logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|67

  Over naar programmatisch toetsen

  Bij de opleiding Voeding & Diëtiek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen werd programmatisch toetsen ingevoerd. In dit artikel worden de resultaten van een evaluatie van deze implementatie beschreven. Eerst leest u de uitgangspunten van programmatisch toetsen en hoe de opleiding de overgang van conventioneel toetsen naar programmatisch toetsen vorm gaf. Vervolgens wordt stilgestaan bij de ervaringen van de docenten en de studenten. Op basis van hun ervaringen geven de auteurs vijf tips aan opleidingen die overwegen te gaan werken volgens de principes van programmatisch toetsen.
  1,95
  lees meer

  Flexibele examens bij het vak economie

  In het voortgezet onderwijs mogen leerlingen voor een of meerdere vakken het examen op een hoger niveau afleggen. Uit de examenmonitor van DUO (2018, 2019) blijkt dat in de praktijk maar weinig leerlingen van deze mogelijkheid gebruik maken. Stichting Cito maakte een analyse welke extra kennis en vaardigheden worden gevraagd om het centraal examen economie op een hoger niveau af te leggen en welke inspanning dit van leerlingen vraagt.
  1,95
  lees meer

  Terecht of niet

  Zo eens in de paar maanden gaat ondergetekende op zoek gaat naar een interessante uitspraak van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) om in deze rubriek te kunnen bespreken. Bladerend door de jurisprudentie van het CBHO is de rode draad toch wel het NBSA (Negatief Bindend Studieadvies). Over dat onderwerp is in deze rubriek al het nodige geschreven en bovendien verwacht ik dat er door de coronatoestand en de opschorting van het NBSA de nodige nieuwe jurisprudentie zal ontstaan. Als het zover is, zal ik daar vast een annotatie aan wijden.
  1,95
  lees meer

  De waarde van een portfolio bij een leven lang ontwikkelen

  Recent verschenen in dit tijdschrift artikelen waar wij als auteurs bij betrokken waren. Kaemingk en Kempers-Warmerdam (2020) schreven een artikel over het verschil tussen startbekwaamheid, vakbekwaamheid en vakvolwassenheid. Ook ging het over hoe je vakvolwassenheid op de arbeidsmarkt kunt borgen. Daarin wordt een belangrijke waarde toegekend aan portfolio’s om persoonlijke ontwikkeling vast te leggen.
  1,95
  lees meer

  Interview met Anton Béguin, scheidend directeur Centrale Toetsing en Examinering Cito

  Vrijdagmiddag, 11 december. Het jaar 2020 zit er bijna op. Vanuit het perspectief van toetsing en examinering een bizar jaar, want zowel de eindtoetsen voor het primair onderwijs als de centrale examens voor het voortgezet onderwijs werden geannuleerd. Voor de redactie van Examens reden om kort terug te blikken met Anton Béguin, directeur van de afdeling CTE, Centrale Toetsing en Examinering, van Stichting Cito. Dat kan nog net, want Anton vertrekt per 1 januari 2021 naar het International Baccalaureate, dat voor ongeveer 5000 scholen in ruim 150 landen een internationaal erkende examinering verzorgt. Hij wordt er verantwoordelijk voor de divisie Assessment.
  1,95
  lees meer

  Borgen in crisistijd

  Exact een decennium na wat de ‘diplomafraude’ heette, kwam de coronacrisis. In de tussenliggende periode zijn examencommissies op het schild geheven als hoeders van de kwaliteit van het diploma. Een zeer belangrijke publieke taak, waarmee examencommissies garant staan voor de waarde van het waardepapier.
  1,95
  lees meer

  Bloed, zweet en tranen

  Op social media zag ik een kennis die met zware gewichten aan het zeulen was in de sportschool. Indrukwekkend om te zien hoe deze bijna vijftiger met de halterstang in de nek, vol gehangen met zware schijven, kniebuigingen maakte. Het daaropvolgende filmpje was ook indrukwekkend, maar meer omdat het nogal pijnlijk was. Ingezoomd op zijn handpalm was goed te zien hoe daar een blaar was ontstaan die, door het herhaaldelijk tillen van de halterstang, was opengegaan. De vellen hingen erbij.
  Gratis
  lees meer

  Gezien en gelezen

  Tussen toets en bestuur is geschikt voor leden van examencommissies, leden van management en juridische eenheden binnen universiteiten en hogescholen, rechtshulpverleners, docenten en studenten. Het is ook een leerzaam boek voor leden van Commissies van Beroep voor de Examens.
  Gratis
  lees meer

  Creativiteit in het toetsvraagontwikkelproces

  Het ontwerpen van toetsvragen is een belangrijk proces binnen toetsing. In de literatuur worden veel methoden en modellen beschreven voor dit proces. Deze literatuur schetst daarbij over het algemeen een proces dat logisch en lineair is maar focust op convergentie: is de toetsvraag correct geconstrueerd. In de praktijk blijkt echter dat het proces regelmatig verre van logisch verloopt en dat er allemaal minder grijpbare processen een rol spelen. Die processen moeten niet genegeerd worden. Met name in de fase om nieuwe ideeën voor toetsvragen te bedenken. Dit artikel gaat over het creatieve deel van het toetsvraagontwikkelproces en beschrijft de toepassing van een bestaande creativiteitstechniek.
  1,95
  lees meer

  Schooleffecten op SE en CE

  In 2019 waren in het voortgezet onderwijs de vakgemiddelden op het schoolexamen (SE) gemiddeld gelijk aan de vakgemiddelden op het centraal examen (CE). Dit was in 2011 niet het geval, toen lagen de SE-cijfers gemiddeld hoger dan de CE-cijfers. Er bestaan verschillen tussen scholen in gemiddelde cijfers, zowel bij het SE als het CE. Echter, over het algemeen geven scholen leerlingen op het SE, gemiddeld over vakken heen, grotendeels dezelfde cijfers als op het CE. Aan de hand van een nieuwe berekeningswijze wordt dit aangetoond.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper