logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|33

  Digitaal abonnement: De Nieuwe Meso (4 uitgaven)

  De Nieuwe Meso, vakblad voor schoolleiders en -bestuurders wil van betekenis zijn voor leidinggevenden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs; teamleiders tot en met bestuursvoorzitters die graag lezen over onderwerpen waarmee zij in hun dagelijkse werk mee te maken hebben. Doelstelling DNM legt verbindingen tussen theorie en praktijk, idee en uitvoering, het macro-, het meso- en het microniveau, buiten en binnen, wat er is en wat er zou kunnen of moeten zijn. Ook in het met elkaar verbinden van lezers tot een community wil DNM een faciliterende rol spelen, want DNM is ook een interactief vakblad. Kenmerken DNM sluit aan bij hun actualiteit. Niet door vluchtig mee te gaan in de hectiek en de hypes van alledag, maar juist door de tijd te nemen voor actuele en relevante onderwerpen, die gedegen en uit meerdere perspectieven te behandelen en soms van een relativerende knipoog te voorzien. De DNM-redactie bestaat uit mensen die door hun beroepsmatige werkzaamheden goed zijn ingevoerd in alle aspecten van het onderwijs (praktijk, bestuur en management, beleid en onderzoek). Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit van de lezers, organiseert DNM tweemaal per jaar een visiebijeenkomst met vertegenwoordigers uit het veld. Tijdens deze bijeenkomsten worden de actuele thema’s voor nu en straks geïnventariseerd. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 6 maart 2017 - Samenwerking in de regio - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 juni 2017 - Onderwijsbeleid in internationaal perspectief - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 25 september 2017 - Strategisch HRM - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 11 december 2017 - Onderwijsleiderschap van de toekomst - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 maart 2018 - Governance 4 juni 2018 - Academische Opleidingsschool 24 september 2018 - Advies 10 december 2018 - Professionaliteit van leraren Neem een digitaal abonnement op De Nieuwe Meso en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22,00
  lees meer

  Onderwijsleiderschap van de toekomst (volledige uitgave, 17 artikelen)

  INHOUD ‘ONDERWIJSLEIDERSCHAP VAN DE TOEKOMST’ (december 2017) Bildung, binding en rendement, Joke Hermes en Michiel Zonneveld Sturing in complexe onderwijssystemen, Henno Theisens, Edith Hooge en Sietske Waslander Zelfevaluatie door scholen, Dick van der Wateren Onderwijskwaliteit versterken met audits, José Hermanussen en Patricia Brouwer Bestuur Beleid Beschouwing Hoe zit het met uw Onderzoek Buitenland Boeken Focus op... Introductie: veranderend leiderschap in het onderwijs? Klaas Pit en Arie Olthof Ontwerpprincipes voor gespreide leiderschapspraktijken in de school, Stefan van Langevelde en Frank Hulsbos Reiken naar de maan. Over de toekomst van onderwijsleiderschap, Wim Galjee en Ingrid Verheggen Leidinggeven aan innovatie: een praktijkbeschrijving, Wim Galjee en Ingrid Verheggen Schoolleider, kom tevoorschijn! Over de toekomst van het onderwijs en leiderschap, Femmy Wolthuis Onderwijskundig leiderschap. De continue bijdrage aan schoolontwikkeling, Schelte Beltman Redactioneel Enigszins verstopt in het focusdeel over het onderwijsleiderschap van de toekomst, wijzen twee jonge schoolleiders in het portret van hen op de rol van hitteschild die schoolleiders noodgedwongen moeten vervullen: “Voor uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken wordt er naar het onderwijs gekeken en zijn er bijvoorbeeld subsidies beschikbaar. Als je als school daarin maar meegaat, leidt dat tot een enorme werkdruk. Je zult als school kleur moeten bekennen. Niet meewaaien met alle trends, want dan word je gek. Welke feesten vieren we allemaal? Doen we ook het Offer- en het lichtjesfeest? Bij welke projecten die langskomen, haken we aan? Als schoolleider moet je zorgen voor een heldere schoolkoers, op basis waarvan je keuzes kunt maken: wat laat je wel in de school toe en wat niet?” Eerder in het magazinedeel laten Theisens, Hooge en Waslander overtuigend zien hoe de overheid door haar wijze van sturing zelf bijdraagt aan werkdruk in het onderwijs. De onderzoekers doen ook een drietal suggesties om de sturingsoverload te verminderen: terughoudendheid in sturing, versterking van het bestuur en meer routine op het schakelpunt tussen ministerie en instellingen vermindert de belasting en geeft ruimte voor beter onderwijs. Of de nieuwe bewindslieden terughoudend zullen zijn in hun sturing, zullen we moeten afwachten. De enorme opsomming aan beleidsvoornemens in de onderwijsparagraaf van het regeerakkoord, stemt tot pessimisme op dit punt. Wat ook niet echt helpt, zijn de over elkaar heen buitelende lerarenorganisaties, die zich een voor een willen profileren als de echte vertegenwoordiger van de belangen van leraren. Het leidt vooralsnog vooral tot ruis en gedoe, en tot weinig focus. Wat wel zou kunnen helpen in het verlagen van de druk van buiten, is als docenten en schoolleiders hun verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit en kwaliteitsontwikkeling op een actieve en transparante manier ter hand nemen, zodat de buitenwacht ervan overtuigd kan raken dat de het onderwijs en de constante zorg voor de kwaliteit ervan, bij docenten en schoolleiders in goede handen is. Zowel in het primair en voortgezet onderwijs worden er op dit vlak veelbelovende initiatieven ontplooid – zie het artikel van Dick van der Wateren over zelfevaluatie door scholen, terwijl in het middelbaar beroepsonderwijs wordt ingezet op de ontwikkeling van ontwikkelingsgerichte audits – zie het artikel van Hermanussen en Brouwer.
  5,95
  lees meer

  Bildung, binding en rendement

  Het onderwijsdebat voor en na de verkiezingen leek zich toe te spitsen op meer salaris voor leraren, maar het gaat om veel meer dan dat. Het gaat volgens Hermes en Zonneveld om het vinden van een balans tussen de drie grote verhalen over het onderwijs: Bildung, binding en rendement. Op basis van eerdere vertooganalyses voor het ministerie van OCW lijkt het hen geen slecht idee een deel van het beleid van Rutte II mee te nemen naar Rutte III en om meer geld beschikbaar te maken om de werkdruk van docenten te verlichten zodat zij de drievoudige opdracht van het onderwijs kunnen verwezenlijken.
  1,95
  lees meer

  Autonome netwerken van scholen als bestuurlijk dilemma voor de overheid

  Scholen werken steeds vaker met andere scholen samen in een netwerk. Deze netwerken ontstaan of worden op eigen initiatief opgericht door scholen, en functioneren op basis van gelijkwaardigheid, onderling vertrouwen en wederkerigheid. Het zijn voorbeelden van horizontale organisatievormen. In de bestuurskundige literatuur worden dit ‘autonome netwerken’ genoemd. In Nederland zijn al geruime tijd diverse autonome scholennetwerken. Zij spelen een belangrijke rol bij verbetering en vernieuwing van onderwijs: zo lijken de belangrijkste onderwijsinnovaties in het voortgezet onderwijs de afgelopen jaren te zijn voortgekomen uit autonome netwerken van scholen (zie bijvoorbeeld: De Vijlder, Bakker & Van den Blink, 2014).
  1,95
  lees meer

  Help! Sturingsoverload

  Tijdens de acties van leraren in het primair onderwijs, staan twee eisen centraal: salarisverhoging en werkdrukvermindering. De eerste eis is weliswaar kostbaar, maar relatief eenvoudig uit te voeren. De tweede eis is complex en roept belangrijke onderzoeksvragen op: Waar bestaat die werkdruk uit? Waar komt die werkdruk vandaan? Zou werkdruk ook te maken kunnen hebben met de wijze waarop sturing in het onderwijssysteem plaatsvindt? Theisens, Hooge en Waslander presenteren de resultaten van hun onderzoek daarnaar.
  1,95
  lees meer

  Delegeren

  De kans is groot dat u een keer hebt kunnen genieten van de jongens van More Balls Than Most. De kunst van het loslaten (van de bal) is een sterke metafoor voor het overdragen van een vaardigheid aan een ander. Jongleren met drie ballen is niet zo moeilijk. Als je met de rechterhand (waarin je twee ballen vasthoudt) één bal gecontroleerd omhoog gooit, zodanig dat die bal, als hij naar beneden valt, precies in je linkerhand terecht komt, dan gaat het goed. Ten minste, als je met links heel snel hetzelfde doet: de bal zo opgooien dat hij in de neerwaartse gang precies in de rechterhand valt. Waar je net op tijd de derde bal hebt opgegooid, precies naar de goede hoogte en een beetje in de richting van de linkerhand. De kunst van het loslaten, op het goede moment, met de goede snelheid, in de goede richting.
  Gratis
  lees meer

  Zelfevaluatie door scholen

  In het pilotproject Scholen Zelfevaluatie ontwikkelen een twaalftal po- en vo-scholen, samen met onderwijsinspecteurs en deskundigen van SLO en Cito, een vorm van permanente evaluatie van het onderwijs. Leraren hebben daarbij de regie.
  1,95
  lees meer

  Onderzoek Onderwijsleiderschap van de toekomst

  In deze rubriek: - Schoolleiders profiteren van scholing: voor hun eigen ontwikkeling en voor die van de school - Wat vraagt het begeleiden van samenwerkend leren van leraren? - Hoe staat Nederland er internationaal voor? - Hoe kun je het werkplekleren in het beroepsonderwijs verbeteren? - Educatieve dienstverlening onder de loep
  Gratis
  lees meer

  Nieuwjaarsritueel

  Nederlanders gaan tegenwoordig graag naar België. Daar is het niet alleen gezellig, maar zelfs plezant. Je zou er zowaar goesting gaan krijgen om content te zijn. Nu liggen de geliefkoosde pleisterplekken, Antwerpen en Gent, niet alleen in België, maar vooral in Vlaanderen. Dat heeft heel wat meer consequenties dan men zich in Nederland voorstelt.
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach

  Thema: Moed

  Datum: 31 mei 2018
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »