logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1 ... 5 6 »

Zelf (volledige uitgave, 23 artikelen)

INHOUD THEMA 'ZELF' (oktober 2011) Stelling: Blijf weg van het Zelf Wat je doet ben je zelf? Jouke Post Themadiscussie: Het zelf in de praktijk van de loopbaanprofessie, Frank van der Mijn Tinka van Vuuren: Ik heb het stokje doorgekregen, Meis Thewissen Zen en talentontwikkeling, Claudia van Orden Een jaarlijkse check-up voor ondernemers, Brigitt Kurvers Met zelfvertrouwen werken aan je loopbaan, Peter van der Ven PRAKTIJK Boeksamenvatting: Wie ben ik en zo ja, hoeveel? Els Ackerman Hond als coach, Carla Dert Inspiratie, Perry Filippini Portret, Perry Filippini Werken met de innerlijke criticus, Gerard Haverkate Loopbaanadvies via de vacaturesite, Els Ackerman Personal Branding voor de loopbaanprofessional, Corry Oppeneer Werkstation voor persoonlijke en loopbaanontwikkeling, Ria Freijsen Zelf, zelfbeeld en loopbaan, Richard van de Loo Loopbaanopstellingen werken, Ria Freijsen  WETENSCHAP Promotie: Competentiegerichte functionerings- en beoordelingsgesprekken, Albert Kamperman International assignments and repatriation, Reimara Valk, Mandy van der Velde & Marloes van Engen Wetenschappelijk loopbaanbeleid, Ria Freijsen, Pleun van Arensbergen & Inge van der Weijden Professionele en wetenschappelijke literatuur over loopbaanopstellingen, Tom Luken Wetenswaard NIEUW(S) Off- en online: Haal meer uit Twitter, Jarno Duursma Opinie: Allround loopbaan professionals met een missie, Joop de Kler en Marjo van Schaik Facts & FAQs Boekbesprekingen Lezerscolumn: Zelfsturing en Onze Lieve Heer, Gert van Brussel Geachte lezer, Eén van de eerste zinnen die mijn dochter ooit uitriep was “Self surkje aan doen!” Waarmee ze bedoelde dat ze zelf – net drie jaar jong – haar jurkje aan wilde doen. Bijzonder, hoe een veelomvattend en ondoorgrondelijk thema als het Zelf toch van kleins af aan wordt begrepen en gehanteerd. Alsof het Zelf ook echt bestaat. Maar wetenschappers en filosofen hebben er het laatste woord nog niet aan gewijd. Want wat is het Zelf en waar zetelt het? Zonder precies te weten wat het begrip Zelf inhoudt, hebben we er wel concepten en gedachten over die ons handelen als loopbaanprofessional – vaak onbewust – beïnvloeden. Elke coach zal het wel eens hebben over het belang van zelfinzicht en zelfsturing. We vinden dat onze cliënten toch echt zelf ‘hun jurkje aan moeten doen’ dan wel ‘hun broek op moeten houden’. Maar is dat wel een reëel uitgangspunt? In hoeverre kan een mens zijn leven en loopbaan werkelijk aansturen? En kan iedereen het op elk moment in zijn leven? In de wereld om ons heen komen vragen over het Zelf vaak aan de orde. De gloednieuwe term weigerpastoor bijvoorbeeld verwijst naar de kerkelijke functionaris die het oneens is met de stelling dat mensen over eigen leven en eigen dood moeten kunnen beslissen. Het is volgens hem niet de mens die hier de hand in moet hebben. Misschien geldt dat niet alleen voor euthanasie, maar voor alle beslissingen die we over ons leven maken. Hebben we geen recht om zelf ons lot en onze levensloop te bepalen? Kunnen we dat eigenlijk wel? Of worden we stiekem en onzichtbaar geleid? Als we Ap Dijksterhuis er weer eens bij halen, lijken we in elk geval bijster weinig invloed te hebben op onze beslissingen. Dus welk Zelf staat nu aan het roer? Elders in de media ontspint zich de interessante discussie of we vooral vanuit egocentrische of altruïstische motieven handelen. Denken we primair aan onszelf of aan de ander? De bekende bioloog Frans de Waal is hierin inmiddels 180 graden gedraaid. Volgens hem doen we feitelijk alles vanuit een altruïstisch motief en vormt egoïsme de uitzondering. Daarom zou het nieuws ook vooral gaan over daden en gebeurtenissen die uit dat zelfgerichte handelen ontstaan, want we lezen liever over de uitzondering dan over de regel. Nou, geef mij maar berichten over mogelijkheden in de wereld en positieve omgang met elkaar. Als loopbaanprofessional kijken we ook naar het bijzondere Zelf van de ander en proberen we dat te laten schitteren. Dat is toch veel boeiender? Hoog tijd dus dat we wat meer in de media verslag doen van onze bevindingen. Ondertussen blijft de vraag naar het bestaan van het Zelf overeind. Misschien is dat ook de bedoeling. Want alleen vanuit de vraag naar onszelf kunnen we op weg gaan naar ‘worden wie we zijn’, naar zelfontplooiing, naar zelfsturende loopbanen. Het Zelf als vraagteken leidt ons daarbij. Kijk op die weg ook eens om u heen. Want we kunnen ons Zelf alleen maar zien in de ogen van de Ander. Mijn dochter begreep dat al op driejarige leeftijd. Zonder mijn opdringerigheid om haar bij het aankleden te helpen, had ze het woordje ‘Self’ misschien nooit ontdekt. Frank van der Mijn, Hoofdredacteur redactie@loopbaan-visie.nl

€ 6,95

Kiezen (volledige uitgave, 19 artikelen)

INHOUD THEMA 'KIEZEN' (augustus 2011) Forum: Dubbele ontgroening Interview Ap Dijksterhuis: Vragen stellen heeft weinig zin, Frank van der Mijn Moeilijke beslissingen in de loopbaan, Bernard Nijstad Kiezen kun je leren, Gundalyn Hemmink Kiezen is besluitvorming begeleiden, Rupert Spijkerman PRAKTIJK Boeksamenvatting:Het slimme onbewuste, Els Ackerman Mentaliseren: nadenken over ‘denken en voelen’, René Meijer Portret: Marinka Kuijpers CADT: sleutel voor persoonlijke groei, Ria Freijsen EVC heet nu Ervaringscertificaat, Nienke Kamphuis Studieloopbaanbegeleiding: leidend of lijdend?, Nienke Kamphuis en Martin Reekers Casus: Van werknemer naar ondernemer, Corrie Oppeneer Vrijwilligerswerk: voor de ander en jezelf, Floortje Muskens Buitengewoon: Je wordt de coach die je altijd al was, Annemarie Postma  WETENSCHAP Onderzoek: Talent Management en welzijn van medewerkers, Christiane de Bok en Mariëlle Sonnenberg Overzicht onderzoek: Professionele ontwikkeling in het onderwijs en de zorg, Karin Sanders, Marinka Kuijpers, Mark de Lat en Piety Runhaar Wetenswaard  NIEUW(S) Off- en online: ‘Socialiteren’: het nieuwe solliciteren, Jarno Duursma Opinie: De ondraaglijke lichtheid van loopbaankeuzen, Tom Luken Facts & FAQs Boekbesprekingen Lezerscolumn: Biografiegesprek, Marlies Brunings Geachte lezer, Vele wegen leiden naar Rome, God en het Kralinger Bos (die laatste is van mijn moeder). Welke kies je dan? Dat hangt ervan af. Gaat het je om het doel of om de weg? Als het om het doel gaat, hoef je bij Rome en Kralingen niet lang na te denken, je gaat er gewoon linea recta heen. En mocht je toch wat mooie dingen willen zien onderweg, dan neem je een extra bochtje mee. Makkelijk zat. Met God in het vizier wordt het al wat lastiger, want welke weg leidt naar hem? Is dat een leuke weg? Of eentje met (val)kuilen en hobbels? En als je er bent, wat heb je dan in handen? Zou het dus de moeite waard zijn? Vind je de weg belangrijker, dan maakt het doel eigenlijk niet erg veel uit. Op elke route valt wel wat te beleven en je ziet vanzelf wel waar je uit komt. Kies gewoon en kom in beweging. Zo ongeveer kun je de keuzemogelijkheden bij loopbaanontwikkeling beschouwen en de daarbij behorende dilemma’s. Als loopbaanprofessional schenken we veel aandacht aan het doel: een concreet en inspirerend loopbaanperspectief, een bepaalde functie of een specifiek werkveld en – eraan voorafgaand – een opleiding. Maar hoe kenbaar is het doel? Rome kun je googelen, via boeken voorbereiden en met vooraf uitgestippelde routes verkennen vanuit dat vooraf besproken gezellige familiehotel. Maar toch blijkt ter plekke pas of je het echt de moeite waard vindt. Persoonlijk viel me het vele verkeer zo tegen dat de lol er danig vanaf ging. Niets over gehoord toen ik voorafgaand aan de reis rondvroeg. En afbeeldingen maken geen herrie. En och, dat gezellige, lawaaierige familiehotel… Als Rome al zo lastig is, hoe reëel is het dan om te kiezen voor een opleiding en een daarop volgend loopbaanperspectief? Kunnen we ons wel echt voorbereiden, werkelijk inschatten hoe leuk we het gaan vinden en precies weten welke stappen we moeten zetten om er te komen? Hoeveel van onze lezers doen het werk waarvoor ze als tiener kozen? Mijn inschatting: waarschijnlijk niemand… Toch vragen we van studenten en cliënten om te kiezen, steeds weer. Is dat wel handig? Laten we de weg eens centraal stellen. Wat willen we onderweg beleven, zien en proeven? Wie willen we ontmoeten? Waar willen we ons mee bezig houden? Gewoon hardop wat wensen en (voor)waarden formuleren en dan op weg gaan, linksom of rechtsom. Al doende ontdekken we of dat waarvan we dachten dat het leuk was, ook werkelijk leuk blijkt te zijn. En of dat waarvan we dachten of hoopten dat we het zouden kunnen, ook in werkelijkheid kunnen. Misschien komen we al lanterfanterend wel bij God uit, of blijken we alle voldoening in het Kralinger Bos te vinden. In gesprek met al die mensen die we nog niet kenden maar wel ontmoeten, terwijl we werkzaamheden uitvoeren waarvan we niet wisten waar die over gingen, dagzomen onze talenten, borrelen kwaliteiten op en komen onvermoede weerstanden en talloze ja’s en nee’s aan het licht. Leest u zelf maar in deze uitgave, en stel uzelf vervolgens de vraag hoe we het kiezen makkelijk en zinvol kunnen maken, hoe begeleiding bij keuzeprocessen eruit zou moeten zien en wat dat betekent voor de inrichting van ons beroep. Maar ik waarschuw u, toen ik aan dit nummer begon, had ik een duidelijk antwoord op deze vragen. Nu niet meer… Frank van der Mijn Hoofdredacteur redactie@loopbaan-visie.nl

€ 6,95

Methoden en technieken (volledige uitgave, 23 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘METHODEN EN TECHNIEKEN’ (april 2011) Forum: Zonder methodiek geen ‘goede’ professional! Vele wegen leiden naar Rome, Jouke Post De toolkit van de loopbaancoach, Rozemarijn Dols Zoeken ≠ vinden, Nienke Kamphuis De impact van ‘methode Savickas’, Mieke Verbaarschot PRAKTIJK Boeksamenvatting: Your company’s got talent! Els Ackerman Mirella Visser: Mentoring broodnodig in loopbaanbegeleiding van vrouwelijke topexecutives, Meis Thewissen Portret: Annelies van Vianen Methodisch werken met het levensverhaal, Yvonne van Holsteijn Over Motiverende gespreksvoering, Annet Brinkhuis en Ria Lochtenberg Werken met het Loopbaankompas, Bregje Spijkerman en Rupert Spijkerman Schaduwwerk, Willem Kamper Loopbaanbegeleiding voor lager opgeleiden, Jacqueline Kruunenberg Kennis delen in ontwikkelingslanden, Frank Steverink WETENSCHAP De kritisch waarderende dialoog, Doreen Admiraal Promotie: Loopbaanbegeleiding tijdens loopbaangesprekken, Kariene Mittendorff Onderzoek: De belevingswereld van 45+-professionals, Judith Meiling, Angela Weesie en Beatrice van der Heijden Wetenswaard NIEUW(S) Bij Poortwachtercentra komen vraag en aanbod samen, Ria Freijsen Het Nieuwe Werken is een kwestie van moed, Evelien Eijssen en Patrick Donath Off- en online: Twitterkennis is een must voor loopbaanprofessionals, Fiona Stoop Van coach naar counsellor? Gerdien Poortman Facts & FAQs Boekbesprekingen SerendipiteitSpel, Juditha Melssen en Annemieke Stoppelenburg Lezerscolumn: De Fairy Jobmother, Janneke de Jong Geachte lezer, Dit themanummer raakt het hart van de loopbaanprofessie. Methoden, modellen en technieken vormen de basis van waaruit we werken en de kern van menig opleiding tot loopbaanbegeleider. Wie zich een aantal methoden eigen heeft gemaakt, kan cliënten succesvol begeleiden in hun volgende loopbaanstap en/of naar een volgende bestemming. Zonder technische beheersing geen resultaten. Met welke instrumenten werken we in ons vak? Welke methodische ingangen zijn er en hoe maken we daar de juiste keuze in? Twee hoofdartikelen, van Jouke Post en Rozemarijn Dols, geven een overzicht voor de indeling van c.q. keuze voor methodieken. We hebben beide auteurs eigenlijk een onmogelijke vraag voorgelegd, want er zijn zoveel indelingen mogelijk en er bestaan zoveel methoden en technieken, dat je gemakkelijk door de bomen het bos niet meer ziet. Toch hebben beiden zich voorbeeldig van hun taak gekweten en bieden ze u een prachtig en werkbaar overzicht van wat er zoal op de markt is. In de ‘aanbesteding’ van artikelen zet je soms andere zaken uit dan je terugkrijgt. Zo streefden we een mix na van strakke technieken en meer procesgerichte interventiemogelijkheden. Als u door deze uitgave bladert zult u opmerken dat er uiteindelijk nogal wat methoden voor het voetlicht komen die aan de zachte kant van het vak staan. Ik heb dat als een signaal opgevat en ben benieuwd naar uw ideeën hierover. Want ligt het allemaal zo strak? Zijn we verloren als we niet vanuit een stevig fundament van heldere modellen en technieken werken, liefst wetenschappelijk gefundeerd? Als ik mijzelf en vele anderen hoor spreken over het vak, komt vaak één ding naar voren: als loopbaanprofessional ben je zelf het belangrijkste instrument. Je bejegent de cliënt vooraleerst vanuit openheid, empathie, eigen levens- en werkervaring en veel intuïtie – al kunnen we zelden een handzame definitie daarvan geven. Zijn we dan onze eigen methode? Vormen de interventies die we vanuit ons hart en onze ervaring en intuïtie plegen technieken? Kunnen we zulke interventies beredeneerd onderbouwen met bewijs, met theorie, met wetenschappelijke validatie? Ik betwijfel het. In de wereld van begeleiden waart de idee rond dat het succes van onze interventies vooral is gelegen in de mate waarin we ons met de ander kunnen verbinden, een combinatie van invoelend vermogen, afstemming, openheid, respect, communicatieve vaardigheid en dergelijke. De methode krijgt niet meer dan zo’n 10% toebedeeld van het succes van een traject. Wijzelf krijgen al gauw 70%. Tom Luken en ik vroegen ons af of die cijfers echt ergens op zijn gebaseerd, maar we konden het zo gauw niet vinden… Dat vraagt dus om nader onderzoek. Toch ben ik ervan overtuigd dat zulke cijfers een goede indicatie geven en het zou me niet verbazen als veel lezers zich daarin kunnen vinden. Dus hier ligt voor u een themanummer over methoden en technieken, de kern van ons vak, het hart van ons beroep. Of niet? Kijkt u vooral even naar onze stelling ditmaal en doe ons een lol: laat eens weten hoe u erover denkt. Dan hebben we weer relevante input voor de volgende twee thema’s: Kiezen en Zelf. Ik wens u veel inspiratie met dit nummer. Frank van der Mijn, Hoofredacteur redactie@loopbaan-visie.nl

€ 6,95

Generaties (volledige uitgave, 20 artikelen)

INHOUD THEMA ‘GENERATIES’ (januari 2011) Het Nieuwe Samen Werken voor alle generaties, Aart C. Bontekoning Ontwikkeling van inspirerende loopbaanthema’s, Piet Houben Loopbaandienstverlening voor alle leeftijden, Peter van Deursen Coachcafé richt zich op jonge werknemer, Marc Smeulers Oud en volop potentie, Jessica Egelie en Zjev van Dun PRAKTIJK Boeksamenvatting: Generatie Einstein, Els Ackerman Goed afscheid noodzaak voor vernieuwing loopbaan, Roel Wink Portret: Frans Meijers Van studieloopbaanbegeleiding naar talentgericht coachen, Cheryl Gerretsen Het Nieuwe Werken doe je zelf, Meis Thewissen Twee carrières op één kussen…Martin Reekers Levensfasen als aanjager voor loopbaanregie Mieke Verbaarschot Zilverpool goud waard, Ria Freijsen WETENSCHAP Levenslang gemotiveerd en vitaal aan het werk, Annet de Lange en Beatrice van der Heijden Het Sloan Center of Aging & Work, Gert van Brussel Van puber tot senior, Tom Luken Wetenswaard NIEUW(S) Opinie: De plek die loopbaanbegeleiding verdient, Adri van der Kemp Lezerscolumn De peukjes van de jeugdzorg, Els Ackerman Beursverslag Sta eens stil bij wat je wilt, Hiltje Karenbeld Facts & FAQs Boekbesprekingen Forum Geachte lezer, Veel sneller dan u natuurlijk verwachtte ligt alweer het eerste nummer van LoopbaanVisie in 2011 voor u. We wilden een inhaalslag maken met de verschijningsdatum en die hebben we met de laatste nummers gemaakt. Voortaan ontvangt u uw vakblad aan het einde van de eerste maand van elk kwartaal. Op nummer 4 van 2010 (thema Wetenschap) ontvingen we direct op de dag van verschijnen al talloze complimenten, dat sterkt ons in de formule: vorm en inhoud voldoen kennelijk aan vele uitgesproken en onuitgesproken verwachtingen. We gaan zo nog maar even door. Het thema Generaties is boeiend om meerdere redenen. Allereerst kun je het woord generatie opvatten als een bepaalde leeftijdscohort. Je hebt dan kinderen, jongeren, jong volwassenen, volwassenen vóór en na de midlife fase, senioren en ouderen. Je kunt ook zeggen: kinderen, ouders en grootouders. Eigenlijk hebben we het hier dan over levensfasen. Elke fase kent zijn eigen vragen, wensen en mogelijkheden. Als we inspirerende, eigen thema’s ontwikkelen en open blijven staan voor het leven, behouden we ook in latere fasen onze ‘generativiteit’, zoals professor Piet Houben in zijn betoog aangeeft. Loopbaanprofessionals doen er goed aan de verschillende kenmerken en vragen van de levensfasen te kennen en er de juiste interventies op te kunnen plegen. Vaak bedoelen we met het begrip Generaties de specifieke, tijdsgebonden leeftijdsgroepen, dan spreken we onder andere over Generatie Einstein en de Verloren Generatie. Deze groepen mensen gaan in de loop der tijd gezamenlijk door alle levensfasen heen. Einstein heeft nog een paar fasen te doorgaan, de Protestgeneratie heeft het werk er wel zo’n beetje op zitten. Een interessant gegeven – en daarmee onontbeerlijk voor de loopbaanprofessional om te kennen – is dat de leden van zo’n groep met het vorderen van hun leeftijd niet alleen in nieuwe levensfasen terechtkomen, maar ook verschuivingen veroorzaken in de kenmerken en kwaliteiten van die fasen. Zo zijn noch de levensfasen, noch de generaties een statisch gegeven. Aart Bontekoning schrijft er een boeiend verhaal over in dit themanummer. Generaties – mensen dus van verschillende leeftijden en/of verschillende levensfasen – kunnen veel voor elkaar betekenen, zeker ook op de werkvloer. Dat vraagt wel om onderling begrip van elkaar, van elkaars wensen en van ieders mogelijkheden en bijdragen aan de sfeer en cultuur van de werkvloer. Daar is nog veel in te winnen. Want nu zijn oudere werknemers vaak te snel (en soms teleurgesteld) aan het afbouwen, terwijl hun ervaring grotendeels onbenut blijft. En aan de andere kant staan de jongeren die een andere koers en vaart hebben dan ouderen en door bestaande kaders kunnen worden gehinderd in hun vrije expressie en – daarmee – in hun bijdrage aan de organisatie. In dit nummer leest u verschillende artikelen over dit onderwerp, soms gebaseerd op het denken in levensfasen, soms in generaties. Enkele bijdragen zijn generatieoverkoepelend of -overstijgend, weer andere zoomen in op jong of juist op oud, als ik zo vrij mag zijn deze simpele indeling te hanteren. Ik hoop dat u met dit mooie nummer raad weet in uw beroepspraktijk. Laat het ons weten! Frank van der Mijn, Hoofredacteur, redactie@loopbaan-visie.nl

€ 6,95

Wetenschap (volledige uitgave, 24 artikelen)

INHOUD THEMA 'WETENSCHAP' (november 2010) ​Ten geleide, Frank van der Mijn Loopbaankunde: wetenschap in wording, Tom Luken Internationaal: Hot Spots of Career Research abroad, Svetlana Khapova and Gert van Brussel Loopbaankunde: van compassie naar professie, Walraed Cremers Overzicht van een eeuw loopbaantheorie, Jouke Post De Jonge Akademie pleit voor loopbaanbeginsel in academische wereld – interview met prof. Janet van Hell, Frank van der Mijn PRAKTIJK Help, ik zoek mijn passie. Els Ackerman, Katja Bosboom Studieloopbaanbegeleiding in het HBO, Marian Cornelissen Portret Lidewey van der Sluis Ervaringen van wetenschappers en hun loopbaanbegeleiders, Ria Freijsen Voorbij aan de best practices, Nienke Kamphuis Overleven in tijden van crisis, Katja Bosboom en Nienke Kamphuis Nieuws uit London, Janneke de Jong FLOW brengt mobiliteit woningcorporaties in de stroom, Ria Freijsen WETENSCHAP Afdeling Arbeids- en Organisatiepsychologie, Universiteit van Amsterdam, Annelies van Vianen Amsterdam Center for Career Research, Vrije Universiteit Amsterdam, Paul Jansen en Claartje Vinkenburg Loopbaanintenties 45- tot 55-jarigen (2), Johannes Kraak Uitstellen pensioenleeftijd en investeringen in menselijk kapitaal, Andries de Grip en Raymond Montizaan Wetenswaard NIEUWS Wat schuift het?, Job Gorree Arbeidsmarkt vraagt om excellerende loopbaanprofessionals, Joop de Kler en Marjo van Schaik Impressies Noloc Conferentie 2010, Nienke Kamphuis Facts & FAQs Boekbesprekingen Forum Bètawetenschap, Els Ackerman Cartoon, Martin Reekers Het vierde en laatste nummer van dit jaar besteedt aandacht aan wetenschap. Dat betreft allereerst de vraag in hoeverre de loopbaanprofessie ook wetenschappelijk aandacht krijgt. Welke wetenschappers doen onderzoek naar de basis en resultaten van ons vak? Zoals Tom Luken in zijn artikel Paffen citeert is een loopbaan: “de hele reeks van werkgerelateerde activiteiten en ervaringen gedurende de tijdspanne van het hele leven van de persoon”. Een vakgebied dus dat zich vanuit een breed spectrum met de ontwikkeling van de mens en zijn werk bezighoudt. Het zal de lezer niet hoeven verbazen dat er dus een even breed palet aan onderzoek plaatsvindt dat op de één of andere wijze raakt aan loopbanen. Het is knap dat Luken dat palet naar ons idee vrij compleet weet in te kleuren. Ook in het buitenland krijgt onderzoek op het gebied van loopbanen sinds enige decennia vorm. Gert van Brussel en Svetlana Khapova draaiden aan de globe en plantten vlaggetjes op de actuele hotspots van loopbaanonderzoek. Jouke Post voegt daar in zijn bijdrage de historische component aan toe. Ook hij creëert een overzicht, nu van de mensen en thema’s die de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van dit vak. Omdat zoveel onderzoekers en professionals vanuit evenzoveel wetenschappelijke en in de praktijk ontstane richtingen invulling geven aan de loopbaanprofessie, verbaast het niet dat er sprake is van versnippering. De beroepsgroep doet er zelf moeite voor hierin krachten te bundelen. In de bijdrage van Walraed Cremers leest u enkele ideeën om synergie aan te brengen, vooralsnog geen sinecure. Waar het wetenschappelijk onderzoek in de praktijk over gaat, leest u tenslotte in enkele bijdragen van onderzoeksgroepen zelf. Het ligt in de bedoeling om op de vernieuwde website www.loopbaan-visie.nl binnenkort een beknopte beschrijving van een aantal onderzoeksgroepen en hun onderzoek op te nemen. Zodat u weet waar wat gebeurt in ons land. Zo biedt dit nummer van LoopbaanVisie een prachtig overzicht van de wetenschappelijke context van en het denken over het vak. Een nummer om trots op te zijn. Maar wetenschap betreft niet alleen ons vak. Wetenschappers hebben zelf ook een loopbaan. Die gaat vaak niet over rozen. Lees erover in een interview met professor Janet van Hell en in een artikel van Ria Freijssen over jonge, soms teleurgestelde academici die elders emplooi vonden. Verder diverse praktische bijdragen voor diegenen die nu nog denken dat wetenschappelijke verhandelingen saai zijn (let op het woordje ‘nu’), zoals verhalen uit de metaalbranche en een verslag van het inspirerende jaarlijks congres van de Noloc (met als thema Succes). Veel leesplezier! Frank van der Mijn, Hoofredacteur, redactie@loopbaan-visie.nl

€ 6,95

Kiezen (volledige uitgave, 20 artikelen)

INHOUD THEMA 'KIEZEN' (september 2010) Ten geleide, Frank van der Mijn Talent en succes, Wouter Reijnaert Met mij gaat alles goed!, Katja Bosboom “Achteraf bleek dat een goed idee” – interview met Maarten Freriks, Diddo van Zand Angst voor succes, Els Ackerman Wat betekent succes voor jou?, Nicky Dries PRAKTIJK Voor een echt succesvol leven. Bas Haring, Tom Luken ‘Een leven lang leren’ begint in ieder land anders, Anneke Hesp Inspiratie De 5 H’s van Frits Kluijtmans Wajongers in de picture, Katja Bosboom Gevallen topadvocaat herstelt zich, Robin Jochems Het beste uit jezelf halen, Ria Freijsen en Frank van der Mijn Sta stil bij jezelf en kom in beweging, Brigitt Kurvers Een onweerstaanbaar CV, Joyce Schutte-Kool WETENSCHAP Succes in kunstenaarsloopbanen, Sofie van den Borne Competenties en Arbeidsmarktsucces, Judith Semeijn Loopbaanintenties 45- tot 55-jarigen (1), Johannes Kraak Wetenswaard NIEUWS Naar een betere benutting van alle talenten, Frits Kluijtmans Facts & FAQs Boekbesprekingen Vrije tijd, Job Gorree Succes is weerbarstig, ook als onderwerp voor een vakblad. Er is al veel over geschreven, kennelijk valt er iets zinnigs over te melden. Bovendien ontstaat door al die boeken en artikelen de indruk dat we het kunnen en behoren na te jagen. Toch is het onvoorspelbaar: niemand garandeert je dat een bepaalde leefwijze leidt tot succes en ook niemand weet je werkelijk te behoeden voor het verlies ervan. Succes is iets met je talenten maximaal inzetten, de juiste keuzes maken, focus hebben en de goede signalen oppikken. Tegelijkertijd vraagt het om loslaten en overgave en dus om juist niet te doen. Ingewikkelde materie…  Het nummer dat voor u ligt, biedt u geen ‘one-way ticket’ naar een succesvolle loopbaan, noch naar succesvolle loopbaanbegeleiding. Ten eerste kunt u daarvoor al die boeken lezen die er reeds over zijn gepubliceerd. Ten tweede bieden we u graag een andere kijk op succes: persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en van hen voor wie het succes in de loopbaan inmiddels een gepasseerd station is. We willen u meenemen in de vraag waarom we toekomstig succes soms ook uit de weg gaan. U leest dat succes in de sport niet vanzelf leidt tot succes in een andere loopbaanrichting. En we vragen ons openlijk af waarom we wel graag over onze successen praten, maar niet over de perioden dat we ons hoofd maar net boven water kunnen houden. Ja, ook (met name?) in onze eigen beroepsgroep. Toch krijgen ook de voorwaarden voor succes aandacht. Judith Semeijn en Sofie van den Borne deden wetenschappelijk onderzoek naar succesfactoren in de loopbaan. Daaruit valt onder meer op te maken dat bepaalde factoren de kans op succes weliswaar vergroten, maar dat die per beroepsgroep kunnen verschillen en bovendien per persoon anders worden ‘ingezet’. Inspirerend is de aanname van Wouter Reynaert dat het samen improviseren in de muziek dezelfde elementen in zich draagt die tot succes in de loopbaan kunnen leiden. Maar wat is succes eigenlijk? Wanneer vindt u zelf dat u succesvol bent? Meet u dat dan af aan de hoogte van uw inkomen? De status die u heeft in uw vakgebied, of in breder verband? Het aantal vrienden bij Facebook of het aantal contacten bij LinkedIn? Voelt u jaloezie bij diegenen wiens naam steeds maar weer genoemd wordt, ook al is het in de advertenties die zij zelf plaatsen? Wat hebben zij dat u niet heeft? Wat heeft u dat zij ontberen? Volgens Nicky Dries (in haar artikel over subjectieve betekenissen van succes) gaat dat echt over meer dan geld en status alleen. Ik werk zelf graag met de overtuiging dat de kwaliteiten die je in anderen herkent (en waar je wellicht jaloers op bent) een afspiegeling en voorbode zijn van diezelfde mogelijkheden in jezelf. Voor een loopbaanprofessional biedt dat de uitdaging om die kwaliteiten en talenten daarbij voor het voetlicht te helpen krijgen. In die zin valt er toe te werken naar een verhoogde kans op succes. Dat van die overgave zit me soms nog wel dwars. Want wat is de juiste balans tussen ‘knokken’ voor je succes en ‘in vertrouwen loslaten’ dat dit succes vanzelf komt? Sommigen komt het schijnbaar aanwaaien, maar ik ken desondanks niemand (behalve Guus Geluk) bij wie dat gebeurt met de armen over elkaar. Laatst las ik een mooi verhaal over Paris Hilton, wie kent haar niet? Dat lijkt de meest onnozele blonde dame die we kennen, wiens overdadige beroemdheid louter lijkt voort te komen uit het schrille contrast tussen de beroemde familienaam en haar gedrag. De schrijver van het verhaal pareerde deze breed gedragen overtuiging met de mening dat weinig mensen zo intelligent gebruik maken van hun vermeende domheid als deze mevrouw, en dat haar succes het gevolg is van een zeer doordachte PR-strategie. Zelfs foto’s van een stomdronken, op de grond gevallen Paris vormen daar onderdeel van (Paris Hilton: Half mens, half merk, wereldberoemd. Arjen van Veelen. Trouw, 19 juni 2010). Je kunt je afvragen of ze een zinvolle loopbaan beleeft, en wij loopbaanprofessionals kunnen ons afvragen of dat een relevante vraag is. Kijkt u vooral ook nog even naar het verhaal van Frits Kluijtmans, hoogleraar strategisch HRM aan de Open Universiteit. Hij doet feitelijk een voorzet om van ons beroep een succesvol vak in de toekomst te maken. We zijn benieuwd hoe u daar als professional tegenaan kijkt. Laat het ons weten! Ik wens u veel leesplezier met dit derde nummer van LoopbaanVisie. Frank van der Mijn, Hoofredacteur, redactie@loopbaan-visie.nl

€ 6,95

Internationaal (volledige uitgave, 20 artikelen)

INHOUD THEMA 'INTERNATIONAAL' (juni 2010) Ten geleide, Frank van der Mijn Cartoon, Martin Reekers Inspirerende internationale websites voor loopbaanbegeleiders, Jouke Post Werken in Azië noodzaakt tot flexibiliteit, Diddo van Zand Skills Netherlands stimuleert vakmanschap bij jongeren - interview met Jos de Goey, Nienke Kamphuis Een internationale uitwisseling over career development, Annemarie Oomen PRAKTIJK Understanding Careers, Kerr Inkson, Jouke Post Boer in spagaat door sociale bedrijfsvoering, Gonneke Bonting Studieloopbaan begeleiding in het beroepsonderwijs, Elles Velter Inspiratie De 5 H’s van Gert van Bussel Grensoverschrijdend outplacement, Nienke Kamphuis RET en loopbaancoaching, Cyrilla Dimitroff Het gebruik van film tijdens loopbaantrajecten, Ria Freijsen Expatriates en werken over de grens, Frank van der Mijn WETENSCHAP Het ontwikkelen van loopbaanperspectief (2), Gert van Brussel en Wouter Reynaert Hoe meten we het effect van loopbaanbegeleiding?, Peter van Deursen Should employees go abroad to attain career progression?, Svetlana N. Khapova Wetenswaard NIEUWS Martin Harms gelooft heilig in de publiekprivate samenwerking, Meis Thewissen Online coaching, Mirjam Windrich Lezerscolumn, Annet Brinkhuis Facts & FAQs Boekbesprekingen Forum Terwijl de redactie nog bijkomt van de vele binnenstromende felicitaties over het eerste nummer van LoopbaanVisie, ligt het tweede nummer alweer voor u klaar. Met een thema dat net zo oneindig ver reikt als de titel doet vermoeden: Internationaal. Het thema heeft eigenlijk twee kanten: enerzijds de ontwikkeling van loopbanen in het buitenland en de eventuele begeleiding daarbij, anderzijds de loopbaanprofessie in internationale context. Aan beide besteden we aandacht. Loopbanen in het buitenland Loopbanen die zich in het buitenland ontwikkelen vragen het nodige van de betrokkenen en hun families. Ver weg van eigen huis en haard, wordt de werkende mens flink op de proef gesteld: hij moet zich voegen naar een cultuur die subtiel of ‘mega’ afwijkt van die in het thuisland. Netwerken moeten vanaf de grond worden opgebouwd en het is niet altijd gemakkelijk om je intenties verstaanbaar over te brengen in een vreemde taal. In deze LoopbaanVisie leest u de wederwaardigheden van een ‘expat’ die in Vietnam leiding geeft aan projecten. Misschien helpt het om de internationale factor al vroeg in de loopbaan te stimuleren. Skills Netherlands doet dat door leerlingen op mboniveau mee te laten doen met internationale wedstrijden om vakmanschap en talent te ontwikkelen en te tonen. U leest daarover in het interview met directeur Jos de Goey. De begeleiding bij loopbaanvragen vanuit internationale context vraagt specifieke deskundigheid van de loopbaanprofessional. Nienke Kamphuis vertelt over de ervaringen van loopbaancoaches bij de begeleiding van Duitse werknemers die in Nederland werkten en in een outplacementprogramma terecht kwamen. In een artikel over ‘expats’ zetten we buitenlandervaringen in de loopbaan wat breder neer en lezen we hoe loopbaancoaches ondersteunen bij de vertaalslag van die ervaringen naar de ‘eigenlandse’ markt. De loopbaanprofessie in internationale context Niet alleen in Nederland staan loopbanen en de professie van loopbaanbegeleiding in de picture. In veel, met name westerse, landen is de ontwikkeling van de mens en zijn carrière onderwerp van gesprek. In Nederland lijkt de professie al redelijk ver ontwikkeld. We hebben leentjebuur gespeeld bij aanpalende vakgebieden om methoden en interventies aan te trekken die bruikbaar zijn voor de praktijk van loopbaanbegeleiding. Bij diverse onderzoeksgroepen voert men onderzoek uit naar de betekenis en bijdragen van ons vak (waarover meer in nummer 4!). We ontwikkelden gedragscodes, een beroepsvereniging en voeren discussies over het beroep. In andere landen gebeurt dat ook, maar vanuit soms geheel ander perspectief en in sommige opzichten op een nog hoger niveau. Door uitwisseling met vakgenoten uit andere landen kunnen we ons eigen denken en handelen verder professionaliseren. Interessant in dit licht zijn ontwikkelingen in bijvoorbeeld Canada en het Verenigd Koninkrijk, waar men onderzoek uitvoert naar de effectiviteit van loopbaanbegeleiding. Enkele voorbeelden daarvan leest u in de bijdrage van Peter van Deursen. De ervaringen met het gebruik van nieuwe media in andere landen maken duidelijk dat er op dat gebied veel winst valt te behalen, zoals Jouke Post toelicht in zijn artikel over internetsites van collega-organisaties elders in de wereld. Elkaar in internationaal verband ontmoeten: dat zouden we meer moeten gaan doen. Er vinden wel internationale symposia plaats, maar ik vermoed dat de gemiddelde loopbaanprofessional die zelden bezoekt. Lees in de bijdrage van Annemarie Oomen hoe boeiend dat is. Misschien wordt het tijd om ook in ons land weer eens een landenoverstijgend symposium te organiseren. Dat van de Noloc, de vereniging van loopbaanprofessionals, is alweer jaren geleden. Er valt zoveel te leren van ervaringen van buitenlandse collegae en ook onze eigen ervaringen kunnen verrijkend werken voor hen. Welke vragen komen loopbaanprofessionals elders in de wereld tegen? Hoe veranderen die in de tijd, bijvoorbeeld vanwege de internationale recessie, die bovendien per land verschilt in heftigheid? Welke initiatieven leven er om de kwaliteit en effectiviteit van de loopbaanprofessie te verbeteren? Hoe lang duren trajecten in bijvoorbeeld Spanje, Japan of de VS, welke methodieken zet men in en wanneer blijkt men dan succesvol? In deze LoopbaanVisie krijgt u al wat antwoorden. Het vraagt nog veel meer internationale ontmoeting en afstemming om het beeld completer te maken. Naast de genoemde bijdragen schetsen we in dit nummer nog meer aspecten van het thema. Die reiken – heel toepasselijk – tot over de grenzen van het themablok, feitelijk is dit een heel mondain nummer geworden. We schromen daarbij niet om u in het artikel van Svetlana Khapova in het Engels toe te spreken. Hoe bevalt u dat? Daarnaast leest u natuurlijk ook verschillende verhalen over onderwerpen die niets met het thema van doen hebben. Ook in nummer 2 hopelijk voor ieder wat wils. Ik wens u veel leesplezier! Frank van der Mijn, Hoofdredacteur

€ 6,95

Kwaliteit (volledige uitgave, 18 artikelen)

INHOUD THEMA 'KWALITEIT' (maart 2010) Ten geleide, Frank van der Mijn Kwaliteit in loopbaantrajecten onder de loep, Robin Jochems Initiatieven in registratie en certificering, Nienke Kamphuis, Perry Filippini Kijkje in de keuken van het bouwen aan professionaliteit, Meis Thewissen Kwaliteit van loopbaanbegeleiding in een internationaal perspectief, Gert van Brussel, Nienke Kamphuis PRAKTIJK Coachende gespreksvoering, Wim Donders Studieloopbaan ter discussie, Martin Reekers Het belang van een goede diagnose bij re-integratie, Katja Bosboom Inspiratie De 5 H’s van Beatrice van der Heijden Van harte gefeliciteerd, Mariëtte Biesheuvel De MPA MindSonar, Rombout Schipper Werk(eloosheid) in tijden van crisis Carrières van kunstenaars in beweging, Frank van der Mijn, Ria Freijsen WETENSCHAP Het ontwikkelen van een loopbaanperspectief, Gert van Brussel, Wouter Reynaert Loopbaanontwikkeling in relatie tot organisatie, Doreen Admiraal Online coaching geeft nodige diepgang, Alexander Waringa, Myra Ponte, Jeanette Krijnen Wetenswaard NIEUWS Een nieuwe dynamiek op de arbeidsmarkt, Joop de Kler, Marjo van Schaik Lezerscolumn, Joke Tacoma Facts & FAQs Boekbesprekingen Forum Welkom! Namens de uitgever en redactie heet ik u van harte welkom in dit eerste nummer van het nieuwe vakblad LoopbaanVisie. Met dit tijdschrift willen wij u inspireren over onderwerpen rondom mens, organisatie en loopbaan en bijdragen aan de professionalisering van het beroepsveld dat zich met loopbaanmanagement en mobiliteit bezig houdt. LoopbaanVisie ligt niet zomaar voor u op tafel of in uw schoot. Aan de totstandkoming van een tijdschrift gaan altijd diverse denkprocessen, keuzes en beslissingen vooraf, zo ook hier. Aanleiding vormde de beslissing van de Vereniging van loopbaanprofessionals Noloc om de samenwerking met het tijdschrift Switch op te zeggen. De ‘look & feel’ paste onvoldoende bij de behoeften van de vereniging en haar leden, die het tijdschrift als onderdeel van het lidmaatschap ontvangen. Het bestuur van de Noloc ging eens praten met de uitgever van het Tijdschrift voor Coaching en trof een man die direct ideeën voor en zin in een vakblad voor de loopbaanprofessie had. Meer dan een prettige ‘look & feel’ wordt het ook ‘read & reflect’. En welk nieuw tijdschrift heeft bij aanvang al direct 2200 abonnees? Een mooie start. Welkom dus allereerst aan alle Noloc-leden, bij wie LoopbaanVisie nu in de bus valt! Naast de Noloc-leden willen uitgever, hoofdredacteur en redactie met dit vakblad ook anderen inspireren bij wie de ontwikkeling van mens en loopbaan na aan het hart ligt. Dat kunnen organisaties zijn, advies- en re-integratiebureaus, mobiliteitscentra, onderzoeksinstellingen en HR-afdelingen, en ook de individuele professionals en leidinggevenden aldaar, alsmede de groeiende groep zelfstandig ondernemende begeleidingskundigen. LoopbaanVisie is met nadruk een onafhankelijk vakblad dat ruimte wil bieden aan de verschillende spelers in ‘loopbaanland’ en aan de initiatieven die zij nemen en ervaringen die zij opdoen. Laat ik hier meteen maar onze wens uitspreken om nog dit jaar het aantal abonnees te verdubbelen. Laat u ons weten aan welke professional, leidinggevende, HR-manager of organisatie we een gratis exemplaar kunnen aanbieden? Aangenomen natuurlijk dat u LoopbaanVisie de moeite waard vindt om uit te (laten) delen… We zijn dus erg benieuwd naar uw reactie. Als kersverse hoofdredacteur wist ik niet dat je in zo’n korte tijdsspanne een eerste nummer gevuld kunt krijgen met artikelen die mijns inziens de moeite van het lezen waard zijn. Dat is te danken aan een proactieve en deskundige redactie, die we in korte tijd samen wisten te stellen, en ook aan het grote netwerk dat zij met elkaar kunnen aanspreken. Verheugend is tevens dat we al diverse toezeggingen van topprofessionals hebben voor zitting in de adviesraad. Deze raad zal elk jaar bijeenkomen om trends in het vakgebeid en belangrijke onderwerpen voor LoopbaanVisie vast te stellen en er mede voor zorg te dragen dat de juiste mensen voor de juiste informatie worden benaderd. Wat er toe doet op het gebied van loopbaan en mobiliteit krijgt u hier te lezen. Thema’s LoopbaanVisie is een kwartaaluitgave. Daarom is het dikker dan haar voorgangers. Neem de tijd om te bladeren, artikelen te selecteren die u de moeite waard lijken en het lezen over het kwartaal te spreiden. Elk nummer heeft een thema, waaraan we steeds een viertal artikelen zullen wijden. In 2010 zijn de thema’s achtereenvolgens: Kwaliteit, Internationaal, Succes en Wetenschap. Met dit eerste nummer zetten we dus meteen hoog in: Kwaliteit. Niet het makkelijkste onderwerp in een vakgebied dat juist op dit punt in een sterke ontwikkeling zit. Het is daarmee enorm actueel. In het blokje artikelen rondom het thema – dat steeds voorin het tijdschrift staat – belichten we Kwaliteit van verschillende kanten, zonder overigens te willen pretenderen volledig te zijn. Allereerst leest u in een bijdrage van Robin Jochems hoe er in de markt over kwaliteit wordt gedacht. Dat is van belang om te weten, want daarop kan en moet de loopbaanprofessional inspelen. Hoe de beroepsgroep in haar geheel vorm geeft aan kwaliteit van de professie, leest u in het artikel van Nienke Kamphuis en Perry Filippini. Zowel Noloc als CMI maken een enorme slag in de ontwikkeling van het vakgebied en bieden de loopbaanprofessional verschillende mogelijkheden om zich aan te sluiten en te registreren en/of te certificeren. Dat dit geen slag zonder stoot is, leest u in het interview dat Meis Thewissen had met de mannen en vrouwen achter de schermen van de beroepsgroep. De ontwikkeling van ons vak is geen sinecure en gaandeweg blijkt dat verschil van mening over inhoud en kwaliteit niet alleen in de markt bestaat, maar ook binnen de beroepsgroep zelf… In het laatste thema-artikel van Gert van Brussel en Nienke Kamphuis tenslotte, informeren we u over kwaliteit in internationaal verband: wie zijn de spelers en hoe denken zij over de (ontwikkeling van) kwaliteit in onze professie? En: wat hebben wij daar in Nederland aan? Met deze bijdragen is het onderwerp kwaliteit nog lang niet uitgekauwd, we zullen er zeker vaker op terugkomen. Het brede terrein van loopbaanbegeleiding, coaching, counselling en andere vormen van begeleidingskunde gaat over de wijze waarop en mate waarin we kunnen aansluiten bij de vraag van de ander. Dat betreft het inzetten van gespreksvaardigheden, methoden en technieken en het streven naar meetbaar resultaat. Maar laten we eerlijk zijn: hoe meet je de kwaliteit van de verbinding? Een open mind, een warm hart, een wilskrachtige buik en soms wat jubeltenen dragen ontegenzeggelijk bij aan de kwaliteit van een traject. Wanneer zijn die ‘goed’? Zelfs in de beste certificeringmethode blijven dat interessante en nog goeddeels onbeantwoorde vragen. LoopbaanVisie is meer dan een thema Na het themablok volgen er steeds drie andere blokken artikelen: Praktijk, Wetenschap en Nieuw(s). In elk blok zult u rubrieken aantreffen die telkens terugkeren. In het eerste nummer zijn nog niet alle rubrieken ‘gevuld’, invulling van een tijdschrift heeft nu eenmaal tijd nodig. Overigens raken sommige bijdragen ook hier aan het thema: twee persoonlijke bijdragen zijn gewijd aan het proces van certificeren, nu bezien door de ogen van de kandidaten zelf. Wetenschap krijgt een prominente plaats in ons vakblad. Artikelen zijn hier soms wat langer en vragen misschien ook meer leesvaardigheid. Daarmee bent u dan wel op de hoogte van initiatieven, onderzoeksprogramma’s en promoties die meebouwen aan de wetenschappelijke fundamenten van de loopbaanprofessie. Tot slot wil ik u van harte uitnodigen ook zelf bij te dragen ons vakblad. U kunt reageren op artikelen (reacties kunnen worden geplaatst in Forum), u kunt zelf een voorstel doen voor een bijdrage (artikel, interview, beeldmateriaal) of u kunt ons aangeven wie we eens zouden moeten interviewen, welke nieuwe trend absoluut aandacht behoeft, of welk boek de moeite van het lezen waard is. Mail uw ideeën en meningen naar redactie@loopbaan-visie.nl. Frank van der Mijn, Hoofdredacteur

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper