logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

Identiteit (september 2022)

Identiteit In de afgelopen jaren heb ik mezelf aangeleerd om bij online ontmoetingen de weergave van mezelf te verbergen met de functie hide self view. Vooral tijdens één-op-één ontmoetingen vind ik het lastig om de door mij gewenste focus te krijgen wanneer ik mezelf kan zien. Ik ervaar mezelf niet met dezelfde identiteit als wanneer ik me volledig kan concentreren op het beeld van de ander. Ik ben dan als het ware een andere professional. Dit TA magazine gaat over identiteit, wat als woord uit het Latijn stamt en ‘de/hetzelfde zijn’ betekent. Hoe kan dat toch dat we ons niet steeds dezelfde persoon voelen? En is identiteit meer iets van voelen of meer iets van denken, handelen of willen? Identiteit daar kun je veel over lezen. Ook bij ons eigen platform www.professioneelbegeleiden.nl vind je al vele artikelen en magazines met als thema identiteit.   Wij hebben als redactie tijd genomen om deze editie vorm te geven. We zijn begonnen bij onze eigen identiteit met een live ontmoeting vorige zomer en hebben aan het begin van deze zomer elkaar opnieuw ontmoet en het thema afgesloten. Een van de resultaten daarvan vind je in de Tube (metro)-pagina die we gemaakt hebben. In beweging en ontmoeting hebben we woorden gekozen die we op gezamenlijke metro stations geplaatst hebben. Jij als lezer hebt er ook een plaats in en krijgt de uitnodiging om mee te bewegen en eigen woorden in te vullen.    Een kenmerk van identiteit dat terugkomt in veel artikelen is dat we als menselijk subject ons onderscheiden van anderen, uniek en verrassend, door cultuur en opvoeding, door geschiedenis en onderwijs. In ‘Ben ik dit?’ van Lieuwe Koopmans vind je een wankelmoedige basis om door te lezen en de rest van de artikelen op geheel eigen wijze tot je te nemen. Er volgt een concrete ervaring van Piotr Jusik waarin identiteiten elkaar bijten en hij concludeert dat bewustzijn de sleutel is bij onze ervaringen. Daarna geven Seema Ouweneel en ikzelf ideeën en bronnen om de dialoog te blijven voeden als er culturele diversiteit is of als we anderen als vreemden ervaren. Claudia Fountain geeft reflecties en theoretische verdieping bij ontwikkeling, leren en volwassenheid, op basis van haar eigen ontwikkeling als TA-professional. Jack Nuijten geeft ons een levendige beschrijving hoe de drie filosofische uitgangspunten van TA in het basisonderwijs kunnen werken en illustreert hoe de identiteit van kinderen gevormd wordt in de relatie met leerkrachten die werken vanuit deze principes.   In deel drie van een serie brieven die Maarten Kouwenhoven en Marijke Arendsen Hein elkaar schrijven staan nieuwe anekdotes over de opkomst en ontwikkeling van TA op Nederlands taalgebied, inclusief het vormen van het eerste TA instituut in Nederland. Daarbij krijgt hun jonge leven en eigen ontwikkeling als TA-professional steeds meer kleur. Tenslotte bevat dit magazine nog een fijne boekrecensie en sluiten we af met TA nieuws.   Over identiteit kun je eindeloos nadenken, schrijven en lezen. En hoewel je, wie je bent alleen zelf kunt bevatten, kunnen we onze identiteit niet zelfstandig bepalen. Want ‘wie we zijn’ wordt niet alleen door onszelf bepaald maar onze identiteit wordt bepaald in onderhandeling met wat anderen over ons zeggen. In het werken met TA geven we steeds opnieuw vorm aan die onderhandeling. Wie we denken te zijn, wie we willen zijn, wat er over ons vertelt wordt, hoe anderen ons zien. Door de artikelen in dit magazine geven we input om wijzer én nederiger te worden in het contact met anderen. Zodat we steeds meer OK met onszelf, OK met de ander en OK in de wereld kunnen bewegen en daarin onze identiteit vinden.   Veel leesplezier   Beatrijs Dijkman Hoofdredacteur   INHOUD Editorial, Beatrijs Dijkman Ben ik dit? Lieuwe Koopmans Door de hond gebeten, Piotr Jusik In gesprek met ‘vreemde’ anderen, Beatrijs Dijkman en Seema Ouweneel Hoe een frisse kijk op mijn Zelf de manier waarop ik werk veranderde, Claudia Marker-Braß Moeilijke kinderen bestaan niet, er zijn wel kinderen die het moeilijk hebben, Jack Nuijten Tube: indentiteit, redactieleden TA-TOEN, een briefwisseling tussen twee grondleggers van TA in Nederland, Maarten Kouwenhoven & Marijke Arendsen Hein Boekbespreking: Doe dit boek, Jacobien Geuze TA nieuws

€ 6,95

Metafoor en Mythe (juni 2022)

Editorial Jaren geleden begon mijn TA reis. Ik was in de gelukkige positie dat ik samen reisde met een vriendin en onderweg spraken we eindeloos over het leven en TA. Het leren van TA-concepten, ze toepassen in de praktijk en onszelf onderdompelen in concepten als autonomie, verbondenheid, script en Spel. We voelden een groot verlangen naar een betere wereld. Beter voor onszelf natuurlijk maar ook beter voor onze relaties, voor ons werk en het effect van ons werk. Beter voor de aarde, duurzaam en midden in de samenleving. Wat ik me herinner van die eerste jaren was dat het reizen ook groots effect had, een bijna magisch resultaat. Door TA-concepten lukte het ook om de wereld beter te begrijpen. Ik kreeg ander zicht op relaties die ik had, ontdekte waar ik invloed had en waar niet. Ik leerde om autonome beslissingen te nemen en verlies te accepteren. Als kers op de taart leerde ik mijn opgroeiende kinderen op nieuwe manieren kennen. Kortom, zo veel aspecten van het leven kwamen tot bloei, als het begin van een prachtige zomer, en waar het winter werd lukte het om dat te accepteren, mezelf serieus te nemen, grenzen aan te geven. Met mijn vriendin en andere studiegenoten spraken we vaak over gerenommeerde TAopleiders. Zij hadden de concepten doorleefd, eigen gemaakt en we zagen ze als geslaagd, bijzonder, bijna onaantastbaar. Als deze opleiders dan iets deden wat we niet begrepen, wat in onze ogen fout was of anders had gekund of als we gekwetst raakten dan ervoer ik dat met eenzelfde intensiteit als alle groei en bloei. Ook destijds besefte ik al dat mijn enthousiasme voor TA terecht was, maar deels gestoeld op magisch denken. In de loop van de jaren werd het voor mij een verademing om te zien dat TA-professionals, groot en klein, gewoon mensen zijn. Het verhaal dat je bijna goddelijk kunt worden, dat het mogelijk is om steeds vanuit een OK-bril naar jezelf en de ander te kijken, bleek een mythe. Naast alle groei en geluk die ik ervaar in het werken met TA is daar het leven met grillige tijden, confrontaties, vergissingen en grenzen. Het hoort bij elkaar, het verlangen en de realiteit. Eric Berne (1972) was gefascineerd door mythes en sprookjes. Vanuit verhalen, werkte hij zijn theorie over script uit en gaf daar vele voorbeelden bij. Hij koppelde verhalen uit Griekse mythes, fabels en sprookjes door er stimuli en responsen van te maken en gebruikte deze voor script analyse. Met dit magazine willen we de mythe ontmantelen dat het denken een betere wereld brengt. We begrijpen door TA meer van onszelf, de ander en de wereld. De schrijvers in dit magazine nemen je mee op reis voorbij dat begrijpen. Karen Bruyn in het doen van een sjamanistische reis, Alice Timmermans met social dreaming, Piet van Haaster in het werken met metaforen, Maarten Kouwenhoven en Marijke Arendsen Hein in het ophalen van herinneringen, Anne de Graaf en Sari van Poelje in van ‘Ik naar Wij’, Moniek Thunnissen in het belang van onderzoek, Eva van der Randen in het luisteren naar lichamen en Cor van Geffen in het spelen met archetypes. De realiteit is dat wij meer zijn dan een denkend ding zoals Descartes ons voorhield. De realiteit ligt in het mythische, in metaforen, in dingen die we niet begrijpen maar wel voelen. En bovenal een grenzeloos vertrouwen houden dat dingen goed kunnen komen, zoals Judith Herzberg dichtte in ‘Daglicht’: Nu alles is zoals het is geworden, nu alles is zoals het is komt het, hoewel, misschien hoewel, tenslotte nog in orde.   Beatrijs Dijkman Hoofdredacteur   INHOUD Editorial, Beatrijs Dijkman Wat zegt deze droom over ons? Alice Timmermans Kauwen op de blaadjes; Contracteren op existentieel niveau, Karen Bruyn Werken met metaforen in individuele begeleiding, Piet van Haaster TA-TOEN, een briefwisseling tussen twee grondleggers van TA in Nederland, Maarten Kouwenhoven & Marijke Arendsen Hein Een evidencebased conceptueel model van de transactionele analyse, Moniek Thunnissen Emancipatie van het TA organisatie veld. Interview met Sari van Poelje en Anne de Graaf, Beatrijs Dijkman Bull’s Eye: Een schot in de roos, Eva van der Randen Het Grote Archetypespel, Jacobien Geuze TA nieuws

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper