logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

Positief leiderschap (november 2018)

INHOUD "Positief leiderschap" Ockhamvraag: Wat is bevlogenheid? Hein Zegers ‘Er’ zijn als leider, Hartger Wassink WETENSCHAP Leiden vanuit respect voor de ander, Christina Meyers, Pleunie Beijers, Byron G. Adams & Lusanda Sekaja Successen vieren in escaperooms, Thom van der Meer PRAKTIJK Leidinggeven bij ‘gedoe’, Marga Rijken, Margriet van de Kamp, John Rijsdijk & Joyce Kruijff Vrolijk smullen en somber schransen, Pieter Desmet CONGRES Hoe perfectionisme jezelf en anderen beperkt, Marcel Hendrickx Positief leiderschap en managerialisme, Wil Foppen Veiligheid als fundament voor positief leiderschap, Bas Snippert Leiderschap als gastheerschap, Fredrike Bannink & Eline Kuiper Ontwikkeling van een positief schoolklimaat, Saskia Tjepkema & Sanne Netten Positief leiderschap “Denkt u eens aan de mensen die u het meest hebben geholpen in uw leven en carrière. De mensen waarvan u zou zeggen: ‘Zonder deze persoon zou ik niet zoveel bereikt hebben als ik heb gedaan. Zonder deze persoon zou ik niet zijn wie ik ben.’ Ga eens na welk gevoel deze persoon u gaf. Wat deed deze persoon voor u, hoe ging ze met u om? Wat heeft u daarvan geleerd?” Met deze vragen zetten McKee, Boyatzis en Johnston (2008) ons aan het denken over hoe mensen in het algemeen, en leiders in het bijzonder, een belangrijke rol in ons leven kunnen spelen. Lees de volledige inleiding op dit themanummer

€ 6,95

Floreren (augustus 2018)

INHOUD "Floreren" In gesprek met Corey Keyes, Marijke Schotanus-Dijkstra World Positive Education Accelerator: Van inspiratie naar actie, Saskia Tjepkema, Luc Verheijen & Sanne Netten Ockhamvraag: Wat is het doel van de positieve psychologie? Hein Zegers WETENSCHAP Opbloeien in onderwijs, Anne Rohn & Steven de Rooij Hoe meet je floreren? Marijke Schotanus-Dijkstra De rol van verwondering in onderwijs: Kan een schaap een huisdier zijn? Lynne Wolbert Dankbaarheid als bron van geluk en groei, Lilian Jans-Beken PRAKTIJK Floreren na trauma, Fredrike Bannink Floreren op de werkvloer, Pepijn Happel Positief leiderschap, Kitty Schaap Positieve Design: De Tovertafel, Pieter Desmet Floreren “Wij, als redactie, hebben als missie om met dit tijdschrift wetenschappelijk gefundeerde toepassingen van de positieve psychologie te stimuleren en om over alle aspecten daarvan van gedachten te wisselen. We vinden het van belang om die toepassingen aan te moedigen omdat we overtuigd zijn van de waarde die de positieve psychologie kan hebben bij het stimuleren van bloei en ontwikkeling van individuen en instituties. De praktijk laat zien dat mensen de ontwikkeling willen ingaan die ze zich voorstellen. Dat ze hun perspectief op hun toekomst dichterbij kunnen brengen. Dat ze met plezier kunnen leren en hun maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.” Zo opende hoofdredacteur prof. dr. Jan Auke Walburg in oktober 2015 het allereerste nummer van het Tijdschrift Positieve Psychologie. Onder zijn begeesterende aansturing is dit vakblad ondertussen gegroeid tot een blad dat op de leestafel van de professional die geinspireerd is door het gedachtegoed van de positieve psychologie, niet mag ontbreken. Dit gedachtegoed heeft de afgelopen jaren niet alleen een sterkere wetenschappelijke fundering gekregen, maar is ook verspreid en geintegreerd geworden in de professionele praktijk. Het vakgebied van de positieve psychologie is tot groei, tot bloei gekomen; bewijzen daarvan ondermeer de verschillende congressen die nationaal en internationaal georganiseerd worden en waarvan in dit nummer een verslag te lezen valt. Kortom, positieve psychologie floreert, en daar heeft onze afscheidnemende hoofdredacteur een belangrijk aandeel in gehad, waarvoor onze dank. Het huidige nummer heeft als thema ‘floreren’. Floreren als zijnde in je eigen kracht staan – niet voor niets de titel van het allereerste nummer van dit tijdschrift – en gelukkig en betekenisvol bezig te zijn. Net zoals voor onze afscheidnemende hoofdredacteur het zijn missie was om het in 2015 nog relatief onontgonnen vakgebied van de positieve psychologie te laten floreren, is het voor velen van jullie de missie om anderen, hetzij op individueel niveau, hetzij op gemeenschaps- of institutioneel niveau, te laten floreren. Dit nummer kan daaraan bijdragen. Zo laat het onderzoek van Lilian Jans-Beken de waarde van dankbaarheid zien en wijst zij op de kracht die dankbaarheid kan hebben in het ondersteunen van het individuele floreren. Het aanzetten tot ontwikkeling, tot het gebruik van de eigen talenten is een van de kerntaken van het onderwijs. De bijdrage van Anne Rohn en Steven de Rooij geeft handvatten om hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs te herkennen en te erkennen. Floreren als ideaal doel van het onderwijs, zoals Lynne Wolbert het omschrijft en waarbij ze de verwondering – het vermogen om je verbazen over iets dat (niet) is zoals het is – als een element naar voren schuift om dit doel te bereiken. Maar hoe weet je dan wanneer dat doel bereikt is? Hoe weet je wanneer iemand floreert? Marijke Schotanus-Dijkstra geeft een state-of-the-art overzicht van de beschikbare vragenlijsten om het individuele niveau van floreren betrouwbaar in kaart te brengen. Marijke bracht recentelijk ook een bezoek aan de Amerikaanse professor Corey Keyes, de grondlegger van het wetenschappelijk concept van floreren. In een in dit nummer te lezen interview vertelt Corey Keyes over het ontstaan van dit concept. Dat (laten) floreren soms ook creativiteit vraagt, dat laat de bijdrage van Pieter Desmet zien. Hij beschrijft de totstandkoming van de Tovertafel gericht op het doorbreken van apathie bij ouderen met dementie en ondertussen in bijna tweeduizend zorginstellingen in Europa in gebruik. Floreren bij achteruitgang, bij verlies, bij trauma is niet eenvoudig, maar wel mogelijk en zelfs te bevorderen, zo leert Fredrike Bannink ons. Niet alleen het individu heeft baat bij een florerende staat, maar ook bedrijven hebben gegronde redenen om in het floreren van hun werknemers te investeren. Pepijn Happel geeft, al dan niet met een twist, een inkijk in de methodieken die hiervoor ingezet kunnen worden. Betrokken, verbindend en talentgericht leidinggeven draagt bij aan het floreren van de medewerkers. Wat een positief leiderschap precies is in de praktijk, valt te lezen in de bijdrage van Kitty Schaap.

€ 6,95

Passie (mei 2018)

INHOUD "Passie" Duurzaam vitaal en bevlogen werken in organisaties, Sabine Mur Ockhamvraag: Moet ik mijn passie volgen? Hein Zegers Persoonlijk gedreven door verdriet, Leo Bormans “In het Agora-onderwijs zijn alle kinderen hoogbegaafd”, Marlies Jellema WETENSCHAP Enkele bespiegelingen over De GRIT factor van Angela Duckworth, Vertaling: Jacqueline Boerefijn Over harmonieuze versus obsessieve passie voor activiteiten, Marjan Gorgievski & Arnold B. Bakker De meerwaarde van muziektherapie, Susan van Hooren, Martina de Witte & Anna-Eva Prick Sterke leiders stimuleren passie, Arnold B. Bakker Strengths-Based Development in het onderwijs, Djoerd Hiemstra PRAKTIJK Inclusief kijken naar talent, Eveline Kersten Passie, Liselotte Visser Sportpsychologie, Pepijn Lochtenberg Van bedelaar naar straatartiest, Pieter Desmet Enthousiasme en passie, Rijn Vogelaar Passie Wat was dat een teleurstelling toen bleek dat Sinterklaas een verklede oom was. De man waar ik met angst en ontzag, maar ook hebberig naar keek was gewoon oom Theo. Het is altijd een beetje een hachelijke onderneming om de waarheid te onderzoeken rond een sterk beladen emotioneel begrip. Het wetenschappelijk ontleden op basis van feiten lijkt soms iets kapot te kunnen maken. En het weer terugplaatsen van de losse onderdelen om er weer een geheel van te maken kan een monster van Frankenstein opleveren met zichtbare littekens en schroeven. Lees de volledige inleiding op dit themanummer

€ 6,95

Coaching (februari 2018)

INHOUD "Coaching" Werken en leven in de VUCA-wereld, Paulien de Jong & Anje-Marijcke van Boxtel Ockhamvraag: Waar ben ik goed in? Hein Zegers Coachen van denkpatronen, Esther de Haan Waarderend teamcoachen, Yvonne Burger WETENSCHAP Is herstel van depressie te herkennen aan een glimlach? Marieke Helmich Oplossingsgerichte en probleemgerichte vragen in coaching, Fredrike Bannink Dankbaarheid als bron van veerkracht en welzijn, Ernst Bohlmeijer & Marijke Schotanus-Dijkstra De MHC-SF in de klinische praktijk, Katinka Franken & Sander de Vos De verschillende effecten van probleem- en oplossingsgericht coachen, Jet Zantvoord Vergeving en de kunst van het loslaten, Tom Hendriks PRAKTIJK Mindfulness en sterke kanten, Matthijs Steeneveld Zingeving, Ilse Vooren & Merlijn Koch Positieve coaching, Bas Snippert Design: Tinytask, Pieter Desmet Wijkverpleegkundige verstaat haar vak in duurzame samenleving, Merita van Mook Positieve psychologie en coaching Dit themanummer met een accent op coaching is samengesteld in een samenwerking tussen de redactie van het Tijdschrift Positieve Psychologie en de Universiteit Twente, met name met Ernst Bohlmeijer, mede in verband met het congres over coaching op 9 maart. De hoofdredactionele voorwoord is dan ook geschreven vanuit beide invalshoeken: een inhoudelijke inleiding van Ernst en een inleiding voor het themanummer namens de redactie van de hoofdredacteur Jan Walburg. Lees de volledige inleiding op dit themanummer

€ 6,95

Positieve gezondheid (november 2017)

INHOUD "Positieve gezondheid" Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, Carl Verheijen Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk, Fredrike Bannink & Pieter Jansen Gezonde leerlingen presteren beter, Huub Braam Ockhamvraag: En ze leefden nog lang want gelukkig? Hein Zegers Positieve gezondheid kritisch beschouwd, AnneLoes van Staa, Mieke Cardol en Angelique van Dam WETENSCHAP Mindful eten en mentaal welbevinden, Laura Winkens Positieve psychologie in de huisartsenpraktijk, Marion Sommers-Spijkerman & Ernst Bohlmeijer Kunst en positieve gezondheid Actief en plezierig ouder worden ondersteund door technologie, Miriam Cabrita PRAKTIJK Vergeet de bijsluiter niet! Ard van Oosten & Lex Burdorf Psychologisch kapitaal, Matthijs Steeneveld Fizzy & Stickz, Pieter Desmet Positieve Psychiatrie, Fredrike Bannink & Frenk Peeters Positieve psychologie en positieve gezondheid Positieve gezondheid’ is een redelijk recent begrip dat vanuit verschillende perspectieven in ontwikkeling is. Het begrip wordt in het begin van de 20e eeuw voor het eerst genoemd vanuit de invalshoek van de publieke gezondheid: positieve gezondheid staat gelijk aan gezond gedrag. Helder. Al snel wordt dat aspect verder uitgewerkt en introduceert Antonovsky het begrip ‘Salutogenese’. Salutogenese is een combinatie van persoonlijke veerkracht bij herstel van ziekte en het in stand houden van gezondheid en het vermogen om te kunnen gaan met de vele complexe situaties van het dagelijkse leven. Daarna komen twee invalshoeken op: vanuit de positieve psychologie en vanuit de medische wetenschappen. Lees de volledige inleiding op dit themanummer

€ 6,95

Online (augustus 2017)

INHOUD "Online" Daar zijn waar de patiënt is, Alexander Waringa, Jorne Grolleman & Marc Coenen Toolkit voor professionals, Jacqueline Boerefijn Ockhamvraag: Maakt Facebook gelukkig? Hein Zegers WETENSCHAP Smarter phones, happier people? Nele Jacobs, Mayke Janssens, Jennifer Reijnders, Sanne Peeters & Johan Lataster Meer dan een online dagboek, Iris ter Haar, Anneke Sools & Gerben Westerhof Acceptance en Commitment Therapie als eHealth, Wendy Pots De geboorte van de zelfmetende zorgconsument, Jorne Grolleman & Liza Cornet PRAKTIJK Leren in flow, Anne Zagt, Steven de Rooij & Djoerd Hiemstra De Goedzak, Pieter Desmet Een losse flirt of een gelukkig huwelijk? Jarno Meijer Hoe smart is werkgerelateerd smartphone gebruik eigenlijk? Daantje Derks De toekomst van duurzame ontwikkeling, Anne Ribbers & Marc Coenen Positieve psychologie en technologie We staan, als het gaat om het versterken en bevorderen van de mentale gezondheid, nog maar aan het begin van de toepassing van internettechnologie en sociale media. De grootste bedrijven van de wereld zijn nu Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon en Facebook. De toepassing rond gezondheid houdt met deze spectaculaire ontwikkeling geen gelijke tred. Dat heeft alles te maken met de enorme investeringen die nodig zijn om diensten te leveren die naadloos aansluiten en zelfs anticiperen op de behoeftes van consumenten. Investeringen die nog niet rendabel zijn in de zorg of in coaching. Lees de volledige inleiding op dit themanummer

€ 6,95

Homo Prospectus (mei 2017)

INHOUD "Homo Prospectus" Laat iedereen geestelijk floreren, Joost van der Net Ockhamvraag: Kunnen we toekomstige gevoelens voorspellen? Hein Zegers Mentaal reizen in de tijd, Fredrike Bannink De ‘purposerevolutie’ in het bedrijfsleven, Ben Tiggelaar De casus van het Griekse Referendum in 2015, Anneke Sools, Sofia Triliva, Eva Fragkiadaki & Emmanouil Tzanakis WETENSCHAP Vooruitkijken versterkt mentale gezondheid, Marianne Simons, Sanne Peeters, Jennifer Reijnders, Mayke Janssens, Johan Lataster & Nele Jacobs Het belang van toekomstperspectief, Dorien Kooij Denk in mogelijkheden, maar niet te veel…Marijke van Putten Acceptance en Commitment Therapie in de praktijk, Wendy Pots & Karlein Schreurs PRAKTIJK Veerkracht in het spel, Lies Wouters Glowb kalmeert tijdens een psychische crisis, Pieter Desmet Een avontuurlijke reis naar jezelf, Marga Rijken Kansen voor de ggz, Peter Delsink & Jan Spijker In het nu of in de toekomst? Matthijs Steeneveld Homo prospectus We zouden deze titel nooit bedacht hebben, als de positief psycholoog Martin Seligman, de filosoof Peter Railton, de wetenschapper Roy Baumeister en hersenwetenschapper Chandra Sripada geen recent boek met die titel zouden hebben geschreven. Wij zijn, volgens hen, niet zozeer een wetende mens – geen homo sapiens – maar een naar de toekomst levende mens: een homo prospectus. Niet kennis onderscheidt ons, maar ons vermogen om te anticiperen op toekomstige mogelijkheden. Dat is de kern van het succes van de menselijke soort. Lees de volledige inleiding op dit themanummer

€ 6,95

Onderwijs (januari 2017)

INHOUD "Onderwijs" Weerbaarheid en welbevinden op school, Linda Bolier, Karin Monshouwer, Jeroen Lammers, Simone Onrust & Marloes Kleinjan Ockhamvraag: In leerlingen geloven, werkt dat? Hein Zegers Mentale fitheid in het onderwijs, Jacqueline Boerefijn Beter onderwijs met behulp van positieve psychologie, Jacqueline Boerefijn WETENSCHAP Hoe kun je floreren in je alledaagse leven? Marijke Schotanus-Dijkstra Focus op je sterke kanten? Djoerd Hiemstra Het Positief Educatief Programma, Jochem Goldberg, Marjolein Blomesath-Prenger, Aleisha Clarke, Teuntje Elfrink, Karlein Schreurs & Ernst Bohlmeijer Teamflow, Jef van den Hout PRAKTIJK Met aandacht voor de klas, Marjolein Blomesath-Prenger Ambassade van de Jeugd, Pieter Desmet Gelukskoffer, Clara den Boer & Pascalle Kaljé Heleschoolbenadering positieve psychologie, Rinka van Zundert Onderwijs Educatie is gericht op de bevordering van de persoonlijke ontplooiing ten dienste van het maatschappelijk functioneren van volwassenen door de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen op een wijze die aansluit bij hun behoeften, mogelijkheden en ervaringen alsmede bij maatschappelijke behoeften.” Aldus artikel 1.2.1. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Vanuit de positieve psychologie hadden we dat doel nauwelijks beter kunnen formuleren: persoonlijke ontplooiing en een breed begrip van de kennis en vaardigheden die tot ontwikkeling kunnen komen. Lees de volledige inleiding op dit themanummer

€ 6,95

Verbondenheid (oktober 2016)

INHOUD "Verbondenheid" Herstelrecht voor verzoening, Fredrike Bannink Ockhamvraag: Wat is de belangrijkste sleutel tot geluk? Hein Zegers Verbondenheid komt niet vanzelf, Jacqueline Boerefijn WETENSCHAP Zintuigen en zingeving in de zorg, Cretien van Campen New ways of working, Eline Kuiper & Fredrike Bannink Werken aan verbondenheid en interafhankelijkheid, René Bouwen Zin in je verhaal, Gerben Westerhof PRAKTIJK Onder het vernis, Miranda Eenennaam Stadsdorp Story: Ontwerpen voor het geluk van een gemeenschap, Pieter Desmet Huisdieren, meer dan gezelschap, Mayke Janssens, Jannes Eshuis, Sanne Peeters, Johan Lataster, Nele Jacobs De kracht van vertellen en luisteren, Wick van der Vaart Verbinding Elk mens komt op de wereld vanuit de diepst denkbare verbinding met een ander mens om vanaf dat moment nieuwe verbindingen aan te gaan met anderen. Aanvankelijk voorzichtig en terughoudend, maar al snel overrompelend met veel verschillende mensen. Een aantal relaties springt eruit: in het gezin, met een partner, met vrienden, op het werk, en een aantal is vervangbaar zoals dat met kennissen het geval is. Dan zijn er ook nog de meer abstracte verbindingen die mensen aangaan: met een idee, een geloof of een gemeenschap. En bijna de helft van de mensen in Nederland heeft een liefdevolle relatie met een huisdier. Lees de volledige inleiding op dit themanummer

€ 6,95

Optimisme / hoop (augustus 2016)

INHOUD "Optimisme / hoop" Hoop, Fredrike Bannink Gedicht: De weg van de hoop, Václav Havel Ockhamvraag: Is optimisme een morele plicht?, Hein Zegers Het geheim van de positieve psycholoog, Ad Bergsma WETENSCHAP Hoop en optimisme op de werkvloer, Sanne Ghielen & Marianne van Woerkom De vele gezichten van hoop en geluk, Emma Pleeging, Martijn Burger, Sasqia Chin Hon Foei & Ruut Veenhoven Mijn ideale leven, Madelon Peters Serieuze Opmontering wekt positieve energie op, Paul Iske PRAKTIJK Ontwikkel hoop verminder stress, Marieke Jacobs & Matthijs Steeneveld Wetenschappelijke webcursussen over positieve psychologie, Patricia de Wit Billy Cash: sparen voor geluk, Pieter Desmet Kennis van je brein leidt tot optimisme, Sandra van Aalderen, Nienke van Atteveldt & Meike Grol De zin van vervreemdende toekomstverbeelding, Anneke Sools, Theresa Borgmann & Elian de Kleine Optimisme “Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist”, is een vaak gehoorde uitspraak. In de positieve psychologie zijn we geneigd ons optimisme een betere eigenschap te vinden dan andermans pessimisme. Beide perspectieven hebben hun waarde: een optimist weet dat er een negatieve uitkomst kan zijn, maar laat zich hierdoor niet van de wijs brengen. Ook een pessimist kan, mits hij niet in tobben vervalt, realistisch zijn omdat hij beseft dat alles een keerzijde heeft. Wel is duidelijk dat een optimistische kijk meer plezier geeft en meer positieve emoties, waardoor we steeds correlaties vinden tussen optimisme en welbevinden. Lees de volledige inleiding op dit themanummer  

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper