logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

  Alle artikelen

  «1|2|...|78

  Digitaal abonnement: LoopbaanVisie (4 uitgaven)

  LoopbaanVisie wil professionals in loopbaanbegeleiding en mobiliteit inspireren en uitdagen tot hoogwaardige beroepsuitoefening. Met verrassende interviews, luchtige artikelen, informatieve recensies en kritische beschouwingen informeert het tijdschrift over wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke trends die het vak vorm en inhoud geven. Heldere beschrijvingen van methoden en casuïstiek geven concrete handvatten voor de dagelijkse praktijk. Een forum, lezersacties en een webcommunity betrekken de lezer nauw bij de totstandkoming van zijn eigen vakblad. Zo wordt LoopbaanVisie hét platform voor ontmoeting, uitwisseling en verdieping. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 28 januari 2014 - Grenzen - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 29 april 2014 - Starten & Stoppen - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 19 augustus 2014 - Durven - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 31 oktober 2014 - Toeval - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 23 januari 2015 - Ontslag - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 24 april 2015 - Werk vinden - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 17 augustus 2015 - Beloning - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 22 oktober 2015 - Zekerheid - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 21 januari 2016 - Kanteling - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 21 april 2016 - Samenwerken - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 15 augustus 2016 - Keerzijde - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 24 oktober 2016 - Wilskracht - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 30 januari 2017 - Digitalisering - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 24 april 2017 - Politiek - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 21 augustus 2017 - Macht & Invloed - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 23 oktober 2017 - Identiteit - 29 januari 2018 - Plezier 23 april 2018 - Kwetsbaarheid 20 augustus 2018 - Toekomst van arbeid 22 oktober 2018 - Zichtbaarheid Neem een digitaal abonnement op LoopbaanVisie en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22,00
  lees meer

  Macht en Invloed (volledige uitgave, 16 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘MACHT EN INVLOED’ (augustus 2017) Meer invloed? Ga strategisch om met jezelf en de ander - Interview Dees van Oosterhout, Martin Jan Kraak Reflecties uit de praktijk - Coachen van executive teams in de machtsdynamiek, Yvonne Burger Ouders aan Zet - Ouders in staat stellen hun kind te steunen, Annemarie Oomen De Succes Illusie, Els Ackerman Efficiënt recruitment en de emotionele component - Een nieuwe manier van kijken naar werk, Arjan Elbers PRAKTIJK Door tot je 70ste - Duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en bevlogenheid in de ouderenzorg, Yvette Kokee & Marion van Hoof Regels zijn regels - Wat kunnen we leren van een klachtencommissie? Frank de Ruiter Nieuwe Arbowet biedt kansen voor loopbaanadviseurs, Ben Vlogtman Leren is het nieuwe sporten - Creëer je eigen kansen op de arbeidsmarkt van 2020, Corline van Reenen Wie betaalt bepaalt!? - Morele dilemma’s in het loopbaanvak, Yvette Kokee en Hay Hilkens Wat wil jij later worden? - Carriereswitchen als norm, Tamara Hoogerwaard KENNIS & KUNDE Een Argentijnse benadering - Werken aan een toekomstperspectief voor kansarme jongeren, Gabriela Aisenson, Leandro Legaspi & Viviana Valenzuela Werken aan duurzame inzetbaarheid - Bezoek een museum onder werktijd, Siebren Houtman & Anna van der Horst Het effect van loopbaanbegeleiding - Internationaal onderzoek en vragenlijst, Maaike Nillesen Cartoon Opinie & Discussie Macht, Joke Tacoma Het zwarte 65+-gat, Martin Reekers Macht & Invloed In ons werk als loopbaanprofessional zijn macht en invloed van groot belang. Wij moeten allemaal een bepaalde vorm van macht gebruiken en invloed uitoefenen om het begeleidingstraject zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Voor invloed is vaak tijd nodig, macht werkt meestal directer. Je wilt invloed uitoefenen, omdat je weet hoe belangrijk het is om dat netwerkgesprek te voeren of om over die drempel heen te stappen en sociale media te gaan gebruiken. Door invloed uit te oefenen werk je naar een verandering toe, misschien in eerste instantie een verandering van gedachten en later hopelijk ook een verandering in gedrag. Wij willen onze kandidaten ook leren hoe zij invloed kunnen uitoefenen op hun loopbaan of hoe zij een sollicitatiegesprek kunnen beïnvloeden. En hoe werkt dat nou voor macht? Macht heeft vaak direct invloed op gedrag. Als je macht hebt, kun je bepalen wat er gebeurt. Is dit wel zo wenselijk binnen een begeleidingstraject? Ik denk het wel. Ik denk dan niet aan de macht van de loopbaanprofessional over de kandidaat of vice versa, maar macht van de loopbaanprofessional over zichzelf, over zijn emoties en daarom ook over zijn gedrag. Daardoor heeft een ander geen macht over hem, wat weer bijdraagt aan het begeleidingstraject. In deze uitgave worden de termen ‘macht’ en ‘invloed’ op verschillende manieren belicht. Yvonne Burger schrijft over de machtsdynamiek in executive teams. In het interview met Dees van Oosterhout stelt zij dat zestig procent van je succes afhangt van je persoonlijke strategie in omgaan met onder andere machtsverschillen. Annemarie Oomen beschrijft hoe ouders (vaak niet bewust) invloed uitoefenen op de loopbaan van hun kinderen. En Arjen Elbers beschrijft de verschuiving van macht naar invloed in de recruitmentwereld. Verder in dit nummer een artikel van Ben Vlogtman over de nieuwe Arbowet die per 1 juli van kracht is geworden. Tamara Hoogerwaard gelooft dat carriereswitchen de nieuwe norm zal gaan worden. Je kunt het lezen in haar artikel Wat wil jij later worden. Maaike Nillesen heeft onderzoek gedaan naar het effect van loopbaanbegeleiding en beschrijft de uitkomsten. In deze uitgave starten Yvette Kokee en Marion van Hoof een reeks van drie artikelen over hoe bedrijven medewerkers ondersteunen duurzaam inzetbaar, vitaal en bevlogen te zijn en te blijven. Hun eerste artikel gaat over de ouderenzorg. En deze keer speciale aandacht voor het artikel van Martin Reekers, die 65 is geworden. Een vakbroeder en redactielid die in zijn persoonlijke verhaal de lezer meeneemt in de eerste ‘confrontatie’ met zijn pensioen. NB Weet dat wij met de artikelen in LoopbaanVisie bewust invloed willen uitoefenen op de gedachten, mening en misschien soms wel het gedrag van de lezers.
  5,95
  lees meer

  Macht

  Heb ik als loopbaancoach macht over mijn klant? Of alleen invloed? Of ook dat niet? Of juist allebei? Ik word een beetje akelig van het woord macht. Daar zit naar mijn idee een ongelijkheid in en ik probeer op grond van gelijkwaardigheid met mijn klant te communiceren. Maar ja, wat is gelijkwaardigheid? Mijn klant heeft hulp nodig, daarom komt hij bij mij. Daarmee zit ik in een andere rol dan hij. Ben je gelijkwaardig als je elk een andere rol hebt?
  Gratis
  lees meer

  Regels zijn regels

  Al jaren is Frank de Ruiter een van de onafhankelijke leden van de Raad voor Klachtenbehandeling van de Noloc. Veel behandelde klachten bevatten leerstof voor andere loopbaanprofessionals. In deze terugkerende rubriek beschrijft hij een casus die aan de Raad werd voorgelegd.
  1,95
  lees meer

  Het effect van loopbaanbegeleiding

  Wat is het effect van loopbaanbegeleiding? En is dit effect te meten? In dit artikel worden de uitkomsten van internationaal onderzoek naar loopbaanbegeleiding belicht. Deze vormden de basis voor de ontwikkeling en validering van een vragenlijst die het effect van loopbaanbegeleiding meet.
  1,95
  lees meer

  Bezoek een museum onder werktijd

  Hoe zorgen we dat mensen duurzaam inzetbaar blijven? Hoe zorgen we dat we allemaal kunnen en willen blijven werken? Of hoeven we niet allemaal te blijven werken? Siebren Houtman en Anna van der Horst verbinden wetenschappelijke inzichten met ervaringen uit het bedrijfsleven en wisselen ideeën uit met hoogleraar Beatrice van der Heijden.
  1,95
  lees meer

  Werken aan toekomstperspectief voor kansarme jongeren

  Het team Counseling and Guidance Psychology van de Universiteit van Buenos Aires werkt al jaren aan de ontwikkeling van methoden voor de begeleiding van jonge mensen in kwetsbare sociale situaties. Denk aan tienermoeders, criminelen en daklozen. De ontwikkelde interventies zijn gebaseerd op analyses van de levensomstandigheden en de diepe impact daarvan op hun identiteit. Hoe beschouwen deze jongeren hun toekomst en hoe anticiperen ze daarop? Gert van Brussel ontmoette de onderzoekers in Madrid op de IAEVG-conferentie en nodigde ze uit de essentie van hun onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten te beschrijven.
  1,95
  lees meer

  Wat wil jij later worden?

  We keken er lange tijd hoofdschuddend naar, mensen die het roer van hun loopbaan omgooien: een financieel adviseur wordt surfleraar aan de Portugese kust en een secretaresse besluit haar eigen koffiezaak te openen. Dat kun je toch geen werk noemen? Wie kan daar zijn brood mee verdienen?
  1,95
  lees meer

  Wie betaalt bepaalt!?

  Loopbaanprofessionals die werken in opdracht van bedrijven opereren in een krachtenveld van uiteenlopende en soms ook tegenstrijdige belangen. Als je als loopbaanadviseur bent aangesloten bij de Noloc of het CMI geven de gedragsregels van deze organisaties daarin een aantal handvatten, maar desondanks kom je soms voor dilemma’s te staan. Zo is het bijvoorbeeld voor de cliënt die wordt begeleid vaak cruciaal dat hetgeen besproken wordt vertrouwelijk blijft. Dit maakt dat de cliënt vrijuit zijn gedachten kan uitspreken zonder angst voor een reactie daarop of represailles van de werkgever, wat ook van wezenlijk belang is om te kunnen komen tot nieuwe inzichten en keuzes. Werkgevers daarentegen hebben ook belang bij het verloop van de begeleiding. Zij kopen de dienstverlening in en maken afspraken rondom het rapporteren over de voortgang van het traject. Dit kan echter ook weleens leiden tot lastige situaties , zoals in onderstaand voorbeeld.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Congres Positieve Psychologie

  Positieve Gezondheid

  Datum: 1 december 2017
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »