logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1 ... 7 8 »

Balans (volledige uitgave, 19 artikelen)

INHOUD THEMA ‘BALANS’ (september 2006) Bijblijven; Actualiteiten en Boekrecensies Redactioneel; Het competentieprofiel van de toekomstige minister president, Francine ten Hoedt De Praatstok en de veer; Rens van Loon in balans; dialoog tussen hoofd, hart en handen, Ilse Engwirda Overdenking; Luister naar het ritme van je ziel, Jon van den Ende Teamcoaching; Teamcoaching bij IBN brengt helderheid en energie, Rob Visser Issue; Het démasqué van de generatiekloof, Ton Verheijen Conflictcoaching; Pendelbemiddeling: bemiddelen of coachen?, Steven van der Minne en Francine ten Hoedt De manager als coach; Vlechtwerk leidt tot optimaal resultaat bij Rijkswaterstaat, Theo van Mulken en Loes Helwegen Lezerscolumn; Leeftijd is geen criterium, Doesjka Donkers Onderwijs; De hulpvraag van ‘de’ oudere docent, Martie Slooter Ik zet in…; De Birkmanmethode, een kleurrijke basis voor coaching, Willem de Vos Van hamer tot houvast; Yes-setting, Fer van de Boomen, Marcel Hoonhout en Rinus Merkies En nu?; Stilstaan bij mobiliteit Werk in uitvoering; Chakra’s, een inspirerend model voor personal coaching, Pam Comijs De proeverij…; Masterclass coachen met opstellingen …geproefd; Oplossingsgericht veranderen focust op wat al lukt, Henri Haarmans Anders bekeken; Terug naar de passie, Ellen Selderijk Forum Een goede start, Philip Overkleeft Transcendentie en coaching; over het ondersteunen van innerlijke transformaties, Frank van der Mijn Doorbraak; van belemmerende overtuigingen naar hernieuwd (werk)perspectief, Annette Man-Mul Nieuwe wegen inslaan na topsport, Saskia den Broeder Een nieuwe schets Nu iedereen in de redactie elkaar beter heeft leren kennen, beginnen de redactievergaderingen een vaste structuur te krijgen. Terugkerend onderwerp betreft de bespreking van ingekomen kopij. We prijzen ons gelukkig met zo’n enthousiaste lezersschare, die ons een onophoudelijke stroom van ideeën, synopsissen en zelfs complete artikelen aanbiedt. Dank daarvoor én ga vooral zo door! De redactie behandelt elk aanbod geanonimiseerd en gaat na in hoeverre een artikel over het betreffende onderwerp past in de visie en planning van het NTvC. Zo ook tijdens de laatste vergadering. Wat opviel is, dat een behoorlijk deel van de ingezonden kopij de aandacht vestigt op een methode of instrument. Waarop een levendige discussie ontstond over het gebruik hiervan. Behalve dat we in het werkveld een groeiende ‘instrumentenmoeheid’ signaleren, zijn we nog meer op zoek naar het innerlijk proces dat een instrument of begeleiding teweeg brengt. Hoe ontstaat een gedragsverandering? Peter Verlinden citeert in ‘De manager als coach’ André Wiersma: ‘Niets weerhoudt ons om op elk moment onze eigen jeugd te hertekenen’. Maar wat zorgt ervoor dat iemand een nieuwe schets wil maken? Daar gaan we als redactie naar op zoek. Niet alleen het NTvC is op zoek naar een verdiepingsslag. Ook een groot aantal beroepsgroepen binnen de professionele begeleidingskunde steekt de koppen bij elkaar om naar een hoger plan te groeien. Zij slaan de handen ineen om onder andere het wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. Coaching slaat haar vleugels uit: een nieuwe generatie coaches staat op, die verder kijkt dan de neus –het eigen vakgebied- lang is. Zo ontstaan er ook op het gebied van generatiemanagement steeds nieuwe uitdagingen voor coaches. De Nederlandse populatie verandert van samenstelling: de samenleving ontgroent en vergrijst. Hoe ga je daar als coach mee om? Zet de Generatiebril op, lees het artikel in de rubriek ‘Issue’ en vind uit hoe de verschillende generaties gevormd zijn en functioneren in werksituaties. Werksituaties in het algemeen, en in het Onderwijs in het bijzonder. Maar ook buiten de werksfeer is de veranderende samenstelling van de Nederlandse populatie merkbaar. Verrijk je horizon in Anders bekeken en herontdek de senior: hoe ouder hoe gekker? We hopen voor jullie een mooi schilderij over generatiemanagement op te hangen in deze uitgave. Een schilderij dat nieuwe inzichten geeft en aanzet tot schetsen.  

€ 6,95

Solidariteit (volledige uitgave, 19 artikelen)

INHOUD THEMA ‘SOLIDARITEIT’ (juni 2006) Bijblijven Column redactioneel Ans Tros: de keuze tussen maakbaarheid of echte ontmoetingen, Ans Tros Harry Kunneman over solidariteit en uitsluiting, Ton Verheijen Overdenking, Yoyo Olivier Paardenfluisteraar: Stilstaan bij bewegen, Margot Groot Teamcoaching: Teamcoaching in de klas, Roy de Brabander Issue: De koppen bij elkaar: Vóór stroomlijning, tegen wildgroei, Margriet Rutgers Conflictcoaching: Die ellendeling in je kop! Coachen met het sociaal panorama model, Lucas Derks Manager als coach: Coaching in ontwikkeling bij OCW, Alex Engel Onderwijs: Coaching en Integraal Personeelsbeleid, Martie Slooter Ik zet in: Transactionele analyse en coaching; Focus op egopositie, Marij Peeters Hamer: provoceren?, Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout en Rinus Merkies Spanning en twijfel als bron voor coaching, Erik de Haan En nu: Een lek in het systeem Werk in uitvoering: Zo maar een coach…Jannie Lammers Proeverij: Introductietraining NLP Geproefd: Coachingsvaardigheden, Tamara Peers Non-dualis tisch coachen: Ontmaskering van het denken (deel 2), Arthur Kruisman Anders bekeken: Eenzaamheid, Jeanette Rijks Lezerscollumn: Boren of gaten?, Catharine Köhler Wetenschappelijk bewijs voor de waarde van training en persoonlijke ontwikkeling, Ronald Visser en Lidewey van der Sluis Reintegratie: Grote afstand tot arbeid; Maakt coaching een kans, Ilse Engwirda en Annelies Hoogcarspel Forum Belgisch wegennet of kampvuren? In april vond de eerste redactievergadering in de nieuwe samenstelling plaats. Van wennen bleek geen sprake: we waren direct op elkaar ingespeeld! Ideeën vlogen over tafel. Zo ook over het werken met thema’s. Ofschoon coaches eigen, hebben we geen moment getwijfeld en de koe bij de horens gevat. Voor jullie ligt het eerste themanummer van het NTvC. Over onderwijs, op veler verzoek! We hebben geprobeerd het thema subtiel te verweven in de bestaande rubrieken. Immers ook in het onderwijs werkt men in teams, blazen nieuwe managers wel eens te hoog van de toren en ervaren teamleiders soms een lek in hun energiehuishouding. Vergt het coachen in deze branche een speciale aanpak of is deze vergelijkbaar met de begeleiding in andere organisaties? Lees deze uitgave en trek je conclusie: is het coachen in het onderwijs een kolfje naar je hand of vergen werkzaamheden in deze tak eerst nog extra onderwijs? We zijn benieuwd of jullie brood zien in deze nieuwe aanpak! We hebben vast een voorschot op jullie reactie genomen en bereiden de volgende themanummers voor over generatiemanagement en de zakelijke kanten van het coachen! Natuurlijk volgen wij de nieuwe ontwikkelingen in coachingsland met argusogen. Zo ook de verkenning van de mogelijkheden een overkoepeldende federatie voor organisaties op gebied van coaching en begeleidingskunde op poten te zetten. In onze rubriek Issue treffen jullie een verslag van een eerste inventarisatie. De betrokken organisaties lijken positief gestemd, maar wat betekent een dergelijke federatie voor de coach zelf? Heeft de oprichting van zo’n bondgenootschap positieve gevolgen op je dagelijkse werk als coach, of levert dit alleen voordelen op organisatieniveau? In hoeverre blijft de eigen identiteit van de verschillende clubs behouden? We leggen een link naar het betoog van Harry Kunneman met de mooie metafoor: kampvuurtjes en lantaarnpalen. Leidt deze federatie tot een Belgisch wegennet waar ruim 90% van de rijkswegen is verlicht of biedt deze juist gelegenheid tot interdisciplinaire verkenningstochten en nieuwe ontwikkelingen bij kampvuurtjes? We zijn benieuwd of jullie, coaches uit het werkveld, zitten te wachten op zo’n samenwerkingsverband. Deel je mening met ons en je collega’s en lees hierover meer in het Forum van onze volgende uitgave! Uiteraard informeren we jullie over nieuwe ontwikkelingen op dit vlak.

€ 6,95

Zingeving (volledige uitgave, 21 artikelen)

INHOUD THEMA ‘Zingeving’ (maart 2006) Bijblijven De praatstok en de veer; Adriaan Bekman over zingeving in organisaties, Ilse Engwirda Lezerscolumn; Suzanne Unck over verleidingen, Suzanne Unck De paardenfluisteraar; Awakening your light body…, Annemieke Rozemond Teamcoaching; Realiseer talenten met de innovatiecirkel, Albert Kamphuis De manager als coach; Hogere resultaten door coaching bij IBM, Alex Engel Van hamer tot houvast; De lege stoel, Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout en Rinus Merkies Onderwijs; Coachen in het onderwijs verandert, Martie Slooter Uitgelicht; Deze keer…Emile Ratelband Ik zet in…; Ervaringsgericht interpersoonlijk coachen, Annette Man-Mul Overdenking En nu…; Een casus besproken door vier coaches De proeverij; Schrijf je in voor de workshop: oplossingsgericht coachen en veranderen Geproefd…; Het Talentenspel, Janet Rienties Column; De startende coach, Willem de Smalen Werk in uitvoering; Hoe beelden de cliënt in beweging brengen, Peta Twijnstra Anders bekeken; Over het belang van het verwerken van trauma’s, Hylke Bonnema Conflictcoaching; De escalatietrap als metafoor voor escalerende conflicten, Francine ten Hoedt en Marijke Lingsma Column; Telecoaching, Rixt Kuiper Forum Coaching bij de belastingdienst; Leren zien dat de wereld groter is, Saskia den Broeder Coaching en spiritualiteit; Zijn coaching in het bedrijfsleven en spiritualiteit met elkaar te verenigen? Pam Comijs Flitscoaching; Supersnel coachen, Micha Beuger Non dualistisch coachen; Arthur Kruisman over de ontmaskering van het denken, Arthur Kruisman Focussen; Luisteren naar binnen, Sonja Vlaar Op weg… …naar de workshop ‘Talentenspel, ontdek je levensmissie’. Ik denk na over mijn talenten en wat mijn levensmissie is. Vanzelfsprekend sta ik ook stil bij het hoofdredacteurschap. Vanaf januari heb ik het stokje overgenomen van Arianne van Galen. Arianne heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opstarten en een eigen gezicht gegeven aan het Nederlands Tijdschrift voor Coaching. Wat zal ik als hoofdredacteur betekenen voor het Nederlands Tijdschrift voor Coaching? Waar ligt mijn kracht? Wat voel ik daarbij? Het artikel van Sonja Vlaar beschrijft de zin van focussen op gevoel. Ik probeer de beschreven techniek op mezelf toe te passen en probeer heel bewust in contact te treden met mijn gevoel. Eerlijk gezegd, het voelt wel goed. Ik blader door mijn map met artikelen voor dit nummer. Mijn oog valt op het artikel van Albert Kamphuis. Met de InnovatieCirkel (geïnspireerd op het Enneagram) beschrijft hij het veranderingsproces en op welke manier de persoonlijkheid een bijdrage kan leveren aan dit proces. Ik kan niet nalaten een parallel te trekken met het Nederlands Tijdschrift voor Coaching. De uitgever was heel bewust van het feit dat er geen vakblad voor coaches op de markt was. Hij is op onderzoek uitgegaan en heeft samen met de eerste enthousiastelingen van de redactie de positie bepaald. Vervolgens is de koers uitgezet, is het tijdschrift in beweging gekomen en heeft het eigenheid gekregen. En daar staan we nu. Dit is het resultaat anderhalf jaar later. Volgens Kamphuis is nu de fase van op koers houden aangebroken. Dat ligt me wel. Of dit overeenkomt met wat ik geleerd heb bij het ‘Talentenspel’, ontdek je levensmissie’? Lees geproefd...

€ 6,95

Toekomst (volledige uitgave, 20 artikelen)

INHOUD THEMA ‘TOEKOMST’ (december 2005) Coaching van medewerkers met RSI, Melde van de Vorstenbosch Powerful questions, Rixt Kuiper Coachen binnen gezinsbegeleiding, Marij Peeters Niet van steen, Willem de Smalen Gelijk hebben maakt minder gelukkig dan gelijk krijgen, Hans Vermey Staande tussen collega's, Annet Luyendijk, Els Schrauwen, Anne Nowee, Fenny Heek, Geert Dhaenens Flow coaching, Max Wildschut Geproefd: provocatief coachen, Liliane Bennewitz Meervoudig adviseren, Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout, Rinus Merkies Werkelijkheid en spel in coaching, Frank van der Mijn, Anita Wesselius Een boekje open over coaching, Saskia den Broeder Coaching door collega's, Ilse Engwirda De herberg, Redactie De one brain methode, Pieter Bogaards Coachen gericht op de toekomst, Philo Franssen Rudy Vandamme, Anneke Mosselman Groepsdynamisch coachen, Alex Engel Uitgelicht: Hans Geijtenbeek, Redactie Interview met Bert Coenen, Ans Tros Twijfel en stoer gedrag, Ellemieke Hemmers Het leukste dat je kunt worden, is jezelf Tijdens het begeleiden en trainen van startende coaches krijg ik soms kippenvel als ik een deelnemer zie oefenen. Op zo’n moment weet ik het zeker: hij of zij is voor het coachen geboren, in de wieg gelegd. Het is fantastisch om te zien als mensen doen waar zij goed in zijn. Doen wat je doen moet, omdat je de capaciteiten ervoor hebt, de wens hiervoor hebt en zingeving ervaart bij het uitoefenen ervan. En als iemand dan zijn roeping heeft gevonden, dan lijkt het allemaal zo simpel, zo duidelijk, en vaak ook zo dichtbij. Toch moeten we vaak zoveel wegen bewandelen, doodlopende straten ingaan om achter onze missie te komen. Maar de weg er naar toe laat je wel zien wat je sterke en minder sterke punten zijn. Wat je wel en niet wilt in het leven. Dit zie ik dan ook als een van de belangrijkste doelen van het coachen: mensen helpen hun eigen unieke talenten te erkennen en in de wereld te zetten. Of dat nu een manager is die daardoor effectiever leidinggeeft of iemand in midlife die voor belangrijke keuzes staat. Je bewust worden van onbewuste drijfveren, helpt je de keuzes te maken die bij jou passen. Lees verder hierover in het artikel van Ellemieke Hemmers. Voor organisaties levert dat effectieve werknemers op die gemotiveerd zijn en plezier hebben in hun werk. Minder langdurig ziekteverzuim door werknemers met een burnout, wat een gezonde onderneming oplevert die winst maakt én waar het prettig werken is. Mijn motto is: ontdek je sterke punten en omzeil je minder sterke punten. Om bewust te kiezen voor wat je wilt doen, is het nodig je te richten op je sterktes, niet op je zwaktes. Simpel gezegd: waarom zou je met één been gaan oefenen voor een marathon als je toch zeker weet dat je niet de capaciteiten hebt om te winnen? Zo is creativiteit een sterk punt van me. Ik vind het fantastisch om nieuwe dingen te verzinnen en hier vorm aan te geven. Van het opzetten van dit blad, meedenken over de vorm en inhoud, heb ik genoten, ervoer ik flow. Zoals Max Wildschut schrijft in zijn artikel hierover gaf het mij een perfect evenwicht tussen mijn vaardigheden en uitdagingen. Een minder sterk punt van me is om het project, als het eenmaal afgerond is, in de praktijk te continueren en uit te bouwen. Daar zijn andere mensen weer goed in. Dat is dan ook de reden dat ik het stokje overdraag als hoofdredacteur, aan iemand die het blad kan continueren en het in samenwerking met de redactie kan blijven uitbouwen en vernieuwen. Zo kan ik me weer fulltime richten op mijn roeping: het begeleiden van mensen om met meer plezier en energie te werken en te leven. Ik wens Janet Rienties veel inspiratie en een goede tijd als hoofdredacteur. 

€ 6,95

Essentie (volledige uitgave, 21 artikelen)

INHOUD THEMA ‘ESSENTIE’ (september 2005) Co-actief coachen, Joke Botman Van HRM naar HCM, Annet Luyendijk Wat zegt het mij als coach?, Willem de Smalen Conflicten en conflictoplossingen, Francine ten Hoedt, Roeland Doornbosch Je intervisiegroep, Lous van Haarst De zin of onzin van certificering, Marieke van der Velden, Arianne van Galen Slecht functioneren?, Charles Loijens, Gina van den Brok, Marlene Simoons, Tijm Corporaal Geproefd: Rebalancing, Sandra Hennep Het appel-aspect van communicatie, Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout, Rinus Merkies Binnenste (b)uiten, Hanneke Elich De coachingmix van KPMG, Alex Engel Ithaca, Redactie Verbondenheid, Col Prevoo De essentie van coachen, Philo Franssen Supervisie en coaching, Leida Schuringa Synchroniciteit en coaching, Felix Brabander De team konfrontatie methode, Peter Zomer Uitgelicht: Gaby van Eck, Redactie Verzuimbeleid begint op de werkvloer, Saskia den Broeder Meten of weten, Ilse Engwirda Aansluiten bij de cliënt , Jacoba van Egmond Essentie Enige jaren terug deed ik tijdens een coachingsgesprek een onverwachte uitspraak, waarna ik onmiddellijk en verbaasd achterom keek. Waar kwam die uitspraak vandaan? Ik benoemde iets wat ik niet kon weten of bedenken, maar dat een schot in de roos bleek te zijn en mijn klant op de juiste wijze raakte. Ik vond het wel een interessant gegeven: ik als medium. Beelden van een blauwe jurk op een podium voor een volle zaal… Een nieuwe toekomst lag voor me open! Om een antwoord te krijgen op mijn vraag hoe het kwam dat ik dingen zei en aanvoelde zonder het te weten, stuitte ik op het boek Synchroniciteit van Jaworski. Herkenning alom. Synchroniciteit: weliswaar geen mediumschap, maar wel een ultieme afstemming op een alles verbindende energie. Iets waar je je elk moment op kunt afstemmen, en weggelegd voor iedereen die er voor open staat. Nu lijkt het alsof synchroniciteit ons omringt. Als hype, of worden de wereld en de mensen bewuster? Gesmuld heb ik van de film What the Bleep Do We Know? Al is het op een zeer Amerikaanse manier verfilmd, ik vind het fantastisch om te zien hoe spiritualiteit en wetenschap samen komen. What the Bleep Do We Know? is een film die de raakvlakken opzoekt van de zichtbare, waarneembare wereld en de mystieke, religieuze en filosofische inzichten die de mensheid sinds vele duizenden jaren en overal ter wereld heeft ontwikkeld. Het waarheidsgehalte van deze inzichten wordt steeds meer bevestigd door de allernieuwste resultaten van geavanceerd natuurwetenschappelijk onderzoek. Felix Brabander schrijft in het artikel ‘Synchroniciteit in coaching’ dat synchroniciteit te bereiken is voor elke coach, als je maar bewust bent en afgestemd op de ander. Hij omschrijft synchroniciteit als het samenvallen van gedachten en gebeurtenissen die door hun ogenschijnlijk toevallige samenhang een speciale betekenis hebben. Het is het ultieme loslaten van controle. En iedereen kan dat, al zul je eerst een goed gesprek moeten hebben met de ‘controleur’ in je hoofd. In het artikel over Voice Dialogue wordt beschreven hoe je deze en andere stemmen in je hoofd een plaats kunt geven en accepteren om van daaruit je ‘ik’ meer ruimte te geven. De start voor bewustzijn. Pas als alle subpersonen achter die stemmen bestaansrecht hebben, kun je de controle loslaten en contact maken met ‘dat wat er is’. Het artikel over co-actief coachen spreekt over de chemie tussen coach en choachee, dus over energie. Marijke en Pieter ter Haar spreken over een lijntje van hart tot hart om in contact te komen met de ziel. De themagecentreerde interactie, belicht in het artikel over intervisie, duidt het groepsthema en de groepsenergie aan. Voor wie het wil zien, staat dit nummer dus vol synchroniciteit om te ervaren en om op af te stemmen. Zou dat toeval zijn, of heeft de redactie afgestemd op…, ja, waarop dan eigenlijk?

€ 6,95

Talent (volledige uitgave, 21 artikelen)

INHOUD THEMA ‘TALENT’ (juni 2005) Autisme-coaching: een wereld te winnen, Hans Wolf Coaching en neuro emotionele integratie, Yvonne Mooijman Coaching in het bedrijfsleven: zoals in de sport?, Annet Luyendijk Top 10 & Top-coach, Cor Knoester Mag het een beetje meer zijn?, Alex Engel Coachend bemiddelen, Jeannet Kant De beste waar komt uit je hart, Saskia den Broeder Collega-coaching binnen de overheid, Anouk Luteyn Vermoeidheid in de herfst van de loopbaan, Ellen Beekveldt, Arno van der Voort van der Kleij, Nancy Poels, Sabine Hess Executive coaching kun je niet leren, Arianne van Galen, Rien Gruter Geproefd: Coachen en zelfsturend leren, Richard Bakker De wondervraag, Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout, Rinus Merkies Procesversnelling met actiemetaforen, Frits van Kempen Wegenwacht in beweging, Ilse Engwirda Voorzienigheid, Redactie Reiki, Marieke van der Velden Gewoon doen!, Saskia den Broeder De dilemma's van de teamcoach, Marianne Kok, Margreet Steenbrink Uitgelicht: Hans Peter King, Redactie Coaching als professionele ontmoeting, Frank van der Mijn Je kwaliteiten zien, Lusanne Hogeweg Talent Zet een aantal coaches bij elkaar over een bepaald onderwerp en je kunt er zeker van zijn dat ze het niet met elkaar eens zijn. In de afgelopen periode mocht ik het genoegen smaken verschillende coachbijeenkomsten bij te wonen. Tijdens een feestelijk overleg met de advies- en redactieraad vlogen de meningen over tafel. De vraag ontstond of we een speelse grabbelton willen zijn met vele verrassingen in petto, of een duidelijk wasrek, waarop de was keurig aan hetzelfde type knijpers hangt en waarbij van ver af reeds zichtbaar is wiens was het is. Waarschijnlijk zal dit tijdschrift wel een grabbelton blijven, hooguit met een rode lijn. Coachend Nederland is een grabbelton van mensen met heel eigen visies. Dat blijkt ook uit het verslag van de boeiende discussie over Executive Coaching in dit nummer. Misschien moeten we de hoop maar laten varen dat coaches ooit op eenzelfde lijn komen, en volgens mij kunnen we daar ook heel blij om zijn. De coaches die ik ken, zijn bijna allemaal zonder uitzondering krachtige, eigenwijze mensen die niet bang zijn zich te laten zien en hun eigen pad te volgen. En volgens Churchill is dat juist nodig om anderen in beweging te laten komen. Frank van der Mijn schrijft in ‘Wat is coaching?’ dat de juiste grondhouding van de coach misschien wel te bestempelen is als liefde, die niet alleen zacht is, maar ook confronterend en streng. (Goede) coaches gaan het contact aan vanuit het hart, of het nu met een klant is of met een collega. Volgens een artikel in de Volkskrant zijn er meer dan 20.000 coaches in Nederland. Joep Schrijvers vraagt zich in Vrij Nederland af wat het toch is dat de ene helft van Nederland de andere helft coacht. Was het maar waar! Hoe meer coaches mensen tot persoonlijke kracht begeleiden, hoe beter. In het artikel ‘De beste waar komt uit je hart’ lees je hoe Patrick Roozemond mensen begeleidt tot passie en bezield ondernemerschap, wat weer leidt tot plezier en minder ziekte. Als de coach van het artikel over Intercoach zijn collega begeleidt, zal hij efficiënter en gezonder werken. Of het verhaal in De paardenfluisteraar over reiki die de energie weer laat stromen. En als coach heb je toch ook een coach om je eigen kracht en passie in de wereld te zetten? Zestien miljoen coaches die vanuit respect de ander begeleiden. Wat zou Nederland dan mooi zijn! Dat de discussie levendig mag blijven en graag niet al te braaf, zoals ook Hans Peter King in Uitgelicht opmerkt. Voor u een nieuwe grabbelton vol visies en eigen meningen, om de uwe aan te scherpen.

€ 6,95

Leven (volledige uitgave, 21 artikelen)

INHOUD THEMA ‘LEVEN’ (maart 2005) Anders bekeken: Hoogbegaafd, Sonja Vlaar Coachend leiden bij de gemeente, Marion Vriens Coachen met collega's, Erik de Haan, Yvonne Burger Dag stoel naast de tafel, Jeroen Hendriksen Levensloopregeling, voertuig of vehikel?, Eva de Waard Conflictcoaching: een (rot)klus voor managers en coaches?! , Marijke Lingsma Karrenpaarden en criticasters, Anneke Mosselman De waarderende dialoog, Robbert Masselink Autonomie en samenwerken, Leida Schuringa, Nancy Poels, Arthur Kruisman, Ton Martens Geproefd: De kracht van het vragenstellen, Jeannette van Hoek Het Zwitserlevengevoel als succesfactor, Alex J. Engel Het enneagram, Renske van Berkel De vertelkring…, Jan Peijen De vicieuze cirkel, Redactie Coaches in de wei, Reinold Vugs Persoonlijke ontwikkeling in het inkoopteam, Maxim Renders Ambitieus in de kwaliteit van het leven, Saskia den Broeder Teams als systemen , Ralph Zebregs, Godfried Ijsseling Uit je burnout , Rob J.L. Visser De rugzak van de coach, Ilse Engwirda Dat is dan een goed besluit!, Alfons Giliam Gij zult genieten! Ik ben een 7! En dat betekent dat ik een Levensgenieter ben. Fluitend sta ik elke morgen op om mij te wijden aan de geneugten van het leven. Dat het artikel over het enneagram mij weer duidelijk maakt dat juist in mijn type mijn levensthema’s en leerpunten zitten, dat is een stuk minder. Zeker voor een 7. Want als het niet meer leuk is, stel ik dingen uit of haak ik af. Neem nu het schrijven van dit stukje. Al twee weken loop ik er op te kauwen en dat voelt niet fijn. En dus stel ik het uit, tot vlak voor de deadline. En dan nog verwacht ik stuiterend van geluk dit stukje in elkaar te zetten. Spiekend in andere tijdschriften zie ik fantastische epistels: een anekdote als start, licht ironisch over maatschappelijke ontwikkelingen en dan een soepele overgang naar de inhoud van het blad. Het straalt er van af dat die schrijvers genieten van hun eigen geschreven tekst en het ver voor de deadline hebben ingeleverd. Toch? Of toch niet? Misschien herkennen zij zich in het type Acht en vinden het lastig om iets kwetsbaars te melden. Een type 1, dé perfectionist, zal uren schaven voordat hij het naar de vormgever durft te sturen. Zo hebben we allen onze eigen leerpunten en interne conflicten, als mens én als coach. Mijn hang naar het feestelijke in het leven brengt mij soms dus danig in conflict met de werkelijkheid. Maar als je beseft dat je in conflict bent met jezelf, kun je óp de hobbel gaan zitten en dat geeft een hele andere energie. Marijke Lingsma betoogt in haar artikel dat als botsingen en conflicten meer onderdeel zijn van onze levenswijze, dat dat ons leven in meerdere opzichten verrijkt. We komen dan tot creatievere aannames en oplossingen. Vriendjes worden met conflicten start met het onder ogen zien van je eigen conflict. Of dat nu is dat u een allergische reactie krijgt van een criticaster als klant of dat Marion Vriens, zoals zij schrijft, moeite heeft met het groeien in haar rol als leidinggevende. Met behulp van een coach was zij bereid om naar zichzelf te kijken, zich bloot te geven en te groeien in haar functie. Een open en krachtig verslag van iemand die haar eigen conflicten onder ogen ziet en daardoor leert. Hoe doet u dat als coach? Laat u uw hobbels en conflicten zien? Bent u er al vriendjes mee geworden? De nieuwe rubriek ‘blooper van de maand’ laat ons meegenieten van hobbels en blunders van vakgenoten. Openlijk praten over je blunders, zonder je aandeel minder te maken, verlegt je grenzen en is voor ons een feest van herkenning. Van harte nodigen we u uit om er in dit tijdschrift een met collega’s te delen! Voor een goed Zwitserlevengevoel is dit nummer samengesteld: achtergronden, hoogbegaafde klanten, verdieping, ervaringsverhalen, methodes en technieken in het coachen. In de hoop en verwachting dat u tijdens het lezen van dit nummer steeds een 7-gevoel heeft!

€ 6,95

Maatschappij (volledige uitgave, 19 artikelen)

INHOUD THEMA 'MAATSCHAPPIJ' (december 2015) Coaching en de ontwikkelingen in de samenleving, Alex Engel Teamcoaching als inspiratiebron voor managers? Anita Wesselius Uitgelicht: Rob Merkx Coachen als ontdekking, Adriaan Hoogendijk 'Insgelijks, we doen het samen', Rob Visser Overdenking: Echt Onbestuurbaar met bevelen, Ilse Engwirda De MatrixMethode, Vincent Peeters Coachen met karakter, Bea Jonker Lerend coachen, Tamara van Duin Het portret: Een beeld maken van iemand, Josien de Vries Teamcoaching, The Intensive, Corry van der Molen Dr. Phil: Rolmodel voor coaches, Axelle de Roy Teamcoaching: Daadwerkelijk aansluiten bij het team, Marianne Kok en Margreet Steenbrink De ultieme complete coach, Peter Mackaay De metafoor van het theater, Bert van Dijk Tien jaar loopbaan: Zoekend vakblad vindt zijn weg, Sasia den Broeder Hoog sensitieve personen in de werkomgeving, Thea van der Minne-Frank Invloed naar boven De marketing van de coach, Jan-Willem Seip Maatschappij You may have all the knowledge there is, but it is really nothing until you have felt it, lived it, experienced it. (Ramtha). Terugrijdend van de laatste redactievergadering, speelde deze uitspraak door mijn hoofd. Na het eerste nummer gezamenlijk gemaakt te hebben, bleek het effectiever om voor de komende nummers een hoofdredacteur aan te stellen. Gezien mijn ervaring met schrijven, het maken van een tijdschrift en coachen heb ik de klus op mij genomen. De uitgever drong in de eerste vergadering al aan op een hoofdredacteur, maar dat hebben wij van tafel geveegd. Vanuit onze gedeelde passie gingen wij dat samen doen! Dat dat in de praktijk tegenviel bleek uit alle nachtelijke uren die wij besteedden om de puntjes op de i te zetten. En nog liepen we aan tegen de overlap tussen de verantwoordelijkheden. Wie had contact met welke auteur? Welke versie was de laatste versie, had iemand nog gedacht aan… De redactie zou een zelfsturend team zijn. Zelfsturende teams werden in de jaren ’70 opgericht omdat het mensbeeld toen veranderde. De mens was zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven en kon zijn eigen keuzes maken. En dat mensbeeld klopt ook, maar bij gedeelde verantwoordelijkheid loopt het dus mis. Verantwoordelijkheid dragen voor je eigen werk en leven is één ding. Maar als de verantwoordelijkheid wordt gedragen door alle teamleden weet niemand wie wat doet. Vandaar dat zelfsturende teams nauwelijks meer bestaan. De leden van de redactieraad hebben allen genoeg kennis van organisaties en leidinggeven om valkuilen te voorkomen. Maar kennis is niets als je het niet zelf ervaren hebt. Prediken wij dit ook niet in onze coachingstrajecten? De coach die advies geeft en alleen modellen uitlegt, vult wel de kennis aan van de klant, maar zolang de klant niet geprikkeld wordt om deze toe te passen, verandert er niets. In dit nummer ontvangt u van ons weer veel kennis over coachen. Om toe te passen, te voelen en te ervaren.

€ 6,95

Coaching (volledige uitgave, 14 artikelen)

INHOUD THEMA 'COACHING' (september 2004) De mening van Sijtze de Roos, Rob Visser Terug naar de hierarchie, Willem Verhoeven Coaching, een vak apart, Alex Engel Het geheim van Marijke Dekkers Coachend managen bij PreNed, Huib Verhage en Nico Vester Overdenking, Ans Tros De paardenfluisteraar, Goof van Amelsvoort Op vrijwillige basis, Margje Duursma De essentie van teamcoaching, Loek Oudeman De proeverij / Geproefd, Arianne van Galen De reis van je leven, Wim Beijer AD(H)D & Mozart: Van klacht naar kracht!  Groeien in het onderwijs - Coaching voor en door schoolleiders, José van Loo Onrust en gedrevenheid COACHING Voor u ligt het eerste exemplaar van het Nederlands Tijdschrift voor Coaching. Een tijdschrift waarin we de diversiteit binnen het vakgebied ‘coaching’ in beeld willen brengen. En waarin we vooral focussen op toepassingen in de praktijk. Het is ons streven dat dit tijdschrift bijdraagt aan de professionalisering van en uitwisseling binnen ons vak. Wij hopen dat wij, in samenwerking met de beroepsgroep, kunnen komen tot wederzijdse inspiratie. Dit tijdschrift is primair een vakblad voor beroepsbeoefenaren op het gebied van coaching, maar zal ook interessant zijn voor managers die coachend leidinggeven, voor docenten en andere professionals met een coachende stijl, voor opdrachtgevers, gecoachten/coachees en anderen die zich nader in het vak willen verdiepen. Bij de opzet van dit tijdschrift hebben we als redactie niet alleen inhoudelijke, maar ook stijlkeuzes gemaakt. We hebben gekozen voor een kleurrijke, enigszins speelse vormgeving en een uitnodigende sfeer. Vormgeving is heel bepalend voor de toegankelijkheid, net zoals dat geldt voor de werkomgeving van de coach. Stelt u zich eens de werkruimtes voor van de coaches die u kent. Is het niet opvallend hoeveel aandacht de coach heeft besteed aan de sfeer van zijn of haar werkomgeving? Je kunt je afvragen waarom dat eigenlijk zo belangrijk is. Je zou toch kunnen beargumenteren dat een goede coach het vooral moet hebben van zijn of haar inhoudelijke kwaliteiten. Toch is de behoefte van een coach om de ideale omstandigheden voor een cliënt te creëren, goed verklaarbaar. Net als ieder mens zoekt ook de coach naar omstandigheden die helpen om ons meer open te stellen. Als coach merken we dat een zorgvuldig uitgekozen omgeving onze coachees helpt te ontspannen en zich veilig en vertrouwd genoeg te voelen om zich open te stellen voor de dingen die ertoe doen. Op een vergelijkbare wijze willen wij ook dit tijdschrift 'inrichten': een open en vriendelijke vormgeving ten dienste van de toegankelijkheid, met als doel bij te dragen aan de verdieping van ons vak. Zoals u op pagina 4 kunt zien, bestaat de redactie uit negen mensen met een zeer uiteenlopende achtergrond. In deze eerste uitgave stellen wij ons als redactie aan u voor. Wij nodigen u graag uit een bijdrage te leveren aan de inhoud van het Nederland Tijdschrift voor Coaching. Op www.ntvc-net.nl vindt u een uitgebreide auteursinstructie. Tot slot wensen we u veel leesplezier en zijn we benieuwd naar de reacties!

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper