logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|51

  Onderwijs & Onderzoek (volledige uitgave)

  In zijn tweede column voor DNM pleit Willem de Vos onder andere voor meer ruimte in het onderwijs voor onderzoek en onderzoeksvaardigheden: Hoe mooi zou het zijn als onderzoeksvaardigheden gewoon onderdeel zouden uitmaken van het curriculum, vanaf de brugklas. Zeker op een school die zich Academische Opleidings School mag noemen. Met een onderzoeksagenda, onderzoekende docenten en een onderzoekscoördinator. Zodat leerlingen al vroeg wetenschap op waarde weten te schatten. Er niet intuinen als iemand beweert dat iets wetenschappelijk is bewezen en evenmin als iemand volhoudt dat wetenschap ook maar een mening zou zijn. Een kernachtig statement over de betekenis van onderzoek voor de onderwijspraktijk, het thema van deze DNM. In zes bijdragen worden zes uiteenlopende perspectieven en initiatieven belicht over onderwijs en onderzoek. Vier leden van ons redactieteam leiden het thema kort en lichten de verschillende bijdragen toe. Duidelijk wordt dat de verbinding tussen onderwijs en onderzoek steeds hechter wordt en vooral meer praktijkgericht. Een mooi voorbeeld hiervan is ook de bespreking van Beter onderwijs door praktijkonderzoek van Van Wessum en Pruis: een praktische gids om met plezier onderzoek op te zetten in de eigen school, zoals de ondertitel luidt. Na het themadeel vindt drie artikelen, die elk een actueel onderwerp uitwerken. Mentink, Coppoolse en Bakker beschrijven de rol van de schoolleider bij gespreid leiderschap in de school, een mooi vervolg op ons thema in de vorige DNM. Boerefijn gaat nader in op het geluk van jongeren, een onderwerp dat juist in deze tijd bijzondere aandacht verdient. In gesprek met Ineke Bosman verkent Carla Desain in haar artikel de hoogbegaafdheid bij meisjes en bij leerlingen met een niet-westerse achtergrond. Te vaak nog worden vooral witte jongens gesignaleerd als hoogbegaafd. Tot slot vraag ik graag bijzondere aandacht voor onze vaste rubrieken. In Bestuur Beleid Beschouwing gaat Sietske Waslander dieper op het Nationaal Programma Onderwijs en signaleert nodige problemen, maar draagt ook twee routes om oplossingen te vinden voor deze problemen. In de rubriek Onderwijs over de grenzen schrijft Rudie Schollaert over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit Erasmus+. De Engelsen kiezen voor een Global Britain. Hieraan liggen, volgens Schollaert, twee factoren ten grondslag. De tweede factor is “om het eens even heel oneerbiedig te stellen het Brits chauvinisme. In de cultroman Lord of the Flies van William Golding zegt Jack “After all, we’re not savages. We’re English. And the English are best at everything.” Ja, dan heb je Europa niet meer nodig. In onze rubriek Boeken schrijft Marc Vermeulen een mooie recensie over 100 jaar beroepsonderwijs in Nederland van Ruud Klarus. In één van de komende nummers hopen we aandacht te besteden aan het mbo, dat dit jaar het 25-jarig jubileum viert. Wij wensen iedereen weer veel leesplezier en inspiratie. De redactie   INHOUD   THEMA   Redactioneel  Onderwijs en onderzoek - nieuwe samenwerkingsvormen; Inleiding op het themakatern, Jeroen Onstenk, Pieter Leenheer, Margriet van der Sluis en Anneke Westerhuis Benutten van kennis uit onderzoek door leraren, Patrick van Schaik en Pepijn Paalvast  Beter gebruik van onderwijsonderzoek: de rol van onderzoekers, Jelle Kaldewaij De betekenis van onderzoek voor de praktijk in drie voorbeelden, Margriet van der Sluis Schoolleider cruciaal; Samen werken aan onderzoek: wat werkt? Ditte Lokhorst, Claudy Oomen en Willemijn Schot Onderzoek, hoe beoordeel je dat als onderwijsprofessional? Niek van den Berg Er is een goed gesprek over onderwijs en onderzoek nodig; Over het verschralende effect van effectiviteitsonderzoek, Renske Valk en Rob Martens EN VERDER   Gespreid leiderschap en de beliefs van de schoolleider, Robert Mentink, Remco Coppoolse en Cok Bakker Wat kan de school betekenen voor het geluk van jongeren? Jacqueline Boerefijn Het heersende beeld van hoogbegaafdheid is eenzijdig, Carla Desain Rubrieken Strip  Column – Willem de Vos Bestuur Beleid Beschouwing  Onderwijs over de grenzen  Column – Daniel Bonder Boeken

  5,95
  lees meer

  Nieuwe samenwerkingsvormen

  Dit is niet de eerste keer dat De Nieuwe Meso een themadeel wijdt aan de relatie tussen onderzoek en de onderwijspraktijk. In juni 2014 lag de focus op praktijkgericht onderzoek en vijf jaar later, in december 2019 op de relatie tussen het onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk. Moeten we het er nu, nog geen twee jaar later, alweer over hebben? De kloof tussen onderwijsonderzoek en de praktijk lijkt zo’n thema waar we weliswaar niet over uitgepraat raken, maar waar feitelijk niet veel gebeurt. Dat wil zeggen, niet in de zin dat spectaculaire ingrepen de kloof steeds kleiner maken. Maar er zijn inmiddels wel veel initiatieven die voor betere verbindingen kunnen zorgen. Wat leveren die op?
  1,95
  lees meer

  Benutten van kennis uit onderzoek door leraren

  Kennisbenutting uit onderzoek door leraren blijkt een weerbarstige materie. Meer samenwerking tussen leraren en onderzoekers kan deze kennisbenutting bevorderen. Het blijkt dat research-informed of research-based professionele leergemeenschappen, waarin leraren nieuwe kennis en inzichten construeren voor de eigen praktijk, voor een verdieping in het leren van deelnemers kan zorgen. Maar dat gaat niet vanzelf. Samenwerking met of begeleiding van onderzoekers van een hogeschool of universiteit zijn belangrijke condities voor het benutten van deze kennis.
  1,95
  lees meer

  Rol van onderzoekers

  In het begin van deze eeuw werd nog gesproken van een ‘kloof’ tussen onderwijsonderzoek en de praktijk (overzichtspublicatie: Broekkamp & Van Hout-Wolters, 2005). Kort door de bocht geformuleerd houdt dit in dat onderzoekers de praktijk niet weten te interesseren, leraren raadplegen liever collega’s of gebruiken eenvoudigweg de voorgeschreven methode in plaats van in onderzoek te duiken. Inmiddels is die kloof al wel enigszins geslecht. Zo hebben veel mensen uit de onderwijspraktijk de Kennisrotonde (www.kennisrotonde.nl) ontdekt en via deze rotonde hun vraag kunnen neerleggen bij onderzoekers, of hebben ze in de database van reeds gegeven antwoorden het antwoord op hun vraag gevonden. En meer dan 17.000 leraren hebben zich in het eerste jaar aangemeld voor de proef van het ‘gratis’ raadplegen van wetenschappelijke tijdschriften via www.voordeleraar.nl, een opvallend groot aantal.
  1,95
  lees meer

  “Ik heb geleerd hoe waardevol het is om met literatuur keuzes te onderbouwen”

  In november 2020 ontmoetten de redactieleden Tanja de Ruijter, Jitske Brinkman en Margriet van der Sluis van De Nieuwe Meso drie lezers die op heel verschillende plekken in het onderwijs werken. Maike Warrink is directeur van een vakschool, Leen Ruijgrok is onderwijsadviseur en Marianne Mink directeur van een basisschool. De gemene deler is dat zij alle drie in 2020 de Master of management in education (MME) bij TIAS hebben afgerond. We spraken met hen over de koers van DNM. De opbrengsten van het gesprek namen we mee in de vernieuwingsslag die we maken met het blad.
  1,95
  lees meer

  Schoolleider cruciaal

  Sinds een aantal jaren zijn op verschillende plekken in het land werkplaatsen voor onderwijsonderzoek ingericht. In de werkplaatsen doen scholen en onderzoekers gezamenlijk onderzoek naar de onderwijspraktijk van de deelnemende scholen. Uit evaluatieonderzoek blijkt onder meer dat de rol van de schoolleider bepalend kan zijn voor het succes van een werkplaats. Op basis van interviews met 21 schoolleiders brengen de onderzoekers Ditte Lockhorst, Claudy Oomen en Willemijn Schot in dit artikel in beeld hoe schoolleiders hun rol zien.
  1,95
  lees meer

  Hoe beoordeel je dat als onderwijsprofessional?

  Onderzoek is in toenemende mate in beeld als een belangrijke manier en bron om keuzes in je werk als docent, schoolleider of beleidsmedewerker te onderbouwen. Je wilt bijvoorbeeld afstandsonderwijs, lesroosters of aandacht voor reflectievaardigheden optimaliseren. Gesprekken met leerlingen, collega’s, ouders en andere belanghebbenden leveren vaak praktijkkennis op die je kan helpen om meer zicht te krijgen op dat soort vraagstukken. Je zou ook inzichten van die belanghebbenden systematisch bij elkaar kunnen brengen (praktijkonderzoek doen) en/of toetsen aan beschikbare onderzoeksliteratuur van anderen (onderzoekskennis van ‘buiten’).
  1,95
  lees meer

  Er is een goed gesprek over onderwijs en onderzoek nodig

  In de afgelopen decennia zijn onderwijsonderzoek, onderwijspraktijk, onderwijsbeleid en onderwijsbestuur met elkaar vervlochten geraakt. Beleidsmakers, bestuurders en managers blijken zeer gevoelig voor de verleiding van de evidence die onderzoek oplevert. Door die systemische vervlechting, aldus Renske Valk en Rob Martens, raken zinvolle kwalitatieve onderzoeksmethodieken in de verdrukking.
  1,95
  lees meer

  Bekentenissen

  Twee wetenschappers raken verzeild in een debat. ‘Als jij denkt dat je geniaal bent, geef dan eens antwoord op de volgende vraag’ zegt de een sarcastisch: ‘Waarom valt een snee brood altijd met de besmeerde kant op de grond?’
  Gratis
  lees meer

  Gespreid leiderschap en de beliefs van de schoolleider

  In dit artikel staat de rol van de schoolleider bij het al dan niet spreiden van leiderschap in de school centraal. Bij het geven van ruimte aan leraren nemen veel schoolleiders als het spannend wordt, al snel weer het heft in handen en vallen daarmee terug in het traditionele leiderschapsparadigma van verticale sturing en de leider als ‘held op de sokkel’. In een aantal gevallen, aldus Robert Mentink en zijn twee collega’s, heeft die terugval te maken met onbewuste, diepgewortelde overtuigingen oftewel ‘beliefs’ van de schoolleider. Ze laten dat zien aan de hand van een tweetal casussen en sluiten het artikel af met een handreiking voor het onderzoeken van de eigen beliefs.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper