logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|166

  De vreemdeling (volledige uitgave)

  Wie is de vreemdeling? Brigitta van Kanten slaat de Dikke van Dale erop na en leest onder andere ´buitenlander´, ´iemand die ergens niet bekend of niet thuis is´. De kernwoorden zijn ‘niet bekend’ en ‘niet thuis’. Op zich zijn dat waardevrije bepalingen, maar ze gaan vaak gepaard met een (voor)oordeel. Uit eigen ervaring weet ze wat het is om een vreemdeling te zijn en je niet thuis te voelen. Net als Babah Tarawally, illegal alien, deelt zij haar worsteling, levenslessen en wijsheden.   Wat is er nodig om je ergens thuis te voelen? Fenneke Wekker, die onlangs promoveerde op dit onderwerp, stelt dat het onmogelijk en niet nodig is dat iedereen zich 100% ergens thuis voelt. “Dat volledige thuisgevoel is iets dat alleen bestaat in de privécirkel. Om in een stad te kunnen samenleven tussen vreemden hoeven niet alle verschillen overbrugd te worden. Een minimale overeenkomst over veiligheid en wederzijds respect is voldoende.”Marjolein Nagel beschrijft haar pelgrimstocht en ervoer de waarde van je vreemdeling voelen en daardoor weer thuiskomen bij jezelf. En ook de waarde van de vreemdeling zijn in andermans leven en daardoor een spiegel zijn. Yvonne Burger stelt zelfs: “Ons vak vraagt dat de coach een vreemdeling blijft.” De filosoof Levinas gaat nog een stapje verder. Bij het vreemde zijn we geneigd om te verbinden, de afstand te overbruggen. Nee, zegt Levinas: ontvreemd de ander niet. Inhalig in verbinding treden is gewelddadig.  Misschien blijven we tot een bepaalde hoogte altijd vreemden voor elkaar en voor onszelf, concludeert Sijtze de Roos die de boeken van Camus en Daoud bestudeerde. “Het hele idee dat een mens zichzelf kan doorgronden en dat je je medemensen tot op behoorlijke hoogte kunt leren peilen, staat in beide romans op de tocht.”  De oplossing? “We moeten als burger leren omgaan met je oncomfortabel voelen en ook leren welkom te heten en te zijn als onze normen, waarden en leefstijl niet overeenkomen”, aldus Wekker. “In een ideale wereld leren mensen dat ze een stabiele basis hebben in zichzelf. Dan weet je dat je misschien buiten de vertrouwde omgeving niet de norm bent, maar dat je toch oké bent.” Dit beaamt Brigitta van Kanten. “Ik ben geen Surinaamse of Nederlandse, maar ik ben beiden en meer dan dat. Ik ben bewust mezelf en trots op wie ik ben.” De projectie ‘vreemdeling’ heeft op haar geen vat meer. Carla Knötschke treft deze essentie in haar grappige tekening van de vreemde eend… in ons zelf. Het ‘zelf’ krijgt gestalte in je houding tegenover de ander, lees ik meermaals in deze uitgave. Levinas heeft het over de kleine goedheid in het dagelijks leven van de een tegenover de ander. Je kunt die nooit organiseren, maar het gebeurt en passant. Ze is misschien een dwaze goedheid; ze wint nooit maar wordt ook nooit overwonnen, omdat ze altijd mogelijk blijft van de een ten opzichte van de ander. Een mooie gedachte om mee te nemen naar 2021. Janet Rienties Hoofdredacteur Tijdschrift voor Coaching janet@tvc.nl   INHOUD VREEMDELING BESCHOUWING Vreemden en vrienden, In gesprek met sociologe Fenneke Wekker, Ericka Kuyters Levinas: Ontvreemd de ander niet, Jikke de Ruiter & Veronica Waleson INSPIRATIE Vreemdeling of eigenheimer? Brigitta van Kanten In gesprek met Bob Neimeyer over transitie in tijden van crisis, Klaartje van Gasteren, Marnix Reijmerink & Jakob van Wielink IK-ANDER INTERVIEW In gesprek met Babah Tarawally: Illegal alien, Charlotte van den Wall Bake TEKENING Een vreemde eend in... ons zelf? Carla Knötschke INSPIRATIE De pelgrim als spiegel, Marjolein Nagel Dialoog: Vreedzaam wapen in de strijd tegen vervreemding, Michiel Soeters COLUMN De vreemdeling, Saskia Teppema ORGANISATIE ORGANISATIECOACHING Acht paradoxale opgaven, Michiel de Ronde ACHTERGROND Coachen op levensgeluk voor betere werkprestaties, Ad Bergsma & Ruut Veenhoven Meerperspectivisch leiderschap en interprofessionele teamontwikkeling, Wim Goossens & Jerôme van Dongen COLUMN Blijf een vreemdeling, Yvonne Burger MAATSCHAPPIJ UIT DE BOEKENKAST Vreemdeling in spiegelbeeld, Sijtze de Roos OPINIE De kwartiermaker en de coach, Jorinde Voskes BOEKRECENSIE Taal van transitie, Francine ten Hoedt

  5,95
  lees meer

  Vreemden en vrienden

  In de aanloop naar deze uitgave kwam de Brainwash Talk van socioloog professor Jan Willem Duyvendak ter sprake. Hij betoogt dat de politiek die erop gericht is dat iedereen zich thuis moet voelen in Nederland, aanzet tot een gevaarlijke tendens. Wanneer iedereen zich thuis moet voelen, gaan mensen zich afvragen waarom ze zich niet thuis voelen. Met het gevolg dat er al snel een zondebok in zicht komt: de vreemdeling. De poging om een stadswijk, de stad of zelfs een land als ‘thuis’ te definiëren, in een zo diverse samenleving als de Nederlandse, is dan een voedingsbodem voor sociale conflicten.
  Nu: Gratis Actie geldig t/m 07-03-2021
  lees meer

  Ontvreemd de ander niet

  Jezus zei: “Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho. Maar onderweg werd hij door rovers overvallen. Ze pakten alles van hem af, ook zijn kleren. Ze sloegen hem halfdood, en lieten hem liggen. Toevallig kwam er een priester langs. Hij zag de man liggen, maar hij liep hem voorbij aan de overkant van de weg. Toen er even later een hulppriester langskwam, gebeurde hetzelfde. Toen kwam er een vreemdeling langs, een Samaritaan. Hij zag de man en kreeg medelijden. Hij verzorgde de wonden van de man en hij deed er verband om. Toen zette hij de man op zijn eigen ezel en bracht hem naar een herberg. De volgende dag gaf de Samaritaan geld aan de eigenaar van de herberg en zei: ‘Zorg goed voor de man. Als het je meer geld kost, krijg je dat van me op mijn terugreis’” (Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan, Lukas 10).
  1,95
  lees meer

  Vreemdeling of eigenheimer

  Taal definieert onze werkelijkheid. Het is een weerslag van beelden en perspectieven die op hun beurt een bepaalde beleving oproepen, en andersom. Neem het woord ‘vreemdeling’. Als eerste betekenis toont de Dikke van Dale ‘buitenlander’, iemand die ‘geen Nederlands onderdaan’ is, als tweede ‘iemand die ergens niet bekend is’, om af te sluiten in meer in overdrachtelijke zin met iemand die ‘op enig terrein niet thuis is’. De kernwoorden zijn wat mij betreft ‘niet bekend’ en ‘niet thuis’. Op zich zijn dat waardevrije bepalingen, maar ze gaan vaak gepaard met een oordeel of vooroordeel: “Jij komt hier niet vandaan. Jij hoort hier niet thuis.” Tot en met: “Je bent hier niet welkom. Ga terug naar waar je vandaan komt.” Die medaille heeft twee kanten.
  1,95
  lees meer

  Leg je harnas af. Geef je over aan het niet-weten

  Robert (Bob) A. Neimeyer is emeritus hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Memphis (Verenigde Staten). Hij geldt internationaal als een van de grootste autoriteiten op het gebied van betekenisgeving bij ingrijpende verliezen en is oprichter van het Portland Institute for Loss and Transition. We zijn zelf diepgaand beïnvloed door zijn werk en meer nog door zijn persoonlijkheid. Een man die openhartig en kwetsbaar deelt over hoe zijn eigen levenservaringen hem vormden en vormen en daarin velen voorgaat.
  1,95
  lees meer

  Illegal alien

  Babah Tarawally was 23 toen hij in Nederland kwam. De keuze voor Nederland was een speling van het lot, als het ticket bij Sabena goedkoper was geweest dan bij KLM, dan had België zich in zijn handen mogen knijpen. Nu zijn wij een wijze Nederlander rijker, die velen prikkelt met zijn columns, boeken en trainingen waarin hij zijn filosofische wijsheden deelt en menigeen aan het denken zet. Tarawally’s pad ging echter niet over rozen en de vele doorns die hij heeft getrotseerd hebben hem weerbaar en bevlogen gemaakt.
  1,95
  lees meer

  Vreemde eend in … ons zelf?

  Gratis
  lees meer

  De pelgrim als spiegel

  Toen ik deze zomer even terug was in Vallonbrun, de Franse alpenhut waar ik zes jaar geleden sliep tijdens mijn voetreis naar Rome, zag ik mijn bespiegelingen van toen in een nieuw daglicht. Mijn tocht was indertijd ingegeven door nieuwsgierigheid. Ik wilde in de voetsporen treden van religieuze pelgrims die van klooster naar klooster liepen, maar ook in die van achttiende-eeuwse jongeren, zoals Goethe, op grand tour naar Rome als onderdeel van hun ‘culturele vorming’. Ik ging op zoek naar de Europese gemene deler, maar ontmoette onderweg juist eindeloos veel verschillen. Tussen mensen. Tussen dorpen. Tussen landschappen. En die werden ook nog eens uitvergroot door mijn eigen gemoedstoestand.
  1,95
  lees meer

  Vreedzaam wapen in de strijd tegen vervreemding

  De dialoog mag zich in toenemende populariteit verheugen. En dat is maar goed ook. Het kost niets en kan door iedereen ingezet worden. In het publieke domein, door leiders, begeleiders, coaches en therapeuten. Wat is dialoog? Waarom is de dialoog zo hard nodig? Wat is het effect ervan? En wat maakt een goede dialoog?
  Nu: Gratis Actie geldig t/m 07-03-2021
  lees meer

  De vreemdeling

  Denk niet aan ver weg. Denk niet buiten de grenzen van je dorp, je land. Denk niet aan bossen zwarte haren als je toevallig grijs of blond bent of aan de stand van ogen als jouw ogen ze niet herkennen. Denk niet aan onbegrijpelijke taal die je opvangt als je op de trein wacht of aan een voorbij wandelende outfit die nooit in jouw kast terecht zal komen. Kijk zelfs niet naar je nieuwe buren met hun wonderlijke wijsheden. Je vindt daar wel een ander maar niet de vreemdeling. Als je die wilt ontmoeten kijk dan vooral niet verder dan je neus lang is. De vreemdeling is verbazingwekkend dichtbij. Zolang ze vreemdeling is, is ze nog niet thuisgekomen. Misschien kom je haar tegen als je in de ogen van een peuter kijkt, of als de hond tegen je benen schurkt als je verdrietig bent. Of als je na een vrijpartij in de spiegel van de badkamer kijkt. Kijk naar de bloemen op je balkon en voel de warmte in je keuken. Want daar, dichtbij, houdt de vreemdeling zich op. Pak een stoel en ga zitten. Sluit je ogen en kijk dan nog eens. Wie ontmoet je daar in de stilte?
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper