logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

Politiek (april 2017)

INHOUD THEMA ‘POLITIEK’ (april 2017) Strategisch belangenbehartiger Marjolein Hins, Marea de Bruijn Je belangrijkste kwaliteit is je mentaliteit, John de Wolf - boegbeeld vijftigplus, Jolanda de Heus & Marlies van Venrooij Re-integratie naar de arbeidsmarkt voor lokale bestuurders - Noties bij de begeleiding van oud-wethouders, Rob Govers Je eigen digitale kluis bij CVmonitor - Rita Verdonk wil veiligheid en transparantie, Marlies van Venrooij Levenslange loopbaanbegeleiding voor iedereen, Tom Luken & Karlien Haak Cartoon PRAKTIJK Duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt - ‘Ja, ik wil.’ Het nieuwe huwelijk van je werkgever met talentgericht werken, Stephen en Viktor Steijger Hoe zorgvuldig is zorgvuldig? Wat kunnen we leren van een klachtencommissie? Frank de Ruiter Visie op wethouderrol nodig voor succesvol loopbaantraject, Jacqueline Janssen Open over psychische aandoeningen op het werk - Doorbreek de vicieuze cirkel, Aukje Smit, Lonneke Mechelse & Dorien Verhoeven Het basisinkomen - Gevolgen voor de arbeidsmarkt en loopbaanbegeleiding, Reyer Brons KENNIS & KUNDE Biografisch terugblikken om vooruit te zien - Een praktisch-meditatief coachingspad, Geert van Brakel ‘Bridge workers’ werken door na hun pensioen - Wat kan hen daarbij helpen, Klaske Veth Breinkennis en loopbaanontwikkeling: zin of onzin? Ria van Dinteren & Marinka Kuijpers OPINIE & DISCUSSIE Kantoorpolitiek, Els Ackerman Twee denksystemen bij loopbaankeuze: evenwicht of samenspel? Richard van de Loo Solliciteren en politiek, gaat dat samen? Aaltje Vincent Politiek In november 2016 organiseerde de ABU Het Nationale Arbeidsmarktdebat, een debat over de toekomst van werk en werken. Vijf ´andersdenkenden´ mochten ideeën pitchen om de arbeidsmarkt weer vlot te trekken. Frank Kalshoven’s idee was om te gaan werken met contracten van maximaal zeven jaar. Dit ‘dwingt’ je om iedere zeven jaar een evaluatiemoment in te bouwen. Martijn Aslander stelde dat wij weer moeten gaan leren leren en onze digitale vaardigheden moeten vergroten. Na de andersdenkenden kwamen zes politici aan het woord. Vijf van de zes spraken vol overgave over het belang van vast banen. Vaste banen is wat de werkenden willen, dat is belangrijk. Het scheppen van vaste banen is ook waar ik verschillende politiek partijen over hoorde in de aanloop naar de verkiezingen. Meer vaste banen is goed voor de werknemers, voor de arbeidsmarkt en voor de economie. Maar banen komen van bedrijven, instellingen en organisaties en niet vanuit de politiek. Ik vraag me dan af hoe een politicus op de stoel van ondernemers en werkgevers kan gaan zitten en bepalen dat zij vaste banen moeten aanbieden in een arbeidsmarkt waarin de enige zekerheid is dat niemand zeker weet hoe de toekomst eruit zal zien. Er wordt nu veel gesproken over de veranderingen door digitalisering, globaliseren en robotisering. Er zijn beroepen die bedreigd worden en beroepen die gaan ontstaan. Je wilt met je bedrijf, om toekomstbestendig te zijn, kunnen anticiperen op datgene wat komen gaat. Mensen in vaste dienst kunnen daar een belemmering in zijn. Politici willen vaste banen om de werkenden zekerheid te geven, zodat zij een toekomst op kunnen bouwen. Maar de toekomst is niet te voorspellen; wat je wel kunt doen is je er zo goed en zo kwaad mogelijk op voorbereiden. Een werknemer moet net zoals een werkgever kijken naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt binnen zijn werkgebied, moet zich blijven ontwikkelen en scholen om zich voor te bereiden op wat komen gaat. Zoals bedrijven moeten werken aan hun toekomstbestendigheid, moeten werknemers dat ook doen. Werken doe je gemiddeld veertig jaar. Op de lange termijn ben je niet geholpen met een vaste baan. Wil je als werknemer werk blijven houden, dan moet je weten wat er verandert binnen jouw vakgebied, hoe je daarin mee kan gaan en hoe je werk kan blijven vinden. Echte zekerheid haal je niet uit de politiek, maar die creëer je zelf met, indien nodig, de hulp van een loopbaanprofessional. In dit themanummer een interview met een oud-politica Rita Verdonk over haar bedrijf CVmonitor. LoopbaanVisie sprak met oud-voetballer John de Wolf. Hij is tot het einde van dit jaar ambassadeur voor de vijftigplussers. Ook hij vindt dat werkzoekenden zelf aan de lat staan om weer werk te vinden. Zijn advies is dat “zij weer moeten gaan geloven in zichzelf”. Reyer Brons geeft ons een update over de stand van zaken rondom het basisinkomen en welke invloed dit kan hebben op ons werk als loopbaanprofessionals. Stephen en Victor Steijger beschrijven de vitaliteitscurve en geven tien handreikingen om vitaal en talentgericht te werken. Marea de Bruijn interviewde Marjolein Hins over haar rol als belangenbehartiger voor de Noloc. Hoe lokale bestuurders hun loopbaan kunnen vormgeven, kun je lezen in de artikelen van Jacqueline Janssen en Rob Govers. En Tom Luken en Karlien Haak geven uitleg hoe James Loopbaan een bijdrage levert aan ‘levenslange loopbaanbegeleiding voor iedereen’. Genoeg stof tot nadenken over de toekomst van werk en werken.

€ 6,95

Digitalisering (januari 2017)

INHOUD THEMA ‘DIGITALISERING’ (januari 2017) De digitalisering van de loopbaanprofessional, Alex Engel Implicaties van de komende robotrevolutie, Jack van Minden Blended coaching: the best of both worlds. Waarom zou je e-coaching toevoegen aan je repertoire? Marja Pronk E-learning als vervanging voor de loopbaanprofessional. Realiteit of onzin? Erik Hofstra PRAKTIJK Ziek en dan? Het eerste spoor, Liesbeth Bezem & Jacqueline Kruunenberg Cartoon De cruciale rol van lichaam en emoties. Pas als je lichaam en emoties kunt voelen, kun je écht bepalen of je loopbaan bij je past, Frances van Dinther Loopbaancongres 2016. “Shake your brain”, Wilma de Haas Klachten? Ik heb nog nooit een klacht gehad. Wat kunnen we leren van een klachtencommissie? Frank de Ruiter VGZ en de uitdagingen van digitalisering, Yvette Kokee & Martin Jan Kraak KENNIS & KUNDE Ook uit blauwe lucht kan regen vallen. De impact van ontslaggesprekken op medewerkers, Claudine Hogenboom Maak beleid van duurzame inzetbaarheid. Werkgever en medewerker zijn beide aan zet, Lieke van Zuilekom Generatiediscriminatie. Organisaties missen kansen om high potentials aan de haak te slaan, Linda Vodegel Matzen & Marit Op de Beek EVC: Sleutel tot Leren Waarderen, Ruud Duvekot De medewerker van nu: Proteus is de naam!, Jason Gawke IAEVG-conferentie: over het streven naar gelijke kansen. "Promoting Equity through Guidance: Reflection, Action, Impact”, Gert van Brussel & Judith Semeijn De deelmarktplaats voor mensen. Blauwdruk van de nieuwe arbeidsmarkt, Cees van den Berg, Geertje Karstens, Grietje Ringelier, Emile Ziegerink OPINIE & DISCUSSIE Column: Bitjes, Joke Tacoma Complexe materie Loopbaankeuzen, loopbaanbegeleiding en het brein, Tom Luken & Frans Meijers Digitalisering onderweg, Adriaan Hoogendijk Digitalisering Een nieuw jaar is weer begonnen. Het ‘goede’ voornemen van ons redactieteam is om voor jullie weer een viertal inspirerende nummers te maken. De kop is eraf, voor je ligt het januarinummer ‘Digitalisering’. Bij het maken van dit nummer kwam er een aantal vragen bij mij naar boven. Bijvoorbeeld wat is nu het verschil tussen automatisering en digitalisering en in hoeverre hebben ze al intrede gedaan in ons vak? Volgens Wikipedia wordt bij automatisering de menselijke handeling vervangen door machines en computersystemen. Hierbij kun je denken aan vacatures die je automatisch krijgt toegezonden, nadat je een zoekprofiel hebt aangemaakt. Of aan het maken en versturen van een afspraakbevestiging of een uitnodiging voor een assessment. Dit maakt ons werk makkelijker en we kunnen ons meer bezighouden met onze corebusiness, de mensen. En dan is er nog de opkomst van de robot. In hoeverre zal deze het werk van de loopbaanprofessional overnemen en kunnen wij via robots werkzaamheden automatiseren. Misschien gaan robots in de toekomst feedback geven op sollicitatiebrieven of cv’s. Maar kunnen wij ze ook leren om te gaan met emoties? Volgens Wikipedia is digitalisering een proces waarbij analoge data worden omgezet naar data voor een digitale gegevensdrager, zoals een computer. In dit geval werk je bijvoorbeeld niet meer met papier en zijn de intakeformulieren, rapportages en werkboeken digitaal. Hier zijn wij ondertussen allemaal wel aan gewend, maar hoe staat het met de ontwikkelingen als het gaat om het digitaliseren van begeleidingsgesprekken. Stel dat alle communicatie via de computer verloopt en face-to-facegesprekken komen te vervallen? In dit nummer beschrijft Alex Engels de voor- en nadelen van digitaal begeleiden. Erik Hofstra onderzoekt de effectiviteit van e-learning in het loopbaanvak. Marja Pronk schrijft over e-coaching, begeleiden van mensen via e-mail. Dit werkt voor haar goed, zij beschrijft ook waarom. Jack van Minden vertelt ons over de dreiging van robots in het loopbaanvak. Hij stelt: “We zullen dan ook moeten zoeken naar de meerwaarde van de mens versus de machine.” In deze uitgave starten Jacqueline Kruunenberg en Liesbeth Bezem met een reeks van artikelen over re-integratie, te beginnen met een artikel over ‘spoor 1’. Frank de Ruiter zal het komende jaar vanuit zijn rol in de klachtencommissie bij Noloc een reeks casussen beschrijven, ter lering. Deze keer ook weer wat interactie in LoopbaanVisie. Tom Luken en Frans Meijers geven een reactie op een artikel uit het oktobernummer van Ria van Dinteren en Marinka Kuijpers. En voor diegene die het Loopbaancongres gemist hebben, Wilma de Haas beschrijft haar beleving. Namens de redactie van LoopbaanVisie een goed en gezond 2017 met veel inspiratie, waar wij ieder kwartaal met hart en ziel een bijdrage aan willen geven.

€ 6,95

Wilskracht (oktober 2016)

INHOUD THEMA ‘WILSKRACHT’ (oktober 2016) Wilskracht in stelling zetten, Martin Jan Kraak & Yvette Kokee Balanceren tussen rouw en herstel - Het gevaar van gas geven met de handrem erop, Agnes Brinkhof Heldere keuzes vergroten de wilskracht - Hoe een multidisciplinaire aanpak op zeven dimensies daarbij kan helpen, Yvette Kokee & Martin Jan Kraak Boeksamenvatting Wilskracht, Tom Luken Cartoon PRAKTIJK Moedig chronisch zieke medewerker aan om open te zijn, Cobi Wattez Casus: Disrespect, Vakgenoten geven advies 50-plus-heren begeleiden naar ander werk - Moeilijk of makkelijk?, Jolet Uilenberg De weg is het doel - Actief werken aan ontwikkeling vergroot toekomstbestendigheid, Connie van der Zwan, Ineke van den Berg, Yvette Kokee De wet van de remmende voorsprong - Arbeidsparticipatie van werknemers met een arbeidsbeperking bij PostNL Pakketten, Yvette Kokee & Liesbeth Bezem Loopbaanlezen, Crit Jamin KENNIS & KUNDE Levensfasebenadering door hr, Klaske Veth Vacatures: meten is weten?, Peter Donker van Heel Loopbaankeuzes en de invloed van het brein, Marinka Kuijpers & Ria van Dinteren Leren of verdedigen? Hulp bij reflectie - Je gedrag en je overtuigingen daarbij, Kristin Dekkers De beste weg naar de sollicitatietafel, Aaltje Vincent OPINIE & DISCUSSIE Afwijzing, Jorrit Maes Column: Wat wil je nou eigenlijk? Els Ackerman Onbewuste bekwaamheden in de loopbaancoaching, Aaltje Vincent Boeken Wilskracht In de modebranche zie je vaak dat de wintercollectie in de zomer wordt gemaakt en dat in de winter de zomercollectie van dat volgende jaar wordt gepresenteerd. Hoewel het maken van een vakblad niet te vergelijken is met de modebranche is er toch een gelijkenis, het vooruit werken. Zo zijn wij in het voorjaar van 2016 al bezig met de thema’s van 2017. Hoe gaat dat in z’n werk? Vóór de zomer hebben wij met de redactieleden een brainstormsessie gehouden over boeiende thema’s voor 2017. Dit is best een ‘ei’ om te leggen. Er zijn een aantal facetten waar wij rekening mee willen houden. Zo stellen wij ons bijvoorbeeld de vraag ‘wat zal in 2017 van invloed zijn op ons vakgebied?’ In maart 2017 zijn er landelijke verkiezingen, willen wij daar aandacht aan besteden en zo ja op welke manier? Wijden wij hier een thema aan of niet? De experimenten met het basisinkomen zijn geleidelijk van start gegaan. Dit kan invloed hebben op de begeleidingsvraag, dus van belang voor onze lezers. Wat melden wij hierover? En in welk thema past dit onderwerp. Uit onze brainstorm kwamen tientallen ideeën die wij, via de mail, hebben voorgelegd aan onze zestienkoppige adviesraad. Uiteindelijk zijn daar vier, naar ons idee boeiende thema’s uitgekomen, die ik graag met je wil delen: - LoopbaanVisie januari 2017 ‘Digitaliseren’ - LoopbaanVisie april 2017 ‘Politiek’ - LoopbaanVisie augustus 2017 ‘Macht & Invloed’ - LoopbaanVisie oktober 2017 ‘Identiteit’ Het hebben van de thema’s is een ding, het daarna vullen met interessante content is het volgende. Gelukkig doen wij dit niet alleen. Half september zijn wij, de redactie, op een zeer warme namiddag, samengekomen met de adviesraadleden bij Beeld en Geluid in Hilversum. Onder het genot van een hapje en een drankje is er intensief nagedacht en zijn er ideeën geopperd wat nou boeiende artikelen of mensen zouden zijn die ons loopbaanprofessionals en jobcoaches iets kunnen bieden. De adviesraadleden geven ons inzichten en toegang tot een groot netwerk. Het zou te ver gaan om hier nu al de uitkomsten met je te delen. Ik wil je wel uitnodigen om, als je een idee hebt of iemand kent die iets kan vertellen over één van de thema’s van 2017, mij hierover te benaderen. Nu weer even terug naar nu, oktober 2016. Op je scherm of in je hand heb je het themanummer ‘Wilskracht’. Hoeveel facetten het onderwerp heeft, lees je in het hoofdartikel van Martin-Jan Kraak en Yvette Kokee. Agnes Brinkhof schrijft over wilskracht in combinatie met verlies. Heb je interesse in de werking van het brein, lees dan het artikel van Ria van Dinteren en Marinka Kuijpers ‘loopbaankeuzes en de invloed van het brein’. Vanuit de commissie Ontwikkeling en Professionalisering van Noloc leveren Ineke van den Berg, Connie van der Zwan en Yvette Kokee een bijdrage met hun artikel aan het toekomstbestendig maken van de loopbaanprofessional. En wie heeft er wel eens een boek gebruikt als loopbaaninstrument? Crit Jamin schrijft erover in zijn artikel over ‘loopbaanlezen’.

€ 6,95

Keerzijde (augustus 2016)

INHOUD THEMA ‘Keerzijde’ (augustus 2016) Een sluipmoordenaar in het doolhof - De donkere kant van de arbeidsmarkt, Jolan Douwes Cartoon, Martin Reekers De kracht van schaduwkanten - Verborgen schatten aan het licht, Martin Thoolen & Wendy Hobbelink Boeksamenvatting: Van deskundige naar trainer, Els Ackerman Als je ‘gewoon’ bent val je dan buiten de boot? - Een inclusieve arbeidsmarkt, Marlies van Venrooij PRAKTIJK Jobcoaching vanuit autisme bekeken - “Eerst de vraag van de student, dan de studie en loopbaan”, Margreet de Vries Hulphond verlaagt drempels - MissionPuppy laat jongeren weer participeren, Jacqueline Kruunenberg Een fijne metgezel - Coachen met ezels, Hay Hilkens Over karresporen, keien, lieverkoekjes en kletskoek - Oratie van Judith Semeijn, Wilma de Haas Als levenslang leren nut heeft, waarom zijn we dan nog niet zover? - Internationale conferentie Life Long Guidance at the Workplace, Martin Jan Kraak KENNIS & KUNDE Zweeds onderwijssysteem: voorbeeld voor ons allen?, Franka Dammerman & Jenk Stronks ATD Career Navigator, Jack van Minden Benut de kracht van het ePortfolio - Onderzoek geeft inzicht, Anita Boerema & Hay Hilkens De waarheid achter vacatures, Aaltje Vincent Job lock: vastzitten op je werk of ‘locked’ in jezelf?, Anna Huysse OPINIE & DISCUSSIE Vast en flex, hoezo verschillend?, Steven Gudde Column: Een beetje van Maggi, Joke Tacoma Wat is de keerzijde van kennis over beïnvloeding?, Fiona Stoop De droom van loopbaanbegeleiding, Mirella Verspiek & Peter van Deursen Boeken Keerzijde De redactie van LoopbaanVisie evalueert regelmatig de inhoud en vormgeving van het vakblad. Een opmerking die af en toe terugkwam was dat ons vakgebied en de verhalen altijd maar weer van een positieve kant belicht worden. Nu zit deze positieve blik, of in ieder geval het positief kunnen benaderen van zaken, wel erg in ons DNA. Toch wilden wij hier wat mee doen. Los van de vraag of de artikelen van LoopbaanVisie een positieve inslag hebben, blijft het feit dat het op de arbeidsmarkt niet altijd rozengeur en maneschijn is. Tot nu toe zijn er nog ongeveer 600.000 werklozen en er komt een steeds grotere discrepantie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De overheid roept allemaal stimuleringsmaatregelen in het leven en wil graag een inclusieve arbeidsmarkt. Er is een grote groep migranten die op korte termijn een plek moet krijgen op de arbeidsmarkt. Veel uitdagingen waar de loopbaanprofessional dagelijks in meer of mindere mate mee te maken heeft. Deze keer dus een uitgave met een aantal artikelen met een wat meer pessimistische inslag. ´Een sluipmoordenaar in het doolhof´, is een artikel van Jolan Douwes. Zij belicht hierin een andere kant van de arbeidsmarkt, met uitbuiting en gezondheidsrisico’s voor laagopgeleide werknemers. Martin Thoolen en Wendy Hobbelink laten je in hun artikel naar de schaduwkant van jou als loopbaancoach kijken en zij benadrukken hoe belangrijk het is om hier kennis van te hebben. Of lees het artikel over de schaduwkant van de stimuleringsmaatregels op de arbeidsmarkt. Zorgen deze maatregelen nu voor insluiting of juist voor buitensluiting? Anna Huysse geeft in haar artikel antwoord op de vraag hoe het komt dat mensen vastzitten in hun werk en geen actie ondernemen om dit te veranderen. Ze noemt dat ‘job lock’. Vacatures zijn als verbinder tussen werkzoekende en werkgever onderdeel van de arbeidsmarkt. Hoeveel vacatures zijn er nou? Aaltje Vincent geeft ons zicht op de waarheid achter vacatures. Vrolijkheid ga je terugvinden in het artikel over de stichting MissionPuppy van Jacqueline Kruunenberg. Ze beschrijft hoe honden ervoor kunnen zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking deel kunnen nemen aan het arbeidsproces. Ontroerend om te lezen hoe deze trouwe viervoeters eigenlijk ook een loopbaan hebben. Lees ook het tweede deel van Franka Dammerman over de ontwikkelingen op de Zweedse arbeidsmarkt en de rol van de overheid daarin. En natuurlijk besteden we in dit nummer aandacht aan Judith Semeijn, die op 10 juni haar oratie uitsprak. Zij is benoemd tot bijzonder hoogleraar Human Resource Management, in het bijzonder Loopbaanmanagement, een leerstoel bij de faculteit Management, Science & Technology aan de Open Universiteit. Wilma de Haas van het redactieteam van Noloc heeft haar hierover geïnterviewd. Om terug te komen op de eerder gehouden evaluaties, wij hechten waarde aan de beleving en de wensen van de lezers. Mocht je een suggestie hebben voor een thema, een auteur of een artikel, laat het ons dan weten via hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl

€ 6,95

Samenwerken (april 2016)

INHOUDSOPGAVE THEMA ´SAMENWERKEN´ (april 2016) Samenwerken: eenvoudiger dan je denkt - Hoe je gedoe haalt uit samen werken, praten en vergaderen, Harm Branbergen Samenwerking vraagt om een stevige professionele identiteit - Persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling en samenwerkingsrelaties, Yvette Kokee & Martin Jan Kraak Jobcoachen doe je er niet zomaar even bij, Jacqueline Kruunenberg Door samenwerking je dienstverlening verbeteren, Marc Gnodde Boeksamenvatting: Het complete loopbaanboek, Tineke Oostveen PRAKTIJK Talentmanagement met oog voor passie en resultaat, Sijbe Bonsma & Sigrid van der Laan Duurzame re-integratie voor ondernemers - Pleidooi voor support, Sigrid Jansen Van droom naar realiteit - De impact van taalachterstand op de loopbaan, Fenna Bongers & Hay Hilkens Talentcoach: samenwerken aan talenten, Liesbeth Bezem Casus: Starre werkgever - Vakgenoten geven advies Re-integratie ontspoort, Jan Willem Menkveld & Rien Hordijk Zweeds onderwijssysteem richt zich op arbeidsmarkt, Franka Dammerman & Jenk Stronks Loopbaanbegeleiding vanuit niet-westers perspectief - Interview met Gideon Arulmani, Gert van Brussel KENNIS & KUNDE Helpt arbeidsmarktinformatie bij vinden van werk? Paul Muller Werken aan wat werkt - Progressiegerichte loopbaancoaching, Tessa Faber Geneeskunde is topsport met veel stress, Andre Lollinga Ontluisterende blik in eigen spiegel - Onderzoek naar drempels voor loopbaanbegeleiding, Jef van Beckhoven, Carolien Huisinga, Willem de Jong & Jan Schuitemaker Zzp-schap als loopbaanstap - Kansen, maatwerk en bevlogenheid, Sippy van Akker OPINIE & DISCUSSIE Hoe overleven jongeren op de arbeidsmarkt van morgen? Sonia Sjollema, Aukje Nauta & Siebren Houtman Column: Samen of alleen? Els Ackerman Cartoon, Martin Reekers Online aanbevelingen broodnodig, Aaltje Vincent Boeken Samenwerken Anderhalf jaar geleden startten Marlies en ik onze samenwerking als co-hoofdredacteuren en schreven we ons eerste gezamenlijke voorwoord voor LoopbaanVisie. In dit nummer over het thema ´Samenwerken´ doen we het een laatste maal. Ik stop namelijk als co-hoofdredacteur. De belangrijkste reden is dat ik steeds sterker de behoefte voel om met 'de theorie' verder te gaan. Ik ben bezig met de voorbereiding van twee wetenschappelijke artikelen over onder andere reflecteren, zelfsturing en mindfulness. Verder ben ik begonnen aan een proefschrift. Ik heb het gevoel dat ik als bijna 64-jarige niet al te lang moet wachten om deze 'eieren' uit te broeden. Om daar beter mee op te kunnen schieten, moet ik iets anders laten vallen. Dat is LoopbaanVisie geworden. Op de achtergrond speelt mee dat LoopbaanVisie nu een hoofdzakelijk digitaal medium wordt. En dat uit de laatste evaluaties steeds blijkt dat de meeste lezers meer belangstelling hebben voor praktijk dan voor theorie. Het was mooi om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vakblad. Mijn samenwerking met Marlies, de redactie en de mensen van uitgever Kloosterhof heb ik als bijzonder vruchtbaar en prettig ervaren. Bij hen is de (digitale) toekomst van LoopbaanVisie in goede handen, getuige dit eerste nummer dat zonder mijn inbreng tot stand is gekomen. Als auteur en lid van de adviesraad zetten we de samenwerking voort. Op een mooie toekomst voor de professie en het vakblad! Tom Luken Tom, veel succes met wat de komende tijd je gaat brengen, dank voor de fijne samenwerking. Wij zijn blij dat je voor LoopbaanVisie blijft schrijven en dat je in de adviesraad ons blijft voeden met jouw kennis. De kracht van samenwerking komt in dit themanummer aan bod in het artikel van Marc Gnodde, waarin twee experts beschrijven hoe hun samenwerking hen verrijkt in hun professie. Een tastbaar resultaat van een samenwerking tussen Noloc en uitgeverij Boom Nelissen is Het complete LoopbaanBoek. Tineke Oostveen heeft hier een review over geschreven. Nieuw in dit themanummer is een casus met de reactie van loopbaanprofessionals. Op deze manier hopen wij jullie ideeën te geven hoe om te gaan met lastige situaties in de praktijk. Tessa Faber heeft voor Noloc een aantal workshop gegeven, met als thema ‘progressiegerichte coaching’. Voor diegene die dat gemist hebben is er in LoopbaanVisie een verslag van deze methodiek. In dit nummer ook een warm welkom aan de jobcoaches die begin dit jaar voor een vorm van ‘samenwerking’ met Noloc hebben gekozen. Redactielid Jacqueline Kruunenberg, zelf een jobcoach, geeft ons een kijkje in dit prachtige vakgebied. Fenna Bongers en Mark Aerts vertellen hoe kinderen die sinds kort in Nederland wonen in de Internationale schakelklas (ISK) in Venlo de Nederlandse taal leren en welke obstakels zij tegenkomen gedurende hun vervolgopleidingen. Heb je interesse in loopbaanbegeleiding in niet-westerse emerging economies, lees dan het interview van Gert van Brussel met Gideon Arulmani. Een aanrader. Veel leesplezier! Marlies van Venrooij

€ 6,95

Kanteling (januari 2016)

INHOUD THEMA ‘KANTELING’ (januari 2016) De digitale revolutie - Leven in een verandering van tijdperken, Mirjam Gaasterland Wat brengt mensen in beweging? - Van pamperen naar empoweren, Martin Jan Kraak Zo blijf je toekomstbestendig, Stephen Steijger Boeksamenvatting Je Binnenste Buiten, Martin Jan Kraak PRAKTIJK Begeleiding van een Wajongere naar werk - Vallen en opstaan, Guus Janssen Wet Werk en Zekerheid in perspectief, Liesbeth Bezem & Marie-Madeleine Claassen Schatgraven tijdens het Loopbaancongres 2015, Martin Jan Kraak Afgestudeerden hoeven niet onder hun niveau te werken, Pieter Vermeer Begeleiding bij een chronische aandoening - Stevig fundament, Annemiek de Crom & Tamara Bijleveld-Coene Opgeleid om uit te vallen - Studierendement niet-westerse allochtonen ernstig onder druk, Martin Reekers “Je gaat het pas zien als je het door hebt” - Over een professie zonder positie, José Otten KENNIS, KUNDE EN ONDERZOEK Angst en onzekerheid werken verlammend - Provocatief coachen, Erica Risiglione Kennismaken met Judith Semeijn - Bijzonder hoogleraar loopbaanmanagement, Marlies van Venrooij Reshoring, de banenboemerang - Terughalen productie uit lagelonenlanden leidt tot nieuw werk, Adrie Spruijt OPINIE EN DISCUSSIE Kanteling - Een persoonlijke visie, Tom Luken Dobbelen, Joke Tacoma Binnenkort te openen: Regionale Loopbaan Adviescentra, Jenk Stronks Talentmanagement en duurzame inzetbaarheid hand in hand - Loopbaanadviseurs en strategisch hrm, Elles Meinster-Prinsen Kanteling, Fiona Stoop Cartoon, Martin Reekers Boeken Kanteling Jan Rotmans is de grondlegger van nederlandkantelt.nl. Kanteling heeft volgens deze website te maken met “een nieuwe orde en een beweging creëren”. Bijvoorbeeld de overgang van een oude economie naar een nieuwe, waarin start-ups de nieuwe standaard worden en de oude garde op die manier dwingen tot verandering. De nieuwe standaard wordt ook meer kleinschalige en particuliere samenwerkingen, ieder met zijn eigen expertise op gelijkwaardig niveau. Denk hierbij aan Peerby, Airbnb of BlaBlaCar, initiatieven waarbij particulieren hun bezittingen delen – gratis of voor een klein bedrag. Zo hoorde ik laatst op de radio dat er steeds meer buurten komen, waar mensen door het plaatsen van zonnepanelen op grote schaal, of een windmolen in de achtertuin, zelf hun energie op willen wekken; een nieuwe manier van samenwerken. Waar deze mensen tegenaan lopen is de bureaucratie van wetten en regels waar zij aan moeten voldoen, de ouderwetse regeldruk. Het is een mooi initiatief, een voorbeeld van een nieuwe economie én een bedreiging voor de gevestigde energieleveranciers. Stel dat iedereen zijn eigen energie op zou gaan wekken, wat betekent dit dan voor de Eneco’s en de Nuons in deze wereld? Zij worden door deze nieuwe initiatieven gedwongen om op zoek te gaan naar een nieuw businessmodel, anders vallen zij buiten de boot. Wat betekent dit soort kantelingen nu voor ons als loopbaanprofessionals? Ik denk heel veel. Door deze kanteling gaat de arbeidsmarkt er anders uitzien: hoe je werk vindt (online), hoe je werk uitvoert (flexwerken) en het soort werk (meer kennisgedreven). Stel dat Eneco meer een doorvoerluik gaat worden van particuliere energie, dan heb je kans dat binnen deze organisatie een ander soort medewerker nodig is. Vooral bij start-ups zie je dat het winstoogmerk minder belangrijk is. Het gaat meer om een periode van ontwikkeling en minder om groei. Het kan dus zijn dat je als medewerker voor de ontwikkelperiode bent aangenomen en dat je daarna overbodig wordt. Als je als loopbaanprofessional hierop inspeelt, dan kun je de organisaties en de mensen die je begeleidt helpen om zich op korte of lange termijn hierop voor te bereiden. Dit geeft volgens mij aan ons vak een extra dimensie. In dit nummer staat in het themagedeelte een inhoudelijk artikel ‘De digitale revolutie’ van Mirjam Gaasterland. Zij beschrijft hoe “de traditionele wereld van werk” aan het veranderen is. Ook het artikel van Martin Jan Kraak ‘Van pamperen naar empoweren’ zegt iets over kanteling in de manier van loopbaanbegeleiding. In het praktijkgedeelte vind je onder andere een artikel van Adrie Spruijt over reshoring. Reshoring is een duidelijke kanteling op de arbeidsmarkt: de ommezwaai van ‘alles outsourcen’ in de jaren tachtig naar werkzaamheden terughalen naar Nederland. Een mooi initiatief wordt beschreven in het artikel van de DeBroekriem over ‘opstartbanen’. In samenwerking met Monsterboard roepen zij werkgevers op om jongeren een kans te geven om werkervaring op te doen. Ben je geïnteresseerd in hr-zaken, lees dan het artikel van Elles Meinster, ‘Loopbaanadviseurs dragen een steentje bij aan strategisch hrm’. Zij voorspelt dat de loopbaanadviseur in de toekomst verantwoordelijk is voor de kwalitatieve bezetting binnen een organisatie. Diegenen die met smart zitten te wachten op het derde artikel van Aaltje Vincent, moeten wij deze keer teleurstellen. In april zal zij haar reeks weer vervolgen.

€ 6,95

Zekerheid (volledige uitgave, 23 artikelen)

INHOUD THEMA 'ZEKERHEID' (oktober 2015) Leef moedig, maar let op! Omgaan met risico’s in werk en loopbaan, Gert van Brussel Werkzekerheid in de flexibele arbeidsmarkt, Martin Jan Kraak Darwin en onze behoefte aan zekerheid. Biologisch grenzen aan leermogelijkheden, Patricia de Wit PRAKTIJK Loopbaancoaching als een bestemmingsreis door de leegte, Erik Schutten Investeren in mobiliteit van callcentermedewerkers. Coachende manager, Rob Groeneveld Motivatie en onzekerheid van studenten. Een analyse van de overgang naar het hoger onderwijs, Annerieke Oosterwegel Tussen twee vuren. Werkende mantelzorgers, Wil Anker Zonder mentale veerkracht kun je niet goed ondernemen. Risico en onzekerheid, Jacqueline Jumelet De nieuwe ketenregeling onder de Wet Werk en Zekerheid. Geeft dit flexwerkers meer zekerheid?, Harriët Strik De lunch met Jenk Stronks, Marlies van Venrooij Hoe ‘zekerheid’ en ‘leuk’ elkaar in de diepte vinden, Mirjam Windrich KENNIS, KUNDE EN ONDERZOEK Wat doe ik als mijn baan verdwijnt? Administratieve beroepen, Freek Kalkhoven & Kees van Uitert Wie kiest voor een (loopbaancoach) opleiding?. De invloed van een onzekere arbeidsmarkt, Marc Gnodde Investeren in de loopbaandialoog verdient zichzelf terug. Onderzoek naar de stimulering van loopbaanflexibiliteit, Cis Groen, Edith Schoonbrood-van den Dijssel, Martin Jan Kraak, Sabina Ritsema–Brammer & Yvette Kokee Werk vinden met social media, Aaltje Vincent Wie durft? Belemmerende emoties oplossen met EFT, Yvonne Toeset De paradox van verplicht vrijwilligerswerk. Hoe empowerment en employability conflicteren, Thomas Kampen OPINIE EN DISCUSSIE Cartoon, Martin Reekers De toekomstvisie van een historica. Nieuwe tijden, Eveline den Boeft Loopbaanprofessionals staan op kruispunt. Uitkomsten Noloc-enquête roepen op tot pro-activiteit, Ineke van den Berg & Connie van der Zwan Wassen Reynaert en Van Aken echt witter dan wit, Jouke Post EN VERDER... Zekerheid, Els Ackerman Tony Watts neemt afscheid Review ‘Career Development Policy & Practice: The Tony Watts Reader’, Annemarie Oomen Boekbesprekingen De behoefte aan ONzekerheid Eens interviewde ik een werknemer in de Metaal. Hij werkte al vele jaren in Hal 1 en vertelde dat hij nooit in Hal 2 was geweest. Deze man had nooit de behoefte gevoeld om door de deur te stappen die beide hallen van elkaar scheidde. En zijn baas had hem er nooit toe aangemoedigd. Dat wij mensen verlangen naar zekerheid, lijdt geen twijfel. Deze behoefte komt in dit themanummer van LoopbaanVisie uitgebreid aan de orde. Hier is alvast een voorproefje. "Onzekerheid en risico’s wil men evenals pijn zoveel mogelijk vermijden", schrijft Gert van Brussel. "Onzekerheid belemmert mobiliteit", stelt Martin Jan Kraak. Patricia de Wit refereert aan de piramide van Maslow. Zekerheid komt daarin na de behoefte aan slaap, eten en drinken op de tweede plaats. Toch hebben wij mensen – jongere overigens meer dan oudere – ook behoefte aan ónzekerheid. Waarom zouden we anders gokken, bergbeklimmen, paddo's eten, vuurwerk afsteken, voetballen, rellen trappen, ons in 'Ik vertrek' avonturen storten of soms ondanks alles uit vrije wil een gouden kooi verlaten? Waarom heeft de verboden deur in het sprookje zo'n onweerstaanbare aantrekkingskracht? Onze behoefte aan zekerheid wordt problematisch in een wereld die zich snel ontwikkelt naar een onvoorspelbare toekomst. Werk biedt steeds minder zekerheid. Ook daarover valt in deze LoopbaanVisie het nodige te lezen, bijvoorbeeld "De flexschil zal in 2020 doorgegroeid zijn naar 30 procent van de beroepsbevolking". Turbulente ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, techniek, economie en maatschappij zullen veel nieuwe onzekerheden met zich meebrengen. We hebben dat te accepteren, of liever, we kunnen dat maar beter verwelkomen. Wat is het jammer dat kinderen en jongeren hun natuurlijke verlangens en competenties op het gebied van onzekerheid, die ze later erg nodig zullen hebben, zo snel afleren. Gisteren las ik in de krant dat ouders steeds banger worden dat hun kinderen iets overkomt. Bij Kruidvat verkoopt men nu de Spotter. Met dit apparaatje worden kinderen met GPS gevolgd en binnen een virtueel hek gehouden. "Nooit meer ongerust" is het motto. De verkoopverwachtingen zijn hooggespannen. Met alle respect voor de ongerustheid van ouders – wat betekent dit voor de ontwikkeling bij hun kinderen van durf, verantwoordelijkheidsgevoel en het omgaan met vrijheid? Ligt hier niet juist de basis voor competenties die later in de loopbaanontwikkeling onmisbaar zijn? Annerieke Oosterwegel legt uit dat ook in ons onderwijs vicieuze cirkels te doorbreken zijn, die krampachtigheid en faalangst aanwakkeren. Veel volwassenen en ouderen zullen het omgaan met onzekerheid opnieuw moeten leren. Het hoofdartikel van Gert van Brussel geeft hiervoor waardevolle aanwijzingen evenals dat van Cis Groen en collega's. Voor het volgende nummer van LoopbaanVisie houdt de lezer een artikel te goed van Martin Jan Kraak over hoe bedrijven hun medewerkers in beweging kunnen krijgen. Echte werkzekerheid zullen we in de toekomst in onszelf moeten vinden. In het vertrouwen dat we dingen kunnen leren waar behoefte aan ontstaat. En dat exploreren en proberen nieuwe deuren zal openen waarvan we het bestaan niet eens vermoeden.

€ 6,95

Beloning (volledige uitgave, 28 artikelen)

INHOUD THEMA 'BELONING' (augustus 2015) Beloning en waardering - Trends, discussies en ontwikkelingen, Yvette Kokee & Martin Jan Kraak Mobiliteit als beloning - Motiverend effect, Ad de Beer Debat over basisinkomen. Utopie of haalbare (r)evolutie? - Onvoorwaardelijk Basisinkomen voor iedereen, Yolande Zelders De goesting komt uit België - De KernTalentenmethode, Frans Corten PRAKTIJK Loopbaancoaching als positieve impuls - Voor zowel individu als bedrijf, Arjan Kropman ‘Wat is hierop uw antwoord?‘, Viola Majoie  Iedereen kan iets betekenen voor een ander - Bij Katrien, een bijzonder burgerinitiatief, Jacqueline Kruunenberg Waarom doen mensen oms dingen voor niets? - Trots als beloning, Ad Weijters Mensen Met Mogelijkheden - Meedoen is beter dan afzonderen, Marja Blok U-marketing is een must - Waarom je twee manieren van marketing & sales in the pocket moet hebben, Hiel Terpstra Earn what you’re really worth, Peter van der Ven Van ellebogenwerk naar co-creatie - Hoe loopbaanprofessionals de arbeidsmarkt kunnen kantelen, Maarten Freriks De lunch met Harm Jan van Dijk, Marlies van Venrooij Re-integratie geheel in eigen hand, Ria Freijsen & Jacqueline Kruunenberg De ontwikkeling van studieloopbaancoaching - Een inkijkje bij de Hogeschool Rotterdam, Martin Reekers Eigen Risico Drager voor de WGA.- Wat betekent dit voor een werkgever?, Zóe Houbolt KENNIS, KUNDE EN ONDERZOEK De spanning tussen zelfkennis en flexibiliteit - Het waarom en wat van het project ‘Een ACT toolkit voor LOB’, Tom Luken & Albert de Folter ‘Werken aan Leuk Werk’ - Loopbaanmobiliteit in de praktijk, Evert Hatzmann Creatief, expressief en reflectief begeleiden - Loopbaanschrijven, Reinekke Lengelle Hoe lees je alle onderzoeken? - Arbeidsmarktnieuws, Aaltje Vincent OPINIE EN DISCUSSIE Loopbaanprofessionals vervreemden mensen van het leven - Een levensprofessional gevraagd, Teun van Aken & Wouter Reynaert Zelfontplooiing als sleutel - Een dieptepsychologische benadering, Nicole Brentjens Het spel en de knikkers, Tom Luken Ervaren coaches worden steeds meer levenscoach - Loopbaanprofessionals brengen mensen met het leven in contact, Marc Gnodde Leven en laten leven, Els Ackerman EN VERDER Loon, Joke Tacoma Social media als beloningskanaal, Fiona Stoop Boekbesprekingen Met een portemonnee vol geluk naar de Albert Heijn  Begin juni zag ik bij ‘RTL late night’ een dame die was uitgenodigd om als ervaringsdeskundige te praten over pesten op het werk. Zij was langdurig gepest, waardoor zij uiteindelijk drie maanden thuis heeft gezeten. Het was haar teveel geworden. Haar verhaal was interessant. Het pesten had ervoor gezorgd dat zij min of meer gedwongen werd om over haar loopbaan na te denken. Uiteindelijk is zij een andere richting opgegaan. Zij runt nu een stichting waarmee zij werkgeluk zichtbaar maakt binnen bedrijven. Deze stichting richt zich op bedrijven die het ‘gelddenken’ hebben losgelaten en gaan voor ‘geluk als economisch model’. Ook dit laatste maakte het tot een interessant interview.  Dat klinkt mooi en ik grapte tegen mijn man dat ik langs onze hypotheekverstrekker ga met het voorstel dat ik wil betalen in ‘geluk’. Ik stel het mij dan zo voor dat ik iedere maand langs ga om te betalen met een knuffel of een leuke grap. Misschien een beetje een flauwe reactie, maar het raakt wel de discussie over wat werk je kan opleveren. Welke vorm van beloning kun je ontvangen? Gaat het om geld of mag je meer verwachten? Ik heb het idee dat er de afgelopen jaren meer en meer gekeken wordt naar een economie en een arbeidsmarkt waar ruimte moet zijn om je te ontplooien en waar ook geluk en plezier van belang zijn. Veel bedrijven hanteren nog steeds de norm rendementsdenken. Ze proberen zo veel mogelijk winst te maken. Daarentegen willen de meeste werknemers graag plezier ervaren en zich verder ontwikkelen.  Een boeiend onderwerp in dit geheel is de discussie over het basisinkomen. Een van de argumenten om dat te introduceren, is dat met een basisinkomen mensen meer ruimte krijgen om te doen wat zij willen. Dus niet alleen werken voor het geld, maar ook voor plezier en geluk. Yolanda Zelders heeft hier een boeiend, prikkelend stuk over geschreven.  Welke beloning iemand wil ontvangen, is voor iedereen anders en kan ook veranderen gedurende iemands leven. Maar tot nu toe geldt dat iedereen munten nodig heeft om te voorzien in het levensonderhoud.  Voor mij is het iedere keer weer een beloning om samen met een gedreven club mensen een vakblad te maken waarin vakgenoten willen delen wat hen bezighoudt en waar zij belang aan hechten. Yvette Kokee en Martin Jan Kraak geven in hun artikel een overzicht van de ontwikkeling van beloning door de jaren heen. Ad de Beer vraagt in zijn artikel of naast een salaris, interne mobiliteit niet als beloning moet worden aangeboden. Verder lees je in dit nummer van LoopbaanVisie een artikel van Maarten Freriks over een nieuw initiatief om werkzoekenden zelf hun baan te laten creëren, Innovatiebanen geheten. Jouw baan is jouw toegevoegde waarde aan een bedrijf. Aaltje Vincent begint met een reeks artikelen over het lezen en interpreteren van arbeidsmarktonderzoeken.  Veel leesplezier – en mocht je willen reageren op een van de artikelen, dan kan dat via hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl

€ 6,95

Werk vinden (volledige uitgave, 25 artikelen)

INHOUD THEMA 'WERK VINDEN' (april 2015) Van ritueel naar goed werkgeverschap, Paul Stallenberg Meer dan werk zoeken, Doreen Admiraal & Harrie van den Brand Dé loopbaancoach bestaat straks niet meer, Guido Welter & Corrie Verkerk Dress for Success, Martin Reekers Werkloosheidscijfers in beeld, Robert de Vries PRAKTIJK Begeleiding bij re-integratie, Hanneke Wessels Kunst en loopbaanonderhoud, Louise de Vries Lentsch Timing: de nieuwe code voor werk vinden, Tolja van de Bilt Van WW tot eigen bedrijf, Jules Frenay Kwaliteiten voor de 21ste eeuw, Martin Reekers Waar blijft die baan?, Els Ackerman Video steeds belangrijker in sollicitatieprocedure, Martin Broekhuis De lunch met Dagmar Bloeming, Marlies van Venrooij Professies onder vuur - De toekomst ligt in het verleden KENNIS, KUNDE & ONDERZOEK Op zoek naar veerkracht, Fabian Dekker Toptalent zoekt toekomst, Claartje van Sijl Waarom komen werkloze 50-plussers moeilijk aan een baan?, Sarah Vansteenkiste, Nick Deschacht & Luc Sels OPINIE EN DISCUSSIE Werkzoekende beste af met allround coach, Yvonne van Holsteijn Breder werken, Jacqueline Kruunenberg & Els Ackerman Laat de werknemer zelf kiezen, Tom Spitters Werksite: meerwaarde betwist, Stijn Happel Werksite: een voorlopig laatste woord, Tom Luken EN VERDER Column: Werk vinden, Els Ackerman Facebookvrienden kunnen helpen, Aaltje Vincent Boekbesprekingen Cartoon Werk zoeken, vinden en creëren 'Werk vinden' roept bij mij direct beelden op. Een zo'n beeld is over hoe het in menige (Amerikaanse) speelfilm gaat. Je koopt een krant, neemt plaats op een bank in een park of in een café, zoekt de pagina met personeelsadvertenties, omcirkelt met een ballpoint de eerste die je wel wat lijkt, en in de volgende scène heb je het gewenste werk. Soms zit er nog een sollicitatiegesprek tussen, maar daarin is de baas met wat humor en zelfvertrouwen makkelijk te overtuigen. "You're hired." Hier en nu gaat het heel anders. Gisteren sprak ik een jonge psycholoog, met een master klinische neuropsychologie. Hij werkt nu al meer dan een jaar als bordenwasser in een zorginstelling. Enkele weken terug een jonge vrouw met twee masters (culturele antropologie en rechten), die al geruime tijd vrijwilligerswerk doet. Het lukt ze niet om werk te vinden dat aansluit bij hun opleiding. Een lot dat veel jongeren delen. De jeugdwerkloosheid in Nederland, gedefinieerd naar internationale maatstaven, bedraagt 11 procent. In sommige andere landen is het nog veel erger. In Griekenland is ruim de helft van de jongeren van 15 tot 24 jaar werkloos. Ik werd er in een restaurant bediend door een gepromoveerd oceanograaf. De omslag van LoopbaanVisie illustreert hoe moeilijk het is om de weg naar geschikt werk vinden. Het symboliseert dat een goede baan – of misschien wel dé goede baan heel ver weg ligt. En dat je met behulp van anderen gericht moet zoeken. Maar waar moet je je verrekijker op richten? In feite is het een misleidend beeld. In de huidige werkelijkheid is werk vinden meestal niet zozeer een kwestie van gericht zoeken, maar meer van openstaan en van kansen grijpen. Van op allerlei manieren exploreren en netwerken. Niet alleen naar buiten kijken, maar ook naar jezelf: Wat bezielt je? Wat houdt je tegen? En vervolgens mogelijkheden naar je hand zetten of zelf mogelijkheden scheppen. Dus van werk zoeken, naar werk vinden, naar werk creëren. Als dat niet lukt middels een dienstverband dan aan de slag als zelfstandige. De nu bijna een miljoen zzp'ers zijn een teken aan de wand. De ontwikkelingen op het gebied van werk vinden volgen elkaar snel op. Deze editie van LoopbaanVisie biedt de loopbaanprofessional een impressie van de huidige state of the art. Met in het themagedeelte artikelen over het belang van uiterlijk en kleding bij werk vinden, ontwikkelingen in de samenwerking en mobiliteit tussen organisaties en de begeleiding van jongeren met bijzondere leer- of ondersteuningsbehoeften. Het praktijkgedeelte biedt verhalen over spoor 2 re-integratie, jezelf presenteren met een sollicitatievideo, geavanceerde vacaturesites, de hbo-stage, ontwikkelingen in het beroep bakker en het combineren van loopbaanwerk met kunstenaarschap. Het kennisgedeelte bevat stukken over de aanpak van jeugdwerkloosheid, de specifieke problemen in de begeleiding van intellectueel toptalent en de vraag waarom ouderen moeilijker werk vinden dan jongeren. Tot slot biedt LoopbaanVisie voer voor discussie, onder andere over Werksite, een site die tot doel heeft te bemiddelen tussen vragers en aanbieders van loopbaandiensten. We hopen met deze LoopbaanVisie loopbaanprofessionals kennis en inspiratie te bieden om cliënten nog beter te begeleiden bij het zoeken, vinden en creëren van bevredigend werk.

€ 6,95

Ontslag (volledige uitgave, 23 artikelen)

INHOUD THEMA 'ONTSLAG' (januari 2015) Nederland moet in beweging komen, Willem Wijnen Banen op de tocht, Tinka van Vuuren & Rien Seip Ontwikkelingen in werkgelegenheid, Tom Luken Wie ben jij zonder baan?, Eric van Lierop & Nannette Mees NICE werkt aan een internationaal profiel voor de loopbaanbegeleider, Frans de Blocq & Inge van der Putten PRAKTIJK De hele week schrijven, Mirjam Windrich Stappen zetten in zelfontplooiing, Annemieke Lobbezoo Roer om na ontslag uit eigen bedrijf, Jolanda Verweij Loopbaancoaching: assess op motivatie en bevlogenheid, Martijn Bakker Bruggen slaan tussen verschillende culturen, Ria Freijsen Van ontslag naar talenten en drijfveren, Annet Brinkhuis De lunch met Frans van Veen, Marlies van Venrooij Boeksamenvatting: Ik ben integer, jij bent integer, Els Ackerman Kanttekening: 'Als ondernemer ben ik de nieuwe melkkoe' KENNIS, KUNDE EN ONDERZOEK Wijzigingen in wet- en regelgeving 2015 en 2016, Marlies van Venrooij Hoe een koe een haas vangt, Jouke Post, Yvette Kokee, Djack Littel & Lidia van Engeland Levensloop van inloed op pensioenplannen, Marleen Damman OPINIE EN DISCUSSIE Houd mensen bij ontslag binnenboord, Rex Feenstra Astrologie en andere kwesties voor de loopbaanprofessie, Tom Luken EN VERDER Loopbaancongres 2014, Marlies van Venrooij Column: Geluk, Joke Tacoma Social media bij ontslag, Fiona Stoop Boekbesprekingen Cartoon Martin Reekers Wie komt er ‘beter’ uit Iedereen kent wel iemand die recentelijk ontslagen is of die de dreiging daartoe heeft ervaren. In mijn inner circle heeft mijn zwager onlangs zijn baan verloren en bij een goede vriend is het bedrijf waarvoor hij werkzaam was over de kop gegaan. Voor beide heren was het balen, maar zij zagen er ook de voordelen van in. Zo had mijn zwager nu de tijd om zijn dochter aan te moedigen tijdens haar deelname aan het WK kanopolo in Frankrijk. Op werkgebied heeft hij de overstap gemaakt van een functie als financiële controller naar een baan als docent. Die goede vriend is twee maanden gaan reizen in Thailand en is nu bezig om zijn eigen bedrijf verder te laten groeien. Twee verhalen van mensen die er ‘beter’ uit zijn gekomen. Mijn werk heeft de afgelopen vijf jaar voor een groot deel bestaan uit het begeleiden van medewerkers die onderdeel waren van een reorganisatie. Het valt me op dat het veel mensen niet lukt om er ‘beter’ uit te komen, laat staan ‘goed’. Elke dag lees je in de krant dat bedrijven reorganiseren of failliet gaan en dat er grote groepen mensen op straat komen te staan. Niet al deze reorganisaties en faillissementen halen het nieuws. Ook veel kleine bedrijven ontslaan mensen. Ontslagen worden bij een groot bedrijf heeft vaak als ‘voordeel’ dat er een sociaal plan moet worden opgesteld. Medewerkers krijgen hierdoor outplacementondersteuning, tijd om aan de situatie te wennen en mogelijk ook nog een zak met geld om de inkomstenderving te verzachten. Bij kleine bedrijven, die ook veel mensen op straat zetten, is er vaak geen tijd en budget om de ontslagen medewerkers te ondersteunen. Mede voor de mensen die geen financiële of morele ondersteuning krijgen, heb ik in 2011 het boek ´Ontslag! Welke Keuze Maak Jij?´ geschreven. Een ontslag doet veel met een mens; zekerheden worden weggehaald en je toekomst staat op losse schroeven. Wat goed dat wij als loopbaanprofessionals een bijdrage mogen leveren aan het ondersteunen van medewerkers in deze voor velen moeilijke periode. In dit nummer van LoopbaanVisie willen wij daar ook een bijdrage aan leveren. Eric van Lierop en Nannette Mees beschrijven de ‘transitiecirkel’ voor verliesverwerking. Verlies van een baan heeft ook te maken heeft met hechten en jezelf weer welkom voelen. In ‘Simultaan’ een persoonlijk verhaal van een communicatiewetenschapper die na een ontslag in het loopbaanvak terecht is gekomen en dat nu combineert met het organiseren van slow travel trips. Rex Feenstra bepleit in de rubriek ‘Opinie’ dat binnensluiten de regel wordt bij een reorganisatie. In dit nummer ook een wat ´taai´ en nuttig stuk over de WWZ, veranderingen in de duur van de WW en de introductie van de transitievergoeding. Tinka van Vuuren schrijft samen met Rien Seip helder over baan- of arbeidsplaatsonderzekerheid Ik hoop dat wij weer een mooie mix serveren van artikelen die prikkelen, inspireren en je informeren.

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper