logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|29

  Digitaal abonnement: De Nieuwe Meso (4 uitgaven)

  De Nieuwe Meso, vakblad voor schoolleiders en -bestuurders wil van betekenis zijn voor leidinggevenden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs; teamleiders tot en met bestuursvoorzitters die graag lezen over onderwerpen waarmee zij in hun dagelijkse werk mee te maken hebben. Doelstelling DNM legt verbindingen tussen theorie en praktijk, idee en uitvoering, het macro-, het meso- en het microniveau, buiten en binnen, wat er is en wat er zou kunnen of moeten zijn. Ook in het met elkaar verbinden van lezers tot een community wil DNM een faciliterende rol spelen, want DNM is ook een interactief vakblad. Kenmerken DNM sluit aan bij hun actualiteit. Niet door vluchtig mee te gaan in de hectiek en de hypes van alledag, maar juist door de tijd te nemen voor actuele en relevante onderwerpen, die gedegen en uit meerdere perspectieven te behandelen en soms van een relativerende knipoog te voorzien. De DNM-redactie bestaat uit mensen die door hun beroepsmatige werkzaamheden goed zijn ingevoerd in alle aspecten van het onderwijs (praktijk, bestuur en management, beleid en onderzoek). Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit van de lezers, organiseert DNM tweemaal per jaar een visiebijeenkomst met vertegenwoordigers uit het veld. Tijdens deze bijeenkomsten worden de actuele thema’s voor nu en straks geïnventariseerd. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 11 maart 2014 - VMBO - Deze eerste uitgave is voor iedereen gratis beschikbaar! 10 juni 2014 - Praktijkgericht onderzoek - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 29 september 2014 - MBO - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 3 december 2014 - Leiderschap - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 26 februari 2015 - Vakmanschap leraren - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 28 mei 2015 - Wijsheid en leiderschap - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 16 september 2015 - Het werk van Gert Biesta - Deze uitgave is al verschenen, download! 3 december 2015 - Ontwikkelingen in het MBO - Deze uitgave is al verschenen, download! 23 februari 2016 - Raakvlakken tussen po en vo - Deze uitgave is al verschenen, download! 6 juni 2016 - Opleiden van leraren - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 26 september 2016 - Passend onderwijs - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 12 december 2016 - Gepersonaliseerd leren - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 6 maart 2017 - Samenwerking in de regio - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 juni 2017 - Onderwijsbeleid in internationaal perspectief - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 25 september 2017 - De school – een professionele arbeidsorganisatie 11 december 2017 - Het opleiden van nieuwe schoolleiders Neem een digitaal abonnement op De Nieuwe Meso en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22,00
  lees meer

  Het Nederlands onderwijs in internationaal perspectief (volledige uitgave, 11 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘HET NEDERLANDS ONDERWIJS IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF’ (juni 2017) Loopbaanoriëntatie en –begeleiding, Jitske Brinkman Datateams voor onderwijsverbetering, Marloes Buschers, Joukje Jurjens, Klaas Pit, Gert Gelderblom, Cindy Poortman, Kim Schildkamp, Saskia te Nijenhuis Effectieve kennisbenutting in scholen, Bregje de Vries, Hilde Wierda-Boer, Carlos van Kan en Janneke van der Steen Bestuur Beleid Beschouwing Hoe zit het met uw Onderzoek Boeken Focus op… Introductie: over de grenzen, Pieter Leenheer, Anneke Westerhuis en Renée van Schoonhoven Vergelijkingen, ranglijsten en mondiale onderwijshervorming, Renée van Schoonhoven, Marieke Buisman, Anneke Westerhuis, Roger Standaert Beroepsonderwijs in internationaal perspectief, Renée van Schoonhoven, Nancy Hoffman, Anneke Westerhuis & Elly de Bruijn Kijken naar de buren en vice versa, Roger Standaert, Rudi Schollaert, Pieter Leenheer Redactioneel Het magazinedeel van dit nummer van DNM opent met een bijdrage van Jitske Brinkman over loopbaanoriëntatie in het vmbo. Met de invoering van de nieuwe beroepsgerichte profielen behoort dat wettelijk gezien tot de kern van het vmbo. Bij loopbaanoriëntatie gaat het allang niet meer om de simpele vraag “wat wil je later worden en welke vervolgopleiding moet je daartoe aan doen?” Het is veel breder: het gaat over persoonsvorming, over reflectie, zelfs over verantwoordelijkheid (leren) nemen voor je eigen leven. LOB raakt daarmee aan de pedagogische opdracht van de school. Dat zal veel mensen in het vmbo aanspreken: natuurlijk doet de vakinhoud ertoe, maar je wilt toch vooral dat leerlingen beseffen dat het om hun eigen toekomst gaat en dat ze leren over die toekomst zelf regie te voeren. Leerlingen in het vmbo moeten op jonge leeftijd een keuze voor een profiel in de bovenbouw maken en een paar jaar daarna voor een vervolgopleiding in het mbo. Tegen die achtergrond is de aandacht voor LOB in het vmbo begrijpelijk. Tegelijkertijd kun je je afvragen of het vmbo daarmee niet met een onmogelijke LOB-opdracht wordt opgezadeld, want kun je leerlingen op die jonge leeftijd al aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor hun eigen loopbaan? Die vroege verantwoordelijkheid komt voort uit de inrichting van ons bestel, waarin vmbo-leerlingen al na vier jaar van school moeten verkassen, terwijl dat voor havo- en vwo-leerlingen pas na vijf resp. zes jaar het geval is. Dat heeft iets scheefs, helemaal als je beseft dat er voor vmbo-leerlingen minder opties in het verschiet liggen dan voor havo- en vwo-leerlingen c.q. de opties die voor hen in het verschiet liggen, maatschappelijk minder gewaardeerd worden. Misschien is dit nog te billijken, als leerlingen “terecht” op basis van hun capaciteiten naar het vmbo gaan, maar ook dat is niet altijd het geval. Een deel van de vmboleerlingen had cognitief best naar de havo gekund, maar door milieu-specifieke selectiemechanismen gaan deze leerlingen toch naar het vmbo. Zo beschouwd zitten er best een paar dingen scheef in de inrichting van ons onderwijsbestel. Je gaat je dat pas goed realiseren als je dat onderwijsbestel met enige distantie bekijkt, zoals dat gebeurt in Nederlands onderwijs in internationaal perspectief, het Focusdeel van deze DNM. Eigenlijk is dit titel wat misleidend: het gaat niet om een internationaal perspectief, maar om meerdere internationale perspectieven. Hierdoor is het – weer – een inhoudsrijk Focusdeel geworden, waar je echt even voor moet gaan zitten. Daarmee lopen we wel een risico, want op weg naar de zomervakantie wordt op menig bureau de stapel “nog te lezen” alleen maar groter. In de eindeschooljaarshectiek schiet zoiets als het lezen van vakbladen erbij in; dat wordt uitgesteld tot het moment waarop het allemaal wat rustiger is. Maar tegen die tijd is men al zo onthecht dat het alsnog doornemen van de stapel opeens ook niet meer zo relevant lijkt en de achterstallige tijdschriften linea recta in de spreekwoordelijke oud-papierbak belanden. We beseffen dat dit ook het lot van dit juninummer kan zijn; hopelijk weten we dat met dit redactioneel te voorkomen.
  5,95
  lees meer

  Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

  In het hele land zijn vmbo-scholen op dit moment druk met de implementatie van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Op 24 maart 2017 vond hierover bij Hogeschool Utrecht een congres plaats met als centrale vraag: hoe veranker ik loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in mijn school? Jitske Brinkman beschrijft enkele conclusies van deze dag en verbindt die met haar eigen praktijkervaringen met implementatie van LOB.
  1,95
  lees meer

  Accreditatie en registratie van onderwijsbestuurders

  In de zorg doen ze het al. De NVZD, beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg, heeft een accreditatiesysteem voor zorgbestuurders met als doel bij te dragen aan de professionalisering en maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. In het accreditatietraject wordt onderzocht of bestuurders actief vormgeven aan hun vakontwikkeling en beschikken over zelfreflectief vermogen. Om geaccrediteerd te mogen worden, moeten zorgbestuurders minimaal een jaar werkervaring hebben en deelnemen aan een intervisiegroep, voor de accreditatie zelf verzamelen zij 360-gradenfeedback, doen ze een zelfevaluatie, stellen ze een ontwikkelplan op, waarover zij praten met twee auditoren (peers). Geaccrediteerde bestuurders worden opgenomen in een openbaar register en de accreditatie is vijf jaar geldig. Met accreditatie en registratie hoopt de NVZD ook de politiek van het lijf te kunnen houden, want daar worden zorgbestuurders met argusogen gevolgd: recent stemde de Tweede Kamer nog in met een voorstel om wanpresterende bestuurders een bestuursverbod te geven.
  1,95
  lees meer

  Datateams voor onderwijsverbetering

  Hoe kunnen we de leerlingresultaten voor wiskunde in havo-4 verbeteren? Hoe kan de tevredenheid van studenten en praktijkopleiders over de beroepspraktijkvorming worden verhoogd? Waarom hebben leerlingen in groep 5 moeite met begrijpend lezen? Schoolleiders en docenten staan dagelijks voor dit soort vragen, maar meestal maken ze geen gebruik van beschikbare data voor de beantwoording ervan. Om teams binnen scholen te ondersteunen bij het gebruiken van data ontwikkelde de Universiteit Twente de datateammethode®. In dit artikel wordt verslag gedaan van onderzoek naar deze methode. In de kaders zijn praktijkervaringen van scholen beschreven.
  1,95
  lees meer

  Overtuigingskracht

  Velen in Nederland vinden overtuigen een dubieuze kwaliteit. We horen Trump over Noord-Korea zeggen: These people are doing the wrong things. Veel simpeler kan het niet. Erdogan blinkt ook niet uit in argumentatie als hij zijn landgenoten probeert te overtuigen. In onze cultuur wordt een sterke man al snel gewantrouwd, zeker door de intellectuele elite. We zien de uitwassen van de sterke man (of vrouw): willekeurig gebruik van macht en handelen vanuit persoonlijke voorkeur. Lord Owen, de oud-minister van buitenlandse zaken van het Verenigd Koninkrijk gebruikt er de term hubris voor, overmoed.
  Gratis
  lees meer

  Effectieve kennisbenutting in scholen

  Veel scholen willen kennis uit onderzoek gebruiken om de kwaliteit van hun onderwijs te behouden of verbeteren. Maar kennisbenutting gaat niet vanzelf. Leidinggeven aan processen van kennisbenutting is nodig, maar hoe doe je dat? In dit artikel onderzoeken Bregje de Vries, Hilde Wierda-Boer, Carlos van Kan en Janneke van der Steen de waarde van gespreid leiderschap voor effectieve kennisbenutting. Zij illustreren dit met een casus uit het basisonderwijs.
  Nu: GratisActie geldig t/m 03-09-2017
  lees meer

  Onderzoek Het Nederlands onderwijs in internationaal perspectief

  In deze rubriek: - De relatie tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk - Hoe kun je als leraar je leerlingen motiveren?
  Gratis
  lees meer

  Boeken Het Nederlands onderwijs in internationaal perspectief

  In deze rubriek: - Waarderend veranderen - Integer en doelgericht toezicht en Bestuur - Prestatiepijn
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Congres Positieve Psychologie

  Positieve Gezondheid

  Datum: 1 december 2017
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »