logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

Falen & Succes (april 2024)

Falen & Succes In dit nummer belichten we het maken van fouten en het behalen van successen. Althans, dat was de bedoeling; de praktijk bleek echter anders. Tijdens een brainstorm met de voltallige redactie kwamen de voorstellen vlot van wie wat zou kunnen schrijven voor dit nummer. Echter, de ideeën met betrekking tot bijdragen die te maken hebben met falen en met fouten maken bleken in grotere getale aanwezig te zijn dan ideeën voor bijdragen over succes en het bereiken van doelen. Best wel een grappige observatie voor een redactie van een tijdschrift 'Positieve Psychologie', nietwaar? .............. Ook een aantal van onze redactieleden gaan 'met de billen bloot' en beschrijven een faalervaring die hen is bijgebleven. Het opschrijven van faalervaringen kan helpen om er met meer mildheid en compassie naar te kijken, om ze te omarmen als iets van jou, iets om van te leren. Door de verhalen van hen die hun falen hebben omarmd en de lessen die zij daaruit hebben getrokken, bieden we een nieuw perspectief op falen; niet als een teken van zwakte, maar als een stapsteen naar inzicht en, wie weet, ander gedrag, andere prestaties. Met deze persoonlijke bijdragen nodigen we ook jou uit om te reflecteren op jouw eigen ervaringen met mislukkingen en om te ontdekken hoe deze momenten jou dichter bij jouw doel, bij wie je wilt zijn, kunnen brengen.  Dit nummer is een ode aan de veerkracht van de menselijke geest en aan de gedachte dat vooruitgang ook voort kan komen uit met schade en schande geleerde lessen.  Namens de redactie, Nele Jacobs, hoogleraar levenslooppsychologie Open Universiteit Matthijs Steeneveld, psycholoog, trainer en auteur Fredrike Bannink, klinisch psycholoog, jurist, trainer en auteur   INHOUD WETENSCHAP De kracht van zelfcompassie: Hoe zelfliefde het welzijn kan versterken bij tegenslagen, Nele Jacobs, Marianne Simons, Mayke Janssens, Jennifer Reijnders, Johan Lataster, Sanne Peeters De positieve kracht van het brein Kan een groeimindset cognitieve belasting verminderen? Maartje Henderikx, Kate Xu Van je fouten leer je het minst, Fredrike Bannink Positief leer- en werkklimaat voor iedereen School-Wide Positive Behaviour Support, Joke Kamstra, Monique Nelen PRAKTIJK Schuif uit je bullshitbaan, Nancy Peeters Fouten mag! Echt waar?!? Joriene Beks Als je leert van falen, is het dan nog falen? Matthijs Steeneveld De A van Succes, Fredrike Bannink Sociaal falen, Marlies Jellema Design; A-Peel: Een bron van plezier voor de acrobaten van het oerwoud, Pieter Desmet Mijn Faalmoment Matthijs Steeneveld, Fredrike Bannink, Jacky van de Goor, Jacqueline Boerefijn

€ 6,95

Elevation (december 2023)

Goed voorbeeld doet goed volgen Wie goed doet, goed ontmoet’, is een uitdrukking die betekent dat als je goed bent voor anderen jou zelf ook goede dingen ten deel zullen vallen. Maar het omgekeerde is ook waar en ook voor dit fenomeen bestaat een Nederlandse uitdrukking: ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’. Als je getuige bent van iemand die iets goed doet voor zijn of haar omgeving, kan dit jou ook inspireren tot het doen van goede daden. Zo kan de vriendelijke begroeting die je in de ochtend van een onbekende medereiziger hebt ontvangen jou inspireren om deze door te geven aan de mensen die je de rest van de dag nog gaat tegenkomen. Of kan een krantenartikel over iemand die zich inzet voor een goed doel jou aanzetten om dezelfde dag nog een flink bedrag aan dit goede doel over te maken. Maar hoe komt het eigenlijk dat voorbeeldgedrag zo aanstekelijk werkt? Binnen de positieve psychologie is hier onderzoek naar gedaan dat laat zien dat de positieve emotie elevation hier een centrale rol in speelt. We worden als het ware opgetild en geïnspireerd door de goedheid die we in anderen zien, wat vervolgens leidt tot de fysieke sensatie van warme gevoelens in de borstkas en de neiging om dit voorbeeldgedrag navolging te geven. Hoog tijd om deze wat minder bekende positieve emotie in het zonnetje te zetten in een themanummer van het Tijdschrift Positieve Psychologie. Een inspirerend thema, wat bleek uit de vele enthousiaste reacties op een oproep op LinkedIn om momenten van elevation met ons te delen. Maar ook een ingewikkeld thema. Zo hadden we als redactie grote moeite om een geschikte Nederlandse vertaling te vinden. Opgetild worden klinkt nogal letterlijk en verheffing klinkt nogal … nou ja, verheven. We houden het dus bij de Engelse term elevation. Ook uit de vele voorbeelden die wij opgestuurd kregen bleek dat elevation geen eenvoudig begrip is; deze dekten vaak nét niet de lading. Zo kregen we verhalen waarin mensen zelf een inspiratiebron (denken te) zijn voor anderen, voorbeelden waarin mensen door anderen geïnspireerd raakten om iets goeds voor zichzelf te doen en voorbeelden waarin mensen wel iets goeds voor anderen deden, maar daarbij niet geïnspireerd werden door voorbeeldgedrag van anderen. Raak je al een beetje in verwarring? Gelukkig kwamen er ook genoeg verhalen op ons pad die wel aan de definitie voldoen ‒ en die lees je hier. We hopen dat de artikelen in dit themanummer jou ook inspireren of zelfs aanzetten om iets goeds voor een ander of voor onze planeet te doen. Het mooie is namelijk dat dat uiteindelijk ook weer bij zal dragen aan je eigen welzijn en geluk. Veel leesplezier! De gasthoofdredactie van dit nummer, Jacky van de Goor, Marianne van Woerkom   INHOUD WETENSCHAP Onderzoek naar elevation en andere ‘ander-prijzende’ emoties, Marianne van Woerkom Vrijwilliger worden en blijven, Djurre Holtrop Interview met Liesbeth Hermans, Marianne van Woerkom PRAKTIJK Vluchtelingenwerk “Wen er alsjeblieft nooit aan” Merlijn Verstraeten Sterren zonder heldenstatus, Marlies Jellema Hoe Refugee LinkUp viral ging, Ria Yetsenga Random acts of kindness: inspiratiebron voor elevation, Samenvatting van het interview in december 2022 HLN met Hein Zegers, welzijnspsycholoog en psychotherapeut, Matthijs Steeneveld Het goede voorbeeld in de praktijk, Interview met ‘Robin Food’, Interviewer: Jacqueline Boerefijn Design, Op Muzikale Expeditie met Explore More, Pieter Desmet

€ 6,95

Conflict (augustus 2023)

Conflict ”There is a place beyond right and wrong. I will meet you there.” Deze uitspraak van Rumi, de beroemde 13e-eeuws Perzische dichter, belooft licht aan het eind van de tunnel – als je bereid bent verder te kijken dan je eigen gelijk. En dat is vaak bij conflicten nou net een lastige stap. De Van Dale geeft als definitie van een conflict: een verschil van mening en een toestand van onvrede die uit een botsing voortvloeit. Die botsing is vaak tussen mensen, organisaties of landen, maar kan ook binnen een persoon voorkomen. Dan noemen we het een intrapsychisch conflict. En die conflicten kunnen heftig zijn, wat ik maar al te vaak gezien heb als voorzitter van de Burenbemiddeling Amsterdam (FB) en u wellicht kent van tv-programma’s die er vaak nog een schepje bovenop doen om de kijkers te shockeren en te plezieren. ...... Omdat conflicten nu eenmaal vaak voorkomen leek het ons als redactie een goed idee er een themanummer aan te wijden om te zien hoe de positieve psychologie hierin iets kan betekenen, en we hopen dat u na het lezen van de artikelen in dit nummer daar een (nog) beter beeld bij hebt gekregen. Conflicten mogen dan vaak lastig zijn, maar bedenk dan maar: Hoe groter de kloof, hoe mooier de brug!   Namens de redactie, Fredrike Bannink, Nele Jacobs, Nancy Peeters   INHOUD WETENSCHAP Hoe gezond zijn internationale humanitaire hulpverleners? Kaz de Jong Zijn meningsverschillen goed voor het leren in teams? Marianne van Woerkom, Marloes van Engen Aukje Nauta en Cristel van de Ven over conflict op het werk, Nancy Peeters Worstelen met jezelf, Jacqueline A-Tjak Sleutels voor effectieve conflictoplossing, Ellen Giebels PRAKTIJK Boekbespreking, The Art of Insubordination, Matthijs Steeneveld Mediation van de hoop, Fredrike Bannink Karate als metafoor in conflicthantering, Mike Brouwer Mijn Piekmoment, In gesprek met Marinka van Beek, Interviewer: Jacky van de Goor Kortdurende mediation in strafzaken, Chris Palm, Fredrike Bannink Positive Design Bond: Dokter Tijger en een verpleger Olifant in de spoedeisende hulp, Pieter Desmet

€ 6,95

Energie (april 2023)

Energie Als we naar een ding zoeken in deze tijd, lijkt het wel ‘energie’. In de fysieke zin – denk maar aan de gasprijzen, het klimaat en duurzame energie. Én psychologisch gezien – psychische overbelasting, bevlogenheid en in balans zijn. Een uitmuntend thema voor ons tijdschrift dus waarbij we ons vooral richten op de psychologische component! Soms heb je er weinig van, dan kosten dingen plots meer moeite dan gebruikelijk. Soms heb je er veel van, dan vlieg je door de dag en verzet je bergen. Energie is datgene wat vooruit stuwt, dat doet groeien en dit in zovele betekenissen van het woord. Wat maakt dat we ‘positieve energie’ hebben? De bijdragen in dit nummer laten de verschillende vormen van energie zien waarbij telkens blijkt hoe belangrijk energie is voor onze fysieke en mentale gezondheid. Daarnaast krijgen we een inkijkje in de wereld van duurzaam gedrag – een mooi snijvlak van psychologische en natuurkundige energie.    .................................   We hopen dat het lezen van dit digitale nummer van het Tijdschrift voor Positieve Psychologie je als lezer energie geeft. Als redactieleden zijn we in ieder geval geïnspireerd geraakt door alle inzichten uit onderzoek  en praktijk. Energie houdt je in beweging en brengt je verder, of tenminste toch ergens anders. Drijf op jouw energie en laat je verrassen, ook dit door nummer.   Namens de redactie, Nele Jacobs & Matthijs Steeneveld   INHOUD WETENSCHAP Leefstijlverandering kan wel wat positieve energie gebruiken, Trijntje Völlink Optimisme als energiebooster bij pijn, Jantine Boselie Proactive Vitality Management, Emma Op den Kamp Sterke kanten van hoogsensitiviteit, Britta Laros-van Gorkom, Inez Storm-Stevelmans, Nele Jacobs PRAKTIJK Je ecologische handafdruk: psychologie en het klimaat, Interview met Reint Jan Renes, Interviewer: Matthijs Steeneveld Pieken en dalen, Katja Cardol, Yannick Balk Mijn Piekmoment, In gesprek met Peet de Jonge, Interviewer: Jacky van de Goor Als de dans spreekt, Woordeloos antwoord vinden op complexe vragen, Peter Rombouts Energieke sessies, Effectief en sprankelend samenwerken, Annemieke Mintjes, Martha Buning Positive Design, Een scheenbeschermer om trots op te zijn, Pieter Desmet

€ 6,95

Spelen & verwonderen (november 2022)

Spelen & verwonderen Daar is-ie! Een nieuwe editie van ons tijdschrift in handen hebben, geeft voor ons als redactie toch altijd een gevoel van verwondering. Verwondering over het feit dat wat we als redactie hebben bedacht en verbeeld, waarover we hebben gefantaseerd, gebrainstormd, gelachen en gediscussieerd, ineens heel tastbaar voor ons ligt. "Dûh", kun je nu zeggen, "dat is toch ook de taak van een redactie?" Maar als je er even bij stilstaat is het toch echt een wonder. Een beetje magisch: eerst hangen er alleen wat ideeën en gedachten in de lucht, en dan: ploef! Is er ineens een nieuw magazine! Het is precies deze verwondering die in deze editie centraal staat. Deze basale menselijke kwaliteit, “the first of the passions” zoals Descartes deze noemde, en haar tweelingzusje: spelen. Kwaliteiten die ons fris houden: die ons perspectief op de wereld verrijken, ons ongekende mogelijkheden doen verkennen en die leiden tot een diep gevoel van verbondenheid met anderen, met de wereld om ons heen én met onszelf. Je leest er meer over in de volgende artikelen: ..................... We wensen je veel plezier tijdens het lezen, en hopen dat de artikelen je elk op hun eigen wijze aanzetten om met meer verwondering en speelsheid door het leven te gaan. En heb je ‘m uit, voel je dan vooral vrij om er een paar mooie vliegtuigjes van te vouwen!   Jacqueline Boerefijn Jochem Goldberg Jacky van de Goor   INHOUD WETENSCHAP Spelen met perspectieven, Daniëla Dorhout Mees-Sondeijker, Johan Lataster, Bert Lenaert, Simone Verhagen en Nele Jacobs Motivatie & nieuwsgierigheid, Danae Bodewes en Evelyne Meens Spelen & verwonderen serieus nemen, Hans Alma Wetenschap Uitgelicht, Jochem Goldberg Verwondering, onderwijs en floreren, Anders Schinkel, Evelien Broekhof, Judith Conijn en Willeke Rietdijk   PRAKTIJK De verbindende kracht van spelen, In gesprek met Annemarie Steen, Interviewer: Matthijs Steeneveld Woongeluk en spel, Pim van der Ven Mijn Piekmoment, In gesprek met Nanda Niemeijer, Interviewer: Jacky van de Goor Playful work design, Yuri Scharp en Sharyfah Bhageloe Spelend naar een betere gezondheid, Mark Vervuurt Positive Design, De Frutsel Bollen, Pieter Desmet    

€ 6,95

Floreren op het werk (augustus 2022)

Werkgeluk   Werk is een hot item. Wie een krant openslaat leest over personeelstekorten, protesten tegen lage lonen en andere vormen van onderwaardering. In talkshows horen we over het groeiend probleem van parttime werkers, scheefgroei en vrouwen die maar niet door het glazen plafond breken.   Maar daarnaast is er ook zoiets als werkgeluk. Werkgeluk heeft niet alleen te maken met momenten van euforie, grote successen en booming business, maar ook met zaken als zingeving, voldoening en autonomie. Wie zich op het werk gewaardeerd voelt, voldoening haalt uit werk en werk als zinvol ervaart en wie zich kan verbinden met de doelen van het team en de organisatie heeft een goede kans op werkgeluk. Daarnaast is een goede werk-privébalans van belang; werk moet ook ‘uit kunnen staan’ om het leven te kunnen vieren. Werkgeluk gaat niet alleen over de tijd die je op je werk doorbrengt, het blijkt namelijk ook een belangrijke invloed te hebben op onze tevredenheid met het leven in het algemeen. Het ‘niet goed hebben op het werk’ houdt niet op bij het sluiten van de deur van de werkplek. Daar merken de mensen in het verkeer op weg naar huis misschien al wat van. En zeker jouw huisgenoten, de kinderen waarvoor je zorgt, of de mensen voor wie je mantelzorger bent. Werkgeluk is dus geen luxe maar noodzakelijk voor onze maatschappelijke veerkracht. Om een inclusieve samenleving te worden is het van belang dat mensen die nu naast de arbeidsmarkt staan ook werkgeluk kunnen ervaren. Gelukkig zijn er in ons land prachtige bedrijven die voor hen zinvolle werkplekken creëren die voldoening opleveren voor de werknemer en van toegevoegde waarde zijn voor de markt en de klant.   ........... Het samenstellen van dit nummer heeft ons veel werkplezier opgeleverd. We ervaren het als zinvol om met de lezers van dit tijdschrift te kunnen delen wat werkgeluk kan betekenen voor de maatschappij. Het is daarnaast bijzonder plezierig om met bevlogen auteurs te mogen samenwerken en te leren van hun praktijk en onderzoek. Het geeft ons veel voldoening dat het zo’n mooi nummer is geworden waarmee we een actueel en belangrijk thema op de kaart zetten. Marlies Jellema, Nancy Peeters, Marianne van Woerkom   INHOUD   WETENSCHAP Werkgeluk en autisme, Renate Roke Bouwen aan positieve organisaties, Marianne van Woerkom Wie doet wat voor werkgeluk? Marlies Jellema Mijn Piekmoment: Nova Evendik, Interviewer: Jacky van de Goor Docenten in hun kracht, Mark Hesseling, Valesca Tobias & Marianne van Woerkom Wat als floreren (even) niet lukt? Merel Feenstra-Verschure   PRAKTIJK Werkgeluk, interview met Mendy Steltenpool HR-manager Incotec, Interviewer: Nancy Peeters Werkgever: faciliteer de basisbehoeftes voor werkgeluk, Matthijs Steeneveld Doorwerken van onvrijwillig baanverlies, Janske van Eersel Prosociale teams, Jenny Blaauwbroek, Matthijs Steeneveld Positive Design: Eerste hulp bij een gebroken hart, Pieter Desmet

€ 6,95

Positief imperfect (mei 2022)

Positief Imperfect   “There’s a crack in everything, that’s where the light gets in.” Leonard Cohen   Ik hoor u denken… gaan wij met een dergelijke titel niet te ver?... Positief imperfect? Moet alles in ons leven dan positief zijn? Mogen we geen negatieve emoties ervaren? Het klinkt als een contradictio in terminis. Pijn, verlies, rouw en beperking. Daar is niets positiefs aan toch? Je wenst ze niemand toe. Ze horen echter wel bij het leven, deze existential givens zoals psychiater Yalom ze noemt. Je krijgt ze er gewoon bij, iedereen krijgt er vroeger of later mee te maken. Onderzoeker Barbara Fredrickson stelt in haar boek Positivity (2009) dat negativiteit vanzelf wel jouw kant op komt, maar dat je geen genoegen hoeft te nemen met de negativiteit die je er gratis bijkrijgt. Ze zegt het zo: “Upward spiral or downward spiral, that’s your choice.” Volgens haar zijn er drie goede manieren om met die gratis negativiteit om te gaan: de situatie veranderen, er anders mee omgaan of de betekenis ervan veranderen. De recente beweging in de positieve psychologie die niet alleen de lichtzijde, maar ook de schaduwzijde van het leven omarmt noemen we Positieve Psychologie 2.0, ook wel second wave positive psychology (Wong, 2019) genoemd. Zo komen we tot een betere balans binnen de positieve psychologie, aldus Wong, want het gaat niet meer alleen over geluk, welbevinden, sterke kanten en mogelijkheden. Het gaat net zo goed over (het omgaan met) de negatieve ervaringen en onmogelijkheden waar we in ons leven mee te maken krijgen. Wat kunt u lezen in dit nummer? Jacky van de Goor trapt af en vertelt meer over die Positieve Psychologie 2.0. Ze laat zien hoe groei en verrijking kunnen voortvloeien uit zelfs de meest moeilijke ervaringen. Vrijwilligers kiezen voor een tijdsbesteding waar status en financiële beloning er niet toe doen. Deze keuze levert hen blijkbaar toch veel op. Manja van Wezep en collega's laat zien wat de inpakt hiervan is op hun geluk. Bij positiviteit is een chronische ziekte niet het eerste waaraan je denkt. Dit gaat samen met een verlies van controle, waarbij er behoefte is om weer regie terug te krijgen. Trijntje Völlink en collega’s vertellen over leefstijlinterventies bij chronische ziekte en laten zien wat Acceptance and Commitment Therapy (ACT) hierin kan betekenen. Over Acceptance en Commitment weet Gijs Jansen, een van de grondleggers en bekendste auteur op dit gebied in ons land, meer te vertellen. Je kunt in het interview met hem lezen hoe Gijs tegen deze manier van werken aankijkt en wat deze visie betekent, bijvoorbeeld voor onze veel toegepaste DSM-classificatie. Hebt u wel eens gehoord van kintsugi ('gouden verbinding')? Het is de Japanse kunst van het repareren van gebroken keramiek met goud- of zilverkleurige lak. De keramiek wordt zorgvuldig in ere hersteld, het verzoent zich met zijn verleden en wordt daardoor – paradoxaal genoeg – sterker, mooier en dierbaarder dan voor de breuk. Deze metafoor werpt een nieuw licht op het genezingsproces, ongeacht of het om een fysieke of psychische aandoening gaat. Je herstelt en voelt je verrijkt door wat je hebt meegemaakt. We noemen dit ook wel posttraumatische groei. Hoe de Positieve Psychologie bij rouwprocessen een rol kan spelen en zelfs vitaliserend kan zijn lees je in het persoonlijke verhaal van Bas Snippert. Hij koppelt dit aan situaties van vastgelopen coachees uit zijn praktijk en laat zien hoe zij hierin begeleid kunnen worden. Werk kan een goed medicijn zijn voor mensen met een ernstige vorm van psychische kwetsbaarheid. Ad Bergsma en collega’s beschrijven hoe onze visie over de maatschappelijke participatie van kwetsbare individuen lijkt te vergeten dat ook zij bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Het ziektemodel geeft slechts een eenzijdig beeld. Peter Ruit waagt zich aan de vraag of kinderen gelukkig zijn in het onderwijs. Hij leert ons hoe we het welbevinden in het onderwijs kunnen vergroten en betrekt daarbij de persoonsvorming. Hij laat zien hoe daarbij gebruikgemaakt kan worden van kernkwaliteiten. Naast geluk heeft dit ook een positieve invloed op hun leerprestaties. Fredrike Bannink laat de meerwaarde zien van het toepassen een positieve focus in het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Oplossingsgericht werken heeft dan veel te bieden. Het focust op wat er wel werkt in plaats op wat er niet werkt en op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Het geeft erkenning en waardering, en schept optimisme, hoop en een positief toekomstperspectief door gebruik te maken van de aanwezige kracht van mensen met een verstandelijke beperking om stapsgewijs gewenste veranderingen te realiseren. Wij hebben als redactie gemeend met Positief Imperfect een waardevol onderwerp voor dit nummer te kiezen. Want hoe streef je ondanks negatieve ervaringen of beperkingen toch naar de beste versie van jezelf? Hoe zorg je er toch voor dat je van elke dag de best mogelijke dag maakt? We zijn erop gebouwd om met tegenslagen te kunnen omgaan, ook als we flink moeten zoeken hoe we dat moeten doen. Marlies Jellema Fredrike Bannink   INHOUD   WETENSCHAP Positieve psychologie 2.0: voorbij het geluk, Jacky van de Goor Kintsugi: de schoonheid van imperfectie, Fredrike Bannink Vrijwilligers in hun kracht, Manja van Wezep, Marijke Schotanus-Dijkstra, Els Hofman, Hans Kroon, Harry Michon Goed leven met een beperking, Jochem Goldberg Wankelend sprankelen, Marjan Nijkamp, Esther Bakker & Trijntje Völlink Mijn Piekmoment: Josephine Aerts, Interviewer: Jacky van de Goor PRAKTIJK Interview met Gijs Jansen: We verwachten niet dat het leven echt makkelijk zal zijn, Interviewer: Marlies Jellema De vitaliserende kracht van rouw, Bas Snippert Boekbespreking: Goed leven met kwetsbaarheid en beperking, Marlies Jellema Een inclusieve werkomgeving met mensen met psychische kwetsbaarheid, Bas Vissers, Gerard de Roos, Evelyn Wannet & Ad Bergsma Gelukkig of ongelukkig in het onderwijs? Peter Ruit ‘Wat zit er allemaal in die 5?’ Oplossingsgericht werken met cliënten met een verstandelijke beperking, John Roeden & Fredrike Bannink Positive Design: Woud Trek je even terug in je concentratiebubbel, Pieter Desmet

€ 6,95

Positief ondernemen (februari 2022)

Positief ondernemen   In het vorige nummer stond de boekrecensie van Creating the world we want to live in. In dit boek wordt de positieve psychologie als handvat gebruikt om een betere wereld te creëren. Wij geloven en hopen op zo’n betere wereld, waarin mens en natuur floreren.   In de huidige samenleving hebben organisaties daar ook een grote rol in. Bedrijven zijn voor velen een werkplek en daarmee brengen mensen er veel wakkere uren door. Daarnaast zijn de effecten van bedrijfsvoering nog groter. Vaak hebben we het dan over negatieve gevolgen: vervuiling, kinderarbeid of datahonger van Big Tech.  Kunnen ondernemingen echter niet ook een positieve kracht zijn? Bij het samenstellen van dit nummer zijn we op onderzoek gegaan naar de positieve uitzonderingen. Bedrijven en initiatieven die juist als onderneming de wereld een beetje mooier achterlaten dan ze ‘m aantroffen. Daarbij vroegen we ons af: wat maakt dat ondernemingen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld? Die zoektocht is inspirerend, energiegevend en tegelijkertijd soms verwarrend. Naast de prachtige voorbeelden die we tegenkwamen, was het niet altijd eenduidig. Als we bijvoorbeeld moeten consuminderen voor  het klimaat, zijn winkels dan eigenlijk ‘slecht’ en is ‘positief ondernemen’ als winkel dan enkel ‘minder slecht ondernemen’? We pretenderen geen definitieve antwoorden te hebben op zulke vragen. We hopen wél  inspiratie te geven: het kán anders. Met een focus op duurzaamheid, mensenrechten, welzijn. Met een doordachte visie of met de voeten in de klei. In dit nummer geven we je graag een inkijkje in de inspiratie die wij tegenkwamen.   ........... Kortom, dit nummer bevat intrigerende bijdragen die aanzetten tot (het denken over) positief ondernemen. De verhalen geven aan dat het kán, maar dat die verhalen zo inspirerend zijn laat ook zien dat het niet  gangbaar is. Hoe kunnen we het economische aspect van ondernemen in balans brengen met andere waarden die we als mens, als maatschappij hanteren? Kunnen we daarbij de lokroep van geld, macht en status loslaten ten gunste van sociale gelijkheid, duurzaamheid en welbevinden? Wellicht ligt daar de échte test in, voor ieder van ons.   Namens de redactie, Nele Jacobs, Matthijs Steenveld   INHOUD   WETENSCHAP Duurzaam ondernemen, Marianne Bakker Het commitment tot bloei van de ander; Agape: een visie op positief ondernemen, Suzanne Ekel & Jan van Wijngaarden Heeft het zin om te werken? Madelinde Krantz Ondernemen als een steward, Gijsbert Koren Hoe ontwikkel je een positieve cultuur? Marcella Bremer PRAKTIJK Waar harten elkaar ontmoeten worden grenzen beslecht, Kim Koppelaar Interview met Wouter Torfs; Het DNA van een bedrijfscultuur gericht op geluk met de grote G, Interviewer: Nele Jacobs Interview met An Kramer; Kan het even gewoon? Interviewer: Marlies Jellema Mijn piekmoment: Roger Engelberts, Interviewer: Jacky van de Goor Positive Design, Ontrafel: (her)ontdek je dagelijkse activiteiten als bron van plezier, Pieter Desmet

€ 6,95

Positief beleid (november 2021)

Positief Beleid   In een tijd waarin beleid veelal bepaald wordt door reproductiegetallen en besmettingscijfers is het belangrijker dan ooit om een positief tegengeluid te laten horen. Waar beleid namelijk vaak gericht is op  winstmaximalisatie of risico-preventie, mist regelmatig de focus op het welbevinden van diegene op wie het beleid van toepassing is. .................... In dit nummer Hein Zegers behandelt aan het begin van dit blad direct een grote (en aloude) vraag in zijn Ockham rubriek: maakt geld gelukkig? Als dat zo is, dan staat welbevinden misschien wel gelijk aan welvaart en zou positief  beleid daar dus misschien ook wel grotendeels op gericht moeten zijn. Hein schetst echter een meer genuanceerd beeld. ......................... Tot slot Als redactie zijn we dankbaar voor alle waardevolle en inspirerende bijdragen aan dit nummer. We zijn zeer onder de indruk van alle verbindingen die er tijdens het opzetten van beleid gemaakt worden met de  positieve psychologie. Met dit nummer hopen wij de lezer nieuwe inzichten en handvatten hiervoor te geven, om samen met elkaar het verschil te maken.  Reacties zijn uiteraard van harte welkom. We wensen u veel leesplezier!  Namens de redactie, Nele Jacobs, Nancy Peeters en Jochem Goldberg     INHOUD   WETENSCHAP Ockhamvraag: Maakt geld gelukkig? Hein Zegers Groen gedrag onder medewerkers, Demi Rutjens & Christina Meyers Interview met Meike Bartels, Zoveel mensen die de wereld een betere plek willen maken, Matthijs Steeneveld Economische Groei, Brede Welvaart en Geluk, Martijn Burger Verlichting in de 21e eeuw, Hoe licht ons welbevinden beïnvloedt, Anne Landvreugd & Meike Bartels   PRAKTIJK Verleiden tot veilig gedrag in het verkeer, Matthijs Dicke Boekrecensie, Creating The World We Want To Live In, Matthijs Steeneveld Klein geluk uit Roerdalen, Laurens Bijl, Jan L’Ortije & Peggy Berben Samenwerken vanuit waardering naar verbinding, Bert Verleysen, Frank Lambrechts, Styn Grieten, René Bouwen De gelukstraat, Leo Bormans Werken aan Positieve Gezondheid bij Maastricht UMC+, Renaldo Secchi Mijn piekmoment: Tom van Campen, Interviewer: Jacky van de Goor Harderwijkse beweging geeft gewicht aan geluk, Marco van den Berg Prana, je lichtgevende meditatie-assistent, Pieter Desmet

€ 6,95

Positieve communicatie (september 2021)

Positief Communicatie   Alles wat er tussen twee of meer levende wezens gebeurt, waarbij zij betekenissen uitwisselen en op elkaars signalen reageren, kun je communicatie noemen. Dit nummer beperkt zich tot communicatie tussen mensen. Wij zijn op zoek gegaan naar verschillende terreinen waar mensen proberen om beter, duidelijke en vooral effectiever te communiceren. We hebben auteurs gevonden die communicatie effectiever proberen te maken in de gezondheidszorg en het onderwijs. Ook bij kranten en andere media wordt er gewerkt aan positieve communicatie, evenals in de publieksvoorlichting. Op het terrein van online en hybride communiceren valt er ook nog genoeg te leren....... ............... Bij het Tijdschrift Positieve Psychologie werken we met roulerende hoofdredacteuren, meestal in duo’s. Deze keer was de hoofdredactie deels Belgisch en deels Nederlands, en vanwege gesloten landsgrenzen was onze eigen communicatie 100% online. Het leeuwendeel van het hoofdredactiewerk is deze keer gedaan door Jacqueline Boerefijn, dit terzijde maar vermeldenswaardig om onze onderlinge communicatie ook in de toekomst positief te houden. Namens de redactie, Jacqueline Boerefijn en Hein Zegers   INHOUD   WETENSCHAP Ockhamvraag: Gelukkiger met ‘goede daden’? Hein Zegers Groepstrainingen geven aan vluchtelingen, Tommy Hendriks De geluksprofessor waar Nederland trots op mag zijn: Ruut Veenhoven, Jacqueline Boerefijn Van adviseren naar motiveren richting een gezonde leefstijl, Trijntje Völlink & Juul Coumans De geluksdriehoek als voorbeeld, Veerle Soyez, Leen Van Brussel, Anne Verlinden, Daan Gielen & Eline De Decker Nudging voor een beter leven, Bert Pol & Christine Swankhuisen Is gelukstraining effectief? Ad Bergsma, Ivonne Buijt & Ruut Veenhoven   PRAKTIJK Bas Mesters over Constructieve Journalistiek, Cassandra Oostrom Krachten versus klachten, Marlies Jellema I have a dream, Rijn Vogelaar Magneetwoorden: druk uit wat je wél wilt, Jeanine Mies Onze kinderen zullen het beter hebben dan wij, Wim Verhoeven Hybride en online bijeenkomsten, Matthijs Steeneveld Belang van positief communiceren & verbinden, Marcel Herwegh & Anne Ribbers Mix-A-Body-Match, Pieter Desmet  

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper