logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|88

  Wijsheid (volledige uitgave)

  Wijsheid Word je met wijsheid geboren? Misschien heb je onbewust al een soort van wijsheid meegekregen uit voorgaande generaties, zodat je inderdaad geboren wordt met een bepaalde wijsheid. Wijsheid gaat naar mijn idee in ieder geval over leren van wat je eerder hebt gedaan, waar je niet zo tevreden over was. En wat je met de kennis die je nu hebt de volgende keer anders gaat doen.  ‘Wijsheid komt met de jaren’ wordt ook wel gezegd. De verwachting is dat je door veel te doen ook leert wat wel of niet wijs is. Maar als je op jonge leeftijd al veel doet en leert, dan zou je ook al die wijsheid kunnen krijgen. Ik denk dat het gezegde moet worden ‘wijsheid komt met de ervaring’, waarbij de vraag blijft of je door de ervaring ook wijzer bent geworden. Soms denken andere mensen te weten wat wijs voor jou is om te doen. Kan jouw wijsheid iemand anders wijsheid vergroten? Door jouw wijsheid met iemand anders te delen, deel je eigenlijk kennis die de ander weer kan gebruiken. En hoe doen wij dat als loopbaanprofessionals? Weten wij soms ook wat wijs is voor een ander om te doen en hoe gaan wij daarmee om? 2019 ligt achter ons. Hopelijk een jaar waarin je weer nieuwe ervaringen hebt opgedaan. Nu het nieuwe jaar is aangebroken is het misschien een leuk idee om eens te gaan zitten en te bedenken wat je het afgelopen jaar allemaal hebt gedaan en waar je wijsheid in hebt vergaart. In deze uitgave hebben wij diverse mensen aan het woord gelaten om vanuit verschillende invalshoeken het thema wijsheid te belichten. Zo koppelt Jitske Kramer wijsheid en twijfel aan elkaar. Haar oproep is om twijfel meer ruimte te geven. Hierdoor komen er nieuwe inzichten, waardoor wijsheid kan toenemen. Dirk-Jan Bierenbroodspot beschrijft wijsheid vanuit de verhalen die ons onderwijzen. Hij praat over drie zuilen: levenservaring, inzicht en hoogste en juiste kennis. Systemisch familietherapeute Kitlyn Tjin A Djie kijkt naar de familiewijsheid die een coachee met zich meedraagt. Zij stelt de vraag ‘wat zou mijn oma mij adviseren?’ In LoopbaanVisie een ontmoeting met Cees Zwart om zijn wijsheid over de veranderende wereld met ons te delen. En wij laten ook werkzoekende Martha Douwma aan het woord over haar wijsheid tijdens haar zoektocht naar werk. Verder nog een artikel van Sascha Bertus, imago-consulent, Prekash Ramsingh over de veranderingen in recruitment en Jos Claessens over haar Dagboek van bewust leiderschap. Wij wensen jullie ook deze keer weer veel leesplezier en dat dit themanummer misschien ook wel wat wijsheid oplevert. Marlies van Venrooij Hoofdredacteur LoopbaanVisie hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl   INHOUD WIJSHEID De mens wordt wakker in de spiegel van de ander -Hoe loopbaanprofessionals de wereld een stukje beter kunnen maken Reinier Gerritzen Wat zou mijn oma mij adviseren? Krachtige wijsheid in familiesystemen Martin Jan Kraak Aarzel niet om te twijfelen. Een pleidooi, een ode en een handleiding voor de twijfel Jitske Kramer Wijsheid en de kracht van het verhaal Dirk-Jan Bierenbroodspot Cartoon Martin Reekers PRAKTIJK EmotieCoaching - Interview met Vera Helleman Anke Meerding Dagboek van bewust leiderschap - Interview met Jos Claessens Marcel Lionell van Kammen Wijsheid van de 50-plusser op de arbeidsmarkt - De feiten Prekash Ramsingh Steek kampvuren aan - Tussen tool en beleid José Otten Wijsheid van een bevlogen werkzoekende - Waardoor laat ik me (af)leiden? Martha Douwma Zo saboteer je je loopbaan - En waarom niemand je vertelt hoe dat komt Sascha Bertus KENNIS & KUNDE Ontwikkelen met archetypen Janine Zoer Hoe word je de professional die je wilt zijn? - Studenten leren regie te voeren over hun professionele toekomst Annemiek Grootendorst Het Noloc-congres kietelt! Impressie van het Noloc-congres 2019 Martin Reekers OPINIE & DISCUSSIE Sociale innovatie: een bedrijfskundige opgave - Innoveren binnen de nieuwe economie Marcel Lionell van Kammen Wijs Joke Tacoma Tweedeklassezaterdagamateur Martin Reekers In memoriam: Otto Taborsky Van de redactie

  5,95
  lees meer

  De mens wordt wakker in de spiegel van de ander

  Ontmoetingen tussen mensen zijn een belangrijke plek waarin wijsheid wordt gedeeld. Als je van gedachten wisselt met iemand dan tap je als het ware uit de bron van die ander. En als dat iemand is die ook nog eens lang en diep heeft nagedacht over wat dat levenspad behelst, is de basis voor een waardevolle ontmoeting gelegd. Voor dit themanummer zocht LoopbaanVisie Cees Zwart daarom op, mede naar aanleiding van zijn door Anne Pastors opgeschreven levensverhaal Over Hoop, gids voor schalige wereldverbeteraars, dat in 2018 is verschenen. Het boek en het gesprek hebben geleid tot een aantal inzichten die loopbaanprofessionals inspiratie kunnen bieden om op hun eigen schaal de wereld een stukje beter te maken.
  1,95
  lees meer

  Wat zou mijn oma mij adviseren?

  Voor wijsheid in de loopbaan kijken wij in het Westen meestal alleen naar het individu en richten we ons op loslaten van het verleden om vooruit te komen. Systemisch familietherapeute Kitlyn Tjin A Djie heeft een andere benadering. Zij onderzoekt welke familiewijsheid de coachee bij zich draagt om de verandering aan te kunnen gaan. Deze benadering sluit ook meer aan op de achtergrond van niet-westerse coachees: hun referentiekader is de ander.
  1,95
  lees meer

  Aarzel niet om te twijfelen

  Twijfelen. De meesten van ons vinden het maar een naar gevoel, twijfel. Liever willen we iets zeker weten en zoeken we naar De Waarheid zodat we anderen kunnen overtuigen van ons gelijk en daadkrachtig knopen kunnen doorhakken. En toch… juist door iets niet zeker te weten, komen we tot nieuwe inzichten. Het uitdagen van onze waarheden, de verwondering over de status quo en het toestaan dat je geraakt wordt door een andere mening brengt de verwarring die nodig is om wijsheid te vinden. Zonder twijfel geen wijsheid. Vandaar een pleidooi voor, en een ode aan de twijfel. Met bovendien een praktische handleiding om er vandaag nog mee aan de slag te gaan. Wanneer we meer durven twijfelen kunnen we alle geluiden horen en worden we samen wijzer. Denk ik.
  1,95
  lees meer

  Wijsheid en de kracht van het verhaal

  Het leven vraagt om wijsheid, maar zij lijkt ons – steeds vaker – door de vingers te glippen. Wellicht weten we ook niet zo goed meer wat wijsheid is en waar het ten diepste mee te maken heeft. We moeten het soms allemaal zelf maar uitzoeken in het leven. De grote verhalen waar we ons aan kunnen spiegelen en die ons voeden, zijn weggevallen. Ze bieden ons in elk geval niet meer vanzelfsprekend duidelijke kaders. Daar hebben we het moeilijk mee. Hoogleraar psychiatrie Dirk de Wachter stelt dat we collectief moeite hebben met de lastigheden van het leven en moedigt de kunst van het ongelukkig zijn aan (De Wachter, 2019). Dat is nu juist een kunst waar de grote verhalen van religie ons in onderwijzen. We hebben moeite met het maken van onderscheid en keuzes. Juist nu het aantal keuzemogelijkheden toeneemt, roept dat stress op en zelfs op jongere leeftijd (e.g. Dopmeijer et al., 2018, Wijnants, 2013). Er zijn therapieën te over, maar begint het niet met wijsheid? Wijsheid om het verschil te zien tussen wat je veranderen kunt en wat je moet aanvaarden?
  1,95
  lees meer

  EmotieCoaching

  Voor mensen met autisme kan de werkvloer al een hele uitdaging zijn. Vera Helleman ontwikkelde als ervaringsdeskundige een nieuwe visie over autisme. We vroegen haar wat coaches verder kan brengen in het werken met mensen met autisme die tegen zaken aanlopen en coaching zoeken. de status quo en het toestaan dat je geraakt wordt door een andere mening
  1,95
  lees meer

  Dagboek van bewust leiderschap

  In de zomer van 2019 werden tijdens een minicongres de business- en ontwikkelingsroman Dagboek van bewust leiderschap en de managementkaarten Van inspiratie naar verantwoordelijkheid van Jos Claessens gepresenteerd. Een verhaal van een organisatie in beweging, niet alleen verweven met individuele groei maar ook in kaartvorm samengevat.
  1,95
  lees meer

  Wijsheid van de 50-plusser op de arbeidsmarkt

  Meer dan de helft van de volwassen bevolking van Nederland is momenteel ouder dan 50 jaar. Van de totale werkende beroepsbevolking, tegen de negen miljoen mensen, is ongeveer een derde ouder dan 50. Dat betekent dat miljoenen werknemers van 50 jaar en ouder werkzaam zijn bij bedrijven en instellingen. Elke dag zetten zij in een veelheid van sectoren en beroepen hun professionele ervaring, deskundigheid en competenties in. Elke dag dragen zij bij aan de productie en dienstverlening die de Nederlandse economie doet groeien. Elke dag tonen zij tomeloze inzet in de zorg en het onderwijs. Elke dag werken miljoenen werknemers en ondernemers van boven de 50 aan het ontwikkelen en innoveren van bedrijven en concepten die onze economie sterker en onze wereld mooier maken.
  1,95
  lees meer

  Steek kampvuren aan

  Op de Noloc-inspiratiedag kregen wij, kaderleden, een tool aangereikt voor onze magische gereedschapskist en keken we met een antropologische bril naar onze tribe: de Noloc. Het was een kleurrijke en leerzame dag waarvan ik de tools graag wil delen met de hele Noloc-stam. Dit artikel is een rite de passage: een overgangsartikel over loopbaantools en een begin van een nieuwe reeks over loopbaanbeleid. Het wordt tijd dat de magiërs van de Noloc de chiefs leren vinden en helpen kampvuren aan te steken.
  1,95
  lees meer

  Wijsheid van een bevlogen werkzoekende

  Persoonlijke ontwikkeling van mezelf en anderen fascineerde me al jarenlang. Het prikkelde me al vroeg in mijn werkzame leven. Vervolgens was en bleef ik enthousiast. Een ambitieus uitgestippeld carrièrepad had ik niet, wel de continue drive om te groeien. Duurzame inzetbaarheid was me dan ook vroeg op het lijf geschreven. Ik wil deze drive als werkzoekende vasthouden. Soms is dat moeilijk, vooral door de reacties van de mensen om mij heen. Wat is hierin wijsheid? Ik weet dat dit voor mij de enige manier is om weer op de juiste plek terecht te komen. Door mijn werkervaring zijn er zaadjes gepland en kom ik meer en meer tot de kern van wat ik wil. Mijn wijsheid als werkzoekende is dat de mix van drijfveren, kernkwaliteiten en werkwaarden als leidraad het meest effectief is.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: 4 juni 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »