logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

  Alle artikelen

  «1|2|...|90

  Digitaal abonnement: LoopbaanVisie (4 uitgaven)

  LoopbaanVisie wil professionals in loopbaanbegeleiding en mobiliteit inspireren en uitdagen tot hoogwaardige beroepsuitoefening. Met verrassende interviews, luchtige artikelen, informatieve recensies en kritische beschouwingen informeert het tijdschrift over wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke trends die het vak vorm en inhoud geven. Heldere beschrijvingen van methoden en casuïstiek geven concrete handvatten voor de dagelijkse praktijk. Een forum, lezersacties en een webcommunity betrekken de lezer nauw bij de totstandkoming van zijn eigen vakblad. Zo wordt LoopbaanVisie hét platform voor ontmoeting, uitwisseling en verdieping. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 30 januari 2017 - Digitalisering - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 24 april 2017 - Politiek - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 21 augustus 2017 - Macht & Invloed - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 23 oktober 2017 - Identiteit - Deze uitgave is al verschenen, download hier!  29 januari 2018 - Plezier - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 23 april 2018 - Kwetsbaarheid - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 20 augustus 2018 - Toekomst van arbeid - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 22 oktober 2018 - Zichtbaarheid - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 29 januari 2019 - Studiekeuze - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 23 april 2019 - Levenslang 20 augustus 2019 - Ontwikkeling 22 oktober 2019 - Jubileum Neem een digitaal abonnement op LoopbaanVisie en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22,00
  lees meer

  Studiekeuze (volledige uitgave, 18 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘STUDIEKEUZE’ (januari 2019) Studiekeuze als momentopname - Loopbaanleren voor toekomstbestendig onderwijs, Marinka Kuijpers Cartoon, Martin Reekers De rol van de decaan in het voortgezet onderwijs - Het gaat om ervaringsgericht leren, Reinier Gerritzen Welke studie past bij mij? Weloverwogen kiezen vraagt om goede begeleiding, Yvet Blom Loopbaancompetenties voor loopbaansucces: realiteit of verbeelding? Peter den Boer & Frans Meijers Een adempauze vóór je doorstudeert? Waarom een tussenjaar kan bijdragen aan een goede studiekeuze, Martin Reekers PRAKTIJK Wat kenmerkt de succesvolle professional? Vijf basiscapaciteiten voor succes en veerkracht Willem Verbeke De bril van een bezoeker - Impressie van het Noloc-congres 2018, Martin Reekers Altijd reuring! Hoe zichtbaar is een decaan? Reineke Essers Het gesprek: een zaak van betekenis – Loopbaantool, José Otten Een jongerenplatform voor loopbaanprofessionals - Korte introductie van Young Professionals, Inge Rechterschot & Lotte Leukenhaus KENNIS & KUNDE IAEVG Conferentie in Gothenburg: A need for Change, Gert van Brussel & Judith Semeijn Toekomstbestendig beroepsonderwijs - Onderzoek naar de implementatie van LOB in het mbo, Aniek Draaisma Grasduinen in de ACT toolkit - Innovatieve werkvormen voor studiekeuzebegeleiding, Albert de Folter & Tom Luken OPINIE & DISCUSSIE Analist - Joke Tacoma Laveren tussen droom, wens en realiteit - Welke ontwikkelingen beïnvloeden studiekeuze? Harry Meerts Tuinman of econoom? Wat vinden leerlingen van LOB? Julia Roorda, Rosa van Zandvoort & Veerle Pinckaers Jezelf schrijven:  Boekbespreking, Tom Luken Studiekeuze toen en nu - Is er iets aan het veranderen? Judith Semeijn Studiekeuze Het themanummer Studiekeuze zette mij aan het denken over mijn eigen studiekeuze. Ik ben voor wat betreft mijn opleidingen een zogenaamde ‘stapelaar’. Mavo,havo, een jaar hbo en daarna universiteit. Op mijn veertiende moest ik dus al kiezen welke vakken ik zou laten vallen. Ik had totaal geen idee welke vervolgopleiding ik wilde gaan volgen, dus was mijn keuze vooral gebaseerd op waar ik goed in was en wiskunde. Na het afronden van mijn middelbare school ben ik logopedie gaan studeren. Na een jaar heb ik de overstap gemaakt naar de universiteit om psychologie te gaan studeren. Hoe ik tot de keuze ben bekomen om psychologie te gaan studeren is verre van doordacht, eerder het gevolg van een toevalligheid. Ik kwam op een zonnige dag in de winkelstraat in Leiden een goede vriendin en studiegenoot tegen. Zij vertelde me dat ze psychologie ging studeren na een jaar hbo. Ik reageerde verbaasd “Oh, kan dat dan?” Ik wist niet dat je na een jaar hbo kon doorstromen naar de universiteit, maar ik had er wel oren naar. Het naar mijn idee schoolse systeem van het hbo stond mij wat tegen. Ik heb het dan over 80 procent aanwezigheidsplicht en het klassikaal les krijgen. Niet helemaal een goede motivatie om over te stappen, maar gelukkig leek psychologie mij ook wel interessant. Ik heb me ingeschreven voor een studie psychologie en zo geschiedde. Binnen de studie psychologie heb je verschillende afstudeerrichtingen. Ik heb uiteindelijk, na mijn propedeuse, gekozen voor economische psychologie. Hiervoor moest ik verhuizen naar Tilburg. Verhuizen naar een andere stad was vooral de reden van deze keuze; ik had geen enkel idee welk beroep hierbij hoorde. Ook weer niet echt een goede doordachte studiekeuze zo op het eerste, en misschien ook wel het tweede gezicht. Ik ben benieuwd of ik nu andere keuzes zou maken door gebruik te maken van de mogelijkheden die er tegenwoordig zijn om een doordachte studiekeuze te maken. Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden om te onderzoeken welke studie het beste bij je past. Je kan dit laten testen, met decanen hierover spreken, studiekeuzeprogramma’s volgen of een tussenjaar doen gevuld met oefeningen en trainingen. In deze uitgave worden bovenstaande mogelijkheden beschreven. Vanuit de wetenschappelijke hoek komt Marinka Kuijpers aan het woord met haar artikel Loopbaanleren voor toekomstbestendig onderwijs. Verder lees je een interview met Daniëlle Vogels van het ‘Tussenjaarkenniscentrum’. Tevens komen er drie decanen aan het woord van het Dongemond College over de rol van de decaan. In dit nummer komen ook jongeren aan het woord in een reflectieartikel van drie leerlingen uit de derde en vierde klas van het gymnasium die in hun eigen woorden hun mening geven over het LOB-traject dat zij hebben gevolgd. Verder de eerste column van hoogleraar duurzaam HRM en bijzonder hoogleraar Loopbaanmanagement Judith Semeijn. En de laatste bijdrage van Frans Meijers die hij, voor zijn overlijden, samen schreef met Peter den Boer. Frans Meijers is ons in november ontvallen. Frans was betrokken bij LoopbaanVisie als lid van de adviesraad en hij deelde regelmatig zijn visie via artikelen in LoopbaanVisie.
  5,95
  lees meer

  Studiekeuze als momentopname

  Het verband en verschil tussen een studiekeuze maken en loopbaanleren blijkt altijd duidelijk in de uitvoering van loopbaanbegeleiding binnen het onderwijs. Loopbaanleren wordt middels het implementeren van loopbaancompetenties wijdverbreid ingezet in het onderwijs. De uitgangspunten en doelen van loopbaancompetenties worden echter niet altijd juist weergegeven en geïnterpreteerd. Aanleiding voor toelichting.
  1,95
  lees meer

  De rol van de decaan in het voortgezet onderwijs

  De decaan vervult in het voortgezet onderwijs (vo) een belangrijke rol bij het studiekeuzeproces van de leerling. Hoe wordt deze rol ingevuld op een grotere scholengemeenschap met alle richtingen die het vo biedt? Aan het woord drie decanen van het Dongemond college.
  1,95
  lees meer

  Welke studie past bij mij?

  In de aanloop naar volwassenheid staan de meeste jongeren voor een grote keuze. Met hun puberbrein nog volop in ontwikkeling en beïnvloed door sterke externe prikkels zoals familie en sociale media, moeten jongeren een vervolgstudie kiezen. En de druk is hoog, want aan verkeerd kiezen hangt een prijskaartje.
  1,95
  lees meer

  Loopbaancompetenties voor loopbaansucces

  Een helder beeld van het Zelf, van werk en opleidingen en van de toekomst, stelt studenten in staat goede keuzes voor opleiding en werk te maken. Politici, beleidsmakers en het onderwijsveld hebben deze veronderstelling (impliciet) overgenomen en nemen dus als vanzelfsprekend aan dat het verwerven van loopbaancompetenties bijdraagt aan het maken van goede loopbaankeuzes en daarmee aan loopbaansucces. Maar tot op de dag van vandaag ontbreekt hiervoor empirisch bewijs. Het concept ‘loopbaancompetentie’ mist een zowel empirische als een theoretische basis. Het gevolg van het ontbreken van een goede theorie in het onderwijs is dat loopbaancompetenties voornamelijk instrumenteel worden ingezet, waardoor leerlingen uiteindelijk geen vaardigheden leren om hun eigen loopbaan succesvol te managen. We bieden een alternatief.
  1,95
  lees meer

  Een adempauze vóór je doorstudeert?

  De keuze voor een studie in het hoger onderwijs is voor een middelbare scholier en zijn ouders niet eenvoudig. Er hangt veel vanaf. Niemand zit immers te wachten op een verkeerde studiekeuze. De uitval in het propedeutisch jaar is echter behoorlijk. Uit onderzoek blijkt dat meeloopdagen en proefstuderen uitval kan voorkomen, maar de praktijk laat zien dat veel jongeren daar niet de tijd en puf voor hebben in een druk examenjaar. Een tussenjaar kan dan de adempauze bieden voor bezinning voordat aan een studie wordt begonnen. Daniëlle Vogels van ‘TussenjaarKenniscentrum’ vindt dat scholieren en hun ouders nadrukkelijker kennis zouden moeten nemen van de mogelijkheden van een tussenjaar tussen het middelbaar en het hoger onderwijs.
  1,95
  lees meer

  Wat kenmerkt de succesvolle professional?

  Loopbaancoaches richten zich vaak op de motivaties van professionals (het waarom), maar minder op de vraag wat iemands lange termijn carrièredoelen zouden kunnen zijn (het wat) en hoe iemand die carrièredoelen zou kunnen bereiken (het hoe). Succesvolle professionals focussen zich op hun lange termijn carrièredoelen en ontwikkelen daardoor expertise. Maar ze beschikken ook over bepaalde capaciteiten. Welke capaciteiten zijn cruciaal om excellent te worden?
  1,95
  lees meer

  Impressie van het Noloc-congres 2018

  We schrijven 13 november 2018, de dag van het Noloc-congres met als thema ‘Talenten laat je zien!’ Leuk dat ik de conferentie voor LoopbaanVisie mag verslaan. Spannend ook, want ik moet een keuze maken tussen het rijke aanbod van 32 verschillende sessies waarvan ik maar een fractie kan volgen en beschrijven.
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach

  Thema: Stress

  Datum: 6 juni 2019
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »