logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|548|549|550|...|556

Caleidoscoop: Het TOPOI-model

Het TOPOI-model is een praktisch hulpmiddel om culturele verschillen en misverstanden in de communicatie op te sporen en aan te pakken. Het is een alternatief voor een culturalistische ofwel culturaliserende benadering waarin de etnische en/ of nationale culturele achtergrond van de cliënt centraal staat. Kennis hiervan is een belangrijke voorwaarde voor effectieve counselling van deze doelgroep.
1,95
lees meer

Werk (volledige uitgave, 12 artikelen)

INHOUD THEMA ‘WERK’ (mei 2011) Zorg om arbeid, Markt, keuze en moeite, Gerard Wijers Martijn van der Spek, Tussen zelf en Context,  Christine Beenhakker Pioniers: Wilfred Ruprecht Bion. Siebelien Felix Column Jochem van Slooten, E-coaching, het nieuwe werken? PRAKTIJK Een zoektocht naar passend werk, Ingrid Aelmans Hoe wordt ik een goede counsellor?  Ron van Deth Casus, omgaan met nieuwe arbeidsomstandigheden? Bewustwording door toetsing van aannames, Erik van Hardeveld Systeemgericht werken met gezinnen, Téo Visser & Carey Woortman ACTUEEL 'It takes two to tango", nieuwe kijk op arbeidrelaties, Christine Beenhakker Arbeid, een eigenaardig medicijn, Hans Achterhuis Verder lezen over werk Forum: Counsellors horen niet in het bedrijfsleven thuis. Vooraankondiging VOORWOORD Gezond aan het werk De werkplek is de plaats waar we het grootste gedeelte van onze tijd doorbrengen. Vaak beheerst onze baan ons leven. Wij zijn afhankelijk van de financiële middelen die het werk ons verschaft om te wonen, te eten, ons te kleden en voor ons gezin te zorgen. Werken is gezond. “Van werken is nog nooit iemand doodgegaan” was een gevleugelde uitspraak van mijn vader. Nu is dat misschien wat kort door de bocht, want tegenwoordig weten wij dat je wel degelijk ziek kunt worden van je werk. Mijn vader was gelukkig nooit ziek. Hij nam zijn werk zeer serieus en vond het zijn plicht dit naar beste eer en geweten te doen. Ook al ging hij weleens met minder plezier naar zijn werk, hij verzuimde nooit. Werken is nodig, om geld te verdienen om in je dagelijkse behoeften te kunnen voorzien, maar ook voor een zinvolle dagbesteding. Zingeving, waardering krijgen, je inzetten voor de maatschappij: het zijn waarden die wij doorgaans belangrijk vinden en die je een goed gevoel geven. Vandaar dat het vinden van geluk op je werk essentieel is. Je werk kwijtraken en ongewild werkloos zijn: ineens zit je thuis op de bank met de vraag, wat nu? Het is mij persoonlijk twee keer overkomen. Hoe kan ik nu mijn dag zinvol besteden? Kan ik mijn hypotheek nog wel betalen? Wat heeft dat voor consequenties voor mij, voor mijn gezin? Wat komt er in het gedrang? Kan je dan kijken naar nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe wegen? Of zit je bij de pakken neer? Gezondheidsmanagement is “hot”. Arbo professionals, preventiemedewerkers, HR managers en werkgevers: allemaal hebben ze één doel voor ogen: hoe houd ik mijn werknemers gezond. Immers: gezonde werknemers leveren geld op, in tegenstelling tot zieke werknemers, die de organisatie en de samenleving geld kosten. Je personeel is het kapitaal van het bedrijf, wordt vaak gezegd, de motor waar de organisatie op draait. Maar als het personeel ziek wordt van het werk of de sfeer in het bedrijf, is er echt iets mis. Als het werk je teveel wordt, als het overmatige stress oplevert, zelfs zodanig dat je opgebrand raakt, heeft dat vergaande consequenties voor jou en je sociale omgeving. Bovenstaande situaties zijn voor iedereen herkenbaar. Voor counsellors ligt hier dan ook een belangrijk werkterrein. Mensen met een burnout, die hun grenzen hebben overschreden, kampen met lichamelijke en psychische klachten die niet “zomaar vanzelf” overgaan. Daar is deskundige begeleiding voor nodig. Mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt en op zoek gaan naar een nieuwe invulling in hun arbeidzame leven, zoeken een klankbord en een luisterend oor. Iemand die hen weer op de rit helpt, met hen meedenkt en op zoek gaat naar nieuwe mogelijkheden. Werknemers die getroffen zijn door een levensbedreigende ziekte zoeken wanhopig naar lichtpuntjes en een herkadering van hun leven. Maar ook het voorkómen van uitval door ziekte is een werkgebied, waar counsellors veel kunnen betekenen voor de betreffende werknemers, de organisaties en de samenleving. In dit nummer van Counselling Magazine bekijken wij het thema werk vanuit verschillende invalshoeken. Gerard Wijers belicht in Verkenning de trends van “het nieuwe werken” in relatie tot de arbeidsethiek. Hans Achterhuis, onlangs uitgeroepen tot “Denker van Nederland” en filosoof, geeft zijn visie op de wetenschappelijke betekenis van “arbeiden, werken en handelen”. Ingrid Aelmans vertelt het ervaringsverhaal van een cliënt in de zoektocht naar passend werk. Voor wat mijn eigen ervaringen betreft: het is allemaal op zijn pootjes terecht gekomen. Als hoofdredacteur van uw vakblad en eigenaar van mijn counsellingpraktijk heb ik weer een zinvolle en zeer bevredigende invulling van mijn arbeidzame leven gevonden. Om met de Dalai Lama te spreken: “ik zorg gewoon voor mezelf”. Christine Beenhakker, hoofdredacteur Reageren? redactie@counsellingmagazine.nl
5,95
lees meer

Wetenschap: Arbeid, een eigenaardig medicijn

In 1984 verscheen mijn studie Arbeid,een eigenaardig medicijn. Het boek werd goed ontvangen, haalde de non-fictie bestsellerlijsten en beleefde in korte tijd vier drukken. Daarna was het plotseling afgelopen. In tegenstelling tot andere boeken van mijn hand die langere tijd in druk waren of nog zijn, verdween Arbeid, een eigenaardig medicijn vrij geruisloos uit de aandacht van kopers en lezers.
1,95
lees meer

Verkenning: zorg om arbeid

De opkomst van de kapitalistische markteconomie is gepaard gegaan met zorg om de arbeidende mens in dat systeem. Grootschalig kreeg die zorg vorm in het socialisme. In de schaduw van deze invloedrijke politieke stroming heeft zich ook een kleinschalige en meer op het individu gerichte vorm van zorg om arbeid ontwikkeld: de beroepskeuzevoorlichting en -advisering en later de loopbaanbegeleiding, -counselling en coaching. In dit artikel beschrijf ik de ontwikkeling hiervan.
1,95
lees meer

Vakmanschap: Hoe word ik een goede counsellor?

Hoe ziet een goede opleiding voor counsellors eruit? Om die vraag te beantwoorden is eerst nodig te bepalen over welke kennis en vaardigheden counsellors dienen te beschikken. Op basis van wetenschappelijke ontwikkelingen schetsen we hiervan de contouren en zetten uiteen wat dit voor het opleiden van counsellors betekent.
1,95
lees meer

Uit ‘t veld: Een zoektocht naar passend werk

Op het moment dat ik Marieke (33) ontmoet zit ze volop in de hulpverlening, zodanig zelfs dat ze door de bomen het bos niet meer ziet en daardoor steeds meer stress ervaart. Marieke woont sinds kort alleen en probeert haar draai te vinden in haar huis. Na twee jaar ziektewet is Marieke voorlopig in de WIA belandt, haar belastbaarheid is laag. Dit neemt niet weg dat ze wil onderzoeken wat haar mogelijkheden zijn om weer aan de slag te gaan.
1,95
lees meer

Pioniers: Wilfred Ruprecht Bion

Wilfred Bion was een Britse psychiater en pionier op het terrein van de groepsdynamica. Hij was verbonden aan de Tavistock Clinic, een instelling die zich sinds haar oprichting in 1920 door Dr. Hugh Crichton richt op psychiatrische en psychische ondersteuning van individuen en groepen.
1,95
lees meer

Issue: Een nieuwe kijk op arbeidsrelaties

Arbeidsrelaties zijn vol van conflict, zowel individuele relaties op de werkvloer als de collectieve verhoudingen tussen sociale partners. De kans op conflict neemt almaar toe, omdat arbeidsrelaties voortdurend veranderen. Organisaties reorganiseren, werknemers zijn divers en mondig en er is een wildgroei aan contractvormen ontstaan. Tien procent van de beroepsbevolking is inmiddels zzp’er en werknemers zijn hun vaste baan niet zeker.
1,95
lees meer

Help: Werk

Eveline (43) werkt bij een grote dienstverlenende organisatie, ontstaan door de fusie van drie kleinere bedrijven. Eveline heeft twintig jaar met veel plezier bij haar ‘oude’ bedrijf gewerkt en is met de ontwikkeling van dat bedrijf meegegroeid. In haar beleving was binnen het bedrijf veel mogelijk voor zowel de werknemers alsook de klanten. In de nieuwe veel grotere organisatie heeft zij een gelijksoortige functie gekregen. Qua werkinhoud is er voor haar dus niet veel veranderd, maar zij kan maar moeilijk omgaan met de verplichting om vooraf vastgestelde doelen de halen, de zogenoemde targets. Alles moet sneller, efficiënter en effectiever en er moet strikt volgens opgestelde protocollen worden gewerkt. Er is geen ruimte meer voor het sociale aspect en dat mist zij dan ook erg. Deze geheel andere insteek vraagt veel energie van Eveline en heeft ook regelmatig verzuim tot gevolg. Haar motivatie is sterk verminderd, zij twijfelt aan haar capaciteiten en vraagt zich af of zij bij deze onderneming op deze wijze wil en kan blijven werken.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Congres Positieve Psychologie

Thema: Dynamiek in Relaties

Datum: 29 november 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »