logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Gelezen en verder lezen over depressie

Mindfulness en bevrijding van depressie Voorbij chronische ongelukkigheid Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal & Jon Kabat-Zinn. Nieuwezijds, 2012 (11e druk). ISBN 978 90 571 2249 1 Dit boek, dat zich rechtstreeks tot de lezer richt die lijdt aan depressie en somberheid, bestaat uit vier delen van enkele hoofdstukken. Deel I, ‘Lichaam, geest en emotie’, laat zien hoe depressie in stand gehouden wordt en welke kracht schuilt in bewust beleven van het huidige moment. Deel II, ‘Van moment tot moment’, laat zien hoe je kunt vastlopen in somberheid, en deel III, ‘Somberheid transformeren’, leert je mindful meditatie toe te passen om de spiraal van depressie te doorbreken. Deel IV, ‘De draad van je leven weer oppakken’, beschrijft ervaringen van mensen die via mindfulness hun depressie overwonnen, en biedt een acht-wekenprogramma dat de in vorige delen beschreven oefeningen in een kader zet. Besloten wordt een overzicht van literatuur en websites, plus een index. Belangrijke thema’s zijn het onderkennen van automatische negatieve en zelfkritische gedachten en het onderscheid maken tussen de doe-modus en de zijn-modus. De doe-modus is zinvol bij het rationeel nastreven van doelen en het oplossen van alledaagse problemen maar niet bij depressie. Daar leidt ze al snel tot rumineren: het eindeloos en vruchteloos bezig zijn met veronderstelde oorzaken, betekenissen en gevolgen van eigen somberheid. Dit houdt het wiel van de depressie draaiend. De zijn-modus biedt tegenwicht aan de problemen die de doe-modus veroorzaakt. Mindfulness versterkt de zijn-modus, en wordt omschreven als ‘de bewustheid die ontstaat door doelbewust aandacht te geven aan dingen zoals ze zijn, op het moment zelf en zonder te oordelen’. Mindfulness is intentioneel, richt zich rechtstreeks op hier-en-nu-ervaringen en is niet oordelend. Onprettige ervaringen horen bij het leven, maar je kunt ze toelaten zonder pogingen tot vermijding of diepgaande analyse. Belangrijk is leren ze mindful aandacht te geven en dan los te laten. Veel aandacht gaat naar de ademhaling, naar fysieke gewaarwordingen en gevoelens in het algemeen. ‘Mindfulness en bevrijding van depressie’ kan een steun zijn bij het overwinnen van dwepressie, maar vergt gezien de hardnekkigheid van  automatische gedachten en andere ingeslepen patronen veel doorzettingsvermogen van de sombere lezer. Nel Jagt – (leer)supervisor Depressie & psychodynamiek Jos Dirkx & Nelleke Nicolai (red.). Sjibbolet, 2012. ISBN 978 94 911 1012 2 ‘Depressie & psychodynamiek’ is een uitdagend, zo niet lastig boek, in meerdere opzichten. Een achttal auteurs – overwegend psychoanalytici en psychiaters – behandelt het thema depressie vanuit psychodynamisch perspectief. Kennis van psychodynamica is nodig om je een weg te banen door de soms moeilijk leesbare tekst. Het boek is vooral geschikt voor psychologen, therapeuten en counsellors met interesse in depressieve klachten. De eerste twee hoofdstukken zijn gewijd aan de diagnostiek en depressie als psychodynamisch begrip. De rol van omgevingsfactoren, verlieservaringen en met name van de vroege jeugd en ouders, komen nadrukkelijk aan bod. Depressie manifesteert zich vooral in het domein van betekenisgeving en is een emotioneel relationele aandoening, benadrukken de auteurs. Gebaseerd op het werk van Blatt wordt een tweetal vormen van depressie onderscheiden: de anaclitische of afhankelijkheidsdepressie en de introjectieve of zelfkritische depressie. Het boek bevat zowel theoretische beschouwingen, praktijkgerichte beschrijvingen als wetenschappelijke analyses, en zelfs een persoonlijke, filosofische benadering van depressie. Maarten van Buuren sluit het boek af met een essay over tijdsbeleving en bewustzijn vanuit het gedachtegoed van Augustinus, Husserl en Heidegger, en betekenisgeving in relatie tot (zijn) depressie. De auteurs pleiten door de verschillende hoofdstukken heen voor de psychoanalytische benadering en behandeling van depressie. Terecht merken de auteurs op, dat het onvermogen van de medische wetenschap om een eenduidige neurobiologische of genetische oorzaak van psychiatrische aandoeningen te vinden, alsmede de ontevredenheid over de kortdurende, gestandaardiseerde en protocollaire vormen van therapie, aanleiding kan zijn om depressie vanuit een bio-psycho-sociaal model te onderzoeken. Het boek daagt uit tot verdergaande analyse en het verdiept het inzicht in depressie. En dat is hard nodig. Want, zoals Maarten van Buuren schrijft, is depressie in wezen ondoorgrondelijk: “Zelfs op het hoogtepunt van de crisis heb ik geen idee wat me in de crisis heeft doen belanden, waaruit deze crisis eigenlijk bestaat en zelfs dat ik me in een crisis bevind.” Leona Aarsen – zingever (coach) & hoopverlener (psychosociaal therapeut) Stap voor stap je depressie te lijf Werkboek gedragsactivatie bij depressie Christopher Martell & Michael Addis. Hogrefe, 2008. ISBN 978 90 797 2902 9 ‘Stap voor stap je depressie te lijf’ is het eerste Nederlandstalige boek gebaseerd op gedragsactivatie. Een zelfhulpwerkboek, dat dit keer niet gaat over anders denken, maar over anders doen. Eerst worden de depressie en de factoren die daar een rol bij spelen, beschreven. Dan wordt gekeken naar de eigen gedragspatronen en hoe die je stemming beïnvloeden. Zelfactivatietechnieken helpen gewoonten en patronen te herkennen die depressie in stand houden en terugkeer van depressie te voorkomen. Michael Addis en Christopher Martell, hoogleraren psychologie, hebben zeven jaar onderzoek gedaan naar deze zelfhulpmethode en vele oefeningen en werkbladen ontwikkeld. Dit boek lijkt niet alleen effectief bij lichte depressies, maar ook ondersteunend bij bijvoorbeeld psychotherapie. Psychotherapy and counselling for depression Paul Gilbert. Sage, 2007 (3rd ed.). ISBN 978 14 129 0276 2 ‘Counselling and psychotherapy for depression’ is a practical guide to working with people suffering from depression. As well as describing the skills and techniques used by practitioners, the book explores the features and complexities of depressed states including general negativity, sense of failure and abandonment, and feelings of powerlessness, anger, shame, and guilt. The book examines the essential stages of the therapeutic process from conceptualization and formulation through to a wide variety of interventions for different types of difficulty. The third edition has been revised and updated and features a new chapter focusing on the role of the therapeutic relationship. Gelukkig zijn kun je leren Martin Seligman. Spectrum, 2009 (2e dr.). ISBN 978 90 491 0046 9  Positieve psychologie is de belangrijkste vernieuwing van de psychologie in de laatste vijftig jaar. Geluk en welzijn zijn de gewenste resultaten van de positieve psychologie. Seligman verdeelt de positieve emoties in drie soorten, omdat de manieren om ze te versterken verschillen: er zijn positieve emoties ten aanzien van het verleden, de toekomst en het heden. Tevredenheid, voldoening, trots en sereniteit zijn op het verleden gerichte emoties; optimisme, hoop, geloof en vertrouwen zijn op de toekomst gerichte emoties. Als grondlegger van de positieve psychologie laat Seligman zien hoe u kunt leren gelukkig te zijn door juist uw sterke punten, talenten en mogelijkheden te ontwikkelen. Dit boek wordt ook wel dé internationale handleiding voor geluk genoemd. De depressie-epidemie Over de plicht het lot in eigen hand te nemen Trudy Dehue.  Atlas Contact, 2010 (8e dr.). ISBN 978 90 457 0430 2 ‘De depressie-epidemie’ werpt een kritische blik op de hulpverlening, de farmaceutische industrie en het maakbaarheidsidee. Trudy Dehue bestudeert de claims van de biologische psychiatrie, analyseert de commercialisering van het psychiatrisch onderzoek en de inhoud van de anti-depressivareclames. Ze betoogt dat gangbare verklaringen voor de toename van depressie niet houdbaar of niet volledig zijn. In dit boek belicht Dehue het proces waarin het ideaal van de maakbare samenleving werd ingeruild voor dat van het maakbare individu. Benadrukten we voorheen omstandigheden als oorzaak van ellende, tegenwoordig gaat de aandacht naar het individuele brein. Daarbij werden we zelf verantwoordelijk voor wat ons vroeger gewoon overkwam. Want nu succes een keuze is geworden, geldt dat voor mislukking evenzeer. Depression Integrating Science, Culture, and Humanities Bradley Lewis. Routledge, 2011. ISBN 978 04 158 7720 6 We live in an era of depression, a condition that causes extensive suffering for individuals and families and saps our collective productivity. Yet there remains considerable confusion about how to understand depression. ‘Depression: Integrating Science, Culture, and Humanities’ looks at the varied and multiple models through which depression is understood. Highlighting how depression is increasingly seen through models of biomedicine – and through biomedical catch-alls such as ‘broken brains’ and ‘chemical imbalances’ – psychiatrist and cultural studies scholar Bradley Lewis shows how depression is also understood through a variety of other contemporary models. Furthermore, Lewis explores the different ways that depression has been categorized, described, and experienced across history and across cultures. Depressie bij kinderen Als een kind prikkelbaar en somber is Yvonne Stikkelbroek. Lannoo Campus, 2013. ISBN 978 90 209 9973 0 ‘Depressie bij kinderen’ geeft hulpverleners, leerkrachten en ouders een actueel inzicht in alles wat met depressie bij kinderen en adolescenten tot achttien jaar te maken heeft. Depressie bij kinderen en adolescenten komt vaker voor dan gedacht wordt. Prikkelbaar gedrag en sombere buien kunnen hierop duiden. De omgeving van deze jongeren voelt zich vaak machteloos en begrijpt niet wat er aan de hand is. Het boek geeft praktische tips waarmee kinderen hun depressie kunnen overwinnen en legt helder uit welke behandelingen er beschikbaar zijn in Nederland en Vlaanderen. Het boek is gebaseerd op de recentste wetenschappelijke kennis over depressie en is daarmee een waardevolle bron van informatie voor psychologen, orthopedagogen en andere hulpverleners die met depressie bij kinderen te maken hebben.
Gratis
lees meer

Grenzen (volledige uitgave, 29 artikelen)

  INHOUD THEMA 'GRENZEN' (januari 2014) Buiten de kaders van het loopbaanvak, Els Oosthoek & Marlies van Venrooij Interview met Ton Wilthagen, Martin Reekers Het gevecht om talent gaat over transparantie, Han Stoffels Grensverleggend begeleiden, Martin Thoolen en Wendy Hobbelink PRAKTIJK Dynamische loopbanen Gereedschap waarmee loopbaanadvies werkt, Aukje Strandstra Waarom Focusing? Tom Luken Een provocatief loopbaangesprek, Erica Risiglione Onbegrensde loopbaan, Peter van der Ven De lunch met … Jutta König, Marlies van Venrooij In gesprek met Nienke Wijnants Een blinde loopbaanadviseur aan het werk, Ria Freijsen UWV Loonsanctie door falend re-integratiebedrijf?, Katja Bosboom Werken in de breedte, Marlies van Venrooij Congres in IJsland, Ester Leibbrand En nu ben ik coach!!! Interview met Martijn Driessen, ondernemer, Els Oosthoek KENNIS, KUNDE EN ONDERZOEK A Long Lost Career Decision Making Concept, Byron Waller, Ph.D Bronnen voor zelfregulatie in een dynamische loopbaan, Annelies van Vianen & Jessie Koen & Ute-Christine Klehe Ouderen productief en gemotiveerd houden, Daan Andriessen OPINIE & DISCUSSIE Learning is living on the edge of chaos and control, Lidewey van der Sluis De ontwikkeling van zelfsturing, Tom Luken EN VERDER… Creativiteitsimpuls voor loopbaancoaches, Crit Jamin Career guidance: a human or a citizen's right? Frans de Blocq Wie bepaalt jouw grens? Aaltje Vincent Boekbesprekingen Column, Joke Tacoma Cartoon, Martin Reekers Ruimte De rijksinspecteur beroepskeuzewerk moest zich na het bezoek aan ons bureau weer in zijn kleine Mini Cooper wringen. Deze lijvige Bourgondiër (uit Rijswijk) ging ruggelings voor het portier van de kleine auto staan, stak zijn voluptueuze achterwerk achterwaarts richting bestuurdersstoel, liet zich vallen, draaide daarna 90 graden en trok zijn benen binnenboord. Als hij het portier sloot maakte het geheel een ingeblikte, benauwde indruk waar nauwelijks ruimte was voor beweging alleen voor voetenwerk en sturen. De bezoeken van deze overigens zeer aimabele man - we schrijven de jaren zeventig van de vorige eeuw - hadden als doel controle op de uitgevoerde onderzoeks- en voorlichtings-activiteiten in het kader van de door de overheid toegekende subsidiegelden. Alle uitgevoerde activiteiten moesten voldoen aan strenge voorschriften en nauwgezet gedocumenteerd worden voor inspectie. Het subsidiekader bood nauwelijks ruimte voor innovatie en grensoverschrijdende activiteiten. Het leek alsof de inspecteur via zijn ingeblikte opkomst en vertrek die enge kaders en nauwkeurige grenzen subtiel wilde demonstreren. Onze ondernemende directeur en enkele van zijn jonge adviseurs waaronder ikzelf wilden toch graag hun vleugels uitslaan, talenten ontplooien en ambities vorm geven. Dat deden we dan ook door buiten de grenzen van het vigerende regiem te treden door de oprichting van een nevenstichting. Daarin konden we ons professionele ei kwijt en niet onbelangrijk een derde geldstroom creëren. Grenzen, zo wil ik maar zeggen, kunnen kaders verschaffen voor faciliteiten, maar ontwikkeling en ontplooiing ook sterk insnoeren. Met een pro-actief initiatief en creativiteit is daar echter ook weer aan te ontsnappen. Over ‘grenzen’ in dit nummer van LoopbaanVisie het volgende. We hebben ruimte gegeven aan de verdere ontwikkeling van ons blad en daarvoor is dit thema natuurlijk geknipt. We hebben gezocht naar verbreding door rubrieken op te rekken en enkele toe te voegen. Inhoudelijk hebben we een aantal belangrijke vragen en kwesties aangesneden zoals: hoe kun je begrensd worden in je vak en hoe daar mee om te gaan? In het hoofdartikel treden Els Oosthoek en Marlies van Venrooy buiten de kaders van ons vak. Grenzen van het vak kunnen ook worden opgerekt door ‘over de lijntjes te kleuren’, maar ook door aandacht voor andere, verwante disciplines. Martin Rekers interviewde Ton Wilthagen over zijn innovatieve ideeën voor het betreden van de arbeidsmarkt. Martin Thoolen en Wendy Hobbelink onderzoeken de mogelijkheden van grensverleggend begeleiden en we geven ruim baan aan Han Stoffels, recruiter op het internationale podium. Maar we kijken ook over de landsgrenzen, naar IJsland en de internationale ontwikkelingen van ons vak genoteerd op conferenties in Montpellier en Canada. En dat allemaal in een nieuw jasje van ons vakblad. Veel leesgenoegen en namens de redactie alsnog een grensverleggend jaar gewenst. Gert van Brussel Hoofdredacteur redactie@loopbaan-visie.nl

€ 6,95

Verder lezen over seksualiteit

Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening Mathieu Heemelaar Bohn Stafleu van Loghum, 2013 (4e dr.) ISBN 978 90 368 0304 5 Dit boek biedt de basisinformatie over seksualiteit en intimiteit, die bekend moet worden verondersteld voor een professionele omgang met cliënten. Werkers in de hulpverlening, dienstverlening en verpleging hebben op veel manieren te maken met seksualiteit en intimiteit. Veel cliënten kampen met problemen op het seksuele vlak, die vaak niet onderkend worden. Professioneel optreden stoelt op twee zaken: kennis van zaken en de vaardigheid om te praten over seksualiteit. ‘Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening’ bundelt actuele kennis uit de vakliteratuur over seksuele ontwikkeling, verstoringen in seksuele ontwikkeling, intimiteit, seksuele en relationele vorming, seksueel  misbruik, preventie van misbruik en methodisch werken. Het boek bevat communicatietraining die studenten en hulpverleners door middel van studietaken en praktijkvoorbeelden aanzet tot reflectie en gesprek. Kijk jij al door eenroze bril? Kijk jij al door een roze bril? Roze handboekje voor sociaal werkers Hanneke Felten MOVISIE, 2013 Mensen die lesbisch, homo, bi of transgender zijn (LHBT’ers), hebben meer kans om vervelende gebeurtenissen mee te maken dan andere mensen. Dat is de belangrijkste reden voor sociaal werkers om af en toe een roze bril op te zetten. Met een roze bril krijg je oog voor de kwetsbare positie van deze groep mensen. Die kwetsbare positie brengt namelijk extra stress en spanning met zich mee. Veel LHBT’ers vinden een manier om hiermee om te gaan, maar soms lukt dit niet en heeft iemand ondersteuning nodig. Dit handboekje biedt tips uit de praktijk die helpen de eigen kracht van LHBT-cliënten te versterken. Want uiteindelijk is dat toch voor elke sociaal werker het doel: mensen in een kwetsbare positie op zo’n manier ondersteunen dat zij zichzelf staande kunnen houden in de samenleving, omringd door een stevig netwerk. Sexuality Counseling for Couples Sexuality Counseling for Couples: An Integrative Approach Lynn Long, Judith Burnett & Valorie Thomas Pearson, 2006 ISBN 978 01 317 1052 8 ‘Sexuality Counseling: An Integrative Approach’ blends a wide range of theoretical perspectives into a systematic, five-stage integrative couples model that promotes a non-blaming, strength-based approach. Focusing on solutions, resilience and resources, this model outlines assessment methods, goal-setting techniques, intervention guidelines, and maintenance strategies that can be used to address diverse sexual topics and a variety of populations. Throughout the text, case studies highlight various couples with realistic sexual problems and show how to apply the integrative couples model to their specific situation. A unique Part III addresses special issues in sexuality counseling, such as aging, sexual abuse and chronic illness. Seksualiteit van ouderen Seksualiteit van ouderen: Een multidisciplinaire benadering Aagje Swinnen (red.) Amsterdam University Press, 2011 ISBN 978 90 896 4182 3 Hoe beïnvloedt het verouderingsproces de seksuele behoeftes en activiteiten van mannen en vrouwen? Dit boek rekent af met het cliché dat seksualiteit en ouderdom in tegenspraak zijn door het thema te belichten vanuit de seksuologie, geneeskunde en gezondheidswetenschappen, filosofie, kunst en cultuurwetenschappen, reclame en literatuur. ‘Seksualiteit en ouderen’ biedt een antwoord op de vraag hoe het lichamelijke verouderingsproces van invloed is op de seksuele behoeftes en activiteiten van oudere mannen en vrouwen. Daarbij wordt ruim aandacht geschonken aan de denkbeelden die in onze maatschappij circuleren met betrekking tot het seksuele gedrag van ouderen. Het boek staat stil bij de diversiteit aan seksuele ervaringen van de steeds groter wordende bevolkingsgroep senioren.
Gratis
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper