logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

Nieuwe media en oude gewoontes

Auteur: Jeroen Teelen

De eerste auto’s leken op een koets en konden met een touw worden vastgemaakt aan een paal, zoals gebruikelijk voor koetspaarden. Het duurt enige tijd voordat de authentieke eigenschappen van een nieuw medium worden ontdekt en op goede wijze ingezet. Die projectie van oude gewoontes komt doordat de verkeerde mensen bij de implementatie van zo’n nieuw medium worden betrokken. Elektronische toetssystemen maken veel vraagvormen en media mogelijk waardoor je aantrekkelijker en rijker kunt toetsten. Een mooi staaltje van oude handelwijzen kwam ik tegen bij een proefexamen op internet. Naast de vele (?) standaard één-uit-vier-vragen (rondje aanklikken) kwam dit vraagtype ook in de vorm van een uitklapmenu voor (de opties worden pas na aanklikken zichtbaar). Dit is dus niet aantrekkelijker en rijker, maar onoverzichtelijker. Ook de krachtige combinatie- of matchvraag was van een uitklapmenu voorzien. De teksten uit de twee uitklapmenu’s moest ik met elkaar combineren tot het juiste antwoord. Veel heen en weer klikken tussen de uitklapmenu’s, teksten lezen en vervolgens ook nog onthouden wat de vraag ook al weer was. Zo chaotisch als het hier staat…… zo was ook mijn gevoel bij het beantwoorden van deze vragen. Niet aantrekkelijker en rijker, maar complexer. Via via hoorde ik dat de examenresultaten sinds het elektronisch toetsen drastisch lager waren. Ík begrijp wel waarom. Zónder een doordacht fundament én goede (bege)leiding, gaan de ontwikkelaars zélf op ‘ontdekkingsreis’. Dat kost extra tijd en geld, levert goedbedoelde wanproducten op, berokkent schade aan de reputatie van het nieuwe medium en de eigen organisatie, maar, en dat is misschien wel het ergste, het gaat ook over de ruggen van de examenkandidaten. Waarom laat een organisatie dit toch gebeuren? Ing. J.J.M.F. Teelen RI is directeur van Teelen Kennismanagement.
Gratis
lees meer

Paspoortfunctie?

Auteur: Ton Luijten

Op zaterdagmorgen 10 juli jl. kopte de voorpagina van de Volkskrant met: ‘Examen dringt naturalisaties sterk terug’. In het artikel werd gewag gemaakt van het feit dat het aantal migranten dat de Nederlandse nationaliteit wil krijgen sterk is gedaald nadat vorig jaar het afleggen van een examen verplicht is gesteld. Het bedoelde examen beoogt ‘kennis van de Nederlandse taal en samenleving’ te toetsen. Citaat: ‘Het aantal aanvragen is van 32 duizend vorig jaar gedaald tot circa 24 duizend dit jaar. De immigratiedienst vermoedt dat de verminderde belangstelling voor het Nederlandse paspoort het rechtstreekse gevolg is van de invoering van de naturalisatietoets.’ Als we de IND mogen geloven ligt hier de oplossing van het allochtonenvraagstuk. De huidige en wellicht elke regeringscombinatie in de toekomst zal ernaar streven het aantal verblijfsvergunningen of aanvragen voor het Nederlanderschap stevig in de hand te houden. Het recept daarvoor levert de IND: men neme twee keer per jaar de cumulatieve frequentie van het aantal kandidaten, en men volge de richtlijnen. Stel: er zijn 30.000 kandidaten die opteren voor een verblijfsvergunning c.q. Nederlands paspoort. Als we er maar 10.000 nieuwe Nederlanders bij willen hebben, leggen we de cesuur bij dertig procent, ervan uitgaande dat die op zijn minst een voldoende score hebben behaald. Een schoolvoorbeeld van relatief normeren. Het is natuurlijk onzin om de absolute methode toe te passen en zomaar aan iedereen die over ‘voldoende tot zeer goede kennis van de Nederlandse taal en samenleving’ beschikt het Nederlandse paspoort uit te reiken. En dus wordt zeventig procent afgewezen. Deze groep wordt niet toegelaten of – indien toevallig al aanwezig in het beloofde land – kan vertrekken. Herkansing bestaat niet. In Charles Ryder’s schooldays, een novelle van Evelyn Waugh, lazen we ooit: ‘The exam is only to keep out undesirable types’. Het examen en de paspoortfunctie ervan in zijn oude glorie hersteld. Mooi toch? Of klopt hier toch iets niet?
Gratis
lees meer

EXAMENS 2004-03 Volledige uitgave

INHOUD EXAMENS 2004-03 juni 2004 Het ontdekken en voorkomen van plagiaat Georges Span Cijfers en cijferschalen Bert Meuffels Gastcolumn - Toegevoegde waarde? Olaf McDanie Uit de praktijk - Wat kan een nakijkprogramma wel en niet? Silvester Draaijer en Christoffel Reumer Automatisch beoordelen van antwoorden op open vragen  Claudia Leacock Het centraal examen: het beste selectieinstrument voor de universiteit W.J. van der Linden Wat is…onderscheidend vermogen? Jolanda Soeting Proeven van bekwaamheid in het vernieuwde politieonderwijs Bart Bolhuis Een ‘wijnkenner’ is nog geen vinoloog Ton Luijten en Henk van Berkel Column - Examenleed in de literatuur Ton Luijten Literatuur Agenda Boekbespreking Verenigingsnieuws   REDACTIONEEL Ton Luijten​ Van een land als Nederland wordt wel eens beweerd dat in de maanden april, mei en juni de ene helft van de bevolking de andere examineert. Die operatie is weer achter de rug en alle betrokkenen maken zich op om op vakantie te gaan. Maar voor een aanzienlijke groep moet die nog even worden uitgesteld. Ook examens hebben zo hun naweeën. Scholen, examenbureaus en examenorganisaties en natuurlijk ook de daarbij behorende ‘slachtoffers’ krijgen nog te maken met uitgestelde examens, met herexamens, en wellicht ook met beroepsprocedures. Steeds doen zich gevallen voor die te maken hebben met onregelmatigheden, soms zelfs met fraude. En dan gaat het niet alleen om het traditionele ‘spieken’. De laatste jaren komt het plegen van plagiaat steeds meer in beeld. De intrede van de digitale techniek in het examenbedrijf kent ook zijn schaduwzijden. Bij het maken van examenwerkstukken en scripties is de toegang tot bronmateriaal via internet een belangrijke vooruitgang vergeleken met de situatie van enige decennia terug. Toen was de afhankelijkheid van bibliotheken en leeszalen veel groter. Bovendien verschijnen er ook sites op internet die toegang verschaffen tot volledige werkstukken en ander studiemateriaal die aan examenkandidaten de mogelijkheid bieden om daaruit niet alleen te putten maar ook de bronnen geheel of gedeeltelijk over te nemen.Tevens biedt de computer aan cursisten en studenten binnen een opleiding of tussen verwante opleidingen de mogelijkheid een uitwisseling van werkstukken te starten die de deur kan openzetten voor het pronken met andermans veren. De redactie heeft daarom besloten op dit onderwerp in dit nummer de schijnwerper te zetten. De mogelijkheden voor het ontdekken van plagiaat komen aan bod in het eerste artikel van deze aflevering. Het onderwerp ‘selectie aan de poort’ is weer actueel vanwege adviezen uit de universitaire wereld. Ook schenken wij in deze aflevering aandacht aan het onderwerp competentietoetsing. Hoewel deze vorm van toetsing nog in de kinderschoenen staat zijn er in tal van bedrijfstakken en organisaties belangwekkende experimenten op dit terrein. Wij voelen het als een must daarover met enige regelmaat te publiceren. Dit keer kunt u kennismaken met competentietoetsing zoals dat bij de politie- en bij de vinologenopleiding een geheel eigen invulling heeft gekregen. Ons volgende nummer verschijnt in oktober. De redactie wenst u een goede zomervakantie toe.

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper