logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

Coaching (februari 2018)

INHOUD "Coaching" Werken en leven in de VUCA-wereld, Paulien de Jong & Anje-Marijcke van Boxtel Ockhamvraag: Waar ben ik goed in? Hein Zegers Coachen van denkpatronen, Esther de Haan Waarderend teamcoachen, Yvonne Burger WETENSCHAP Is herstel van depressie te herkennen aan een glimlach? Marieke Helmich Oplossingsgerichte en probleemgerichte vragen in coaching, Fredrike Bannink Dankbaarheid als bron van veerkracht en welzijn, Ernst Bohlmeijer & Marijke Schotanus-Dijkstra De MHC-SF in de klinische praktijk, Katinka Franken & Sander de Vos De verschillende effecten van probleem- en oplossingsgericht coachen, Jet Zantvoord Vergeving en de kunst van het loslaten, Tom Hendriks PRAKTIJK Mindfulness en sterke kanten, Matthijs Steeneveld Zingeving, Ilse Vooren & Merlijn Koch Positieve coaching, Bas Snippert Design: Tinytask, Pieter Desmet Wijkverpleegkundige verstaat haar vak in duurzame samenleving, Merita van Mook Positieve psychologie en coaching Dit themanummer met een accent op coaching is samengesteld in een samenwerking tussen de redactie van het Tijdschrift Positieve Psychologie en de Universiteit Twente, met name met Ernst Bohlmeijer, mede in verband met het congres over coaching op 9 maart. De hoofdredactionele voorwoord is dan ook geschreven vanuit beide invalshoeken: een inhoudelijke inleiding van Ernst en een inleiding voor het themanummer namens de redactie van de hoofdredacteur Jan Walburg. Lees de volledige inleiding op dit themanummer

€ 6,95

Positieve gezondheid (november 2017)

INHOUD "Positieve gezondheid" Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, Carl Verheijen Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk, Fredrike Bannink & Pieter Jansen Gezonde leerlingen presteren beter, Huub Braam Ockhamvraag: En ze leefden nog lang want gelukkig? Hein Zegers Positieve gezondheid kritisch beschouwd, AnneLoes van Staa, Mieke Cardol en Angelique van Dam WETENSCHAP Mindful eten en mentaal welbevinden, Laura Winkens Positieve psychologie in de huisartsenpraktijk, Marion Sommers-Spijkerman & Ernst Bohlmeijer Kunst en positieve gezondheid Actief en plezierig ouder worden ondersteund door technologie, Miriam Cabrita PRAKTIJK Vergeet de bijsluiter niet! Ard van Oosten & Lex Burdorf Psychologisch kapitaal, Matthijs Steeneveld Fizzy & Stickz, Pieter Desmet Positieve Psychiatrie, Fredrike Bannink & Frenk Peeters Positieve psychologie en positieve gezondheid Positieve gezondheid’ is een redelijk recent begrip dat vanuit verschillende perspectieven in ontwikkeling is. Het begrip wordt in het begin van de 20e eeuw voor het eerst genoemd vanuit de invalshoek van de publieke gezondheid: positieve gezondheid staat gelijk aan gezond gedrag. Helder. Al snel wordt dat aspect verder uitgewerkt en introduceert Antonovsky het begrip ‘Salutogenese’. Salutogenese is een combinatie van persoonlijke veerkracht bij herstel van ziekte en het in stand houden van gezondheid en het vermogen om te kunnen gaan met de vele complexe situaties van het dagelijkse leven. Daarna komen twee invalshoeken op: vanuit de positieve psychologie en vanuit de medische wetenschappen. Lees de volledige inleiding op dit themanummer

€ 6,95

Online (augustus 2017)

INHOUD "Online" Daar zijn waar de patiënt is, Alexander Waringa, Jorne Grolleman & Marc Coenen Toolkit voor professionals, Jacqueline Boerefijn Ockhamvraag: Maakt Facebook gelukkig? Hein Zegers WETENSCHAP Smarter phones, happier people? Nele Jacobs, Mayke Janssens, Jennifer Reijnders, Sanne Peeters & Johan Lataster Meer dan een online dagboek, Iris ter Haar, Anneke Sools & Gerben Westerhof Acceptance en Commitment Therapie als eHealth, Wendy Pots De geboorte van de zelfmetende zorgconsument, Jorne Grolleman & Liza Cornet PRAKTIJK Leren in flow, Anne Zagt, Steven de Rooij & Djoerd Hiemstra De Goedzak, Pieter Desmet Een losse flirt of een gelukkig huwelijk? Jarno Meijer Hoe smart is werkgerelateerd smartphone gebruik eigenlijk? Daantje Derks De toekomst van duurzame ontwikkeling, Anne Ribbers & Marc Coenen Positieve psychologie en technologie We staan, als het gaat om het versterken en bevorderen van de mentale gezondheid, nog maar aan het begin van de toepassing van internettechnologie en sociale media. De grootste bedrijven van de wereld zijn nu Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon en Facebook. De toepassing rond gezondheid houdt met deze spectaculaire ontwikkeling geen gelijke tred. Dat heeft alles te maken met de enorme investeringen die nodig zijn om diensten te leveren die naadloos aansluiten en zelfs anticiperen op de behoeftes van consumenten. Investeringen die nog niet rendabel zijn in de zorg of in coaching. Lees de volledige inleiding op dit themanummer

€ 6,95

Homo Prospectus (mei 2017)

INHOUD "Homo Prospectus" Laat iedereen geestelijk floreren, Joost van der Net Ockhamvraag: Kunnen we toekomstige gevoelens voorspellen? Hein Zegers Mentaal reizen in de tijd, Fredrike Bannink De ‘purposerevolutie’ in het bedrijfsleven, Ben Tiggelaar De casus van het Griekse Referendum in 2015, Anneke Sools, Sofia Triliva, Eva Fragkiadaki & Emmanouil Tzanakis WETENSCHAP Vooruitkijken versterkt mentale gezondheid, Marianne Simons, Sanne Peeters, Jennifer Reijnders, Mayke Janssens, Johan Lataster & Nele Jacobs Het belang van toekomstperspectief, Dorien Kooij Denk in mogelijkheden, maar niet te veel…Marijke van Putten Acceptance en Commitment Therapie in de praktijk, Wendy Pots & Karlein Schreurs PRAKTIJK Veerkracht in het spel, Lies Wouters Glowb kalmeert tijdens een psychische crisis, Pieter Desmet Een avontuurlijke reis naar jezelf, Marga Rijken Kansen voor de ggz, Peter Delsink & Jan Spijker In het nu of in de toekomst? Matthijs Steeneveld Homo prospectus We zouden deze titel nooit bedacht hebben, als de positief psycholoog Martin Seligman, de filosoof Peter Railton, de wetenschapper Roy Baumeister en hersenwetenschapper Chandra Sripada geen recent boek met die titel zouden hebben geschreven. Wij zijn, volgens hen, niet zozeer een wetende mens – geen homo sapiens – maar een naar de toekomst levende mens: een homo prospectus. Niet kennis onderscheidt ons, maar ons vermogen om te anticiperen op toekomstige mogelijkheden. Dat is de kern van het succes van de menselijke soort. Lees de volledige inleiding op dit themanummer

€ 6,95

Onderwijs (januari 2017)

INHOUD "Onderwijs" Weerbaarheid en welbevinden op school, Linda Bolier, Karin Monshouwer, Jeroen Lammers, Simone Onrust & Marloes Kleinjan Ockhamvraag: In leerlingen geloven, werkt dat? Hein Zegers Mentale fitheid in het onderwijs, Jacqueline Boerefijn Beter onderwijs met behulp van positieve psychologie, Jacqueline Boerefijn WETENSCHAP Hoe kun je floreren in je alledaagse leven? Marijke Schotanus-Dijkstra Focus op je sterke kanten? Djoerd Hiemstra Het Positief Educatief Programma, Jochem Goldberg, Marjolein Blomesath-Prenger, Aleisha Clarke, Teuntje Elfrink, Karlein Schreurs & Ernst Bohlmeijer Teamflow, Jef van den Hout PRAKTIJK Met aandacht voor de klas, Marjolein Blomesath-Prenger Ambassade van de Jeugd, Pieter Desmet Gelukskoffer, Clara den Boer & Pascalle Kaljé Heleschoolbenadering positieve psychologie, Rinka van Zundert Onderwijs Educatie is gericht op de bevordering van de persoonlijke ontplooiing ten dienste van het maatschappelijk functioneren van volwassenen door de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen op een wijze die aansluit bij hun behoeften, mogelijkheden en ervaringen alsmede bij maatschappelijke behoeften.” Aldus artikel 1.2.1. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Vanuit de positieve psychologie hadden we dat doel nauwelijks beter kunnen formuleren: persoonlijke ontplooiing en een breed begrip van de kennis en vaardigheden die tot ontwikkeling kunnen komen. Lees de volledige inleiding op dit themanummer

€ 6,95

Verbondenheid (oktober 2016)

INHOUD "Verbondenheid" Herstelrecht voor verzoening, Fredrike Bannink Ockhamvraag: Wat is de belangrijkste sleutel tot geluk? Hein Zegers Verbondenheid komt niet vanzelf, Jacqueline Boerefijn WETENSCHAP Zintuigen en zingeving in de zorg, Cretien van Campen New ways of working, Eline Kuiper & Fredrike Bannink Werken aan verbondenheid en interafhankelijkheid, René Bouwen Zin in je verhaal, Gerben Westerhof PRAKTIJK Onder het vernis, Miranda Eenennaam Stadsdorp Story: Ontwerpen voor het geluk van een gemeenschap, Pieter Desmet Huisdieren, meer dan gezelschap, Mayke Janssens, Jannes Eshuis, Sanne Peeters, Johan Lataster, Nele Jacobs De kracht van vertellen en luisteren, Wick van der Vaart Verbinding Elk mens komt op de wereld vanuit de diepst denkbare verbinding met een ander mens om vanaf dat moment nieuwe verbindingen aan te gaan met anderen. Aanvankelijk voorzichtig en terughoudend, maar al snel overrompelend met veel verschillende mensen. Een aantal relaties springt eruit: in het gezin, met een partner, met vrienden, op het werk, en een aantal is vervangbaar zoals dat met kennissen het geval is. Dan zijn er ook nog de meer abstracte verbindingen die mensen aangaan: met een idee, een geloof of een gemeenschap. En bijna de helft van de mensen in Nederland heeft een liefdevolle relatie met een huisdier. Lees de volledige inleiding op dit themanummer

€ 6,95

Optimisme / hoop (augustus 2016)

INHOUD "Optimisme / hoop" Hoop, Fredrike Bannink Gedicht: De weg van de hoop, Václav Havel Ockhamvraag: Is optimisme een morele plicht?, Hein Zegers Het geheim van de positieve psycholoog, Ad Bergsma WETENSCHAP Hoop en optimisme op de werkvloer, Sanne Ghielen & Marianne van Woerkom De vele gezichten van hoop en geluk, Emma Pleeging, Martijn Burger, Sasqia Chin Hon Foei & Ruut Veenhoven Mijn ideale leven, Madelon Peters Serieuze Opmontering wekt positieve energie op, Paul Iske PRAKTIJK Ontwikkel hoop verminder stress, Marieke Jacobs & Matthijs Steeneveld Wetenschappelijke webcursussen over positieve psychologie, Patricia de Wit Billy Cash: sparen voor geluk, Pieter Desmet Kennis van je brein leidt tot optimisme, Sandra van Aalderen, Nienke van Atteveldt & Meike Grol De zin van vervreemdende toekomstverbeelding, Anneke Sools, Theresa Borgmann & Elian de Kleine Optimisme “Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist”, is een vaak gehoorde uitspraak. In de positieve psychologie zijn we geneigd ons optimisme een betere eigenschap te vinden dan andermans pessimisme. Beide perspectieven hebben hun waarde: een optimist weet dat er een negatieve uitkomst kan zijn, maar laat zich hierdoor niet van de wijs brengen. Ook een pessimist kan, mits hij niet in tobben vervalt, realistisch zijn omdat hij beseft dat alles een keerzijde heeft. Wel is duidelijk dat een optimistische kijk meer plezier geeft en meer positieve emoties, waardoor we steeds correlaties vinden tussen optimisme en welbevinden. Lees de volledige inleiding op dit themanummer  

€ 6,95

Veerkracht (april 2016)

INHOUD "Veerkracht" Welbevinden als veerkracht, Sanne Lamers & Corey Keyes Positieve psychologie in Suriname, Tom Hendriks, Manon Sanches & Tobi Graafsma Column: OckhamvraagWat me niet doodt, maakt me sterker? Hein Zegers Twijfel aan de zin van het leven als katalysator van zingeving, Sheila Adjiembaks WETENSCHAP Mantelzorg voor je partner, Nadine Köhle & Stans Drossaert Inzicht in een dynamisch proces, Richta IJntema Dankzij eigenwaarde veerkracht in het dagelijks leven, Sanne Peeters, Mayke Janssens, Johan Lataster & Nele Jacobs Veerkracht en het‘palliatieve palet’, Michael Portzky PRAKTIJK De Snuffel-Knuffel helpt bij inslaapritueel, Pieter Desmet Veerkracht in jeugdhulpverlening en onderwijs, Eva Kuiper & Fredrike Bannink Mentale veerkracht breed bekend maken… een haalbare kaart? Nicolette van der Zouwe, Yvonne Rietkerk & Jan Hulzinga Imaginatie en creatieve expressie bij kanker, Jan Taal Veerkracht op school, Rinka van Zundert Veerkracht Het vergroten van veerkracht is een van de grote opgaven van deze tijd. Voor organisaties is het een belangwekkende vraag hoe medewerkers optimaal kunnen blijven functioneren en gezond blijven, in een context van continue verandering en toenemende arbeidsproductiviteit. Grootschalig onderzoek in Nederland laat zien dat 12 procent van de werknemers serieuze uitputtingsklachten ervaart (CBS-Statline, 2013). Dit is een signaal van onvoldoende veerkracht bij een grote groep mensen. Lees de volledige inleiding op dit themanummer

€ 6,95

Betrokkenheid (januari 2016)

INHOUD "Betrokkenheid" Inleiding thema Betrokkenheid, Redactie Interview met Bas Mesters, Nina Schuyffel Te betrokken, Anoniem Stadslab Leiden vergroot betrokkenheid tussen burgers en stad, Arian van Rijssen & Matthijs Steeneveld Ockhamvraag - Gelukkig in een rolstoel?, Hein Zegers Pech met boeddhistisch geluksadvies, Ad Bergsma WETENSCHAP Teamflow, Jef van den Hout Kwaliteit in woonzorgcentra, Charlotte Van Cleynenbreugel & prof. dr. Ferre Laevers Kansen voor positieve psychologie, Patricia Vuijk & Juliette Liber Ben jij werkelijk betrokken bij mij?, Nicole Torka Een vergelijkende studie met focus op Frankrijk, Gaël Brulé Conflict als leermoment: lessen van piloten, Eva van der Fluit PRAKTIJK KonneKt: de barrière als speelbord, Pieter Desmet De docent als linking pin, Jolien van Uden Het Koninklijk Concertgebouworkest: samen excelleren, Floris Hurts & Judith van der Wel Interview met Guido Heezen, Erik Overdick & Marianne van Woerkom Menselijke Maat: van klacht naar kracht, Aad Francissen Betrokkenheid Onlangs werd de tweede conferentie Positieve Psychologie gehouden in Bussum, met als thema ‘sterke kanten’. De dag was zonder meer een groot succes door de kwaliteit van de presentaties en door het grote aantal enthousiaste deelnemers. Zij hebben het congres ook positief beoordeeld met een gemiddelde waardering van 7,9. Daarmee was deze bijeenkomst een prachtige start van een aantal activiteiten die we gaan ontwikkelen rond de kennisoverdracht in het domein van de positieve psychologie, kennis die een gretige toepassing vindt in bedrijven, op scholen en op andere plaatsen. Het Tijdschrift Positieve Psychologie is het vlaggenschip van deze kennisoverdracht. Het doet ons als redactie plezier om u het tweede nummer voor te leggen, een special rond het thema betrokkenheid. Lees de volledige inleiding op dit themanummer  

€ 6,95

Op eigen kracht (oktober 2015)

INHOUD "Op eigen kracht" Inleiding: Sterke kanten, Jan Walburg Krachtgericht coachen, Fred Korthagen & Ellen Nuijten Bevlogen blijven, Arnold Bakker Interview met Anton Philips: Een onverbeterlijke wereldverbeteraar, Ad Bergsma & Jacqueline Boerefijn Column: Ockhamvraag, Hein Zegers Stilstaan bij schoonheid, Marius Hogendoorn WETENSCHAP Compassie als motor van geluk, Ernst Bohlmeijer, Hester Trompetter, Marijke, Schotanus-Dijkstra & Stans Drossaert Talentmanagement vanuit een sterkepuntenbenadering, Christina Meyers Congres IPPA, Sanne Lamers, Ernst Bohlmeijer & Jan Walburg Veerkracht en posttraumatische groei in de hulpverleningspraktijk, Sanne Peeters, Johan Lataster, Mayke Janssens & Nele Jacobs Leren omgaan met studie-uitstelgedrag, Lennart Visser, Fred Korthagen & Judith Schoonenboom Hoe talenten werken, Marianne van Woerkom, Michelle Dirksen, Christina Meyers, Mara Spruyt & Nina Timmermans Proefschrift: Online positieve psychologie, Linda Bolier PRAKTIJK Uniekies: je beperking als superkracht, Pieter Desmet Sterke kanten meten in de GGZ, Sanne Lamers Barbara Fredrickson in geprek met Steven Hayes, Hein Zegers Positieve supervisie, Fredrike Bannink Hoe je met positieve psychologie de leiders van de toekomst opleidt, Matthijs Steeneveld Interview met Bram Schaper van de NS: Samenwerken vanuit invloed en motivatie, Erik Overdick Stappenplan voor ontwikkeling sterke kanten, Djoerd Hiemstra & Jelle Dijkstra Van de redactie Voor u ligt het nieuwe Tijdschrift Positieve Psychologie. Het eerste Nederlandstalige tijdschrift dat het hele domein van de positieve psychologie omvat. In Nederland en België is de positieve psychologie sterk in opkomst. Dat wordt duidelijk uit de wetenschappelijke belangstelling van steeds meer onderzoekers en evenzeer uit de talloze toepassingen op school, op het werk, in de gezondheidszorg en op andere plaatsen. Wij, als redactie, hebben als missie om met dit tijdschrift wetenschappelijk gefundeerde toepassingen van de positieve psychologie te stimuleren en om over alle aspecten daarvan van gedachten te wisselen. Het tijdschrift wil een inspirerend platform zijn voor wetenschappers en mensen die met de toepassing aan de slag gaan. Wij vinden het van belang om die toepassingen aan te moedigen omdat we overtuigd zijn van de waarde die de positieve psychologie kan hebben bij het stimuleren van bloei en ontwikkeling van individuen en van instituties. Wij denken dat individuele mensen tot bloei kunnen komen ongeacht hun problemen of maatschappelijke positie of leeftijd of wat dan ook. We denken zelfs dat dit nodig is om een sterke concurrerende kenniseconomie te stimuleren. En dat het om meer gaat dan mensen ondersteunen in het oplossen van hun problemen, hoe zinvol dat natuurlijk ook is. De praktijk laat zien dat mensen hun problemen graag opgelost zien maar vooral de ontwikkeling willen ingaan die ze zich voorstellen. Dat ze hun perspectief op hun toekomst dichterbij kunnen brengen. Dat ze met plezier kunnen leren en hun maatschappelijke bijdrage kunnen leveren, op het werk en in hun omgeving. In die zin gaat positieve psychologie om veel meer dan om geluk en positieve emoties. We nodigen u als lezer van harte uit om te reageren en om bijdragen te leveren. Die zijn meer dan welkom. Dat is bij voorkeur een goed onderbouwde toepassing maar kan ook een opinie zijn of een kritische reflectie. We willen het tijdschrift graag samen met u vormgeven en dat is ook de reden dat we vooral een internetmedium zijn. Regelmatig zullen we aandacht besteden aan bepaalde thema’s, zoals de sterke-kantenaanpak en veerkracht en toepassingen zoals in het onderwijs en het bedrijfsleven.

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper