logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|40

  Digitaal abonnement: De Nieuwe Meso (4 uitgaven)

  De Nieuwe Meso, vakblad voor schoolleiders en -bestuurders wil van betekenis zijn voor leidinggevenden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs; teamleiders tot en met bestuursvoorzitters die graag lezen over onderwerpen waarmee zij in hun dagelijkse werk mee te maken hebben. Doelstelling DNM legt verbindingen tussen theorie en praktijk, idee en uitvoering, het macro-, het meso- en het microniveau, buiten en binnen, wat er is en wat er zou kunnen of moeten zijn. Ook in het met elkaar verbinden van lezers tot een community wil DNM een faciliterende rol spelen, want DNM is ook een interactief vakblad. Kenmerken DNM sluit aan bij hun actualiteit. Niet door vluchtig mee te gaan in de hectiek en de hypes van alledag, maar juist door de tijd te nemen voor actuele en relevante onderwerpen, die gedegen en uit meerdere perspectieven te behandelen en soms van een relativerende knipoog te voorzien. De DNM-redactie bestaat uit mensen die door hun beroepsmatige werkzaamheden goed zijn ingevoerd in alle aspecten van het onderwijs (praktijk, bestuur en management, beleid en onderzoek). Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit van de lezers, organiseert DNM tweemaal per jaar een visiebijeenkomst met vertegenwoordigers uit het veld. Tijdens deze bijeenkomsten worden de actuele thema’s voor nu en straks geïnventariseerd. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 6 maart 2017 - Samenwerking in de regio - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 juni 2017 - Onderwijsbeleid in internationaal perspectief - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 25 september 2017 - Strategisch HRM - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 11 december 2017 - Onderwijsleiderschap van de toekomst - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 maart 2018 - Governance - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 4 juni 2018 - Academische Opleidingsschool - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 24 september 2018 - Advies - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 10 december 2018 - De leraar en zijn beroep - Deze uitgave is al verschenen, download hier!  5 maart 2019 - Internationaal 4 juni 2019 - Professionele cultuur 24 september 2019 - Actuele ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs 10 december 2019 - "What do we think we know?" Opbrengsten onderwijsonderzoek Neem een digitaal abonnement op De Nieuwe Meso en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22,00
  lees meer

  De leraar en zijn beroep (volledige uitgave, 12 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘DE LERAAR EN ZIJN BEROEP (december 2018) Een andere kijk op de governance van passend onderwijs, Miriam van der Vaart en Sietske Hendriks Responsief leiderschap voor teamleiders, Freerk Wortelboer en Tom van Oeffelt Samen bouwen aan positief onderwijs, Saskia Tjepkema, Eefje Teewissen en Annechien van Buurt Praktijkgericht onderzoek in 2023, Lex Sanou en Peter Lorist Bestuur Beleid Beschouwing Hoe zit het met uw... Boeken Focus op... Introductie - De leraar en zijn beroep, Renée van Schoonhoven, Pieter Leenheer en Gerritjan van Luin 1. Leraar en overheidsbeleid 1.1 Hoe krijgt de leraar het roer weer in handen? Ronald Buitelaar 1.2 Rationele leraar, irrationeel beleid? Renée van Schoonhoven 2. Beroepsidentiteit en beroepsbeelden 2.1 Ontwikkel je! Okay, doe dan maar niet Ton van Haperen 2.2 Onderwijs en Vernieuwing: twee overzijden die elkaar schijnen te vermijden, Jan Verweij 2.3 Een start maar ook niet meer dan dat, Pieter Leenheer 2.4 Zou het er nog van komen, zo’n beroepsvereniging van leraren? Gerritjan van Luin en Pieter Leenheer 2.5 Waar ben je van als leraar? Gerritjan van Luin 3 Beroepsorganisatie 3.1 De ondergang van de OC: de beste oplossing? Of een gevalletje van creatieve destructie? Pieter Leenheer 3.2 Het Lerarenregister: een ondoordacht plan on hold, Pieter Leenheer en Gerritjan van Luin 4. Epiloog. Rust en nog eens rust, Pieter Leenheer, Renée van Schoonhoven en Gerritjan van Luin Redactioneel Met het verschijnen van dit nummer van De Nieuwe Meso is een klein feestje gepast: dit nummer maakt namelijk de eerste vijf jaargangen compleet. In maart 2014 verscheen het eerste nummer met een special over het vernieuwde vmbo. Die special maakte destijds meteen duidelijk waar De Nieuwe Meso voor staat: de lezer tijdig en veelzijdig informeren over nieuwe ontwikkelingen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In de afgelopen vijf jaren zijn er in het magazine-deel meer dan tachtig artikelen geschreven door experts en vooral mensen uit de dagelijkse onderwijspraktijk over de meest uiteenlopende onderwerpen. Verder hebben de vaste rubrieken langzamerhand een herkenbare plaats gekregen in het magazine: de boekbesprekingen, de columns van Hans van Dijck, en van Edith Hooge resp. Sietske Waslander en de buitenlandrubriek. En uiteraard de strip van ons redactielid Pieter Leenheer. Begonnen als Vakblad voor schoolleiders en -bestuurders heeft De Nieuwe Meso zich in deze eerste vijf jaren ontwikkeld tot Vakblad over onderwijs en leiderschap: ontwikkelingen rond en in het onderwijs vragen immers om leiderschap op alle niveaus en niet alleen op het niveau van schoolleiders en bestuurders. De grote variatie aan onderwerpen die de afgelopen vijf jaren in het focusdeel van De Nieuwe Meso een plaats hebben gekregen, laat ook zien dat onderwijs een zaak is van alle betrokkenen: naast nieuwe ontwikkelingen in vmbo, mbo en po zijn er in het focusdeel specials gewijd aan spraakmakende denkers als Thijs Homan en Gert Biesta, aan praktijkgericht onderzoek, het vakmanschap van de leraar, gepersonaliseerd onderwijs, regionale samenwerking, governance, de betekenis van advies. Toen in 2013 duidelijk werd dat Kluwer ging stoppen met de uitgave van Meso magazine en Meso focus, was dat voor de redactie aanleiding om na te denken over een nieuw tijdschrift en zo verscheen in maart 2014 het eerste nummer van De Nieuwe Meso, uitgegeven door Kloosterhof. Inmiddels zijn er dus vijf jaargangen verschenen in zowel mooi uitgegeven hardcopy ’s als in een kleurrijke digitale versies, steeds vooraf gegaan door een digitale nieuwsbrief met de laatste weetjes. En daar zijn we als redactie best trots op. Dat is echter nog niet hetzelfde als ook tevreden zijn. Het is elke keer weer hard werken om voldoende goede artikelen binnen te krijgen. Ook de interactie met het onderwijs kan wat ons betreft nog veel beter, vooral ook omdat we de ambitie hebben om van De Nieuwe Meso een levendig en interactief platform te maken waar nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs volop aandacht krijgen. Als ons dat de komende vijf jaar gaat lukken, zijn we pas echt tevreden. We rekenen daarbij uiteraard op uw medewerking; zie onze oproep elders in dit nummer.
  5,95
  lees meer

  Een andere kijk op de governance van passend onderwijs

  De governance van samenwerkingsverbanden is geënt op vormen van governance die je aantreft in onderwijsorganisaties. Maar een samenwerkingsverband is een heel ander type organisatie met een ander primair proces en een netwerkkarakter. Miriam van der Vaart en Sietske Hendriks bieden in dit artikel een alternatief voor de nu nog in het onderwijs veel gebruikte vormen: governance vanuit het perspectief van een organisatienetwerk.
  1,95
  lees meer

  Too big to … ?

  Schaalgrootte in het onderwijs is een terugkerend onderwerp van discussie in de politiek, media, samenleving en in de bestuurskamer. Vaak wordt er een causaal verband geclaimd tussen de schoolgrootte en kwaliteitsaspecten van onderwijs, zoals: ontwikkeling en prestaties van leerlingen, sociale veiligheid, tevredenheid van onderwijzend personeel en de herkenbaarheid en organiseerbaarheid van onderwijs in en om de school. Dit gaat gepaard met de zoektocht naar optimale schaalgrootte en leidt tot een variatie aan uitspraken als “Een basisschool mag nooit minder dan 100 leerlingen tellen.” of “Alleen eenpitters kennen optimale bestuurlijke schaalgrootte” tot “Op naar regionaal onderwijsbestuur”.
  Gratis
  lees meer

  Responsief leiderschap voor teamleiders

  Veel (v)mbo-instellingen willen zich responsiever opstellen om zo, in intensieve interactie met het werkveld, deelnemers beter voor te bereiden op hun beroepspraktijk. In dit artikel beschrijven Freerk Wortelboer en Tom van Oeffelt de ontwikkeling van responsief leiderschap bij teamleiders aan de hand van een ontwikkeltraject verzorgd binnen twee aoc’s.
  1,95
  lees meer

  Eigen leerdoelen stellen

  Dit jaar maakte ik het al tweemaal mee. Tijdens een heidag vroeg ik de deelnemers naar het belangrijkste ontwikkelingsdoel dat ze zichzelf voor de komende periode hadden gesteld. Het bleef oorverdovend stil. In beide gevallen ging het om rectoren die hun sporen ruim hadden verdiend. Kort ervoor hadden we tijdens de sessie vastgesteld hoe belangrijk het is dat docenten en teamleiders zich blijven ontwikkelen en voor zichzelf expliciet leerdoelen formuleren. Maar toen het eigen leerproces aan de beurt was, viel het stil.
  Gratis
  lees meer

  Samen bouwen aan positief onderwijs

  In toenemende mate besteden scholen aandacht aan zaken als talent, welbevinden, motivatie, weerbaarheid en creativiteit. Positief onderwijs is de verzamelnaam voor alles wat een school doet om bewust te werken aan een balans tussen aandacht voor prestaties en voor welbevinden, zowel van leerlingen, als van docenten. In dit artikel beschrijven de auteurs wat een schoolleider kan doen om in de school met positief onderwijs aan de slag te gaan.
  1,95
  lees meer

  Boeken thema De leraar en zijn beroep

  In deze rubriek: Wassink, H. (2018). R zijn als leider. Neer: Kloosterhof. Leverink, R. (2018). - Nee, dan Finland! De kracht van ons onderwijs. Meppel: Ten Brink. Zeegers, G. (2017). - Veranderend toezicht: Werken aan wederzijds vertrouwen tussen school en inspectie. Huizen: Pica.
  Gratis
  lees meer

  Praktijkgericht onderwijsonderzoek in 2023

  De belofte van praktijkgericht onderwijsonderzoek was dat het toepasbare kennis zou opleveren en tegelijk bij zou dragen aan de wetenschappelijke kennisbasis. Dat gaat echter, zoals Peter Lorist en Lex Sanou in dit artikel uiteenzetten, niet vanzelf. Ze sluiten het artikel af met de beschrijving van een programma om daar verandering in te brengen: SPRONG Educatief.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach

  Thema: Stress

  Datum: 6 juni 2019
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »