logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

Voeding (oktober 2023)

Als redactie kiezen we voor iedere editie van dit vakblad een thema uit. Voor deze editie viel de keuze op het thema ‘voeding’: een brede term, maar hoe breed deze term écht was merkten we pas gaandeweg. Simpel bekeken is voeding niet meer dan energie voor ons lijf, maar zo eenvoudig is het in de praktijk zelden. Rogier Hoenders constateert het elders in dit nummer, waar hij benoemt dat voeding een  onderwerp is dat veel emotie teweegbrengt. Sterker nog: voeding is verweven met emotie. Dat lees je ook terug in de column van Leon Augustijn, die gaat over emotie-eten. Door emoties ga je op zoek naar eten als troost, of krijg je juist geen hap door je keel van spanning of stress. En dan hebben we het nog niet eens over de gevolgen van te veel of te ongezond eten. Ook hierover kun je lezen in deze editie van het vakblad  Toegepaste Psychologie. Wat ik zo mooi vind aan het vakblad is dat theorie en praktijk zo prachtig samenkomen. Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk, maar gaat pas leven aan de hand van praktijkvoorbeelden. Toegepast Psychologen zoeken altijd naar manieren om de theorie te vertalen naar de praktijk. Wat mij betreft is dat een belangrijke kracht van de TP’er, waar we trots op mogen zijn en waarmee we verschil kunnen maken. Ook in het vakblad willen we zowel ruimte bieden aan de theorie als aan de praktijk. Dus daarom vind je in dit nummer niet alleen de ervaringsverhalen van Leon en Floor, maar bijvoorbeeld ook artikelen over wetenschappelijke bevindingen over smaak en de vertaalslag die is gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar Intuïtief Eten. En het gaat niet alleen over voeding voor het lichaam, maar ook over voeding voor de geest. Laat je verrassen! Petra Kuiper-Idi Moto Hoofdredactie   INHOUD   Praktijk Voedingsproblemen bij kanker, Annie Dijkstra TP’er in beeld, Ilse van de Werfhorst Een ‘gezond gewicht’ en zelfacceptatie, Femke Buwalda TP’er in beeld, Monique Geerts - van Hengel   Professionalisering Betty Biegel, Portret van een pionier, Fenneke Woertman Smaak is niet alleen maar smaak, Joep Brinkman TP’er in beeld, Miriam Verhage Column: Ik doe aan emotioneel schransen, Doel: Accepteer wie je bent! Leon Augustijn   Profilering In gesprek met dr. Rogier Hoenders, Agnes Schilder Column: 13 juni 2019, Floor Brands Een hongerig brein, Wat eten en breingezondheid met elkaar te maken hebben, Lita Jousma en Wytze van der Zwaag TP’er in beeld, Karin Hermelink

€ 6,95

Gezondheid (april 2023)

Ik had er eigenlijk nooit bij stil gestaan, maar werd door het CBS met mijn neus op de feiten gedrukt. Uit cijfers bleek dat de levensverwachting bij geboorte voor mannen in 2021 op bijna 80 jaar lag en bij vrouwen zelfs op 83. Een naar mijn idee positief bericht, tot ik de volgende zin las: De levensverwachting in goede gezondheid bij geboorte was voor mannen en vrouwen ruim 65 jaar. Ik zocht verder naar de betekenis van ‘levensverwachting in goede gezondheid’ en was stiekem een beetje verbaasd over de subjectiviteit van dit begrip. Om dit te kunnen meten werd deelnemers namelijk gevraagd hoe hun gezondheidstoestand over het algemeen was. Als het antwoord op de vraag ‘goed’ of ‘zeer goed’ was, werd een respondent als gezond beschouwd. Maar is voor de een niet het glas halfvol en voor de ander juist halfleeg? Waar de ene respondent met licht hartfalen zijn of haar gezondheidstoestand als goed (want; het kan altijd erger) bestempelt, kan een ander met dezelfde hartklachten juist zeggen dat de gezondheid ‘zeer slecht’ is (want; niet meer zo fit als vroeger). Is zoiets dan wel goed meetbaar? Gezondheid blijkt hier een begrip dat moeilijk te vangen is in woorden. Dat inzicht maakt voor mij het artikel van Machteld Huber, grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, extra interessant. Niet alleen wordt daarin de vraag gesteld hoe we het begrip gezondheid het beste kunnen omschrijven, maar ook hoe we dit het beste kunnen toepassen in de praktijk. Dit laatste zal de komende decennia een steeds grotere rol gaan spelen. We worden steeds ouder en de samenleving vergrijst, dus hoe zorgen we ervoor dat we gezond oud worden? Daarbij spelen preventie en amplitie (het versterken van de gezondheid) een steeds belangrijker rol. Het zou mooi zijn als dit er uiteindelijk toe leidt dat de kloof tussen levensverwachting en de levensverwachting in goede gezondheid kleiner wordt. Dat gezondheid niet alleen een subjectief begrip kan zijn, maar ook een heel breed begrip is, blijkt wel uit de artikelen in deze editie van het vakblad. Van psychologische veerkracht en de kracht van verhalen op het werk, tot het nut van de polyvagaaltheorie en levenslessen uit de sport: het begrip ‘gezondheid’ staat centraal, maar wordt op verschillende manieren benaderd. Fijn dat we zo ook opnieuw de breedte van Toegepaste Psychologie over het voetlicht kunnen brengen! Petra Kuiper-Idi Moto Hoofdredactie   INHOUD   Praktijk Waarom sporten bijdraagt aan geluk, Mauro van de Looij Psychologie toepassen: simpel toch? Tessa Jonker en Karel Jonker TP’er in beeld, Birgitta Perton  Een ander perspectief op veiligheid, Peter van Kempen Professionalisering TP’er in beeld, Wendy Davids  Het Career Story Interview (CSI), Mieke Verbaarschot  Veerkracht: Een complex proces uitgelegd, Richta C. IJntema  Column: ‘Een deal voor de zaak’, Sander de Hosson Profilering In gesprek met Pascale Le Blanc, Rian van Son  TP’er in beeld, Pieter van Wijk  Positieve Gezondheid, Wat is het en hoe is het ontstaan, Machteld Huber  In gesprek met Sandra van Hogen - Koster, Agnes Schilder  TP’er in beeld, Jessica Kersaan

€ 6,95

Omgeving (oktober 2022)

Het is een vraag die al eeuwenoud blijkt te zijn: is gedrag aangeboren of aangeleerd? Het psychologische nature-nurture-debat is van oorsprong een filosofische discussie. In deze discussie stonden ten tijde van de Griekse oudheid de empiristen en rationalisten tegenover elkaar. Volgens de empiristen ontstond al onze kennis uit waarneming, terwijl de rationalisten stelden dat inzicht ook verworven kan worden via nietzintuigelijk vermogen: de rede of ratio. In de loop der eeuwen heeft de vraag zich toegespitst op nature versus nurture. Het is een intrigerende vraag, misschien wel vooral omdat deze zich zo lastig laat onderzoeken zonder bias en zonder ethische grenzen te  overschrijden. Psychiatrisch adviseur Viola Bernard had hier midden 20e eeuw andere gedachtes over. Wat haar betreft was het prima om identieke tweelingen te scheiden bij de geboorte. Deze scheiding zou hen namelijk helpen om een eigen identiteit te creëren, zonder dat ze met elkaar de competitie aan hoefden te gaan voor hun ouders genegenheid. In deze periode zijn in de regio New York daardoor tal van tweelingen apart van elkaar geadopteerd, zonder dat zij of hun (adoptie)ouders daarvan op de hoogte waren. Dat hier verder niet goed over is nagedacht bleek in de jaren daarna. Diverse tweelingen ontmoetten elkaar per toeval, of werden op elkaar gewezen door wederzijdse kennissen. De ethische vragen die de onderzoekers door het advies van Bernard naast zich neer hadden gelegd, riepen toen opeens om een antwoord. Voor veel mensen was direct duidelijk dat hier geen sprake was van ethisch onderzoek. Heeft het onderzoek dan op zijn minst nog nuttige informatie voor het nature-nurture-debat opgeleverd? Het lijkt er niet op. Het onderzoek is niet alleen onethisch, maar ook chaotisch en onvolledig verlopen. Of dit omstreden onderzoek echt niets heeft opgeleverd weten we overigens pas in 2065. De onderzoekers hebben namelijk vastgelegd dat de onderzoeksdata dan pas openbaar gemaakt mogen worden. Naar eigen zeggen om de onderzoeksgroep te beschermen, al lijkt het meer voor de hand te liggen dat ze de magere resultaten liever pas openbaar maken na hun dood. Een ding maakt dit omstreden onderzoek in ieder geval wel duidelijk: de vraag of gedrag aangeboren of aangeleerd is blijft een lastige. Gelukkig blijft er over deze twee onderwerpen los van elkaar ook meer dan genoeg te vertellen. Daarom hebben we voor dit nummer van het vakblad Toegepaste Psychologie gekozen voor het thema ‘Omgeving’. Dit heeft weer een breed scala aan onderwerpen en invalshoeken opgeleverd. Veel leesplezier toegewenst! Petra Kuiper-Idi Moto Hoofdredactie NB Meer lezen over het Amerikaanse onderzoek? Lees het hier.   INHOUD   Professionalisering   TP’er in beeld, Helen Blok Het lukt me niet meer om te studeren…! Diane Manuhuwa Is iedereen in beeld? Mirella Brok TP’er in beeld, Irene Kersten Column, Hoe ver mag je gaan? Marije van den Bos   Praktijk   TP’er in beeld, Jiska Duurkoop COVID: een bedreiging voor de inclusieve samenleving, Mijke O. Hartendorp Gedrag: de zwakste schakel in de circulaire economie? Jeske Nederstigt Hoe creëren we een goede omgeving voor geluk? Akshaya de Groot TP’er in beeld, Ciciel Schrijvers & Sascha Vermeulen   Profilering   Met Toegepaste Psychologie naar ecologisch werk, Jan Willem de Graaf De dikmakende samenleving, Aranka Dol Een omgeving die bijdraagt aan floreren, Matthijs Steeneveld  

€ 6,95

Groei (april 2022)

“Je bent nooit te oud om te leren”. Met die woorden schreef mijn oma zich op haar 82e in voor haar eerste les trekharmonica. En ze bleek gelijk te hebben, want binnen de kortste keren speelde ze mijn opa (die al 40 jaar speelde) eruit. Dat leverde eerst wat frustratie op, maar daarna gelukkig ook vele momenten waarop ze samen de familie trakteerden op de gezelligste inhakers en meezingers. Het spreekwoord dat mijn oma gebruikte past goed bij het adagium van de huidige tijd: een leven lang leren staat centraal. En dat is begrijpelijk wanneer je ziet hoe snel onze maatschappij verandert. Wanneer je nu stopt met leren, is de kans groot dat je vroeg of laat moet afhaken, omdat je al die veranderingen niet meer bij kunt benen. Als we kijken naar de artikelen in deze editie van het vakblad Toegepaste Psychologie kunnen we concluderen dat dat leren voor de meeste mensen geen probleem is. Of je nu nog op de middelbare school zit, een hoogbegaafde ouder of ambitieuze young professional bent: er is alle ruimte voor groei. En wat daarbij zo mooi is, is dat psychologie een belangrijke rol kan spelen in die groei. In het artikel ‘De zin van psychologie in het onderwijs’ (zie pagina 54) wordt bijvoorbeeld onderzoek aangehaald, waaruit blijkt dat systematisch aandacht besteden aan sociaal-emotionele vaardigheden ook een positief effect heeft op de leerresultaten van leerlingen. Het lijkt niet meer dan logisch dat we dit resultaat kunnen doortrekken naar leerprocessen in ons latere leven. Ligt hier niet een mooie rol voor de Toegepaste Psycholoog? De TP’er is bij uitstek iemand met de kennis en kunde om te kunnen ondersteunen in een leerproces. En die kennis kunnen we niet alleen gebruiken voor processen van het individu, maar ook voor de processen die een hele beroepsgroep doormaakt. Want ook in de beroepsgroep Toegepaste Psychologie lijkt immers nog veel ruimte voor groei. Waar staan wij over vijf, tien, vijftien jaar als beroepsgroep? Er zijn nog heel wat vragen te beantwoorden en het is goed om hierover met elkaar in gesprek te blijven. Het thema van dit nummer kwam dus niet uit de lucht vallen. En ook het NBTP-congres van dit jaar (op 21 mei) zal draaien om groei. Benieuwd naar meer over dit onderwerp? Lees dan snel verder! Petra Kuiper-Idi Moto Hoofdredactie P.S. En er zijn gelukkig ook nog tickets beschikbaar voor het NBTP-congres. Kijk op nbtp.nl/events.   INHOUD   Professionalisering TP’er in beeld Annette Silvester Groeien door samen te leren: werken met cliëntfeedback Lineke van Hal & Mechteld Lengkeek Vertrouwen op de lerende professionals van de toekomst Polien Taks & Nienke Meulenbroeks TP’er in beeld Didi Vrinten Groei tijdens de stageperiode Renzo de Groot, Fleur van Herwaarden, Lars Broekhuizen Column Schuren geeft glans Nele Jacobs Praktijk TP’er in beeld Esther Otto Groei in de praktijk: werken met talent Rian van Son Groeien kent geen leeftijdsgrens Noks Nauta & Monique Luyendijk De ruimte van Laban Peter Meijer & Conny van der Heul Column Hoop op meer En wat kan de toegepaste psycholoog daarin betekenen? Markus van Alphen Profilering De zin van psychologie in het onderwijs Petra Kuiper-Idi Moto TP’er in beeld Magda Slimmens Interview met Mieke van Herk: De doorontwikkeling van Toegepaste Psychologie Fenneke Woertman TP’er in beeld Stefanie Coors Interview met woordkunstenaar Luuk Harmsen: “Mijn missie: dat mensen zich niet meer alleen voelen” Johan van der Burgh

€ 6,95

In balans (oktober 2021)

In balans blijven klinkt makkelijk, maar betekent in de praktijk vaak hard werken. Dat merkte ik onlangs zelf nog. Mijn vader overleed en na het regelen van de afscheidsdienst was daar ook nog zijn huis dat leeggeruimd en verkocht moest worden. Ondertussen bleven de brieven van instanties binnenstromen. Van de verzekeringsmaatschappij en de bank, tot het RDW dat waarschuwde dat zijn auto zo snel mogelijk op een andere naam gezet moest worden. Kortom, er was geen tijd voor rouw, want er moesten nog zaken afgehandeld worden. Er was geen tijd om even stil te staan, tot ik op een middag een grote doos van de vliering haalde en opende. De doos bleek vol met foto’s uit mijn jeugd te zitten. Opeens zat ik middenin een ‘trip down memory lane’, die ruimte gaf voor een lach en een traan. En het bijzondere was; na het doornemen van die doos vol foto’s voelde ik me rustiger dan ik me in weken had gevoeld. De balans was weer terug, door het ophalen van al die bijna vergeten herinneringen. Die kracht van herinnering zie je ook terug in het onderzoek waarop Jacky van de Goor onlangs promoveerde. Zij stelde de vraag: als je slechts één herinnering mocht houden, welke zou dat dan zijn? De reacties op die vraag waren indrukwekkend en divers, en het interview dat Stan Kruize met haar hield voor dit nummer is een aanrader. Net als alle andere artikelen trouwens, met als overkoepelend thema ‘In Balans’ en geschreven vanuit verschillende invalshoeken. We hopen je als lezer hiermee handvatten en inspiratie te geven om met dit onderwerp aan de slag te gaan vanuit de Toegepaste Psychologie. Thuis, of juist op de werkvloer. Voor jezelf, of voor je cliënten. Waar dan ook. Balanceren kun je leren! Petra Kuiper-Idi Moto Hoofdredactie P.S. We zijn benieuwd wat je van dit nieuwe vakblad vindt. Is het wat jou betreft al ‘in balans’? Laat het weten via info@nbtp.nl, dan kunnen wij met de feedback aan de slag.   INHOUD Praktijk Zingeving, de mooie weg der moeite, Stan Kruize Het ontstaan en voorkomen van burn-outs veroorzaakt door thuis studeren, Marit Hiemstra TP’er in beeld, Dennis Hibma In balans in een weerbarstige beroepspraktijk, Rian van Son Balanceren in relaties, Mirella Brok TP’er in beeld, Seline van Keulen Professionaliteit Positieve Gezondheid, Esther Bloemen TP’er in beeld, Luuk Elshout Veerkracht vergroten via eHealth, Aniek Lentferink Van leven in uitersten terug naar balans, Interview met TP’er Pleun Peters, Rian van Son Profilering TP’er in beeld, Farley Matagora Talentgericht werken in teams: diversiteit de sleutel naar balans, Marian Thunnissen, Anne-Marie Kuipers & Katja Pardoen Lectoraten Toegepaste Psychologie in Nederland, Laurens F. Ekkel & Agnes Schilder Omgaan met de klimaatverandering, Petra Kuiper-Idi Moto TP’er in beeld, Laura Pelger

€ 6,95

Identiteit (april 2021)

‘Wat doet een toegepast psycholoog eigenlijk?’ Ik ben vast niet de enige die op die vraag regelmatig een haperend antwoord geeft. Want wat dóet een toegepast psycholoog nou eigenlijk precies? Het thema van dit eerste vakblad Toegepast Psycholoog onder leiding van een professionele redactie is niet voor niets ‘identiteit’. Identiteit is ‘Het eigen karakter van een persoon of groep”. En als er iets is waar de beroepsgroep (hbo) toegepast psychologen - kortweg TP’ers - mee worstelt, dan is het wel onze identiteit. Voor die worsteling zijn veel oorzaken te vinden, die mij inmiddels duidelijk zijn geworden in de afgelopen 2,5 jaar van mijn voorzitterschap. Laten we ten eerste niet vergeten dat het echt een jong beroep is. Daardoor hebben we te maken met onbekend maakt onbemind, met alle consequenties van dien. De psychodiagnostisch werkers zijn er bijvoorbeeld al meer dan 50 jaar en die hebben er ook decennia over gedaan om zichzelf op de kaart te zetten. Als voorzitter is mijn belangrijkste taak om aan een sterke positionering te werken. En dus houd ik me o.a. bezig met de strijd voor de bekostiging van TP’ers in de GGZ. Samen staan we sterk en daarom is het belangrijk om als beroepsvereniging veel leden te hebben. We zoeken manieren om laagdrempeliger verbinding te maken door gastlessen overwerk en loopbaan aan te bieden aan de opleiders, zodat bijna afgestudeerden in aanraking komen met de NBTP. Maar ook het overleg met de Hogescholen over een scherpere profilering en aansluiting op de arbeidsmarkt is belangrijk, zodat die toekomstig afgestudeerden wél makkelijk antwoord kunnen geven op de vraag wat ze doen en kunnen. Zo werken we dus aan een versteviging van de identiteit. Wij hebben er daarom voor gekozen om ook het congres op 29 mei daar over te laten gaan, zodat onze professionals sterker, scherper en meer geïnspireerd raken. Veel van de vragen die wij krijgen gaan over “De Arbeidsmarktpositie van de Toegepast Psycholoog”. Verderop in dit vakblad kun je iets lezen van waar de NBTP momenteel allemaal mee bezig is. Een groot verschil met veel andere beroepsverenigingen is dat daar heel veel bestuursleden zijn, met allemaal een eigen taak. Het NBTP-bestuur bestaat nog steeds uit een kleine club mensen, maar daarmee hebben we al wel heel wat voor elkaar gebokst! Toch kunnen we altijd meer hulp gebruiken. Misschien is het iets voor jou? Zelf doe ik dit vrijwilligerswerk omdat ik er iets voor terug krijg: ontmoetingen met nieuwe mensen en nieuwe ervaringen waar ik van leer. Ik ben er dan ook groot voorstander van dat vrijwilligers vooral dat moeten doen waar ze energie van krijgen. Omdat je al goed bent in iets, maar dat niet terugziet in je werk. Of omdat je wilt groeien en nieuwe competenties op je cv wilt kunnen zetten. Dat kan allemaal bij de NBTP! We kunnen namelijk zoveel hulp gebruiken dat er voor iedereen plek is. Misschien kan je goed organiseren, ben je handig in vormgeving, is taal je ding… Eenmalig, een paar keer per jaar of structureel. We zoeken de juiste plek voor je. Koop een ticket voor het congres, meld je aan voor de ALV in de ochtend van 29 mei of zoek op een andere manier contact en verstevig je identiteit als Toegepast Psycholoog. Heel veel plezier met dit vakblad en blijf gezond! Hartelijke groet, Mieke van Herk, Voorzitter NBTP   Wat is de invloed van je werk op wie je bent? Uit een korte peiling in de LinkedIn-groep NBTP blijkt dat voor de helft van de respondenten werk van (grote) invloed is op het zijn. Maar wie ben je eigenlijk als TP’er? Al tijdens de eerste redactievergadering merkten we hoe lastig de TP’er te omschrijven is. Het onderwerp voor deze uitgave van het vakblad Toegepaste Psychologie was dan ook snel gevonden: identiteit. Toch vond ik dat best spannend, want zou de vraag wie de TP’er is eigenlijk wel te beantwoorden zijn? Kijkend naar de artikelen in dit vakblad wordt direct helder dat de zorgen hierover onnodig waren. Want ja, de sectoren waarin TP’ers terecht komen zijn divers, en ook de werkzaamheden lopen flink uiteen. Maar wat alle TP’ers met elkaar delen is een vat vol breed inzetbare competenties. Laurens Ekkel verwoordt dit prachtig in het artikel ‘Wie is de toegepast psycholoog?’: de TP’er is een praktijkoplosser en een goed opgeleid expert. Met de drie pijlers Praktijk, Professionalisering en Profilering als leidraad wordt dit in de overige artikelen steeds weer onderstreept. Laat je op het gebied van de praktijk bijvoorbeeld inspireren door het ondernemerschap van Denise Dechamps. Zorg voor verdere professionalisering door je werkidentiteit aan te scherpen met hulp van Manon Ruijters en Gerritjan van Luin. Of leer van Joop Schippers manieren om je beter te profileren op de arbeidsmarkt. De kans is groot dat je al lezend een belangrijke conclusie trekt: als TP’er mag je trots zijn op je vak. Laten we die boodschap vooral verder uitdragen! Petra Kuiper-Idi Moto, Hoofdredacteur   INHOUD Praktijk Een ondernemende toegepast psycholoog: Interview met Denise Dechamps, Rian van Son Hoe relaties mensen identiteit geven, Mirella Brok De identiteit: waar hebben we het over? Hilde Bolt De identiteit van de positieve psychologie, Jan Auke Walburg Professionaliteit Identiteit = werk, Manon Ruijters & Gerritjan van Luin Een beroep op professionaliteit, Fenneke Woertman TP’er in beeld, Cristel van Helvoort Wie is de toegepast psycholoog?, Laurens F. Ekkel Een ondernemende toegepast psycholoog: Interview met Liesbeth Woertman, Rian van Son   Profilering TP’er in beeld, Marian de Landmeter ‘Bijna alles gebeurt van binnen’ Over de rol die Bildung kan spelen in het versterken van de identiteit, Eveline Kersten Column: Christine Beenhakker, Jan Auke Walburg De TP’er als wijkcoach, Fenneke Woertman TP’er in beeld, Yrenee Koen De veranderende arbeidsmarkt voor toegepast psychologen; Interview met prof. dr. Joop Schippers, Vera Motzheim TP’er in beeld, Helga Evora Morais TP’er met impact: Tijmen Sissing, Johan van der Burgh

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper