logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|39

  Digitaal abonnement: De Nieuwe Meso (4 uitgaven)

  De Nieuwe Meso, vakblad voor schoolleiders en -bestuurders wil van betekenis zijn voor leidinggevenden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs; teamleiders tot en met bestuursvoorzitters die graag lezen over onderwerpen waarmee zij in hun dagelijkse werk mee te maken hebben. Doelstelling DNM legt verbindingen tussen theorie en praktijk, idee en uitvoering, het macro-, het meso- en het microniveau, buiten en binnen, wat er is en wat er zou kunnen of moeten zijn. Ook in het met elkaar verbinden van lezers tot een community wil DNM een faciliterende rol spelen, want DNM is ook een interactief vakblad. Kenmerken DNM sluit aan bij hun actualiteit. Niet door vluchtig mee te gaan in de hectiek en de hypes van alledag, maar juist door de tijd te nemen voor actuele en relevante onderwerpen, die gedegen en uit meerdere perspectieven te behandelen en soms van een relativerende knipoog te voorzien. De DNM-redactie bestaat uit mensen die door hun beroepsmatige werkzaamheden goed zijn ingevoerd in alle aspecten van het onderwijs (praktijk, bestuur en management, beleid en onderzoek). Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit van de lezers, organiseert DNM tweemaal per jaar een visiebijeenkomst met vertegenwoordigers uit het veld. Tijdens deze bijeenkomsten worden de actuele thema’s voor nu en straks geïnventariseerd. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 6 maart 2017 - Samenwerking in de regio - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 juni 2017 - Onderwijsbeleid in internationaal perspectief - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 25 september 2017 - Strategisch HRM - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 11 december 2017 - Onderwijsleiderschap van de toekomst - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 maart 2018 - Governance - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 4 juni 2018 - Academische Opleidingsschool - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 24 september 2018 - Advies - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 10 december 2018 - Professionaliteit van leraren 5 maart 2019 - 4 juni 2019 - 24 september 2019 - 10 december 2019 -  Neem een digitaal abonnement op De Nieuwe Meso en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22,00
  lees meer

  Advies in het onderwijs (volledige uitgave, 12 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘ADVIES IN HET ONDERWIJS’ (september 2018) Gespreid leiderschap vraagt moed en zelfvertrouwen van schoolleiders, Arnoud Evers, Isabelle Diepstraten, Karel Krijs en Jan Fasen Van conflicten kun je leren, Loes Lauteslager Om te pieken moet je doorgroeien, Hans van Dijck Bestuur Beleid Beschouwing Hoe zit het met uw... Boeken Buitenland Focus op... Introductie Onderwijs en advies, Klaas Pit, Pieter Leenheer, Gerritjan van Luin en Anneke Westerhuis Beknopte geschiedenis van nascholing en onderwijsadvisering, Pieter Leenheer, Gerritjan van Luin Column: de adviseur als buitenboordmotor, Carlo Hover Goed opdrachtgeverschap, goed adviseurschap 3.1 Introductie 3.2 Het perspectief van de adviseur, Gerritjan van Luin, Pieter Leenheer en Klaas Pit 3.3 Het perspectief van de bestuurder & schoolleider, Klaas Pit en Anneke Westerhuis De praktijk van adviseren De imperfecte adviseur, Klaas Pit De zoektocht naar een betere samenwerking tussen jong en oud, Pieter Duits, Jane Fain, Tammy Lie en Yoeri Sijl De adviesmarkt in beweging, Klaas Pit Nabeschouwing – Het einde van de goeroe, Pieter Leenheer, Klaas Pit, Gerritjan van Luin en Anneke Westerhuis Redactioneel “Je gaat pas zien als je het doorhebt”. Die uitspraak van Cruijff vormde de titel van het boek van Pieter Winsemius over de wijsheden van Cruijff en de lessen daaruit over leiderschap. Het had ook het motto kunnen zijn van het Focusdeel van dit nummer van De Nieuwe Meso, dat gaat over organisatieadvies in het onderwijs. Want waar begin je aan, als je zo’n breed terrein in beeld wilt brengen? Aan de kant van opdrachtgevers gaat het niet alleen om advies over typische organisatievraagstukken op het niveau van besturen en scholen, maar ook over adviesvragen die betrekking hebben op het primaire proces. En aan de kant van de opdrachtnemers zie je door de bomen het bos al helemaal niet meer. Ja, enkele oude bomen uit de verzorgingsstructuur van weleer zijn omgevallen, maar tegelijkertijd ontstond er ruimte aan een veelvoud aan nieuwe bureaus. Het aanleggen van een vademecum van adviesbureaus die actief zijn in het onderwijs lijkt een onbegonnen klus. Omdat het krijgen van een totaalbeeld lastig, zo niet onmogelijk is, heeft de kernredactie gekozen voor een kwalitatieve benadering, door vooral het oor te luister te leggen bij opdrachtnemers - adviseurs - en opdrachtgevers - bestuurders en schoolleiders. Op basis van de analyses van die gesprekken die de kern vormen van dit Focusdeel, is de kernredactie erin geslaagd de ontwikkelingen te duiden. Niet dat dat leidt tot keiharde conclusies, maar als he het Focusdeel doorleest, ontstaat er wel een beeld dat herkenbaar is. Inderdaad: “je gaat het pas zien als je het doorhebt”, het Focusdeel helpt je als je zicht wil krijgen op de ontwikkelingen binnen het organisatieadvies in het onderwijs, zowel aan de kant van de opdrachtgevers als aan de kant van de opdrachtnemers. Er blijken constanten te zijn, maar er zijn ook wel degelijk - meer of minder emergente - veranderingen. Dat er dingen zijn, die niet veranderen, valt ook af te lezen aan de artikelen in het Magazinedeel. Onderwerpen als conflicthantering in het onderwijs bijvoorbeeld (artikel van Lauteslager) of over de doorgaande groei van docenten (artikel van Van Dijck) zijn bepaald niet nieuw, maar omdat het constante onderwerpen zijn, kan het helemaal geen kwaad er weer eens aandacht aan te besteden. Gespreid leiderschap is nog een relatief nieuw onderwerp (artikel van Evers c.s.). Met name bestuurders en schoolleiders lopen er warm voor, maar tegelijkertijd lijken ze de ontwikkeling ervan zelf in de weg te staan. Maar toch, stel dat de ontwikkeling van gespreid leiderschap doorzet, wat zou dat kunnen betekenen voor organisatieadvies in het onderwijs…
  5,95
  lees meer

  Passend onderwijs als ‘kruipend concept’

  De betekenis van woorden verandert met de tijd. Zo was ‘nostalgie’ in de zeventiende eeuw een neurologische aandoening. Symptomen: dwangmatig denken aan huis, niet meer eten, slapeloosheid. Risicogroep: Zwitserse militairen ver van huis. Oorzaak: koebellen die oren en hersenen aantasten. Dat een woord een andere betekenis krijgt is niet bijzonder. Wel zijn er bijzondere gevallen. Van sommige psychologische termen – zoals trauma en depressie – is bekend dat ze zowel in verticale als horizontale richting uitdijen. Dat heet concept creep: steeds meer betekenissen kruipen het concept binnen. Een woord dijt verticaal uit als het eerst alleen refereert aan de zwaarste gevallen, maar later ook verwijst naar lichte gevallen. Horizontaal uitdijen betekent dat ook andere dingen onder het woord gaan vallen. ‘Passend onderwijs’ is een exemplarisch geval van een kruipend concept.
  1,95
  lees meer

  Van conflicten kun je leren

  Conflicten tussen mensen zijn onvermijdelijk, dus het is zaak er goed mee om te gaan. Uiteenlopende conflicten zijn vaak terug te voeren op dezelfde ontstaansredenen. In dit artikel wordt een andere manier van kijken naar conflicten geschetst, die mogelijk aanknopingspunten biedt voor betere conflicthantering.
  1,95
  lees meer

  Reflectievermogen

  Ik weet niet hoe het u verging toen u hoorde van het Maastrichtse examen-echec. Mijn eerste gedachte was: de schoolleiding en het grootste deel van de docenten moeten ervan op de hoogte zijn geweest dat het hele schoolexamen een farce was. Vervolgens vroeg ik me af hoe het reflectievermogen werkt op zo’n school. Wat gaat er om in het hoofd van een schoolleiding die gezamenlijk constateert dat een wezenlijk onderdeel van het onderwijs niet serieus genomen wordt? Ja, je bent zelf onderdeel van die cultuur. Sterker nog, als de schoolleiding de principes hooggehouden had, dan was dit nooit gebeurd.
  Gratis
  lees meer

  Boeken thema Advies in het onderwijs

  In deze rubriek: - Van oude en nieuwe ongelijkheid - Waarom sommige loopbanen succesvol zijn en andere niet - Praatboek en persoonlijk werkboek
  Gratis
  lees meer

  Om te pieken moet je doorgroeien

  ‘Je leert het vanzelf als je iets veel doet’ is een aanname die eigenlijk nooit bewezen is. Zet iemand op een pianokruk achter een Steinway en er zal wel vooruitgang waarneembaar zijn, maar de kans is groot dat het na verloop van tijd niet meer beter wordt. Veel docenten bereiken hun piek al na vijf of tien jaar, daarna taant het enthousiasme en loopt een docent het risico dat de interactie met de klassen minder sprankelend wordt dan daarvoor. Hoe kun je dat enthousiasme vasthouden, en doorgroeien naar een hoger niveau? En hoe kan een schoolleider daarbij helpen?
  1,95
  lees meer

  Het perfide Albion?

  Ik heb over de jaren heen behoorlijk wat respect opgedaan voor Britse onderwijsmensen. Ze fungeren nu al op zijn minst drie decennia lang als radertjes in een extreme meten-is-wetencultuur, en toch geven velen onder hen naar mijn ervaring blijk van een bewonderenswaarige professionaliteit. Dit in tegenstelling tot de zo gevreesde deprofessionalisering waarvoor ik onderwijsdeskundigen alom hoor waarschuwen. Ook word ik steeds opnieuw getroffen door het hoog ethisch normbesef van mijn Britse collega’s. Naar mijn aanvoelen bezondigen ze zich in dit opzicht zelfs geregeld aan politiek correct denken. Wij Belgen, semizuiderlingen als we zijn, gaan met ethische kwesties wat soepeler om. We stellen ons een stuk pragmatischer op. Je moet je vooral niet aanstellen. Doe maar gewoon.
  Gratis
  lees meer

  Gespreid leiderschap vraagt moed en zelfvertrouwen van schoolleiders

  Een belangrijk element van gespreid leiderschap is dat docenten een tijdelijk leidende rol op zich nemen. Daarbij past een terughoudende en faciliterende rol van de schoolleider. Gespreid leiderschap is er niet zomaar. Hoe hebben de opvattingen van de schoolleider over zijn of haar eigen rol en het leiderschap van anderen invloed op het ontstaan van gespreid leiderschap in de school?
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Congres Positieve Psychologie

  Thema: Positief Leiderschap

  Datum: 30 november 2018
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »