logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1 ... 5 6 »

Kiezen (volledige uitgave, 20 artikelen)

INHOUD THEMA 'KIEZEN' (september 2010) Ten geleide, Frank van der Mijn Talent en succes, Wouter Reijnaert Met mij gaat alles goed!, Katja Bosboom “Achteraf bleek dat een goed idee” – interview met Maarten Freriks, Diddo van Zand Angst voor succes, Els Ackerman Wat betekent succes voor jou?, Nicky Dries PRAKTIJK Voor een echt succesvol leven. Bas Haring, Tom Luken ‘Een leven lang leren’ begint in ieder land anders, Anneke Hesp Inspiratie De 5 H’s van Frits Kluijtmans Wajongers in de picture, Katja Bosboom Gevallen topadvocaat herstelt zich, Robin Jochems Het beste uit jezelf halen, Ria Freijsen en Frank van der Mijn Sta stil bij jezelf en kom in beweging, Brigitt Kurvers Een onweerstaanbaar CV, Joyce Schutte-Kool WETENSCHAP Succes in kunstenaarsloopbanen, Sofie van den Borne Competenties en Arbeidsmarktsucces, Judith Semeijn Loopbaanintenties 45- tot 55-jarigen (1), Johannes Kraak Wetenswaard NIEUWS Naar een betere benutting van alle talenten, Frits Kluijtmans Facts & FAQs Boekbesprekingen Vrije tijd, Job Gorree Succes is weerbarstig, ook als onderwerp voor een vakblad. Er is al veel over geschreven, kennelijk valt er iets zinnigs over te melden. Bovendien ontstaat door al die boeken en artikelen de indruk dat we het kunnen en behoren na te jagen. Toch is het onvoorspelbaar: niemand garandeert je dat een bepaalde leefwijze leidt tot succes en ook niemand weet je werkelijk te behoeden voor het verlies ervan. Succes is iets met je talenten maximaal inzetten, de juiste keuzes maken, focus hebben en de goede signalen oppikken. Tegelijkertijd vraagt het om loslaten en overgave en dus om juist niet te doen. Ingewikkelde materie…  Het nummer dat voor u ligt, biedt u geen ‘one-way ticket’ naar een succesvolle loopbaan, noch naar succesvolle loopbaanbegeleiding. Ten eerste kunt u daarvoor al die boeken lezen die er reeds over zijn gepubliceerd. Ten tweede bieden we u graag een andere kijk op succes: persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en van hen voor wie het succes in de loopbaan inmiddels een gepasseerd station is. We willen u meenemen in de vraag waarom we toekomstig succes soms ook uit de weg gaan. U leest dat succes in de sport niet vanzelf leidt tot succes in een andere loopbaanrichting. En we vragen ons openlijk af waarom we wel graag over onze successen praten, maar niet over de perioden dat we ons hoofd maar net boven water kunnen houden. Ja, ook (met name?) in onze eigen beroepsgroep. Toch krijgen ook de voorwaarden voor succes aandacht. Judith Semeijn en Sofie van den Borne deden wetenschappelijk onderzoek naar succesfactoren in de loopbaan. Daaruit valt onder meer op te maken dat bepaalde factoren de kans op succes weliswaar vergroten, maar dat die per beroepsgroep kunnen verschillen en bovendien per persoon anders worden ‘ingezet’. Inspirerend is de aanname van Wouter Reynaert dat het samen improviseren in de muziek dezelfde elementen in zich draagt die tot succes in de loopbaan kunnen leiden. Maar wat is succes eigenlijk? Wanneer vindt u zelf dat u succesvol bent? Meet u dat dan af aan de hoogte van uw inkomen? De status die u heeft in uw vakgebied, of in breder verband? Het aantal vrienden bij Facebook of het aantal contacten bij LinkedIn? Voelt u jaloezie bij diegenen wiens naam steeds maar weer genoemd wordt, ook al is het in de advertenties die zij zelf plaatsen? Wat hebben zij dat u niet heeft? Wat heeft u dat zij ontberen? Volgens Nicky Dries (in haar artikel over subjectieve betekenissen van succes) gaat dat echt over meer dan geld en status alleen. Ik werk zelf graag met de overtuiging dat de kwaliteiten die je in anderen herkent (en waar je wellicht jaloers op bent) een afspiegeling en voorbode zijn van diezelfde mogelijkheden in jezelf. Voor een loopbaanprofessional biedt dat de uitdaging om die kwaliteiten en talenten daarbij voor het voetlicht te helpen krijgen. In die zin valt er toe te werken naar een verhoogde kans op succes. Dat van die overgave zit me soms nog wel dwars. Want wat is de juiste balans tussen ‘knokken’ voor je succes en ‘in vertrouwen loslaten’ dat dit succes vanzelf komt? Sommigen komt het schijnbaar aanwaaien, maar ik ken desondanks niemand (behalve Guus Geluk) bij wie dat gebeurt met de armen over elkaar. Laatst las ik een mooi verhaal over Paris Hilton, wie kent haar niet? Dat lijkt de meest onnozele blonde dame die we kennen, wiens overdadige beroemdheid louter lijkt voort te komen uit het schrille contrast tussen de beroemde familienaam en haar gedrag. De schrijver van het verhaal pareerde deze breed gedragen overtuiging met de mening dat weinig mensen zo intelligent gebruik maken van hun vermeende domheid als deze mevrouw, en dat haar succes het gevolg is van een zeer doordachte PR-strategie. Zelfs foto’s van een stomdronken, op de grond gevallen Paris vormen daar onderdeel van (Paris Hilton: Half mens, half merk, wereldberoemd. Arjen van Veelen. Trouw, 19 juni 2010). Je kunt je afvragen of ze een zinvolle loopbaan beleeft, en wij loopbaanprofessionals kunnen ons afvragen of dat een relevante vraag is. Kijkt u vooral ook nog even naar het verhaal van Frits Kluijtmans, hoogleraar strategisch HRM aan de Open Universiteit. Hij doet feitelijk een voorzet om van ons beroep een succesvol vak in de toekomst te maken. We zijn benieuwd hoe u daar als professional tegenaan kijkt. Laat het ons weten! Ik wens u veel leesplezier met dit derde nummer van LoopbaanVisie. Frank van der Mijn, Hoofredacteur, redactie@loopbaan-visie.nl

€ 6,95

Internationaal (volledige uitgave, 20 artikelen)

INHOUD THEMA 'INTERNATIONAAL' (juni 2010) Ten geleide, Frank van der Mijn Cartoon, Martin Reekers Inspirerende internationale websites voor loopbaanbegeleiders, Jouke Post Werken in Azië noodzaakt tot flexibiliteit, Diddo van Zand Skills Netherlands stimuleert vakmanschap bij jongeren - interview met Jos de Goey, Nienke Kamphuis Een internationale uitwisseling over career development, Annemarie Oomen PRAKTIJK Understanding Careers, Kerr Inkson, Jouke Post Boer in spagaat door sociale bedrijfsvoering, Gonneke Bonting Studieloopbaan begeleiding in het beroepsonderwijs, Elles Velter Inspiratie De 5 H’s van Gert van Bussel Grensoverschrijdend outplacement, Nienke Kamphuis RET en loopbaancoaching, Cyrilla Dimitroff Het gebruik van film tijdens loopbaantrajecten, Ria Freijsen Expatriates en werken over de grens, Frank van der Mijn WETENSCHAP Het ontwikkelen van loopbaanperspectief (2), Gert van Brussel en Wouter Reynaert Hoe meten we het effect van loopbaanbegeleiding?, Peter van Deursen Should employees go abroad to attain career progression?, Svetlana N. Khapova Wetenswaard NIEUWS Martin Harms gelooft heilig in de publiekprivate samenwerking, Meis Thewissen Online coaching, Mirjam Windrich Lezerscolumn, Annet Brinkhuis Facts & FAQs Boekbesprekingen Forum Terwijl de redactie nog bijkomt van de vele binnenstromende felicitaties over het eerste nummer van LoopbaanVisie, ligt het tweede nummer alweer voor u klaar. Met een thema dat net zo oneindig ver reikt als de titel doet vermoeden: Internationaal. Het thema heeft eigenlijk twee kanten: enerzijds de ontwikkeling van loopbanen in het buitenland en de eventuele begeleiding daarbij, anderzijds de loopbaanprofessie in internationale context. Aan beide besteden we aandacht. Loopbanen in het buitenland Loopbanen die zich in het buitenland ontwikkelen vragen het nodige van de betrokkenen en hun families. Ver weg van eigen huis en haard, wordt de werkende mens flink op de proef gesteld: hij moet zich voegen naar een cultuur die subtiel of ‘mega’ afwijkt van die in het thuisland. Netwerken moeten vanaf de grond worden opgebouwd en het is niet altijd gemakkelijk om je intenties verstaanbaar over te brengen in een vreemde taal. In deze LoopbaanVisie leest u de wederwaardigheden van een ‘expat’ die in Vietnam leiding geeft aan projecten. Misschien helpt het om de internationale factor al vroeg in de loopbaan te stimuleren. Skills Netherlands doet dat door leerlingen op mboniveau mee te laten doen met internationale wedstrijden om vakmanschap en talent te ontwikkelen en te tonen. U leest daarover in het interview met directeur Jos de Goey. De begeleiding bij loopbaanvragen vanuit internationale context vraagt specifieke deskundigheid van de loopbaanprofessional. Nienke Kamphuis vertelt over de ervaringen van loopbaancoaches bij de begeleiding van Duitse werknemers die in Nederland werkten en in een outplacementprogramma terecht kwamen. In een artikel over ‘expats’ zetten we buitenlandervaringen in de loopbaan wat breder neer en lezen we hoe loopbaancoaches ondersteunen bij de vertaalslag van die ervaringen naar de ‘eigenlandse’ markt. De loopbaanprofessie in internationale context Niet alleen in Nederland staan loopbanen en de professie van loopbaanbegeleiding in de picture. In veel, met name westerse, landen is de ontwikkeling van de mens en zijn carrière onderwerp van gesprek. In Nederland lijkt de professie al redelijk ver ontwikkeld. We hebben leentjebuur gespeeld bij aanpalende vakgebieden om methoden en interventies aan te trekken die bruikbaar zijn voor de praktijk van loopbaanbegeleiding. Bij diverse onderzoeksgroepen voert men onderzoek uit naar de betekenis en bijdragen van ons vak (waarover meer in nummer 4!). We ontwikkelden gedragscodes, een beroepsvereniging en voeren discussies over het beroep. In andere landen gebeurt dat ook, maar vanuit soms geheel ander perspectief en in sommige opzichten op een nog hoger niveau. Door uitwisseling met vakgenoten uit andere landen kunnen we ons eigen denken en handelen verder professionaliseren. Interessant in dit licht zijn ontwikkelingen in bijvoorbeeld Canada en het Verenigd Koninkrijk, waar men onderzoek uitvoert naar de effectiviteit van loopbaanbegeleiding. Enkele voorbeelden daarvan leest u in de bijdrage van Peter van Deursen. De ervaringen met het gebruik van nieuwe media in andere landen maken duidelijk dat er op dat gebied veel winst valt te behalen, zoals Jouke Post toelicht in zijn artikel over internetsites van collega-organisaties elders in de wereld. Elkaar in internationaal verband ontmoeten: dat zouden we meer moeten gaan doen. Er vinden wel internationale symposia plaats, maar ik vermoed dat de gemiddelde loopbaanprofessional die zelden bezoekt. Lees in de bijdrage van Annemarie Oomen hoe boeiend dat is. Misschien wordt het tijd om ook in ons land weer eens een landenoverstijgend symposium te organiseren. Dat van de Noloc, de vereniging van loopbaanprofessionals, is alweer jaren geleden. Er valt zoveel te leren van ervaringen van buitenlandse collegae en ook onze eigen ervaringen kunnen verrijkend werken voor hen. Welke vragen komen loopbaanprofessionals elders in de wereld tegen? Hoe veranderen die in de tijd, bijvoorbeeld vanwege de internationale recessie, die bovendien per land verschilt in heftigheid? Welke initiatieven leven er om de kwaliteit en effectiviteit van de loopbaanprofessie te verbeteren? Hoe lang duren trajecten in bijvoorbeeld Spanje, Japan of de VS, welke methodieken zet men in en wanneer blijkt men dan succesvol? In deze LoopbaanVisie krijgt u al wat antwoorden. Het vraagt nog veel meer internationale ontmoeting en afstemming om het beeld completer te maken. Naast de genoemde bijdragen schetsen we in dit nummer nog meer aspecten van het thema. Die reiken – heel toepasselijk – tot over de grenzen van het themablok, feitelijk is dit een heel mondain nummer geworden. We schromen daarbij niet om u in het artikel van Svetlana Khapova in het Engels toe te spreken. Hoe bevalt u dat? Daarnaast leest u natuurlijk ook verschillende verhalen over onderwerpen die niets met het thema van doen hebben. Ook in nummer 2 hopelijk voor ieder wat wils. Ik wens u veel leesplezier! Frank van der Mijn, Hoofdredacteur

€ 6,95

Kwaliteit (volledige uitgave, 18 artikelen)

INHOUD THEMA 'KWALITEIT' (maart 2010) Ten geleide, Frank van der Mijn Kwaliteit in loopbaantrajecten onder de loep, Robin Jochems Initiatieven in registratie en certificering, Nienke Kamphuis, Perry Filippini Kijkje in de keuken van het bouwen aan professionaliteit, Meis Thewissen Kwaliteit van loopbaanbegeleiding in een internationaal perspectief, Gert van Brussel, Nienke Kamphuis PRAKTIJK Coachende gespreksvoering, Wim Donders Studieloopbaan ter discussie, Martin Reekers Het belang van een goede diagnose bij re-integratie, Katja Bosboom Inspiratie De 5 H’s van Beatrice van der Heijden Van harte gefeliciteerd, Mariëtte Biesheuvel De MPA MindSonar, Rombout Schipper Werk(eloosheid) in tijden van crisis Carrières van kunstenaars in beweging, Frank van der Mijn, Ria Freijsen WETENSCHAP Het ontwikkelen van een loopbaanperspectief, Gert van Brussel, Wouter Reynaert Loopbaanontwikkeling in relatie tot organisatie, Doreen Admiraal Online coaching geeft nodige diepgang, Alexander Waringa, Myra Ponte, Jeanette Krijnen Wetenswaard NIEUWS Een nieuwe dynamiek op de arbeidsmarkt, Joop de Kler, Marjo van Schaik Lezerscolumn, Joke Tacoma Facts & FAQs Boekbesprekingen Forum Welkom! Namens de uitgever en redactie heet ik u van harte welkom in dit eerste nummer van het nieuwe vakblad LoopbaanVisie. Met dit tijdschrift willen wij u inspireren over onderwerpen rondom mens, organisatie en loopbaan en bijdragen aan de professionalisering van het beroepsveld dat zich met loopbaanmanagement en mobiliteit bezig houdt. LoopbaanVisie ligt niet zomaar voor u op tafel of in uw schoot. Aan de totstandkoming van een tijdschrift gaan altijd diverse denkprocessen, keuzes en beslissingen vooraf, zo ook hier. Aanleiding vormde de beslissing van de Vereniging van loopbaanprofessionals Noloc om de samenwerking met het tijdschrift Switch op te zeggen. De ‘look & feel’ paste onvoldoende bij de behoeften van de vereniging en haar leden, die het tijdschrift als onderdeel van het lidmaatschap ontvangen. Het bestuur van de Noloc ging eens praten met de uitgever van het Tijdschrift voor Coaching en trof een man die direct ideeën voor en zin in een vakblad voor de loopbaanprofessie had. Meer dan een prettige ‘look & feel’ wordt het ook ‘read & reflect’. En welk nieuw tijdschrift heeft bij aanvang al direct 2200 abonnees? Een mooie start. Welkom dus allereerst aan alle Noloc-leden, bij wie LoopbaanVisie nu in de bus valt! Naast de Noloc-leden willen uitgever, hoofdredacteur en redactie met dit vakblad ook anderen inspireren bij wie de ontwikkeling van mens en loopbaan na aan het hart ligt. Dat kunnen organisaties zijn, advies- en re-integratiebureaus, mobiliteitscentra, onderzoeksinstellingen en HR-afdelingen, en ook de individuele professionals en leidinggevenden aldaar, alsmede de groeiende groep zelfstandig ondernemende begeleidingskundigen. LoopbaanVisie is met nadruk een onafhankelijk vakblad dat ruimte wil bieden aan de verschillende spelers in ‘loopbaanland’ en aan de initiatieven die zij nemen en ervaringen die zij opdoen. Laat ik hier meteen maar onze wens uitspreken om nog dit jaar het aantal abonnees te verdubbelen. Laat u ons weten aan welke professional, leidinggevende, HR-manager of organisatie we een gratis exemplaar kunnen aanbieden? Aangenomen natuurlijk dat u LoopbaanVisie de moeite waard vindt om uit te (laten) delen… We zijn dus erg benieuwd naar uw reactie. Als kersverse hoofdredacteur wist ik niet dat je in zo’n korte tijdsspanne een eerste nummer gevuld kunt krijgen met artikelen die mijns inziens de moeite van het lezen waard zijn. Dat is te danken aan een proactieve en deskundige redactie, die we in korte tijd samen wisten te stellen, en ook aan het grote netwerk dat zij met elkaar kunnen aanspreken. Verheugend is tevens dat we al diverse toezeggingen van topprofessionals hebben voor zitting in de adviesraad. Deze raad zal elk jaar bijeenkomen om trends in het vakgebeid en belangrijke onderwerpen voor LoopbaanVisie vast te stellen en er mede voor zorg te dragen dat de juiste mensen voor de juiste informatie worden benaderd. Wat er toe doet op het gebied van loopbaan en mobiliteit krijgt u hier te lezen. Thema’s LoopbaanVisie is een kwartaaluitgave. Daarom is het dikker dan haar voorgangers. Neem de tijd om te bladeren, artikelen te selecteren die u de moeite waard lijken en het lezen over het kwartaal te spreiden. Elk nummer heeft een thema, waaraan we steeds een viertal artikelen zullen wijden. In 2010 zijn de thema’s achtereenvolgens: Kwaliteit, Internationaal, Succes en Wetenschap. Met dit eerste nummer zetten we dus meteen hoog in: Kwaliteit. Niet het makkelijkste onderwerp in een vakgebied dat juist op dit punt in een sterke ontwikkeling zit. Het is daarmee enorm actueel. In het blokje artikelen rondom het thema – dat steeds voorin het tijdschrift staat – belichten we Kwaliteit van verschillende kanten, zonder overigens te willen pretenderen volledig te zijn. Allereerst leest u in een bijdrage van Robin Jochems hoe er in de markt over kwaliteit wordt gedacht. Dat is van belang om te weten, want daarop kan en moet de loopbaanprofessional inspelen. Hoe de beroepsgroep in haar geheel vorm geeft aan kwaliteit van de professie, leest u in het artikel van Nienke Kamphuis en Perry Filippini. Zowel Noloc als CMI maken een enorme slag in de ontwikkeling van het vakgebied en bieden de loopbaanprofessional verschillende mogelijkheden om zich aan te sluiten en te registreren en/of te certificeren. Dat dit geen slag zonder stoot is, leest u in het interview dat Meis Thewissen had met de mannen en vrouwen achter de schermen van de beroepsgroep. De ontwikkeling van ons vak is geen sinecure en gaandeweg blijkt dat verschil van mening over inhoud en kwaliteit niet alleen in de markt bestaat, maar ook binnen de beroepsgroep zelf… In het laatste thema-artikel van Gert van Brussel en Nienke Kamphuis tenslotte, informeren we u over kwaliteit in internationaal verband: wie zijn de spelers en hoe denken zij over de (ontwikkeling van) kwaliteit in onze professie? En: wat hebben wij daar in Nederland aan? Met deze bijdragen is het onderwerp kwaliteit nog lang niet uitgekauwd, we zullen er zeker vaker op terugkomen. Het brede terrein van loopbaanbegeleiding, coaching, counselling en andere vormen van begeleidingskunde gaat over de wijze waarop en mate waarin we kunnen aansluiten bij de vraag van de ander. Dat betreft het inzetten van gespreksvaardigheden, methoden en technieken en het streven naar meetbaar resultaat. Maar laten we eerlijk zijn: hoe meet je de kwaliteit van de verbinding? Een open mind, een warm hart, een wilskrachtige buik en soms wat jubeltenen dragen ontegenzeggelijk bij aan de kwaliteit van een traject. Wanneer zijn die ‘goed’? Zelfs in de beste certificeringmethode blijven dat interessante en nog goeddeels onbeantwoorde vragen. LoopbaanVisie is meer dan een thema Na het themablok volgen er steeds drie andere blokken artikelen: Praktijk, Wetenschap en Nieuw(s). In elk blok zult u rubrieken aantreffen die telkens terugkeren. In het eerste nummer zijn nog niet alle rubrieken ‘gevuld’, invulling van een tijdschrift heeft nu eenmaal tijd nodig. Overigens raken sommige bijdragen ook hier aan het thema: twee persoonlijke bijdragen zijn gewijd aan het proces van certificeren, nu bezien door de ogen van de kandidaten zelf. Wetenschap krijgt een prominente plaats in ons vakblad. Artikelen zijn hier soms wat langer en vragen misschien ook meer leesvaardigheid. Daarmee bent u dan wel op de hoogte van initiatieven, onderzoeksprogramma’s en promoties die meebouwen aan de wetenschappelijke fundamenten van de loopbaanprofessie. Tot slot wil ik u van harte uitnodigen ook zelf bij te dragen ons vakblad. U kunt reageren op artikelen (reacties kunnen worden geplaatst in Forum), u kunt zelf een voorstel doen voor een bijdrage (artikel, interview, beeldmateriaal) of u kunt ons aangeven wie we eens zouden moeten interviewen, welke nieuwe trend absoluut aandacht behoeft, of welk boek de moeite van het lezen waard is. Mail uw ideeën en meningen naar redactie@loopbaan-visie.nl. Frank van der Mijn, Hoofdredacteur

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper