logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|27

  Positieve stad (volledige uitgave)

  Christopher Peterson, een van de grondleggers van de positieve psychologie, vatte deze positieve psychologie ooit samen als: ”Other people matter.” Jules Deelder, de in december jl. overleden nachtburgermeester van Rotterdam, formuleerde het volgende: “De omgeving van de mens is de medemens.” Dat deze medemensen in de stad dichter op elkaar wonen, betekent echter niet automatisch dat ze meer medelevend met elkaar zijn dan in een dorp of op het platteland.....   INHOUD "De positieve stad" WETENSCHAP Ockhamvraag: De gelukkigste plek ter wereld? Hein Zegers Welbevinden in Nederlandse steden, Jan Walburg Het geluk van het platteland en de beloften van de stad, Martijn Burger & Emma Pleeging Bloei en welbevinden in de stad, Jan Walburg Samen stadmaken, Ingrid Mulder Positieve stad, veerkrachtige stad, Herman van den Bosch Harderwijk is een positieve stad, Ruth Deddens-Berentschot PRAKTIJK Fysieke aspecten van de positieve stad, Sjoerd Soeters Onderwijs om sterker te staan, Paul Kortman Hoe ontwerp je een gelukkige stad? Pim van der Ven Make You Move zet Rotterdamse jongeren in beweging, Ludette el Barkany Reis naar je toekomstige zelf, Pieter Desmet Welzijn op Recept, Miriam Heijnders & Jan Joost Meijs

  5,95
  lees meer

  De gelukkigste plek ter wereld?

  In welke stad wonen de gelukkigste mensen? Welk land telt de gelukkigste onderdanen? Wat is ‘The Happiest Place on Earth’? Dat is de Ockhamvraag die we hier proberen te beantwoorden. Zo eenvoudig mogelijk maar niet eenvoudiger: waar op Aarde zijn mensen het gelukkigst?
  Gratis
  lees meer

  Welbevinden in Nederlandse steden

  Op een dinsdagochtend rij ik Ede binnen, dat volgens de Atlas voor Gemeenten (Marlet & Van Woerkens, 2017) het gelukkigste stadje is van Nederland. En dat in een van de gelukkigste landen op de wereld. Ik ben benieuwd. In de directe omgeving van Ede rij ik tussen de bossen en heidevelden en ik denk: ja, dat kan ik ook zeg! Niet zo heel moeilijk om te midden van al die natuur je goed te voelen. Maar er is vast meer.
  1,95
  lees meer

  Het geluk van het platteland en de beloften van de stad

  In de afgelopen dertig jaar nam de Nederlandse bevolking niet alleen met meer dan 2 miljoen mensen toe, maar groeiden de grote steden harder dan de plattelandsgebieden. Voor een groot deel is deze verstedelijkingstrend toe te schrijven aan buitenlandse migratie en een sterkere natuurlijke groei in steden (De Beer, Ekamper, & Van der Gaag, 2018). De laatste jaren verhuizen er echter ook steeds meer mensen van de meer landelijke gebieden in Nederland naar de grote steden (De Beer et al, 2018), aangetrokken door de betere carrièrekansen, onderwijsmogelijkheden en de vele voorzieningen die deze plaatsen bieden (Cardoso, Meijers, Van Ham, Burger, & De Vos, 2019). Naar verwachting zal deze trend zich de komende jaren verder voortzetten: de grote steden lopen vol en het platteland loopt leeg (PBL/CBS, 2019).
  1,95
  lees meer

  Bloei en welbevinden in de stad 

  Menselijk geluk is het beste te begrijpen in verbinding met bloei en ontwikkeling. Geluk als “de mate waarin het individu voldoening schept in het eigen leven als geheel” (Marlet & Van Woerkens, 2017), hangt nauw samen met het plezier dat mensen beleven aan hun ontwikkeling: van zichzelf, in hun relaties, in hun opleiding en werk en in hun spel. Dat thema is het domein van de positieve psychologie: het onderzoeken van condities die van belang zijn voor bloei, ontwikkeling en levensgeluk (Walburg, 2015). Als we dan greep proberen te krijgen op de vraag wat de stad of de gebouwde omgeving bijdraagt aan het geluk van de inwoners, kan het helpen om zicht te hebben op de mate waarin zo’n omgeving de ontwikkeling en bloei van de bewoners ondersteunt en bevordert.  
  1,95
  lees meer

  Samen stadmaken

  De complexe maatschappelijke opgaven waar we vandaag de dag voor staan, vragen om nieuwe oplossingsstrategieën en handelingsperspectieven, zowel op maatschappelijk als op individueel niveau. Nieuwe manieren van samenwerking zijn nodig om ervoor te zorgen dat de stad een gezonde plek is en blijft om te wonen, en een hoge kwaliteit van leven biedt, zonder de natuurlijke hulpbronnen uit te putten. Een nieuwe aanpak voor samen stadmaken omarmt een co-creatieve houding en vraagt om een sociale infrastructuur die zo’n participatieve aanpak ondersteunt.
  1,95
  lees meer

  Positieve stad, veerkrachtige stad

  Bij het begrip ´positieve stad´ denk ik in de eerste plaats aan hetgeen de bewoners samen tot stand brengen. Aan de ene kant stel ik me voor dat ze de tijd en gelegenheid nemen om hun stad tot een plek te maken die bijdraagt aan hun geluk. Aan de andere kant vertrouw ik erop dat ze tegen een stootje kunnen en zich niet laten afschrikken door tegenslagen. Het woord veerkracht drukt dat uit. De vraag is dan door welke omstandigheden veerkracht van de stad wordt versterkt of verzwakt. Dit artikel geeft op deze vraag een antwoord.
  1,95
  lees meer

  Harderwijk is een positieve stad

  “Wat heerlijk dat je nergens voor komt! Je komt voor mij!” “Ik word herinnerd aan wie ik ben!” Twee voorbeelden uit de vele positieve reacties van mensen die door de gemeente Harderwijk de zogeheten Geluksroute aangeboden kregen. In de visie van de Geluksacademie draait het in de hulpverlening om geluk – geluk in de klassieke zin dat je als mens tot je recht komt. Deze visie komt overeen met de manier waarop de gemeente Harderwijk in bestuurlijke zin het sociale domein benadert: de mens staat centraal.
  1,95
  lees meer

  Fysieke aspecten van de positieve stad

  Nu veel historische binnensteden in Europa onder invloed van mondiale economische ontwikkelingen, sterk stijgende vastgoedprijzen, massatoerisme, in- en uitvliegende expats en Airbnb hun prettige alledaagse bewoonbaarheid dreigen te verliezen, doet zich de vraag voor wat nou precies de aantrekkingskracht van al die wereldwonderen is. Dat deze steden altijd toonbeelden van pais en vree zijn geweest is een illusie. De succesvolle steden in Europa hebben zich niet in die vorm ontwikkeld zonder deel te nemen aan, of slachtoffer te zijn geweest van oorlogen, politieke en economische nationale en lokale strijd, sociale revoluties, interne strubbelingen en opstanden.
  1,95
  lees meer

  Onderwijs om sterker te staan

  Voor kinderen in Rotterdam-Zuid is er nog een wereld te winnen wat betreft het onderwijs. Veel mensen in dat deel van de stad bevinden zich in een minder goede situatie. Dat blijkt ook uit de schoolresultaten, die lager zijn dan in de andere grote steden. Beleidsmakers en onderwijsmensen zijn driftig bezig daar verandering in te brengen, de laatste jaren met succes door extra investeringen van de overheid. Veel plannen zijn in de jaren voorgesteld en met wisselend resultaat uitgeprobeerd.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: 4 juni 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »