logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

EXAMENS (september 2021)

Beste lezer, In het onderwijs vormen de maanden voor de zomervakantie altijd een bijzondere periode. Wat enerzijds voelt als de laatste loodjes met een vakantie in zicht, is anderzijds een kans om af te maken wat af moet om na de zomer met een schone lei te kunnen starten. Op het moment van schrijven (juli 2021) is het nog niet helemaal duidelijk hoe die schone lei er na de zomer uit gaat zien. Want vooralsnog houden de COVID-19 ontwikkelingen ons volop bezig. Wat dit voor  gevolgen heeft voor de uitvoering van ons onderwijs op het moment dat u dit nummer van Examens leest, is nog niet helemaal duidelijk. Kunnen we onze lessen weer volledig op locatie aanbieden binnen alle onderwijstypes? Gaan we hybride onderwijs verzorgen? Hoe kunnen we fysieke lesactiviteiten optimaal combineren met online-lesactiviteiten? Wat willen we? Er zijn meerdere scenario’s waar we rekening mee houden en waar we ons op voorbereiden. Dat heeft vanzelfsprekend consequenties voor het toetsen en beoordelen, en roept direct een hoop vragen op. Ik heet u dan ook van harte welkom in dit mooie nieuwe nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. In deze uitgave gaan we in op een aantal belangrijke bevindingen en lessen die we afgelopen maanden onder invloed van corona ondervonden hebben. Roelof van Deemter en Sharon Klinkenberg lichten toe hoe de problematiek rond het toetsen op afstand in kaart gebracht is, welke problemen bij het toetsen op afstand ontstaan zijn, en welke oplossingen vervolgens zijn voorgesteld. De belangrijkste knelpunten die examencommissies ervaren hebben en nog steeds ervaren met de corona-gerelateerde overgang naar toetsen op afstand, worden hierbij besproken. Harry Molkenboer neemt ons in zijn artikel De SuperSamenvatting mee in de mogelijkheden en beperkingen van het open-boek-examen. Vervolgens brengen Marjoleine Dobbelaer en collega’s de resultaten van een onderzoek in het voortgezet onderwijs naar formatief evalueren, en de vaardigheden die leerlingen hierbij nodig hebben. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van de Toolkit Leerlingvaardigheden, met praktische werkvormen die ingezet kunnen worden bij de ontwikkeling ervan. Rob Kickert en collega’s lichten perspectieven op de motivatie van studenten in het hoger onderwijs toe. Waar studenten in eerste instantie vooral gefocust lijken te zijn op het halen van de toets, wordt in dit artikel het curriculumperspectief op motivatie als uitgangspunt genomen. Dit perspectief levert vervolgens concrete suggesties op voor het verbeteren van curricula. Cor Sluijter heeft wederom een prikkelende column geleverd omtrent betrouwbaarheid, Ton Lamers bespreekt in ‘Terecht of niet’ de grenzen van persoonlijke omstandigheden en Jan Jacobs staat stil bij ‘De Staat van het onderwijs’. Tot slot een interview met Jos Sanders. Hij heeft ons in een plezierig gesprek verteld wat ‘leren tijdens een beroepsloopbaan’ voor hem in zijn rol als lector bij de HAN betekent, en waarom hij zich vol passie blijft vastbijten in zaken rondom een leven lang ontwikkelen. Kortom, er ligt er weer een interessante uitgave, met veel dank aan alle auteurs en redactieleden!  Ik wens u heel veel leesplezier. Kelly Beekman   INHOUD   De SuperSamenvatting. Een toegestaan spiekbriefje, Harry Molkenboer Ontwikkelen van leerlingvaardigheden voor formatief evalueren. Een praktische toolkit voor leraren, Het onderzoeksteam Kwaliteiten van Leraren, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Een curriculumperspectief op motivatie, Rob Kickert, Marieke Meeuwisse, Karen M., Stegers-Jagers, Peter Prinzie en Lidia Arends Interview met Jos Sanders, lector bij de HAN, Kelly Beekman en Annie Kempers Toetsing op afstand. Uitkomsten van een landelijke enquête onder examencommissies in hbo en wo, Roelof van Deemter en Sharon Klinkenberg Rubrieken Redactioneel Terecht of niet....? Gastcolumn NVE Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

€ 5,95

EXAMENS (mei 2021)

Welkom in het nieuwe nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Zoals Desirée Joosten-ten Brinke in haar laatste redactioneel aankondigde, heb ik de eer om het hoofdredacteurschap van haar over te nemen. Ik maak dan ook graag gebruik van de gelegenheid me kort voor te stellen. Mijn naam is Kelly Beekman. Ik ben werkzaam als Lector bij Fontys Hogescholen binnen het lectoraat Technology Enhanced Assessment. U begrijpt gelijk dat mijn affiniteit met toetsen en beoordelen niet alleen binnen dit interessante tijdschrift tot uiting komt. In mijn onderwijsloopbaan ben ik begonnen als leraar in het primair onderwijs. Daar is de interesse voor toetsen en beoordelen zonder twijfel gewekt. Want kunnen we leerlingen goed beoordelen op hun kennis, kunde en (complexe) vaardigheden? En betekent dit dan ook dat leerlingen zich optimaal blijven ontwikkelen binnen het onderwijstype en op het schoolniveau waarin ze in het voortgezet onderwijs terecht komen? In mijn proefschrift heb ik uitgebreid onderzoek gedaan naar de inzet van formatief evalueren en de effecten daarvan op zelfregulatievaardigheden bij leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Inmiddels ben ik werkzaam in het hoger onderwijs, en ook hier heeft het thema toetsen en beoordelen als aanjager van leren mijn grote interesse. Niet alleen omdat de kennis over mogelijkheden en beperkingen, effecten en nieuwe inzichten voortdurend in beweging zijn, ook omdat kennisdeling over dit interessante thema binnen onze onderwijspraktijk ontzettend belangrijk is.   Het tijdschrift Examens biedt de mogelijkheid om een groot aantal lezers te informeren over relevante onderzoeksresultaten en ontwikkelingen in de praktijk. Samen met een groot aantal redactieleden, die met hun expertise en enthousiaste bijdragen de gehele onderwijskolom vertegenwoordigen, wordt steeds weer een interessant tijdschrift samengesteld. Ook nu hopen we u in deze mooie uitgave te inspireren, informeren, en discussie en kennisdeling tot stand te brengen. In het artikel van Hans Frederik en Barbara van Balen wordt ingegaan op de positie van de examencommissie, waarbij verschillende werkwijzen in het hoger onderwijs belicht worden. Isabel van Wijk, Anton Béguin en Anke Weekers verdiepen zich in de ontwikkeling van profielwerkstukken en de  beoordeling ervan in het voortgezet onderwijs. Irene Biemond en Liesbeth Baartman nemen ons mee in het ontwerpproces bij programmatisch toetsen. Ton Lamers beschrijft in ‘Terecht of niet’ een interessante casus over diplomawaardering. En we hebben een aantal bijdragen over eerder verworven competenties. Henk Nelissen en Erik Kaemingk lichten het belang van de kwaliteit van de EVC-assessor toe. Marloes Grootemaat-Langerak volgt met een mooi voorbeeld uit de praktijk. Tot slot is er natuurlijk ruimte voor een mooi interview. In deze uitgave met de directeur van Stichting Examenkamer, Annie Kempers-Warmerdam. Hartelijk dank aan alle auteurs voor hun bijdragen. Ik wens u heel veel leesplezier. Kelly Beekman     INHOUD   Een kijkje in de wereld van het profielwerkstuk, I​sabel van Wijk, Anton Béguin & Anke Weekers De positie van de examencommissie: toetspolitie of critical friend? Hans Frederik & Barbara van Balen De kwaliteit van de EVC-assessor, Henk Nelissen & Erik Kaemingk Interview met Annie Kempers-Warmerdam van de Examenkamer, Harry Molkenboer & Karin J. Gerritsen-van Leeuwenkamp Erkenning voor jouw ontwikkeling en van jouw vakbekwaamheid, Marloes Grootemaat-Langerak Backward design bij programmatisch toetsen, Irene Biemond & Liesbeth Baartman   Rubrieken Redactioneel Terecht of niet....? Gastcolumn NVE Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

€ 5,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper