logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

EXAMENS (september 2022)

Beste lezer, Welkom in het nieuwe nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Hopelijk heeft u genoten van een heerlijke zomer! Inmiddels ligt het derde nummer van dit kalenderjaar voor u klaar met inspirerende voorbeelden en praktische toepassingen uit verschillende onderwijscontexten. Met veel plezier kondig ik onze tweede gast aan in onze nieuwe interviewreeks Kopstukken: Judith Gulikers. Judith is werkzaam als universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Onderwijs- en leerwetenschappen van de WUR (Wageningen University & Research) en richt zich op assessmentvraag¬stukken. In het interview neemt ze ons mee in haar inzichten over hoe assessment het leren kan stimuleren, en welke vaardigheden en competenties hierbij noodzakelijk zijn. Naast het interview zijn er wederom verschillende interessante artikelen uitgewerkt. Zo neemt Tamara van Schilt-Mol u mee in de ontwikkeling van ‘toetspiramide’ naar ‘toetsweb’. In ‘Uit de Praktijk’ vertelt Loes Thuis over haar ervaringen met het werken met dit toetsweb en hoe dit heeft bijgedragen aan de kwaliteit van toetsing bij haar opleiding. Daarnaast is er de lezenswaardige bijdrage over de menselijke factor in cesuurbepaling, geschreven door Wilco Emons, Sebastiaan de Klerk en Emmelien van der Scheer, op het moment van schrijven onderzoekers van Stichting Cito. Zij gaan in op de uitdagingen van cesuurbepaling en doen enkele suggesties. Het artikel ‘Over de waarde van eindtoetsing in het basisonderwijs’, geschreven door Tamara van Schilt-Mol en Marie-Anne Keizer-Mittelhaëser, biedt absoluut inhoud voor een goed gesprek. Genuanceerd beschrijven zij enkele misconcepties over eindtoetsen en betogen zij hoe en wanneer deze eindtoetsen kunnen voorzien in objectieve en betrouwbare informatie. En we hebben een extra gastcolumn in deze uitgave, geschreven door Carmen Rikhof, studente bij de Master Toetsdeskundige. Zoals u van ons gewend bent, zijn er de terugkerende rubrieken te lezen in Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. In ‘Terecht of niet’ staat de casus rondom een doofstomme kraanmachinist centraal, die door zijn gehoor- en spraakbeperking niet in staat was een praktijkonderdeel van zijn examen uit te voeren. Wat zijn hiervan de consequenties? Ton Lamers bespreekt op onderhoudende wijze tot welk oordeel de rechtbank is gekomen. Onze columnist Martijn Leenknecht gaat in op de zelftest en de betrouwbaarheid daarvan. En in ‘Gezien en gelezen’ wordt het boek ‘Curriculumontwerp in een notendop’ besproken. Ook nu hopen we u met deze uitgave te inspireren, te informeren en discussie tot stand te brengen. Dat kan alleen door de inzet en bijdragen van onze auteurs en redactieleden, waarvoor dank. Zoals we al eerder gevraagd hebben, mocht u zelf interessante thema’s aan willen dragen, of heeft u bijdragen voor Examens, dan horen we dat natuurlijk graag. Volg ons ook op social media, zodat u op de hoogte blijft van de meest recente updates. Mede namens alle auteurs en redactieleden, heel veel leesplezier! Kelly Beekman   INHOUD   Cesuurbepaling doe je samen! De menselijke factor in cesuurbepaling, Wilco Emons, Sebastiaan de Klerk & Emmelien van der Scheer Van piramide naar toetsweb: de (door)ontwikkeling van een kwaliteitszorginstrument om de kwaliteit van toetsing inzichtelijk te maken, Tamara van Schilt-Mol Over de waarde van eindtoetsing in het basisonderwijs, Tamara van Schilt-Mol & Marie-Anne KeizerMittelhaëuser Interview met Dr. (J.T.M.) Judith Gulikers, Harry Molkenboer & Jan Jacobs Uit de praktijk Spin in het toetsweb als basis voor toetsbeleid,  Loes Thuis Rubrieken Redactioneel Terecht of niet? Gastcolumn NVE Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

€ 6,95

Cesuurbepaling doe je samen!

Auteur: Wilco Emons, Sebastiaan de Klerk & Emmelien van der Scheer

Een van de lastigste aspecten van summatieve toetsing is misschien wel het beantwoorden van de vraag: wanneer is het resultaat voldoende? Het kiezen van een slaag-zakgrens, ook wel cesuur genoemd, heeft immers vaak directe – en soms verregaande – consequenties voor de studenten. De standaardcesuur van 55% goed of meer is geslaagd geeft lang niet altijd een bevredigend resultaat, zoals de redactionele bijdrage van 2 februari 2022 overtuigend laat zien, maar zie bijvoorbeeld ook Soeting (2017). Ook uit een survey die Stichting Cito via Teacher Tapp heeft mogen uitzetten bleek dat met name cesuurbepaling lastig gevonden wordt. Daar staat tegenover dat er in de afgelopen decennia diverse methoden zijn ontwikkeld waarmee op een meer systematische manier cesuren bepaald kunnen worden. Deze staan beschreven in toegankelijke literatuur, zie bijvoorbeeld Sanders (2017) en Van Berkel en Wijnen (2014), en we zien het ook regelmatig terug komen in handleidingen voor docenten. De vraag is dan: wat maakt het zo lastig? Is het de complexiteit van de procedures, of spelen andere factoren een rol? In deze bijdrage willen we een bijzonder – en wellicht onderbelicht – aspect van cesuurbepaling eruit lichten, namelijk het rechtvaardigheidsgevoel dat wellicht op de achtergrond meespeelt. We doen dit door de gokcorrectie bij meerkeuzevragen en de keuze tussen relatieve en absolute normeringen onder de loep te nemen. We sluiten af met enkele suggesties.
€ 1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper