logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

Conflict (augustus 2023)

Conflict ”There is a place beyond right and wrong. I will meet you there.” Deze uitspraak van Rumi, de beroemde 13e-eeuws Perzische dichter, belooft licht aan het eind van de tunnel – als je bereid bent verder te kijken dan je eigen gelijk. En dat is vaak bij conflicten nou net een lastige stap. De Van Dale geeft als definitie van een conflict: een verschil van mening en een toestand van onvrede die uit een botsing voortvloeit. Die botsing is vaak tussen mensen, organisaties of landen, maar kan ook binnen een persoon voorkomen. Dan noemen we het een intrapsychisch conflict. En die conflicten kunnen heftig zijn, wat ik maar al te vaak gezien heb als voorzitter van de Burenbemiddeling Amsterdam (FB) en u wellicht kent van tv-programma’s die er vaak nog een schepje bovenop doen om de kijkers te shockeren en te plezieren. ...... Omdat conflicten nu eenmaal vaak voorkomen leek het ons als redactie een goed idee er een themanummer aan te wijden om te zien hoe de positieve psychologie hierin iets kan betekenen, en we hopen dat u na het lezen van de artikelen in dit nummer daar een (nog) beter beeld bij hebt gekregen. Conflicten mogen dan vaak lastig zijn, maar bedenk dan maar: Hoe groter de kloof, hoe mooier de brug!   Namens de redactie, Fredrike Bannink, Nele Jacobs, Nancy Peeters   INHOUD WETENSCHAP Hoe gezond zijn internationale humanitaire hulpverleners? Kaz de Jong Zijn meningsverschillen goed voor het leren in teams? Marianne van Woerkom, Marloes van Engen Aukje Nauta en Cristel van de Ven over conflict op het werk, Nancy Peeters Worstelen met jezelf, Jacqueline A-Tjak Sleutels voor effectieve conflictoplossing, Ellen Giebels PRAKTIJK Boekbespreking, The Art of Insubordination, Matthijs Steeneveld Mediation van de hoop, Fredrike Bannink Karate als metafoor in conflicthantering, Mike Brouwer Mijn Piekmoment, In gesprek met Marinka van Beek, Interviewer: Jacky van de Goor Kortdurende mediation in strafzaken, Chris Palm, Fredrike Bannink Positive Design Bond: Dokter Tijger en een verpleger Olifant in de spoedeisende hulp, Pieter Desmet

€ 6,95

Energie (april 2023)

Energie Als we naar een ding zoeken in deze tijd, lijkt het wel ‘energie’. In de fysieke zin – denk maar aan de gasprijzen, het klimaat en duurzame energie. Én psychologisch gezien – psychische overbelasting, bevlogenheid en in balans zijn. Een uitmuntend thema voor ons tijdschrift dus waarbij we ons vooral richten op de psychologische component! Soms heb je er weinig van, dan kosten dingen plots meer moeite dan gebruikelijk. Soms heb je er veel van, dan vlieg je door de dag en verzet je bergen. Energie is datgene wat vooruit stuwt, dat doet groeien en dit in zovele betekenissen van het woord. Wat maakt dat we ‘positieve energie’ hebben? De bijdragen in dit nummer laten de verschillende vormen van energie zien waarbij telkens blijkt hoe belangrijk energie is voor onze fysieke en mentale gezondheid. Daarnaast krijgen we een inkijkje in de wereld van duurzaam gedrag – een mooi snijvlak van psychologische en natuurkundige energie.    .................................   We hopen dat het lezen van dit digitale nummer van het Tijdschrift voor Positieve Psychologie je als lezer energie geeft. Als redactieleden zijn we in ieder geval geïnspireerd geraakt door alle inzichten uit onderzoek  en praktijk. Energie houdt je in beweging en brengt je verder, of tenminste toch ergens anders. Drijf op jouw energie en laat je verrassen, ook dit door nummer.   Namens de redactie, Nele Jacobs & Matthijs Steeneveld   INHOUD WETENSCHAP Leefstijlverandering kan wel wat positieve energie gebruiken, Trijntje Völlink Optimisme als energiebooster bij pijn, Jantine Boselie Proactive Vitality Management, Emma Op den Kamp Sterke kanten van hoogsensitiviteit, Britta Laros-van Gorkom, Inez Storm-Stevelmans, Nele Jacobs PRAKTIJK Je ecologische handafdruk: psychologie en het klimaat, Interview met Reint Jan Renes, Interviewer: Matthijs Steeneveld Pieken en dalen, Katja Cardol, Yannick Balk Mijn Piekmoment, In gesprek met Peet de Jonge, Interviewer: Jacky van de Goor Als de dans spreekt, Woordeloos antwoord vinden op complexe vragen, Peter Rombouts Energieke sessies, Effectief en sprankelend samenwerken, Annemieke Mintjes, Martha Buning Positive Design, Een scheenbeschermer om trots op te zijn, Pieter Desmet

€ 6,95

Spelen & verwonderen (november 2022)

Spelen & verwonderen Daar is-ie! Een nieuwe editie van ons tijdschrift in handen hebben, geeft voor ons als redactie toch altijd een gevoel van verwondering. Verwondering over het feit dat wat we als redactie hebben bedacht en verbeeld, waarover we hebben gefantaseerd, gebrainstormd, gelachen en gediscussieerd, ineens heel tastbaar voor ons ligt. "Dûh", kun je nu zeggen, "dat is toch ook de taak van een redactie?" Maar als je er even bij stilstaat is het toch echt een wonder. Een beetje magisch: eerst hangen er alleen wat ideeën en gedachten in de lucht, en dan: ploef! Is er ineens een nieuw magazine! Het is precies deze verwondering die in deze editie centraal staat. Deze basale menselijke kwaliteit, “the first of the passions” zoals Descartes deze noemde, en haar tweelingzusje: spelen. Kwaliteiten die ons fris houden: die ons perspectief op de wereld verrijken, ons ongekende mogelijkheden doen verkennen en die leiden tot een diep gevoel van verbondenheid met anderen, met de wereld om ons heen én met onszelf. Je leest er meer over in de volgende artikelen: ..................... We wensen je veel plezier tijdens het lezen, en hopen dat de artikelen je elk op hun eigen wijze aanzetten om met meer verwondering en speelsheid door het leven te gaan. En heb je ‘m uit, voel je dan vooral vrij om er een paar mooie vliegtuigjes van te vouwen!   Jacqueline Boerefijn Jochem Goldberg Jacky van de Goor   INHOUD WETENSCHAP Spelen met perspectieven, Daniëla Dorhout Mees-Sondeijker, Johan Lataster, Bert Lenaert, Simone Verhagen en Nele Jacobs Motivatie & nieuwsgierigheid, Danae Bodewes en Evelyne Meens Spelen & verwonderen serieus nemen, Hans Alma Wetenschap Uitgelicht, Jochem Goldberg Verwondering, onderwijs en floreren, Anders Schinkel, Evelien Broekhof, Judith Conijn en Willeke Rietdijk   PRAKTIJK De verbindende kracht van spelen, In gesprek met Annemarie Steen, Interviewer: Matthijs Steeneveld Woongeluk en spel, Pim van der Ven Mijn Piekmoment, In gesprek met Nanda Niemeijer, Interviewer: Jacky van de Goor Playful work design, Yuri Scharp en Sharyfah Bhageloe Spelend naar een betere gezondheid, Mark Vervuurt Positive Design, De Frutsel Bollen, Pieter Desmet    

€ 6,95

Floreren op het werk (augustus 2022)

Werkgeluk   Werk is een hot item. Wie een krant openslaat leest over personeelstekorten, protesten tegen lage lonen en andere vormen van onderwaardering. In talkshows horen we over het groeiend probleem van parttime werkers, scheefgroei en vrouwen die maar niet door het glazen plafond breken.   Maar daarnaast is er ook zoiets als werkgeluk. Werkgeluk heeft niet alleen te maken met momenten van euforie, grote successen en booming business, maar ook met zaken als zingeving, voldoening en autonomie. Wie zich op het werk gewaardeerd voelt, voldoening haalt uit werk en werk als zinvol ervaart en wie zich kan verbinden met de doelen van het team en de organisatie heeft een goede kans op werkgeluk. Daarnaast is een goede werk-privébalans van belang; werk moet ook ‘uit kunnen staan’ om het leven te kunnen vieren. Werkgeluk gaat niet alleen over de tijd die je op je werk doorbrengt, het blijkt namelijk ook een belangrijke invloed te hebben op onze tevredenheid met het leven in het algemeen. Het ‘niet goed hebben op het werk’ houdt niet op bij het sluiten van de deur van de werkplek. Daar merken de mensen in het verkeer op weg naar huis misschien al wat van. En zeker jouw huisgenoten, de kinderen waarvoor je zorgt, of de mensen voor wie je mantelzorger bent. Werkgeluk is dus geen luxe maar noodzakelijk voor onze maatschappelijke veerkracht. Om een inclusieve samenleving te worden is het van belang dat mensen die nu naast de arbeidsmarkt staan ook werkgeluk kunnen ervaren. Gelukkig zijn er in ons land prachtige bedrijven die voor hen zinvolle werkplekken creëren die voldoening opleveren voor de werknemer en van toegevoegde waarde zijn voor de markt en de klant.   ........... Het samenstellen van dit nummer heeft ons veel werkplezier opgeleverd. We ervaren het als zinvol om met de lezers van dit tijdschrift te kunnen delen wat werkgeluk kan betekenen voor de maatschappij. Het is daarnaast bijzonder plezierig om met bevlogen auteurs te mogen samenwerken en te leren van hun praktijk en onderzoek. Het geeft ons veel voldoening dat het zo’n mooi nummer is geworden waarmee we een actueel en belangrijk thema op de kaart zetten. Marlies Jellema, Nancy Peeters, Marianne van Woerkom   INHOUD   WETENSCHAP Werkgeluk en autisme, Renate Roke Bouwen aan positieve organisaties, Marianne van Woerkom Wie doet wat voor werkgeluk? Marlies Jellema Mijn Piekmoment: Nova Evendik, Interviewer: Jacky van de Goor Docenten in hun kracht, Mark Hesseling, Valesca Tobias & Marianne van Woerkom Wat als floreren (even) niet lukt? Merel Feenstra-Verschure   PRAKTIJK Werkgeluk, interview met Mendy Steltenpool HR-manager Incotec, Interviewer: Nancy Peeters Werkgever: faciliteer de basisbehoeftes voor werkgeluk, Matthijs Steeneveld Doorwerken van onvrijwillig baanverlies, Janske van Eersel Prosociale teams, Jenny Blaauwbroek, Matthijs Steeneveld Positive Design: Eerste hulp bij een gebroken hart, Pieter Desmet

€ 6,95

Positief imperfect (mei 2022)

Positief Imperfect   “There’s a crack in everything, that’s where the light gets in.” Leonard Cohen   Ik hoor u denken… gaan wij met een dergelijke titel niet te ver?... Positief imperfect? Moet alles in ons leven dan positief zijn? Mogen we geen negatieve emoties ervaren? Het klinkt als een contradictio in terminis. Pijn, verlies, rouw en beperking. Daar is niets positiefs aan toch? Je wenst ze niemand toe. Ze horen echter wel bij het leven, deze existential givens zoals psychiater Yalom ze noemt. Je krijgt ze er gewoon bij, iedereen krijgt er vroeger of later mee te maken. Onderzoeker Barbara Fredrickson stelt in haar boek Positivity (2009) dat negativiteit vanzelf wel jouw kant op komt, maar dat je geen genoegen hoeft te nemen met de negativiteit die je er gratis bijkrijgt. Ze zegt het zo: “Upward spiral or downward spiral, that’s your choice.” Volgens haar zijn er drie goede manieren om met die gratis negativiteit om te gaan: de situatie veranderen, er anders mee omgaan of de betekenis ervan veranderen. De recente beweging in de positieve psychologie die niet alleen de lichtzijde, maar ook de schaduwzijde van het leven omarmt noemen we Positieve Psychologie 2.0, ook wel second wave positive psychology (Wong, 2019) genoemd. Zo komen we tot een betere balans binnen de positieve psychologie, aldus Wong, want het gaat niet meer alleen over geluk, welbevinden, sterke kanten en mogelijkheden. Het gaat net zo goed over (het omgaan met) de negatieve ervaringen en onmogelijkheden waar we in ons leven mee te maken krijgen. Wat kunt u lezen in dit nummer? Jacky van de Goor trapt af en vertelt meer over die Positieve Psychologie 2.0. Ze laat zien hoe groei en verrijking kunnen voortvloeien uit zelfs de meest moeilijke ervaringen. Vrijwilligers kiezen voor een tijdsbesteding waar status en financiële beloning er niet toe doen. Deze keuze levert hen blijkbaar toch veel op. Manja van Wezep en collega's laat zien wat de inpakt hiervan is op hun geluk. Bij positiviteit is een chronische ziekte niet het eerste waaraan je denkt. Dit gaat samen met een verlies van controle, waarbij er behoefte is om weer regie terug te krijgen. Trijntje Völlink en collega’s vertellen over leefstijlinterventies bij chronische ziekte en laten zien wat Acceptance and Commitment Therapy (ACT) hierin kan betekenen. Over Acceptance en Commitment weet Gijs Jansen, een van de grondleggers en bekendste auteur op dit gebied in ons land, meer te vertellen. Je kunt in het interview met hem lezen hoe Gijs tegen deze manier van werken aankijkt en wat deze visie betekent, bijvoorbeeld voor onze veel toegepaste DSM-classificatie. Hebt u wel eens gehoord van kintsugi ('gouden verbinding')? Het is de Japanse kunst van het repareren van gebroken keramiek met goud- of zilverkleurige lak. De keramiek wordt zorgvuldig in ere hersteld, het verzoent zich met zijn verleden en wordt daardoor – paradoxaal genoeg – sterker, mooier en dierbaarder dan voor de breuk. Deze metafoor werpt een nieuw licht op het genezingsproces, ongeacht of het om een fysieke of psychische aandoening gaat. Je herstelt en voelt je verrijkt door wat je hebt meegemaakt. We noemen dit ook wel posttraumatische groei. Hoe de Positieve Psychologie bij rouwprocessen een rol kan spelen en zelfs vitaliserend kan zijn lees je in het persoonlijke verhaal van Bas Snippert. Hij koppelt dit aan situaties van vastgelopen coachees uit zijn praktijk en laat zien hoe zij hierin begeleid kunnen worden. Werk kan een goed medicijn zijn voor mensen met een ernstige vorm van psychische kwetsbaarheid. Ad Bergsma en collega’s beschrijven hoe onze visie over de maatschappelijke participatie van kwetsbare individuen lijkt te vergeten dat ook zij bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Het ziektemodel geeft slechts een eenzijdig beeld. Peter Ruit waagt zich aan de vraag of kinderen gelukkig zijn in het onderwijs. Hij leert ons hoe we het welbevinden in het onderwijs kunnen vergroten en betrekt daarbij de persoonsvorming. Hij laat zien hoe daarbij gebruikgemaakt kan worden van kernkwaliteiten. Naast geluk heeft dit ook een positieve invloed op hun leerprestaties. Fredrike Bannink laat de meerwaarde zien van het toepassen een positieve focus in het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Oplossingsgericht werken heeft dan veel te bieden. Het focust op wat er wel werkt in plaats op wat er niet werkt en op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Het geeft erkenning en waardering, en schept optimisme, hoop en een positief toekomstperspectief door gebruik te maken van de aanwezige kracht van mensen met een verstandelijke beperking om stapsgewijs gewenste veranderingen te realiseren. Wij hebben als redactie gemeend met Positief Imperfect een waardevol onderwerp voor dit nummer te kiezen. Want hoe streef je ondanks negatieve ervaringen of beperkingen toch naar de beste versie van jezelf? Hoe zorg je er toch voor dat je van elke dag de best mogelijke dag maakt? We zijn erop gebouwd om met tegenslagen te kunnen omgaan, ook als we flink moeten zoeken hoe we dat moeten doen. Marlies Jellema Fredrike Bannink   INHOUD   WETENSCHAP Positieve psychologie 2.0: voorbij het geluk, Jacky van de Goor Kintsugi: de schoonheid van imperfectie, Fredrike Bannink Vrijwilligers in hun kracht, Manja van Wezep, Marijke Schotanus-Dijkstra, Els Hofman, Hans Kroon, Harry Michon Goed leven met een beperking, Jochem Goldberg Wankelend sprankelen, Marjan Nijkamp, Esther Bakker & Trijntje Völlink Mijn Piekmoment: Josephine Aerts, Interviewer: Jacky van de Goor PRAKTIJK Interview met Gijs Jansen: We verwachten niet dat het leven echt makkelijk zal zijn, Interviewer: Marlies Jellema De vitaliserende kracht van rouw, Bas Snippert Boekbespreking: Goed leven met kwetsbaarheid en beperking, Marlies Jellema Een inclusieve werkomgeving met mensen met psychische kwetsbaarheid, Bas Vissers, Gerard de Roos, Evelyn Wannet & Ad Bergsma Gelukkig of ongelukkig in het onderwijs? Peter Ruit ‘Wat zit er allemaal in die 5?’ Oplossingsgericht werken met cliënten met een verstandelijke beperking, John Roeden & Fredrike Bannink Positive Design: Woud Trek je even terug in je concentratiebubbel, Pieter Desmet

€ 6,95

Positief ondernemen (februari 2022)

Positief ondernemen   In het vorige nummer stond de boekrecensie van Creating the world we want to live in. In dit boek wordt de positieve psychologie als handvat gebruikt om een betere wereld te creëren. Wij geloven en hopen op zo’n betere wereld, waarin mens en natuur floreren.   In de huidige samenleving hebben organisaties daar ook een grote rol in. Bedrijven zijn voor velen een werkplek en daarmee brengen mensen er veel wakkere uren door. Daarnaast zijn de effecten van bedrijfsvoering nog groter. Vaak hebben we het dan over negatieve gevolgen: vervuiling, kinderarbeid of datahonger van Big Tech.  Kunnen ondernemingen echter niet ook een positieve kracht zijn? Bij het samenstellen van dit nummer zijn we op onderzoek gegaan naar de positieve uitzonderingen. Bedrijven en initiatieven die juist als onderneming de wereld een beetje mooier achterlaten dan ze ‘m aantroffen. Daarbij vroegen we ons af: wat maakt dat ondernemingen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld? Die zoektocht is inspirerend, energiegevend en tegelijkertijd soms verwarrend. Naast de prachtige voorbeelden die we tegenkwamen, was het niet altijd eenduidig. Als we bijvoorbeeld moeten consuminderen voor  het klimaat, zijn winkels dan eigenlijk ‘slecht’ en is ‘positief ondernemen’ als winkel dan enkel ‘minder slecht ondernemen’? We pretenderen geen definitieve antwoorden te hebben op zulke vragen. We hopen wél  inspiratie te geven: het kán anders. Met een focus op duurzaamheid, mensenrechten, welzijn. Met een doordachte visie of met de voeten in de klei. In dit nummer geven we je graag een inkijkje in de inspiratie die wij tegenkwamen.   ........... Kortom, dit nummer bevat intrigerende bijdragen die aanzetten tot (het denken over) positief ondernemen. De verhalen geven aan dat het kán, maar dat die verhalen zo inspirerend zijn laat ook zien dat het niet  gangbaar is. Hoe kunnen we het economische aspect van ondernemen in balans brengen met andere waarden die we als mens, als maatschappij hanteren? Kunnen we daarbij de lokroep van geld, macht en status loslaten ten gunste van sociale gelijkheid, duurzaamheid en welbevinden? Wellicht ligt daar de échte test in, voor ieder van ons.   Namens de redactie, Nele Jacobs, Matthijs Steenveld   INHOUD   WETENSCHAP Duurzaam ondernemen, Marianne Bakker Het commitment tot bloei van de ander; Agape: een visie op positief ondernemen, Suzanne Ekel & Jan van Wijngaarden Heeft het zin om te werken? Madelinde Krantz Ondernemen als een steward, Gijsbert Koren Hoe ontwikkel je een positieve cultuur? Marcella Bremer PRAKTIJK Waar harten elkaar ontmoeten worden grenzen beslecht, Kim Koppelaar Interview met Wouter Torfs; Het DNA van een bedrijfscultuur gericht op geluk met de grote G, Interviewer: Nele Jacobs Interview met An Kramer; Kan het even gewoon? Interviewer: Marlies Jellema Mijn piekmoment: Roger Engelberts, Interviewer: Jacky van de Goor Positive Design, Ontrafel: (her)ontdek je dagelijkse activiteiten als bron van plezier, Pieter Desmet

€ 6,95

Positief beleid (november 2021)

Positief Beleid   In een tijd waarin beleid veelal bepaald wordt door reproductiegetallen en besmettingscijfers is het belangrijker dan ooit om een positief tegengeluid te laten horen. Waar beleid namelijk vaak gericht is op  winstmaximalisatie of risico-preventie, mist regelmatig de focus op het welbevinden van diegene op wie het beleid van toepassing is. .................... In dit nummer Hein Zegers behandelt aan het begin van dit blad direct een grote (en aloude) vraag in zijn Ockham rubriek: maakt geld gelukkig? Als dat zo is, dan staat welbevinden misschien wel gelijk aan welvaart en zou positief  beleid daar dus misschien ook wel grotendeels op gericht moeten zijn. Hein schetst echter een meer genuanceerd beeld. ......................... Tot slot Als redactie zijn we dankbaar voor alle waardevolle en inspirerende bijdragen aan dit nummer. We zijn zeer onder de indruk van alle verbindingen die er tijdens het opzetten van beleid gemaakt worden met de  positieve psychologie. Met dit nummer hopen wij de lezer nieuwe inzichten en handvatten hiervoor te geven, om samen met elkaar het verschil te maken.  Reacties zijn uiteraard van harte welkom. We wensen u veel leesplezier!  Namens de redactie, Nele Jacobs, Nancy Peeters en Jochem Goldberg     INHOUD   WETENSCHAP Ockhamvraag: Maakt geld gelukkig? Hein Zegers Groen gedrag onder medewerkers, Demi Rutjens & Christina Meyers Interview met Meike Bartels, Zoveel mensen die de wereld een betere plek willen maken, Matthijs Steeneveld Economische Groei, Brede Welvaart en Geluk, Martijn Burger Verlichting in de 21e eeuw, Hoe licht ons welbevinden beïnvloedt, Anne Landvreugd & Meike Bartels   PRAKTIJK Verleiden tot veilig gedrag in het verkeer, Matthijs Dicke Boekrecensie, Creating The World We Want To Live In, Matthijs Steeneveld Klein geluk uit Roerdalen, Laurens Bijl, Jan L’Ortije & Peggy Berben Samenwerken vanuit waardering naar verbinding, Bert Verleysen, Frank Lambrechts, Styn Grieten, René Bouwen De gelukstraat, Leo Bormans Werken aan Positieve Gezondheid bij Maastricht UMC+, Renaldo Secchi Mijn piekmoment: Tom van Campen, Interviewer: Jacky van de Goor Harderwijkse beweging geeft gewicht aan geluk, Marco van den Berg Prana, je lichtgevende meditatie-assistent, Pieter Desmet

€ 6,95

Positieve communicatie (september 2021)

Positief Communicatie   Alles wat er tussen twee of meer levende wezens gebeurt, waarbij zij betekenissen uitwisselen en op elkaars signalen reageren, kun je communicatie noemen. Dit nummer beperkt zich tot communicatie tussen mensen. Wij zijn op zoek gegaan naar verschillende terreinen waar mensen proberen om beter, duidelijke en vooral effectiever te communiceren. We hebben auteurs gevonden die communicatie effectiever proberen te maken in de gezondheidszorg en het onderwijs. Ook bij kranten en andere media wordt er gewerkt aan positieve communicatie, evenals in de publieksvoorlichting. Op het terrein van online en hybride communiceren valt er ook nog genoeg te leren....... ............... Bij het Tijdschrift Positieve Psychologie werken we met roulerende hoofdredacteuren, meestal in duo’s. Deze keer was de hoofdredactie deels Belgisch en deels Nederlands, en vanwege gesloten landsgrenzen was onze eigen communicatie 100% online. Het leeuwendeel van het hoofdredactiewerk is deze keer gedaan door Jacqueline Boerefijn, dit terzijde maar vermeldenswaardig om onze onderlinge communicatie ook in de toekomst positief te houden. Namens de redactie, Jacqueline Boerefijn en Hein Zegers   INHOUD   WETENSCHAP Ockhamvraag: Gelukkiger met ‘goede daden’? Hein Zegers Groepstrainingen geven aan vluchtelingen, Tommy Hendriks De geluksprofessor waar Nederland trots op mag zijn: Ruut Veenhoven, Jacqueline Boerefijn Van adviseren naar motiveren richting een gezonde leefstijl, Trijntje Völlink & Juul Coumans De geluksdriehoek als voorbeeld, Veerle Soyez, Leen Van Brussel, Anne Verlinden, Daan Gielen & Eline De Decker Nudging voor een beter leven, Bert Pol & Christine Swankhuisen Is gelukstraining effectief? Ad Bergsma, Ivonne Buijt & Ruut Veenhoven   PRAKTIJK Bas Mesters over Constructieve Journalistiek, Cassandra Oostrom Krachten versus klachten, Marlies Jellema I have a dream, Rijn Vogelaar Magneetwoorden: druk uit wat je wél wilt, Jeanine Mies Onze kinderen zullen het beter hebben dan wij, Wim Verhoeven Hybride en online bijeenkomsten, Matthijs Steeneveld Belang van positief communiceren & verbinden, Marcel Herwegh & Anne Ribbers Mix-A-Body-Match, Pieter Desmet  

€ 6,95

Positief samenleven (mei 2021)

Positief samenleven Samenleven maakt ons gelukkig. Alleen zijn maakt ons kwetsbaar. Eenzaamheid en isolatie zijn per definitie een bedreiging voor ons welzijn. Deze effecten van eenzaamheid op de gezondheid, ons functioneren en zelfs onze uiteindelijke levensverwachting zijn menigmaal onderzocht (o.a. Lim e.a. 2020). Positieve psychologie onderzoekt waarom we floreren en leert ons dat verbinding met de ander een belangrijke rol speelt in ons welbevinden. In Liefde 2.0 beschrijft Barbara Fredrickson hoe cruciaal oprecht contact tussen mensen is. Fredrickson stelt dat we in verbinding met elkaar een positiviteitsresonantie creëren waarbij de ervaren positieve emoties en biochemische processen ons ertoe drijven om in elkaars welbevinden te investeren. De positiviteitsresonantie is een moment van contact van een hoge kwaliteit (Bolmeijer & Bosch, 2020). Deze voortdurende uitwisseling van positiviteit draagt volgens Fredrickson niet alleen bij aan persoonlijke veerkracht maar “helpt gezonde gemeenschappen en culturen te verstevigen en te versterken”.... Namens de redactie, Marlies Jellema   INHOUD "POSITIEF SAMENLEVEN" WETENSCHAP Ockhamvraag: Gelukkiger met ‘goede daden’? Hein Zegers Sociaal welbevinden onder de loep, Marijke Schotanus-Dijkstra i2be, Vervul je potentiële (gezonde) zelf, van intentie tot gedrag, Lili L. Kókai Kind kunnen zijn in een positieve microsamenleving, Maike Kooijmans & Liesbeth van Hoof Genderbias, Elisa de Groot & Mira Vasic Een helende omgeving voor mensen met een verstandelijke beperking, Christina Jaschinski, Evelien Rondhuis & Marjolein den Ouden Kind centraal in de jeugdhulpverlening, Jitske van der Sanden, Floor Peels & Dana Feringa PRAKTIJK De Verhalentafel, Pieter Desmet De Geluksroute, Laura A. Weiss & Gerben J. Westerhof Mensen bewegen om fit en vitaal te leven, Frederik Jaspers Faijer Geen scaring, maar caring, Manu Busschots, Judith Brouwer & Annelies Roon Help, ik ben aan het radicaliseren, Ad Bergsma Mijn piekmoment: Sabrina Eijk, Jacky van de Goor

€ 6,95

Persoonlijke groei (februari 2021)

Persoonlijke groei is een intrigerend onderwerp. In het huidige tijdsgewricht is ‘aan jezelf werken’ buitengewoon populair, wat mede blijkt uit het grote aanbod aan zelfhulpboeken, training, en coaching op dit thema. Maar hoewel persoonlijke groei nu zeer in de belangstelling staat is de interesse voor dit onderwerp al veel ouder. Zo had Friedrich Nietzsche het in 1882 al over ‘worden wie je bent’ en beschouwde hij mensen als potentiële kunstenaars die hun leven en zichzelf scheppen. De belangrijkste opgave hierbij was om aan de ene kant te erkennen wie je bent, maar aan de andere kant ook aan je karakter te blijven schaven.   INHOUD "PERSOONLIJKE GROEI"   WETENSCHAP Ockhamvraag: Geluk versus groei? Hein Zegers Floreren door persoonlijke groei? Marijke Schotanus-Dijkstra De Kracht van Wijsheid in het Werk, Annet de Lange Oei, ik groei nog steeds! Marianne van Woerkom Leven Lang Ontwikkelen als opdracht, Loek Nieuwenhuis Wat zou mijn held doen? Jelle Sijtsema, Bart Engelen, Theo Klimstra, Alfred Archer, JoanneChung, Anne Reitz & Renée Zonneveld PRAKTIJK De groei mindset, Fredrike Bannink & Eva Kuiper Een persoonlijke coach in je broekzak, Eeske van Roekel Posttraumatische groei, Fredrike Bannink, Mirjam Radstaak & Ernst Bohlmeijer De keerzijde van groei, Jaqueline Boerefijn Nog één keer naar het strand, Pieter Desmet

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper