logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

Taboe (december 2021)

Editorial Zullen we het hebben over de angst om te sterven? Hebben jullie nog wel seks met elkaar? Heb je dan vannacht wel een slaapplaats? En morgen? Hoe vaak en hoe concreet denk je aan het doden van jezelf? Ben je in je agressie ook wel eens fysiek naar anderen? In dit magazine staan artikelen over onderwerpen die niet of niet gemakkelijk besproken worden. De vragen hierboven kunnen ontwapend zijn of een gesprek op  gang brengen. Dat blijkt in het omgaan met taboes een belangrijke strategie. Als redactie kwamen we, in het begeleiden van schrijven over taboes, ook taboes tegen. Taboes die gingen over privacy, dakloosheid of niet uitgesproken verwachtingen. We ervoeren in het maakproces confrontaties met onze diepe overtuigingen van wat wel of niet mag. Dit werd door het bespreken van deze taboes en het accepteren ervan een waardevolle ervaring. Door het bezig zijn met taboes ging ik meer taboes om me heen opmerken. In gesprekken over anti-vaxxers, nieuwe wetgeving rondom corona beleid en de discussie over 1, 2 of 3G merkte ik een taboe. Het lijkt makkelijker om te discussiëren over wel of niet vaccineren, verdraagzaamheid enzovoort dan stil te staan bij hoe we omgaan met de angst om ziek te worden, gezond te blijven, levenslust te voelen, te sterven. Er waren nog andere thema’s die me opvielen. Zoals het taboe om het gesprek aan te gaan over zelfdoding en dat ik moed nodig heb om daarover door te vragen. En het taboe om anoniem te willen publiceren.  Maar ook in mijn privé leven en praktijk werd ik me bewust van onderwerpen die taboe zijn. Zoals toen ik min of meer argeloos over seks begon tijdens het avondeten en mijn adolescente zonen dat liever als taboe  hielden of het taboe om het oneens te zijn over professionele waarden.   In de maanden dat we met dit thema bezig waren, realiseerde ik me dat er taboes zijn die een functie hebben en misschien niet in alle openheid besproken hoeven te worden. Vanmorgen vroeg ik aan een  tutorgroep wat ze in de sessie geleerd hadden. Een student antwoordde dat hij de diepgang en intensiteit had gevoeld en dat dit ook confronterend was geweest. Een aantal andere studenten keken, zwegen en  iemand zei zacht; het is goed zo. En dat was het! Taboes zijn wellicht onbewust en lokken Spelsituaties uit. Belangrijk dus om als TA professional bewust te zijn, te bespreken wat je opvalt en soms aan de kaak te stellen. In dit magazine lees je artikelen erover. Wat  taboes betekenen bij veranderingsprocessen in organisaties kun je lezen in het artikel van Dave Liefting. Mirjam te Slaa vertaalde een artikel van Helena Hargaden over mannelijkheid en vrouwelijkheid binnen TA  organisaties en gaf een eerlijke, beschouwende mening daarbij. Jennine Rook, een kersverse CTA-professional, beschrijft haar eigen praktijk waar ze veelal werkt met mensen die een christelijke achtergrond hebben. Onze eigen Karen Bruyn ging in gesprek met Sascha Brandse en Gea Hoek over begaafde kinderen en het taboe op het hebben van talent. Koen Bosschaerts las een boek over de spirituele dimensie van  menszijn in verbinding met TA en recenseerde dit. En Moniek Thunnissen nam de rubriek ‘schot in de roos’ voor haar rekening en beschrijft hoe ook na een effectieve interventie het proces van therapie, tijd en  aandacht nodig kan hebben. Ik wens je toe dat je taboes kunt gaan herkennen, waarderen, ontluisteren en bespreken. En dat je er sensitiviteit in ontwikkelt. In ieder geval veel leesplezier gewenst. Beatrijs Dijkman Hoofdredacteur   INHOUD   Editorial, Beatrijs Dijkman Geloofsovertuiging in therapie met transactionele analyse: taboe of hulpmiddel? Jennine Rook De zin en onzin van taboes in verandertrajecten, Dave Liefting Een beeld zegt meer dan duizend woorden! Helena Hargaden Reactie op: A Picture is Worth a Thousand Words! Where is the ‘Feminine Archetype’ hiding in Transactional Analysis? Mirjam te Slaa Hoogbegaafd: Taboo or no taboo, that is the question, Karen Bruyn Bull’s Eye: Schot in of schot naast de roos? Moniek Thunnissen Boekbespreking: Three Paths to Autonomy & Selfactualisation, Koen Bosschaerts TA nieuws

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper