien de Boer, Maurice Vermunt Cartoon, Martin Reekers PRAKTIJK Koersen op je innerlijke kompas, Makkelijk gezegd, maar hoe doe je dat eigenlijk? Marion van den Boogaard Grootluisteren en liefdevol leiderschap, Een nieuw begrip, Petra Hiemstra Reflectie en feedback houden je loopbaan op koers, Stijn Wolters Lemniscaat lopen door het model van Zes Houdigen, Karen Walthuis KENNIS & KUNDE Hé, ga hosselen “Een beetje los-vast je kostje bij elkaar organiseren” Carola Rietdijk Metamorfose, Bespiegelingen, Rob Govers OPINIE & DISCUSSIE Versimpel HR-beleid, Een appèl op zorgorganisaties, Cynthia van Wachem Promotions are so yesterday, Boekbespreking, Jack van Minden De Voldoende Filosofie, Wat kan de loopbaancoach ermee? Chris Rooijakkers Het oneindige verhaal, Column, Els Ackerman Lemniscaat, Column, Geert-Jan Waasdorp

€ 6,95

Sociale Media (augustus 2022)

Sociale media In dit voorwoord van het nummer over (sociale) media wil ik het over media hebben. Met ‘media’ duid ik in dit geval op kranten en tv-programma’s. Plekken waar professionals werken die nieuws maken, delen en verspreiden. Ik merk dat ik binnen ons vakgebied soms last heb van de berichten die zij presenteren, bijvoorbeeld in dagbladen of in nieuwsprogramma’s. Dat begon al in 2007. In die tijd kwamen er meer en meer krantenberichten dat je als 50-plusser minder kans op werk had, omdat je dan ‘te oud’ zou zijn. 50-plussers kregen het etiket ‘niet meer flexibel’ of ‘kunnen geen nieuwe dingen meer leren’ opgeplakt. Tijdens de loopbaanoriëntatie-trainingen kwamen mensen naar mij toe met de mededeling dat er voor hen geen kansen meer waren op de arbeidsmarkt. Mensen die het (beetje) geloof in zichzelf onderuithaalden door een bericht in de krant. Later is de 50-plusser de kansloze 45-plusser geworden. Waarschijnlijk herken je wel dat werkzoekenden van boven de 40 op een of ander moment in het traject wel een keer iets zeiden in de strekking van ‘maar op mijn leeftijd zal ik wel weinig kans maken’ of ‘waarschijnlijk zit er geen werkgever meer te wachten op iemand van mijn leeftijd’. Als er een koppeling wordt gemaakt tussen kansen en leeftijd dan word ik daar boos en verdrietig over. Vooral als de werkzoekende of werkswitcher met wat minder zelfvertrouwen continu deze berichten voorbij ziet komen. Nu wordt er gesproken over een krapte op de arbeidsmarkt. Ik hoop dat dit bijdraagt aan het zelfvertrouwen van mensen die ‘wat ouder zijn’ en ander werk zoeken. De (sociale) media kunnen echter ook behulpzaam zijn in ons vak. Mieke Verbaarschot schrijft over media in een career story interview; hoe Youtube en Podcasts gebruikt kunnen worden in loopbaanplanning. Aaltje Vincent illustreert in haar artikel hoe online contacten net zo waardevol kunnen zijn als offline contacten voor je netwerk. Martin Reekers heeft Anne Ribbers en Alexander Waringa geïnterviewd over e-coaching en het ABC-model. Daarnaast artikelen over andere onderwerpen. Marja Beumer schrijft over de overgang: "onbekend, onbesproken en onacceptabel." Symptomen van de overgang worden vaak verward met andere klachten. Lisette van de Sandt legt ons uit dat positiviteit niet altijd gepast is, averechts kan werken en zelfs giftig kan zijn. Ook een nieuwe kijk op duurzame loopbanen: Lonneke Frie, Karin Potting, Ellen Sjoer, Beate van der Heijden en Hubert Korzilius schrijven over flexpertise.   Als laatste de onderwerpen die jullie in 2023 en januari 2024 kunnen verwachten. De redactie en adviesraad hebben de volgende thema’s bepaald: Januari 2023 Krapte April 2023 Ontdekken Augustus 2023 Senioriteit Oktober 2023 Verdwalen Januari 2024 Praktisch Als je interesse hebt om een bijdrage te leveren aan een van deze themanummers, stuur me dan een mailtje. Veel leesplezier! Marlies van Venrooij Hoofdredacteur LoopbaanVisie hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl   INHOUD SOCIALE MEDIA Online ontmoetingen Net zo waardevol als live ontmoetingen? Aaltje Vincent Wat werkt in online coaching, Philippe Bocklandt, Jana Verplancke Promotie door zelfdemotie, Aukje Nauta De wereld aan je voeten met e-coachen. Twee arbeids- & organisatiepsychologen bouwden een wereldwijd succesvol online bedrijf, Martin Reekers Cartoon, Martin Reekers   PRAKTIJK Slechthorendheid op het werk. Wat is het en wat kun je doen? Margot Bouwens Media in het Career Story Interview. De impact van verhalen op loopbaankeuzes, Mieke Verbaarschot Agile in de loopbaancoachpraktijk. Interview met Jason Gawke, Rob Govers Zo veelzeggend is lichaamstaal. Interview met Nancy Tromp, Càrola Rietdijk De overgang: onbekend, onbesproken, onacceptabel. Vitaal werken, Marja Beumer KENNIS & KUNDE Het ontwikkelen van Flexpertise. Een nieuwe kijk op duurzame loopbanen, Lonneke Frie, Karin Potting, Ellen Sjoer, Beatrice van der Heijden, Hubert Korzilius Positief sla je in onzekere tijden de plank mis. Een effectievere aanpak, Lisette van de Sandt Wat kunnen coaches en docenten van elkaar leren? Begeleiden met impact, Sandra Doeze Jager & Marius van Regteren   OPNIE & DISCUSSIE Objectief talent begeleiden. Ben jij bevooroordeeld in jouw loopbaancoaching? Danielle Krekels Een sterk merk scheppen, Jack van Minden Sociaal, Joke Tacoma Sociale media voor loopbaanbegeleiders. Hype of noodzaak? Anke Verstraeten, Marie Raemaekers

€ 6,95

Tijd (april 2022)

Tijd Tijd is een interessant iets. Wij hebben het allemaal, kunnen er verschillend naar kijken en mee omgaan. Als je jong bent dan denk je misschien dat je nog alle tijd hebt; als je ouder wordt, ervaar je dat je tijd wel eens wat schaars kan worden. Tijd kan worden opgedeeld in uren, maanden, jaren, maar ook in seizoenen of voor of na een belangrijke (mondiale) gebeurtenis. Ik heb wat met het thema Tijd als het gaat om op tijd komen. Ik ben bijna altijd te vroeg op een afspraak. Ik probeer wel eens echt op tijd te komen of zelfs te laat, maar dat lukt mij niet. Zelfs al ga ik bij de buren op visite, dat is vijf minuten lopen, dan sta ik eigenlijk al tien minuten van tevoren klaar om op tijd te komen.   Online werken is voor mij ideaal om echt op tijd te zijn. Er is geen reistijd, geen zoeken naar een parkeerplek, koffie die je nog moet zetten of een locatie die je nog moet gaan verkennen. Tijdens mijn online coachsessies krijg ik regelmatig de opmerking ‘goh, jij bent echt stipt op tijd’. Waarom niet, denk ik dan, juist via videobellen kan je prima ‘stipt’ op tijd zijn. De klok zegt 11:00 uur, dus met één druk op de knop zit ik op mijn afspraak.   Er zijn veel uitdrukkingen en gezegden met het woord tijd erin. Bijvoorbeeld ‘tijd heelt alle wonden’, maar is dat ook zo? Volgens Jakob van Wielink is dit een grote misvatting. Rob Govers interviewde Jakob hierover. Voor het thema tijd in de vorm van leefTijd heeft Martin Reekers Aart Bontekoning geïnterviewd over generaties op de werkvloer met als titel ‘De kunst van het verbinden van generaties’. Marieke Genard is voor LoopbaanVisie in gesprek gegaan met Tom Hannes (o.a. boeddhist en filosoof) over het leven in het NU. Hij stelt dat NU telkens iets ander betekent. Tijd zit ook in het moment van de dag waarop je werkt. Hinke Anja Werkman en Sonja Smits hebben een interessant artikel geschreven met de boodschap dat nachtwerken gezien kan worden als topsport. Maar ook andere onderwerpen komen aan bod. Begeleid je mensen met een visuele beperking, lees dan het artikel van Krista Kroon over de mogelijkheden die er zijn aan hulpmiddelen. Lotte Leukenhaus is in gesprek gegaan met Jackie van der Kroft over interculturele communicatie. En naar aanleiding van het webinar van Noloc van Jolanda van der Steen en Cynthia Noordoven ‘Wellbeing & Werkgeluk’ heeft Càrola Rietdijk een artikel geschreven over werkgeluk.   Nog zo’n uitdrukking over tijd is ‘er is een tijd van komen en een tijd van gaan’. Zo ook in het bestuur van Noloc. Ester Leibbrand geeft na tien jaar voorzitterschap bij Noloc het stokje over aan Angelique Jansen. Vanuit LoopbaanVisie danken wij Ester voor alles wat zij gedaan heeft voor Noloc en het loopbaanvak en heten wij Angelique van harte welkom als nieuwe voorzitter van deze mooie beroepsvereniging.   Veel leesplezier!   Marlies van Venrooij Hoofdredacteur LoopbaanVisie hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl   INHOUD TIJD "In de compost van je leed zit je wens" Interview met Tom Hannes, Marieke Genard Werkgerelateerd ICT-gebruik buiten de standaard werkuren. Een zegen of vloek voor tweeverdieners? Silke Op de Beeck Interview Jakob van Wielink. Heelt tijd alle wonden? Rob Govers Interview met Aart Bontekoning. De kunst van het verbinden van generaties, Martin Reekers Tijd, Column, Els Ackerman Cartoon, Martin Reeker PRAKTIJK Hoe leid je professionals op voor de uitdagingen van morgen? Toekomstbestendig hoger beroepsonderwijs, Reinier Gerritzen & Martin Reekers “Bijna elke baan is aan te passen” Krista Kroon ‘Hoe is het nu met mij?’ Werkgeluk: een aaneenschakeling van momenten, Càrola Rietdijk Tijd is meer dan cijfers op de klok. Interview met Jackie van der Kroft, Lotte Leukenhaus KENNIS & KUNDE Nachtdienstmedewerker verdient dezelfde behandeling als topsporter. Hiermee beperk je de schade van de nachtdienst, Hinke Anja Werkman & Sonja Smits Arbeidsmarktinformatie in loopbaanbegeleiding. Wat is het, waarom is het belangrijk en wat vraagt het? Ilse Schrijver & Jouke Post Cultuurverandering en leiderschap. Change of leadership = change of culture, Change of culture = change of leadership, Sandra Doeze Jager & Jan van Zwieten OPINIE & DISCUSSIE Tijd om afscheid te nemen van niet arbeidsmarktgerichte loopbaanprofessionals, Geert-Jan Waasdorp De ergste vijand: jezelf, Jack van Minden

€ 6,95

Normaal (januari 2022)

Normaal? Wat normaal is is geen vaststaand feit. Wat normaal is wordt bepaald door een individu of een groep en kan over een tijdje worden vervangen door een ander normaal. Jouw normaal komt voort uit je opvoeding, de mensen die je kent, wat je ziet en hoort op tv en jouw internetbubbel. In de groepen waarin je je beweegt, hoef je je nooit de vraag te stellen ‘wat is normaal?’ Toch zijn er mensen die zich de vraag ‘wat is normaal?’ moeten stellen om zich aan te passen aan een nieuwe omgeving of aan hun nieuwe zelf. Zo kan het normaal in het land waaruit je gevlucht bent heel anders zijn dan het normaal van het land waar je nu bent. Denk aan simpele dingen als wat er te koop is in de supermarkt, omgangsvormen en de feestdagen die gevierd worden. Maar ook op de arbeidsmarkt zijn er mogelijk verschillen tussen waar je vandaan komt en hoe het in je ‘nieuwe’ land is. Hoe moet je solliciteren, welke diploma’s zijn hier geldig en hoe gedraag je je op de werkvloer? Er zijn ook mensen die hun hele leven al in Nederland wonen, die precies weten hoe alles is georganiseerd. En dat alles vanuit het perspectief van de sekse waarin zij zijn geboren. Als zij van sekse veranderen, moeten ook zij een ander ‘normaal’ leren. Hoe interessant is het om te kijken naar jouw eigen normaal en open te staan voor het normaal van anderen vanuit nieuwsgierigheid. Ik verwacht dat wij vanuit ons vakgebied deze nieuwsgierigheid van nature hebben. Voor deze LoopbaanVisie hebben wij mensen uitgenodigd die werken met mensen die zich wel degelijk de vraag moeten stellen ‘wat is normaal?’ Zo heeft Joy Carp een artikel geschreven over vluchtelingen, hoe pas je je aan, hoe leer jij het normaal in jouw nieuwe land. ITvitea schrijft over mensen met een autismelabel en neurodiversiteit. Samen met Martin Reekers ben ik in gesprek gegaan met een ervaringsdeskundig transpersoon. Wij hebben haar gesproken over haar nieuwe normaal als vrouw en wat dit betekende voor haar op het werk. Frank van der Mijn geeft ons een mooi overzicht van normatieve professionaliteit. Jouke Post schrijft over de bijeenkomst van CareersNet die hij afgelopen december heeft bijgewoond. Elisabeth Abraham deelt de resultaten van haar onderzoek aan de KU Leuven over een nieuw normaal voor ouders die hun eerste kind krijgen. En Marieke Genard deelt met ons het tweede deel van haar interview met Luk DeWulf over talent. In de redactiewereld is het normaal dat in teksten standaard de ‘hij-vorm’ wordt gebruikt als het gaat om een ondefinieerbaar persoon. In deze uitgave hebben wij om als standaard/normaal zoveel mogelijk de ‘zij-vorm’ gebruikt. Veel leesplezier! Marlies van Venrooij Hoofdredacteur LoopbaanVisie hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl   INHOUD   NORMAAL Normatieve professionalisering in de loopbaanprofessie, Onze normen en waarden bepalen hoe we denken en handelen, Frank van der Mijn Een nieuw normaal met een eerste kind. Hoe ervaren Vlaamse werkende koppels dat? Elisabeth Abraham Een normale loopbaan bestaat niet, Column, Aukje Nauta Cartoon, Martin Reekers Altijd willen weten hoe het echt zit. Meerwaarde neurodiversiteit, Renate Voormolen Eindelijk worden wie je bent. De impact van een sekseverandering op je werk en privéleven, Marlies van Venrooij & Martin Reekers De talentenfluisteraar, Luk Dewulf, Deel 2. Talent in context, een gedeelde verantwoordelijkheid, Marieke Genard PRAKTIJK De wandelende filmencyclopedie. De inspirerende kracht van films bij loopbaancoaching, Càrola Rietdijk Vluchtelingentalent werkt. Is dit het ‘nieuwe normaal’? Joy Carp De STERKscan. Goede scan zet iemand ‘aan’, goed gesprek doet de rest, Evi van Saase, Robinet Bargeman & Jos Sanders Bedriegersfenomeen? Doe normaal! Tessa Faber KENNIS & KUNDE Happy U. Zenmeditatie, loopbaanschrijven en een diversiteitsdialoog in De Haagse Hogeschool, Reinekke Lengelle, Paul Pouw, Mijke Post & Simten Goren Verder op weg met loopbaanchecks. Inzet, effecten en randvoorwaarden, Ilse Schrijver & Jouke Post Leadershift door COVID-19, Sandra Doeze Jager & Jan van Zwieten OPINIE & DISCUSSIE CareersNet. Een internationaal netwerk voor innovatie en uitwisseling, Jouke Post Nooit meer doen alsof, boekbespreking, Ester Leibbrand Niet normaal, column, Joke Tacoma

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper