logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

Van Hamer tot Houvast (boek)

Auteur: Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout, Rinus Merkies

Reflectief gereedschap voor de coach. In coaching kom je regelmatig momenten tegen die ertoe doen. Momenten waarop sprake is van een zekere ambiguïteit, waarin nog niet zo gemakkelijk valt te beslissen wat je precies als coach te doen staat: ‘Meerdere ‘afslagen’ zijn mogelijk. Tegelijkertijd is sprake van situationele druk om iets te doen, want zo’n moment is ook zo weer voorbij. Op dit soort momenten toont de rijkdom van het vak zich. In dit boek komen een aantal opgaven van de coach in de praktijk aan bod. Opgaven die zich voordoen op diffuse momenten waarin het uitmaakt wat voor keuze je als coach maakt. Steeds beschrijven de auteurs waar je in zo’n situatie houvast aan kunt ontlenen en hoe dan. Dat doen zij vanuit het besef dat ‘hoe je naar die situatie kijkt, maakt wat je ziet’. En dat dat ook -min of meer- bepaalt wat je doet en laat. Het gereedschap dat zij ter beschikking stellen bestaat niet zozeer uit instrumenten zoals hamers dat zijn: Voorschriften of recepten in de vorm van ‘als situatie A, doe dan B’. Zij formuleren ‘reflectief gereedschap’: houvasten die je manier van waarnemen en betekenis geven verrijken, en je handelingsruimte als coach Verruimen. Dit boek biedt een groot aantal kleine inkijkjes in de professionele praktijk van coaching. Coaches kunnen er inspiratie aan ontlenen voor onvoorspelbare momenten in hun eigen praktijk. De verschillende gereedschappen zijn eerder beschreven in de rubriek ‘van hamer tot houvast’ van het Tijdschrift voor Coaching. De rubrieksteksten zijn aangevuld, bewerkt en in een samenhangend kader geplaatst.
€ 9,95
lees meer

Organisatiecoaching in de Praktijk (boek)

Auteur: Aty Boers, Ella Thierry, Erik Sons, Esther de Haan, Eva Beerends, Evelien Beentjes, Fer van den Boomen, Francois Breuer, Gertjan Schuiling, Jan Veldsink, Jeroen Coenders, Jos van Jaarsveld, Nanja Mol, Sharon van Dam, Theo van Mulken, Jaap Schaveling

'Organisatiecoaching' is een relatief nieuwe term die opduikt bij organisatie-adviseurs en coaches. Organisatiecoaches zoeken naar nieuwe horizonnen; ze onderscheiden zich doordat zij duurzame verandering in organisaties willen bewerkstelligen. Veranderen van organisaties is altijd lastig. In Organisatiecoaching in de praktijk' geven Fer van den Boomen en Jos van Jaarsveld een inkijkje in de verschillende manieren waarop professionele begeleiders bijdragen aan het leren van en door organisaties. Het boek biedt een diversiteit aan casuïstiek en benaderingen van organisatiecoaches in de praktijk. Verschillende auteurs laten zien hoe zij succesvol zijn in hun streven naar duurzame verandering. Ook beschrijven zij open en eerlijk hun moeilijkheden, missers en blunders. Dat maakt het boek tot een rijke beschrijving van de 'state of the art' van dit nog jonge vakgebied. De grote rijkdom aan praktijkmateriaal en benaderingen is bedoeld als inspiratiebron voor andere coaches en adviseurs die hun professionele repertoire uit willen bouwen of aan willen scherpen. Het boek biedt daartoe een aantal uitgangspunten die het handelen van organisatiecoaches richting kunnen geven. Tegelijkertijd benadrukt het boek dat organisatiecoaching ook een 'eindeloze zoektocht' is, en daardoor juist zo de moeite waard. "Een uniek boek over de praktijk van organisatiecoaching dat de 'kleine territoriumdrift' tussen organisatieadviseurs en coaches overstijgt" - Marijke Lingsma Hoofdstuk 1: Weer is het altijd 1. Een 'fuzzy' proces met duurzame uitkomst Het ontstaansproces van het boek. Jos van Jaarsveld 2. Verkenning van de tussenruimte Adviseren versus coachen. Fer van den Boomen en Jos van Jaarsveld 3. Ordening van interventies in organisatiecoaching. Erik Sons Hoofdstuk 2: Oploeven 1. Procesmanagement bij een financiële dienstverlener Een harde aanpak voor 'soft skills'? Aty Boers 2. Aan de slag met kernwaarden binnen de hulpverlening Organisatiebreed toepassen van de succesfactoren voor coaching. Esther de Haan 3. Een leiderschapstraject binnen het bankbedrijf Kijken door de bril van trainer of organisatiecoach. Jos van Jaarsveld 4. Conflictcoaching op de afdeling van een productiebedrijf Een oplossingsgerichte benadering. Fer van den Boomen 5. Het uitdokteren van een nieuwe rol in een ziekenhuis Toepassen van 'Appreciative 'Inguiry'. Evelien Beentjes 6. Stimuleren van een lerende organisatie in het onderwijs Van individueel naar collectief coachen. Jeroen Coenders Hoofdstuk 3: Koers bepalen 1. Systematisch organisaties coachen Een ICT-casus. Jaap Schaveling en Jan Veldsink 2. toepassing van organisatieopstellingen Zoeken naar een nieuwe directeur-bestuurder als aanleiding. Eva Beerends 3. Community building Een toepassing van 'Theory U' in een overheidsorganisatie. Jos van Jaarveld 4. Werken met ongeschreven regels Cultuurverandering binnen een gemeente. Nanja Mol 5. Beeldenken Ontwikkelen van een toekomstvisie door een uitgeverij. Fer van den Boomen 6. Wederzijds leren in werkrelaties Op gang brengen van ontbrekende processen tussen medewerkers en managers. Ella Thierry en Gertjan Schuiling 7. Het narratieve model. Interactie via verhalen. François Breuer 8. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden Organisatiecoaching bij de gemeente Oirschot. Theo van Mulken en Sharon van Dam 9. Benaderingen ten grondslag aan organisatiecoaching. François Breuer Hoofdstuk 4: De kunst van het navigeren 1. Conclusies over de interventies van organisatiecoaches. Erik Sons 2. Organisatiecoaching. Een nieuw vakgebied? François Breuer 3. Principes van organisatiecoaching. Jos van Jaarsveld en Fer van den Boomen
€ 19,85
lees meer

De dictatuur van Taboes (boek)

Auteur: Cees Dietvorst, Ad de Jongh

Taboes zijn een essentieel onderdeel van de samenleving, dus ook in het onderwijs. In deze bundel is naast een inleiding over begrippen en verschijnselen die met taboes samenhangen een aantal taboes die nu nog in het onderwijs voorkomen beschreven. De taboes die beschreven zijn in deze bundel omvatten een aantal thema’s. Het varieert van taboes op de omgang met leerlingen, het al dan niet orde kunnen houden, de slechte en goed leerkachten alsook de agressie die momenteel in het onderwijs voorkomt en de juridisering van het onderwijs. De auteurs beogen met het beschrijven en benoemen van deze taboes de discussie los te maken over zaken die in het onderwijs voorkomen, maar niet besproken worden, terwijl iedereen weet dat deze zaken voorkomen en van invloed zijn op de dagelijkse gang van zaken in het onderwijs. Meestal gaat het om een negatieve invloed, die wellicht niet wenselijk geacht wordt, maar wel in stand gehouden wordt, omdat er in het onderwijs geen aandacht aan besteed wordt. Elke samenleving heeft blijkbaar taboes nodig. Door de loop der tijd verdwijnen taboes en komen er weer andere taboes voor in de plaats. Het grootste taboe is dat taboes nodig zijn, en negatief zijn, maar dat er geen acties in de samenleving worden genomen om taboes te doorbreken. In deze bundel wordt een aantal taboes beschreven met als doel de discussie over taboes en hun functie in het onderwijs op gang te brengen, zodat ervoor gezorgd kan worden dat er van taboes (in de toekomst) een positieve invloed kan uitgaan.
€ 5,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper