logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

  Alle artikelen

  «1|2|...|80

  Digitaal abonnement: LoopbaanVisie (4 uitgaven)

  LoopbaanVisie wil professionals in loopbaanbegeleiding en mobiliteit inspireren en uitdagen tot hoogwaardige beroepsuitoefening. Met verrassende interviews, luchtige artikelen, informatieve recensies en kritische beschouwingen informeert het tijdschrift over wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke trends die het vak vorm en inhoud geven. Heldere beschrijvingen van methoden en casuïstiek geven concrete handvatten voor de dagelijkse praktijk. Een forum, lezersacties en een webcommunity betrekken de lezer nauw bij de totstandkoming van zijn eigen vakblad. Zo wordt LoopbaanVisie hét platform voor ontmoeting, uitwisseling en verdieping. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 28 januari 2014 - Grenzen - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 29 april 2014 - Starten & Stoppen - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 19 augustus 2014 - Durven - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 31 oktober 2014 - Toeval - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 23 januari 2015 - Ontslag - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 24 april 2015 - Werk vinden - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 17 augustus 2015 - Beloning - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 22 oktober 2015 - Zekerheid - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 21 januari 2016 - Kanteling - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 21 april 2016 - Samenwerken - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 15 augustus 2016 - Keerzijde - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 24 oktober 2016 - Wilskracht - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 30 januari 2017 - Digitalisering - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 24 april 2017 - Politiek - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 21 augustus 2017 - Macht & Invloed - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 23 oktober 2017 - Identiteit - Deze uitgave is al verschenen, download hier!  29 januari 2018 - Plezier 23 april 2018 - Kwetsbaarheid 20 augustus 2018 - Toekomst van arbeid 22 oktober 2018 - Zichtbaarheid Neem een digitaal abonnement op LoopbaanVisie en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22,00
  lees meer

  Identiteit (volledige uitgave, 14 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘IDENTITEIT’ (oktober 2017) Zij die hangen boven de oceaan - Hoe het werken met culturele identiteit coaching verrijkt, Janet Rodenburg De uniekheid van de oudere medewerker - Individuele aandacht doet recht aan de identiteit, Patricia de Wit Wat antwoord jij op de vraag: wat voor werk doe jij? Reinier Castelein over welzijn als de nieuwe welvaart, Marlies van Venrooij & Martin Jan Kraak Gezond en duurzaam werken door karaktervorming, Cora van Rossum Professionele identiteit - Omdat je toekomst op het spel staat, Martin Reekers PRAKTIJK Visie op de toekomst van ons vak - Collega-loopbaanprofessionals delen keuzes en ideeën, Judith Wijnbergen & Ria Freijsen Door tot je 70ste?! - Duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en bevlogenheid in de praktijk, Yvette Kokee & Marion van Hoof Verschuil je nooit - Wat kunnen we leren van een klachtencommissie? Frank de Ruiter KENNIS & KUNDE Potentieelonderzoek - Tussen kunde of kunst, wetenschap en invoeling, Jack van Minden Wat betekent je loopbaan voor je? - Een nieuw perspectief op loopbaanontwikkeling en werkgedrag voor kansarme jongeren, Evgenia Lysova Zelf en loopbaan - Zelfconcept en identiteit als tweesnijdend zwaard, Tom Luken Cartoon OPINIE & DISCUSSIE Identiteit, Aaltje Vincent Toekomst van loopbaanadvisering - Hoe doe jij hieraan mee? Jef van Beckhoven, Willem de Jong, Jan Schuitemaker & Judith Wijnbergen Wie ben je, Els Ackerman Identiteit Wij hebben als mens naast onze persoonlijke identiteit ook onze beroeps- of professionele identiteit. Omdat wij in ons vak ons eigen instrument zijn, zal onze persoonlijke identiteit waarschijnlijk veel overeenkomsten hebben met wie we zijn als loopbaanprofessional. Simpelweg gezegd is een identiteit het beeld dat jij van jezelf hebt en hoe jij denkt dat de buitenwereld jou ziet. Ik denk dat er nog veel discrepantie is tussen hoe wij onszelf zien als vakzusters en -broeders en hoe de buitenwereld de loopbaanprofessional ziet. Nog te vaak worden wij ingevlogen als er een probleem is ontstaan. Denk aan werkgerelateerde uitval of voorziene boventalligheid. In dat geval ziet de buitenwereld ons als een problem fixer. Wij zien onszelf naast problem fixer ook als preventiewerker. Het wordt tijd dat de buitenwereld deze expertise ook gaat zien en benutten. Dit vraagt mogelijk ook bij sommige loopbaanprofessionals om een herijking van hun professionele identiteit. Identiteit wordt in deze uitgave vanuit verschillende invalshoeken beschreven. Martin Reekers beschrijft hoe hbo-studenten vorm kunnen geven aan hun professionele identiteit door te leren reflecties te verbinden aan zichzelf, door gebruik te maken van het ‘professionele identiteitspel’. Patricia de Wit benadrukt dat de groep oudere werknemers niet als een homogene groep gezien mag worden. Zij verklaart hoe het komt dat de heterogeniteit binnen de groep oudere medewerkers groter is dan de heterogeniteit van jongere medewerkers. Janet Rodenburg is antropoloog en loopbaancoach. Zij schrijft over ‘streepjes Nederlanders’, mensen die in en met meerdere culturele identiteiten leven. Cora van Rossum koppelt duurzame inzetbaarheid aan identiteitsontwikkeling.  Luken beschrijft de rol van ‘het zelf’ in de loopbaan(identiteit). Hij schrijft dat een loopbaanidentiteit een essentiële voorwaarde is voor een voorspoedige loopbaanontwikkeling. Verder een interview met Reinier Castelein, voorzitter van vakbond De Unie, waarin hij zijn ideeën deelt over de toekomst van de vakbonden. In dit nummer richt een tweetal artikelen zich op de toekomst van het loopbaanvak. Een daarvan is het artikel van de BOT-groep waarin vijf opties worden gegeven als antwoord op de vraag ‘De toekomst van loopbaanadvisering. Hoe doe jij hieraan mee?’. Judith Wijnbergen en Ria Freijsen beschrijven de visie op de toekomst van ons vak naar aanleiding van interviews met collega-loopbaanadviseurs. Naar de toekomst kijkend heeft de redactie samen met de adviesraad van LoopbaanVisie weer een viertal thema’s voor 2018 bepaald: Plezier, januari 2018 Kwetsbaarheid, april 2018 Toekomst van arbeid, augustus 2018 Zichtbaarheid, oktober 2018 Wil je een bijdrage leveren met een artikel dat aansluit op één van de thema’s van 2018, mail ons dan jouw voorstel.
  5,95
  lees meer

  Zij die hangen boven de oceaan

  De doorsnee coachcliënt is Nederlands en hoog opgeleid. Het aanbod van de meeste loopbaancoaches is dan ook op deze doelgroep gericht. Maar in ons verzuilde land lopen steeds meer mensen met een andere kleur, geloof en afkomst tegen onzichtbare muren aan – gesloten Nederlandse netwerken, stilzwijgende afspraken, culturele codes – die coachvragen oproepen. Hoe kunnen we onze coaching beter afstemmen op cliënten met een meervoudige of hybride identiteit? Om deze cliënten beter te kunnen begeleiden, is het bespreken van culturele identiteit een wezenlijk onderdeel van (loopbaan)coaching
  1,95
  lees meer

  De uniekheid van de oudere medewerker

  Oudere medewerkers verschillen onderling enorm. De heterogeniteit binnen de groep oudere medewerkers is zelfs groter dan de heterogeniteit onder jongere medewerkers. Echter, hier wordt juist omgekeerd tegenaan gekeken. Al te generaliserende uitspraken en interventies liggen daardoor op de loer. Waarom zien we de groep oudere medewerkers als een homogene groep? Waarom is deze groep juist gevarieerder dan de jongere generatie? En wat zijn de consequenties voor hr, leidinggevenden en loopbaanprofessionals?
  1,95
  lees meer

  Wat antwoord jij op de vraag: wat voor werk doe jij?

  Vakbond De Unie omschrijft zichzelf als een partner die je motiveert, faciliteert en ondersteunt op het gebied van werk, inkomen, persoonlijke ontwikkeling en zorg. Reinier Castelein is de voorzitter. Hij wordt in de media regelmatig om zijn mening gevraagd. Het Financieele Dagblad omschreef hem ooit als een “omstreden vakbondsvoorzitter met een grote mond”. De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) noemt hem een “frisse denker”. Castelein pleit voor een hoognodige mentaliteitsverandering rond arbeid en welvaart voor een inclusieve participatiesamenleving in een gedigitaliseerde wereld.
  1,95
  lees meer

  Gezond en duurzaam werken door karaktervorming

  De veelgebruikte term ‘duurzame inzetbaarheid’ is een contradictio in terminis: inzetbaarheid is relationeel en een term waarbij de ene partij ‘gebruikmaakt’ van de andere partij. Dat staat haaks op waar duurzaamheid en gezondheid over gaat. Beide worden namelijk vormgegeven vanuit gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid.
  1,95
  lees meer

  Professionele identiteit

  Afgelopen jaar ontwikkelde Martin Reekers het ‘professionele identiteitsspel’: een spel dat jongeren helpt zelfkennis op te doen. Doordat de wereld om ons heen – en meer in het bijzonder de arbeidsmarkt – voortdurend verandert en het tempo van verandering toeneemt, is het voor jongeren van vandaag extra van belang dat zij zichzelf, hun affiniteiten en kwaliteiten leren kennen.
  1,95
  lees meer

  Visie op de toekomst van ons vak

  In LoopbaanVisie besteden we regelmatig aandacht aan de toekomst van ons vak. Het erover praten is één ding, maar hoe gaan collega-loopbaanprofessionals daadwerkelijk om met veranderingen die op hen afkomen. Welke veranderingen zien zij? Welke keuzes maken ze en waarom? Hoe geven ze er vorm aan? En worden die keuzes beïnvloed door hun leeftijd, levensfase, persoonlijke interesses, in loondienst of zelfstandig ondernemer en ervaring/senioriteit in het vak?
  1,95
  lees meer

  Door tot je 70ste?!

  Langer doorwerken, technologische veranderingen, toenemende concurrentie, veranderende wet- en regelgeving, mondige consumenten: zomaar een greep uit trends die op bedrijven afkomen en maken dat ze flexibel en wendbaar kunnen reageren. Dit maakt het voor bedrijven steeds belangrijker én lucratiever om medewerkers te ondersteunen duurzaam inzetbaar, vitaal en bevlogen te zijn en blijven. Nieuwsgierig naar de manier waarop dit in onze regio speelt, gingen we in gesprek met werkgevers uit de ouderenzorg, het onderwijs en de industrie. In drie opeenvolgende nummers van LoopbaanVisie beschrijven we de belangrijkste issues per sector en hoe de verschillende organisaties daarop inspelen. Belangrijke informatie voor de loopbaanadviseur die liever preventief dan curatief werkt.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Congres Positieve Psychologie

  Positieve Gezondheid

  Datum: 1 december 2017
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »