logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1 ... 7 8 »

Leven (volledige uitgave, 21 artikelen)

INHOUD THEMA ‘LEVEN’ (maart 2005) Anders bekeken: Hoogbegaafd, Sonja Vlaar Coachend leiden bij de gemeente, Marion Vriens Coachen met collega's, Erik de Haan, Yvonne Burger Dag stoel naast de tafel, Jeroen Hendriksen Levensloopregeling, voertuig of vehikel?, Eva de Waard Conflictcoaching: een (rot)klus voor managers en coaches?! , Marijke Lingsma Karrenpaarden en criticasters, Anneke Mosselman De waarderende dialoog, Robbert Masselink Autonomie en samenwerken, Leida Schuringa, Nancy Poels, Arthur Kruisman, Ton Martens Geproefd: De kracht van het vragenstellen, Jeannette van Hoek Het Zwitserlevengevoel als succesfactor, Alex J. Engel Het enneagram, Renske van Berkel De vertelkring…, Jan Peijen De vicieuze cirkel, Redactie Coaches in de wei, Reinold Vugs Persoonlijke ontwikkeling in het inkoopteam, Maxim Renders Ambitieus in de kwaliteit van het leven, Saskia den Broeder Teams als systemen , Ralph Zebregs, Godfried Ijsseling Uit je burnout , Rob J.L. Visser De rugzak van de coach, Ilse Engwirda Dat is dan een goed besluit!, Alfons Giliam Gij zult genieten! Ik ben een 7! En dat betekent dat ik een Levensgenieter ben. Fluitend sta ik elke morgen op om mij te wijden aan de geneugten van het leven. Dat het artikel over het enneagram mij weer duidelijk maakt dat juist in mijn type mijn levensthema’s en leerpunten zitten, dat is een stuk minder. Zeker voor een 7. Want als het niet meer leuk is, stel ik dingen uit of haak ik af. Neem nu het schrijven van dit stukje. Al twee weken loop ik er op te kauwen en dat voelt niet fijn. En dus stel ik het uit, tot vlak voor de deadline. En dan nog verwacht ik stuiterend van geluk dit stukje in elkaar te zetten. Spiekend in andere tijdschriften zie ik fantastische epistels: een anekdote als start, licht ironisch over maatschappelijke ontwikkelingen en dan een soepele overgang naar de inhoud van het blad. Het straalt er van af dat die schrijvers genieten van hun eigen geschreven tekst en het ver voor de deadline hebben ingeleverd. Toch? Of toch niet? Misschien herkennen zij zich in het type Acht en vinden het lastig om iets kwetsbaars te melden. Een type 1, dé perfectionist, zal uren schaven voordat hij het naar de vormgever durft te sturen. Zo hebben we allen onze eigen leerpunten en interne conflicten, als mens én als coach. Mijn hang naar het feestelijke in het leven brengt mij soms dus danig in conflict met de werkelijkheid. Maar als je beseft dat je in conflict bent met jezelf, kun je óp de hobbel gaan zitten en dat geeft een hele andere energie. Marijke Lingsma betoogt in haar artikel dat als botsingen en conflicten meer onderdeel zijn van onze levenswijze, dat dat ons leven in meerdere opzichten verrijkt. We komen dan tot creatievere aannames en oplossingen. Vriendjes worden met conflicten start met het onder ogen zien van je eigen conflict. Of dat nu is dat u een allergische reactie krijgt van een criticaster als klant of dat Marion Vriens, zoals zij schrijft, moeite heeft met het groeien in haar rol als leidinggevende. Met behulp van een coach was zij bereid om naar zichzelf te kijken, zich bloot te geven en te groeien in haar functie. Een open en krachtig verslag van iemand die haar eigen conflicten onder ogen ziet en daardoor leert. Hoe doet u dat als coach? Laat u uw hobbels en conflicten zien? Bent u er al vriendjes mee geworden? De nieuwe rubriek ‘blooper van de maand’ laat ons meegenieten van hobbels en blunders van vakgenoten. Openlijk praten over je blunders, zonder je aandeel minder te maken, verlegt je grenzen en is voor ons een feest van herkenning. Van harte nodigen we u uit om er in dit tijdschrift een met collega’s te delen! Voor een goed Zwitserlevengevoel is dit nummer samengesteld: achtergronden, hoogbegaafde klanten, verdieping, ervaringsverhalen, methodes en technieken in het coachen. In de hoop en verwachting dat u tijdens het lezen van dit nummer steeds een 7-gevoel heeft!

€ 6,95

Maatschappij (volledige uitgave, 19 artikelen)

INHOUD THEMA 'MAATSCHAPPIJ' (december 2015) Coaching en de ontwikkelingen in de samenleving, Alex Engel Teamcoaching als inspiratiebron voor managers? Anita Wesselius Uitgelicht: Rob Merkx Coachen als ontdekking, Adriaan Hoogendijk 'Insgelijks, we doen het samen', Rob Visser Overdenking: Echt Onbestuurbaar met bevelen, Ilse Engwirda De MatrixMethode, Vincent Peeters Coachen met karakter, Bea Jonker Lerend coachen, Tamara van Duin Het portret: Een beeld maken van iemand, Josien de Vries Teamcoaching, The Intensive, Corry van der Molen Dr. Phil: Rolmodel voor coaches, Axelle de Roy Teamcoaching: Daadwerkelijk aansluiten bij het team, Marianne Kok en Margreet Steenbrink De ultieme complete coach, Peter Mackaay De metafoor van het theater, Bert van Dijk Tien jaar loopbaan: Zoekend vakblad vindt zijn weg, Sasia den Broeder Hoog sensitieve personen in de werkomgeving, Thea van der Minne-Frank Invloed naar boven De marketing van de coach, Jan-Willem Seip Maatschappij You may have all the knowledge there is, but it is really nothing until you have felt it, lived it, experienced it. (Ramtha). Terugrijdend van de laatste redactievergadering, speelde deze uitspraak door mijn hoofd. Na het eerste nummer gezamenlijk gemaakt te hebben, bleek het effectiever om voor de komende nummers een hoofdredacteur aan te stellen. Gezien mijn ervaring met schrijven, het maken van een tijdschrift en coachen heb ik de klus op mij genomen. De uitgever drong in de eerste vergadering al aan op een hoofdredacteur, maar dat hebben wij van tafel geveegd. Vanuit onze gedeelde passie gingen wij dat samen doen! Dat dat in de praktijk tegenviel bleek uit alle nachtelijke uren die wij besteedden om de puntjes op de i te zetten. En nog liepen we aan tegen de overlap tussen de verantwoordelijkheden. Wie had contact met welke auteur? Welke versie was de laatste versie, had iemand nog gedacht aan… De redactie zou een zelfsturend team zijn. Zelfsturende teams werden in de jaren ’70 opgericht omdat het mensbeeld toen veranderde. De mens was zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven en kon zijn eigen keuzes maken. En dat mensbeeld klopt ook, maar bij gedeelde verantwoordelijkheid loopt het dus mis. Verantwoordelijkheid dragen voor je eigen werk en leven is één ding. Maar als de verantwoordelijkheid wordt gedragen door alle teamleden weet niemand wie wat doet. Vandaar dat zelfsturende teams nauwelijks meer bestaan. De leden van de redactieraad hebben allen genoeg kennis van organisaties en leidinggeven om valkuilen te voorkomen. Maar kennis is niets als je het niet zelf ervaren hebt. Prediken wij dit ook niet in onze coachingstrajecten? De coach die advies geeft en alleen modellen uitlegt, vult wel de kennis aan van de klant, maar zolang de klant niet geprikkeld wordt om deze toe te passen, verandert er niets. In dit nummer ontvangt u van ons weer veel kennis over coachen. Om toe te passen, te voelen en te ervaren.

€ 6,95

Coaching (volledige uitgave, 14 artikelen)

INHOUD THEMA 'COACHING' (september 2004) De mening van Sijtze de Roos, Rob Visser Terug naar de hierarchie, Willem Verhoeven Coaching, een vak apart, Alex Engel Het geheim van Marijke Dekkers Coachend managen bij PreNed, Huib Verhage en Nico Vester Overdenking, Ans Tros De paardenfluisteraar, Goof van Amelsvoort Op vrijwillige basis, Margje Duursma De essentie van teamcoaching, Loek Oudeman De proeverij / Geproefd, Arianne van Galen De reis van je leven, Wim Beijer AD(H)D & Mozart: Van klacht naar kracht!  Groeien in het onderwijs - Coaching voor en door schoolleiders, José van Loo Onrust en gedrevenheid COACHING Voor u ligt het eerste exemplaar van het Nederlands Tijdschrift voor Coaching. Een tijdschrift waarin we de diversiteit binnen het vakgebied ‘coaching’ in beeld willen brengen. En waarin we vooral focussen op toepassingen in de praktijk. Het is ons streven dat dit tijdschrift bijdraagt aan de professionalisering van en uitwisseling binnen ons vak. Wij hopen dat wij, in samenwerking met de beroepsgroep, kunnen komen tot wederzijdse inspiratie. Dit tijdschrift is primair een vakblad voor beroepsbeoefenaren op het gebied van coaching, maar zal ook interessant zijn voor managers die coachend leidinggeven, voor docenten en andere professionals met een coachende stijl, voor opdrachtgevers, gecoachten/coachees en anderen die zich nader in het vak willen verdiepen. Bij de opzet van dit tijdschrift hebben we als redactie niet alleen inhoudelijke, maar ook stijlkeuzes gemaakt. We hebben gekozen voor een kleurrijke, enigszins speelse vormgeving en een uitnodigende sfeer. Vormgeving is heel bepalend voor de toegankelijkheid, net zoals dat geldt voor de werkomgeving van de coach. Stelt u zich eens de werkruimtes voor van de coaches die u kent. Is het niet opvallend hoeveel aandacht de coach heeft besteed aan de sfeer van zijn of haar werkomgeving? Je kunt je afvragen waarom dat eigenlijk zo belangrijk is. Je zou toch kunnen beargumenteren dat een goede coach het vooral moet hebben van zijn of haar inhoudelijke kwaliteiten. Toch is de behoefte van een coach om de ideale omstandigheden voor een cliënt te creëren, goed verklaarbaar. Net als ieder mens zoekt ook de coach naar omstandigheden die helpen om ons meer open te stellen. Als coach merken we dat een zorgvuldig uitgekozen omgeving onze coachees helpt te ontspannen en zich veilig en vertrouwd genoeg te voelen om zich open te stellen voor de dingen die ertoe doen. Op een vergelijkbare wijze willen wij ook dit tijdschrift 'inrichten': een open en vriendelijke vormgeving ten dienste van de toegankelijkheid, met als doel bij te dragen aan de verdieping van ons vak. Zoals u op pagina 4 kunt zien, bestaat de redactie uit negen mensen met een zeer uiteenlopende achtergrond. In deze eerste uitgave stellen wij ons als redactie aan u voor. Wij nodigen u graag uit een bijdrage te leveren aan de inhoud van het Nederland Tijdschrift voor Coaching. Op www.ntvc-net.nl vindt u een uitgebreide auteursinstructie. Tot slot wensen we u veel leesplezier en zijn we benieuwd naar de reacties!

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper