logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|11

  Digitaal abonnement: Tijdschrift Positieve Psychologie (4 uitgaven)

  Met het Tijdschrift Positieve Psychologie (TPP) maken we de toepassing van de wetenschappelijke principes van de positieve psychologie toegankelijk voor mensen uit de praktijk. Het TPP publiceert artikelen over de wetenschappelijke onderbouwing van positieve psychologie, de ontwikkeling van praktijktoepassingen en de evaluatie ervan. Het tijdschrift bevordert de dialoog tussen praktijk en wetenschap. Kennis als kern van verbinding. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 20 oktober 2015 – Op eigen kracht - Deze uitgave is voor iedereen gratis beschikbaar! 14 januari 2016 – Betrokkenheid - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 11 april 2016 - Veerkracht - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 29 augustus 2016 – Optimisme / hoop - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 24 oktober 2016 – Verbondenheid - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 30 januari 2017 - Onderwijs - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 16 mei - Homo Prospectus 28 augustus 2017 - Positieve Psychologie online en social media 13 november 2017 - Gezondheid Neem een digitaal abonnement op het Tijdschrift Positieve Psychologie en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22,00
  lees meer

  Onderwijs (volledige uitgave, 13 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘ONDERWIJS’ (januari 2017) Weerbaarheid en welbevinden op school, Linda Bolier, Karin Monshouwer, Jeroen Lammers, Simone Onrust & Marloes Kleinjan Ockhamvraag: In leerlingen geloven, werkt dat? Hein Zegers Mentale fitheid in het onderwijs, Jacqueline Boerefijn Beter onderwijs met behulp van positieve psychologie, Jacqueline Boerefijn WETENSCHAP Hoe kun je floreren in je alledaagse leven? Marijke Schotanus-Dijkstra Focus op je sterke kanten? Djoerd Hiemstra Het Positief Educatief Programma, Jochem Goldberg, Marjolein Blomesath-Prenger, Aleisha Clarke, Teuntje Elfrink, Karlein Schreurs & Ernst Bohlmeijer Teamflow, Jef van den Hout PRAKTIJK Met aandacht voor de klas, Marjolein Blomesath-Prenger Ambassade van de Jeugd, Pieter Desmet Gelukskoffer, Clara den Boer & Pascalle Kaljé Heleschoolbenadering positieve psychologie, Rinka van Zundert Onderwijs Educatie is gericht op de bevordering van de persoonlijke ontplooiing ten dienste van het maatschappelijk functioneren van volwassenen door de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen op een wijze die aansluit bij hun behoeften, mogelijkheden en ervaringen alsmede bij maatschappelijke behoeften.” Aldus artikel 1.2.1. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Vanuit de positieve psychologie hadden we dat doel nauwelijks beter kunnen formuleren: persoonlijke ontplooiing en een breed begrip van de kennis en vaardigheden die tot ontwikkeling kunnen komen. Lees de volledige inleiding op dit themanummer
  5,95
  lees meer

  Onderwijs

  Educatie is gericht op de bevordering van de persoonlijke ontplooiing ten dienste van het maatschappelijk functioneren van volwassenen door de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen op een wijze die aansluit bij hun behoeften, mogelijkheden en ervaringen alsmede bij maatschappelijke behoeften.” Aldus artikel 1.2.1. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Vanuit de positieve psychologie hadden we dat doel nauwelijks beter kunnen formuleren: persoonlijke ontplooiing en een breed begrip van de kennis en vaardigheden die tot ontwikkeling kunnen komen.
  Gratis
  lees meer

  Weerbaarheid en welbevinden op school

  Investeren in de kwaliteit van het onderwijs betekent ook investeren in de mentale weerbaarheid en het welbevinden van de leerlingen. Maar hoe doe je dat? Welke soorten programma’s zijn effectief en wat zijn effectieve ingrediënten? In dit artikel zetten we de resultaten van het effectonderzoek op een rij.
  1,95
  lees meer

  In leerlingen geloven, werkt dat?

  “Ik geloof in mijn leerlingen!” Met die woorden begon Marva Collins vaak haar lessen in de groezelige klasjes in de achtergestelde buurten van Chicago. Succesvolle lessen, want veel van haar ‘probleemleerlingen’ behaalden naar verluidt uiteindelijk een diploma (Collins & Tamarkin, 1990). Maar werkt dat echt, ‘in leerlingen geloven’? Dat is de Ockhamvraag die we hier wetenschappelijk proberen te beantwoorden: zo eenvoudig mogelijk, maar niet eenvoudiger dan dat.
  Gratis
  lees meer

  Mentale fitheid in het onderwijs

  “De tijd is er rijp voor”, aldus Leonard de Mol Otterloo, directeur van Stichting Mentale Fitheid 2020 (MF2020). “Er zijn steeds meer signalen dat we een andere koers moeten gaan varen in het onderwijs om kinderen beter toe te rusten voor onze complexe maatschappij met haar vele prikkels en hoge prestatiedruk.” In 2014 organiseerde De Mol Otterloo met een aantal gelijkgestemden een conferentie over mentale fitheid in het onderwijs, die veel belangstelling trok. Na de conferentie kwam de vraag: hoe nu verder?
  1,95
  lees meer

  Beter onderwijs met behulp van positieve psychologie

  In Nederland bestaat geen eenduidig antwoord op de vraag wat het doel van onderwijs is. Dit heeft te maken met onze vrijheid van onderwijs, die in artikel 23 van de Grondwet is vastgelegd. Scholen hebben hiermee de vrijheid en de gelegenheid om eigen doelen te koppelen aan onderwijs. Sinds 1993 moeten scholen wel een aantal kerndoelen hanteren, door Stichting Leerplan Ontwikkeling geformuleerd voor de grotere leergebieden, zoals de talen, rekenen wiskunde, oriëntatie op jezelf en wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs (SLO).
  1,95
  lees meer

  Hoe kun je floreren in je alledaagse leven?

  Mijn proefschrift gaat over ‘floreren’, maar wat is dat eigenlijk? Floreren wordt in de literatuur gedefinieerd als het hebben van een hoge mate van hedonisch welbevinden (ook wel subjectief welbevinden: gelukkig en tevreden zijn met jouw leven) in combinatie met een hoge mate van eudaimonisch welbevinden (ook wel sociaal en psychologisch welbevinden: een zinvol leven leiden waarin je betekenisvol en vriendelijk bent voor jezelf en voor anderen) (o.a. Keyes, 2002). Floreren of tot bloei komen lijkt een soort ultiem doel: hoe zorgen we ervoor dat mensen zich gelukkig voelen én dat ze optimaal functioneren als individu en in de maatschappij?
  1,95
  lees meer

  Focus op je sterke kanten?

  Het idee om te ‘focussen op je sterke kanten’ heeft de afgelopen jaren, onder de invloed van de positieve psychologie, veel weerklank gevonden in de praktijk van het onderwijs. Maar werkt het ook echt? Doen studenten meer hun best als ze leeractiviteiten ondernemen op het gebied van hun sterke in plaats van hun zwakke kanten? En zo ja, hoe kunnen we dit verklaren?
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach

  Floreren

  Datum: 8 juni 2017
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »