logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|42

  Verslaving (volledige uitgave, 14 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘VERSLAVING’ (november 2016) Verkenning: Het taboe dat verslaving heet, Ingrid Weijnen De opinie van… Reinout Wiers - Pillen? Praten? Trainen!, Christine Beenhakker Column: Kom uit je hok, Saskia Teppema Pioniers: Ervaringsgerichte gezinstherapie - Walter Kempler, Roel & Sonja Bouwkamp Workaholisme, Wilmar Schaufeli & Elze Versteeve PRAKTIJK Caleidoscoop: Transtheoretisch model van Prochaska en DiClemente, Robrecht Keymeulen Uit ’t veld: Counselling bij alcoholverslaving, Vincent Steenbrink Wetenschap: Beloningsgevoeligheid en middelengebruik onder jongeren, Madelon van Hemel-Ruiter Help: Strijdbijl begraven, Markus van Alphen ACTUEEL Issue: Persoonlijk herstel, zingeving en identiteit, Jaap van der Stel Help, mijn dierbare is verslaafd, Marieke Proper Internetverslaving, Herm Kisjes Gelezen Verder lezen over verslaving Verandering “Er is geen verandering van duisternis naar licht, van stilstand naar beweging, zonder emotie.” Carl Gustav Jung Een citaat van Carl Gustav Jung dat in deze tijd van grote veranderingen treffend omschrijft waarmee ik als uitgever te maken krijg. Snelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, automatisering, big data, sociale media enzovoort, brengen tal van emoties teweeg, die ook mij als uitgever van Counselling Magazine raken. Teleurgesteld om aan te kondigen dat Counselling Magazine moet stoppen in zijn huidige vorm. Teruglopende abonnees, weinig adverteerders en vermindering van leden bij de beroepsverenigingen dwingen mij met pijn in mijn hart te stoppen. Een bericht dat ik voor het eerst in het twintigjarig bestaan van Kloosterhof moet brengen. Ik heb het er intern al vaak over gehad, maar als het moment dan daadwerkelijk daar is voel je je verslagen en verdrietig. Gelijktijdig aan deze ontwikkelingen zijn we ruim drie jaar geleden gestart met onze missie ‘Kennis als Kern van Verbinding’ waarbij het delen van kennis centraal staat. Onderdeel van deze missie betreft het platform www.professioneelbegeleiden.nl waar nu al meer dan 30.000 professionals een account hebben en gebruik maken van de content van acht vakbladen. Vanaf 2017 krijgen de leden van de beroepsverenigingen waar we mee samenwerken zonder extra kosten toegang tot de totale content van al onze bladen op ProfessioneelBegeleiden.nl. Een ideale kans voor de beroepsverenigingen om over de grenzen van hun eigen vakgebied kennis te delen. Enthousiast word ik van deze ontwikkelingen en de mogelijkheid om op deze manier te verbinden. Een uitspraak van redactielid Arnold Vermeulen wil ik je niet onthouden: “Het geheim van uitgeven is zo basaal: ‘De lezer raken’! Hoe plaatsen we onszelf als redactie op een stabiele manier buiten de comfortzone waarin leren mogelijk is en blijft voor de lezer.” Graag wil ik mijn dankbaarheid uitspreken naar de redactie, de abonnees, adverteerders en meewerkende beroepsverenigingen. Dank jullie wel en ik hoop dat deze uitgave met als thema ‘Verslaving’ jullie weer weet te raken.

  5,95
  lees meer

  Pillen? Praten? Trainen! Cognitieve training bij verslaving en angst

  Angsten, verslavingen en andere problemen worden gewoonlijk aangepakt met medicijnen en praatsessies. Toch blijven veel mensen machteloos in dergelijk probleemgedrag hangen. Bij verslavingsgedrag spelen, naast bewuste processen, onbewuste processen een belangrijke rol. Wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien dat psychotherapie in eerste instantie vooral bewuste processen beïnvloedt. Recent ontwikkelde cognitieve trainingen werken juist in op de onbewuste processen die een rol spelen bij het in stand houden van de problemen. Ze kunnen daarom een belangrijk aanvulling vormen op de psychotherapeutische interventies.
  1,95
  lees meer

  Kom uit je hok

  Het hondje wordt vastgehouden in een kooitje met scherpe randen en een stekelige vloer. Nergens kan hij zich lekker nestelen. Als hij toch in slaap valt, schrikt hij wakker als hij zich beweegt. Een onmenselijk, onhonds experiment. Het beestje krijgt water en lekkere brokjes maar het is verre van gelukkig. Na een week gaat het luikje open naar een aangrenzend hokje met heerlijk zachte kussens, warmte alom en hetzelfde lekkere eten. Hij steekt zijn kopje naar binnen, snuffelt wat en trekt zich dan weer terug op de harde, puntige vloer. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik heb ook lang in zo’n hokje gezeten. En ik ben er in blijven zitten, ook al stond de deur naar een beter leven al lang op een kier. Hoe komt dat toch?
  Gratis
  lees meer

  Walter Kempler

  Naast zijn consequent relationele kijk is het feit dat Kempler oog had voor het evenwicht tussen zorg voor jezelf en zorg voor de ander een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de gezinstherapie, maar ook van iedere effectieve psychotherapie. En dan met name omdat hij dit principe doortrok naar de therapeut zelf. De nadruk die in zijn zienswijze ligt op de zorg voor de persoon van de therapeut is nog altijd uniek. Geen enkele andere stroming geeft op dezelfde manier aandacht aan de interne oriëntatie en de positie van de therapeut. “Wat wil je en van wie?”, was de vraag die de therapeut zich bij hem met regelmaat moest stellen.
  1,95
  lees meer

  Workaholisme

  Er bestaan veel misverstanden over ‘workaholisme’, een term die eind jaren 60 van de vorige eeuw door Wayne Oates (1917-1999) is gemunt. Hij verwees daarmee, half serieus en half schertsend naar zichzelf in zijn boek ‘Confessions of a workaholic: The facts about work addiction’. Zoals alcoholisme naar een verslaving aan alcohol verwijst, verwijst workaholisme naar een verslaving aan werk, redeneerde Oates, die in het dagelijks leven hoogleraar pastorale psychologie aan de universiteit in Louisville in de Verenigde Staten was.
  1,95
  lees meer

  Transtheoretisch model van Prochaska en DiClemente

  Eind jaren 70 zat ik als verantwoordelijke voor aanmelding en toeleiding van een residentieel behandelprogramma te wachten tot er een druggebruiker met probleeminzicht langskwam. Dat was een ijdele hoop. Spijtig genoeg is een tot verandering ‘gemotiveerde’ drugverslaafde eigenlijk een contradictio in terminis, want afhankelijkheid impliceert dat de persoon juist doorgaat met het schadelijke gedrag, ongeacht de negatieve consequenties van dat gedrag. Ik was niet de enige die met vragen bleef zitten over wat ik dan wel kon doen. Het transtheoretische model van Prochaska en DiClemente gaf ons houvast.
  1,95
  lees meer

  Counselling bij alcoholverslaving

  In het eerste oriënterende gesprek probeer ik altijd voor mijzelf helder te krijgen wat er speelt, waar de cliënt staat en wat die graag zou willen bereiken. Vervolgens onderzoek ik samen met de cliënt hoe de verslaving ingrijpt in zijn leven en bespreek ik de verschillende opvattingen daarover vanuit moralistisch, psychosociaal, neurobiologisch en bio-psychosociaal opzicht. Volledige abstinentie – nu en straks – is mijn insteek om met een cliënt in zee te gaan. Dat heb ikzelf meegekregen uit de Twaalf Stappen en blijkt ook het meest effectief te zijn. “Je hebt al zo vaak geprobeerd te minderen, waarom zou het je nu wel lukken?”
  1,95
  lees meer

  Beloningsgevoeligheid en middelengebruik onder jongeren

  Sinds 1 januari 2014 mogen er aan jongeren onder de achttien jaar geen alcohol en sigaretten meer verkocht worden. Het meest recente rapport van het Trimbos instituut laat zien dat het ontmoedigingsbeleid rondom roken en drinken bij jongeren haar vruchten heeft afgeworpen: er is een daling te zien in het alcohol- en sigarettengebruik onder jongeren. Echter, nog steeds geeft 75% van de zestienjarige jongeren aan dat ze ervaring hebben met het gebruik van alcohol, van wie 60% gemiddeld in een weekend meer dan vijf glazen alcohol drinkt. Daarnaast zegt 40% van de zestienjarigen weleens een sigaret gerookt te hebben, van wie de helft dagelijks rookt (Van Dorsselaer et al., 2016).
  1,95
  lees meer

  Strijdbijl begraven

  Linda en Johan komen bij de counsellor in de praktijk omdat het een weekje goed gaat tussen hen, gevolgd door een week ruziemaken. Het begint met iets kleins. Bijvoorbeeld: Johan komt tien minuten te laat uit zijn werk en dan schiet Linda uit haar slof. Als de afspraak 17.00 uur is, dan is dat volgens haar 17.00 uur en niet 17.10 uur. Johan vindt dat je dat ook weer niet te strikt moet opvatten als het om zoiets onbenulligs gaat. Linda verwijt Johan dat hij altijd aan het flirten is met andere vrouwen en dat hij te veel blowt. Johan brengt Linda’s alcoholgebruik te berde, hoe zij zich op feestjes gedraagt, hoe zij hem kleineert en Linda vertelt dat zij denkt dat Johan een affaire heeft, dat hij te veel geld uitgeeft, en dat hij haar gebruikt.
  1,95
  lees meer

  Persoonlijk herstel, zingeving en identiteit

  Verslavingszorg bestaat in Nederland al meer dan 100 jaar (Canon Verslavingszorg Nederland: Overzicht, 2016). De sector heeft zich min of meer gescheiden ontwikkeld van de overige psychische en psychiatrische zorgverlening. Maar de thema’s, problemen en de in deze sectoren behandelde patiënten of cliënten zijn in veel opzichten dezelfde. In dit artikel bespreek ik drie nauw met elkaar samenhangende thema’s: persoonlijk herstel, zingeving en identiteit. Het zijn thema’s die in het bijzonder in counselling aan de orde komen.1
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper