logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|7

  Ethiek (volledige uitgave, 10 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘ETHIEK’ (juni 2018) Thema’s in een beroepscode, Karel Soudijn Waarde onbekend, Merlijn Koch #MeToo onder therapeuten en counsellors, Ron van Deth Overdenking: Verstandhouding, Ineke Hamstra Ethische normen voor coaches, Alexander Vreede Hoe ethisch verantwoord is mijn therapie, Arnold Vermeulen Doodswensen, Ineke Hamstra Coachen op de grens van afstand en nabijheid, Klaartje van Gasteren, Jakob van Wielink & Leo Wilhelm Boekrecensies, Audrey de Jong Tekentaal: Ethiek, hoe zorg je daarvoor? Danka Hüsken-Smit Overdenking: Ethiek van de therapeut, Marijke Comello
  5,95
  lees meer

  Thema’s in een beroepscode

  Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) kent sinds 1960 een eigen ethische code waar alle leden van deze beroepsvereniging zich aan behoren te houden. In de loop der tijd is de beroepscode van het NIP enkele malen herzien. De meest recente versie is sinds 2015 van kracht. De tegenwoordige vorm sluit goed aan bij beroepscodes voor psychologen die in andere Europese landen gelden, want op Europees niveau delen verschillende verenigingen van psychologen namelijk een ‘basisstructuur’ voor beroepsethiek met elkaar. Die structuur komt er op neer, dat regels in de beroepscode een uitwerking vormen van vier algemene principes.
  1,95
  lees meer

  Waarde onbekend

  Ethiek. Ik vind het een moeilijk woord. Het klinkt als ver weg, onpersoonlijk, iets van procedures, regels of iets om je handtekening onder te zetten. Mijn eerste associatie is in ieder geval niet emotie, druk en stress, passie, boosheid of verdriet. Totdat ik als coach telkens weer geconfronteerd werd met mensen die overmatig stress ervoeren in het werk. Werkdruk en spanningen met collega’s of leidinggevende zijn de bekende oorzaken, maar ik merkte dat bij een aantal mensen nog iets anders speelde. Ze kunnen het werk niet meer opbrengen omdat ze er geen betekenis in ervaren, omdat ze boos zijn over misstanden, het tegen hun gevoel van goed werken ingaat of omdat het voorbijgaat aan persoonlijke waarden.
  1,95
  lees meer

  Ethische normen voor coaches

  Met enige regelmaat moeten coaches een keuze maken. Soms is dat een keuze waar ethische normen in het geding zijn. Zoals de keuze om iets wel of juist niet te doen, bijvoorbeeld om in te gaan op een verzoek om informatie. Of om al dan niet met een bepaalde coachee aan het werk te gaan. Waarop baseert een coach zijn oordeel dan? Beschikken coaches over een soort ethisch kompas? Welke hulpmiddelen staan coaches ter beschikking als zij voor een ethische keuze staan?
  1,95
  lees meer

  Hoe ethisch verantwoord is mijn therapie?

  Bij ethisch handelen denken we al snel aan zware zaken, zoals integriteit, geheimhouding en eerlijkheid. Bij veel beroepsverenigingen liggen een aantal zaken rondom ethiek verankerd in een beroepscode. Toch heeft ethisch verantwoord handelen een diepere betekenis dan een beroepscode. Daarin zijn veel dingen grijs, of worden bepaald door ons aanvoelen, onze professionele kwaliteit en de situatie. In dit artikel licht ik een aantal van dergelijke situaties toe en scheppen we een kader van waaruit we dit kunnen beschouwen. Dit opent de discussie en dialoog die noodzakelijk is voor onze verdere professionalisering.
  1,95
  lees meer

  Doodswensen

  Janneke is een vrouw van midden 30, die bij een therapiecentrum komt om te vragen of ze hulp kan krijgen bij haar doodswens. De therapeut heeft zelf een jaar daarvoor haar zoon verloren aan suïcide. Verschillende gedachten gaan door haar hoofd: Zij maakt er contact op, mijn zoon niet. Krijg ik de mogelijkheid om er met haar over te praten, wat met mijn zoon niet gebeurd is? Ben ik daartoe in staat als zelfstandig werkende? Wat zijn de voorwaarden waaronder ik dit kan doen? Van wie kan ik steun krijgen hierbij? De therapeut zegt dan heel duidelijk: “Ik kan je niet helpen met je doodswens, maar ik kan wel met je kijken wat maakt, dat je die doodswens hebt. Maar dat kan ik niet alleen, daar heb ik hulp bij nodig.”
  1,95
  lees meer

  #MeToo onder therapeuten en counsellors

  De afgelopen maanden kreeg seksueel wangedrag met name in de artiestenwereld uitgebreid aandacht. Het werd bekend als #MeToo en velen waren geschokt over de omvang ervan. Maar hoe zit dat in de sector van therapeuten en counsellors, en wat is er aan te doen?
  1,95
  lees meer

  Coachen op de grens van afstand en nabijheid

  Als zelfstandig coach ontvangt zij een formele klacht van een mannelijke cliënt. Hij had de aangeboden knuffel na afloop, hoewel hij hem zelf had geaccepteerd, als ongepast ervaren. Hij had niet de ruimte gevoeld om ‘nee’ te zeggen, al had hij dat achteraf wel willen doen. Hij had haar niet willen afwijzen, maar voelt zich nu niet meer veilig bij haar en wil afzien van verdere begeleiding. Nog amper bijgekomen van de schrik, zoekt zij contact met haar supervisor om te reflecteren op wat er gebeurd is.
  1,95
  lees meer

  Ethiek - Hoe zorg je daarvoor?

  In ons vakgebied is het van groot belang dat je vasthoudt aan zorgvuldigheid ten aanzien van ethische vragen. Zonder vertrouwen bereik je niets wanneer je werkt met zeer kwetsbare mensen. Voorop staat dat je het vertrouwen van je cliënt moet winnen en waarborgen. Maar waar begint het en waar houdt het op? Wat kun je wel en niet zeggen? Wat deel je met ouders, partners en andere hulpverleners? Hoe ga je om met verdriet en rouw? Wat doe je bij suïcidale omstandigheden? Of bij seksueel misbruik? Wat is dan juist handelen?
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Congres Positieve Psychologie

  Thema: Positief Leiderschap

  Datum: 30 november 2018
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »