logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

Positief beleid (november 2021)

Positief Beleid   In een tijd waarin beleid veelal bepaald wordt door reproductiegetallen en besmettingscijfers is het belangrijker dan ooit om een positief tegengeluid te laten horen. Waar beleid namelijk vaak gericht is op  winstmaximalisatie of risico-preventie, mist regelmatig de focus op het welbevinden van diegene op wie het beleid van toepassing is. .................... In dit nummer Hein Zegers behandelt aan het begin van dit blad direct een grote (en aloude) vraag in zijn Ockham rubriek: maakt geld gelukkig? Als dat zo is, dan staat welbevinden misschien wel gelijk aan welvaart en zou positief  beleid daar dus misschien ook wel grotendeels op gericht moeten zijn. Hein schetst echter een meer genuanceerd beeld. ......................... Tot slot Als redactie zijn we dankbaar voor alle waardevolle en inspirerende bijdragen aan dit nummer. We zijn zeer onder de indruk van alle verbindingen die er tijdens het opzetten van beleid gemaakt worden met de  positieve psychologie. Met dit nummer hopen wij de lezer nieuwe inzichten en handvatten hiervoor te geven, om samen met elkaar het verschil te maken.  Reacties zijn uiteraard van harte welkom. We wensen u veel leesplezier!  Namens de redactie, Nele Jacobs, Nancy Peeters en Jochem Goldberg     INHOUD   WETENSCHAP Ockhamvraag: Maakt geld gelukkig? Hein Zegers Groen gedrag onder medewerkers, Demi Rutjens & Christina Meyers Interview met Meike Bartels, Zoveel mensen die de wereld een betere plek willen maken, Matthijs Steeneveld Economische Groei, Brede Welvaart en Geluk, Martijn Burger Verlichting in de 21e eeuw, Hoe licht ons welbevinden beïnvloedt, Anne Landvreugd & Meike Bartels   PRAKTIJK Verleiden tot veilig gedrag in het verkeer, Matthijs Dicke Boekrecensie, Creating The World We Want To Live In, Matthijs Steeneveld Klein geluk uit Roerdalen, Laurens Bijl, Jan L’Ortije & Peggy Berben Samenwerken vanuit waardering naar verbinding, Bert Verleysen, Frank Lambrechts, Styn Grieten, René Bouwen De gelukstraat, Leo Bormans Werken aan Positieve Gezondheid bij Maastricht UMC+, Renaldo Secchi Mijn piekmoment: Tom van Campen, Interviewer: Jacky van de Goor Harderwijkse beweging geeft gewicht aan geluk, Marco van den Berg Prana, je lichtgevende meditatie-assistent, Pieter Desmet

€ 6,95

Positieve communicatie (september 2021)

Positief Communicatie   Alles wat er tussen twee of meer levende wezens gebeurt, waarbij zij betekenissen uitwisselen en op elkaars signalen reageren, kun je communicatie noemen. Dit nummer beperkt zich tot communicatie tussen mensen. Wij zijn op zoek gegaan naar verschillende terreinen waar mensen proberen om beter, duidelijke en vooral effectiever te communiceren. We hebben auteurs gevonden die communicatie effectiever proberen te maken in de gezondheidszorg en het onderwijs. Ook bij kranten en andere media wordt er gewerkt aan positieve communicatie, evenals in de publieksvoorlichting. Op het terrein van online en hybride communiceren valt er ook nog genoeg te leren....... ............... Bij het Tijdschrift Positieve Psychologie werken we met roulerende hoofdredacteuren, meestal in duo’s. Deze keer was de hoofdredactie deels Belgisch en deels Nederlands, en vanwege gesloten landsgrenzen was onze eigen communicatie 100% online. Het leeuwendeel van het hoofdredactiewerk is deze keer gedaan door Jacqueline Boerefijn, dit terzijde maar vermeldenswaardig om onze onderlinge communicatie ook in de toekomst positief te houden. Namens de redactie, Jacqueline Boerefijn en Hein Zegers   INHOUD   WETENSCHAP Ockhamvraag: Gelukkiger met ‘goede daden’? Hein Zegers Groepstrainingen geven aan vluchtelingen, Tommy Hendriks De geluksprofessor waar Nederland trots op mag zijn: Ruut Veenhoven, Jacqueline Boerefijn Van adviseren naar motiveren richting een gezonde leefstijl, Trijntje Völlink & Juul Coumans De geluksdriehoek als voorbeeld, Veerle Soyez, Leen Van Brussel, Anne Verlinden, Daan Gielen & Eline De Decker Nudging voor een beter leven, Bert Pol & Christine Swankhuisen Is gelukstraining effectief? Ad Bergsma, Ivonne Buijt & Ruut Veenhoven   PRAKTIJK Bas Mesters over Constructieve Journalistiek, Cassandra Oostrom Krachten versus klachten, Marlies Jellema I have a dream, Rijn Vogelaar Magneetwoorden: druk uit wat je wél wilt, Jeanine Mies Onze kinderen zullen het beter hebben dan wij, Wim Verhoeven Hybride en online bijeenkomsten, Matthijs Steeneveld Belang van positief communiceren & verbinden, Marcel Herwegh & Anne Ribbers Mix-A-Body-Match, Pieter Desmet  

€ 6,95

Positief samenleven (mei 2021)

Positief samenleven Samenleven maakt ons gelukkig. Alleen zijn maakt ons kwetsbaar. Eenzaamheid en isolatie zijn per definitie een bedreiging voor ons welzijn. Deze effecten van eenzaamheid op de gezondheid, ons functioneren en zelfs onze uiteindelijke levensverwachting zijn menigmaal onderzocht (o.a. Lim e.a. 2020). Positieve psychologie onderzoekt waarom we floreren en leert ons dat verbinding met de ander een belangrijke rol speelt in ons welbevinden. In Liefde 2.0 beschrijft Barbara Fredrickson hoe cruciaal oprecht contact tussen mensen is. Fredrickson stelt dat we in verbinding met elkaar een positiviteitsresonantie creëren waarbij de ervaren positieve emoties en biochemische processen ons ertoe drijven om in elkaars welbevinden te investeren. De positiviteitsresonantie is een moment van contact van een hoge kwaliteit (Bolmeijer & Bosch, 2020). Deze voortdurende uitwisseling van positiviteit draagt volgens Fredrickson niet alleen bij aan persoonlijke veerkracht maar “helpt gezonde gemeenschappen en culturen te verstevigen en te versterken”.... Namens de redactie, Marlies Jellema   INHOUD "POSITIEF SAMENLEVEN" WETENSCHAP Ockhamvraag: Gelukkiger met ‘goede daden’? Hein Zegers Sociaal welbevinden onder de loep, Marijke Schotanus-Dijkstra i2be, Vervul je potentiële (gezonde) zelf, van intentie tot gedrag, Lili L. Kókai Kind kunnen zijn in een positieve microsamenleving, Maike Kooijmans & Liesbeth van Hoof Genderbias, Elisa de Groot & Mira Vasic Een helende omgeving voor mensen met een verstandelijke beperking, Christina Jaschinski, Evelien Rondhuis & Marjolein den Ouden Kind centraal in de jeugdhulpverlening, Jitske van der Sanden, Floor Peels & Dana Feringa PRAKTIJK De Verhalentafel, Pieter Desmet De Geluksroute, Laura A. Weiss & Gerben J. Westerhof Mensen bewegen om fit en vitaal te leven, Frederik Jaspers Faijer Geen scaring, maar caring, Manu Busschots, Judith Brouwer & Annelies Roon Help, ik ben aan het radicaliseren, Ad Bergsma Mijn piekmoment: Sabrina Eijk, Jacky van de Goor

€ 6,95

Persoonlijke groei (februari 2021)

Persoonlijke groei is een intrigerend onderwerp. In het huidige tijdsgewricht is ‘aan jezelf werken’ buitengewoon populair, wat mede blijkt uit het grote aanbod aan zelfhulpboeken, training, en coaching op dit thema. Maar hoewel persoonlijke groei nu zeer in de belangstelling staat is de interesse voor dit onderwerp al veel ouder. Zo had Friedrich Nietzsche het in 1882 al over ‘worden wie je bent’ en beschouwde hij mensen als potentiële kunstenaars die hun leven en zichzelf scheppen. De belangrijkste opgave hierbij was om aan de ene kant te erkennen wie je bent, maar aan de andere kant ook aan je karakter te blijven schaven.   INHOUD "PERSOONLIJKE GROEI"   WETENSCHAP Ockhamvraag: Geluk versus groei? Hein Zegers Floreren door persoonlijke groei? Marijke Schotanus-Dijkstra De Kracht van Wijsheid in het Werk, Annet de Lange Oei, ik groei nog steeds! Marianne van Woerkom Leven Lang Ontwikkelen als opdracht, Loek Nieuwenhuis Wat zou mijn held doen? Jelle Sijtsema, Bart Engelen, Theo Klimstra, Alfred Archer, JoanneChung, Anne Reitz & Renée Zonneveld PRAKTIJK De groei mindset, Fredrike Bannink & Eva Kuiper Een persoonlijke coach in je broekzak, Eeske van Roekel Posttraumatische groei, Fredrike Bannink, Mirjam Radstaak & Ernst Bohlmeijer De keerzijde van groei, Jaqueline Boerefijn Nog één keer naar het strand, Pieter Desmet

€ 6,95

Positieve technologie (november 2020)

Technologie is diep geïntegreerd in ons bestaan. Denk bijvoorbeeld aan Google Maps. Slechts vijftien jaar geleden geïntroduceerd, en nu al is het moeilijk om ons een leven voor te stellen zonder het gemak van real-time navigatie. Maar de technologie van het navigeren reikt nog veel verder terug. Denk aan een landkaart, een kompas of een sextant. De mensheid leeft al sinds de oudheid in een symbiotische relatie met de technologie die ze ontwikkelt. Onze technologie representeert en beïnvloedt onze waarden en heeft een centrale rol in ons dagelijks leven.   INHOUD "POSITIEVE TECHNOLOGIE"   WETENSCHAP Ockhamvraag: Gelukkiger met knuffels? Hein Zegers Warme Technologie, Wijnand IJsselsteijn, Ans Tummers-Heemels & Rens Brankaert Een levensloopbenadering, Marianne Simons, Jennifer Reijnders, Mayke Janssens, Sanne Peeters, Johan Lataster & Nele Jacobs Compassievolle technologie voor de geestelijke gezondheidszorg, Geke Ludden & Matthijs Noordzij Robotjes op vier poten, Marie-Jose Enders-Slegers & Magdaleen Hooge PRAKTIJK De negatieve kanten van technologie, Jacqueline Boerefijn Het kwikzilverachtige design thinking, Guido Stompff De rol van het makerscollectief in de zorg, Lieven De Couvreur Ontwerponderzoek doen met niet-mensen, Elisa Giaccardi Een kroonluchter als wandeling door het bos, Pieter Desmet

€ 6,95

Positief bewegen (september 2020)

In het jaaroverzicht zal 2020 een karig sportjaar lijken: geen Olympische Spelen, geen EK voetbal, geen Grand Prix van Zandvoort, geen schooltoernooien, en geen plaatselijke kampioenschappen. Het beleven en beoefenen van sport was een groot gemis in onze samenleving. Sport en bewegen bleken ook tijdens de coronacrisis van fundamenteel belang voor ons welbevinden. Dat er niet meer, samen, bewogen kon worden sloeg een gat in vele sportieve en sociale levens, terwijl anderen juist een veilige anderhalve-meterwandeling met elkaar maakten om hun welbevinden te versterken.   INHOUD 'POSITIEF BEWEGEN'   WETENSCHAP Ockhamvraag: Gelukkiger dankzij lichaamsbeweging? Hein Zegers Margriet Sitskoorn: Beweeg, ontwikkel, draag bij en heb plezier, Marlies Jellema Stress en bewegen, Moniek Janssen Sport & bewegen als primaire levensbehoeften, Ivo van Hilvoorde De kracht van Cognitieve Fitness, Manja van Wezep & Hans Kroon PRAKTIJK Wandelen is goed, dwalen is beter, Hilde Backus ACTief bewegen, Jeroen Nieuwenhof & Evelien Swiers Positief in beweging komen als middel om te floreren voor kinderen, Ingrid Bunnik Hoe gaat het .? Hein Zegers Adventure Therapie in de jeugd-ggz, Per Wijnands & Monique Scheres Schoenen aan en gaan! Maud van Aalderen Positive Design: Link & Twinrider, Pieter Desmet

€ 6,95

Positieve geneeskunde (mei 2020)

Gezonde en florerende mensen. Dat is het doel van de positieve psychologie. Gezonde en florerende mensen is ook het doel van de geneeskunde. In deze bizarre tijden van het coronavirus lijkt dat doel belangrijker dan ooit. De positieve psychologie en geneeskunde zijn beide wetenschappelijke disciplines, die ‘evidence-based’ en ‘evidence-informed’ hoog in het vaandel hebben staan. Ze hebben dus meerdere raakvlakken. Dit themanummer verkent dit vruchtbare grensgebied. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Hoe kunnen ze elkaar versterken? Bestaat er wel zoiets als positieve geneeskunde? En hoe ziet die er dan uit? INHOUD 'POSITIEVE GENEESKUNDE' WETENSCHAP Ockhamvraag: Is jouw geluk voor 50% genetisch bepaald? Hein Zegers Zwarte zwaan Corona Pieter Jansen & Fredrike Bannink Bouwen op unieke kwaliteiten Marianne van Woerkom Omgaan met (probleem)gedrag in het verpleeghuis Marion Klaver Waarderende diagnostiek Jan Auke Walburg PRAKTIJK Visiedocument medisch specialist 2025 Fredrike Bannink De therapeut in de broekzak Simone Verhagen De positieve focus in psychotherapie Fredrike Bannink, Sergio van der Pluijm, Jeffrey van der Starre, Matthijs Steeneveld & Hein Zegers Meer compassie beschermt tegen burn-out Onno Hamburger Van werkdruk naar werkplezier Marita van Polen Hospitality in de gezondheidszorg Fredrike Bannink & Eline Kuiper Consoler toujours Sander de Hosson Positive Design: De kracht van placebo Pieter Desmet

€ 6,95

Positieve stad (februari 2020)

Christopher Peterson, een van de grondleggers van de positieve psychologie, vatte deze positieve psychologie ooit samen als: ”Other people matter.” Jules Deelder, de in december jl. overleden nachtburgermeester van Rotterdam, formuleerde het volgende: “De omgeving van de mens is de medemens.” Dat deze medemensen in de stad dichter op elkaar wonen, betekent echter niet automatisch dat ze meer medelevend met elkaar zijn dan in een dorp of op het platteland.....   INHOUD "De positieve stad" WETENSCHAP Ockhamvraag: De gelukkigste plek ter wereld? Hein Zegers Welbevinden in Nederlandse steden, Jan Walburg Het geluk van het platteland en de beloften van de stad, Martijn Burger & Emma Pleeging Bloei en welbevinden in de stad, Jan Walburg Samen stadmaken, Ingrid Mulder Positieve stad, veerkrachtige stad, Herman van den Bosch Harderwijk is een positieve stad, Ruth Deddens-Berentschot PRAKTIJK Fysieke aspecten van de positieve stad, Sjoerd Soeters Onderwijs om sterker te staan, Paul Kortman Hoe ontwerp je een gelukkige stad? Pim van der Ven Make You Move zet Rotterdamse jongeren in beweging, Ludette el Barkany Reis naar je toekomstige zelf, Pieter Desmet Welzijn op Recept, Miriam Heijnders & Jan Joost Meijs

€ 6,95

Liefde en relaties (november 2019)

“Liefde” Liefde raakt iedereen. Wat zei Barbara Fredrickson er in haar boek Liefde 2.0 (2017) ook alweer over? Liefde bestaat uit micromomenten van wederzijdse verbondenheid. Verbondenheid met ons gezin en familie, met vrienden, met ons werk en met onze hobby’s. Verbondenheid met mensen, dieren en met de dingen om ons heen....   INHOUD 'Liefde en relaties'   WETENSCHAP Ockhamvraag: Iedereen aan de oxytocine, Hein Zegers Liefde in tijden van kennisoverschot, Jan Bransen Een positieve kijk op partnerrelaties, Esther Kluwer Een liefdevoller beeld, Tineke Prins, Liesbeth Hermans & Kees Dijkman Samen aan de slag voor cultuursensitieve zorg, Gözde Duran & Carolien Smits PRAKTIJK Positieve impact van de trainer, Marlies Jellema & Margriet de Roos Positieve relaties, Fredrike Bannink Liefde voor je vak, Interview met Özgür Eylen, Eline Kuiper “Ik houw van jou”, Leo Bormans  

€ 6,95

Positief ouder worden (september 2019)

“Iedereen wil graag oud worden, maar niemand wil oud zijn” Oud zijn wordt in eerste instantie vaak geassocieerd met aftakeling, ziekte en verlies. En dat is ook wel begrijpelijk. Immers, met toenemende leeftijd worden we geconfronteerd met fysieke en cognitieve achteruitgang, met chronische ziekten, alsook met verlieservaringen zoals het verlies van een werkomgeving, van vrienden en kennissen. Sociale isolatie en eenzaamheid kunnen dan op de loer liggen. Lees de volledige inleiding op dit themanummer   INHOUD ‘Positief ouder worden’   WETENSCHAP Human Resources Management en duurzame inzetbaarheid, Karen Pak, Dorien Kooij, Annet de Lange & Marc van Veldhoven Ockhamvraag: En ze leefden nog lang en gelukkig? Hein Zegers Positieve psychologie in het woonzorgcentrum, Noortje Kloos Succesvol ouder worden op het werk, Annet de Lange & Dorien Kooij Goed leven: een holistische visie op ouder worden, Franka Bakker, Annelies Harps- Timmerman, Mieke Veerman, Annemieke van den Berg & Carolien Smits Een positieve psychologische kijk op dementie, Ad Bergsma   PRAKTIJK Staying flexible while aging, Jennifer Reijnders, Marianne Simons, Tim Batink, Mayke Janssen, Sanne Peeters, Johan Lataster & Nele Jacobs Een positieve interventie voor mensen met een chronische ziekte, Eline Dorrestijn, Yvon Simone van Veen, Nienke Peeters, Ernst Bohlmeijer & Christina Bode Ouder worden als waardevolle biografie, John Arkenbout Issho: Het spijkerjack dat om je geeft, Pieter Desmet Oplossingsgericht werken met ouderen, René den Haan & Fredrike Bannink Zien genieten is doen genieten, Willeke van de Ruitenbeek, Carolien Smits, Thóra B. Hafsteinsdóttir  

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper