logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Jubileum (oktober 2019)

LoopbaanVisie bestaat dit jaar tien jaar. Dat is een jubileum. Dit is het veertigste themanummer. Iedere uitgave heeft ongeveer veertien artikelen. Dat betekent dat er ongeveer 560 artikelen voor, met en door mensen die betrokken zijn bij de loopbaanprofessie geschreven zijn. Iets om trots op te zijn. En waarvoor dank aan alle auteurs, lezers en niet te vergeten al de redactieleden, adviesraadleden en hoofdredacteuren waarmee LoopbaanVisie de afgelopen jaren heeft samengewerkt.  Het eerste nummer van LoopbaanVisie had als thema Kwaliteit. Ik haal er twee artikelen uit om te illustreren wat er in tien jaar tijd allemaal kan veranderen. Tien jaar geleden schreef Meis Thewissen een artikel over de kwaliteit van de loopbaanprofessional en de rol van het CMI en de Noloc als het gaat om accreditering. Tien jaar geleden nog twee apart opererende partijen. Hoe mooi is het om te zien dat deze twee partijen tien jaar later gaan samenwerken aan één vorm van kwaliteitstoetsing. In het nummer Kwaliteit schreef Katja Bosboom een artikel over re-integratiebeleid. Nu, tien jaar later, heeft LoopbaanVisie haar uitgenodigd om het re-integratiebeleid van nu op papier te zetten. Ook hier zie je een duidelijke verandering. Wil je beide artikelen helemaal teruglezen kijk dan op www.professioneelbegeleiden.nl. Tien jaar LoopbaanVisie is ook tien jaar cartoons. De kwinkslag in het blad wordt verzorgd door Martin Reekers die naast redactielid, auteur en muzikant ook de vaste cartoonist is van LoopbaanVisie. Speciaal voor dit themanummer zijn de hoofdredacteuren geïnterviewd die betrokken waren bij LoopbaanVisie: Jouke Post, Frank van der Mijn, Gert van Brussel, Tom Luken en ondergetekende. Voor de oplettenden onder ons, inderdaad Jouke Post is geen hoofdredacteur geweest van LoopbaanVisie, maar wel van de bladen die de opmaat waren naar.  Om in de jubileumstemming te blijven: de Noloc bestaat volgend jaar dertig jaar. In dit kader hebben de redactieleden Lotte Leukenhaus en Inge Rechterschot de huidige voorzitter, Ester Leibbrand, geïnterviewd. Via deze weg alvast de hartelijke felicitaties.  Nu dus tien jaar LoopbaanVisie en wij gaan door. De thema’s voor 2020 zijn bekend:  Januari: Wijsheid April:           Stress Augustus:   ZINgeving Oktober:     Artificiële Intelligentie Ben je getriggerd door een van deze onderwerpen en wil zelf iets schrijven? Neem dan gerust contact met mij op. Veel leesplezier!   INHOUD THEMA 'JUBILEUM' (OKTOBER 2019) ONTWIKKELING  Jubileren: wie wil dat nog?, Els Ackerman  Dertig jaar Noloc, Een interview met de voorzitter, Lotte Leukenhaus & Inge Rechterschot  Wat zijn de spelregels ook alweer? Re-integratie Spoor 2, Katja Bosboom  In gesprek met hoofdredacteuren van LoopbaanVisie, Martin Reekers PRAKTIJK  Provocatief coachen Voor goed contact, meer artistieke vrijheid en originaliteit, Adelka Vendl  Loopbaanbegeleiding in Zwitserland, Voor iedereen toegankelijk, Marlies van Venrooij  Mindfulness en sterke kanten, Matthijs Steeneveld KENNIS & KUNDE Vier dat je een beginner blijft, Cora van Rossum Wendbaar werken, In gesprek met Stephen Steijger, Martin Reekers Career Guidance for an Inclusive Society, Congres IAEVG in Brno/Bratislava, Jan Schuitemaker OPINIE & DISCUSSIE  Op zoek naar de ideale loopbaan-APK, Zijn loopbaan-APK’s een voorbode van datagedreven loopbaanbegeleiding?, Martin Jan Kraak  Boekbespreking, Career Theories and models at work, Jouke Post  Jubileum, Els Ackerman

€ 5,95

Kwaliteit (volledige uitgave, 18 artikelen)

INHOUD THEMA 'KWALITEIT' (maart 2010) Ten geleide, Frank van der Mijn Kwaliteit in loopbaantrajecten onder de loep, Robin Jochems Initiatieven in registratie en certificering, Nienke Kamphuis, Perry Filippini Kijkje in de keuken van het bouwen aan professionaliteit, Meis Thewissen Kwaliteit van loopbaanbegeleiding in een internationaal perspectief, Gert van Brussel, Nienke Kamphuis PRAKTIJK Coachende gespreksvoering, Wim Donders Studieloopbaan ter discussie, Martin Reekers Het belang van een goede diagnose bij re-integratie, Katja Bosboom Inspiratie De 5 H’s van Beatrice van der Heijden Van harte gefeliciteerd, Mariëtte Biesheuvel De MPA MindSonar, Rombout Schipper Werk(eloosheid) in tijden van crisis Carrières van kunstenaars in beweging, Frank van der Mijn, Ria Freijsen WETENSCHAP Het ontwikkelen van een loopbaanperspectief, Gert van Brussel, Wouter Reynaert Loopbaanontwikkeling in relatie tot organisatie, Doreen Admiraal Online coaching geeft nodige diepgang, Alexander Waringa, Myra Ponte, Jeanette Krijnen Wetenswaard NIEUWS Een nieuwe dynamiek op de arbeidsmarkt, Joop de Kler, Marjo van Schaik Lezerscolumn, Joke Tacoma Facts & FAQs Boekbesprekingen Forum Welkom! Namens de uitgever en redactie heet ik u van harte welkom in dit eerste nummer van het nieuwe vakblad LoopbaanVisie. Met dit tijdschrift willen wij u inspireren over onderwerpen rondom mens, organisatie en loopbaan en bijdragen aan de professionalisering van het beroepsveld dat zich met loopbaanmanagement en mobiliteit bezig houdt. LoopbaanVisie ligt niet zomaar voor u op tafel of in uw schoot. Aan de totstandkoming van een tijdschrift gaan altijd diverse denkprocessen, keuzes en beslissingen vooraf, zo ook hier. Aanleiding vormde de beslissing van de Vereniging van loopbaanprofessionals Noloc om de samenwerking met het tijdschrift Switch op te zeggen. De ‘look & feel’ paste onvoldoende bij de behoeften van de vereniging en haar leden, die het tijdschrift als onderdeel van het lidmaatschap ontvangen. Het bestuur van de Noloc ging eens praten met de uitgever van het Tijdschrift voor Coaching en trof een man die direct ideeën voor en zin in een vakblad voor de loopbaanprofessie had. Meer dan een prettige ‘look & feel’ wordt het ook ‘read & reflect’. En welk nieuw tijdschrift heeft bij aanvang al direct 2200 abonnees? Een mooie start. Welkom dus allereerst aan alle Noloc-leden, bij wie LoopbaanVisie nu in de bus valt! Naast de Noloc-leden willen uitgever, hoofdredacteur en redactie met dit vakblad ook anderen inspireren bij wie de ontwikkeling van mens en loopbaan na aan het hart ligt. Dat kunnen organisaties zijn, advies- en re-integratiebureaus, mobiliteitscentra, onderzoeksinstellingen en HR-afdelingen, en ook de individuele professionals en leidinggevenden aldaar, alsmede de groeiende groep zelfstandig ondernemende begeleidingskundigen. LoopbaanVisie is met nadruk een onafhankelijk vakblad dat ruimte wil bieden aan de verschillende spelers in ‘loopbaanland’ en aan de initiatieven die zij nemen en ervaringen die zij opdoen. Laat ik hier meteen maar onze wens uitspreken om nog dit jaar het aantal abonnees te verdubbelen. Laat u ons weten aan welke professional, leidinggevende, HR-manager of organisatie we een gratis exemplaar kunnen aanbieden? Aangenomen natuurlijk dat u LoopbaanVisie de moeite waard vindt om uit te (laten) delen… We zijn dus erg benieuwd naar uw reactie. Als kersverse hoofdredacteur wist ik niet dat je in zo’n korte tijdsspanne een eerste nummer gevuld kunt krijgen met artikelen die mijns inziens de moeite van het lezen waard zijn. Dat is te danken aan een proactieve en deskundige redactie, die we in korte tijd samen wisten te stellen, en ook aan het grote netwerk dat zij met elkaar kunnen aanspreken. Verheugend is tevens dat we al diverse toezeggingen van topprofessionals hebben voor zitting in de adviesraad. Deze raad zal elk jaar bijeenkomen om trends in het vakgebeid en belangrijke onderwerpen voor LoopbaanVisie vast te stellen en er mede voor zorg te dragen dat de juiste mensen voor de juiste informatie worden benaderd. Wat er toe doet op het gebied van loopbaan en mobiliteit krijgt u hier te lezen. Thema’s LoopbaanVisie is een kwartaaluitgave. Daarom is het dikker dan haar voorgangers. Neem de tijd om te bladeren, artikelen te selecteren die u de moeite waard lijken en het lezen over het kwartaal te spreiden. Elk nummer heeft een thema, waaraan we steeds een viertal artikelen zullen wijden. In 2010 zijn de thema’s achtereenvolgens: Kwaliteit, Internationaal, Succes en Wetenschap. Met dit eerste nummer zetten we dus meteen hoog in: Kwaliteit. Niet het makkelijkste onderwerp in een vakgebied dat juist op dit punt in een sterke ontwikkeling zit. Het is daarmee enorm actueel. In het blokje artikelen rondom het thema – dat steeds voorin het tijdschrift staat – belichten we Kwaliteit van verschillende kanten, zonder overigens te willen pretenderen volledig te zijn. Allereerst leest u in een bijdrage van Robin Jochems hoe er in de markt over kwaliteit wordt gedacht. Dat is van belang om te weten, want daarop kan en moet de loopbaanprofessional inspelen. Hoe de beroepsgroep in haar geheel vorm geeft aan kwaliteit van de professie, leest u in het artikel van Nienke Kamphuis en Perry Filippini. Zowel Noloc als CMI maken een enorme slag in de ontwikkeling van het vakgebied en bieden de loopbaanprofessional verschillende mogelijkheden om zich aan te sluiten en te registreren en/of te certificeren. Dat dit geen slag zonder stoot is, leest u in het interview dat Meis Thewissen had met de mannen en vrouwen achter de schermen van de beroepsgroep. De ontwikkeling van ons vak is geen sinecure en gaandeweg blijkt dat verschil van mening over inhoud en kwaliteit niet alleen in de markt bestaat, maar ook binnen de beroepsgroep zelf… In het laatste thema-artikel van Gert van Brussel en Nienke Kamphuis tenslotte, informeren we u over kwaliteit in internationaal verband: wie zijn de spelers en hoe denken zij over de (ontwikkeling van) kwaliteit in onze professie? En: wat hebben wij daar in Nederland aan? Met deze bijdragen is het onderwerp kwaliteit nog lang niet uitgekauwd, we zullen er zeker vaker op terugkomen. Het brede terrein van loopbaanbegeleiding, coaching, counselling en andere vormen van begeleidingskunde gaat over de wijze waarop en mate waarin we kunnen aansluiten bij de vraag van de ander. Dat betreft het inzetten van gespreksvaardigheden, methoden en technieken en het streven naar meetbaar resultaat. Maar laten we eerlijk zijn: hoe meet je de kwaliteit van de verbinding? Een open mind, een warm hart, een wilskrachtige buik en soms wat jubeltenen dragen ontegenzeggelijk bij aan de kwaliteit van een traject. Wanneer zijn die ‘goed’? Zelfs in de beste certificeringmethode blijven dat interessante en nog goeddeels onbeantwoorde vragen. LoopbaanVisie is meer dan een thema Na het themablok volgen er steeds drie andere blokken artikelen: Praktijk, Wetenschap en Nieuw(s). In elk blok zult u rubrieken aantreffen die telkens terugkeren. In het eerste nummer zijn nog niet alle rubrieken ‘gevuld’, invulling van een tijdschrift heeft nu eenmaal tijd nodig. Overigens raken sommige bijdragen ook hier aan het thema: twee persoonlijke bijdragen zijn gewijd aan het proces van certificeren, nu bezien door de ogen van de kandidaten zelf. Wetenschap krijgt een prominente plaats in ons vakblad. Artikelen zijn hier soms wat langer en vragen misschien ook meer leesvaardigheid. Daarmee bent u dan wel op de hoogte van initiatieven, onderzoeksprogramma’s en promoties die meebouwen aan de wetenschappelijke fundamenten van de loopbaanprofessie. Tot slot wil ik u van harte uitnodigen ook zelf bij te dragen ons vakblad. U kunt reageren op artikelen (reacties kunnen worden geplaatst in Forum), u kunt zelf een voorstel doen voor een bijdrage (artikel, interview, beeldmateriaal) of u kunt ons aangeven wie we eens zouden moeten interviewen, welke nieuwe trend absoluut aandacht behoeft, of welk boek de moeite van het lezen waard is. Mail uw ideeën en meningen naar redactie@loopbaan-visie.nl. Frank van der Mijn, Hoofdredacteur

€ 5,95

Samenwerken (april 2016)

INHOUDSOPGAVE THEMA ´SAMENWERKEN´ (april 2016) Samenwerken: eenvoudiger dan je denkt - Hoe je gedoe haalt uit samen werken, praten en vergaderen, Harm Branbergen Samenwerking vraagt om een stevige professionele identiteit - Persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling en samenwerkingsrelaties, Yvette Kokee & Martin Jan Kraak Jobcoachen doe je er niet zomaar even bij, Jacqueline Kruunenberg Door samenwerking je dienstverlening verbeteren, Marc Gnodde Boeksamenvatting: Het complete loopbaanboek, Tineke Oostveen PRAKTIJK Talentmanagement met oog voor passie en resultaat, Sijbe Bonsma & Sigrid van der Laan Duurzame re-integratie voor ondernemers - Pleidooi voor support, Sigrid Jansen Van droom naar realiteit - De impact van taalachterstand op de loopbaan, Fenna Bongers & Hay Hilkens Talentcoach: samenwerken aan talenten, Liesbeth Bezem Casus: Starre werkgever - Vakgenoten geven advies Re-integratie ontspoort, Jan Willem Menkveld & Rien Hordijk Zweeds onderwijssysteem richt zich op arbeidsmarkt, Franka Dammerman & Jenk Stronks Loopbaanbegeleiding vanuit niet-westers perspectief - Interview met Gideon Arulmani, Gert van Brussel KENNIS & KUNDE Helpt arbeidsmarktinformatie bij vinden van werk? Paul Muller Werken aan wat werkt - Progressiegerichte loopbaancoaching, Tessa Faber Geneeskunde is topsport met veel stress, Andre Lollinga Ontluisterende blik in eigen spiegel - Onderzoek naar drempels voor loopbaanbegeleiding, Jef van Beckhoven, Carolien Huisinga, Willem de Jong & Jan Schuitemaker Zzp-schap als loopbaanstap - Kansen, maatwerk en bevlogenheid, Sippy van Akker OPINIE & DISCUSSIE Hoe overleven jongeren op de arbeidsmarkt van morgen? Sonia Sjollema, Aukje Nauta & Siebren Houtman Column: Samen of alleen? Els Ackerman Cartoon, Martin Reekers Online aanbevelingen broodnodig, Aaltje Vincent Boeken Samenwerken Anderhalf jaar geleden startten Marlies en ik onze samenwerking als co-hoofdredacteuren en schreven we ons eerste gezamenlijke voorwoord voor LoopbaanVisie. In dit nummer over het thema ´Samenwerken´ doen we het een laatste maal. Ik stop namelijk als co-hoofdredacteur. De belangrijkste reden is dat ik steeds sterker de behoefte voel om met 'de theorie' verder te gaan. Ik ben bezig met de voorbereiding van twee wetenschappelijke artikelen over onder andere reflecteren, zelfsturing en mindfulness. Verder ben ik begonnen aan een proefschrift. Ik heb het gevoel dat ik als bijna 64-jarige niet al te lang moet wachten om deze 'eieren' uit te broeden. Om daar beter mee op te kunnen schieten, moet ik iets anders laten vallen. Dat is LoopbaanVisie geworden. Op de achtergrond speelt mee dat LoopbaanVisie nu een hoofdzakelijk digitaal medium wordt. En dat uit de laatste evaluaties steeds blijkt dat de meeste lezers meer belangstelling hebben voor praktijk dan voor theorie. Het was mooi om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vakblad. Mijn samenwerking met Marlies, de redactie en de mensen van uitgever Kloosterhof heb ik als bijzonder vruchtbaar en prettig ervaren. Bij hen is de (digitale) toekomst van LoopbaanVisie in goede handen, getuige dit eerste nummer dat zonder mijn inbreng tot stand is gekomen. Als auteur en lid van de adviesraad zetten we de samenwerking voort. Op een mooie toekomst voor de professie en het vakblad! Tom Luken Tom, veel succes met wat de komende tijd je gaat brengen, dank voor de fijne samenwerking. Wij zijn blij dat je voor LoopbaanVisie blijft schrijven en dat je in de adviesraad ons blijft voeden met jouw kennis. De kracht van samenwerking komt in dit themanummer aan bod in het artikel van Marc Gnodde, waarin twee experts beschrijven hoe hun samenwerking hen verrijkt in hun professie. Een tastbaar resultaat van een samenwerking tussen Noloc en uitgeverij Boom Nelissen is Het complete LoopbaanBoek. Tineke Oostveen heeft hier een review over geschreven. Nieuw in dit themanummer is een casus met de reactie van loopbaanprofessionals. Op deze manier hopen wij jullie ideeën te geven hoe om te gaan met lastige situaties in de praktijk. Tessa Faber heeft voor Noloc een aantal workshop gegeven, met als thema ‘progressiegerichte coaching’. Voor diegene die dat gemist hebben is er in LoopbaanVisie een verslag van deze methodiek. In dit nummer ook een warm welkom aan de jobcoaches die begin dit jaar voor een vorm van ‘samenwerking’ met Noloc hebben gekozen. Redactielid Jacqueline Kruunenberg, zelf een jobcoach, geeft ons een kijkje in dit prachtige vakgebied. Fenna Bongers en Mark Aerts vertellen hoe kinderen die sinds kort in Nederland wonen in de Internationale schakelklas (ISK) in Venlo de Nederlandse taal leren en welke obstakels zij tegenkomen gedurende hun vervolgopleidingen. Heb je interesse in loopbaanbegeleiding in niet-westerse emerging economies, lees dan het interview van Gert van Brussel met Gideon Arulmani. Een aanrader. Veel leesplezier! Marlies van Venrooij

€ 5,95

Stress (april 2020)

Bij LoopbaanVisie ligt de deadline voor het inleveren van artikelen ver voor de datum waarop het blad in de mailbox verschijnt of op de deurmat valt. Dit betekent voor mij dat ik in januari al vaak een opzet maak met wat ideeën over wat ik in het voorwoord wil gaan zetten. En toen ineens dit. Lockdown, thuisquarantaine, social distancing, cruciale beroepen, beeldbellen, stay save, supermarkten die leeggetrokken werden: we hebben in een week tijd een totaal nieuw vocabulaire en belevingswereld gekregen. Als ik nu op tv mensen tijdens een reclame elkaar zie huggen, dan denk ik: is dat wel zo verstandig? Als ik boodschappen doe dan wil ik juist geen karretje nemen, omdat ik niet weet wie het heeft aangeraakt. Thuiskomen betekent meteen handen wassen. Een bizarre ervaring voor iedereen. Als dit geen stress oplevert… Ineens thuiszitten met één, twee, drie kinderen die je moet helpen bij het onderwijs. Niet weten of je baan er nog wel is na de lockdown. Opdrachten die gecanceld worden. Kun je volgende maand nog wel je rekeningen betalen en wanneer komen die ondersteunende maatregelen nou op gang? Angst om het virus te krijgen of de mensen om je heen. Een ziek familielid hebben dat nu op de ic ligt. Geen bezoek aan de kapper, een verjaardagsfeestje of even een kopje koffie drinken op het terras in de lentezon. Maar ik zie ook ontstressers. Zoals we en masse met elkaar praten via videobellen. Mooie initiatieven via sociale media om elkaar te helpen met eten koken en boodschappen voor elkaar doen. Creatieve oplossingen om toch aandacht te geven aan de ouderen in de verzorgingstehuizen, om te sporten via video, alle grappen die gedeeld worden via sociale media en vooral de oproep om lief voor elkaar te zijn. Ik ben benieuwd welke kansen deze crisis ons gaat bieden op het gebied van (samen)werken en mogelijk tot de vermindering van stress. Er ligt nu een verse LoopbaanVisie voor je. Vorig jaar hebben wij een oproep gedaan om een bijdrage te leveren aan het themanummer Stress; het aanbod was enorm. Het is een thema dat leeft en waar veel deskundigheid in is en waar veel vakzusters en -broeders hun kernwerk van hebben gemaakt. In dit themanummer een oefening hoe je stress kunt reduceren van Carin van Gelder. Jos Claessens schrijft over haar ervaring met (werk) stress in Japan en legt dit tegen de westerse vorm van werken en leven. Inge Rechterschot heeft Marc van Veldhoven geïnterviewd over stress en werkdruk. Marc is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en vertelt over zijn eigen ervaring en wat hij ziet bij zijn studenten. Career in Progress is een programma van de Erasmus Universiteit Rotterdam dat de medewerkers van de EUR ondersteunt in hun loopbaanontwikkeling. Minder stressgerelateerde artikelen zijn het interview van de latende en de nieuwe voorzitter van de ledenraad van de Noloc en het artikel van Vivian Acquah over de kracht van mentorschap. Recent is Marieke Genard toegetreden als redactielid van LoopbaanVisie. Zij is onze Vlaamse collega. Welkom Marieke, fijn om je bij ons aan boord te hebben. Veel leesplezier! Marlies van Venrooij Hoofdredacteur LoopbaanVisie hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl   INHOUD STRESS Stress in Japan versus Nederland Jos Claessens Wijs niet naar een ander - Stress en werkdruk door de ogen van hoogleraar Van Veldhoven Inge Rechterschot Bepaal je stress footprint met de Big Five  Stephen & Viktor Steijger Werkstress door veranderingen - Wat kun je eraan doen? Edith Groenendaal Cartoon Martin Reekers PRAKTIJK Stressloos vanuit het hart - Een praktische oefening Carin van Gelder Stille kracht - In gesprek met de voorzitter en vicevoorzitter van de Noloc-ledenraad Martin Reekers Profileren zonder op te scheppen. Kan dat? - Zichtbaar op het werk zonder irritant te zijn  Mirjam Hubregtse Boost je carrière met een mentor - Aan de slag met het verbeteren van de positie van vrouwen Vivian Acquah KENNIS & KUNDE Wat komt eerst: reïntegreren of loopbaanwerk? Loopbaanvragen bij burn-out Anita Roelands Burn-out en het brein Steven van der Minne & Sandra Doeze Jager-van Vliet Van te druk naar nieuw werkgeluk Lieke van Zuilekom Loopbaanbegeleiding in Vlaanderen - Voor iedereen toegankelijk door de loopbaancheque? An Nackom OPINIE & DISCUSSIE Hand in hand - Loopbaanmogelijkheden en werkdrukpreventie Roos Schelvis, Nanette Compeer, Claire Coumans & Naomi van der Maden Levensloopstress - De invloed van impactvolle gebeurtenissen Marcel Lionell van Kammen De sleutelrol van het lichaam Tilly Graafland & Joke Middelkoop Stress Els Ackerman

€ 5,95

Talent (oktober 2021)

Talent De talentenshows op de televisie zijn nu al een aantal jaren vaste prik. Zo kan je je vermaken met The voice of Holland, X-factor, Holland's Got Talent en Dance Dance Dance. Er wordt in deze programma’s gezocht naar mensen die een talent bezitten om hen daarna een kans te bieden op een loopbaan als zangeres, danseres of in een andere discipline. Net als in de topsport zijn veel mensen bezig om deze talenten te ontdekken of te scouten. Het is een business waar veel geld mee te verdienen valt en wat beroemdheid op kan leveren. Wat bijna al deze talenten gemeen hebben is dat zij al op jonge leeftijd de mogelijkheid kregen om hun talent te ontdekken en veel tijd konden steken in het ontwikkelen van hun talent door middel van coaching en oefenen. Maar hoe zit het nu als je spreekt van talenten in andere beroepen? Beroepen waar je niet op jonge leeftijd mee in aanraking kan komen of waarvoor je geen kans krijgt om gedurende je jeugd verder te ontwikkelen. Denk aan beroepen als secretaresse, barista, docente, directrice, Tweede Kamerlid of laadpaalmonteur. Misschien speelde je als vierjarige wel met enthousiasme en passie schooltje, maar als je naar school gaat dan heb je daar niet zo veel tijd voor en zijn er geen docenten die je in je vrije tijd helpen om je talent verder te ontwikkelen. Moeten wij niet net als bij zangeressen, sporters, muzikanten, die naast school ook in hun vrije tijd de ruimte krijgen om hun talenten verder te vorm te geven, voor ieder kind en jongvolwassenen tijd vrij maken om hun talent als vierjarige verder te ontwikkelen? In dit nummer een interview van Marieke Genard met Luk Dewulf. Lees hoe Luk Dewulf talent definieert. Hij heeft samen met The Learning Company een talententest ontwikkeld: Mytalentbuilder. Victor en Stephen Steijger werken daarmee. In hun artikel beschrijven zij hun ervaringen met deze talententest. Brigit Rozestraten beschrijft in haar artikel ‘In gesprek met je talenten’ haar ervaring met het Talentenspel van Willem Glaudemans. In deze uitgave ook een kritische column van Geert-Jan Waasdorp over talent, met als titel ‘Talent is zo van het jaar 2000 …’ Rob Govers laat zijn licht schijnen over het talent dat een loopbaancoach moet bezitten. Inge Rechterschot en Lotte Leukenhaus zijn in gesprek gegaan met Eva Koenders. Zij begeleidt topsporters na hun loopbaan in de topsport naar een maatschappelijke loopbaan. Inge Rechterschot gaat helaas afscheid nemen als redactielid, dit zal haar laatste artikel zijn voor LoopbaanVisie. Inge heel erg hartelijk dank voor al je mooie bijdragen. Graag wil ik melding maken dat wij als redactie van LoopbaanVisie heel erg content zijn met twee nieuwe adviesraadleden. Het gaat hier om twee Vlaamse leden, David Meulemans van de VDAB en Marijke Verbruggen van de KU Leuven. Van harte welkom in de adviesraad van LoopbaanVisie. Doreen Admiraal neemt daarentegen afscheid van de adviesraad. Doreen, grote dank voor je bijdrage, meedenken en gezelligheid tijdens de visiedagen. Veel leesplezier Marlies van Venrooij Hoofdredacteur LoopbaanVisie hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl   INHOUD   TALENT De talentenfluisteraar Luk Dewulf - Werken vanuit talent, de nieuwe yoga, Marieke Genard Talentgericht werken, geen nice to do, maar need to do - Wendbare talenten zijn regisseurs van hun loopbaan, Viktor & Stephen Steijger Talentgericht solliciteren, Anke Meerding Talent - Column, Els Ackerman Cartoon, Martin Reekers Het geheim van jezelf ontwikkelen - Over CliftonStrengths, de talentmethode van Gallup, Margo Kitzen & Reinier Gerritzen PRAKTIJK (Te) veel talenten, wat nu? Babs Mouton In gesprek met je talenten, Brigit Rozestraten Talent na goud - Samen ontdekken van talenten na(ast) de sport, Inge Rechterschot & Lotte Leukenhaus Stress en veerkracht - Interview met Frances van Dinther, Willemien van den Tol KENNIS & KUNDE Duurzaam talent ontwikkelen - Motiveren van medewerkers in het ‘nieuwe normaal’, Sandra Doeze Jager & Jan van Zwieten Bespiegelingen bij het rugzakje van de loopbaanprofessional, Rob Govers OPINIE & DISCUSSIE Talent heb je en ben je… misschien, Jack van Minden Talent is zo van het jaar 2000 ..., Geert-Jan Waasdorp

€ 5,95

Zingeving (augustus 2020)

Zingeving Zingeving, iets dat zin geeft, iets wat betekenisvol is, wat waarde heeft of waarde geeft. Wat deze waarde is, is persoonlijk. In het werk kan het voor de één waarde hebben om te werken met strakke deadlines en grote deals binnen te halen, voor de ander gaat het om voedsel uitdelen bij de voedselbank. Door Covid-19 is de waarde van bepaalde beroepen vaak besproken. Door de pandemie zien wij dat wij niet zonder artsen, verpleegkundigen, vakkenvullers, schoonmakers en virologen kunnen. Wij zijn hun dankbaar voor het vele werk dat zij verzetten, onder zware omstandigheden en niet zonder risico´s.    De focus op deze beroepen geeft ook te denken. Wat is de waarde van het werk dat tijdens de lockdown ineens on hold werd gezet? In al die banen werken mensen die veel zingeving halen uit hun werk. De kokkin die ´s avonds voor zestig gasten een fantastische maaltijd wil koken. De verkoopster die ervan geniet om kledingadviezen te geven, waardoor mensen er beter uitzien. De kapster die mensen een beter gevoel wil geven. Zijn dit nu ineens beroepen van geen of minder waarde? Volgens mij is door de lockdown juist duidelijk geworden dat deze beroepen ook veel waarde hebben: het gemis aan een theatervoorstelling, een middag ontspannen in de sauna, een gezellige avond uit, bioscoop, restaurant, een bezoek aan de kapper.    Als makers van LoopbaanVisie halen wij zingeving uit het samenstellen van dit vakblad, het schrijven van de artikelen, brainstormsessies met de adviesraadleden, het contact onderhouden met schrijvers. Wij denken dat wij iets doen dat waarde heeft, van belang is. Zo ook de schrijvers van artikelen, die waarde willen geven aan het loopbaanvak. Die waarde is terug te vinden in een reeks mooie artikelen over zingeving. Marieke Genard schrijft over Ikigai in de loopbaanpraktijk. Victor en Stephen Steijger delen hun kennis over neuro- en sportpsychologie en hoe je focus kunt houden. Jamie Nederpelt beschrijft in haar artikel onder andere de vier Z-ten, vier betekenissen van Zin van René Gude, de Voormalige denker des Vaderlands, Ineke van de Berg geeft een mooie beschrijving van een reeks van haar favoriete loopbaanmethodes en werkvormen. Hans Wopereis schrijft over spiritualiteit en werk. En wij zijn erg blij dat wij twee nieuwe columnisten aan ons hebben kunnen binden: Aukje Nauta en Geert Jan Waasdorp. Aukje is onder andere hoogleraar ‘Enhancing individuals in a dynamic work context’ en al lange tijd lid van de adviesraad van LoopbaanVisie. Geert Jan is directeur en oprichter van de Intelligence Group, het onderzoeks- en databureau gespecialiseerd in arbeidsmarktcommunicatie. Zij wisselen elkaar af. In deze uitgave van LoopbaanVisie kun je de column van Aukje lezen.    Veel leesplezier en blijf gezond.    Marlies van Venrooij Hoofdredacteur LoopbaanVisie Hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl   ZINGEVING Zin door één verrassend eenvoudige levensvraag - Interview met Jacky van de GoorInge Rechterschot & Lotte Leukenhaus Zingeving - De drijvende kracht in je leven Angela Koolmees Waarom pornoperformer een zinvol beroep is - Zingeving in werk volgens René Gude Jamie Nederpel Cartoon Martin Reekers PRAKTIJK Ikigai in de loopbaanpraktijk - Ook in je werk gelukkig oud worden Marieke Genard Hoe focus het verschil maakt - Scherp zijn op de juiste mindset voor topprestaties Viktor & Stephen Steijger Het Stoplichtmodel - Handvatten voor het omgaan met valkuilen Sunetta Theijken “Duurzame inzetbaarheid moet normaal zijn” - Jeroen Kluytmans over het inzetbaarheidsbeleid bij DSM José Otten KENNIS & KUNDE Je werk als je levensvervulling - Waar werk, zingeving en vriendschap elkaar ontmoeten Hans Wopereis Zin maken we samen Heidi Jansen & Hanneke Muthert​ Hoe kom je nou bij je bestemming? - Favoriete methodes en werkvormen Ineke van den Berg OPINIE & DISCUSSIE Jongeren en balans - Zingeving in je werk Amy van der Ham Column - Voorbij toneelspel Aukje Nauta Boekbespreking - Zo verliep de tijd die me toegemeten was Marieke Genard Werkgeluk Marcel Lionell van Kammen Column - Zin Joke Tacoma  

€ 5,95

De lunch met Eric Vullers

Onlangs had LoopbaanVisie het genoegen om met Eric Vullers, directeur van uitgeverij Kloosterhof in Neer, van gedachten te wisselen over toeval. Eric is in 1996 begonnen met zijn bedrijf Kloosterhof, acquisitieservices – uitgeverij. In 2004 rolde zijn eerste in eigen beheer uitgegeven tijdschrift van de band: ‘Tijdschrift voor Coaching’. Daarna volgden onder meer ‘LoopbaanVisie’ (2010), ‘Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties’ (2010) en ‘Counselling Magazine’ (2010). Kloosterhof geeft boeken uit, organiseert vakinhoudelijke evenementen en is in 2013 begonnen met de website professioneelbegeleiden.nl, waarop alle door Kloosterhof uitgegeven vakbladen en artikelen te vinden zijn. Eric hoe ben jij in de uitgeverswereld terechtgekomen? Door toeval. Na mijn middelbare school moest ik in dienst en werd ik na een interne opleiding van vier maanden ambulancechauffeur bij de geneeskundige dienst van de Ernst Kazimir Kazerne in Roermond. Wij vervoerden regelmatig leden van de Zonnebloem, maar ook militairen die in het weekend met elkaar op de vuist gingen. Hierdoor kwam ik vaak in het ziekenhuis in Roermond. Mijn interesse in verpleegkunde is daar ontstaan. Na mijn militaire dienst ben ik de inservice opleiding verpleegkunde gaan doen. In mijn laatste jaar liep ik stage bij de afdeling oncologie; een zware ervaring voor een 22-jarige. Het ziekenhuis was naar mijn idee een fabriek. De patiënten werden gedefinieerd als een ziekte en niet zozeer als mens. Zo was meneer Pieterse een gebroken heup in plaats van meneer Pieterse. Dit maakte dat ik het roer compleet wilde omgooien. Ik kwam toen in aanraking met een van de eerste computers en wilde graag Wordperfect leren. Er stond een vacature bij een acquisitiebureau in een plaatselijke krant en om te oefenen heb ik een sollicitatiebrief geschreven. Ik ben uitgenodigd voor een gesprek en aangenomen. Totaal iets anders. Van onregelmatige werktijden en een grote verantwoordelijkheid voor mensen, naar regelmaat en verkooptargets. Van verpleegkunde naar acquisitie. Hoe is jouw loopbaanverder verlopen? In de vijf jaar dat ik advertenties verkocht voor onder meer de supportersmagazines van de toen nog eredivisieclubs MVV, VVV, Roda JC en Fortuna – mij als voetballiefhebber op het lijf geschreven – heb ik veel gehad aan mijn verpleegkundige opleiding. Ik kon goed luisteren naar wat iemand zei, ook tussen de regels door, en wist de juiste vragen te stellen. Naast mijn werk als acquisiteur kreeg ik ook te maken met het samenstellen van vakbladen; een aantrekkelijk aspect van mijn werk. Op een dag heb ik besloten dat ik dat voor mezelf wilde gaan doen. Hoe is LoopbaanVisie op jouw pad gekomen? Bij de start van mijn bedrijf in 1996 voerde ik onder meer de advertentiecoördinatie van het Tijdschrift Loopbaan dat werd uitgegeven door het LDC. Deze titel is overgegaan in het vakblad Switch. De NOLOC herkende zich niet meer in de veranderde bladformule en benaderde Kloosterhof om te kijken of wij in navolging van het Tijdschrift voor Coaching een goed afgestemd vakblad voor de loopbaanprofessional konden opzetten. In januari 2010 is het eerste nummer van LoopbaanVisie verschenen met als thema ‘Kwaliteit’. Hoe ziet de toekomst van Kloosterhof eruit? Ik had in 2004 al het idee om beroepsverenigingen met elkaar te verbinden en te kijken naar hun gezamenlijke belang middels nieuwe media. De bladen van Kloosterhof richten zich op loopbaanbegeleiding, coaching, counselling, hrd, onderwijs en organisatieveranderingen. Professioneel begeleiden is de gemene deler van deze thema’s. Met ‘professioneelbegeleiden.nl’ kunnen de verschillende beroepsgroepen gebruikmaken van elkaars vakkennis. Mijn missie met Kloosterhof is om een onafhankelijke verbinding voor de leden van deze beroepsgroepen tot stand te brengen middels het delen van ieders eigen expertise. Je kunt op professioneelbegeleiden.nl per thema artikelen vinden die te maken hebben met jouw vakgebied. Verder heb ik mijn zinnen gezet op een Europees digitaal tijdschrift, waarbij je artikelen kunt downloaden vanuit verschillende Europese landen. Digitaal uitgeven is in mijn beleving deel van het nieuwe uitgeven. De toekomst van Kloosterhof ligt dus in de digitalisering van vakkennis en het blijven verbinden en uitbreiden van de verschillende beroepsgroepen. ■  
Gratis
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper