logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden

Privacy policy 

Deze privacy policy (bijgewerkt 23-5-2018) is opgesteld omtrend uw belang en waarde betreft de privacy van de bezoekers van deze website. 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt op deze website vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van onze partners van internetdiensten. Met deze partners hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van onze partner van internetdiensten. Met deze partners hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Delen met derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Veranderingen

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Recht van vergetelheid

Als u uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie contactgegevens.

Statistieken

Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor de beheerders van de website.

Links

Deze site bevat links naar andere websites. Kloosterhof Neer B.V. is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen.

Privacy

Kloosterhof Neer B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kloosterhof Neer B.V. of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan. Kloosterhof Neer B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • geslacht
 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • land
 • aankoopgeschiedenis
 • lidnummer beroepsvereniging (indien collectief geabonneerd via beroepsvereniging)
 • technische gegevens (browser, IP-adres)

Wij bewaren uw persoonsgegevens in ons klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het aanmaken van een gratis account op ProfessioneelBegeleiden.nl
 • Kunnen uitvoeren van downloads
 • Afhandelen van uw betaling
 • Automatische notificaties (rondom een digitaal abonnement)
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Bewaartermijn

Wij zullen de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Uw gegevens worden op beveiligde servers opgeslagen. Bevoegde medewerkers van Kloosterhof Neer B.V. en partners waarmee een verwerkingsovereenkomst is afgesloten zijn de enige personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht van de persoonsgegevens.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- Wij versturen gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- Encryptie hardware

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@kloosterhof.nl. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper