logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

EXAMENS (november 2023)

Beste lezer, Welkom in de laatste editie ‘Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk’ van deze jaargang. Een jaar dat als vanouds voorbijvliegt, gevuld met de nodige ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van toetsing en examinering. Ook in deze uitgave hebben we weer een aantal mooie bijdragen voor u, met ditmaal een kleine verrassing als kers op de taart. Afgelopen jaar heeft u de verschillende edities digitaal mogen ontvangen. Er zijn echter ook liefhebbers van een papieren naslagwerk, en ook die lezers komen we graag tegemoet. Vandaar dat we alle artikelen die afgelopen jaar zijn verschenen in een extra papieren uitgave bundelen. In december vindt u deze verzameleditie in de brievenbus. Maar eerst een mooie vierde digitale uitgave van jaargang 2023! In onze interviewreeks Kopstukken hebben we de eer gehad te spreken met Saskia Wools. Dit Kopstuk maakt een bliksemcarrière door en vindt daarin gelukkig tijd om met onze redactieleden van gedachten te wisselen over trends en ontwikkelingen op het gebied van toetsing en haar visie daarop. Dit resulteert in een boeiend interview vol inspirerende en wijze lessen. Daarnaast hebben we verschillende lezenswaardige artikelen voor u. Peter Verkoeijen en collega’s gaan in op de complexe relatie tussen formatief handelen en motivatie en vertellen over het instrument dat zij ontwikkeld hebben om ervoor te zorgen dat studenten meer autonome motivatie ervaren. Theo Eggen en Gerard Straetmans leveren een lezenswaardige bijdrage over toetskwaliteit door de mogelijkheden en beperkingen van gerapporteerde betrouwbaarheid te bespreken. Lody Smeets is in gesprek gegaan met de zojuist gepromoveerde Patrick Rooijackers, die nader ingaat op zijn onderzoek naar diep tekstbegrip bij vwo-leerlingen. En tot slot zet Barbara Spieringhs uiteen welke  redenen er zijn om intermediate-stakes datapunten te ontwerpen en hoe deze er binnen een programmatisch toetsprogramma uit kunnen zien. Ook de vaste rubrieken komen voorbij. In de rubriek ‘Uit de Praktijk’ leest u hoe de examens voor het EHBOdiploma van het Oranje Kruis zijn opgezet. Jan Jacobs informeert in ‘Gezien en gelezen’ over het  promotieonderzoek van Marlies Vos, ‘Understanding how workplace educators assess student performance’, uitermate interessant voor het beoordelen op de werkplek. En in de veertigste rubriek ‘Terecht of niet’ houdt Ton Lamers ons de spiegel voor in het kader van kansloos procederen.    Deze vierde editie in 2023 van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk, delen we wederom graag met u!  Aan alle auteurs en redactieleden, veel dank voor jullie inspanning en betrokkenheid. En voor onze lezers geldt; wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en interessante bijdragen? Volg ons op  www.e-xamens.nl en social-media. We zien jullie bijdragen voor de komende edities graag tegemoet!   Kelly Beekman hoofdredacteur   INHOUD   Formatief handelen en autonome motivatie: samen sterk! Peter Verkoeijen, Milou van Harsel, Lottie Raaijmakers & Marloes Broeren De schijnzekerheid van toetsbetrouwbaarheid  Gerard Straetmans & Theo Eggen Kopstukken uit de Nederlandse toetswereld, Interview met Dr. Saskia Wools Harry Molkenboer & Jan Jacobs Onderzoek naar diep tekstbegrip bij vwo-leerlingen. Interview met Patrick Rooijackers Lody Smeets Well-done intermediate-stakes; geen gemakkelijke bestelling Barbara Spieringhs Uit de praktijk, Het EHBO-examen  Lody Smeets   Rubrieken Redactioneel Terecht of niet? Gezien en gelezen NVE-pagina Literatuur en Agenda

€ 6,95

EXAMENS (september 2023)

Beste lezer, Welkom in het nieuwste nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk, alweer de derde editie van dit jaar. En ook nu hebben de ontwikkelingen op het gebied van toetsing en examinering niet stilgestaan. De centrale eindexamens brengen toch altijd wat spanning en extra werkbelasting met zich mee. Examenfraude is afgelopen periode een onderwerp van gesprek gebleken in verschillende onderwijssectoren. Colleges van Beroep hebben het binnen verschillende instellingen druk gehad met vraagstukken rondom kwaliteit van examinering, besluitvorming en toegankelijkheid voor iedere student. Maar inmiddels is de zomerperiode voorbij en kan ieder zich, hopelijk uitgerust en opgeladen, opmaken voor een nieuw schooljaar. Een gepast moment ook om weer wat interessante artikelen te bestuderen, en daar ontbreekt het in deze editie niet aan! In onze interviewreeks Kopstukken hebben we de eer gehad te spreken met Lambert Schuwirth. Dit ware Kopstuk maakte tijd voor onze redactieleden vanuit Australië en deelde online in een vlammend betoog zijn visie op toetsing. Lambert benadrukte hierbij de noodzaak van volledige inbedding van toetsing in onderwijs, omdat alleen zo rijke informatie opgehaald wordt die bijdraagt aan leren. Een bijdrage vol wijze lessen, en een overduidelijke passie voor en betrokkenheid bij onderwijs en onderzoek. Naast dit boeiende interview hebben verschillende auteurs ons wederom weten te vinden. Een positieve trend die hopelijk aanhoudt, want ook nu levert dat een pallet aan lezenswaardige artikelen op. Zo gaan Nienke Boere en collega’s in hun artikel in op de complexiteit van het examineren van beroepsvaardigheden op de werkplek. Zij verkennen de mogelijkheden van de GoPro camera en de eventuele meerwaarde ervan bij examinering. Aansluitend op de actuele toenemende aandacht voor toegankelijkheid bij toetsing nemen Ellen van Veen en Lies Leijs ons mee in hoe (beperkte) toegankelijkheid van toetsen en toetssystemen beoordelingen kunnen beïnvloeden en stellen zij verbeteringen voor. Wilco Emons en Sebastiaan de Klerk gaan ook in op toegankelijke toetsing, ditmaal binnen de context voortgezet onderwijs. In het artikel Toetsen met hulp beschrijven zij hoe toegankelijke en informatieve toetsing voor alle leerlingen gerealiseerd kan worden, uitgaande van toegangshulp en inhoudelijke hulp. Tot slot beschrijven Susan Voogd en Annemiek Rollman hoe de formatieve dialoog gehanteerd is om binnen de VU een vernieuwde toetsvisie te realiseren. In de rubriek ‘Uit de Praktijk’ wordt door Karin Gerritsen-Leeuwenkamp uitgebreid ingegaan op ChatGPT, met een veelvoud aan praktische toepassingen als resultaat. Zoals u van ons gewend bent zijn ook vaste rubrieken weer vertegenwoordigt. Jan Jacobs vertelt in ‘Gezien en gelezen’ over Shirley Clarke’s boek Leerdoelen & Succescriteria: de sleutel voor doelgericht lesgeven en leren. Een boek vol concrete voorbeelden en praktische toepassingen. In ‘Terecht of niet’ gaat Ton Lamers in op een interessante civiele kwestie, waarbij de hoogte van collegegeld het onderwerp van gesprek is. De column is deze keer geschreven door Annemieke Bosshardt, Beleidsadviseur Kwaliteit en Regelgeving en programmamanager Toetsing bij Saxion Hogescholen en bovenal een enorm bevlogen spreker over toetsing. Kortom, een mooie derde uitgave van het vakblad Examens in deze jaargang, welke we met gepaste trots delen! Dank aan alle auteurs en redactieleden voor hun inzet en bijdrage. Voor alle lezers wederom veel leesplezier, en mocht u een bijdrage willen leveren? We kijken ernaar uit! Op www.e-xamens.nl vindt u alle benodigde informatie!   Kelly Beekman hoofdredacteur   INHOUD   Startbekwaamheid in én op beeld Nienke Boere, Sietse Brands, Bas Kollöffel, Elwin Savelsbergh & Liesbeth Baartman Toetsen en toetssystemen onvoldoende toegankelijk voor studenten met beperking Ellen van Veen & Lies Leijs Toetsen met hulp Toegankelijke en informatieve toetsing voor alle leerlingen Wilco Emons & Sebastiaan de Klerk Een helpend begrip in onderwijs- land: de formatieve dialoog Susan Voogd & Annemiek Rollman Uit de praktijk, Illustratie van ChatGPT bij toetsing en aandachtspunten voor weloverwogen gebruik Karin J. Gerritsen-van Leeuwenkamp   Rubrieken Redactioneel Terecht of niet? Gastcolumn Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper