logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1 ... 3 4 »

Veerkracht (april 2016)

INHOUD "Veerkracht" Welbevinden als veerkracht, Sanne Lamers & Corey Keyes Positieve psychologie in Suriname, Tom Hendriks, Manon Sanches & Tobi Graafsma Column: OckhamvraagWat me niet doodt, maakt me sterker? Hein Zegers Twijfel aan de zin van het leven als katalysator van zingeving, Sheila Adjiembaks WETENSCHAP Mantelzorg voor je partner, Nadine Köhle & Stans Drossaert Inzicht in een dynamisch proces, Richta IJntema Dankzij eigenwaarde veerkracht in het dagelijks leven, Sanne Peeters, Mayke Janssens, Johan Lataster & Nele Jacobs Veerkracht en het‘palliatieve palet’, Michael Portzky PRAKTIJK De Snuffel-Knuffel helpt bij inslaapritueel, Pieter Desmet Veerkracht in jeugdhulpverlening en onderwijs, Eva Kuiper & Fredrike Bannink Mentale veerkracht breed bekend maken… een haalbare kaart? Nicolette van der Zouwe, Yvonne Rietkerk & Jan Hulzinga Imaginatie en creatieve expressie bij kanker, Jan Taal Veerkracht op school, Rinka van Zundert Veerkracht Het vergroten van veerkracht is een van de grote opgaven van deze tijd. Voor organisaties is het een belangwekkende vraag hoe medewerkers optimaal kunnen blijven functioneren en gezond blijven, in een context van continue verandering en toenemende arbeidsproductiviteit. Grootschalig onderzoek in Nederland laat zien dat 12 procent van de werknemers serieuze uitputtingsklachten ervaart (CBS-Statline, 2013). Dit is een signaal van onvoldoende veerkracht bij een grote groep mensen. Lees de volledige inleiding op dit themanummer

€ 6,95

Betrokkenheid (januari 2016)

INHOUD "Betrokkenheid" Inleiding thema Betrokkenheid, Redactie Interview met Bas Mesters, Nina Schuyffel Te betrokken, Anoniem Stadslab Leiden vergroot betrokkenheid tussen burgers en stad, Arian van Rijssen & Matthijs Steeneveld Ockhamvraag - Gelukkig in een rolstoel?, Hein Zegers Pech met boeddhistisch geluksadvies, Ad Bergsma WETENSCHAP Teamflow, Jef van den Hout Kwaliteit in woonzorgcentra, Charlotte Van Cleynenbreugel & prof. dr. Ferre Laevers Kansen voor positieve psychologie, Patricia Vuijk & Juliette Liber Ben jij werkelijk betrokken bij mij?, Nicole Torka Een vergelijkende studie met focus op Frankrijk, Gaël Brulé Conflict als leermoment: lessen van piloten, Eva van der Fluit PRAKTIJK KonneKt: de barrière als speelbord, Pieter Desmet De docent als linking pin, Jolien van Uden Het Koninklijk Concertgebouworkest: samen excelleren, Floris Hurts & Judith van der Wel Interview met Guido Heezen, Erik Overdick & Marianne van Woerkom Menselijke Maat: van klacht naar kracht, Aad Francissen Betrokkenheid Onlangs werd de tweede conferentie Positieve Psychologie gehouden in Bussum, met als thema ‘sterke kanten’. De dag was zonder meer een groot succes door de kwaliteit van de presentaties en door het grote aantal enthousiaste deelnemers. Zij hebben het congres ook positief beoordeeld met een gemiddelde waardering van 7,9. Daarmee was deze bijeenkomst een prachtige start van een aantal activiteiten die we gaan ontwikkelen rond de kennisoverdracht in het domein van de positieve psychologie, kennis die een gretige toepassing vindt in bedrijven, op scholen en op andere plaatsen. Het Tijdschrift Positieve Psychologie is het vlaggenschip van deze kennisoverdracht. Het doet ons als redactie plezier om u het tweede nummer voor te leggen, een special rond het thema betrokkenheid. Lees de volledige inleiding op dit themanummer  

€ 6,95

Op eigen kracht (oktober 2015)

INHOUD "Op eigen kracht" Inleiding: Sterke kanten, Jan Walburg Krachtgericht coachen, Fred Korthagen & Ellen Nuijten Bevlogen blijven, Arnold Bakker Interview met Anton Philips: Een onverbeterlijke wereldverbeteraar, Ad Bergsma & Jacqueline Boerefijn Column: Ockhamvraag, Hein Zegers Stilstaan bij schoonheid, Marius Hogendoorn WETENSCHAP Compassie als motor van geluk, Ernst Bohlmeijer, Hester Trompetter, Marijke, Schotanus-Dijkstra & Stans Drossaert Talentmanagement vanuit een sterkepuntenbenadering, Christina Meyers Congres IPPA, Sanne Lamers, Ernst Bohlmeijer & Jan Walburg Veerkracht en posttraumatische groei in de hulpverleningspraktijk, Sanne Peeters, Johan Lataster, Mayke Janssens & Nele Jacobs Leren omgaan met studie-uitstelgedrag, Lennart Visser, Fred Korthagen & Judith Schoonenboom Hoe talenten werken, Marianne van Woerkom, Michelle Dirksen, Christina Meyers, Mara Spruyt & Nina Timmermans Proefschrift: Online positieve psychologie, Linda Bolier PRAKTIJK Uniekies: je beperking als superkracht, Pieter Desmet Sterke kanten meten in de GGZ, Sanne Lamers Barbara Fredrickson in geprek met Steven Hayes, Hein Zegers Positieve supervisie, Fredrike Bannink Hoe je met positieve psychologie de leiders van de toekomst opleidt, Matthijs Steeneveld Interview met Bram Schaper van de NS: Samenwerken vanuit invloed en motivatie, Erik Overdick Stappenplan voor ontwikkeling sterke kanten, Djoerd Hiemstra & Jelle Dijkstra Van de redactie Voor u ligt het nieuwe Tijdschrift Positieve Psychologie. Het eerste Nederlandstalige tijdschrift dat het hele domein van de positieve psychologie omvat. In Nederland en België is de positieve psychologie sterk in opkomst. Dat wordt duidelijk uit de wetenschappelijke belangstelling van steeds meer onderzoekers en evenzeer uit de talloze toepassingen op school, op het werk, in de gezondheidszorg en op andere plaatsen. Wij, als redactie, hebben als missie om met dit tijdschrift wetenschappelijk gefundeerde toepassingen van de positieve psychologie te stimuleren en om over alle aspecten daarvan van gedachten te wisselen. Het tijdschrift wil een inspirerend platform zijn voor wetenschappers en mensen die met de toepassing aan de slag gaan. Wij vinden het van belang om die toepassingen aan te moedigen omdat we overtuigd zijn van de waarde die de positieve psychologie kan hebben bij het stimuleren van bloei en ontwikkeling van individuen en van instituties. Wij denken dat individuele mensen tot bloei kunnen komen ongeacht hun problemen of maatschappelijke positie of leeftijd of wat dan ook. We denken zelfs dat dit nodig is om een sterke concurrerende kenniseconomie te stimuleren. En dat het om meer gaat dan mensen ondersteunen in het oplossen van hun problemen, hoe zinvol dat natuurlijk ook is. De praktijk laat zien dat mensen hun problemen graag opgelost zien maar vooral de ontwikkeling willen ingaan die ze zich voorstellen. Dat ze hun perspectief op hun toekomst dichterbij kunnen brengen. Dat ze met plezier kunnen leren en hun maatschappelijke bijdrage kunnen leveren, op het werk en in hun omgeving. In die zin gaat positieve psychologie om veel meer dan om geluk en positieve emoties. We nodigen u als lezer van harte uit om te reageren en om bijdragen te leveren. Die zijn meer dan welkom. Dat is bij voorkeur een goed onderbouwde toepassing maar kan ook een opinie zijn of een kritische reflectie. We willen het tijdschrift graag samen met u vormgeven en dat is ook de reden dat we vooral een internetmedium zijn. Regelmatig zullen we aandacht besteden aan bepaalde thema’s, zoals de sterke-kantenaanpak en veerkracht en toepassingen zoals in het onderwijs en het bedrijfsleven.

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper