logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Maak kennis met onze vakbladen - Download de gratis proefnummers!


Wilt u kennismaken met onze vakbladen? Onderstaande themanummers zijn als gratis proefnummer te downloaden!

«1»

Emoties (volledige uitgave, 16 artikelen)

INHOUD THEMA 'EMOTIES' (juni 2015) De biologische wortels van emoties en gevoelens, Mark Nelissen Wil je me precies vertellen wat je voelt?, Jacob van Wielink & Leo Wilhelm Emoties in kunst en coaching, Mirjam Dirkx Wat kun je als coach met verslaving en emoties?, Erica Kuyters IK-ANDER EN NU... Au! Waar ben jij bang voor?, Mirjam Klein Wassink Stilstaan, afronden en weer doorgaan, Marjo Korrel Emoties en stemmingen, Erica Kuyters ORGANISATIE Opdrachtgevers aan het woord, Hans Raamsdonk & Rachelle van Daalen De corporate tribe, Danielle Braun & Jitske Kramer Aan het werk of op de waakvlam?, Marian Timmermans & Willem de Vos MAATSCHAPPIJ Affectieve burgers, Jikke de Ruiter Wonderen, fantasie of waarheid?, Jikke de Ruiter Vrijheid van meningsuiting, Jikke de Ruiter De coachende rol van muziek bij verlies, Simone Vos & Martin Hoondert Ressentiment, Ad Maas Emoties Emoties zijn vaak een vast onderdeel en regelmatig zelfs het startpunt van een coachingsgesprek. Maar wat zijn emoties precies? En wat moet een coach van emoties weten om zijn coachee goed te kunnen begeleiden? Deze vragen vormden het uitgangspunt bij het samenstellen van deze uitgave. Het blijkt dat er vele definities en invalshoeken bestaan voor het begrip ‘emoties’. De reden daarvoor is dat emoties niet naar een duidelijke groep waarneembare verschijnselen verwijzen, aldus professor Agneta Fischer, hoogleraar emotie-theorie (2010). In ieder geval is een emotie een reactie op een gebeurtenis die ons op een of ander manier aangrijpt. Onze belangen worden geraakt. Om inzicht te krijgen in de biologische wortels van emoties en gevoelens starten we met een artikel van professor Mark Nelissen, hoogleraar in de gedragsbiologie. Emoties zijn een activiteit van het brein en hangen direct samen met de strijd om te overleven. Zij helpen ons daar waar nadenken veel te lang zou duren.  Danielle Braun en Jitske Kramer bekijken emoties vanuit een heel andere optiek. Zij vergelijken vanuit een antropologische invalshoek hoe wij omgaan met emoties in tribale samenlevingen en in organisaties, en zij werken enkele interessante verschillen tussen westerlingen en Aziaten uit. Daarnaast benadrukken zij het belang van overgangsrituelen. Marjo Korrel maakt de vertaalslag naar de praktijk en deelt een overgangsritueel dat behulpzaam is bij het goed afronden en afscheid nemen van een fase. Verder blijkt het nuttig om onderscheid te maken tussen een emotie (het moment) en een stemming (een algemene basishouding). Door dit onderscheid te maken ontstaat meer zicht op welke horizon de coachee aanhoudt bij zijn persoonlijke ontwikkeling. In beide gevallen ligt de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling in de werkelijke acceptatie van de situatie, aldus Ericka Kuyters. Tot slot eren we in deze uitgave het gedachtegoed van Marshall B. Rosenberg, grondlegger van de verbindende communicatie. Hij stelt, heel in het kort, dat emoties ontstaan doordat onze behoeften niet zijn vervuld. En zo vormen emoties een mooi aanknopingspunt voor de begeleiding. “Koester je emoties en onderschat ze nooit.” Robert Henri
Nu: Gratis Actie geldig t/m 31-12-2019
lees meer

Teams (volledige uitgave, 18 artikelen)

INHOUD THEMA ‘TEAMS’ (juni 2015) Teams vervlechten mens- en organisatieontwikkeling, Cristel van de Ven Knopen doorhakken in het team met Deep Democracy - Interview met Jitske Kramer, Wiljo Florijn & Eline Steenhuisen Van trainer tot teamcoach, Gonnie Kügel & Marieke de Boer “Kunnen we het kennismaken niet overslaan?”, Monique Frequin-Bekker Afrekenen met schijntaal - Interview met Hans Bolten, Gerard van der Molen Hoe ontwikkel je succesvolle teams?, Thijs Rijnbergen & Jaco van der Schoor Regie over eigen werk bij Middin, Floor Daver & Saskia Rosenbaum WETENSCHAP Teams, Lidewey van der Sluis Meer verdienen met teams, Lidewey van der Sluis Teamontwikkelruimte voor een beter resultaat, Karin Derksen Teamflow, Jef van den Hout Teams onder tijdsdruk, Christel G. Rutte Promotie: Social inclusion in diverse work settings, Wiebren Jansen Promotie: What’s new? The interaction between novelty and cognition, Judith Schomaker Promotie: Anger in conflict, a force for good, Bart de Vos Promotie:  Speelruimte voor ervaring en reflectie, Michiel de Ronde VARIA Levend leren stimuleren, Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol De uitdagingen voor hrd, Ger Driesen Nieuws, Guido van de Wiel Boeken De kracht van het netwerk benutten, Ria van Dinteren Voorwoord Teams Duizenden jaren lang verkenden mensen de wereld vanaf de rug van het paard. Terwijl mensen genoten van de kracht en snelheid van dit edelmoedige dier, werd hun bewegingsruimte en gevoel van vrijheid vergroot. De samenwerking tussen mens en paard was bijzonder, maar ging nog veel verder. Mensen leerden een oorspronkelijk soort partnerschap aan te gaan met paarden, waarbij de acceptatie van elk afzonderlijk moment, zoals het zich voordoet, een centraal element is. De verbinding met een paard vraagt dan ook om een authentieke en krachtige aanwezigheid in het hier en nu. Het vraagt om intelligentie, die het hoofd, het hart en de buik verbindt. Het vraagt om een bewustzijn van wat je voelt en om die gevoelens als informatie te gebruiken. Alleen dan zul je in staat zijn om dit wezen van meer dan zeshonderd kilo te begrenzen en motiveren. Omgaan met een paard geeft daarmee de meest belangwekkende en zinnige lessen, die je je als menselijk leider maar kunt wensen. De doorgaande reeks leerervaringen die ik zelf op mag doen met mijn paard en met de kudde waarvan zij deel uitmaakt, helpen mij op weg naar die versie van mijzelf, die zowel betrokken is als moedig, soepel en krachtig, congruent en intuïtief. In het contact met mijn paard verdiepen compassie en geduld en leer ik steeds meer de onverstoorbaarheid om door te gaan, wanneer ik hobbels, kuilen of zelfs beren tegenkom. In de kudde draait het om verbinding, samenwerking en intersubjectief bewustzijn. Verbinding vanuit kracht, niet vanuit onderdrukking. In de boekenrubriek vindt u een boek dat diep ingaat op bovenstaande: De kracht van de kudde. U begrijpt: ik ben bijzonder gecharmeerd van het werk van deze auteur en ik hoop dat het ook u aanspreekt. Daarnaast schenken we onder andere aandacht aan de ontwikkelruimte binnen teams. Want waarom presteert het ene team beter dan het andere? Ook is er aandacht voor teamflow, in een artikel over hoe een team samen met het individu het onderscheidend vermogen van een organisatie kan vormen. Sleutelwoorden zijn positiviteit, creativiteit, ontwikkeling en uitdaging, waarmee een sociaal systeem voor teamflow gerealiseerd kan worden. En natuurlijk vindt u ook onze vaste rubrieken weer terug, naast boeiende promoties. Ik wens u aangename lees- en leerervaringen toe met deze uitgave en hoop dat die toepasbaar zijn in de kuddes waarvan u zelf deel uitmaakt.  
Nu: Gratis Actie geldig t/m 31-12-2019
lees meer

Op eigen kracht (volledige uitgave, 20 artikelen)

INHOUDSOPGAVE THEMA 'OP EIGEN KRACHT' (oktober 2015) Inleiding: Sterke kanten, Jan Walburg Krachtgericht coachen, Fred Korthagen & Ellen Nuijten Bevlogen blijven, Arnold Bakker Interview met Anton Philips: Een onverbeterlijke wereldverbeteraar, Ad Bergsma & Jacqueline Boerefijn Column: Ockhamvraag, Hein Zegers Stilstaan bij schoonheid, Marius Hogendoorn WETENSCHAP Compassie als motor van geluk, Ernst Bohlmeijer, Hester Trompetter, Marijke, Schotanus-Dijkstra & Stans Drossaert Talentmanagement vanuit een sterkepuntenbenadering, Christina Meyers Congres IPPA, Sanne Lamers, Ernst Bohlmeijer & Jan Walburg Veerkracht en posttraumatische groei in de hulpverleningspraktijk, Sanne Peeters, Johan Lataster, Mayke Janssens & Nele Jacobs Leren omgaan met studie-uitstelgedrag, Lennart Visser, Fred Korthagen & Judith Schoonenboom Hoe talenten werken, Marianne van Woerkom, Michelle Dirksen, Christina Meyers, Mara Spruyt & Nina Timmermans Proefschrift: Online positieve psychologie, Linda Bolier PRAKTIJK Uniekies: je beperking als superkracht, Pieter Desmet Sterke kanten meten in de GGZ, Sanne Lamers Barbara Fredrickson in geprek met Steven Hayes, Hein Zegers Positieve supervisie, Fredrike Bannink Hoe je met positieve psychologie de leiders van de toekomst opleidt, Matthijs Steeneveld Interview met Bram Schaper van de NS: Samenwerken vanuit invloed en motivatie, Erik Overdick Stappenplan voor ontwikkeling sterke kanten, Djoerd Hiemstra & Jelle Dijkstra Van de redactie Voor u ligt het nieuwe Tijdschrift Positieve Psychologie. Het eerste Nederlandstalige tijdschrift dat het hele domein van de positieve psychologie omvat. In Nederland en België is de positieve psychologie sterk in opkomst. Dat wordt duidelijk uit de wetenschappelijke belangstelling van steeds meer onderzoekers en evenzeer uit de talloze toepassingen op school, op het werk, in de gezondheidszorg en op andere plaatsen. Wij, als redactie, hebben als missie om met dit tijdschrift wetenschappelijk gefundeerde toepassingen van de positieve psychologie te stimuleren en om over alle aspecten daarvan van gedachten te wisselen. Het tijdschrift wil een inspirerend platform zijn voor wetenschappers en mensen die met de toepassing aan de slag gaan. Wij vinden het van belang om die toepassingen aan te moedigen omdat we overtuigd zijn van de waarde die de positieve psychologie kan hebben bij het stimuleren van bloei en ontwikkeling van individuen en van instituties. Wij denken dat individuele mensen tot bloei kunnen komen ongeacht hun problemen of maatschappelijke positie of leeftijd of wat dan ook. We denken zelfs dat dit nodig is om een sterke concurrerende kenniseconomie te stimuleren. En dat het om meer gaat dan mensen ondersteunen in het oplossen van hun problemen, hoe zinvol dat natuurlijk ook is. De praktijk laat zien dat mensen hun problemen graag opgelost zien maar vooral de ontwikkeling willen ingaan die ze zich voorstellen. Dat ze hun perspectief op hun toekomst dichterbij kunnen brengen. Dat ze met plezier kunnen leren en hun maatschappelijke bijdrage kunnen leveren, op het werk en in hun omgeving. In die zin gaat positieve psychologie om veel meer dan om geluk en positieve emoties. We nodigen u als lezer van harte uit om te reageren en om bijdragen te leveren. Die zijn meer dan welkom. Dat is bij voorkeur een goed onderbouwde toepassing maar kan ook een opinie zijn of een kritische reflectie. We willen het tijdschrift graag samen met u vormgeven en dat is ook de reden dat we vooral een internetmedium zijn. Regelmatig zullen we aandacht besteden aan bepaalde thema’s, zoals de sterke-kantenaanpak en veerkracht en toepassingen zoals in het onderwijs en het bedrijfsleven.
Gratis
lees meer

Werk vinden (volledige uitgave, 25 artikelen)

INHOUD THEMA 'WERK VINDEN' (april 2015) Van ritueel naar goed werkgeverschap, Paul Stallenberg Meer dan werk zoeken, Doreen Admiraal & Harrie van den Brand Dé loopbaancoach bestaat straks niet meer, Guido Welter & Corrie Verkerk Dress for Success, Martin Reekers Werkloosheidscijfers in beeld, Robert de Vries PRAKTIJK Begeleiding bij re-integratie, Hanneke Wessels Kunst en loopbaanonderhoud, Louise de Vries Lentsch Timing: de nieuwe code voor werk vinden, Tolja van de Bilt Van WW tot eigen bedrijf, Jules Frenay Kwaliteiten voor de 21ste eeuw, Martin Reekers Waar blijft die baan?, Els Ackerman Video steeds belangrijker in sollicitatieprocedure, Martin Broekhuis De lunch met Dagmar Bloeming, Marlies van Venrooij Professies onder vuur - De toekomst ligt in het verleden KENNIS, KUNDE & ONDERZOEK Op zoek naar veerkracht, Fabian Dekker Toptalent zoekt toekomst, Claartje van Sijl Waarom komen werkloze 50-plussers moeilijk aan een baan?, Sarah Vansteenkiste, Nick Deschacht & Luc Sels OPINIE EN DISCUSSIE Werkzoekende beste af met allround coach, Yvonne van Holsteijn Breder werken, Jacqueline Kruunenberg & Els Ackerman Laat de werknemer zelf kiezen, Tom Spitters Werksite: meerwaarde betwist, Stijn Happel Werksite: een voorlopig laatste woord, Tom Luken EN VERDER Column: Werk vinden, Els Ackerman Facebookvrienden kunnen helpen, Aaltje Vincent Boekbesprekingen Cartoon Werk zoeken, vinden en creëren 'Werk vinden' roept bij mij direct beelden op. Een zo'n beeld is over hoe het in menige (Amerikaanse) speelfilm gaat. Je koopt een krant, neemt plaats op een bank in een park of in een café, zoekt de pagina met personeelsadvertenties, omcirkelt met een ballpoint de eerste die je wel wat lijkt, en in de volgende scène heb je het gewenste werk. Soms zit er nog een sollicitatiegesprek tussen, maar daarin is de baas met wat humor en zelfvertrouwen makkelijk te overtuigen. "You're hired." Hier en nu gaat het heel anders. Gisteren sprak ik een jonge psycholoog, met een master klinische neuropsychologie. Hij werkt nu al meer dan een jaar als bordenwasser in een zorginstelling. Enkele weken terug een jonge vrouw met twee masters (culturele antropologie en rechten), die al geruime tijd vrijwilligerswerk doet. Het lukt ze niet om werk te vinden dat aansluit bij hun opleiding. Een lot dat veel jongeren delen. De jeugdwerkloosheid in Nederland, gedefinieerd naar internationale maatstaven, bedraagt 11 procent. In sommige andere landen is het nog veel erger. In Griekenland is ruim de helft van de jongeren van 15 tot 24 jaar werkloos. Ik werd er in een restaurant bediend door een gepromoveerd oceanograaf. De omslag van LoopbaanVisie illustreert hoe moeilijk het is om de weg naar geschikt werk vinden. Het symboliseert dat een goede baan – of misschien wel dé goede baan heel ver weg ligt. En dat je met behulp van anderen gericht moet zoeken. Maar waar moet je je verrekijker op richten? In feite is het een misleidend beeld. In de huidige werkelijkheid is werk vinden meestal niet zozeer een kwestie van gericht zoeken, maar meer van openstaan en van kansen grijpen. Van op allerlei manieren exploreren en netwerken. Niet alleen naar buiten kijken, maar ook naar jezelf: Wat bezielt je? Wat houdt je tegen? En vervolgens mogelijkheden naar je hand zetten of zelf mogelijkheden scheppen. Dus van werk zoeken, naar werk vinden, naar werk creëren. Als dat niet lukt middels een dienstverband dan aan de slag als zelfstandige. De nu bijna een miljoen zzp'ers zijn een teken aan de wand. De ontwikkelingen op het gebied van werk vinden volgen elkaar snel op. Deze editie van LoopbaanVisie biedt de loopbaanprofessional een impressie van de huidige state of the art. Met in het themagedeelte artikelen over het belang van uiterlijk en kleding bij werk vinden, ontwikkelingen in de samenwerking en mobiliteit tussen organisaties en de begeleiding van jongeren met bijzondere leer- of ondersteuningsbehoeften. Het praktijkgedeelte biedt verhalen over spoor 2 re-integratie, jezelf presenteren met een sollicitatievideo, geavanceerde vacaturesites, de hbo-stage, ontwikkelingen in het beroep bakker en het combineren van loopbaanwerk met kunstenaarschap. Het kennisgedeelte bevat stukken over de aanpak van jeugdwerkloosheid, de specifieke problemen in de begeleiding van intellectueel toptalent en de vraag waarom ouderen moeilijker werk vinden dan jongeren. Tot slot biedt LoopbaanVisie voer voor discussie, onder andere over Werksite, een site die tot doel heeft te bemiddelen tussen vragers en aanbieders van loopbaandiensten. We hopen met deze LoopbaanVisie loopbaanprofessionals kennis en inspiratie te bieden om cliënten nog beter te begeleiden bij het zoeken, vinden en creëren van bevredigend werk.
Nu: Gratis Actie geldig t/m 31-12-2019
lees meer

Agressie - Geweld - Pesten (volledige uitgave, 9 artikelen)

INHOUDSOPGAVE 'AGRESSIE-GEWELD-PESTEN' (maart 2016) Agressie op de werkvloer Maartje Bakhuys Roozeboom & Seth van den Bossche Voorkom omstanderhouding Adrienne Hubert Huiselijk geweld in perspectief Kristin Janssens & Anouk Visser  Pesten als groepsproces  René Veenstra & Gijs Huitsing Work hard, play hard, rest hard, Interview met Arko van Brakel Henny van den Berg & Ineke Dicker Tekentaal Marie-Jose Meulenbelt – Verdam Agressie in de zorg John Stolvoort Het houd niet op... niet vanzelf Ferdinand Bijzet Dagelijks een portie agressie Naomi Albrechts Voorwoord Dit is het eerste nummer van Psychosociaal Digitaal. Een initiatief van de psychosociale sector van de RBCZ, die bestaat uit zeventien beroepsverenigingen. Leden van deze verenigingen zijn therapeuten die allen werken met cliënten die klachten hebben op het psychosociale vlak. Dit kunnen individuele volwassenen zijn of kinderen, pubers, gezinnen, of mensen die partners van elkaar zijn. Therapeuten in de psychosociale sector hebben met elkaar gemeen dat ze de cliënt benaderen als een gezond mens met een klacht, die het vermogen heeft zichzelf met ondersteuning te helen. Tegelijkertijd vertegenwoordigen de aangesloten beroepsverenigingen therapeuten met een verscheidenheid aan vakdisciplines, die leiden tot verschillende interpretaties en een andere aanpak bij dezelfde klacht. Juist vanwege deze verscheidenheid binnen de psychosociale sector, ontstond het idee om tot een inhoudelijke uitwisseling van ideeën en opvattingen te komen rondom een specifiek thema, met het doel om meer kennis te verkrijgen van elkaars vakdiscipline, zodat elke psychosociaal therapeut zijn horizon kan verbreden. Dit eerste nummer met als thema Agressie – Geweld – Pesten laat zien dat psychosociaal Digitaal een uitstekend platform is voor de uitwisseling en verkenning van een thema vanuit diverse gezichtspunten. Ik wil graag de initiatiefnemers feliciteren met dit resultaat en ik wens de redactie veel succes met de verdere ontwikkeling van deze uitgave. John Stolvoort Voorzitter RBCZ.
Gratis
lees meer

E-health (volledige uitgave, 15 artikelen)

INHOUD THEMA 'E-HEALTH' (februari 2015) Online counselling als toekomst? Saskia Timmer Prof. Dr. Heleen Riper - Blended care heeft de toekomst, Christine Beenhakker Column: Ceci n’est pas une pipe, Leona Aarsen Pioniers: Eugene Gendlin, Erna de Bruijn & Christine Langeveld E-counselling in de praktijk, Fenneke Woertman PRAKTIJK Caleidoscoop: ABC-model voor online begeleiden, Anne Ribbers De professionaliteit van counsellors, Ron van Deth Uiteindelijk heb ik het helemaal zelf gedaan!, Kyra de Boer HELP: Casus Anonieme online hulp voor depressieve jongeren helpt, Rianne van der Zanden ACTUEEL De hekkensluiters van online hulpverlening, Alexander Waringa Ik zie je niet, maar ik help je wel, Myriam Limper Gelezen Verder lezen over e-health Trends & Ontwikkelingen Digitale evolutie In 1996 vertrok ik voor een stage van een half jaar naar Trujillo, Peru. Tijdens mijn verblijf daar beviel mijn nicht van het eerste kleinkind, een hele happening in een kleine familie als de onze. Mijn tante, die me graag dit grote nieuws wilde vertellen, heeft hemel en aarde moeten bewegen om met mij in contact te komen. Ik was enkel bereikbaar op mijn stageplek, telefonisch of via de vaker niet dan wel werkende fax. Voor onderzoek was ik echter vaak op pad. Anno 2015 heerst er op kantoor een ware geboortegolf, voor een klein en hecht team als het onze een bijzondere tijd. Nog voor onze collega uit de echopraktijk stapt, zien wij in onze groepsapp de prachtige 4d echo van de foetus. In achttien jaar tijd heeft de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie een hoge vlucht genomen. Medio 2013 waren er in Nederland al meer dan tien miljoen mobiele internetters. Het is ondenkbaar dat deze ontwikkelingen geen invloed hebben op hulpverlening in het algemeen en counselling in het bijzonder. “De zorgverzekeraars stellen nu al als eis, dat in 2015 20% van het aanbod in de basis ggz eMental-health moet zijn,” zegt Heleen Riper. “Elektronische hulpverlening kan een oplossing zijn om het groeiende aantal Nederlanders dat hulp zoekt voor psychische problemen effectief, op afstand en vaak tegen lagere kosten te begeleiden.” Saskia Timmer zet in de ‘Verkenning’ de verschijningsvormen van online counselling op een rij en legt uit wat e-health voor de counsellor kan betekenen. Fenneke Woertman onderzocht in hoeverre counsellors bekend zijn met online hulpverlening en of zij hier in hun praktijk mee werken. Zij legt uit hoe een therapeutische alliantie en psychological presence tot stand te brengen in een online setting, bij afwezigheid van non-verbale signalen. In ‘Issue’ brengt Myriam Limper de verschillen tussen face-to-face en online counselling in kaart en concludeert dat het ene niet beter of slechter is dan het andere, enkel anders. De sleutel tot succes is gelegen in het voortdurend aandacht hebben voor de kwaliteit van de online interactie en het blijven aansluiten bij de begeleidingsvraag en situatie van de cliënt, hetgeen ook door Kyra de Boer wordt bevestigd. Alexander Waringa hamert op aandacht voor beveiliging en privacy bij online counselling, hier ontbreekt het nogal eens aan. Wees u ervan bewust dat de eindverantwoordelijkheid ligt bij de aanbieder van e-health en dat bent u. Mijn inmiddels achttienjarige achterneef baant zich al WhatsAppend, Twitterend en FaceTimend een weg door het leven. Hij kan zich met geen mogelijkheid voorstellen hoe het leven zonder mobiele telefoon, tablet en laptop eruit zou zien, terwijl wij nog geen achttien jaar geleden niet beter wisten…
Nu: Gratis Actie geldig t/m 31-12-2019
lees meer

De helende relatie (volledige uitgave, 11 artikelen)

INHOUD THEMA ´DE HELENDE RELATIE´ (december 2016) De helende relatie, Sari van Poelje TA-nieuws De kracht van de ontmoeting, Lieuwe Koopmans Heling door werking met het veld, Robert Stamboliev Ik kan geen kant meer op, Linda Hoeben Liefde in begeleiding, Sabine Meulenbeld Liefde 3D, Han den Dekker Zelfheling in relaties, Elly Voorend Relationele principes in TA, Charlotte Sills en Heather Fowlie CTA in de praktijk - De rollen omgedraaid, Audrey Peters Interview met Servaas van Beekum: Groepen helpen onze individuele wonden te helen, Tin Vanderhoeven Een tipje van de sluier...Interview met Theo van der Heijden, Tin Vanderhoeven Verenigingsnieuws Opleidingsagenda De helende relatie Een van de de meest indrukwekkende workshops die ik ooit heb gevolgd, was de workshop van Pearl Drego op het EATA-congres in Maastricht. Voor een volle zaal sprak zij over heling door middel van verhalen. Zij sprak over het co-creëren van verhalen met de vrouwen in de slums, om de positie van deze vrouwen te verbeteren. Ik herinner me niet zozeer de inhoud van wat ze zei, maar meer nog de manier waarop zij dit deelde. Het leek alsof de cadans van haar verhaal ons allen in contact bracht met een dieper weten. Iedereen was onbeschaamd in tranen, in contact met elkaar, terwijl er geen oefening aan te pas was gekomen. Ik verliet de zaal in verwondering, 30 jaar oud, met een besef van de kracht van heling via congruentie tussen inhoud, relatie, intentie en, bij gebrek aan een betere omschrijving, ziel. Deze ervaring sloot aan bij mijn eerste ‘opleiding’. Toen ik 15 jaar oud was, ging ik in de leer bij wat we nu een ‘heler’ zouden noemen. Miriam was een arts, met een specialisatie in Oosterse geneeskunde en acupunctuur, in een tijd waarin dit nog uitzonderlijk was. Iedere dag na schooltijd ‘assisteerde’ ik haar. Ik zette koffie en thee in het kleine keukentje, en als er een klant binnenkwam, zei Miriam: “Deze personen zullen zeggen dat ze hiervoor komen, maar als je goed kijkt zie je dat ze daar en daar blokkeren.” Terwijl ze mensen behandelde, vertelde ze verhalen. En iedereen verliet haar praktijk met een rust die zij daarvoor niet kenden. Haar lessen inspireerden mij om niet het voorbestemde pad van jurist of econoom te bewandelen, maar psychologie te studeren, en later, transactionele analyse. In mijn werk nemen heling en verhalen nog een grote plaats in en ik probeer dit ook over te brengen naar mijn studenten. Bij het leren van transactionele analyse zie ik dat de meeste mensen verschillende fasen doorlopen, met een steeds dieper besef van de aard van helende relaties. In een eerste fase zijn mensen meestal gericht op inhoud, methoden, technieken. In een tweede fase zie ik dat het leren vaak verschuift naar de onderlinge relatie en dynamiek. In een derde fase keren de meesten zich naar binnen, vanuit een bewustzijn dat de heling van de innerlijke relatie, de uiterlijke relatie zal beïnvloeden. Voor een aantal is een vierde fase het terugvinden van de relatie met een meer spirituele helende kant die onze intuïtie leidt. In dit TA magazine staat heling centraal. Lieuwe Koopmans schrijft over de kracht van de ontmoeting, Linda Hoeben over de heling in lichaamswerk en Charlotte Sills deelt haar visie op relationele TA. Sabine Meulenbeld verkent de inzet van liefde binnen een therapeutische setting en Han den Dekker belicht Liefde in 3D. Elly Voorend geeft een inkijk in de ondersteunende kracht van het Enneagram bij heling, terwijl Robert Stamboliev beschrijft hoe je met de helende kracht van ‘het veld’ aan de slag kan. Verder interviews met Servaas van Beekum, een tipje van de sluier met Theo van der Heijden en de CTA-case van Audrey Peeters. Dit is ons dubbeldikke Kerstnummer, ter viering van het eenjarige bestaan van TA magazine. Dankzij jullie bijdrage hebben wij dit eerste jaar de doelstelling van kwaliteitsverbetering kunnen waarmaken. De doelstelling voor jaar twee – doelgroepverbreding - lijkt ook te worden gerealiseerd. Uitgeverij Kloosterhof is zo onder de indruk van ons TA magazine, dat zij vanaf januari onze uitgever willen worden. Het NVTA- en VITA-bestuur hebben dit aanbod aangenomen omdat ze op deze manier TA ruimer in de wereld kunnen zetten. Voor jullie als lezers betekent dat meer lezersgemak, een nog professioneler magazine, en toegang tot de digitale versies van de andere tijdschriften van Uitgeverij Kloosterhof! Voor ons als redactie is dit de kroon op ons werk: vanaf maart wordt het TA magazine onder 40.000 professionals verspreid. Dank je wel geweldig redactieteam! De redactie is ook bezig met het digitaliseren van alle Strooks vanaf 1979. Dit project wordt uitgevoerd door twee van onze vluchtelingvrienden, onder begeleiding van Maurits Baeyens, onze webmaster. Verderop in het magazine kun je het verhaal lezen over hun vlucht uit Pakistan. Wij verzamelen volop donaties om dit project mogelijk te maken. Op het feest van 40 jaar TA opleiden in Nederland en Vlaanderen ontvingen we de eerste gulle giften. Wil ook jij doneren, dan kan dat op de webpagina ‘Donatie Strooks’ via de crowdfundinglink https://gogetfunding.com/strooks/. Niet twijfelen, gewoon doen. Tenslotte: wij zijn altijd op zoek naar mensen die hun verhaal over theorie en toepassing van TA willen delen. Voor volgend jaar staan er weer vier prachtige nummers op de rol. Klim in de pen – je wordt door de redactie op alle mogelijke manieren begeleid in het schrijven. Jouw succes is ons succes .☺Je kan de thema’s van 2017 bekijken op: TA magazine 2017 oproep auteurs. Wij zijn ook op zoek naar nieuwe redactieleden. Het is leuk afwisselend werk, in een geweldig team. We hebben veel plezier en tussendoor maken we een geweldig tijdschrift. Stuur de redactie een mail als je meer wilt weten: redactie@tamagazine.eu
Gratis
lees meer

VMBO (volledige uitgave, 19 artikelen)

INHOUD THEMA 'VMBO' (maart 2014) Focus op.... Terug naar de kern - wat heeft het vmbo ons (niet) gebracht, Renée van Schoonhoven Moet het vmbo gered worden?, Anneke Westerhuis Het vmbo als archeologisch veld, Frans Mulder & Geesje van Slochteren Leiding geven aan het vormgeven van de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma's, Klaas Pit & Marloes Maarleveld Spoorzoeken in de nieuwe examenprogramma's vmbo, Remy van Kasteren & Geesje van Slochteren Rubrieken: - Het dagelijks wel en wee in het vmbo - Vmbo en passend onderwijs - Literatuur De Nieuwe Meso Strip, Pieter Leenheer Leiderschap en professionel leergemeenschappen, Robert Mentink Het leren van professionals, Hartger Wassink Schoolleider anno 2014, Arie Olthof Media, mediatisering en onderwijs, Sietske Waslander & Pieter Leenheer Een smalle kijk op onderwijskwalitiet, Luc Stevens & Hartger Wassink Hoe zit het met uw... Buitenland Je bent jong en je wordt Ecologie Boeken REDACTIONEEL ‘And now for something completely different’ Het zou natuurlijk extra wervend kunnen werken als we bij de introductie van De Nieuwe Meso zouden roepen dat we iets compleet anders, iets nieuws gaan doen. De waarheid gebiedt echter te zeggen dat De Nieuwe Meso, vakblad voor schoolleiders en -bestuurders de geïntegreerde en vernieuwde voortzetting is van twee veel langer bestaande uitgaven: Meso magazine (sinds 1980) en Meso focus (sinds 1990). Niet helemaal nieuw dus, maar toch wel iets om even wat langer bij stil te staan. Waarom De Nieuwe Meso, kortweg DNM? Eind 2012 besloot de toenmalige uitgever van Meso focus te stoppen met deze boekjesreeks. Naar aanleiding hiervan hebben we ons als gezamenlijke redacties beraden op de toekomst, vanuit de overtuiging dat het onderwijs gebaat is bij een onafhankelijke uitgave voor schoolleiders en -bestuurders. Al gauw ontstond het idee om Meso magazine en Meso focus te integreren in een nieuw kwartaaltijdschrift. Nadat we met Kloosterhof BV een nieuwe uitgever hadden gevonden, was het vooral een kwestie van uitwerking, met als voorlopig resultaat het eerste nummer dat nu voor u ligt. Missie Met De Nieuwe Meso willen we van betekenis zijn voor leidinggevenden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs, voor team- en afdelingsleiders tot en met bestuurders die graag lezen over onderwerpen waarmee zij in hun dagelijkse werk te maken hebben. DNM sluit aan bij hun actualiteit. Niet door vluchtig mee te gaan in de hectiek en de hypes van alledag, maar juist door de tijd te nemen voor actuele en relevante onderwerpen, die gedegen en uit meerdere perspectieven te behandelen, soms met een relativerende knipoog. DNM legt verbindingen tussen theorie en praktijk, tussen idee en uitvoering, tussen het macroniveau - de maatschappij, het mesoniveau - de instelling – en het microniveau - het onderwijsleerproces, tussen buiten en binnen, tussen wat er is en wat er zou kunnen of moeten zijn. Ook in het met elkaar verbinden van lezers tot een community wil DNM een faciliterende rol spelen. DNM is onafhankelijk, degelijk en aantrekkelijk voor verschillende lezersgroepen. Opzet Grofweg gezegd bestaat DNM uit twee delen. In het eerste deel, ‘De focus op …’ werken auteurs die hun sporen op een bepaald thema hebben verdiend, dat thema nader uit in een aantal hoofdstukken. Het tweede deel, het magazinegedeelte, bestaat uit losse artikelen over actuele thema’s, relevant voor schoolleiders en -bestuurders. De artikelen hebben betrekking op maatschappelijke vraagstukken in relatie tot het onderwijs, onderwijskundige en beleidsmatige ontwikkelingen, leiderschap, governance, bestuur, management en organisatie. Daarmee vormt DNM dus echt een voortzetting van het vertrouwde en gewaardeerde Meso focus en Meso magazine. Toch is er ook wel degelijk sprake van iets nieuws. Dit eerste nummer kent namelijk twee versies: een papieren en een digitale, maar na dit eerste nummer zet DNM vooral in op het verder ontwikkelen en optimaal benutten van digitale verspreiding. Bovendien zullen losse artikelen tegen een geringe vergoeding kunnen worden gedownload vanaf www.professioneelbegeleiden.nl. Daarnaast komt er in de loop van het jaar een eigen website en denken we ook na over een nieuwsbrief. Focus op het vmbo In deze eerste DNM richten we de focus op het vmbo. Belangrijke aanleiding is de aanstaande invoering van de nieuwe examenprogramma’s voor de beroepsgerichte vakken. Leerlingen die vanaf 1 augustus 2016 beginnen aan de bovenbouw van het vmbo, krijgen hiermee te maken. De nieuwe examenprogramma’s vragen van scholen een nieuw onderwijsprogramma, waarmee zij voor een deel al zullen gaan beginnen in het schooljaar 2015-2016, wanneer de leerlingen in het tweede leerjaar zich gaan voorbereiden op hun programma in de bovenbouw. Willen de scholen op tijd klaar zijn en de komende twee schooljaren optimaal benutten, dan moet het nieuwe onderwijsprogramma aan het komende jaar in de steigers staan: een boeiende, uitdagende en mooie opdracht. Ondanks enkele kritische kanttekeningen die wij plaatsen bij het nieuwe programma, zien wij vooral ook veel kansen voor de scholen, de docenten en de leerlingen om beroepsonderwijs in het vmbo (nog) beter en mooier te maken. In vijf bijdragen belichten de auteurs uiteenlopende aspecten van de invoering van de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s in het vmbo. In het eerste artikel beschrijft Renée van Schoonhoven in het kort en op hoofdlijnen de ontwikkeling van het beroepsonderwijs in Nederland. Vervolgens gaat zij dieper in op enkele beleidsmatige ontwikkelingen sinds de invoering van het vmbo. Aan de hand hiervan wordt in deze bijdrage de balans opgemaakt: wat heeft het vmbo ons in de afgelopen vijftien jaar wel en niet gebracht en welke mogelijke oplossingen kunnen de nieuwe beroepsgerichte programma’s bieden voor enkele hardnekkige vraagstukken aan de basis van het beroepsonderwijs? Anneke Westerhuis plaatst in haar bijdrage de ontwikkelingen binnen het beroepsonderwijs in Nederland eveneens in een historisch perspectief, maar dan vooral in kwantitatief opzicht. Zij constateert enerzijds dat het vmbo het in een aantal essentiële opzichten goed heeft gedaan. Zo is de aansluiting op het mbo verbeterd en is het aantal leerlingen dat de school voortijdig verlaat, gedaald. Anderzijds moet worden geconstateerd, dat de dalende deelname aan de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo een autonome maatschappelijke ontwikkeling is, waaraan de nieuwe programmering waarschijnlijk niets zal veranderen. De betekenis van de nieuwe programma’s moet in een andere richting worden gezocht: actualisering, modernisering en verbetering van de aansluiting op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt. Het vmbo heeft de afgelopen vijftien jaar niet stil gezeten. Van binnenuit en van buitenaf zijn er initiatieven ontwikkeld om het vmbo te vernieuwen. Frans Mulder en Geesje van Slochteren gaan in hun bijdrage nader in op drie veelbetekenende vernieuwingen: de intersectorale programma’s, het vakcollege en de VM2-experimenten. Na een korte toelichting op deze vernieuwingen gaan ze op zoek naar het antwoord op de vraag wat deze vernieuwingen hebben bijgedragen aan het versterken van het loopbaanleren, een van de rode draden in de nieuwe beroepsgerichte programma’s. De special over het vmbo wordt afgesloten met een tweeluik over de keuzes die de scholen kunnen en moeten maken met het oog op de nieuwe programma’s. In het eerste deel gaan Klaas Pit en Marlous Maarleveld in op de vraag hoe je als school kunt komen tot een praktisch koersplan. Zij schetsen twee routes die scholen kunnen bewandelen, waarbij zij een duidelijke voorkeur hebben voor een van deze twee routes. Zij brengen vijf thema’s in kaart die kunnen helpen om tot de juiste vragen (en antwoorden) te komen. Vervolgens gaan Remy van Kasteren, Geesje van Slochteren en Pieter Leenheer nader in op de vraag hoe je vanuit het perspectief van het loopbaanleren kunt komen tot een concreet onderwijsprogramma. Zij beschrijven daartoe eerst vier perspectieven op loopbaanleren en vertalen die daarna in enkele concrete praktijkvoorbeelden. Magazinedeel Zoals gezegd vindt u in het tweede deel van DNM grotendeels het oude en vertrouwde Meso magazine terug: boeiende artikelen over actuele onderwijsthema’s, de strip van Pieter Leenheer, boekbesprekingen en enkele columns. Maar er zijn ook nieuwe rubrieken. Zo portretteert Klaas Pit in elk nummer een jonge schoolleider die nog maar net de stap naar het schoolleiderschap heeft gezet. Het portret is vooral het verhaal van de jonge schoolleider zelf. We beginnen in dit eerste nummer met Tineke Ensing, 28 jaar en sinds het begin van dit schooljaar afdelingsleider op het Stedelijk Dalton College in Alkmaar. Naar aanleiding van het recente overlijden van Chris Argyris kijkt Hartger Wassink terug naar het baanbrekende Theory in Practice, dat Argyris ruim 40 jaar geleden schreef met Donald Schön. Wassink vraagt zich of dit veelgeciteerde werk de tand des tijds heeft doorstaan. Hij gaat op zoek naar het antwoord door in zijn bijdrage de vier hoofdthema’s uit het boek te analyseren op hun actualiteitswaarde, vooral ook in relatie met leiderschapsvragen in het onderwijs. Deze waarde is groot, zo blijkt, vooral als het gaat om het vraagstuk van de verbinding tussen theorie en praktijk en het leren van de professional. Sietske Waslander en Pieter Leenheer gaan in hun artikel nader in op de rol en betekenis van de media in het onderwijsdebat en leggen uit wat medialogica en mediatisering inhouden. Professionele leergemeenschappen krijgen ook in het onderwijs steeds meer aandacht. Maar wat is een professionele leergemeenschap en wat betekent deze voor het leiderschap in de school? Robert Mentink gaat in zijn bijdrage op zoek naar het antwoord. Ten slotte Nadat we eenmaal hadden besloten om De Nieuwe Meso te gaan maken, hebben we in relatief korte tijd deze eerste uitgave gemaakt. We zijn er trots op, maar realiseren ons tegelijkertijd dat we er hiermee nog niet zijn. Wij zijn vooral erg benieuwd wat u als lezer ervan vindt. Uw reacties zijn van harte welkom op redactie@denieuwemeso.nl. De redactie Deze eerste uitgave van De Nieuwe Meso is voor iedereen gratis beschikbaar!
Gratis
lees meer

EXAMENS 2015-01 Volledige uitgave

INHOUD EXAMENS 2015-01 februari 2015 Leerwinst en toegevoegde waarde Ib Waterreus en Regina Stoutjesdijk In dialoog over de kosten van examinering Marleen van de Wiel en Paula Willemse Een gezamenlijke itembank van de SPH-opleidingen Maaike van den Herik en Dineke Behrend Het niveau van reflecteren in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo Rosa van de Veen en Hanneke Knoop-van Nuland Uit de praktijk - Surveilleren: onderschat, maar fundamenteel noodzakelijk Annie Kempers-Warmerdam Examens in bedrijf - Bureau voor Toetsconsultancy Ad de Jongh en Alex van de Kerkhof Redactioneel Gastcolumn Terecht of niet...? Verenigingsnieuws NVE Gezien en gelezen Literatuur Agenda We doen wat we kunnen. Toen ik half december het bericht las dat minister Bussemaker nieuw beleid inzet opdat jongeren ‘die moeite hebben met het mbo’, toch een diploma kunnen behalen, dacht ik, ja, we moeten doen wat we kunnen. In een gevoelig betoog gaat de minister in op kwetsbare jongeren die ‘tussen wal en schip raken’ en die ‘tussen instellingen heen en weer worden geschoven’. De harde werkelijkheid is immers dat zo’n 30.000 jongeren per jaar er niet in slagen het mbo-2 niveau te halen, zonder diploma het onderwijs verlaten en geen kansen hebben op betaald werk. Uit andere bronnen weten we dat er in Nederland ongeveer 1,3 miljoen mensen tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd zijn en dat één op de acht Nederlanders zwakbegaafd is, wat iets anders is dan laaggeletterd. Zijn die 30.000 jongeren zwakbegaafd? Dat lijkt niet zo waarschijnlijk, want volgens de minister hebben ze ‘veel in hun mars’ en ze zijn toch door het vmbo gekomen. Nu gaat ook het vmbo op de schop, het moet worden versterkt, er komen tien beroepsgerichte profielen, het vmbo moet beter aansluiten op het mbo. Doorlopende leerlijnen van vmbo naar mbo moeten bijdragen aan een beter eindresultaat, een diploma. Op het mbo krijgen de kwetsbare leerlingen nu dus ook nog de mogelijkheid om een ‘vakdiploma’ te behalen. Met ‘vak’ wordt hier een beroep bedoeld. Ik vraag me af langs welke meetlat deze vakdiploma’s worden gelegd. Het zijn natuurlijk geen echte diploma’s, al worden ze zo genoemd, het zijn meer bewijzen van een bepaalde vakbekwaamheid. We zitten niet te wachten op diploma’s waarvan de lat zo laag ligt dat iedereen er over heen kan. Wat is dan nog de waarde van zo’n diploma? Een diploma van waarde heeft een civiel effect, het wordt erkend en herkend door de arbeidsmarkt als een bewijs van competentie en juist op die arbeidsmarkt moeten deze leerlingen ‘een gewaardeerde plek’ gaan innemen. We zullen zien, de tijd zal het leren, we doen wat we kunnen. Voor mij is de tijd gekomen om afscheid te nemen van de redactie van EXAMENS en van u, de lezers. Ik heb gedurende een jaar of zeven met veel plezier de taken van hoofdredacteur, of eigenlijk eindredacteur, uitgevoerd. De interessante interviews, de leuke contacten met auteurs, de boeiende artikelen, de uitstekende relatie met de uitgever en zijn team, de kameraadschappelijke redactievergaderingen, ik zal ze zeker missen. Maar ik weet dat ik mijn werk in goede handen achterlaat bij het huidige redactielid Ad de Jongh, die al bijna net zo lang deel uitmaakt van de redactie als ik. Wist u dat ‘We doen wat we kunnen’ de titel is van een lied van Blöf? Ik wist het niet, maar daar heb je internet voor. In het lied staat een regel die ik wel heel toepasselijk vind voor mijn afscheid: ‘Je weet dat je tijd niet kunt stoppen’. Wat kan ik daar nog aan toevoegen…
Nu: Gratis Actie geldig t/m 31-12-2019
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »