logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|21

  Digitaal abonnement: Tijdschrift Positieve Psychologie (4 uitgaven)

  Met het Tijdschrift Positieve Psychologie (TPP) maken we de toepassing van de wetenschappelijke principes van de positieve psychologie toegankelijk voor mensen uit de praktijk. Het TPP publiceert artikelen over de wetenschappelijke onderbouwing van positieve psychologie, de ontwikkeling van praktijktoepassingen en de evaluatie ervan. Het tijdschrift bevordert de dialoog tussen praktijk en wetenschap. Kennis als kern van verbinding. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 30 januari 2017 - Onderwijs - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 16 mei - Homo Prospectus - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 28 augustus 2017 - Online - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 13 november 2017 - Gezondheid - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 26 februari 2018 - Coaching - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 28 mei 2018 - Passie - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 27 augustus 2018 - Floreren - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 19 november 2018 - Leiderschap 26 februari 2019 - Jeugd 28 mei 2019 - Zingeving 27 augustus 2019 - Ouder worden 19 november 2019 - Relaties Neem een digitaal abonnement op het Tijdschrift Positieve Psychologie en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22,00
  lees meer

  Floreren (volledige uitgave, 11 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘FLOREREN’ (augustus 2018) In gesprek met Corey Keyes, Marijke Schotanus-Dijkstra World Positive Education Accelerator: Van inspiratie naar actie, Saskia Tjepkema, Luc Verheijen & Sanne Netten Ockhamvraag: Wat is het doel van de positieve psychologie? Hein Zegers WETENSCHAP Opbloeien in onderwijs, Anne Rohn & Steven de Rooij Hoe meet je floreren? Marijke Schotanus-Dijkstra De rol van verwondering in onderwijs: Kan een schaap een huisdier zijn? Lynne Wolbert Dankbaarheid als bron van geluk en groei, Lilian Jans-Beken PRAKTIJK Floreren na trauma, Fredrike Bannink Floreren op de werkvloer, Pepijn Happel Positief leiderschap, Kitty Schaap Positieve Design: De Tovertafel, Pieter Desmet Floreren “Wij, als redactie, hebben als missie om met dit tijdschrift wetenschappelijk gefundeerde toepassingen van de positieve psychologie te stimuleren en om over alle aspecten daarvan van gedachten te wisselen. We vinden het van belang om die toepassingen aan te moedigen omdat we overtuigd zijn van de waarde die de positieve psychologie kan hebben bij het stimuleren van bloei en ontwikkeling van individuen en instituties. De praktijk laat zien dat mensen de ontwikkeling willen ingaan die ze zich voorstellen. Dat ze hun perspectief op hun toekomst dichterbij kunnen brengen. Dat ze met plezier kunnen leren en hun maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.” Zo opende hoofdredacteur prof. dr. Jan Auke Walburg in oktober 2015 het allereerste nummer van het Tijdschrift Positieve Psychologie. Onder zijn begeesterende aansturing is dit vakblad ondertussen gegroeid tot een blad dat op de leestafel van de professional die geinspireerd is door het gedachtegoed van de positieve psychologie, niet mag ontbreken. Dit gedachtegoed heeft de afgelopen jaren niet alleen een sterkere wetenschappelijke fundering gekregen, maar is ook verspreid en geintegreerd geworden in de professionele praktijk. Het vakgebied van de positieve psychologie is tot groei, tot bloei gekomen; bewijzen daarvan ondermeer de verschillende congressen die nationaal en internationaal georganiseerd worden en waarvan in dit nummer een verslag te lezen valt. Kortom, positieve psychologie floreert, en daar heeft onze afscheidnemende hoofdredacteur een belangrijk aandeel in gehad, waarvoor onze dank. Het huidige nummer heeft als thema ‘floreren’. Floreren als zijnde in je eigen kracht staan – niet voor niets de titel van het allereerste nummer van dit tijdschrift – en gelukkig en betekenisvol bezig te zijn. Net zoals voor onze afscheidnemende hoofdredacteur het zijn missie was om het in 2015 nog relatief onontgonnen vakgebied van de positieve psychologie te laten floreren, is het voor velen van jullie de missie om anderen, hetzij op individueel niveau, hetzij op gemeenschaps- of institutioneel niveau, te laten floreren. Dit nummer kan daaraan bijdragen. Zo laat het onderzoek van Lilian Jans-Beken de waarde van dankbaarheid zien en wijst zij op de kracht die dankbaarheid kan hebben in het ondersteunen van het individuele floreren. Het aanzetten tot ontwikkeling, tot het gebruik van de eigen talenten is een van de kerntaken van het onderwijs. De bijdrage van Anne Rohn en Steven de Rooij geeft handvatten om hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs te herkennen en te erkennen. Floreren als ideaal doel van het onderwijs, zoals Lynne Wolbert het omschrijft en waarbij ze de verwondering – het vermogen om je verbazen over iets dat (niet) is zoals het is – als een element naar voren schuift om dit doel te bereiken. Maar hoe weet je dan wanneer dat doel bereikt is? Hoe weet je wanneer iemand floreert? Marijke Schotanus-Dijkstra geeft een state-of-the-art overzicht van de beschikbare vragenlijsten om het individuele niveau van floreren betrouwbaar in kaart te brengen. Marijke bracht recentelijk ook een bezoek aan de Amerikaanse professor Corey Keyes, de grondlegger van het wetenschappelijk concept van floreren. In een in dit nummer te lezen interview vertelt Corey Keyes over het ontstaan van dit concept. Dat (laten) floreren soms ook creativiteit vraagt, dat laat de bijdrage van Pieter Desmet zien. Hij beschrijft de totstandkoming van de Tovertafel gericht op het doorbreken van apathie bij ouderen met dementie en ondertussen in bijna tweeduizend zorginstellingen in Europa in gebruik. Floreren bij achteruitgang, bij verlies, bij trauma is niet eenvoudig, maar wel mogelijk en zelfs te bevorderen, zo leert Fredrike Bannink ons. Niet alleen het individu heeft baat bij een florerende staat, maar ook bedrijven hebben gegronde redenen om in het floreren van hun werknemers te investeren. Pepijn Happel geeft, al dan niet met een twist, een inkijk in de methodieken die hiervoor ingezet kunnen worden. Betrokken, verbindend en talentgericht leidinggeven draagt bij aan het floreren van de medewerkers. Wat een positief leiderschap precies is in de praktijk, valt te lezen in de bijdrage van Kitty Schaap.
  5,95
  lees meer

  In gesprek met Corey Keyes

  Mentale gezondheid is niet hetzelfde als de afwezigheid van ziekte. Deze stelling wordt vaak gebruikt om het twee-continua model uit te leggen. De Amerikaanse professor Corey Keyes is de grondlegger van dit model en ook van het wetenschappelijke begrip ‘floreren’. Ook ontwikkelde hij een wetenschappelijk onderbouwd instrument om zowel het mentaal welbevinden als floreren te meten, dat in onderzoek en praktijk veelvuldig gebruikt wordt. Ik had de eer om een aantal dagen met Corey op te trekken in Amerika en doe hieronder een verslag van zijn werk en leven.
  1,95
  lees meer

  Van inspiratie naar actie

  Van 23 tot en met 26 juni 2018 kwamen in Fort Worth, Texas zo’n 800 mensen uit 30 landen bijeen voor de tweede IPEN Wereldconferentie[1] op het gebied van positief onderwijs, oftewel: onderwijs waarin werken aan kennisontwikkeling en versterken van welbevinden hand in hand gaan. Er is ruimte voor zowel “the skills of achievement and the skills of well-being”, zoals grondlegger Martin Seligman het uitdrukt. Naast de meer traditionele schoolvakken zoals rekenen, lezen en schrijven is er expliciet aandacht voor vaardigheden die belangrijk zijn voor je welbevinden: dankbaarheid, doorzettingsvermogen, het onderhouden van positieve vriendschapsrelaties, je eigen talenten en ‘purpose’ kennen,
  Gratis
  lees meer

  Wat is het doel van de positieve psychologie?

  Wat is het doel van de positieve psychologie? De International Positive Psychology Association geeft als definitie van positieve psychologie: “De wetenschappelijke discipline die onderzoekt wat mensen en gemeenschappen doet floreren”. Met het European Network for Positive Psychology, waarvan ik bestuurslid ben, ontwikkelden we als visie: “De prevalentie van floreren verhogen in de wereld.” Maar hoe zijn we tot dit floreren gekomen? Dat is de Ockhamvraag die we hier proberen te beantwoorden, zo eenvoudig mogelijk maar niet eenvoudiger dan dat: hoe precies kwamen we tot floreren als doel van de positieve psychologie?
  Gratis
  lees meer

  Opbloeien in onderwijs

  Recent is in het programma De Monitor (Van de Keuken, 2018) het onderwerp hoogbegaafdheid in het primair onderwijs weer onder de aandacht gebracht. Wetenschappelijke kennis over onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen wordt onvoldoende toegepast in de scholen (De Heer, 2017). Het onderwijs richt zich met name op leerlingen met een achterstand en gemiddeld presterende leerlingen, waardoor talentvolle leerlingen nog onvoldoende kans krijgen om uit te blinken (Dekker, 2014).
  1,95
  lees meer

  Hoe meet je floreren?

  We spreken van floreren wanneer iemand hoog scoort op hedonisch welbevinden en hoog scoort op eudaimonisch welbevinden. Oftewel, je voelt je gelukkig en je bent betekenisvol voor jezelf en voor je omgeving. We weten vaak wel antwoord te geven op de vraag of we ons gelukkig voelen. Maar hoe weet je nu of je floreert? Hoe kun je dat betrouwbaar meten en wat kun je met die informatie in de (zorg)praktijk? In dit artikel worden drie instrumenten besproken die de mate waarin iemand floreert, in kaart kunnen brengen: de Mental Health Continuum-Short Form, de Flourishing Scale en de PERMA-Profiler.
  1,95
  lees meer

  De rol van verwondering in onderwijs

  Aan de Vrije Universiteit Amsterdam loopt een onderzoeksproject naar de rol van verwondering in het onderwijs, en naar de relatie tussen verwondering en floreren als ideaal doel van dat onderwijs (wonderfuleducation.eu). Het ontwikkelen van het vermogen je te verwonderen is belangrijk in het onderwijs en ik bespreek hoe we dat kunnen vormgeven. Docenten die zich zelf kunnen verwonderen spelen daarbij een sleutelrol.
  1,95
  lees meer

  Dankbaarheid als bron van geluk en groei

  De term ‘floreren’ werd in 2002 geïntroduceerd door de Amerikaanse psycholoog dr. Corey Keyes en het werd vervolgens een belangrijk thema binnen de positieve psychologie. Mensen die floreren staan emotioneel, psychologisch en sociaal stevig in hun schoenen en ze functioneren optimaal op zowel privé- als werkgerelateerde gebieden. Het ervaren van positieve emoties zoals dankbaarheid en het hebben van een dankbare karaktertrek lijkt een bijdrage te kunnen leveren aan het floreren van mensen. Dit artikel, gebaseerd op mijn promotieonderzoek, wil bijdragen aan kennis over dankbaarheid en aan het inzetten van dankbaarheid in de beroepspraktijk om het floreren van mensen te ondersteunen.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Congres Positieve Psychologie

  Thema: Positief Leiderschap

  Datum: 30 november 2018
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »