logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|6

  Digitaal abonnement: TA Magazine (4 uitgaven)

  TA magazine is HET blad voor gefundeerde toepassingen van Transactionele Analyse. Transactionele Analyse is een krachtige theorie over menselijke ontwikkeling, communicatie en verandering. Het geeft praktische inzichten en methoden die onmiddellijk toepasbaar zijn bij persoonlijke en professionele groei op individueel, groeps- en organisatieniveau. In TA magazine kan je lezen over theorie, praktijk en onderzoek in psychotherapie, coaching, counseling, consultancy en educatie. TA magazine zal je inspireren tot het vergroten van je vermogen om te communiceren en om te leren.  Verschijningsdata December 2016 - De helende relatie - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 27 maart 2017 - Wat ben ik Zelf? - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 19 juni 2017 - Geen taal zonder script 18 september - Siri als surrogaat 18 december - Ik ben vol Neem een digitaal abonnement op TA Magazine en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22,00
  lees meer

  Wie ben ik Zelf? (volledige uitgave, 7 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘WIE BEN IK ZELF?’ (maart 2017) Voorwoord, Marleen Dehondt en Patrick Odendaal Editorial, Sari van Poelje TA nieuws, Annick Vanhove Interview: Gloria Noriega - Hoeveel Zelf is er tussen cultuur en familiescript?, Sari van Poelje en Annick Vanhove Onderzoekscasus: Hoe TA bijdraagt aan talent spotting, Betty Lutke Schipholt Interview: Helena Hargaden – Het Zelf in ontwikkeling, Karen Bruyn Interview: Richard Erskine - Het Vitale, Kwetsbare en Sociale Zelf, Jacobien Geuze Interview: Chitra Ravi - Een Indiase blik op het Zelf, Koen Bosschaerts Een tipje van de sluier: Opleider Piet van Haaster aan het woord, Tin Vanderhoeven Verenigingsnieuws, Annick Vanhove Vooraankondiging Wie ben ik Zelf? In het Nederlandse taalgebied bestaat er al sinds 1979 een tijdschrift over Transactionele Analyse, eerst onder de naam Strook, en sinds vorig jaar onder de naam TA magazine. Dit was altijd een uitgave in eigen beheer van de Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse (NVTA) en het Vlaamse Instituut voor Transactionele Analyse (VITA). Dit is het eerste nummer dat uitgegeven wordt door uitgeverij Kloosterhof. En daar zijn we trots op! Het thema van het voorliggende nummer is het Zelf en de invloed van familie en cultuur hierop. De redactie kwam op dit thema vanuit de vaststelling dat de spanning tussen wij-denken en ik-denken groter lijkt te worden. Op wereldniveau lijkt het alsof sommige politici aansturen op het sluiten van grenzen en het bouwen van muren, terwijl aan de andere kant burgers zich steeds meer organiseren om gezamenlijk actie te voeren. Ook in organisaties is die spanning zichtbaar. We zien organisaties groeien van het enkel aanbieden van eigen producten, naar het aanbieden van producten die in partnerschap zijn gecreëerd, naar een volledige deel (sharing) economie. Denk aan Apple computers, waar Steve Jobs uiteindelijk toestond dat er apps door derden werden ontwikkeld, en waardoor nu apps meer en meer worden gebruikt door mensen om kennis en kunde gratis te delen. Terwijl er een groeiend besef is, onder andere uit het ontrafelen van het menselijke gen, dat het verschil tussen mensen wezenlijk heel klein is, lijken mensen zich steeds nadrukkelijker als Zelf te willen profileren, onder andere op social media. Onder invloed van deze ontwikkelingen, is TA magazine op zoek gegaan naar Transactioneel Analisten die iets wilden delen over hoe het Zelf gezien wordt in hun cultuur. Wordt het Zelf gezien als kern van identiteit, waarin culturele invloeden alleen een buitenste schil vormen? Of bestaat er überhaupt een Zelf zonder een relatie tot de Ander? Met andere woorden, construeren we iedere keer een Zelf afhankelijk van met wie we in contact zijn? We zijn trots dat vier bekende TA-denkers uit verschillende werelddelen hun gedachten over het Zelf met ons willen delen: Gloria Noriega belicht de invloeden van generaties van familiescript op ons Zelf-concept; Helena Hargaden legt de relatie tussen de ontwikkeling van een kind, volgens Daniel Stern, en de overdracht en projectie die daar later uit voortvloeien; Richard Erskine legt de link tussen het Vitale, Kwetsbare en Sociale Zelf; Chitra Ravi ziet het Zelf als een collectie eigen ervaringen die onze identiteit vormen en onze relatiepatronen tot anderen bepalen. Daarnaast in dit nummer, naast opleidings- en verenigingsnieuws, een tipje van de sluier over opleider Piet van Haaster en de onderzoekscasus van Lutke Schipholt over het herkennen van talent en groeipotentieel.
  5,95
  lees meer

  Maak kennis met: Piet van Haaster

  In deze vaste interviewrubriek praten we met een gecertificeerde TA Trainer en/of Supervisor over wat TA voor hen betekent.
  1,95
  lees meer

  Een Indiase blik op het Zelf

  Chitra Ravi, een Indiase psychotherapeute, creëert binnen organisaties en in haar psychotherapiepraktijk mogelijkheden voor haar klanten om beperkende denk- en gedragspatronen af te schudden. Reflecteren over het Zelf - “Wie ben ik?”, “Waarom denk, voel en gedrag ik me zoals ik doe?” - maakt hier onderdeel van uit. In dit interview illustreert Ravi met voorbeelden uit een Indiase context hoe zij Transactionele Analyse zowel persoonlijk als professioneel toepast in het werken met het Zelf.
  1,95
  lees meer

  Het Vitale, Kwetsbare en Sociale Zelf

  Dr. Richard Erskine is de grondlegger van de Integratieve School in de Transactionele Analyse. Hij legt het verband met meer psychoanalytische concepten en richt zich in zijn werk met name op het herstellen van de relationele verwaarlozing van zijn cliënten.
  1,95
  lees meer

  Het Zelf in ontwikkeling

  Helena Hargaden is een van de oprichters van de Relationele School binnen TA. In 2007 kreeg ze de Eric Berne Memorial Award voor het werk dat ze samen met Charlotte Sills ontwikkelde over ‘the domains of transference’. Haar bijdrage laat zien hoe het Zelf wordt gevormd in de relatie, via subtiele vormen van overdracht en tegenoverdracht.
  1,95
  lees meer

  Hoe TA bijdraagt aan talentspotting

  De juiste persoon op de juiste plaats klinkt zo vanzelfsprekend. Het rendement van organisaties en het werkplezier van medewerkers en leidinggevenden stijgt enorm wanneer er een optimale fit is tussen de kwaliteiten en drijfveren van de medewerker, de functie-eisen en de organisatiecultuur. Veel organisaties maken gebruik van Talent Development Assessments (TDA’s) om deze fit te onderzoeken. In deze casestudy laat Lutke zien hoe ze concepten uit de TA systematisch gebruik om de interactiepatronen tussen opdrachtgever, deelnemer en haarzelf mede tot onderwerp van reflectie te maken. Met als resultaat een transparant assessmentproces, grondige analyse van de interactiepatronen tijdens de assessmentdag en veel focus op het bewust maken van het groeipotentieel van de deelnemer.
  1,95
  lees meer

  Hoeveel Zelf is er tussen cultuur en familiescript?

  Gloria Noriega ontving in 2008 de Eric Berne Memorial Award voor haar onderzoek naar hoe scripts worden overgedragen. In later onderzoek focuste ze zich op het intergenerationeel doorgeven van familiescript bij Mexicaanse vrouwen. In het interview schetst Noriega de samenhang tussen het ontstaan van het Zelf, familiescript en cultuur.
  1,95
  lees meer

  TA-nieuws, editie maart 2017

  In deze rubriek: In Memoriam Claude Steiner - Examinatoren, supervisieklanten en ‘publiek’ gezocht voor TA-examens in Berlijn - Sage-publicatieplatform in een nieuw Jasje - Altijd Aardig blijven? - Reputatiekunde: het Handboek. - Nieuwste editie van IJTAR beschikbaar
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach

  Floreren

  Datum: 8 juni 2017
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »