logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|45

  ONDERWIJS EN ICT

  Uitspraken over hoe ‘de wereld na corona’ eruit zal zien, zijn hoogst speculatief en doordrenkt van wensdenken – nog los nog van de vraag of en wanneer we kunnen spreken van een wereld na corona. Ook de betekenis van de coronacrisis voor het onderwijs in scholen laat zich lastig inschatten. Weliswaar hebben scholen door de noodzaak van de abrupte sluiting voor fysiek onderwijs op uiteenlopende manieren afstandsonderwijs vorm gegeven, maar wat daarvan zal overblijven als die noodzaak wegvalt, valt nog te bezien. Onder druk wordt alles vloeibaar, maar vloeit het straks weer terug naar zoals het was, of krijgen we een nieuwe stolling? Ruimte voor dialoog en reflectie hierover is er nauwelijks; enerzijds doordat iedereen in het onderwijs de handen vol heeft aan het hier en nu; anderzijds ook doordat we in het onderwijs niet erg goed zijn in een toekomstgerichte dialoog ten behoeve van collectieve actie. Tegelijkertijd zou het een gemiste kans zijn als we niet proberen een aantal lessen te trekken uit deze unieke periode. We willen dit graag faciliteren en hebben het focusdeel van het decembernummer van De Nieuwe Meso hiervoor gereserveerd. Hoe dat er dan gaat uitzien, weten we nu nog niet, maar mocht je daar op een of andere manier aan bij willen dragen, neem dan contact op via redactie@denieuwemeso.nl. Onze tip: houd alvast wel een logboek bij met ervaringen, waarnemingen en reflecties, als waardevolle bron om straks in het najaar te kunnen gaan bijdragen. De artikelen in het voorliggende nummer stammen uit het pre-coronatijdperk. Toch is het focusdeel over ICT-gebruik in het onderwijs in het licht van de coronacrisis hoogst actueel en bruikbaar, omdat het volop handvatten bevat voor borging en doorontwikkeling van de ervaringen die nu met digitaal afstandsonderwijs worden opgedaan – of klinkt hier toch iets van wensdenken in door? Zoals gezegd: onder druk wordt alles vloeibaar. Dat principe lijkt ook een rol te hebben gespeeld in Zeeuws-Vlaanderen, waar onder druk van de voortgaande krimp besturen in staat waren over hun spreekwoordelijke schaduw te springen. In het openingsartikel in het magazinedeel doet Piet de Witte hiervan verslag. Het laat mooi zien dat druk alleen niet genoeg is; ook organisatie en support zijn belangrijke stimulerende factoren om tot collectieve actie te komen. Het artikel van Van Dael, Sleegers en Veldt, ook over collectieve actie, maar dan binnen een samenwerkingsverband passend onderwijs, benadrukt het belang van professionele drive als stimulerende factor. Het artikel van Bouwmeester-de Vos en Halin ten slotte over differentiatie laat het belang zien van een goed onderbouwd, ingebed en praktisch instrument om tot ontwikkeling te komen. De vaste bijdrage van Hans van Dijck (“Hoe zit het met”) en van Sietske Waslander (Bestuur, Beleid, Beschouwing) dragen wel de sporen van de coronacrisis. Waslander sluit aan bij het thema van het focusdeel van het vorige nummer: kansengelijkheid, een thema dat in deze coronatijd extra wordt belicht. Of die aandacht wegebt als de coronacurve verder zal zijn afgevlakt, zal de tijd leren. Als bestuurders en beleidsmakers er echt iets mee willen, dan adviseren we hen om in ieder geval de bijdrage van Waslander ter harte te nemen. De redactie   Inhoud   MAGAZINE Samenwerking in een krimpregio Piet de Witte Zorg met impact Hans van Dael, Peter Sleegers en Anne Veldt Differentiëren: van afvinken naar ‘aanvonken’ Kim Bouwmeester - de Vos en Jan Halin Rubrieken Bestuur Beleid Beschouwing Hoe zit het met uw Onderwijs over de grenzen Boeken   FOCUS OP Inleiding Onderwijs en ICT Pieter Leenheer en Gerritjan van Luin Ontwikkelingen: 1980 - 2050 Van optie naar noodzaak Alfons ten Brummelhuis Leren in het Nederland van later Monique Turkenburg en Lex Herweijer Toepassingen Ervaringen met leren en lesgeven op maat met ICT Liesbeth Kester, Wilfried Admiraal en Ditte Lockhorst Ambities van de mbo-sector Leo Bakker en Els Booij, Manon Geven Naar een effectief, efficiënt en aantrekkelijk gebruik van leertechnologie Wilfred Rubens Boek: Teachers vs Tech? Gerritjan van Luin Reflecties De leerling als meetobject Justian Knobbout  Waarom digitalisering niet zonder ethiek kan Remco Pijpers Onderwijs en big tech: samenwerken of breken? Pieter Leenheer Boek:De platformsamenleving Gerritjan van Luin Uitleiding Gerritjan van Luin en Pieter Leenheer

  5,95
  lees meer

  Samenwerking in een krimpregio

  De dreigende sluiting van een of meerdere scholen in Zeeuws-Vlaanderen resulteerde in 2018 tot een collectieve aanpak waarbij alle stakeholders waren betrokken. Een aanpak met grote gevolgen voor alle schoolorganisaties en hun onderwijsprogramma’s. In dit artikel beschrijft Piet de Witte hoe uit deze inzet met hulp van externen een nieuw perspectief is ontstaan.
  1,95
  lees meer

  Schaarste rechtvaardig verdelen

  De coronapandemie heeft de wereld in de greep. De crisis onthult genadeloos zowel krachten als kwetsbaarheden, van mensen, organisaties, landen en van internationale samenwerking. In Nederland wordt een langgehuldigd streven naar efficiency naar de achtergrond verdrongen. Bestaande principes van rechtvaardigheid maken plaats voor andere. Het is te vroeg om iets zinnigs te zeggen over eventuele veranderingen in ons denken over rechtvaardigheid. Niettemin: een reflectie op het rechtvaardig verdelen van schaarste kan geen kwaad.
  1,95
  lees meer

  Zorg met impact

  Passend onderwijs introduceerde de wettelijke zorgplicht voor scholen om zo goed mogelijk te voorzien in de onderwijs- en leerbehoeften van leerlingen. De landelijke discussie over passend onderwijs gaat vooral over randvoorwaarden in en om de scholen. Zo hebben besturen allerlei vragen over hoe scholen zich verhouden tot het samenwerkingsverband, over zeggenschap, de verdeling van budgetten en de sturing in het regionale netwerk. Schoolleiders zoeken naar mogelijkheden om het ondersteuningsteam van de school uit te breiden met interne experts en om dit team optimaal te faciliteren in tijd en middelen. Scholen organiseren met behulp van het samenwerkingsverband trainingen, time-outvoorzieningen of trajectklassen. Verder klinkt al geruime tijd de roep van leraren om meer handen in de klas en verlagen van de administratieve last.
  1,95
  lees meer

  Hoe zit het met uw… kansen pakken

  Gaat het jaar 2020 de geschiedenis in als het jaar van de onderwijskundige revolutie? Wat komt er straks in de geschiedenisboeken te staan? Misschien het volgende: “In 2020 werd het Nederlandse onderwijs overrompeld door het coronavirus. Van de ene op de andere dag moesten docenten het onderwijs op afstand verzorgen, zonder dat ze goed voorbereid waren op de techniek ervan. Ze moesten beoordelen of leerlingen de stof onder de knie hadden zonder dat ze in het klaslokaal een toets konden afnemen. Deze ingrijpende ervaring was het begin van een nieuwe visie op leren, die de samenleving een belangrijke impuls heeft gegeven.”
  Gratis
  lees meer

  Curriculum voor levenslang leren

  Er zijn tegenwoordig weinig westerse landen waar er geen hevige discussie woedt over wat nu precies de taak van het onderwijs is en wat jongeren nu eigenlijk dienen te leren op school. Alleen gaan die discussies niet overal over exact dezelfde thema’s. Nationale culturen spelen een belangrijke rol. De consequentie is dat landen op dit punt weinig van elkaar kunnen leren.
  1,95
  lees meer

  Toerusten van leraren voor passend onderwijs

  Differentiëren in het onderwijs is een complexe vaardigheid, die lang niet elke leraar beheerst. In dit artikel presenteren Kim Bouwmeester en Jan Halin een integraal ontwikkelingsmodel voor leren differentiëren, gekoppeld aan de fasen in de beroepsontwikkeling, van pabo tot en met de ontwikkelingsfase vakbekwaam.
  1,95
  lees meer

  Boeken

  Gelezen: Karsten, S. (2019). De rode bovenmeester: De humanistische pedagoog en sociaaldemocratische politicus A.H. Gerhard 1858 - 1948.
  Gratis
  lees meer

  Onderwijs en ICT

  Tot zover hebben we nog geen DNM Focus aan ICT en onderwijs gewijd. Niet omdat het zo’n onbelangrijk thema zou zijn, maar eerder omdat onze erflater, Meso magazine, vlak voor de start van DNM, in 2011 en 2013, al een tweetal delen in de Mesofocusserie aan aspecten van onderwijs en ICT had gewijd. Maar in het voorjaar van 2019 vonden we dat het tijd werd voor een DNM Focusdeel over onderwijs en ICT. We planden die Focus voor de tweede aflevering van jaargang 7, voor deze DNM dus. Maar dat die zou verschijnen middenin de coronacrisis die een geweldige versnelling van het digitaliseringsproces teweegbrengt, dat hadden we niet kunnen voorzien.
  Gratis
  lees meer

  Van optie naar noodzaak

  In de afgelopen 40 jaar heeft de inzet van ICT in het onderwijs een gestage opmars doorgemaakt. Aanvankelijk gestimuleerd door financiële ondersteuning van de overheid is de inzet van ICT inmiddels als vanzelfsprekend verbonden met het leraarsberoep. Voor effectief en efficiënt onderwijs is, aldus Alfons ten Brummelhuis, een substantiële inzet van ICT niet langer een vrijblijvende optie, maar keiharde noodzaak.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper