logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

Speel je Spel (juni 2024)

Voor spelletjes kun je mij ’s nachts wakker maken. Nieuw in ons gezin zijn ‘exploding kittens’ en het Keezenspel. Dat laatste spel is een combinatie van mens-erger-je-niet en pesten; dat speel je voor je plezier! Datzelfde plezier ondervond het redactie team bij het kiezen van het thema. Eric Berne definieerde Spel; ‘de mens heeft de neiging een Spel te spelen om te ontkomen aan de werkelijkheid, om bijbedoelingen te verbergen, om bezigheden te rationaliseren’. ‘Games people play’ is vertaald in het Nederlands: mens erger je niet. Wat mij betreft een bijzondere keuze. De Engelse titel lijkt te zeggen ‘let op, misschien wordt er een spelletje gespeeld’ en bij de Nederlandse titel lees ik ‘als dat gebeurd, let op de emotie; word niet boos!’ Dat is makkelijker gezegd dan gedaan en oefening baart kunst. Als ik of de ander de emotie ervaart, haal ik adem en stel mijn reactie uit. Om vervolgens te onderzoeken ‘in welk Spel ben ik/ zijn wij geraakt?’ In dit magazine vroegen we meerdere invalshoeken over Spel: de voorzijde illustreert beiden. Blikken gooien is een hilarisch spel en tegelijkertijd wordt er ‘iets stuk gegooid. En dat is waar Eric Berne bewustzijn over vergroot; ‘er kan iets stuk gaan’. Elly Voorend beschrijft de hedendaagse Spelen; het boek van Berne is inmiddels bijna 60 jaar oud en toe aan een hedendaags perspectief en modern jasje. Zij stipt de  erleidelijkheid aan van Spelen. Freerk Boschma laat het publiek zelf ‘Spel’ vormgeven en erom lachen. Zijn acteurs zijn ervoor getraind! Karen Bruyn schrijft over ‘the grand dame van de TA‘ (Marijke Arendsen Hein) en  sychodrama. Hier wordt Spel ingezet voor inzicht en perspectief. Gezond spelen met een ervaren begeleider! En een mooie woordkeuze van onze redactie over Mil Rosseau; ‘herbeslissen is kinderSpel’. Jeanette Klomp geeft ons inzicht in haar prachtige onderzoek naar ‘open-mindedness van studenten’. Een gewaarschuwd mens telt voor twee als het gaat om Spelen. Een helder contract biedt uitkomst. Want naast de spelletjes met mijn ouders, man en kinderen, houden we ook spelletjes avond in onze, tot appartementen omgebouwde Huishoudschool. We zijn met circa zeven tot twaalf buren. Deze spelletjes avonden zijn prettig én goed gecontracteerd: op zondagavond met ‘soep van zes tot zeven’ om eerst de persoonlijke verhalen uit te wisselen en daarna een spel naar keuze van de gastbuur. Er wordt veel gelachen, er is verbinding, er zijn winnaars en verliezers en bovenal de heldere afspraak om tot negen uur te spelen want de maandag lonkt. Zo houden we de spelletjes avond plezierig. Kortom, Spel: speel en verwonder. Marielle Frumau hoofdredacteur   INHOUD   Editorial, Marielle Frumau De verleidelijkheid van Spelen, Elly Voorend Spelenderwijs spelen met het Spel, Freerk Boschma Gezond Spelen, Karen Bruyn Herbeslissen is KinderSpel, Mil Rosseau Kan TA de open-mindedness van studenten stimuleren? Jeannette Klomp TA-nieuws

€ 6,95

TA in de maatschappij (maart 2024)

De gemeenschappelijke missie verklaring van ITAA en EATA inspireerde tot een aantal artikelen in dit nummer. Op de voorzijde van TA Magazine de Engelse versie om zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven. De Nederlandse vertaling luidt: Transactionele analyse is een psychologische benadering voor het begrijpen van individuen, groepen en de maatschappij. De TA-filosofie van gelijkwaardige relatie, wederzijds respect en betrokkenheid wordt  uitgedrukt in de ethische waarden en principes van onze organisaties. Deze waarden en principes zijn belangrijk voor onze relatie met elk individu en elke organisatie maar ook voor het milieu en de wereld als geheel. Onze TA-organisaties omarmen duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid als onderdeel van onze persoonlijke, professionele en ethische waarden. Wij zetten ons in voor een perspectief dat belichaamt, eert en rekenschap geeft aan de onderlinge verbondenheid, sociale verantwoordelijkheid en zorg voor onze planeet. Voor TA in de Maatschappij schrijft Isa Delannoy over inclusie, Anne de Graaf waarschuwt ons voor Artificial Intelligence en Christel Berkhout geeft inhoud aan burgerparticipatie. En allen hebben de TA bril hiervoor opgezet. Hedzer Schotsman adviseert ons om onze dromen waar te maken. Ook in dit nummer de voordracht van Rosa Krausz, een grand old lady van de TA. Zij schrijft over de uitdaging waar het organisatie veld mee aan de slag kan. Aan de slag ook met het vervullen van onze missie. Beatrijs Dijkman droeg eind 2023 het stokje over als hoofdredacteur. Op deze plek bedanken we haar voor inspiratie en leiderschap. Ze was aanwezig bij de trainers bijeenkomst waar de gemeenschappelijke missie verklaring werd gedeeld en toegelicht. En die ook centraal stond bij het samenstellen van dit magazine. Ik nodig je uit om te reflecteren hoe de missie verklaring in jouw doen, denken en voelen kan doorwerken. Marielle Frumau hoofdredacteur   INHOUD   Editorial, Marielle Frumau Dromen over deuren, Hedzer Schotsman Bevordering van inclusiviteit in de TA-gemeenschap, Isa Delannoy AI doceert TA, Anne de Graaf Burgerberaad: begeleiding van deliberatie met dappere inwoners, Christel Berkhout TA en leiderschap in organisaties nu! Rosa R. Krausz TA-nieuws

€ 6,95

Lanterfanten (december 2023)

De etymologische afkomst van een lanterfant is een lui persoon, een landloper of wel volgens de etymologie; ‘iemand van lage komaf die door het land trekt.’ Op de beeldbank Istock is de associatie met lanterfanten hangen, niks doen, onderuitzakken en dieren met gekke gelaatsuitdrukkingen, vooral luiaards. In dit magazine lees je een aantal bijdragen over lanterfanten vanuit een TA-perspectief. Heel bewust in de  winterperiode en met een knipoog naar de kerstvakantie waarin we makkelijker tijd kunnen maken voor dat lanterfanten. Tijdstructurering is een TA-concept dat in verschillende artikelen terugkomt, zoals in het artikel van Lieuwe Koopmans en in het artikel van Rachel Cook. Maar ook het onderzoek dat motiveert, bewust vertragen en een pas op de plaats maken zijn belangrijk, zoals bij wat Lies de Bruin schrijft over haar werk in organisaties en het fotoverslag over EdFest. Daarnaast brengen we, in navolging van het vorige themanummer, nog een bladzijde met tiktokfilmpjes omdat jongeren ons zo kunnen voordoen hoe je kunt lanterfanten op je telefoon. Er is een interview met Matt Taylor van de populaire podcast 3people in your head en Trudi Newton blikt terug op 20 jaar leerimago’s. Met de redactie hebben we plaatjes verzameld waarin we lanterfanten in de praktijk brachten en Bart van Rijsbergen heeft dat (met hulp van weer een jongere) omgezet naar een kleurplaat. Klik tijdens het kleuren vooral ook op de link in het midden om begeleid te worden door passende muziek. Het thema lanterfanten bracht ook een persoonlijke confrontatie. In het maakproces van dit magazine voelde ik bewust de vele momenten waarin het lanterfanten welkom was geweest maar ook, in eerste instantie, onmogelijk. Als er een taak ligt, als er stappen gezet moeten worden, als er richting nodig is dan is luieren of in een hangmat liggen schier onmogelijk. Toch merkte ik dat wat onze schrijvers naar voren brengen werkt. Bewust aandacht voor vertragen en reflectiemomenten in het werk inbouwen, geeft de mogelijkheid om rust te vinden in de dagelijkse drukte. Daarbij denk ikzelf ook aan het begrip Wanderlust, uit het Duits. Volgens wikipedia staat wanderlust voor het verlangen om elders naar toe te gaan. Om uit de eigen leefwereld te treden en naar andere dingen op zoek te gaan, eigenlijk een positieve benadering van dat oorspronkelijke lanterfanten. Zoals altijd hebben we als redactie niet alleen prachtige artikelen en bijdragen begeleid, maar zijn we ook bewuster geworden van het thema dat we naar voren brengen. En dat wensen we ook voor onze lezers, TA magazine als inspiratiebron voor professionals en voedsel voor gedachten en verdieping voor iedereen die werkt met mensen. Voor mij betekent ook dat mijn afscheid als hoofdredacteur nu definitief gekomen is. Marielle Frumau (zie foto, links) die al jaren eindredacteur is, gaat de hoofdredactie doen. Met frisse ideeën, een bron van kennis en ervaring en met een fantastische samenwerking gaat ze op pad. En ikzelf? Ik ga inderdaad wat meer door het land trekken op zoek naar nieuwe mogelijkheden, niet altijd met een duidelijke richting maar met wanderlust en vooral veel ruimte om te lanterfanten. En het magazine is bij Marielle en het redactieteam zeker in goede handen.   Veel leesplezier, Beatrijs Dijkman Hoofdredacteur   INHOUD   Editorial, Beatrijs Dijkman Ik heb geen tijd voor haast, Lieuwe Koopmans Een pas op de plaats, Lies de Bruijn Wat houdt jongeren van nu bezig?  Verbinding, hongers en tijdstructurering, Rachel Cook Kleurplaat Onderwijzen en leren waar je hart ligt, Trudi Newton Drie mensen in je oor, Jolien Geursen en Wendy Huisman Daarbuiten, voorbij ideeën van fout doen en goed doen, daar is een veld, Een verslag van EdFest juli 2023 Boekrecensie, Transactionele analyse bij burn-out, Ingrid Kock TA nieuws

€ 6,95

Be Young! (oktober 2023)

Wie ben ik dat ik dit doen mag? “Sedert eergisteren ben ik geroepen tot een taak, die zo zwaar is, dat niemand die zich daarin ook maar een ogenblik heeft ingedacht, haar zou begeren, maar ook zo mooi dat ik alleen maar zeggen kan: wie ben ik, dat ik dit doen mag.”  Juliana 1948, 39 jaar. Hoewel Juliana geen jongere meer was toen zij de troon besteeg, zijn dit woorden die goed passen bij wat jongeren ervaren in onze maatschappij. In dit magazine laten we jongeren aan het woord alsook professionals die met jongeren werken. Er is veel te zeggen over jong zijn, over opgroeien in een wereld waar media alomtegenwoordig en ook allesomvattend aanwezig is. Hoezeer de media onze levens heeft beïnvloed, blijkt uit een korte reportage van Frans Bromet uit 1998 ‘mobiel bellen in 1998 door Frans Bromet’. Hij sprak mensen die niet van plan waren ‘altijd bereikbaar’ te zijn met een mobiele telefoon. Een jonge vrouw zegt: ‘Dat is niet nodig want het lijkt me helemaal niet fijn om altijd bereikbaar te zijn’. Velen van ons, zo niet bijna allen, kunnen het leven zonder telefoon niet meer voorstellen. En bereikbaar zijn we daarmee bijna altijd. We hebben als redactie daarop ingehaakt door jonge mensen te vragen om te laten zien wat hen bezighoudt. Verspreid over het magazine vind je links en anekdotes over wat hen interesseert en waar ze mee bezig zijn. De tv’s zijn een link naar YouTube, tiktok of andere kanalen. Daarnaast brengen we ook artikelen door en over jongeren. Jessica van der Plas reflecteert op de struggle van jongeren van nu. Door vanuit TA-concepten na te denken over autonomie en het ontdekken van de eigen stem. Alina Comendant neemt ons mee in haar onderzoek over het behandelen van jongeren met trauma door het versterken van de Kind ego-toestand. Hanno Nieuwenhuis gaat letterlijk op pad met jongeren in de natuur. Geen mobiel mee, wel helemaal terug naar de basis en de vuurplaats. Bette de Koning legt uit wat de zin ‘Ik OK, Jij OK’ voor haar betekent en hoe ze het als een reminder gebruikt bij het vinden van haar weg in de wereld. Onze redacteur Seema Ouweneel doet vervolgens hetzelfde en reflecteert wat de zin voor haar betekent. Twee van onze redacteurs gingen in gesprek met Eric van ’t Zelfde over hoe hij transactionele analyse gebruikt in zijn werk op scholen en met jongeren. De bulls eye komt van Linda de Vos die het coachen van een jonge vrouw beschrijft. De permissie om te accepteren wat er is, bracht niet alleen bewustwording op gang maar ook een besef van hoop en perspectief. En natuurlijk brengen we daarnaast het nieuws uit de TA-gemeenschap waarin we trots een aantal geslaagden feliciteren en stilstaan bij andere bijzonderheden. Na het lezen staat nog een vraag overeind: “Hoe ga ik eigenlijk om met wat mij gevraagd wordt te doen?” Expliciet of impliciet is die vraag reëel voor iedereen in onze samenleving. Wie ben ik dat ik mag leiding geven, innoveren, begeleiden, onderwijzen, begrenzen en bemoedigen? Wie ben ik dat ik mag doen wat ik elke dag opnieuw doe? Kortom, een prachtig magazine om je te verdiepen in de leefwereld van jongeren, contact te maken met de jongeren in jezelf en wellicht ook om uit te delen aan de jongeren die je kent.   Veel leesplezier, Beatrijs Dijkman Hoofdredacteur   INHOUD   Editorial, Beatrijs Dijkman Hoe overleef ik de autonomie-crisis? Jessica van der Plas Vitaliteit herstellen en veerkracht verhogen bij jongeren, Alina Comendan Echt contact, de sleutel voor jongeren om gelukkiger te leven, Hanno Nieuwenhuis Ik OK, Jij OK, Bette de Koning en Seema Ouweneel Het kind waar je het moeilijkst van kunt houden, heeft de meeste liefde nodig, Interview met Eric van ‘t Zelfde De Kracht van Loslaten, Linda de Vos Boekrecensie, De 7 pijlers van succesvolle teams, Frouk Willering Wat houdt jongeren van nu bezig? TA nieuws

€ 6,95

Op de schouders (juni 2023)

Staan op de schouders Wanneer je TA professional wordt, leer je hoe het is om op de schouders van reuzen te staan. Eric Berne is zo’n reus, de grondlegger van transactionele analyse (TA). Zijn werk dient nog altijd als basis om uit te  putten en naar terug te keren. Dat we allemaal onze ouderfiguren in onszelf meedragen, is een idee van hem die in veel TA en niet TA-concepten terugkomt. Een andere reus is Fanita English, met haar fameuze uitspraak tegen Richard Erskine: ‘get your hands off my script’, waarmee ze regelrecht inging tegen het idee dat je van je script af dient te komen. We leren elkaar binnen de TA-community dat je de reuzen credits mag geven die ze verdienen. Daarom vind je in het proces van opleiden en certificeren een relatief streng beleid als het gaat om refereren aan de juiste en originele bronnen. Op deze wijze herinneren we met elkaar uit welke traditie we komen en waar de ontwikkeling van TA ons gebracht heeft. Ook in ons magazine besteden we aandacht aan onze bronnen  en aan onze geschiedenis. Zo hebben we het afgelopen jaar een serie artikelen uitgebracht over de geschiedenis van TA in Nederland door Maarten Kouwenhoven en Marijke Arendsen Hein, twee van onze Nederlandse reuzen. Ook heeft elk artikel een bronnenlijst die weergeeft waar de schrijver zich toe gewend heeft en waarmee je je verder in het onderwerp kunt verdiepen. In de TA-community vind je aan de andere kant ook een stimulans om door te ontwikkelen, om eigen ideeën uit te werken, om een evoluerende theorie en een levende toepassing mogelijk te maken. Het één sluit het ander niet uit. Het is en/en. Je kunt en bewust staan op de schouders van anderen en tegelijk je eigen ideeën ontwikkelen.  In dit magazine vind je artikelen die als kenmerk hebben dat de schrijvers iets te vertellen hebben en tegelijk staan op datgene wat er in voorgaande jaren al geschreven werd. Daarbij kwam steeds naar voren hoe belangrijk, persoonlijk, en bijna intiem het schrijven van een artikel kan zijn. Theo van der Heijden schreef een artikel over de erkenningsmatrix. De miskenningsmatrix is welbekend maar hij neemt ons mee in een persoonlijk en gepassioneerd pleidooi om deze theorie ook een spirituele dimensie te geven. Maarten Kouwenhoven beschrijft hoe je grip krijgt op ongewenst gedrag door het te voorkomen met de waardenlijst die hij zelf samenstelde. Jolien Geursen werkt met de polyvagaal theorie die steeds vaker in combinatie met TA wordt gebruikt. Ze geeft heldere informatie over de theorie en aan de hand van een casus laat ze zien hoe zij zowel met het scriptsysteem als met de polyvagaal benadering met haar werkt. Patrick Odendaal en Dennis Vrooland geven een praktijkvoorbeeld bij hun werk in organisaties met de werkstartcyclus, gebaseerd op de ontwikkelingscyclus, concreet en verhelderend. Als je erop let, lees je in al deze artikelen de passie van de professional en de lange traditie waarop we staan. Jantine Dijkstra neemt ons mee in herbeslissingswerk in relatietherapie. Oude beslissingen achter je laten om in het hier en nu anders met elkaar om te gaan. Lesley van den Eijnden heeft zich verdiept in de persoonlijkheidsaanpassingen en schrijft over symbiose en narcisme. In dit artikel komt veel theorie naar voren en Lesley maakt het concreet met een casus uit haar praktijk. Tot slot brengt Aateke Jansen een casus naar voren over haar werk in de gezondheidszorg tijdens de pandemie en hoe essentieel het was om het contracteren stapje voor stapje vorm te geven. Al deze schrijvers staan op reuzen en geven hun eigen gedachten, ontwikkeling en werk weer in het schrijven. We zijn blij en trots dat we met TA magazine dit in elk nummer opnieuw mogen doen. Daarvoor hebben we een prachtig redactieteam die onlangs is uitgebreid met drie nieuwe redactieleden.  Beatrijs Dijkman Hoofdredacteur   INHOUD   Editorial, Beatrijs Dijkman De kracht van de erkenningsmatrix, Theo van der Heijden Hoe krijg je grip op ongewenst gedrag? Maarten Kouwenhoven  De polyvagaaltheorie en TA, Jolien Geursen De werkstartcyclus, Patrick Odendaal en Dennis Vrooland Van hot naar herbeslissen, Jantine Dijkstra Ongezonde Symbiose en Narcisme, Lesley van den Eijnden Een organisatie onder druk, Aateke Jansen TA nieuws 

€ 6,95

Hechting (maart 2023)

Everytime We Say Goodbye, I Die a Little Het is bijna 30 jaar geleden dat ik mijn partner ontmoette en meteen was ik helemaal hoteldebotel gek op hem. De eerste maanden van onze relatie als we elkaar gezien hadden en ik lopend of fietsend of achterblijvend aan hem dacht, kwam dit lied in mijn hoofd. Vaak zong ik het langzaam, fluisterend of juist hardop en uitdagend. Elke keer dat we elkaar gedag zeiden, stierf ik een beetje. Zo voelde dat. Toen mijn oudste zoon naar school ging, werd ik totaal onverwacht overvallen door datzelfde gevoel en kwam ook ditzelfde lied weer boven. Een beetje sterven, het besef dat we niet altijd bij elkaar blijven dat ik hem kwijt zou raken en inderdaad kwijt raakte aan de wereld. Kortom het proces en de diepe gevoelens van onvoorwaardelijke liefde. Ik ben het lied en mijn gevoelens erbij gaan zien als verwijzingen naar het concept hechting.  Het conceptuele denken over vroege hechting werd gelegd door John Bowlby. Je vindt in de artikelen in dit magazine steeds verwijzingen naar zijn denken. Bowlby was een ervaringsdeskundige. Hij werd opgevoed door kindermeisjes en op kostscholen en wist als geen ander dat een wederkerige relatie met je opvoeders van groot belang is voor je je ontwikkeling en welzijn. Zijn eerste onderzoeken gingen over het verlies of ontbreken van moederlijke zorg en de ontwikkeling van persoonlijkheid later in het leven. Binnen de TA kun je lezen aan Berne’s gedachten over autonomie (1964). Hij kiest daarin voor een omgekeerde redenering beginnend bij het hebben van een compleet en vol leven. Autonomie gaat over de mogelijkheid om intieme relaties aan te gaan, jezelf te hechten en daar keuzes in te maken, maar ook zelf-bewust zijn en spontaan kunnen reageren in situaties. Opvallend dat Berne zich in zijn schrijven richt op wat je zelf kunt doen in het bereiken van autonomie zoals een actieve keuze maken voor intimiteit in plaats van Spel. Klassieke transactionele analyse gaat uit van het existentiële uitgangspunt dat we krachtige, autonome en zelfstandige volwassenen willen worden en dat zelf kunnen bereiken. We zijn alert op symbiose, co-dependency in een groep en benadrukken dat je 100% van de tijd je behoeften mag uiten. In een lezing die Keith Tudor (2022) gaf bij de Nederlandse Vereniging Transactionele Analyse (NVTA) werd duidelijk dat dit een westerse en ego-gecentreerde filosofie benadrukt en dat het concept homonomie (Angyal, 1941) een welkome aanvulling is. Het vult de verbinding met onze omgeving, met de mensen om ons heen en het idee over autonomie aan. Niet alleen gericht op het individu maar dichter bij het collectief, de verbindingen die we aangaan. Redenen dus om als TA-professional je te buigen over hechting. In dit magazine vind je daarom een brede verkenning van TA en hechting in zowel theorie als toepasbaarheid. We presenteren artikelen uit het  sychotherapie werkveld maar ook over werken met hechting in counseling en binnen organisaties. Elk artikel is een waardevolle verdieping en praktische handreiking wat je kunt betekenen in het leven van de mensen met wie je werkt.  Ook sluiten we een serie af; de laatste briefwisseling tussen Maarten Kouwenhoven en Marijke Arendsen Hein met een korte reflectie van Jacobien Geuze, de redacteur uit wiens koker dit project kwam. Je vindt de recensie van een kinderboek over ‘bespreekbaar maken van een scheiding’. Hechting en verlies, scheiden en verbinding aangaan, ruziemaken en goedmaak sessies al deze momenten kunnen we voelen dat we verbonden zijn met andere mensen, met onze omgeving, met ons levensverhaal en in een samenleving. Hechting is een alledaagse realiteit en geeft elke dag zowel uitdaging als voeding. Het is waar dat afscheid nemen een beetje sterven is maar ook dat we elke dag nieuwe  kansen en nieuwe mogelijkheden ontmoeten. Verandering is onvermijdelijk. Beatrijs Dijkman Hoofdredacteur   INHOUD   Editorial, Beatrijs Dijkman TA en hechting: een hoopvol duo voor het creëren van een veilige basis, Marij Peeters TA en Hechting: Relaties doen er toe! Marij Peeters Hechting in organisaties en de rol van leiderschap, Cor van Geffen en Miek Hehenkamp Hechting in beeld, Marianne Wesselink en Veroni te Rietmole Gehechtheid en emotieregulatie beïnvloeden elkaar, Carola van der Veen TA-TOEN, een briefwisseling tussen twee grondleggers van TA in Nederland, Maarten Kouwenhoven en Marijke Arendsen Hein Hé Fant, slurf eens wat in mijn oor! Elwin Storms TA nieuws

€ 6,95

Verbinding & Intimiteit (december 2022)

Wie ben ik, wie zijn wij, anno 2022? December is bij uitstek de maand om terug te blikken op het afgelopen jaar. Stilstaan en herinneren wat was, geven verhaal aan wat het jaar bracht en wat ik meegemaakt heb. Dat herinneren deed ik eerst door terug te blikken met het nieuwsoverzicht. Daar vind ik de lockdown en het opheffen van corona maatregelen maar ook het uitbreken van oorlog, de overwinningen en verliezen die sinds februari realiteit zijn. Natuurlijk houdt de media me op de hoogte van wat er zoal gebeurt. De energietransitie, de klimaatcrisis en ook verschillende toekomstperspectieven; wie wij zijn met elkaar komt in hapklare brokken naar me toe. De media geven niet direct een beeld van mijn eigen leven en de persoonlijke kant van deze vraag. Daartoe kan ik mijn wegen nagaan door een blik in mijn agenda of het bekijken van mijn foto’s. Kijk, daar ben ik het afgelopen jaar geweest, zo hebben ik me laten vastleggen of dat was mijn blik op de werkelijkheid. Dit heb ik gedaan, deze mensen hebben ik ontmoet, met hen heb ik plezier gemaakt en daar moest ik afscheid nemen. In kleur en beweging blik ik terug op dagen, weken en maanden. Maar ook zonder agenda of beelden kan ik terugreizen in mijn herinnering naar betekenisvolle momenten afgelopen jaar. Elke dag maakte ik de keuze om fysiek of online een ander op te zoeken of mezelf terug te trekken. Ik heb liefgehad, ruziegemaakt en zo af en toe heb ik me verveeld. Ik ben geliefden verloren, illusies kwijtgeraakt en heb geld uitgegeven, gewerkt en van alles bijgeleerd. In mijn leven was er zo nu en dan werkstress en wanhoop naast toekomstperspectief en hoop. Ik reisde naar Engeland en Polen om als TA-professional workshops en lezingen te geven. Ik sprak honderden mensen dit jaar over werk en privé, Daarnaast was er feest, passie en geluk en soms ook een beetje sleur. Alle dagen van 2022 kreeg ik de kans om als Volwassen mens de wereld tegemoet te treden en alle dagen waren uniek. Door terug te blikken, kan ik antwoord geven op de vraag hierboven. De vraag van Erskine (1999) komt regelmatig in mijn gedachten: “Wat doet iemand als ik, met iemand als jij, in een wereld als deze?” Op 16 september hielden we het TA-congres in de Apenheul te Apeldoorn met het thema ‘wie ben ik, wie zijn wij, anno 2022’, gebaseerd op diezelfde vraag. Ontmoetingen, rake lezingen, verdiepende workshops en hilarisch terugspeeltheater werden werkelijkheid op een zonnige dag en een heerlijke locatie. In dit magazine lees je een tiental bijdragen van mensen die op het congres een rol hebben gespeeld. Ook lees je interviews met de sprekers Annette Nobuntu Mul en Patrick van Veen.   Dit magazine geeft ook een beeld van het TA-congres en een verdieping op dat reflectieve thema op een rijke en diverse wijze. Ik stel me voor dat jij als lezer grasduint in de verschillende artikelen en hoop dat je je laat inspireren en motiveren. Zodat je, net als ik, de tijd neemt om terug te blikken ‘wie je was en hoe je anderen zag in 2022’ mild en toegeeflijk naar jezelf en naar anderen. Met andere woorden ‘OK voor jezelf, OK naar de ander, OK in hoe je de wereld tegemoet treedt’. Zodat, wanneer we elkaar in 2023 treffen er ruimte is om opnieuw in beweging te komen, keuzes te maken en het leven vorm te geven. Met nieuwe keuzes, nieuwe magazines en nieuwe inspiratie,   Gelukkig Nieuwjaar namens de voltallige redactie. Beatrijs Dijkman Hoofdredacteur   INHOUD   Editorial, Beatrijs Dijkman Interview met Annette Nobuntu Mul Collage TA-Congres 2022 Aan het werk met de Werkstartcyclus, Patrick Odendaal en Dennis Vrooland De kracht van de familieziel, Karen Bruyn en Margriet Hermans De kracht van well Being in teams, Cor van Geffen Werken met het model ‘Autonomie met Integriteit’ van Ken Mellor, Joost Levy Interview met Patrick van Veen Supervisie in de praktijk, Nynke de Geus Burn-out: een dans van persoonlijk script en organisatiescript, Marian Timmermans en Moniek Thunnissen Collage TA-Congres 2022 Team coaching met transactionele analyse, Sari van Poelje Learning Unlimited, Unlimited Learning, Marieke de Groot TA-TOEN, een briefwisseling tussen twee grondleggers van TA in Nederland, Maarten Kouwenhoven & Marijke Arendsen Hein TA nieuws

€ 6,95

Identiteit (september 2022)

Identiteit In de afgelopen jaren heb ik mezelf aangeleerd om bij online ontmoetingen de weergave van mezelf te verbergen met de functie hide self view. Vooral tijdens één-op-één ontmoetingen vind ik het lastig om de door mij gewenste focus te krijgen wanneer ik mezelf kan zien. Ik ervaar mezelf niet met dezelfde identiteit als wanneer ik me volledig kan concentreren op het beeld van de ander. Ik ben dan als het ware een andere professional. Dit TA magazine gaat over identiteit, wat als woord uit het Latijn stamt en ‘de/hetzelfde zijn’ betekent. Hoe kan dat toch dat we ons niet steeds dezelfde persoon voelen? En is identiteit meer iets van voelen of meer iets van denken, handelen of willen? Identiteit daar kun je veel over lezen. Ook bij ons eigen platform www.professioneelbegeleiden.nl vind je al vele artikelen en magazines met als thema identiteit.   Wij hebben als redactie tijd genomen om deze editie vorm te geven. We zijn begonnen bij onze eigen identiteit met een live ontmoeting vorige zomer en hebben aan het begin van deze zomer elkaar opnieuw ontmoet en het thema afgesloten. Een van de resultaten daarvan vind je in de Tube (metro)-pagina die we gemaakt hebben. In beweging en ontmoeting hebben we woorden gekozen die we op gezamenlijke metro stations geplaatst hebben. Jij als lezer hebt er ook een plaats in en krijgt de uitnodiging om mee te bewegen en eigen woorden in te vullen.    Een kenmerk van identiteit dat terugkomt in veel artikelen is dat we als menselijk subject ons onderscheiden van anderen, uniek en verrassend, door cultuur en opvoeding, door geschiedenis en onderwijs. In ‘Ben ik dit?’ van Lieuwe Koopmans vind je een wankelmoedige basis om door te lezen en de rest van de artikelen op geheel eigen wijze tot je te nemen. Er volgt een concrete ervaring van Piotr Jusik waarin identiteiten elkaar bijten en hij concludeert dat bewustzijn de sleutel is bij onze ervaringen. Daarna geven Seema Ouweneel en ikzelf ideeën en bronnen om de dialoog te blijven voeden als er culturele diversiteit is of als we anderen als vreemden ervaren. Claudia Fountain geeft reflecties en theoretische verdieping bij ontwikkeling, leren en volwassenheid, op basis van haar eigen ontwikkeling als TA-professional. Jack Nuijten geeft ons een levendige beschrijving hoe de drie filosofische uitgangspunten van TA in het basisonderwijs kunnen werken en illustreert hoe de identiteit van kinderen gevormd wordt in de relatie met leerkrachten die werken vanuit deze principes.   In deel drie van een serie brieven die Maarten Kouwenhoven en Marijke Arendsen Hein elkaar schrijven staan nieuwe anekdotes over de opkomst en ontwikkeling van TA op Nederlands taalgebied, inclusief het vormen van het eerste TA instituut in Nederland. Daarbij krijgt hun jonge leven en eigen ontwikkeling als TA-professional steeds meer kleur. Tenslotte bevat dit magazine nog een fijne boekrecensie en sluiten we af met TA nieuws.   Over identiteit kun je eindeloos nadenken, schrijven en lezen. En hoewel je, wie je bent alleen zelf kunt bevatten, kunnen we onze identiteit niet zelfstandig bepalen. Want ‘wie we zijn’ wordt niet alleen door onszelf bepaald maar onze identiteit wordt bepaald in onderhandeling met wat anderen over ons zeggen. In het werken met TA geven we steeds opnieuw vorm aan die onderhandeling. Wie we denken te zijn, wie we willen zijn, wat er over ons vertelt wordt, hoe anderen ons zien. Door de artikelen in dit magazine geven we input om wijzer én nederiger te worden in het contact met anderen. Zodat we steeds meer OK met onszelf, OK met de ander en OK in de wereld kunnen bewegen en daarin onze identiteit vinden.   Veel leesplezier   Beatrijs Dijkman Hoofdredacteur   INHOUD Editorial, Beatrijs Dijkman Ben ik dit? Lieuwe Koopmans Door de hond gebeten, Piotr Jusik In gesprek met ‘vreemde’ anderen, Beatrijs Dijkman en Seema Ouweneel Hoe een frisse kijk op mijn Zelf de manier waarop ik werk veranderde, Claudia Marker-Braß Moeilijke kinderen bestaan niet, er zijn wel kinderen die het moeilijk hebben, Jack Nuijten Tube: indentiteit, redactieleden TA-TOEN, een briefwisseling tussen twee grondleggers van TA in Nederland, Maarten Kouwenhoven & Marijke Arendsen Hein Boekbespreking: Doe dit boek, Jacobien Geuze TA nieuws

€ 6,95

Metafoor en Mythe (juni 2022)

Editorial Jaren geleden begon mijn TA reis. Ik was in de gelukkige positie dat ik samen reisde met een vriendin en onderweg spraken we eindeloos over het leven en TA. Het leren van TA-concepten, ze toepassen in de praktijk en onszelf onderdompelen in concepten als autonomie, verbondenheid, script en Spel. We voelden een groot verlangen naar een betere wereld. Beter voor onszelf natuurlijk maar ook beter voor onze relaties, voor ons werk en het effect van ons werk. Beter voor de aarde, duurzaam en midden in de samenleving. Wat ik me herinner van die eerste jaren was dat het reizen ook groots effect had, een bijna magisch resultaat. Door TA-concepten lukte het ook om de wereld beter te begrijpen. Ik kreeg ander zicht op relaties die ik had, ontdekte waar ik invloed had en waar niet. Ik leerde om autonome beslissingen te nemen en verlies te accepteren. Als kers op de taart leerde ik mijn opgroeiende kinderen op nieuwe manieren kennen. Kortom, zo veel aspecten van het leven kwamen tot bloei, als het begin van een prachtige zomer, en waar het winter werd lukte het om dat te accepteren, mezelf serieus te nemen, grenzen aan te geven. Met mijn vriendin en andere studiegenoten spraken we vaak over gerenommeerde TAopleiders. Zij hadden de concepten doorleefd, eigen gemaakt en we zagen ze als geslaagd, bijzonder, bijna onaantastbaar. Als deze opleiders dan iets deden wat we niet begrepen, wat in onze ogen fout was of anders had gekund of als we gekwetst raakten dan ervoer ik dat met eenzelfde intensiteit als alle groei en bloei. Ook destijds besefte ik al dat mijn enthousiasme voor TA terecht was, maar deels gestoeld op magisch denken. In de loop van de jaren werd het voor mij een verademing om te zien dat TA-professionals, groot en klein, gewoon mensen zijn. Het verhaal dat je bijna goddelijk kunt worden, dat het mogelijk is om steeds vanuit een OK-bril naar jezelf en de ander te kijken, bleek een mythe. Naast alle groei en geluk die ik ervaar in het werken met TA is daar het leven met grillige tijden, confrontaties, vergissingen en grenzen. Het hoort bij elkaar, het verlangen en de realiteit. Eric Berne (1972) was gefascineerd door mythes en sprookjes. Vanuit verhalen, werkte hij zijn theorie over script uit en gaf daar vele voorbeelden bij. Hij koppelde verhalen uit Griekse mythes, fabels en sprookjes door er stimuli en responsen van te maken en gebruikte deze voor script analyse. Met dit magazine willen we de mythe ontmantelen dat het denken een betere wereld brengt. We begrijpen door TA meer van onszelf, de ander en de wereld. De schrijvers in dit magazine nemen je mee op reis voorbij dat begrijpen. Karen Bruyn in het doen van een sjamanistische reis, Alice Timmermans met social dreaming, Piet van Haaster in het werken met metaforen, Maarten Kouwenhoven en Marijke Arendsen Hein in het ophalen van herinneringen, Anne de Graaf en Sari van Poelje in van ‘Ik naar Wij’, Moniek Thunnissen in het belang van onderzoek, Eva van der Randen in het luisteren naar lichamen en Cor van Geffen in het spelen met archetypes. De realiteit is dat wij meer zijn dan een denkend ding zoals Descartes ons voorhield. De realiteit ligt in het mythische, in metaforen, in dingen die we niet begrijpen maar wel voelen. En bovenal een grenzeloos vertrouwen houden dat dingen goed kunnen komen, zoals Judith Herzberg dichtte in ‘Daglicht’: Nu alles is zoals het is geworden, nu alles is zoals het is komt het, hoewel, misschien hoewel, tenslotte nog in orde.   Beatrijs Dijkman Hoofdredacteur   INHOUD Editorial, Beatrijs Dijkman Wat zegt deze droom over ons? Alice Timmermans Kauwen op de blaadjes; Contracteren op existentieel niveau, Karen Bruyn Werken met metaforen in individuele begeleiding, Piet van Haaster TA-TOEN, een briefwisseling tussen twee grondleggers van TA in Nederland, Maarten Kouwenhoven & Marijke Arendsen Hein Een evidencebased conceptueel model van de transactionele analyse, Moniek Thunnissen Emancipatie van het TA organisatie veld. Interview met Sari van Poelje en Anne de Graaf, Beatrijs Dijkman Bull’s Eye: Een schot in de roos, Eva van der Randen Het Grote Archetypespel, Jacobien Geuze TA nieuws

€ 6,95

Nu is een tijd (maart 2022)

Editorial   Nu is een tijd In dit magazine onderzoeken we het begrip tijd vanuit verschillende TA-perspectieven. De titel ‘nu is een tijd’ is bedoeld om uit te dagen en te prikkelen. Het moment nu is anders dan hiervoor of hierna. Toen in 2020 de eerste lockdown kwam, werden we gedwongen tot het herzien van onze ritmes en het opzetten van nieuwe manieren van tijdsbesteding. Over ritme schrijft Eric-Jan Rijnierse een betoog waarin hij verschillende aspecten van tijd en ritme onderzoekt en praktische voorbeelden geeft. We hebben een aantal TA-opleiders gevraagd om elkaar een brief te schrijven. Eén van de resultaten daarvan is een briefwisseling die fictief in 1974 speelt. Maarten Kouwenhoven beschrijft zijn werk in de  psychiatrie en schrijft Marijke Arendsen Hein omdat ze elkaar gaan ontmoeten bij de eerste TA-opleiding in Nederland. Marijke reageert op zijn brief.  Doordat wij ons ontwikkelen, zijn er begeleidingsprocessen en -vragen die daaruit voort kunnen komen. Miek Hehenkamp beschrijft dit in een concrete casus. In het begeleiden van een schoolteam vanuit de theorie licht ze ontwikkelingsfasen van teams toe met daarin verschillende behoeften en thema’s. Ze schrijft concreet en inspirerend en als procesbegeleider kun je hier gelijk mee aan de slag. Sinds de lockdowns zijn we veel meer online gaan werken, dit is echt een thema van deze tijd. Marian Timmermans beschrijft de dynamiek van online trainen aan de hand van groepsimago’s en de publieke en  private structuur in een groep. Ze roept op om hierover met haar in gesprek te komen en als trainers ons denken te scherpen over dit actuele onderwerp. In een tweede briefwisseling volgen we Anne-Marie Linnenkamp en Sander Reinalda. We krijgen een persoonlijk kijkje in hun ervaringen met tijd. Hoe drivers en script een rol spelen in hun ervaring met tijd als mens en als opleider. We lopen een stukje met ze op. Soms kunnen we iemand wat langer volgen in het nu, bijvoorbeeld door een documentaire. Over Piet Weisfelt werd een documentaire gemaakt. Er wordt ‘maar’ een dag van zijn leven gefilmd en toch is het veel meer dan dat, schrijft Marielle Frumau in haar recensie van de film.  We kunnen in het nu teruggevoerd worden naar eigen ervaringen uit een andere tijd. Een interessant voorbeeld daarvan beschrijft Bart van Rijsbergen in onze vaste rubriek ‘Schot in de roos’. Marian Timmermans en Willem de Vos schreven een boek over weetnietkunde. Een actuele wetenschap, in onze tijd van  meten en weten. Aateke Jansen toetste de inhoud op zichzelf en schreef een recensie. En dan is er nog dat actuele nu, samengesteld in onze vaste rubriek TA-nieuws, die Wendy Huisman elk magazine weer met verve inkleurt. Je leest wat er speelt in de TA-community en waar onze collega’s mee bezig zijn. Laat je in de verschillende artikelen in dit magazine confronteren met waar je nu bent, wat er om je heen gebeurt in je werk en in de kringen om je heen, waarmee je verbonden bent. Denk na over ritme, ontwikkeling, online werken, fasen in het organisatiewerk, hoe het vroeger was, hoe jij was in je jonge jaren. Because the times, they are a-changin’  Beatrijs Dijkman Hoofdredacteur   INHOUD Editorial, Beatrijs Dijkman Ritme als herhaling die vrijheid bevordert, Eric-Jan Rijnierse TA-TOEN, een briefwisseling tussen twee grondleggers van TA in Nederland. Deel 1, Maarten Kouwenhoven & Marijke Arendsen Hein Spanning op de grens, Miek Hehenkamp Ervaringen in online groepen, Marian Timmermans Tijd voor tijd, Briefwisseling tussen Anne-Marie Linnenkamp en Sander Reinalda Filmrecensie: Werken met Liefdesenergie, Marielle Frumau Bull’s Eye: Een schot in de roos, Bart van Rijsbergen Boekrecensie: Weetnietkunde, Aateke Jansen TA nieuws

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper