logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|44

  DNM - Gelijke Kansen in het Onderwijs

  INHOUD THEMA "GELIJKE KANSEN IN HET ONDERWIJS" (MAART 2020) MAGAZINE Schoolleiders over keuzes en het Curriculum.nu, Marjolijn Voogel Vernieuwing van het vmbo: meer dan een nieuw jasje, Eva Voncken, Emina van den Berg, Karien Coppens, Djoerd de Graaf, Christoph Meng en José Mulder  Verbetering van de huidige vo-eindexamenpraktijk, Dick van der Wateren Beroepsvorming van leraren in het voortgezet onderwijs, Marc Vermeulen FOCUS OP KANSENGELIJKHEID Introductie op het thema kansenongelijkheid, Jan Maarse, Anneke Westerhuis, Sietske Hendriks en Arie Olthof 1. Gedeelde verantwoordelijkheid voor een gezamenlijke aanpak; Gelijke kansen, Eddie Denessen 2. Het onderwijs is niet beter dan de samenleving, Jan Maarse en Sietske Hendriks Column; Gelijke kansen: een sympathiek idee? Douwe Brouwer  3. Drie uitdagingen om alle leerlingen gelijke kansen te geven, Inge de Wolf, Roel Ariës en Sanne van Wetten 4. Toelatingsbeleid en kansengelijkheid, Guido Walraven, Paco Lucassen, Jeroen Onstenk en Jeroen Peters Column; Kansengelijkheid: een opgave voor het onderwijs? Frits Hoekstra 5. Nieuwkomers in het vo; Noodzaak tot nieuwe vormen van samenwerking, organisatie en aanbod, Maaike Hajer en Paulien Muller 6. Effectief lokaal onderwijskansenbeleid, Frank Studulski Epiloog, Sietske Waslander   Onderwijs2032 dreigde te verzanden en werd opgevolgd door Curriculum.nu, dat ondertussen ook in de grindbak lijkt te zijn gestrand. Het toont maar aan hoe lastig het is om binnen het Nederlandse onderwijsbestel vernieuwing van de grond te krijgen. Succesvolle verandering lijkt dan toch vooral van schoolleiders te moeten komen, die voorwaarden weten te creëren zodat teams stappen kunnen zetten. Zie bijvoorbeeld in het magazinedeel het artikel van Marjolijn Voogel over de rol van schoolleiders bij curriculumontwikkeling en het artikel van Eva Voncken c.s. over de vernieuwing van de beroepsgerichte programma’s in het vmbo. Lastiger wordt het als vernieuwingen een fundamenteel karakter hebben en het bestel betreffen. De recente voorstellen van een coalitie van onderwijsorganisaties onder de noemer Toekomst van ons onderwijs vallen in deze categorie (zie https://toekomstvanonsonderwijs.nl/bestand/). Deze coalitie hoopt dat, via de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen, hun voorstellen in het regeerakkoord van het volgende kabinet zullen belanden. Het uitgangspunt dat als je iets gedaan wilt krijgen, het belangrijk is dat het in het regeerakkoord komt te staan, klopt. Maar of het lukt om via deze route bovenlangs, onderwijsverandering te agenderen, valt nog te bezien. De totstandkoming van verkiezingsprogramma’s en regeerakkoorden kennen immers een eigen dynamiek. Wat qua agendering wel goed werkt, is als de Inspectie van het Onderwijs in de jaarlijkse Staat van het Onderwijs de noodklok luidt rond een specifiek thema. Dit gebeurde bijvoorbeeld enige jaren geleden toen de inspectie liet zien dat er in het onderwijs sprake was van toenemende kansenongelijkheid. Sindsdien figureert het thema op beleidsagenda’s van scholen, schoolbesturen en overheden. Voor ons voldoende aanleiding om er in het focusdeel uitgebreid bij stil te staan. Terzijde: hoe de inspectie er destijds toe kwam om kansenongelijkheid te agenderen, is een vraag die we in het focusdeel niet beantwoorden. Interessant is de vraag wel, als je afgaande op recente berichten, je realiseert dat inspecties minder onafhankelijk zijn dan je zou mogen verwachten. Hoe komt onderwijsverandering tot stand? Cruciaal zijn natuurlijk docenten en leraren en daar zit dan meteen ook een belangrijke bottleneck. Leek het er enige jaren geleden op dat er een soort van lerarenrevolutie gaande was en leraren hun plek in het georganiseerde onderwijsveld opeisten, inmiddels lijkt dat elan te zijn weggeëbd. Een beperkt deel van de docenten en leraren laten zich voor wat betreft hun rol als werknemer vertegenwoordigen door vakbonden, die het onderling overigens lang niet altijd eens zijn. Beroepsmatig zijn docenten en leraren nauwelijks georganiseerd, waardoor in vergelijking met andere professies de beroepsvorming achterblijft. Hierover schreef redactielid Pieter Leenheer het boek De bril van de leraar, wat voor Marc Vermeulen de aanleiding vormde om in het magazinedeel stil te staan bij beroepsvorming van leraren. Hij concludeert: “Willen leraren in Nederland hun plek kunnen pakken, dan zullen ze meer van zich moeten laten horen en een proactieve en constructieve rol in het debat over onderwijs moeten claimen.” De redactie (redactie@denieuwemeso.nl)
  5,95
  lees meer

  “Er zal anders geleefd en geleerd worden”

  De voorstellen van Curriculum.nu vragen om samenhang en afstemming. Zien schoolleiders hierbij een taak voor zichzelf? Anders dan hun Europese collega’s, aldus de Teaching and Learning International Survey van de OESO, zijn Nederlandse schoolleiders vooral bezig met beleid en vergaderen (OESO, 2018). Tegen de achtergrond van het werk van Curriculum.nu maakte Marjolijn Voogel een ronde langs een aantal schoolleiders en experts.
  1,95
  lees meer

  Ontembare problemen

  Veel vraagstukken staan tegenwoordig bekend als ‘wicked problems’ of ontembare problemen. In beleidskringen is het een populaire kreet en in de Tweede Kamer komt het dan ook regelmatig voorbij. Of het nu gaat over klimaatverandering, de aanpak van jeugdwerkloosheid, medicijnresten in water, pleegzorg of het bestrijden van georganiseerde criminaliteit, het wordt allemaal een ontembaar probleem genoemd. De term oefent een zekere aantrekkingskracht uit op politici en beleidsmakers. Het maakt de opgaven waar ze voor staan tot iets van deze tijd, tot iets groots en gewichtigs.
  1,95
  lees meer

  Het vmbo in transitie

  Sinds 2016 vernieuwen vmbo-scholen hun beroepsgerichte programma’s. Dat is niet van het ene op het andere schooljaar gerealiseerd. “Na de Mammoetwet is dit voor ons de grootste verandering ever” – een uitspraak van een docent die door velen wordt gedeeld. Wat maakt deze vernieuwing zo ingrijpend? Dit artikel, gebaseerd op tussenresultaten van het monitor- en evaluatieonderzoek naar de vernieuwing vmbo, geeft een inkijkje.
  1,95
  lees meer

  Hoe zit het met uw… visualiseren

  Toen twintig jaar geleden het nieuwe millennium begon, probeerde ik te visualiseren hoe de school er in 2020 uit zou zien. Het leidde tot School 2020: Lyceum Pygmalion. Ik heb nog een exemplaar in mijn kast staan en las het weer eens door. Ik visualiseerde de school van 2020 als een werkomgeving die een culturele smeltkroes is, waar veel geïndividualiseerd en sociaal geleerd wordt, waar technologie een dominante rol speelt met veel simulaties van reële omgevingen, waar het papieren boek vervangen is door digitaal materiaal, waar medewerkers voor de job kiezen na een andere maatschappelijke carrière, waar veel ruimte is voor creëren op artistiek, muzikaal en technisch terrein, waar alleen formatief getoetst wordt, waar leerlingen veel digitaal corresponderen met leeftijdgenoten uit andere landen, en waar emotionele intelligentie belangrijk is in het curriculum, de leeromgeving is natuurlijk duurzaam en klimaatneutraal. Lijken scholen van nu op mijn visualisering van toen?
  1,95
  lees meer

  Eindexamen anders

  Veel onderwijsgevenden beschouwen de vorm van het huidige eindexamen als iets dat je maar neemt zoals het is, omdat het ‘nu eenmaal’ moet van de inspectie, van de overheid of wie nog meer. Je kunt er echter wel degelijk fundamentele bedenkingen bij maken, zoals Van der Wateren doet.
  1,95
  lees meer

  Een nieuw rondje paniekvoetbal

  Nomen est omen. Net zoals de gelijknamige toren vervaarlijkt overhelt, lijken bij elk Pisa- en onderzoek zowel in Nederland als in Vlaanderen de pijlers van ons onderwijssysteem, wiskunde en begrijpend lezen, langzaam maar gestadig weg te zakken. Bij de bekendmaking van de resultaten van 2018 sloeg bij Nederlandse en Vlaamse onderwijsverantwoordelijken de periodieke paniek weer toe: een nieuwe daling van het niveau voor wiskunde, en vooral voor begrijpend lezen. Op dergelijke momenten wordt steevast verwezen naar andere landen die het wel goed doen.
  1,95
  lees meer

  Beroepsvorming van leraren in het voortgezet

  Iedereen kent leraren, heeft beelden over leraren, heeft les gehad van leraren. Toch raar dat het die groep - die zo zichtbaar is - maar niet lukt om zichzelf daadwerkelijk te organiseren. Naar aanleiding van de publicatie De bril van de leraar van Pieter Leenheer, gaat Marc Vermeulen op zoek naar oorzaken voor de gebrekkige beroepsvorming van leraren in het voortgezet onderwijs.
  1,95
  lees meer

  Boeken

  Gelezen: • Bransen, J. (2019). Gevormd of vervormd? Pleidooi voor ander onderwijs. • Buckingham, M. & A. Goodall (2019). Negen leugens van de werkvloer.
  Gratis
  lees meer

  Kansenongelijkheid

  Picture this: Nederland 2020, een willekeurige stad: modieus geklede kinderen worden in Tesla’s en bakfietsen door hun ouders naar de basisschool gebracht. ’s Middags als de school uitgaat, worden ze opgehaald om te gaan sporten of naar huiswerkbegeleiding te gaan, een deel van hen gaat naar de naschoolse opvang. Veel kinderen op deze school hebben ouders die een zo hoog mogelijk vo-advies heel belangrijk vinden – naast andere zaken natuurlijk!, ouders die weten hoe belangrijk het is om cognitieve vaardigheden van hun kinderen te stimuleren en daarom bijvoorbeeld met Sinterklaas een kinderboek in de schoen leggen, ouders ook die leerkrachten aanspreken op de cognitieve ontwikkeling van hun oogappeltjes. Soms is dat lastig voor leerkrachten, maar over het algemeen is het wel prettig werken met kinderen die met hoge verwachtingen, een zelfbewuste houding en al behoorlijk vaardig naar school komen.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: 4 juni 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »