logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

Participatie (volledige uitgave, 18 artikelen)

INHOUD THEMA 'PARTICIPATIE' (juni 2014) PRAXIS Je kunt niet niet participeren, Annette Mul Learning through nature, Anja Doornbos en Din van Helden Reorganiseren met resultaat, hoe doe je dat? Mariken van de Loo Bedrijven zoeken naar toptalenten, Grethe van Geffen & Kaveh Pour Hoe klantbeleving bij de Rabobank leidend wordt, Eline Steenhuisen Een kennismaking met Esma Choho, Carla Wijers Werkgelegenheidsplan Philips vergroot arbeidsparticipatie, Pim Campman Arbeidsvermogens jonge werknemers, Mári van Beers ‘t Sexy fokschaap, Karin de Galan WETENSCHAP Participatie. Botox en bindweefsel, Lidewey van der Sluis Participatie van oudere werknemers in innovatie, Jol Stoffers & Beatrice van der Heijden Teams die excelleren, Ben Kuipers & Sandra Groeneveld Promotie: Hr-differentiatie creëert winnaars en verliezers, Elise Marescaux Promotie: Meer steun van medewerkers voor bottom-upveranderingen, Joris van der Voet VARIA Participatie: honing of azijn?, Han Nichting Gaan met die banaan? Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol ‘De meeste zegen komt van eigen initiatief’ Auteur: Rick van de Weg, Interview: Ria van ‘t Klooster Nieuws, Guido van de Wiel Boeken Participatie Voor u ligt de uitgave waarin het thema participatie centraal staat. Hierbij doelen we op participatie van arbeid. Zo wilde de redactie het begrip afbakenen, om de onderwerpen toe te snijden op het vakgebied van de hrd’er. Wel hanteren we een brede opvatting over wat participatie voor ons betekent. Het gaat in deze uitgave om het meedoen aan het maatschappelijke verkeer in al zijn facetten. Het delen en toepassen van kennis gaan voor ons samen met het actief bijdragen en vergroten van betrokkenheid op alle niveaus. Zo vind u een prachtig artikel geschreven vanuit het project Duurzaam&Divers: ‘Bedrijven zoeken toptalenten’. Het werven van talenten begint vaak al in de schoolbanken en het is een zeer selecte groep die de absolute top behaalt, de zogenaamde happy few. In dit artikel laten de auteurs zien hoe talent van vluchtelingen duurzaam benut kan worden. Want door een buitenkans behoort drie procent van die vluchtelingen, die in Europa worden opgevangen, tot de ‘gelukkigen’ die welkom zijn in Nederland. De vraag waar zij in dit artikel op ingaan is of dit ‘geluk’ ook om te zetten is in een zelfredzame toekomst in de Nederlandse maatschappij. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken is onderzoek gedaan naar wat het verschil maakt tussen teams. Wat het ene team makkelijk af lijkt te gaan, lijkt voor een ander team moeilijk te bereiken. Welke factoren leiden tot uitmuntende teamprestaties en wat doen excellente teams in hun dagelijkse praktijk? Dit onderzoek heeft zes herkenbare ingrediënten opgeleverd, die in het artikel Teams die excelleren’ uit de doeken worden gedaan. Ook is er binnen deze uitgave aandacht voor participatie van oudere werknemers in innovatie. Want is het niet vreemd dat er bij innovatie zelden aandacht is voor innovatie in het werkgedrag van medewerkers, terwijl hiermee de concurrentiekracht kan worden vergroot? Vanuit wetenschappelijke hoek is onderzoek gedaan naar de voorspellende waarde van employability bij innovatief werkgedrag. Bij oudere medewerkers blijkt dat het verband tussen employability en innovatief werkgedrag sterker is dan bij jongere werknemers. Investeren in employability loont! Deze uitgave gaat over actief samenwerken, over het delen van investeringen, het gebruiken van kennis en het vergroten van betrokkenheid, waarmee we bij willen dragen aan een samenleving waarin participeren vanzelfsprekend is. Een mooi initiatief in dit kader is de landelijke beweging wehelpen.nl. U zult misschien denken dat in een periode van individuatie elkaar vrijwillig helpen minder aan de orde zal zijn, maar niets blijkt minder waar!

€ 6,95

Bevlogenheid (volledige uitgave, 19 artikelen)

INHOUD THEMA 'BEVLOGENHEID' (maart 2014) PRAXIS Bevlogenheid, Jim van Hulst Een productieve medewerker volgt zijn kompas, Lia Hol & Christel van Neerven Docenten Politieacademie toekomstproof, Rien van Burg & Joost Fortkamp & Frank van der Meijden Leren anno nu bij ABN AMRO, Rick de Rijk & Ronald Wallaart & Jessica Santee Internationaal: Interview met Donald Taylor, Ger Driesen De kunst van elkaar vasthouden, Joyce Cordus & Marja van der Bijl & Jan Blok & Ageeth Erkamp & Irene Slootweg & Piet Stut AkzoNobel en engagement, Cristel van de Ven & Eline Steenhuizen Wat is het verschil tussen een vrouw en een koe?, Karin de Galan WETENSCHAP Bevlogen ontbranden, Lidewey van der Sluis Een groeimindset hangt samen met bevlogenheid, Coert Visser & Annabel van der Linden & Roelien van der Woude Bevlogenheidsinterventies in organisaties, Arnold B. Bakker Managers, stop met harken!, Jo Caris Gespreid leiderschap: Een interview met Joseph Kessels & Frank Hulsbos, Erik Deen & Jolanda Botke Promoties: Oplossingsgerichte methodiek vergroot bewustzijn oudere werknemers over inzetbaarheid, Wendy Koolhaas Acceptatie idee hangt meer af van type leidinggevende dan van inhoud idee, Roy Sijbom VARIA Denken in kennen en kunnen, Rick van de Weg & Ria van ‘t Klooster Een spiegel voorhouden, Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Bouwen aan een droom, Ria van Dinteren Nieuws, Guido van de Wiel Boeken Bevlogenheid  Zodra we ons als redactie buigen over het gekozen thema, valt mij iedere keer op dat ik, in de weken daarna, allerlei prachtige voorbeelden tegenkom van mensen, organisaties en praktijken rondom leren, die het thema zo kernachtig tot uitdrukking laten komen. Ook nu kwam ik de mooiste voorbeelden en verhalen van inspirerende mensen tegen. U treft enkelen van hen vast nog eens uitgebreider in TvOO. Zo was bevlogenheid direct te herkennen in de vier docenten die verkozen zijn tot Leraar van het Jaar in 2013. De overeenkomst tussen deze vier professionals komt vooral tot uitdrukking in de wijze waarop zij tegen mensen aankijken en in hoe zij met leerlingen omgaan. Echt luisteren, ervan uitgaan dat iedere leerling kan excelleren wanneer hij op zijn talenten wordt aangesproken, kijken naar wat iemand nodig heeft, denken in mogelijkheden en daadwerkelijk geloven in de mogelijkheden van een ander, blijken hierin bepalend. Het gaat hier overduidelijk om docenten met een zogenaamde growth mindset: de manier van denken die gericht is op wat er wél is, op kansen, mogelijkheden, vertrouwen, positieve feedback op het proces (in plaats van op de prestatie). In onze wetenschapsrubriek leest u meer over dit begrip mindset, dat een wezenlijk verschil kan uitmaken in de toekomst van veel leerlingen, maar ook van werknemers. Ook het werk en de wonderlijke levensgeschiedenis van Peter Riezebos vind ik fascinerend en getuigen van bevlogenheid. Als kind was Peter een jongen die op school de clown uithing, vaker dan eens op de gang stond, overal werd weggestuurd en nooit ergens helemaal bijhoorde. Nu is zijn ‘lastige’ gedrag geclassificeerd onder de noemer ADHD en een stoornis in het autismespectrum.Riezebos, nu 33 jaar, wist echter zijn potentieel aan te boren en groeide uit van een jongen die met moeite de mavo voltooide en de overtuiging meedroeg van ‘ik ben niks en ik kan niks’, tot een man die meetelt op Harvard. Dit jaar verwacht hij vier studies af te ronden, waaronder het Honours Programma voor excellente studenten. Riezebos is politiek actief voor de VVD, geeft lezingen en trainingen debattechniek en liberale filosofie, schrijft boeken en werkt aan een nieuw onderwijssysteem, waarmee vooral maatwerkonderwijstrajecten worden geboden binnen het reguliere onderwijs. Daarmee wil hij voorkomen dat anderen tegen dezelfde obstakels aanlopen als hij destijds. Ik ben ervan overtuigd dat de bevlogenheid die Riezebos heeft weten aan te boren levenslang een motivatiebron voor anderen zal zijn en zijn mindset vele deuren opent. Audrey de Jong Hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl

€ 6,95

Diversiteit (volledige uitgave, 19 artikelen)

INHOUD THEMA ‘DIVERSITEIT’ (december 2013) PRAXIS Over diversiteit, integratie en soep koken, Joyce Rupert De crisis van hrd en oplossingen volgens Shlomo Ben-Hur, Ger Driesen Organisatieontwikkeling en diversiteit, Paul Brand Het verbindend vermogen van talenten, Aletha Steijns Een interview met Alrik Boonstra, Jim van Hulst & Jolanda Botke Interview met Pamela Boumeester, Erik Deen Kus die kikker, Karin de Galan Stip aan de HRZON, Wiljo Florijn Vrouwen, leidinggeven en vitaliteit, Yvonne Veenendaal WETENSCHAP De kracht van diversiteit zit van binnen, Lidewey van der Sluis Diversiteit in teams: wat je ervan maakt, Hans van Dijk Diversiteitsbeleid: het perspectief bepaalt de vorm, Sjiera de Vries, Menno Vos & Gürkan Çelik Metaperceptie in teams, Hanneke Grutterink Het rendement van informeel leren zichtbaar maken. In gesprek met Jack Phillips als Charles Jennings, Jolanda Botke & Bert de Laat Promoties Employability vergroot kans op re-integratie langdurig werklozen, Jessie Koen Met job crafting meer plezier in het werk, Maria Tims VARIA Eindelijk een opleiding die werkgevers willen, Rick van de Weg & Ria van ‘t Klooster Vier niveaus van communicatie, Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Nieuws, Guido van de Wiel Boeken   I Am Diversity, Please Include Me I ‘m present in every place you go Depending on your lens I’m friend or foe I’m a force to be reckoned with Like the winds of change I move. I’m swift. I’m present when two or more are together If embraced I can make the good even better. I’m not limited to age, gender, or race. I’m invisible at times and yet all over the place. Don’t exclude me due to a lack of knowledge Welcome me like the recruit fresh out of college. Let me take my seat at the table Even though I may be differently able My experience, my passion the authentic me Can help add value for your company. Learn about me; improve my underrepresentation And I can provide a competitive edge to your entire nation. I exclude no one I am strengthened by all My name is Diversity and yes I stand tall. Recognize me and keep me in the mix Together there’s no problem that we can’t fix. I am your best hope towards true innovation And to many, I reflect hope and inspiration. Your lives and companies will continue to change Thus the need for Diversity and Inclusion will also remain. Do all that you can to truly embrace me And experience life’s fullness totally I’m the thought lurking behind the unfamiliar face I’m the ingenuity that helps your team win the race. I’m the solution that came from the odd question that was asked. I stand out in the crowd when I, Diversity, am allowed to be unmasked. I’m diversity embrace me and we’ll journey far. I’m Diversity include me and we will reach the shining star. Coupled with Inclusion our lights burn longer Together we are smarter, better and stronger I am Diversity Yes, that’s me Charles Bennafield  Ik was geraakt door dit gedicht. Ik hoop dat het ook voor jou een betekenis heeft die inspireert. Veel plezier met de voorliggende uitgave, waarin het verbindende thema ‘diversiteit’ centraal staat. Audrey de Jong hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl

€ 6,95

Rendement (volledige uitgave, 20 artikelen)

INHOUD THEMA 'RENDEMENT' (september 2013) WETENSCHAP Rendement op talent, Lidewey van der Sluis Interview met Leontine van Hooft van GreenDreamCompany, Annette Man-Mul Grondbeginselen van vertrouwen, Alexander van den Berg Peoplemanagement belangrijk voor prestaties en tevredenheid medewerkers, Eva Knies Hiërarchie in de leercommunity, Martin Rehm PRAXIS Rendement van leren, Jolanda Botke Amphia floreert, Erwin Klappe & Onno Hamburger Partnership leidt tot meetbaar effect, Wim van Hout, Pim Bijkerk & Ed Prins De vloer op, Simon van der Veer Return on Learning, Conny Daansen & Onno Geveke Just do the work!, Karin de Galan Yuri van Geest en de Singularity University, Ger Driesen Ren-de-ment, rendement! Jos Arets & Stephan Obdeijn Corporate Academy; naar een duurzame financiële sector, Esther de Haan Menno Lanting: Creativiteit is allesbepalend, Erik Deen VARIA Ferdinand Grapperhaus: Medezeggenschap in de polder, Rick van de Weg Het leerlandschap van organisaties, Fer van den Boomen & Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Nieuws, Guido van de Wiel Boeken en app Vereniging VOORWOORD De eindredactie wordt sinds een jaar verzorgd door Evelien van der Veen. Haar input wordt zeer gewaardeerd en we geven haar graag het woord in deze inleiding. Audrey de Jong, hoofdredacteur. Waar denk je aan bij een thema als rendement? Het is logisch om als eerste aan de beleggingswereld te denken: rendement van aandelen. Of aan het rendement van een verwarmingsketel. In algemene zin is rendement ‘de opbrengst van iets in verhouding tot de kosten’. Vanuit communicatieoogpunt denk ik vrijwel meteen aan de opbrengst van communicatie voor organisaties. Dit wordt nog steeds vaak in verband gebracht met effectiviteit, dus of een boodschap de juiste doelgroep bereikt. Uitgangspunt is dan het aloude ZMBO-model, waarbij de zender (Z) via een communicatiemiddel (M) een boodschap (B) stuurt naar de ontvanger (O). Tegenwoordig is dat niet genoeg. De strijd om de klant wordt steeds groter, vooral in een stagnerende markt. Omzetten lopen terug en organisaties moeten noodgedwongen mensen ontslaan om het hoofd boven water te houden. Hoe maak je communicatie dan rendabel? Via sociale media worden meningen over organisaties razendsnel verspreid. Dat is leuk als het goed gaat. Maar om klanten tevreden te houden, moeten de medewerkers van een organisatie daar adequaat op inspringen. Zenden alleen voldoet niet meer. Mensen zijn mondiger geworden, ze willen gehoord worden. Ze waarderen het als hun opmerkingen, al zijn de uitlatingen negatief, serieus worden genomen. Maar wat krom is kun je met communicatie niet rechtbreien. Wel kun je de dialoog aangaan en verduidelijken hoe een organisatie tot bepaalde keuzes is gekomen en daarmee het handelen of gebeurtenissen nuanceren. Het vraagt om andere faciliteiten en om een interne cultuuromslag, maar zo creëer je wel begrip. Een uitdaging voor elke organisatie om in een ander daglicht gezien te worden. Zo wordt het eenvoudiger om relaties aan te halen en dus klanten aan te trekken en te behouden. Ook communicatie draagt dus fundamenteel bij aan het rendement van organisaties. Ook bij rendement van leren, zoals Jolanda Botke beschrijft, moet de waarde worden aangetoond: het is niet vanzelfsprekend dat kennis ook automatisch wordt toegepast. Jos Arets en Stephan Obdeijn benaderen meetbare prestaties en het rendement van hrd-activiteiten vanuit de opleidingspraktijk. Toch kun je stellen dat ‘kennis is macht’ (Francis Bacon, 1597) nog steeds de basis is voor het verbeteren van iemands reputatie en invloed, en daarmee zijn macht. Storytelling, zoals Leontine van Hooft uitlegt in een interview, draagt zeker bij aan het rendement van organisaties. Heel inspirerend om te zien hoe deze verschillende invalshoeken samen leiden tot een waardevol septembernummer. Evelien van der Veen Communicatieadviseur en eindredacteur TvOO

€ 6,95

Veerkracht (volledige uitgave, 20 artikelen)

INHOUD THEMA 'VEERKRACHT' (juni 2013) PRAXIS Introductie op het thema veerkracht, Han Nichting De ontwikkeling van veerkracht, Steven Scheer & Ans Withaar Zwarte schapen: ideale traineres, Karin de Galan Flexibiliteit zit in je Brein, Rity van de Avoort & Eveline Jansen De impact van organisatiecoaching, Liesbeth Halbertsma & Petra Bosse Interview met David Zinger, Ger Driessen Het leerpotentieel na een faillisement, Eric Deen Wat levert opleiden op? Robbie van Kippersluis & Peter Steenkamer WETENSCHAP Aanpassen, Lidewey van der Sluis Functie van veerkracht voor organisaties, Jo Caris One do at a time, Karen J. Pine & Ben C. Fletcher Veerkracht of toch liever wijsheid? Marc Schabracq & Roos Schabracq Oud en (on)gelukkig, Marien van den Boom & Hanny Wargers Promotie: Oudere werknemers: de visie van Nederlandse werknemers in Europees perspectief, Wieteke Conen VARIA Circeltechniek bij organisatieverandering, Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Vereniging Nieuws, Guido van der Wiel Boeken /Apps Vooraankondiging VOORWOORD Veerkracht Het stelde mijn ouders op diverse momenten in mijn leven gerust. Betekenisvolle veranderingen en gebeurtenissen lieten meerdere malen fundamentele pijlers in mijn persoonlijke leven op hun grondvesten schudden. “She always bounces back.” zei een goede vriendin eens treffend en het klopt. Kennis van en ervaring met toppen en dalen, kunnen altijd weer rekenen op de aanwezigheid van veerkracht als bondgenoot. Op persoonlijk vlak blijkt veerkracht een grote samenhang te vertonen met diverse persoonlijkheidseigenschappen. In de literatuur worden vooral optimisme, extraversie en consciëntieusheid genoemd. Tegelijkertijd heeft veerkracht een overlap met de eigenschap weerbaarheid, dat in trainingsprogramma’s kan worden ontwikkeld. Hoopgevend wanneer het om de ontplooiing van veerkracht gaat. Wat leidinggevenden, HR-managers of trainers kunnen doen om veerkracht te vergroten, komt aan de orde in een boeiend artikel van Steven Scheer en Ans Withaar. Vanuit verschillende perspectieven wordt een bruikbaar model geschetst om preventief te werken aan de ontwikkeling van veerkracht, met als doel mogelijk ingrijpende gebeurtenissen in de toekomst makkelijker het hoofd te kunnen bieden. Veerkracht gaat echter niet alléén over weerbare medewerkers. In ons openingsartikel, waarin Han Nichting zijn visie op het thema geeft, wordt een aanwendbaar kader gegeven. Veerkracht is een tweedimensionaal begrip. Het gaat over het systeem van de organisatie zelf én de mensen die in de organisatie werken. Weerbare medewerkers en wendbare organisaties. In een wetenschappelijk artikel van hoogleraar organisatieontwikkeling Jo Caris wordt dieper ingegaan op veerkracht binnen organisaties. Caris stelt dat, wanneer veerkracht ‘terugkeren naar een oorspronkelijke vorm’ betekent, dit gunstig kan zijn wanneer er sprake is van eenmalige calamiteiten, zoals een brand of een lekkend olieplatform. De term doet echter afbreuk aan de veranderslagen die veel organisaties moeten maken in tijden van crisis, waar juist het aanpassen en aannemen van nieuwe vormen (innoveren) wenselijk is. Wanneer het erom gaat vernieuwing door te voeren, is de term spankracht meer op zijn plaats. Het accent komt te liggen op wendbare organisaties en het lerend vermogen van organisaties komt centraal te staan. Naast verdiepende artikelen rondom het thema, is een mooi aanbod teksten en bijdragen opgenomen die ingaan op actuele ontwikkelingen in het werkveld van de HRD’er. Zo vind je interviews terug met neuropsycholoog Margriet Sitskoorn en Thijs Homan in een inspirerend artikel over het toepassen van breininzichten in verandertrajecten, is de trainerstool van Karin de Galan opnieuw verfrissend en kun je genieten van een intrigerend interview dat Ger Driesen hield met employee engagement expert David Zinger.

€ 6,95

Integriteit (volledige uitgave, 21 artikelen)

INHOUD THEMA 'INTEGRITEIT' (maart 2013) PRAXIS Vrijheid zonder gezag biedt weinig meer dan leegte, Eric Koenen Met lege handen? Wim van Hout & Jakob van Wielink Coaching Culture in organisatie,Margreet Steenbrink & Sander Trooster Hoer, Column + trainerstool, Karin de Galan De kracht van 'virtual classrooms', Marion Reijerink Bruggen bouwen tussen generaties, Nienke Wiemers & Dirk Koops David Kelly, Koning van de HRD-backchannel, Ger Driesen Integriteit schaffen we af! Victor Burger WETENSCHAP Trends in Integriteitstinten, Lidewey van der Sluis Jonge wetenschappers onder druk, Karianne Kalshoven Grijs en groen, Frans van der Gouw Zeven handvatten uit de sociale psychologie, Muel Kaptein De consultant als 'Temporary leader' in sociale interactie, Jolanda Botke & carla Wijers VARIA Column: Piraterij, Jolanda Botke & Rick de Rijk Bundeling NRTO en Vetron..., Robin Jochems 'Meer dan alleen klaarstomen voor de arbeidsmart', Rick van de Weg Nioeuws, Guido van der  Wiel Boeken /Apps Agenda INLEIDING Als je het over integriteit hebt, waar gaat het dan eigenlijk om? Integriteit raakt aan ethiek. In de context van organisaties heb je het over authenticiteit en oprechtheid. Zowel in het contact met anderen als in zakelijk doen en laten. Persoonlijke en zakelijk ethische maatstaven vormen hiervoor het fundament. Wat is de echte uitdaging als het op integriteit aankomt? Die komt tot uiting wanneer er sprake is van druk van buitenaf om af te wijken van deze algemene of professionele sociale ethische normen en waarden. Want wat doe je als de wetenschappelijke druk om te publiceren zo groot is, de balans tussen werk en privé al is scheefgetrokken en als je weet dat je afgerekend wordt op het aantal toonaangevende presentaties? Zet je alles op alles en ben je bereid je eigen wetenschappelijke integriteit van hogere waarde te laten zijn dan de druk die je ervaart? Hanteer je een creatievere insteek en knip je je studie op in verschillende deelstudies? Zorg je via je netwerk dat je mee kunt liften met je naam boven een publicatie, waaraan je slechts een marginale bijdrage hebt geleverd. Of ga je nog een stap verder? In een boeiend artikel over het ontwikkelen van professioneel normbesef onder jonge wetenschappers, gaan we in dit nummer in op rolmodellen in de professionele ontwikkeling van jonge onderzoekers. Bekend is dat rolmodellen van cruciaal belang zijn voor deze professionalisering. Wanneer de normen van deze begeleiders zuiver en aansluitend op de gewenste wetenschappelijke context zijn, is er geen probleem. Wat er kan gebeuren wanneer aan wetenschappelijke integriteit wordt ingeboet, laat zich helaas niet (meer) raden. In dit artikel over wetenschappelijke integriteit, geven de auteurs handvatten die jonge wetenschappers helpen zich tegen ongeoorloofde wetenschappelijke verleidingen te wapenen. Hoe integer gedrag in organisaties gestimuleerd kan worden, komt aan de orde in een artikel van de hand van Hoogleraar Bedrijfsethiek en Integriteit aan de RSM Erasmus Universiteit Muel Kaptein. Hij geeft handvatten uit een voor de HRD’er aangrenzend vakgebied, namelijk dat van de sociale psychologie en belicht zeven aspecten van integriteit aan de hand van sociaalpsychologische gedragsexperimenten. Wanneer we gedrag willen beïnvloeden valt of staat dit tenslotte met een goede kennis van de factoren die mensen beïnvloeden. Integriteit begint bij normen en waarden. Voor organisaties is het van belang om integer handelen te borgen, waarmee integriteit een werkwoord wordt. Trainers van integriteitsleergangen weten het maar al te goed: een gedeelde visie en gedragscode alleen zijn niet genoeg. In integriteit moet je opgevoed worden. Het dient te worden voorgeleefd en tot uiting komen in professioneel gedrag. Een uitdagende en - indien succesvol - dankbare taak voor de HRD’er. Audrey de Jong Hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl

€ 6,95

Groei/Krimp (volledige uitgave, 25 artikelen)

INHOUD THEMA 'GROEI/KRIMP' (december 2012) Leven lang leren van levensbelang voor laag opgeleiden, Frank Cornelissen & Judit Soons Van baanzekerheid naar werkzekerheid. Ria van 't Klooster in gesprek met Olav Welling, Directeur organisatie- en personeelsbeleid van het Rijk Samenwerken stimuleert inzetbaarheid, Peter Steenkamp & Wiljo Florijn Innoveer u uit de Crisis, Marcel van der Ven De lange weg, column Karin Brugman Interview met Jack Philips. Meten is nog niet altijd weten, Jolanda Botke & Stephan Obdeijn WETENSCHAP Groei - oei, foei - groei, Lidewey van der Sluis Onderzoek effectiefste leiderschapsstijl voor middemanagers, Reimara Valk & Maureen den Hamer An interview with Professor Gervase Bushe. The use of judgmental language confuse things, Russel Kerkhoven Nationaal onderzoek talentmanagement, Lidewey van der Sluis, Rosalie van Stormbroek-Burgers & Boudewijn Overduin Vooral investeren in vertrouwen, Large scale interventions in de praktijk, Petra Kramer Duurzame inzetbaarheid, Martine Vos PRAXIS In memoriam Louis Le Roy, De man die wist hoe groei werkt, Cees Hoogendijk Natuurijk organiseren!, Derk Hueting & Lia Hol Trainingstool Faaldurf, Karin de Galan Organisatiebeloftes waarmaken, Angelique Blekking & Marjan Engelen Sturen in een co-creatieproces, Sibrenne Wagenaar in gesprek met André Vaughan, senior adviseur Leren & Ontwikkelen bij Buitenlandse Zaken VARIA Als de dagen korter zijn... Jolanda Botke Flying Dutch CLO met een groot hart, Interview met Nick van Dam,  Ger Driessen Talent in ontwikkeling, Myrthe Scheentjes De ASTD Experience, Jolanda Botke Nieuws, Guido van der Wiel Boeken Voorwoord Groei versus krimp Groei is een proces dat niet op zichzelf staat, groei hangt samen met het begrip krimp. In de huidige economie lijken organisaties vooral te maken hebben met krimp, waar ze wellicht liever groei zien. Groei houdt beweging in, en beweging  betekent verandering. In de natuur zijn veranderingsprocessen aan de orde van de dag. Water wordt ijs, eb gaat over in vloed, en de rups ontpopt zich tot een vlinder. Hoewel we dit soort veranderingen vanzelfsprekend vinden, zijn ze dit allerminst. Ook de vaak onontkoombare veranderingen waar veel organisaties in deze tijd mee te maken krijgen, komen niet vanzelf. Beschouwingen over het ondergaan van veranderingsprocessen, hoe hiermee om te gaan en deze te hanteren, staan centraal in dit themanummer. Zo vind je in deze uitgave een boeiend interview met Olav Welling; directeur organisatie- en personeelsbeleid van het Rijk, over de uitdaging waar hij voor staat om de rijksoverheid te laten evolueren tot een flexibele netwerkorganisatie. Verder kun je lezen hoe gericht werken aan innovatie en creativiteit voor winst kan zorgen. Van de beursgenoteerde ondernemingen zegt weliswaar 84% dat ze innovatie en creativiteit als belangrijke kerncompetenties zien, toch voert minder dan 5% hiervoor een actief beleid. Om deze twee kerncompetenties te laten bloeien, is zorgen voor een creatief werkklimaat een goed begin. In een volgend prikkelend artikel is te lezen hoe de P&O-adviseurs van acht technische kenniscentra, tegen alle bezuinigingen in, de handen ineen sloegen en het duurzaam inzetten van medewerkers aan het waarmaken zijn. Groei begint hoe dan ook met een sterke visie. In het licht van ons themanummer moet ik denken aan het onderscheid dat Aristoteles maakt bij verandering tussen de begrippen ‘zijn’ en ‘worden‘. Volgens hem is verandering (en dus beweging) de overgang van het mogelijke naar het werkelijke, oftewel van het potentiële naar de verwezenlijking of voltooiing. Maar groei kan niet zonder zijn tegenhanger krimp. Krimp is in wezen een voorwaarde voor groei. In krimp ligt de uitdaging besloten om tot de kern te komen, waarmee de uitkomst aan kracht wint. Teruggekeerd bij hun essentie ontdekken organisaties en mensen opnieuw hun vurigheid en kracht, om vervolgens te kunnen schitteren in volle glorie. Ter lering en inspiratie, de voorliggende uitgave. Audrey de Jong Hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl

€ 6,95

Co-creatie (volledige uitgave, 32 artikelen)

INHOUD THEMA "CO-CREATIE" (september 2012) Interview met Etienne Wenger, Professionals behoren tot hun community of practice, Jos Arets, Vivian Heijnen & Joost Robben Issue: Interview met Bas van Oevelen (VDS) en Alexander Groen (Gooiconsult), Over co-creatie van bureaus, Jolanda Botke In gesprek met Bart van Rosmalen, iets boven woorden brengen, Eric Koenen De stem van invloed. Column Karin Brugman Al netwerkend ontwikkelen- de Hub in Amsterdam. In gesprek met Frederike Vos, Co-founder van de Hub, Sibrenne Wagenaar Een sprankelend voorbeeld van co-creatie waarbij monteurs optreden als sparringspartner van het management, Thomas van den Berg & Daniëlle Plukaard WETENSCHAP Brothers in arms, Lidewey van der Sluis Samen oplossingen creëren. Omoiyari, Danaë Huijser Grootschalig kwantitatief onderzoek. Het effect van coaching, Erik de Haan Co-creatie van Verandering. Interview met André Wierdsma, Marc Coenders Promoties: Mevr. P.M. Voortman. Mevr. E Ouweneel, Dhr. A.S. Quak Oratie: Dhr prof. mr. dr. R. Houweling PRAXIS In dialoog voor vernieuwing, Cees Miedema In gesprek met Halbe Zijlstra, Flexible leren, Ria van 't Klooster, Rick van de Weg Trainingstool:  Goede Kapper, Karin de Galan Co-creatie als nieuwe standaard, Jaco van Zijl Langhout Van netwerker naar 'link & like' -werker! Jos Arets, Vivian Heijnen & Han Nichting Large scale Interventions in de praktijk, Silvia Prins, Han Begeer & William Strobbe Breng leercultuur in de praktijk, Ervaringen in de kinderopvang en welzijn met het project 'verstreken leercultuur', Joke van Alten De kracht van Verbinden! Blended learning bij Management Developmet, Mareen van Londen VARIA Verbinding, Column Jolanda Botke & Rick de Rijk HRD en Zuid-Korea's 'Hungry Mind', Petra Peeters, William de Kaste en Ger Driessen Talent in ontwikkeling, Myrthe Scheentjes Your client in the boardroom, Karen Philips Congresveslag, nieuws, Guido van der Wiel, Heike Aiello Boeken Voorwoord Co-creatie Een intrigerend fenomeen is het verschijnsel dat ‘Wisdom of Crowds’ genoemd wordt. Het gaat hier om het fenomeen dat een grote groep mensen in staat stelt om ingewikkelde problemen op te lossen, juiste beslissingen te nemen of gemeenschappelijk tot het creëren van iets betekenisvols te komen, waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Voordat het zover is, dient echter wel aan een aantal randvoorwaarden te worden voldaan. Zo is het belangrijk dat de mening van ieder groepslid onafhankelijk is en er voldoende gebouwd kan worden op kennis en ervaring van de afzonderlijke leden (local knowledge). Daarnaast is het van belang dat de samenstelling van de groep voldoende divers is. In deze context draagt diversiteit immers bij aan frisse en innovatieve invalshoeken. Wanneer vervolgens de kennis en informatie op een juiste manier samengevoegd worden, kan zich een uitkomst manifesteren die op geen enkele andere wijze had kunnen ontstaan. Het gaat hierbij om een vorm van wijsheid of intelligentie die magische vormen aan lijkt te kunnen nemen. Co-creatie is bij uitstek een verschijnsel, waarbij gebruik wordt gemaakt van deze Wisdom of Crowds. ​Hoe prachtig en gewenst ook; er zit een keerzijde aan deze fascinerende medaille. Zo blijken mensen het meeste gewicht toe te kennen aan hun eigen beoordeling van een situatie. Hierdoor gaat het voordeel van foutenreductie verloren dat zich zo elegant toont wanneer aan de diverse invalshoeken een gelijk gewicht toegekend wordt. Daarnaast moeten langetermijnplannen en de focus op wat goed is voor de groep en het grote geheel het vaak afleggen tegen eigenbelang en winst op korte termijn. Ook laat deze kracht zich niet zien, wanneer ‘alle neuzen dezelfde kant’ op staan. Hoogleraar Organiseren en co-creëren André Wierdsma (Nyenrode) zegt het prachtig in het interview dat met hem gehouden is voor de rubriek Wetenschap: “Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn om toch afgestemd te kunnen handelen.” Wierdsma geeft in de boeiende weergave van dit gesprek aan dat de uitdaging voor organisaties er juist uit bestaat de interne verschillen op een acceptabele manier te overbruggen om succesvol te zijn. Dat is wat hij co-creatie is gaan noemen, waarmee hij een mooie definitie geeft waar ik mij prima in kan vinden. Voeg daar bewustwording, relflectie, oog voor het grote geheel en een helicopterview aan toe, en je hebt een krachtig elixer waarmee creativiteit, innovatiekracht en groei van zowel mensen als organisaties binnen handbereik is. Een elixer dat de eerder genoemde medaille in zijn volheid laat schitteren. Co-creatie in optima forma. Ik wens je leesplezier en inspiratie toe met deze voorliggende uitgave. Audrey de Jong Hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl

€ 6,95

Waardering (volledige uitgave, 30 artikelen)

INHOUD THEMA 'WAARDERING' (JUNI 2012) #VL-AI-NL, een waar(den) gebeurd verhaal, Cees Hoogendijk & Arno Vansichen De waarde van waardering, Edith Lindhout Interview Theo Rinsema: Doorbreken van patronen, Sibrenne Wagenaar Bespiegelingen, Karin Brugman Een interview met Mary Geurts en Herman van der Vlies van Alliander College: Leren is voor iedereen, Jolanda Botke WETENSCHAP Waarderen is snoeihard, Lidewey van der Sluis In gesprek met Manon Ruijters (deel 3) Naar interventies tussen interventies, Carla Wijers & Jolanda Botke Oratie Joseph Kessels: Leiderschapspraktijken in een professionele ruimte, Frank Hulsbos & Stefan van Langevelde Promotie: Medewerkers bepalen verbetering ziekenhuisprestaties, M.F.A. Veld Promotie: De roep om de menselijke maat, D.J. Verheijen Promotie: Op zoek naar gerichte cultuurverandering, R. Offerhaus PRAXIS Training zonder training, Carola Beers & Michiel Boswinkel Ontwikkeling van bevlogenheid, Roger Meij Interveniëren met passie, Inge Schats De val uit het paradijs, Karin de Galan Het karakter van de onderneming, Carlos Estarippa De school der dieren, Tjip de Jong & Simon van der Veer Casus: Randstad VARIA Spiegel in het faciliteren, Kemp van Ginkel & Din van Helden Column De Maya’s, Jolanda Botke & Rick de Rijk Duurzaam geloof in inzetbaarheid, Rick van de Weg, interview: Ria van ’t Klooster Interview met Ira Chaleff, schrijver van ‘The Courageous Follower’, Ger Driessen TOP werk(t), interview Henny Stegen, DSM, Nathalie Gispen & Hedi van Alphen Talent in ontwikkeling, Myrthe Scheenjes Congresverslagen Nieuws, Guido van de Wiel Boeken & App INLEIDING ​De redactie van TvOO is onlangs uitgebreid met Wiljo Florijn. We heten hem van harte welkom en geven hem graag het woord in deze inleiding. Audrey de Jong, hoofdredacteur Jong geleerd, oud gedaan. Na het thema ‘Lef’ ligt nu het thema ‘Waardering’ voor u. Een onderwerp dat bij de meeste mensen voor een positieve associatie zorgt: een mooi voorbeeld uit de praktijk, een prettige collega of een geliefd familielid. We geven daarmee onze eigen definitie of interpretative aan het woord waardering. Voor een uitleg van de betekenis van dit thema ben ik daarom geneigd ‘Van Dale’ erbij te halen. Dat zorgt voor een gemeenschappelijke taal. Waardering volgens ‘Van Dale’ is: het op prijs stellen, het gewaardeerd worden, het bepalen van waarde. Hier kan ik goed mee uit de voeten. Als nieuw redactielid van TvOO en vertegenwoordiger van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling), werd het op prijs gesteld dat ik de redactie kwam versterken. Zelfs mijn man-zijn viel in goede aarde en als mooie aanvulling gezien in een overwegend uit vrouwen bestaande redactie. Diversiteit, een man-vrouwbalans, werden duidelijk gewaardeerd, waarbij humor overigens niet ontbrak! Zelf waardeer ik in het bijzonder de professionele samenwerking van de diverse beroepsverenigingen die de handen ineen slaan en elkaar versterken in de professionalisering van haar leden. Die waardering bleek ook tijdens mijn eerste redactievergadering. Het openstaan voor elkaars netwerk, inhoudelijke expertise en actieve bijdrage, betekende een trotse terugblik op het vorige ‘Lefnummer’ en een kritische kijk naar volgende themanummers. Waardering is ook het bepalen van waarde. Met dit themanummer ligt er weer een waardevol magazine voor u. Dat vinden wij, maar we laten u graag zelf de waarde bepalen van dit nummer. Laat u het weten? Dit stellen we zeer op prijs. We staan open voor verbeteringen, aanvullingen en uiteraard de complimenten. Dit brengt me als vanzelf weer terug naar de titel van deze inleiding en mijn eigen positieve associatie van waardering. Een juf op de – toenmalige − lagere school van mijn kinderen heeft ooit het gedicht ‘Children Learn What They Live’ (in het Nederlands vertaald naar ‘Jong geleerd, oud gedaan’) voorgelezen. Al in 1954 schreef Dorothy Law Nolte dit gedicht voor ouders en ..n van de regels sluit prachtig aan bij dit thema: “Als een kind met complimentjes leeft, leert het te waarderen.” Jong geleerd, is oud gedaan. Wiljo Florijn, redacteur

€ 6,95

Lef (volledige uitgave, 28 artikelen)

INHOUD THEMA 'LEF' (MAART 2012) Innovatieve bubbels, met lef vernieuwen, Naomi den Besten & Eefje Teeuwisse Afspreken en aanspreken? Daan Buijs & Jayne Slot Lef als sleutel voor leren, Saskia Tjepkema Enkelvoud, Karin Brugman Lef voor professionals, Tica Peeman WETENSCHAP Hoeveel lef is ons lief? Lidewey van der Sluis Een organisatie van helden, Alexander van den Berg Je kleren wassen in een rivier? Lysbeth van Silfhout Promotie: Stress verhindert leren? John Taverniers Promotie: Geef kennisprocessen in onderwijs ruim baan, John Taverniers PRAXIS Interview met Paul Verburgt: Minimal Management: niet voor mietjes, Inge Schats NLQF zorgt voor transparantie in opleidingenmarkt, Rick van de Weg Het is héél leuk als het niet meer eng is: Werken met de successpiraal: van eng naar ‘ik kan het!’ Karin de Galan The rules of the game, Petra Peeters Niet durven, toch doen! Lennert B.hmer & Marieke Koopman De waarde van verschillen, Erik Boers & Marjo Korrel Ban de hufter! Ad.lka Vendl VARIA Lef en liefde, Jolanda Botke & Rick de Rijk Leren is heerlijk, Ria van ’t Klooster & Rick van de Weg Interview met Tony Bingham, Ger Driessen We moeten weer lef krijgen, Marcel van Bronswijk Omdat je werk altijd voor gaat, Sjors van der Heide Talent in ontwikkeling, Myrthe Scheenjes Congresverslag, Sociale vluchtroutes, Marieke Cornelissen Nieuws, Guido van de Wiel App & Boeken INLEIDING U heeft weer een prachtig nummer in handen! Met gepaste trots durf ik te stellen dat deze uitgave veel moois en vernieuwends te bieden heeft. In dit nummer staat het thema ‘lef’ centraal, waarbij lef vooral verwijst naar moed en het betreden van niet eerder begane paden. Het is mede daardoor een uitgave over innovatief durven zijn, ook wanneer het spannend wordt of het nodig is om tegen de stroom in te zwemmen, en de moed te hebben om te zeggen waar het op staat. Dat een thema als ‘lef’ zijn aantrekkingskracht heeft, laat zich zien in de aansprekende en vaak intrigerende bijdragen die dit nummer rijk is. Zo vindt u van de hand van Rick van de Weg en Ria van ’t Klooster een boeiend interview met onze bevlogen minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In dit vraaggesprek geeft Marja van Bijsterveldt verhelderend uitleg over de wijze waarop zij de gewenste brug wil slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven, waarmee een Leven Lang Leren naar een hoger plan getild kan worden. Tica Peeman legt in een pakkend thema artikel helder uit hoe u voor vernieuwing en bewustwording kunt zorgen als u werkt aan organisatieontwikkeling, namelijk door proactief aan de slag te gaan met situaties die u zelf wilt veranderen. Zij hanteert hiervoor een even praktisch als aantrekkelijk model, waarvan de zogenoemde LEFcirkel (de cirkel van persoonlijk leiderschap) onderdeel is. De ontwikkeling van lef loont! Om uit te durven spreken wat er werkelijk speelt en het ‘probleem achter het probleem’ te achterhalen, is moed en oprechtheid nodig. Ad.lka Vendl beschrijft in een prikkelend artikel in de rubriek Praxis een probleemcasus die onbetwist actueel is, maar vaak impliciet blijft. Hoe je van mensen helden maakt, kunt u lezen in onze wetenschapsrubriek. Op prachtige wijze weet Alexander van de Berg een verbinding te leggen tussen diverse wetenschappelijke, filosofische en praktische aspecten van moed. In elke lerende organisatie komt onherroepelijk het moment dat mensen uit hun comfortzone moeten stappen. En dan begint het echte leren pas. Leven en handelen vanuit je waarden en idealen. Authentiek zijn en trouw blijven aan waar jij voor wilt gaan en tegelijkertijd de bergen, beren, dalen en diepste angsten er gewoon durven laten zijn. Voluit leven vanuit je hart, je passie en dit vervolgens verstandig en concreet benaderen. Hart en brein in verbinding. Dat is wat lef voor mij betekent. En hoe is dat voor u?  Audrey de Jong Hoofdredacteur hoofdredacteur@tvoo.nl

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper