logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

EXAMENS (mei 2023)

Beste lezer,   Welkom in het nieuwste nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Dit tweede nummer van deze jaargang ontvangt u in een periode waarin examinering een prominente rol speelt. In het basisonderwijs maken leerlingen zich op voor de afronding van hun schooljaar, of zelfs een gehele basisschoolperiode. In het voortgezet onderwijs stijgt de spanning door de centrale eindexamens. En ook in het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs luidt deze periode een afronding van een leerjaar in met bijbehorende uitdagingen en drukte. Een uitstekend moment dus om zo nu en dan ter ontspanning, of ter lering, even te duiken in deze mooie verzameling artikelen die voor u ligt. In onze interviewreeks Kopstukken is deze keer gesproken met dr. Gerard Straetmans. Een bekende in het toetslandschap met een enorme passie voor onderwijs en in het bijzonder ‘deugdelijke toetsing’, om in Gerards’ woorden te spreken. Op kundige, zorgvuldige en betrokken wijze deelt hij zijn drijfveren en zijn enorme deskundigheid. Een bijzonder plezierig en leerzaam interview is het resultaat. In de afgelopen maanden hebben verschillende auteurs ons weten te vinden met voorstellen en uitwerkingen van interessante thema’s en bijdragen. Ontzettend fijn om deze onderwerpen en deskundigheid aangereikt te krijgen! Dat levert een veelheid aan nieuwe perspectieven en voor nu ook een mooie set artikelen op, waarin naar verschillende aspecten en uitdagingen van toetsing gekeken wordt. Zo bespreken Ingrid Vogels en Heleen Kuijper de totstandkoming van een gesprekstool voor examencommissies en de gebruiksmogelijkheden ervan om te komen tot kwaliteitsborging bij programmatisch toetsen. Paul van der Molen en Jos Keuning nemen u mee in de geschiedenis van de slaag-zakregeling. Rolf Bindels biedt een relevant juridisch perspectief op plagiaat bij groepsopdrachten. En Youp Horst informeert u over het hoe, waarom en de kanttekeningen bij gokkanscorrectie. Tot slot beschrijft de rubriek ‘Uit de Praktijk’ ook nu een verrassend vraagstuk. Annie Kempers benadrukt in haar bijdrage de noodzaak voor op het Caribisch gebied afgestemde tentamens. In de terugkerende populaire rubriek ‘Terecht of niet’ staat dit keer het complexe thema tentamenfraude centraal. Wat betekent dit voor de examencommissie, en welke consequenties hebben genomen besluiten? In deze uitgave van Examens hebben we een ingezonden column, geschreven door Jan Bransen, hoogleraar Filosofie bij de Radboud Universiteit. Hij beschrijft zijn zorgen over de rol van toetsing en vraagt zich af hoe we beter kunnen sturen op een leven lang leren. Tot slot bespreekt Jan Jacobs in ‘Gezien en gelezen’ het omvangrijke boek ‘Assessment for Inclusion in Higher Education’, samengesteld door een Australische redactie. Een waardevolle uiteenzetting over de verschillende uitdagingen en aandachtspunten ten aanzien van inclusief onderwijs, aldus Jan. Veel plezier en inspiratie gewenst bij het lezen van dit nummer. Dank aan alle auteurs en redactieleden voor hun enorme inzet en bijdrage aan deze editie. Mocht u ook een bijdrage willen leveren? Graag! Registreert u zich vooral op de vernieuwde website van www.e-xamens.nl. Hier vindt u alle benodigde informatie en eerdere uitgaven. Kelly Beekman hoofdredacteur   INHOUD   Wie examineert? Gesprekstool kwaliteitsborging examinatoren bij programmatisch toetsen – een hulpmiddel voor examencommissies Heleen Kuijper & Ingrid Vogels Plagiaat bij groepsopdrachten. Rechtspraak in beweging Rolf Bindels Kopstukken uit de Nederlandse toetswereld, Interview met dr. Gerard (G.J.J.M.) Straetmans Harry Molkenboer & Jan Jacobs De geschiedenis van de slaag-zakregeling Paul van der Molen & Jos Keuning De gokkanscorrectie Youp Horst Uit de praktijk, Sneeuw in Caribisch Nederland? Annie Kempers-Warmerdam ​ Rubrieken Redactioneel Terecht of niet? Gastcolumn Gezien en gelezen Literatuur en Agenda  

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper