logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|28

  Digitaal abonnement: De Nieuwe Meso (4 uitgaven)

  De Nieuwe Meso, vakblad voor schoolleiders en -bestuurders wil van betekenis zijn voor leidinggevenden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs; teamleiders tot en met bestuursvoorzitters die graag lezen over onderwerpen waarmee zij in hun dagelijkse werk mee te maken hebben. Doelstelling DNM legt verbindingen tussen theorie en praktijk, idee en uitvoering, het macro-, het meso- en het microniveau, buiten en binnen, wat er is en wat er zou kunnen of moeten zijn. Ook in het met elkaar verbinden van lezers tot een community wil DNM een faciliterende rol spelen, want DNM is ook een interactief vakblad. Kenmerken DNM sluit aan bij hun actualiteit. Niet door vluchtig mee te gaan in de hectiek en de hypes van alledag, maar juist door de tijd te nemen voor actuele en relevante onderwerpen, die gedegen en uit meerdere perspectieven te behandelen en soms van een relativerende knipoog te voorzien. De DNM-redactie bestaat uit mensen die door hun beroepsmatige werkzaamheden goed zijn ingevoerd in alle aspecten van het onderwijs (praktijk, bestuur en management, beleid en onderzoek). Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit van de lezers, organiseert DNM tweemaal per jaar een visiebijeenkomst met vertegenwoordigers uit het veld. Tijdens deze bijeenkomsten worden de actuele thema’s voor nu en straks geïnventariseerd. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 11 maart 2014 - VMBO - Deze eerste uitgave is voor iedereen gratis beschikbaar! 10 juni 2014 - Praktijkgericht onderzoek - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 29 september 2014 - MBO - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 3 december 2014 - Leiderschap - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 26 februari 2015 - Vakmanschap leraren - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 28 mei 2015 - Wijsheid en leiderschap - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 16 september 2015 - Het werk van Gert Biesta - Deze uitgave is al verschenen, download! 3 december 2015 - Ontwikkelingen in het MBO - Deze uitgave is al verschenen, download! 23 februari 2016 - Raakvlakken tussen po en vo - Deze uitgave is al verschenen, download! 6 juni 2016 - Opleiden van leraren - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 26 september 2016 - Passend onderwijs - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 12 december 2016 - Gepersonaliseerd leren - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 6 maart 2017 - Samenwerking in de regio - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 juni 2017 - Onderwijsbeleid in internationaal perspectief 25 september 2017 - De school – een professionele arbeidsorganisatie 11 december 2017 - Het opleiden van nieuwe schoolleiders Neem een digitaal abonnement op De Nieuwe Meso en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22,00
  lees meer

  Samenwerking in de regio (volledige uitgave, 15 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘SAMENWERKING IN DE REGIO’ (maart 2017) Leiderschapsvorming vanuit een interactieperspectief, Eric Verbiest Onderwijsonderzoek en onderzoekscultuur – deel 3, Pieter Leenheer Opleiding van mbo-leraren, Linda Medendorp, Marloes van Bussel, Ida Bontius Lean Kata bij leerlingbegeleiding, Bert van Beers en Marcel van Wijk Bestuur Beleid Beschouwing Hoe zit het met uw Onderzoek Boeken Focus op… Introductie: Samenwerking in de regio, Frans Mulder en Klaas Pit Samenwerking tussen scholen. Vanuit urgentie en met perspectief, Klaas Pit De krimp in beeld. Gebruik van data in het perspectief van regionale samenwerking, Dexter Knights en Tammy Lie Mondragón als inspiratiebron. Lessen voor vitaal onderwijs en vitale regio’s in Nederland, Hans Schuit, Rob Diephuis en Remy van Kasteren Portret Stichting Kindante (PO) - Door samenwerking meer kwaliteit Portret Eemsdeltacollege (VO) - Ondernemerschap en optimisme gaan samen in een regio onder druk Portret Scalda (MBO) - Van stip op de horizon naar concrete stappen Redactioneel De voorkant van dit nummer van De Nieuwe Meso goed bekeken? Dan zal het u vast zijn opgevallen dat de ondertitel van dit blad is gewijzigd, van “Vakblad voor schoolleiders en -bestuurders” in “Vakblad over onderwijs en leiderschap”. In ons E-magazine van februari 2017 hebben we deze wijziging al toegelicht: ontwikkelingen rond en in het onderwijs vragen om leiderschap op alle niveaus en niet alleen op het niveau van schoolleiders en bestuurders. Reden voor ons om ons niet langer exclusief te richten op schoolleiders en bestuurders, maar op een bredere doelgroep die geïnteresseerd is in ontwikkelingen in het onderwijs en daaraan wil bijdragen. Daarbij blijven we ons vanuit onze historie focussen op thema’s die spelen op het mesoniveau van het onderwijsbestel, dus tussen het microniveau “in de klas” en het macroniveau van het onderwijsbeleid. De verbreding van DNM is geïnspireerd door het rondetafelgesprek dat we ruim een jaar geleden voerden met een aantal jonge schoolleiders, die ons “verweten” hiërarchisch te denken door ons zo nadrukkelijk te richten op schoolleiders en bestuurders (zie “Van oude bolwerken naar nieuwe netwerken” in DNM 3.2, juni 2016). Die feedback hebben we een tijdje op ons laten inwerken wat uiteindelijk heeft geresulteerd in de nieuwe ondertitel. In het openingsartikel in het voorliggende nummer pleit Eric Verbiest vanuit een interactieperspectief voor gespreid leiderschap. Dat wil zeggen leiderschap dat niet is voorbehouden aan de formele leiders, maar het resultaat is van interacties tussen mensen en ook iets is dat telkens opnieuw moet worden gerealiseerd. Je zou het artikel kunnen zien als een nadere, theoretische onderbouwing van onze nieuwe ondertitel. Leiderschap dat niet exclusief is voorbehouden aan de formele leiders wil niet zeggen dat bestuurders en schoolleiders er minder toe doen. In de eerste plaats hebben juist zij een belangrijke rol in het ontwikkelen en faciliteren van het leiderschap van anderen. Daarnaast mag van hen worden verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen bij het aanvatten van complexe vraagstukken die het belang van de eigen organisatie overstijgen. De leerlingendaling is een voorbeeld van zo’n vraagstuk. Het focusdeel is hieraan gewijd en aan de regionale samenwerking die nodig is om de gevolgen van de krimp het hoofd te bieden. Samenwerking is ook de rode draad die de artikelen in het magazinedeel verbindt: samenwerking die nodig is om van de school een lerende organisatie te maken (artikel van Leenheer), samenwerking in het kader van opleiden in de school (artikel van Medendorp, van Bussel en Bontius) en samenwerking van docenten en leerlingen ten behoeve van de vergroting van de mentale weerbaarheid van leerlingen (artikel van Van Beers & Van Wijk). Het is samenwerking wat de klok slaat. Misschien hadden we samenwerking ook in de nieuwe ondertitel moeten opnemen…?
  5,95
  lees meer

  Onderwijsonderzoek en onderzoekscultuur - deel 3 (slot)

  Onderwijsonderzoek heeft inmiddels veel opgeleverd, maar nog altijd landt lang niet alles daarvan in de onderwijspraktijk. De eerste twee artikelen van deze miniserie draaiden om de vraag hoe dat komt, met als antwoord dat het hem er in elk geval aan ligt dat de meeste scholen geen lerende organisaties zijn. Dit slotartikel gaat over de vraag hoe je de ontwikkeling van scholen in de richting van een lerende organisatie bevordert. Bij het artikel zijn drie voorbeelden opgenomen van scholen die zich in die richting ontwikkelen.
  1,95
  lees meer

  Democratic audit van het onderwijs

  Deze beschouwing kan maar over één onderwerp gaan: de highstakes stresstest van democratische instituties die in de Verenigde Staten gaande is. Daaruit gaat de komende tijd blijken hoeveel tegenkrachten die instituties uitoefenen. Het ziet er uit als entertainment, maar de impact is echt en onverbiddelijk. Niets minder dan fundamentele democratische waarden staan op het spel.
  1,95
  lees meer

  Sterke samenwerkingsverbanden

  Samenwerking tussen meerdere organisaties, zoals het geval is bij opleiden in de school (OidS) is een forse uitdaging. Daarom loont het om op gezette tijden afstand te nemen en te kijken hoe het gaat. Daarbij kan het samenwerkingsmodel dat Van Delden ontwikkelde, goede diensten bewijzen. Linda Medendorp, Marloes van Bussel en Ida Bontius demonstreren dat aan de hand van een tweetal casussen: de Zeeuwse Academische Opleidingsschool en de Academische Opleidingsschool van het Friesland College en de lerarenopleidingen van de NHL Hogeschool.
  1,95
  lees meer

  Spreekvaardigheid

  Toen ik enkele jaren lesgaf, zei ik tegen een oudere collega dat ik voor de klas lekker ontspannen kon doorratelen, maar in een plenaire vergadering met zeventig collega’s altijd een brok in mijn keel kreeg als ik iets voor de microfoon moest zeggen. Zij onthulde dat ze na twintig jaar nog steeds niets durfde zeggen in een vergadering met alle collega’s. Spreken voor groepen, de meesten die leraar waren kunnen het, maar wie doet echt moeite om er beter in te worden? En hoe pak je dat aan?
  Gratis
  lees meer

  Lean Kata bij leerlingbegeleiding

  Scholen in het voortgezet onderwijs spenderen veel geld aan de begeleiding van leerlingen, meestal in de vorm van klokuren voor mentoren. Het rendement daarvan is lang niet altijd duidelijk. Het Beatrix College uit Tilburg probeerde er meer greep op te krijgen met behulp van de Lean Kata filosofie.
  1,95
  lees meer

  Onderzoek Samenwerking in de regio

  In deze rubriek een overzicht van de volgende onderzoeken: - Wat koop je voor soft skills? - Jonge vrouwen vaker niet economisch zelfstandig - Pestprogramma’s werken niet als leerkrachten onvoldoende zijn toegerust - Taalonderwijs aan zwakke leerlingen op het verkeerde spoor?
  Gratis
  lees meer

  Boeken Samenwerking in de regio

  In deze rubriek een bespreking van de boeken: - Beijaard, D. (red.) (2016). Weten wat werkt. Onderwijsonderzoek vertaald voor lerarenopleiders. Meppel: Ten Brink Uitgevers. Dickhoff, W.H. (2015). Toepassen of aanpassen. - Borgen van kwaliteit door resultaatverantwoordelijke onderwijsteams. Haarlem: Phasis. - Spitzer, M. (2016). Digiziek. Pleidooi voor een offline leven. Amsterdam: Atlas Contact.
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach

  Floreren

  Datum: 8 juni 2017
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »