logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|511|512|513|...|544

Anonieme online hulp voor depressieve jongeren helpt

Depressie bij adolescenten en jongvolwassenen heeft een grote persoonlijke en maatschappelijke impact: sociaal disfunctioneren, studie- of schooluitval, suïcide(pogingen) en zorgkosten. Vroegtijdige herkenning van depressie en adequate hulp zijn belangrijk en verkleinen de kans op een ernstige depressie. Jongeren zijn echter niet zo snel geneigd om hulp te zoeken uit angst voor stigmatisering. Helpt online therapie hen van hun problemen af en zo ja, hoe?
1,95
lees meer

Online counselling als toekomst?

Digitalisering in de maatschappij is niet meer weg te denken. Dit geldt ook voor de zorg. Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in de zorg, e-health, neemt steeds serieuzere vormen aan. Is dit ook de toekomst voor de counseller en treft deze de cliënt straks online?
1,95
lees meer

De hekkensluiters van online hulpverlening

Veel professionele begeleiders zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie met een eigen beroepscode inclusief ethische regels. In de codes staan uitgebreide paragrafen over hoe om te gaan met de privacy en de gegevens van de cliënt: geen informatie delen met onbevoegden en cliëntgegevens netjes achter slot en grendel bewaren. Inmiddels is door het gebruik van computers en internet het een stuk lastiger geworden om te voldoen aan de beroepscodes. Soms schieten deze codes zelf tekort omdat ze geen rekening houden met de bijzondere dynamiek van online begeleiding. Uit recent onderzoek blijkt dat we door het gebruik van online hulpwebsites en apps vaak de privacy van onze cliënten schenden, omdat veel van deze technische hulpmiddelen onveilig in gebruik zijn.
1,95
lees meer

Kan online counselling het ‘echte’ gesprek vervangen?

Stel je voor. Je kunt je cliënt niet horen of zien. Je weet niet hoe ze erbij zit. Heeft ze nette kleding aan of zit ze in een oude joggingbroek? Zucht ze als je haar een vraag stelt, of verschijnen er denkrimpels op haar voorhoofd? Hoe kun je haar op haar gemak stellen als ze je stem niet kan horen, de meelevende blik in je ogen niet opvangt? Welkom in de wereld van de online counsellor.
1,95
lees meer

Gelezen over E-health

In deze uitgave een korte bespreking van de volgende boeken: Handboek online Hulpverlening - Met internet zorg en welzijn verbeteren, Frank Schalken et al. eHealth in de praktijk - Handreiking voor iedereen die wil kennismaken of starten met eHealth, Saskia Timmer
Gratis
lees meer

Verder lezen over E-health

In deze uitgave een korte bespreking van de volgende boeken: Voorbij de kalverliefde Tien e-health geheimen ontrafeld, Remco Hoogendijk & Wouter Wolters (red.) Succes van online coaching Waarom het zo goed werkt, Mirjam Windrich Improving eHealth, Lisette van Gemert-Pijnen, Hans Ossebaard & Oscar Peters Therapy Online A Practical Guide Kate Anthony & DeeAnna Merz Nagel
Gratis
lees meer

Trends & Ontwikkelingen thema E-health

In deze uitgave o.a.:  Patiënten beter en efficiënter geholpen met psychotherapie via internet Nederlandse eHealth-monitor De ‘e’ van e-Health Wat werkt bij online hulpverlening?
Gratis
lees meer

Ontwikkelingsproblematiek (volledige uitgave, 14 artikelen)

INHOUD THEMA 'ONTWIKKELINGSPROBLEMATIEK' (november 2014) Kinderen die anders ontwikkelen dan men gewend is, Martine Delfos De opinie van…Hanna Swaab. Preventieve zorg bij ontwikkelingsstoornissen, Jos Govaarts Column: ADD, Karin Windt Pioniers: Erik Erikson, Gerrit Breeuwsma Het opvoeden van een kind met een ontwikkelingsstoornis, Marleen Oosthof-van der Poel PRAKTIJK Uit ‘t veld: Slaapproblemen, Jolenta Lavell Caleidoscoop: Speltherapie, Loes Helwegen Ondernemen: Rechtsvormen, Frans van der Gouw HELP: Tolpoort Wetenschap: Een persoonlijk verhaal, Patrick de Zeeuw ACTUEEL Issue: Normale kinderen: Ze bestaan nog, Sam Geuens Gelezen Verder lezen over ontwikkelingsproblematiek Trends & Ontwikkelingen Elk kind is uniek Toen ik geboren werd hielden moeders hun kind aan de linkerhand en het ‘onovertroffen gezinshandboek’ van dr. Spock in de rechterhand. In die jaren stond Spock ouders bij met praktische adviezen over de verzorging, groei en ontwikkeling van hun kind. Ontwikkelingsstoornissen zoals gedefinieerd in de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’ (DSM) kwamen als zodanig niet voor in dit handboek, maar de ‘populairste kinderarts van de wereld’ raadde ouders met een ‘gebrekkig kind’ aan om gewoon tegen hem te doen en van hem te houden om hemzelf. De DSM specificeert welke symptomen kunnen voorkomen bij een ‘gebrekkig kind’ en hoeveel symptomen aanwezig dienen te zijn, om te kunnen spreken van een bepaalde stoornis. Vaak is de DSM behulpzaam bij het diagnosticeren en opstellen van een behandelingsplan. De hokjesgeest van het handboek kan echter ook leiden tot een diagnose die tekortdoet aan de complexiteit van de psychische aandoening en die voorbijgaat aan het individu en diens context. Sam Geuens heeft het gevoel dat er te snel en te vaak diagnoses geplakt worden op kinderen bij wie dat niet nodig is. Deze ‘etiketten’ worden dan toegekend om kinderen vooruit te helpen, om hulpbronnen aan te spreken en deuren te openen die anders gesloten blijven. Ofschoon geplakt met de intentie om het beter te maken, is een goede bedoeling niet voldoende om dat doel te bereiken. Geuens roept in ‘Issue’ iedereen die met kinderen werkt op, om hen te beschermen tegen onduidelijke etiketten en vooroordelen. Elk kind is uniek en verdient het om in zijn totaliteit bekeken te worden. Dat houdt volgens Marleen Oosterhof ook in dat de begeleiding van ouders met een kind met een ontwikkelingsstoornis maatwerk is. Het is belangrijk om als counsellor in de begeleiding van zo’n gezin aandacht te besteden aan de opvoeding en aan de verbindingen met familie, school en omgeving, legt Martine Delfos in de ‘Verkenning’ uit. Ieder kind heeft iemand nodig die hem als kind liefheeft en die er voor hem is als hij dat nodig heeft, stelt Delfos. Daar was Spock het roerend mee eens: “Door het gevoel aanvaard te worden zal het kind het meest van zijn vermogens kunnen maken. De vraag of hij zich gelukkig voelt, hangt af van zijn houding, niet van zijn gebrek” (1971, 24e dr., pp. 497 & 507).
5,95
lees meer

Preventieve zorg bij ontwikkelingsstoornissen

“Hoe eerder je problemen met je sociale ontwikkeling aanpakt, hoe beter de kwaliteit van leven.” Als hoogleraar neuropedagogiek kijkt prof. dr. Hanna Swaab-Barneveld naar leerprocessen in de hersenen en hoe die zich vertalen in gedrag bij jonge kinderen. Ze legt zich toe op het helpen van kinderen met gedragsstoornissen en hun ouders, en is gespecialiseerd in agressie, autisme en ADHD. Haar uitdaging ligt in het opsporen van factoren die het risico kunnen voorspellen op met name ernstige verstoring van de sociale en emotionele ontwikkeling bij kinderen en adolescenten.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »