logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

Hechting (maart 2023)

Everytime We Say Goodbye, I Die a Little Het is bijna 30 jaar geleden dat ik mijn partner ontmoette en meteen was ik helemaal hoteldebotel gek op hem. De eerste maanden van onze relatie als we elkaar gezien hadden en ik lopend of fietsend of achterblijvend aan hem dacht, kwam dit lied in mijn hoofd. Vaak zong ik het langzaam, fluisterend of juist hardop en uitdagend. Elke keer dat we elkaar gedag zeiden, stierf ik een beetje. Zo voelde dat. Toen mijn oudste zoon naar school ging, werd ik totaal onverwacht overvallen door datzelfde gevoel en kwam ook ditzelfde lied weer boven. Een beetje sterven, het besef dat we niet altijd bij elkaar blijven dat ik hem kwijt zou raken en inderdaad kwijt raakte aan de wereld. Kortom het proces en de diepe gevoelens van onvoorwaardelijke liefde. Ik ben het lied en mijn gevoelens erbij gaan zien als verwijzingen naar het concept hechting.  Het conceptuele denken over vroege hechting werd gelegd door John Bowlby. Je vindt in de artikelen in dit magazine steeds verwijzingen naar zijn denken. Bowlby was een ervaringsdeskundige. Hij werd opgevoed door kindermeisjes en op kostscholen en wist als geen ander dat een wederkerige relatie met je opvoeders van groot belang is voor je je ontwikkeling en welzijn. Zijn eerste onderzoeken gingen over het verlies of ontbreken van moederlijke zorg en de ontwikkeling van persoonlijkheid later in het leven. Binnen de TA kun je lezen aan Berne’s gedachten over autonomie (1964). Hij kiest daarin voor een omgekeerde redenering beginnend bij het hebben van een compleet en vol leven. Autonomie gaat over de mogelijkheid om intieme relaties aan te gaan, jezelf te hechten en daar keuzes in te maken, maar ook zelf-bewust zijn en spontaan kunnen reageren in situaties. Opvallend dat Berne zich in zijn schrijven richt op wat je zelf kunt doen in het bereiken van autonomie zoals een actieve keuze maken voor intimiteit in plaats van Spel. Klassieke transactionele analyse gaat uit van het existentiële uitgangspunt dat we krachtige, autonome en zelfstandige volwassenen willen worden en dat zelf kunnen bereiken. We zijn alert op symbiose, co-dependency in een groep en benadrukken dat je 100% van de tijd je behoeften mag uiten. In een lezing die Keith Tudor (2022) gaf bij de Nederlandse Vereniging Transactionele Analyse (NVTA) werd duidelijk dat dit een westerse en ego-gecentreerde filosofie benadrukt en dat het concept homonomie (Angyal, 1941) een welkome aanvulling is. Het vult de verbinding met onze omgeving, met de mensen om ons heen en het idee over autonomie aan. Niet alleen gericht op het individu maar dichter bij het collectief, de verbindingen die we aangaan. Redenen dus om als TA-professional je te buigen over hechting. In dit magazine vind je daarom een brede verkenning van TA en hechting in zowel theorie als toepasbaarheid. We presenteren artikelen uit het  sychotherapie werkveld maar ook over werken met hechting in counseling en binnen organisaties. Elk artikel is een waardevolle verdieping en praktische handreiking wat je kunt betekenen in het leven van de mensen met wie je werkt.  Ook sluiten we een serie af; de laatste briefwisseling tussen Maarten Kouwenhoven en Marijke Arendsen Hein met een korte reflectie van Jacobien Geuze, de redacteur uit wiens koker dit project kwam. Je vindt de recensie van een kinderboek over ‘bespreekbaar maken van een scheiding’. Hechting en verlies, scheiden en verbinding aangaan, ruziemaken en goedmaak sessies al deze momenten kunnen we voelen dat we verbonden zijn met andere mensen, met onze omgeving, met ons levensverhaal en in een samenleving. Hechting is een alledaagse realiteit en geeft elke dag zowel uitdaging als voeding. Het is waar dat afscheid nemen een beetje sterven is maar ook dat we elke dag nieuwe  kansen en nieuwe mogelijkheden ontmoeten. Verandering is onvermijdelijk. Beatrijs Dijkman Hoofdredacteur   INHOUD   Editorial, Beatrijs Dijkman TA en hechting: een hoopvol duo voor het creëren van een veilige basis, Marij Peeters TA en Hechting: Relaties doen er toe! Marij Peeters Hechting in organisaties en de rol van leiderschap, Cor van Geffen en Miek Hehenkamp Hechting in beeld, Marianne Wesselink en Veroni te Rietmole Gehechtheid en emotieregulatie beïnvloeden elkaar, Carola van der Veen TA-TOEN, een briefwisseling tussen twee grondleggers van TA in Nederland, Maarten Kouwenhoven en Marijke Arendsen Hein Hé Fant, slurf eens wat in mijn oor! Elwin Storms TA nieuws

€ 6,95

Verbinding & Intimiteit (december 2022)

Wie ben ik, wie zijn wij, anno 2022? December is bij uitstek de maand om terug te blikken op het afgelopen jaar. Stilstaan en herinneren wat was, geven verhaal aan wat het jaar bracht en wat ik meegemaakt heb. Dat herinneren deed ik eerst door terug te blikken met het nieuwsoverzicht. Daar vind ik de lockdown en het opheffen van corona maatregelen maar ook het uitbreken van oorlog, de overwinningen en verliezen die sinds februari realiteit zijn. Natuurlijk houdt de media me op de hoogte van wat er zoal gebeurt. De energietransitie, de klimaatcrisis en ook verschillende toekomstperspectieven; wie wij zijn met elkaar komt in hapklare brokken naar me toe. De media geven niet direct een beeld van mijn eigen leven en de persoonlijke kant van deze vraag. Daartoe kan ik mijn wegen nagaan door een blik in mijn agenda of het bekijken van mijn foto’s. Kijk, daar ben ik het afgelopen jaar geweest, zo hebben ik me laten vastleggen of dat was mijn blik op de werkelijkheid. Dit heb ik gedaan, deze mensen hebben ik ontmoet, met hen heb ik plezier gemaakt en daar moest ik afscheid nemen. In kleur en beweging blik ik terug op dagen, weken en maanden. Maar ook zonder agenda of beelden kan ik terugreizen in mijn herinnering naar betekenisvolle momenten afgelopen jaar. Elke dag maakte ik de keuze om fysiek of online een ander op te zoeken of mezelf terug te trekken. Ik heb liefgehad, ruziegemaakt en zo af en toe heb ik me verveeld. Ik ben geliefden verloren, illusies kwijtgeraakt en heb geld uitgegeven, gewerkt en van alles bijgeleerd. In mijn leven was er zo nu en dan werkstress en wanhoop naast toekomstperspectief en hoop. Ik reisde naar Engeland en Polen om als TA-professional workshops en lezingen te geven. Ik sprak honderden mensen dit jaar over werk en privé, Daarnaast was er feest, passie en geluk en soms ook een beetje sleur. Alle dagen van 2022 kreeg ik de kans om als Volwassen mens de wereld tegemoet te treden en alle dagen waren uniek. Door terug te blikken, kan ik antwoord geven op de vraag hierboven. De vraag van Erskine (1999) komt regelmatig in mijn gedachten: “Wat doet iemand als ik, met iemand als jij, in een wereld als deze?” Op 16 september hielden we het TA-congres in de Apenheul te Apeldoorn met het thema ‘wie ben ik, wie zijn wij, anno 2022’, gebaseerd op diezelfde vraag. Ontmoetingen, rake lezingen, verdiepende workshops en hilarisch terugspeeltheater werden werkelijkheid op een zonnige dag en een heerlijke locatie. In dit magazine lees je een tiental bijdragen van mensen die op het congres een rol hebben gespeeld. Ook lees je interviews met de sprekers Annette Nobuntu Mul en Patrick van Veen.   Dit magazine geeft ook een beeld van het TA-congres en een verdieping op dat reflectieve thema op een rijke en diverse wijze. Ik stel me voor dat jij als lezer grasduint in de verschillende artikelen en hoop dat je je laat inspireren en motiveren. Zodat je, net als ik, de tijd neemt om terug te blikken ‘wie je was en hoe je anderen zag in 2022’ mild en toegeeflijk naar jezelf en naar anderen. Met andere woorden ‘OK voor jezelf, OK naar de ander, OK in hoe je de wereld tegemoet treedt’. Zodat, wanneer we elkaar in 2023 treffen er ruimte is om opnieuw in beweging te komen, keuzes te maken en het leven vorm te geven. Met nieuwe keuzes, nieuwe magazines en nieuwe inspiratie,   Gelukkig Nieuwjaar namens de voltallige redactie. Beatrijs Dijkman Hoofdredacteur   INHOUD   Editorial, Beatrijs Dijkman Interview met Annette Nobuntu Mul Collage TA-Congres 2022 Aan het werk met de Werkstartcyclus, Patrick Odendaal en Dennis Vrooland De kracht van de familieziel, Karen Bruyn en Margriet Hermans De kracht van well Being in teams, Cor van Geffen Werken met het model ‘Autonomie met Integriteit’ van Ken Mellor, Joost Levy Interview met Patrick van Veen Supervisie in de praktijk, Nynke de Geus Burn-out: een dans van persoonlijk script en organisatiescript, Marian Timmermans en Moniek Thunnissen Collage TA-Congres 2022 Team coaching met transactionele analyse, Sari van Poelje Learning Unlimited, Unlimited Learning, Marieke de Groot TA-TOEN, een briefwisseling tussen twee grondleggers van TA in Nederland, Maarten Kouwenhoven & Marijke Arendsen Hein TA nieuws

€ 6,95

Identiteit (september 2022)

Identiteit In de afgelopen jaren heb ik mezelf aangeleerd om bij online ontmoetingen de weergave van mezelf te verbergen met de functie hide self view. Vooral tijdens één-op-één ontmoetingen vind ik het lastig om de door mij gewenste focus te krijgen wanneer ik mezelf kan zien. Ik ervaar mezelf niet met dezelfde identiteit als wanneer ik me volledig kan concentreren op het beeld van de ander. Ik ben dan als het ware een andere professional. Dit TA magazine gaat over identiteit, wat als woord uit het Latijn stamt en ‘de/hetzelfde zijn’ betekent. Hoe kan dat toch dat we ons niet steeds dezelfde persoon voelen? En is identiteit meer iets van voelen of meer iets van denken, handelen of willen? Identiteit daar kun je veel over lezen. Ook bij ons eigen platform www.professioneelbegeleiden.nl vind je al vele artikelen en magazines met als thema identiteit.   Wij hebben als redactie tijd genomen om deze editie vorm te geven. We zijn begonnen bij onze eigen identiteit met een live ontmoeting vorige zomer en hebben aan het begin van deze zomer elkaar opnieuw ontmoet en het thema afgesloten. Een van de resultaten daarvan vind je in de Tube (metro)-pagina die we gemaakt hebben. In beweging en ontmoeting hebben we woorden gekozen die we op gezamenlijke metro stations geplaatst hebben. Jij als lezer hebt er ook een plaats in en krijgt de uitnodiging om mee te bewegen en eigen woorden in te vullen.    Een kenmerk van identiteit dat terugkomt in veel artikelen is dat we als menselijk subject ons onderscheiden van anderen, uniek en verrassend, door cultuur en opvoeding, door geschiedenis en onderwijs. In ‘Ben ik dit?’ van Lieuwe Koopmans vind je een wankelmoedige basis om door te lezen en de rest van de artikelen op geheel eigen wijze tot je te nemen. Er volgt een concrete ervaring van Piotr Jusik waarin identiteiten elkaar bijten en hij concludeert dat bewustzijn de sleutel is bij onze ervaringen. Daarna geven Seema Ouweneel en ikzelf ideeën en bronnen om de dialoog te blijven voeden als er culturele diversiteit is of als we anderen als vreemden ervaren. Claudia Fountain geeft reflecties en theoretische verdieping bij ontwikkeling, leren en volwassenheid, op basis van haar eigen ontwikkeling als TA-professional. Jack Nuijten geeft ons een levendige beschrijving hoe de drie filosofische uitgangspunten van TA in het basisonderwijs kunnen werken en illustreert hoe de identiteit van kinderen gevormd wordt in de relatie met leerkrachten die werken vanuit deze principes.   In deel drie van een serie brieven die Maarten Kouwenhoven en Marijke Arendsen Hein elkaar schrijven staan nieuwe anekdotes over de opkomst en ontwikkeling van TA op Nederlands taalgebied, inclusief het vormen van het eerste TA instituut in Nederland. Daarbij krijgt hun jonge leven en eigen ontwikkeling als TA-professional steeds meer kleur. Tenslotte bevat dit magazine nog een fijne boekrecensie en sluiten we af met TA nieuws.   Over identiteit kun je eindeloos nadenken, schrijven en lezen. En hoewel je, wie je bent alleen zelf kunt bevatten, kunnen we onze identiteit niet zelfstandig bepalen. Want ‘wie we zijn’ wordt niet alleen door onszelf bepaald maar onze identiteit wordt bepaald in onderhandeling met wat anderen over ons zeggen. In het werken met TA geven we steeds opnieuw vorm aan die onderhandeling. Wie we denken te zijn, wie we willen zijn, wat er over ons vertelt wordt, hoe anderen ons zien. Door de artikelen in dit magazine geven we input om wijzer én nederiger te worden in het contact met anderen. Zodat we steeds meer OK met onszelf, OK met de ander en OK in de wereld kunnen bewegen en daarin onze identiteit vinden.   Veel leesplezier   Beatrijs Dijkman Hoofdredacteur   INHOUD Editorial, Beatrijs Dijkman Ben ik dit? Lieuwe Koopmans Door de hond gebeten, Piotr Jusik In gesprek met ‘vreemde’ anderen, Beatrijs Dijkman en Seema Ouweneel Hoe een frisse kijk op mijn Zelf de manier waarop ik werk veranderde, Claudia Marker-Braß Moeilijke kinderen bestaan niet, er zijn wel kinderen die het moeilijk hebben, Jack Nuijten Tube: indentiteit, redactieleden TA-TOEN, een briefwisseling tussen twee grondleggers van TA in Nederland, Maarten Kouwenhoven & Marijke Arendsen Hein Boekbespreking: Doe dit boek, Jacobien Geuze TA nieuws

€ 6,95

Metafoor en Mythe (juni 2022)

Editorial Jaren geleden begon mijn TA reis. Ik was in de gelukkige positie dat ik samen reisde met een vriendin en onderweg spraken we eindeloos over het leven en TA. Het leren van TA-concepten, ze toepassen in de praktijk en onszelf onderdompelen in concepten als autonomie, verbondenheid, script en Spel. We voelden een groot verlangen naar een betere wereld. Beter voor onszelf natuurlijk maar ook beter voor onze relaties, voor ons werk en het effect van ons werk. Beter voor de aarde, duurzaam en midden in de samenleving. Wat ik me herinner van die eerste jaren was dat het reizen ook groots effect had, een bijna magisch resultaat. Door TA-concepten lukte het ook om de wereld beter te begrijpen. Ik kreeg ander zicht op relaties die ik had, ontdekte waar ik invloed had en waar niet. Ik leerde om autonome beslissingen te nemen en verlies te accepteren. Als kers op de taart leerde ik mijn opgroeiende kinderen op nieuwe manieren kennen. Kortom, zo veel aspecten van het leven kwamen tot bloei, als het begin van een prachtige zomer, en waar het winter werd lukte het om dat te accepteren, mezelf serieus te nemen, grenzen aan te geven. Met mijn vriendin en andere studiegenoten spraken we vaak over gerenommeerde TAopleiders. Zij hadden de concepten doorleefd, eigen gemaakt en we zagen ze als geslaagd, bijzonder, bijna onaantastbaar. Als deze opleiders dan iets deden wat we niet begrepen, wat in onze ogen fout was of anders had gekund of als we gekwetst raakten dan ervoer ik dat met eenzelfde intensiteit als alle groei en bloei. Ook destijds besefte ik al dat mijn enthousiasme voor TA terecht was, maar deels gestoeld op magisch denken. In de loop van de jaren werd het voor mij een verademing om te zien dat TA-professionals, groot en klein, gewoon mensen zijn. Het verhaal dat je bijna goddelijk kunt worden, dat het mogelijk is om steeds vanuit een OK-bril naar jezelf en de ander te kijken, bleek een mythe. Naast alle groei en geluk die ik ervaar in het werken met TA is daar het leven met grillige tijden, confrontaties, vergissingen en grenzen. Het hoort bij elkaar, het verlangen en de realiteit. Eric Berne (1972) was gefascineerd door mythes en sprookjes. Vanuit verhalen, werkte hij zijn theorie over script uit en gaf daar vele voorbeelden bij. Hij koppelde verhalen uit Griekse mythes, fabels en sprookjes door er stimuli en responsen van te maken en gebruikte deze voor script analyse. Met dit magazine willen we de mythe ontmantelen dat het denken een betere wereld brengt. We begrijpen door TA meer van onszelf, de ander en de wereld. De schrijvers in dit magazine nemen je mee op reis voorbij dat begrijpen. Karen Bruyn in het doen van een sjamanistische reis, Alice Timmermans met social dreaming, Piet van Haaster in het werken met metaforen, Maarten Kouwenhoven en Marijke Arendsen Hein in het ophalen van herinneringen, Anne de Graaf en Sari van Poelje in van ‘Ik naar Wij’, Moniek Thunnissen in het belang van onderzoek, Eva van der Randen in het luisteren naar lichamen en Cor van Geffen in het spelen met archetypes. De realiteit is dat wij meer zijn dan een denkend ding zoals Descartes ons voorhield. De realiteit ligt in het mythische, in metaforen, in dingen die we niet begrijpen maar wel voelen. En bovenal een grenzeloos vertrouwen houden dat dingen goed kunnen komen, zoals Judith Herzberg dichtte in ‘Daglicht’: Nu alles is zoals het is geworden, nu alles is zoals het is komt het, hoewel, misschien hoewel, tenslotte nog in orde.   Beatrijs Dijkman Hoofdredacteur   INHOUD Editorial, Beatrijs Dijkman Wat zegt deze droom over ons? Alice Timmermans Kauwen op de blaadjes; Contracteren op existentieel niveau, Karen Bruyn Werken met metaforen in individuele begeleiding, Piet van Haaster TA-TOEN, een briefwisseling tussen twee grondleggers van TA in Nederland, Maarten Kouwenhoven & Marijke Arendsen Hein Een evidencebased conceptueel model van de transactionele analyse, Moniek Thunnissen Emancipatie van het TA organisatie veld. Interview met Sari van Poelje en Anne de Graaf, Beatrijs Dijkman Bull’s Eye: Een schot in de roos, Eva van der Randen Het Grote Archetypespel, Jacobien Geuze TA nieuws

€ 6,95

Nu is een tijd (maart 2022)

Editorial   Nu is een tijd In dit magazine onderzoeken we het begrip tijd vanuit verschillende TA-perspectieven. De titel ‘nu is een tijd’ is bedoeld om uit te dagen en te prikkelen. Het moment nu is anders dan hiervoor of hierna. Toen in 2020 de eerste lockdown kwam, werden we gedwongen tot het herzien van onze ritmes en het opzetten van nieuwe manieren van tijdsbesteding. Over ritme schrijft Eric-Jan Rijnierse een betoog waarin hij verschillende aspecten van tijd en ritme onderzoekt en praktische voorbeelden geeft. We hebben een aantal TA-opleiders gevraagd om elkaar een brief te schrijven. Eén van de resultaten daarvan is een briefwisseling die fictief in 1974 speelt. Maarten Kouwenhoven beschrijft zijn werk in de  psychiatrie en schrijft Marijke Arendsen Hein omdat ze elkaar gaan ontmoeten bij de eerste TA-opleiding in Nederland. Marijke reageert op zijn brief.  Doordat wij ons ontwikkelen, zijn er begeleidingsprocessen en -vragen die daaruit voort kunnen komen. Miek Hehenkamp beschrijft dit in een concrete casus. In het begeleiden van een schoolteam vanuit de theorie licht ze ontwikkelingsfasen van teams toe met daarin verschillende behoeften en thema’s. Ze schrijft concreet en inspirerend en als procesbegeleider kun je hier gelijk mee aan de slag. Sinds de lockdowns zijn we veel meer online gaan werken, dit is echt een thema van deze tijd. Marian Timmermans beschrijft de dynamiek van online trainen aan de hand van groepsimago’s en de publieke en  private structuur in een groep. Ze roept op om hierover met haar in gesprek te komen en als trainers ons denken te scherpen over dit actuele onderwerp. In een tweede briefwisseling volgen we Anne-Marie Linnenkamp en Sander Reinalda. We krijgen een persoonlijk kijkje in hun ervaringen met tijd. Hoe drivers en script een rol spelen in hun ervaring met tijd als mens en als opleider. We lopen een stukje met ze op. Soms kunnen we iemand wat langer volgen in het nu, bijvoorbeeld door een documentaire. Over Piet Weisfelt werd een documentaire gemaakt. Er wordt ‘maar’ een dag van zijn leven gefilmd en toch is het veel meer dan dat, schrijft Marielle Frumau in haar recensie van de film.  We kunnen in het nu teruggevoerd worden naar eigen ervaringen uit een andere tijd. Een interessant voorbeeld daarvan beschrijft Bart van Rijsbergen in onze vaste rubriek ‘Schot in de roos’. Marian Timmermans en Willem de Vos schreven een boek over weetnietkunde. Een actuele wetenschap, in onze tijd van  meten en weten. Aateke Jansen toetste de inhoud op zichzelf en schreef een recensie. En dan is er nog dat actuele nu, samengesteld in onze vaste rubriek TA-nieuws, die Wendy Huisman elk magazine weer met verve inkleurt. Je leest wat er speelt in de TA-community en waar onze collega’s mee bezig zijn. Laat je in de verschillende artikelen in dit magazine confronteren met waar je nu bent, wat er om je heen gebeurt in je werk en in de kringen om je heen, waarmee je verbonden bent. Denk na over ritme, ontwikkeling, online werken, fasen in het organisatiewerk, hoe het vroeger was, hoe jij was in je jonge jaren. Because the times, they are a-changin’  Beatrijs Dijkman Hoofdredacteur   INHOUD Editorial, Beatrijs Dijkman Ritme als herhaling die vrijheid bevordert, Eric-Jan Rijnierse TA-TOEN, een briefwisseling tussen twee grondleggers van TA in Nederland. Deel 1, Maarten Kouwenhoven & Marijke Arendsen Hein Spanning op de grens, Miek Hehenkamp Ervaringen in online groepen, Marian Timmermans Tijd voor tijd, Briefwisseling tussen Anne-Marie Linnenkamp en Sander Reinalda Filmrecensie: Werken met Liefdesenergie, Marielle Frumau Bull’s Eye: Een schot in de roos, Bart van Rijsbergen Boekrecensie: Weetnietkunde, Aateke Jansen TA nieuws

€ 6,95

Taboe (december 2021)

Editorial Zullen we het hebben over de angst om te sterven? Hebben jullie nog wel seks met elkaar? Heb je dan vannacht wel een slaapplaats? En morgen? Hoe vaak en hoe concreet denk je aan het doden van jezelf? Ben je in je agressie ook wel eens fysiek naar anderen? In dit magazine staan artikelen over onderwerpen die niet of niet gemakkelijk besproken worden. De vragen hierboven kunnen ontwapend zijn of een gesprek op  gang brengen. Dat blijkt in het omgaan met taboes een belangrijke strategie. Als redactie kwamen we, in het begeleiden van schrijven over taboes, ook taboes tegen. Taboes die gingen over privacy, dakloosheid of niet uitgesproken verwachtingen. We ervoeren in het maakproces confrontaties met onze diepe overtuigingen van wat wel of niet mag. Dit werd door het bespreken van deze taboes en het accepteren ervan een waardevolle ervaring. Door het bezig zijn met taboes ging ik meer taboes om me heen opmerken. In gesprekken over anti-vaxxers, nieuwe wetgeving rondom corona beleid en de discussie over 1, 2 of 3G merkte ik een taboe. Het lijkt makkelijker om te discussiëren over wel of niet vaccineren, verdraagzaamheid enzovoort dan stil te staan bij hoe we omgaan met de angst om ziek te worden, gezond te blijven, levenslust te voelen, te sterven. Er waren nog andere thema’s die me opvielen. Zoals het taboe om het gesprek aan te gaan over zelfdoding en dat ik moed nodig heb om daarover door te vragen. En het taboe om anoniem te willen publiceren.  Maar ook in mijn privé leven en praktijk werd ik me bewust van onderwerpen die taboe zijn. Zoals toen ik min of meer argeloos over seks begon tijdens het avondeten en mijn adolescente zonen dat liever als taboe  hielden of het taboe om het oneens te zijn over professionele waarden.   In de maanden dat we met dit thema bezig waren, realiseerde ik me dat er taboes zijn die een functie hebben en misschien niet in alle openheid besproken hoeven te worden. Vanmorgen vroeg ik aan een  tutorgroep wat ze in de sessie geleerd hadden. Een student antwoordde dat hij de diepgang en intensiteit had gevoeld en dat dit ook confronterend was geweest. Een aantal andere studenten keken, zwegen en  iemand zei zacht; het is goed zo. En dat was het! Taboes zijn wellicht onbewust en lokken Spelsituaties uit. Belangrijk dus om als TA professional bewust te zijn, te bespreken wat je opvalt en soms aan de kaak te stellen. In dit magazine lees je artikelen erover. Wat  taboes betekenen bij veranderingsprocessen in organisaties kun je lezen in het artikel van Dave Liefting. Mirjam te Slaa vertaalde een artikel van Helena Hargaden over mannelijkheid en vrouwelijkheid binnen TA  organisaties en gaf een eerlijke, beschouwende mening daarbij. Jennine Rook, een kersverse CTA-professional, beschrijft haar eigen praktijk waar ze veelal werkt met mensen die een christelijke achtergrond hebben. Onze eigen Karen Bruyn ging in gesprek met Sascha Brandse en Gea Hoek over begaafde kinderen en het taboe op het hebben van talent. Koen Bosschaerts las een boek over de spirituele dimensie van  menszijn in verbinding met TA en recenseerde dit. En Moniek Thunnissen nam de rubriek ‘schot in de roos’ voor haar rekening en beschrijft hoe ook na een effectieve interventie het proces van therapie, tijd en  aandacht nodig kan hebben. Ik wens je toe dat je taboes kunt gaan herkennen, waarderen, ontluisteren en bespreken. En dat je er sensitiviteit in ontwikkelt. In ieder geval veel leesplezier gewenst. Beatrijs Dijkman Hoofdredacteur   INHOUD   Editorial, Beatrijs Dijkman Geloofsovertuiging in therapie met transactionele analyse: taboe of hulpmiddel? Jennine Rook De zin en onzin van taboes in verandertrajecten, Dave Liefting Een beeld zegt meer dan duizend woorden! Helena Hargaden Reactie op: A Picture is Worth a Thousand Words! Where is the ‘Feminine Archetype’ hiding in Transactional Analysis? Mirjam te Slaa Hoogbegaafd: Taboo or no taboo, that is the question, Karen Bruyn Bull’s Eye: Schot in of schot naast de roos? Moniek Thunnissen Boekbespreking: Three Paths to Autonomy & Selfactualisation, Koen Bosschaerts TA nieuws

€ 6,95

Oorstrelend (oktober 2021)

Oorstrelend   De zomer is in het algemeen gul met tijd en ruimte voor kunst, spelen en creativiteit. In onze vakanties laten we ons verleiden door een bezoek aan de plaatselijke kerk, aan een museum of het verkennen van de  architectuur. Ook het lezen van boeken, genieten van een concert of voorstelling is tijdens lange zomeravonden fijn tijdverdrijf. Deze activiteiten geven onze autonomie een impuls. Die impuls komt niet vanuit onszelf maar is nieuw, soms patroon doorbrekend, en voedt de onbedwingbare groei in het leven.  De redactie werkte deze zomer aan een magazine over het gebruik van beeld, muziek en tast als TA-practitioner. De bijdrage van Henk Tigchelaar inspireert om na te denken over de spirituele dimensie in de muziek van Bach. Hij verbindt die dimensie vervolgens met werken als TA-practitioner. Muziek geeft, net als TA, mogelijkheid om script te integreren en nieuwe werelden te ervaren. Het ervaren van nieuwe werelden is ook  thema in het artikel van Cor van Geffen. Hij neemt ons mee in de magie van Story Telling en de Reis van de Held. Niet alleen beschrijft hij de verschillende fasen met woord en beeld, ook staat hij stil bij de verbinding met TA en hoe je kunt werken met Story Telling als interventie. Het geeft nieuwe impulsen, dit bekijken van verhalen en muziek omdat het werkt als een opening voor spontaniteit en creativiteit. Spontaniteit, één van de kenmerken van autonomie (Berne, 1972) en creativiteit; het vermogen om iets nieuws te bedenken of doen maar ook het maken van keuzes in de veelheid van ideeën (Dreu en Sligte, 2016). Beide aspecten zijn van belang om ons Kind te voeden, raken de essentie als we willen veranderen en bieden een welkome vrije beweging in het soms pijnlijke proces van autonomiebevordering. Dat wordt onderstreept in het artikel van Jacobien Geuze en Jeroen van der Ven. Zij doken in het werk van Bernd Schmid, bewerkten één van zijn artikelen en werkten een casus uit op basis van het concept ‘de theatermetafoor’. Een praktisch artikel, waarmee je gelijk aan de slag kunt. In het interview met Ben Visser komt die praktische kant van TA naar voren in het presenteren van zijn TA puzzel. Daarbij is het interview een ode aan de eenvoud van TA en hoe het door velen is opgepakt. We leren Ben kennen als een autodidact in TA die inmiddels honderden mensen zijn puzzel opstuurde. Ik vind het bevrijdend om in creatieve activiteiten het Martiaanse denken van Eric Berne toe te passen. Als een wezen van buiten deze wereld die kennismaakt met de gebruiken en bijzonderheden van onze tijd. Met een onschuldig opmerkingsvermogen en diepgaande vragen die meestal niet gesteld worden. Zo vroeg ik me af waarom de op de grond aangegeven route in het museum rondlopende kinderen enthousiaster  maakte dan de kunst aan de muur waar ze voorbij stoven. Een bezoek aan de Hortus met mijn zonen en neef intrigeerde me omdat dit museum van planten, groei en ontwikkeling de jongens veel meer boeide dan ik van te voren had bedacht. Hun Martiaanse enthousiasme over de ananasplant, hun plezier in de verstikkende warmte van de kassen, de overgave en onderdompelen in het groen was aanstekelijk en gaf energie. Her en der in dit magazine lees je Martiaanse bijdragen van één pagina. Een aantal TApractitioners heeft een concept en een creatieve vorm aan elkaar gekoppeld. Hetzij met een lied, hetzij met een analyse of werkvorm. Deze pagina’s staan tussen de artikelen en geven kleur en geluid bij wat oogstrelend is, of een genot voor het gehoor. Het lukt hen om een vernieuwende blik te krijgen op oude fragmenten of concepten waar we al jaren mee werken.  De boekrecensie gaat over ‘Spelen op het werk’ van Marijke Arendsen Hein en Hortense Berkenveld. Een kleurrijk en praktisch boekje en een enthousiaste recensie. In ‘schot in de roos’ lezen we een persoonlijk verslag van Miek Hehenkamp die een bulls eye transactie beschrijft die een zoektocht naar injuncties en counterinjuncties teweeg bracht. Door niet langer te zwijgen, maar zich te laten horen in dit artikel onderstreept ze de herbeslissing en zal ze gezien en gelezen worden. Aan het einde van de zomer kwamen we als redactie weer voltallig en fysiek bij elkaar. We vonden elkaar in een serie werkvormen, herontdekten elkaars kwaliteit en kunde en ons gezamenlijk plezier in dansen en lachen. Het is geen toeval dat deze redactie het magazine oorstrelend maakte. De autonomie en verbondenheid is evident, net als de creativiteit en liefde voor TA. Veel leesplezier! Beatrijs Dijkman Hoofdredacteur   INHOUD   Editorial, Beatrijs Dijkman Dat heb ik van mijn moeder, Martin Spee TA en de spirituele dimensie in de muziek van Johann Sebastian Bach, Henk Tigchelaar Zingen als oerkreet, Karen Bruyn Wij zijn allemaal helden, Krachtige interventies met Story Telling, Cor van Geffen Basil en de dramadriehoek, Bart van Rijsbergen Werken met beelden en de ‘theatermetafoor’ in professionele coaching, Dr. Bernd Schmid TA PUZZEL, Puzzelen met jezelf en anderen, Interview met Ben Visser door Jacobien Geuze en Marielle Frumau Kijk op de werkelijkheid, Jacqueline van Gent Spelen op het werk, Marijke Arendsen Hein en Hortense Berkenveld Zwijgen of ... Miek Hehenkamp TA Nieuws

€ 6,95

Veerkracht (juni 2021)

Veerkracht Veerkracht, het vermogen om na voortgedreven of uitgetrokken te zijn weer terug te keren naar een oorspronkelijke positie. Zoals de paardjes in de speeltuin waar je door een stevige veer op kan schommelen maar weer terugkomt naar het midden. Of de springveer in een balpen nodig om de pen in positie te brengen om te schrijven maar ook weer terug in de houder kan brengen. Veerkracht als het vermogen om je aan te passen aan omstandigheden zodat je staande blijft en ontwikkeling mogelijk is. Binnen de redactie spraken we over veren van vogels die een zachtheid laten zien en tegelijk een onvoorstelbare kracht. Die combinatie komt in dit magazine terug in verschillende artikelen waarin het begrip physis beschreven wordt als interne drive om te blijven groeien. We hopen met de artikelen over veerkracht discussie in gang te zetten over wat dit betekent, hoe we ermee werken als practitioners, of het nodig is juist in deze tijd en of we de ruimte serieus nemen om na een periode waarin we veerkracht lieten zien ook weer uit te rusten. De artikelen in dit magazine gaan over veerkracht in de zorg door Aateke Jansen en Lies de Bruijn. Over autonomie en homonomie door Mirjam te Slaa, het impostor syndroom door Debbie van Veen. Een internationaal artikel over liminaliteit in het werken met jongeren door Alina Comendant. Maar ook over weerbaarheid in organisaties door Sari van Poelje en over leiderschap wat zichtbaar wordt door schapen hoeden door Rien Wesselink met een reactie van Eric-Jan Rijnierse. Een krachtige mix van ervaring, theorie en toepasbaarheid in verschillende gebieden waar we transactionele analyse (TA) inzetten......   Beatrijs Dijkman Hoofdredacteur     INHOUD   Editorial, Beatrijs Dijkman Veerkracht in de zorg, Aateke Jansen en Lies de Bruijn Redecision Therapy; een effectieve aanpak in het begeleiden van cliënten met het impostor syndroom, Debbie van der Veen Autonomie - Homonomie, Mirjam te Slaa Adolescentie, kansen in de liminele ruimte, Alina Comendant  Weerbaarheid in organisaties, Sari van Poelje Met Jung de wei in, Rien Wesseling Met Jung de wei in; pas ik me aan of ben ik vrij? Eric-Jan Rijnierse Bull’s Eye: Wat zegt mijn kloppend hart? Monika Cox Boekbespreking: Transactional Analysis of Schizophrenia. The naked Self, Moniek Thunnissen TA nieuws

€ 6,95

Ontluikend (maart 2021)

Op sommige dagen bij het opstaan hoor ik de voorbode van de lente. Door de winterse dagen heen merk ik dat de dagen langer worden. Vogels fluiten tegen elkaar, de relatieve rust in de straat door alle thuiswerkers, klinkt door mijn slaapkamerraam en ik realiseer me de komst van een nieuw seizoen. Ik hoor van een collega uit Ierland dat ze het begin van de lente vierden op 1 februari met het Keltische feest Imbolc. De geboorte in de natuurlijke wereld staat centraal in dat feest waarbij de komende lammertijd en het lengen van de dagen gevierd worden. Er verschijnen foto’s van lammetjes, gele bloemen, takken in de knop en vuur. Het beeld van een nieuw begin, een nieuw jaar dat begonnen is. Voorjaar kun je zien als een tijd van ontluiken, van energie en vruchtbaarheid. Het kan een frisse nieuwsgierigheid meenemen voor wat in ons vakgebied gebeurt, wat er in beweging is. Het terugtrekken dat meer bij de winter hoort, de geborgenheid van het bekende verschuift naar de achtergrond en we maken ons op voor wat er groeien gaat. Transactionele analyse, voortgekomen uit onder andere de radicale psychiatrie, kenmerkt zich door ontwikkeling en vernieuwing. Werken met TA is niet alleen het toepassen van modellen en begrijpen hoe de mensheid in elkaar zit en zich ontwikkelt, maar ook het eigen maken en toepassen in de huidige tijd. Zo is er bij een internationale uitgever een serie boeken in de maak waar de innovaties in TA centraal staan. Zie: https://www.routledge.com/Innovations-in-Transactional-Analysis-Theory-and-Practice/book-series/INNTA. Ook de verschijning van ons eigen magazine over scholen en benaderingen in het Engels is een voorbeeld van ontwikkeling en vernieuwing. zie: www.professioneelbegeleiden.nl/tamagazine. Piet van Haaster schrijft in dit magazine over motivaties uit het enneagram in verbinding met scriptheorie uit TA; het enneascript. In dit artikel lees je over wat ons motiveert vanuit ons karakter en hoe dat in onze persoonlijkheid en script naar voren komt. Door deze twee theorieën te verbinden ontstaat er niet alleen het begrijpen van herkenbare patronen, er komt erkenning voor eigenheid, voor persoonlijk karakter waarmee we ons script schrijven. Giles Barrow en Hayley Marshall introduceren een beweging die zij Eco-TA noemen. Een idee waarbij niet ons contact met andere mensen centraal staat, maar onze verbinding met de natuur, ecologische processen. Zij noemen de invloed en energie die daar vanuit gaat de meer-dan-menselijke-wereld. Er worden uitgangspunten gegeven om werken in en met natuur als professional in te zetten. Er zijn in dit artikel minder praktische voorbeelden gegeven dan wij als redactie nastreven. Wat de schrijvers wel doen is ons uitnodigen onze eigen praktische toepassing te creëren. Door bewust stil te staan bij hoe we buiten zijn, wat de natuur met ons doet en van ons vraagt en hoe dit ons welzijn beïnvloedt. Zo illustreren ze hoe we een indoor-mind kunnen omzetten in een outdoor-mind. Jan Lauwrens Haisma en Beatrijs Dijkman brengen een analyse op het beroepsonderwijs, vanuit drie dilemma’s die zij daar tegenkomen. Ze schrijven over hun ervaringen, en hoe zij door te werken en analyseren vanuit TA mogelijkheden zien om de pedagogische ontmoeting in het beroepsonderwijs vorm te geven. Hierdoor komt er ruimte om andere manieren van opleiden te ontwikkelen waar relatie en een persoonlijke verbinding centraal staat. Als ik terugdenk aan een jaar geleden toen we allemaal thuis kwamen te zitten bij de eerste lockdown, komt als eerste boven hoe ik in die lente de confrontatie met sterfelijkheid en verbondenheid heb ervaren. Ik stopte noodgedwongen met het regelmatig bezoeken van mijn ouders en sprak met anderen over de angst om dood te gaan als je dichtbij iemand was geweest, of zelfs dood te zaaien. Daarnaast maakten we als gezin lange wandelingen in de omgeving omdat we ineens volop tijd hadden. Ik herinner me veel vragen over autonomie, wat we zien als het doel van werken met TA, en homonomie, het verlangen om verbonden te zijn met anderen. Nu gaan we een nieuw voorjaar in, met nog steeds Covid 19 als realiteit. Ergens op de achtergrond klinkt de hoop van het vaccin en de gewenning aan de nieuwe werkelijkheid. We zijn van de hypermoderne tijd in de pandemie-tijd gekomen. En toch, het laatste artikel van dit magazine, van Charlotte Sills, brengt ons in verbinding met wat er ontluikt op aarde en in onze samenleving. We komen voort uit de maatschappij en dus zijn we verbonden met de problemen die actueel zijn. De noodzaak om ons klimaat positief te beïnvloeden, de polarisering van westerse samenleving met excessen van geweld en de grote verschillen in arm en rijk, het is in onszelf dat we een deel van deze problematieken terugvinden. We zijn een product van deze maatschappij en ermee verbonden. Het is daar dat we ook invloed kunnen uitoefenen op klimaat, polarisering, gelijkheid en inclusie. Door ons beste zelf te zijn, door elkaar te ontmoeten, door respect te laten zien voor de aarde, en door onszelf en ons script te begrijpen en te durven herschrijven. Allemaal ontluikende mogelijkheden waarover je kunt lezen in dit magazine. Beatrijs Dijkman Hoofdredacteur     INHOUD Editorial, Beatrijs Dijkman TA-nieuws Thema TA script en de motivatietheorie van het enneagram, Piet van Haaster Mag ik als mezelf verschijnen? Jan Lauwrens Haisma en Beatrijs Dijkman Hoe weet ik wie ik ben? Charlotte Sills   Ecologische transactionele analyse, Giles Barrow en Hayley Marshall  

€ 6,95

Schools in TA (special)

In a brainstorm session on TA and the future, the subject of the history of TA Theory emerged. If we know where we come from we can see the implications for theory and practice. Honouring our past gives shape and meaning to the present. Thus we came up with the question: on whose shoulders do we actually stand within TA? And what significance does that have for us now? The emergence of schools and approaches is a fact within science and psychology. The context changes, values and approaches change with it, something new arises again and again. The disappearance of a school is also a natural fact. The ebb and flow of new dialogues and developments, of creation and disappearance is in our eyes a manifestation of the viability of Transactional Analysis. In our investigation, we discovered that there is no complete or comprehensive overview of Schools available within TA. We found several authors who had made an elaboration of Schools and approaches. Since the beginning of TA there has been a lot of dynamism and evolution worldwide. The emergence of new ideas or views is NOT a counter-movement but a further development of what has been established. We continued our search with the question......     Inhoud   Editorial, Beatrijs Dijkman & Jacobien Geuze Classical School, Jacobien Geuze The Redecision School, Janet Lee O’Connor Cathexis School, Beatrijs Dijkman Integrative Transactional Analysis, Amaia Mauriz-Etxabe Relational TA, Mica Douglas Co-creative Transactional Analysis, Keith Tudor

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper