logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|508|509|510|...|544

Verder lezen over zelfbeeld

In deze uitgave een bespreking van de volgende boeken: De verhalen die we leven, Ernst Bohlmeijer Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding, Jos van der Wal & Jacob de Wilde Een kwestie van persoonlijkheid, Jolet Plomp
Gratis
lees meer

Zelfbeeld

Zoals mensen een beeld van anderen hebben, waarbij die ander meer of minder kan worden gewaardeerd, zo geldt dat ook ten aanzien van het zelf. Sommige mensen vinden zichzelf geweldig, anderen vinden zichzelf waardeloos en weer anderen vinden zichzelf ‘goed genoeg’, met alle denkbare varianten daar tussenin.
1,95
lees meer

Mantelzorg (volledige uitgave, 15 artikelen)

INHOUD THEMA ‘MANTELZORG’ (mei 2015) Hulp aan naasten, ook onze zorg, John Stolvoort & Arnold Vermeulen De opinie van…Prof. Dr. Marjolein Broesevan Groenou, Christine Beenhakker Column: Zorgen met zin, Gerrie Ham-Willemsen Pioniers: Murray Bowen, John Stolvoort Achtergrond: Allochtone mantelzorgers, Nuray Doğan-Altundal & Ursela van Dijk PRAKTIJK Caleidoscoop: Begeleiding vanuit het contact, Paul Derkinderen Professionaliteit: De counsellor gaat aan de counselling vooraf, Jan Remmerswaal Uit ’t veld: Een eenzaam avontuur, Hanne van Herwerden Wetenschap: Ik-Jij of Ik-Het?, Dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer & Dr. Dorien Voskuil Ondernemen: Het verschil tussen hebben en zijn, Ine Oerlemans ACTUEEL Achtergrond: Jonge mantelzorgers, Els Jonker Issue: De risico’s en kansen van keukentafelgesprekken, Thomas Kampen & Babette Beertema Gelezen Verder lezen over mantelzorg Trends & Ontwikkelingen Onderweg Het Limburgse televisieprogramma ‘Ongerwaeg’ reist door heel Limburg op zoek naar de mooiste verhalen. Eind maart treft de presentator van het programma omroeper Rob. Hij mag helaas niet in de studio kijken, want Rob moet naar zijn zieke moeder. Soms stapelt verdriet zich ineens op in het leven, want Rob verloor nog niet al te lang geleden zijn vader. Maar dat hij de zorg voor zijn moeder op zich heeft genomen, maakt van hem geen mantelzorger. Hij heeft eigenlijk een hekel aan het woord: “Mantelzorger? Ik ben een zoon...” Vóór alles is iemands mantelzorger diens zoon of dochter, partner, ouder of vriend. Die relatie maakt dat de verleende zorg niet vrijblijvend is en grenzen soms moeilijk aan te geven zijn of vervagen. De belasting neemt vaak ongemerkt toe, omdat de mantelzorger steeds meer taken op zich neemt en de gezondheid van de dierbare voor wie hij zorgt verslechtert. Uit onderzoek blijkt dat het verzorgen fysiek en emotioneel zwaar is, zeker in combinatie met een baan. Zo ligt na twee jaar mantelzorgen het percentage ziekmeldingen onder mantelzorgers aantoonbaar hoger. Hanne van Herwerden deelt met ons hoe haar gelijkwaardige liefdesrelatie veranderde in een zorgrelatie met een totaal afhankelijke partner, en welke persoonlijke problemen daarbij op haar pad kwamen: hoe om te gaan met mijn dilemma’s, mijn liefde, tegenstrijdige gevoelens en wanhoop? John Stolvoort en Arnold Vermeulen verkennen waar counsellors en mantelzorgers elkaar treffen. Nuray Doğan-Altundal en Ursela van Dijk laten zien hoe counsellors allochtone mantelzorgers beter kunnen bereiken en welke ondersteuning zij nodig hebben, en Els Jonker legt uit hoe we kunnen voorkomen dat jonge mantelzorgers negatieve gevolgen ondervinden van hun opgroeien met ziekte en zorg. Met het overhevelen van de zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten is de participatiesamenleving weer een stapje dichterbij gekomen. Om de langdurige zorg betaalbaar te houden, rekenen gemeenten op de ‘eigen kracht’ en het netwerk van zorgbehoevenden. Prof. Dr. Marjolein Broese van Groenou zet op een rij welke uitdagingen voor sociale netwerken en zorgvoorzieningen in het verschiet liggen. Thomas Kampen en Babette Beertema belichten hoe gemeenten middels ‘keukentafelgesprekken’ onderscheid maken tussen ‘noden en wensen’ en hoe een counsellende gespreksvoering kan bijdragen aan rechtvaardige toepassing van maatwerk aan de keukentafel. De weg naar de participatiesamenleving is voor mantelzorgers nog niet geplaveid. Wellicht kunnen counsellors daar een steentje aan bijdragen.
5,95
lees meer

Hulp aan naasten, ook onze zorg

Mantelzorgers zorgen onbetaald en vaak langdurig voor zieke familieleden of vrienden. Anders dan vrijwilligers, zijn zij altijd emotioneel betrokken bij de zorgvrager. Omdat mantelzorgers niet professioneel getraind zijn voor hun taken, wordt alles door henzelf ‘uitgevonden’ en met vallen en opstaan geïmproviseerd. Dat kan behoorlijk intensief zijn, vooral naast een baan. Mantelzorgers zijn niet georganiseerd en kunnen in directe zin geen beroep doen op een organisatie of netwerk.
1,95
lees meer

Promoties thema ‘mantelzorg’

In deze uitgave een samenvatting van de volgende promoties: Mantelzorgers voldaan, maar vaak zwaar belast. The Impact of Caregiving. Promotie Renske Hoefman. Erasmus Universiteit, 23 april 2015 Voorkom overbelasting mantelzorgers van naasten met dementie. Perseverance time of informal carers: A new concept in dementia care. Promotie Henk Kraijo. UMC Utrecht, 13 maart 2015 Mantelzorg en etniciteit. Etnische verschillen in de zorgattitude, zorgbereidheid en conflicthantering van mantelzorgers. Promotie Mariecke van den Berg. Universiteit Twente, 19 februari 2014 Zorgtaken vooral naar vrouwen. Multiple Links: Public policy, family exchanges, well-being and policy endorsement. Promotie Niels Schenk. Erasmus Universiteit, 12 december 2013 Systematische zorg voor mantelzorgers. Systematic care for caregivers of people with dementia in community mental health services. Promotie Anouk Spijker. Radboud Universiteit Nijmegen, 20 september 2013
Gratis
lees meer

Verder lezen over mantelzorg

In deze uitgave een korte bespreking van de volgende boeken: De toekomst van de mantelzorg, Klarita Sadiraj, Joost Timmermans, Michiel Ras & Alice de Boer Mantelzorg... in een ontmantelde privé-sfeer: Over het combineren van betaalde arbeid en de langdurige en intensieve zorg voor een naaste. Jet Isarin Het ABC van mantelzorg: Van administratieve rompslomp tot zelfzorg, Bea De Rouck Gekkenwerk: Kleine ondeugden voor zorgdragers, Linus Vanlaere & Roger Burggraeve
Gratis
lees meer

Gelezen over mantelzorg

In deze uitgave een bespreking van de volgende boeken: Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld, Wilco Kruijswijk, Anita Peters, Jolanda Elerinck, Cecil Scholten & Ilse De Bruijn Hulp geboden: Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp Mirjam de Klerk, Alice de Boer, Sjoerd Kooiker, Inger Plaisier & Peggy Schyns
Gratis
lees meer

De risico’s en kansen van keukentafelgesprekken

Op 1 januari 2015 zijn de zorgtaken overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Met deze decentralisatie gaat een bezuiniging van twee miljard gepaard. Om de langdurige zorg betaalbaar te houden, rekenen gemeenten op de ‘eigen kracht’ en het netwerk van zorgbehoevenden. Van een oudere die een vervoersvoorziening aanvraagt, wordt bijvoorbeeld verwacht eerst zelf een oplossing te zoeken en pas als dat niet mogelijk blijkt wordt een Taxipas verstrekt. Om vast te stellen of iemand de benodigde steun in zijn netwerk kan vinden, zoekt de overheid mensen thuis op en gaat met hen in gesprek. In een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ probeert de gespreksvoerder – een professional of ambtenaar – boven tafel te krijgen wat de cliënt zelf kan doen en waar het netwerk kan bijspringen om tot slot te bepalen waar de cliënt recht op heeft.
1,95
lees meer

Jonge mantelzorgers

“Hoe kan ik voorkómen dat mijn kinderen hetzelfde gaan doormaken als ikzelf”, zucht de moeder tegenover me. Ze kwam met haar jongste bij me voor het preventieve gezondheidsonderzoek wat onze ggd aan alle vijfjarigen aanbood. Ik kende haar als moeder van haar oudere kinderen en als leerkracht op een van de basisscholen die onder mijn hoede vielen. Een zeer competente leerkracht en een warme, kordate moeder. Maar nu ging het al enige tijd niet goed met haar, burn-out volgens de huisarts. Met hulp van een psycholoog ontrafelde ze langzaam maar zeker wat er aan de hand was. Zeker, het drukke gezin en de intensieve baan trokken een zware wissel. Maar minstens zo belangrijk bleek haar eigen achtergrond als kind van een depressieve moeder. Nog steeds lijken behoeften van anderen eerst vervuld te moeten worden voordat ze aan die van zichzelf toekomt.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »