logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

Reflecties over Coaching

Reflecties over Coaching: werken met individuen, teams en jezelf is een bundeling van vijfentwintig reflecties. Deze gaan over coaching en Yvonne krijgt doorgaans veel reacties op deze observaties – je zou ze haar ‘fieldnotes’ kunnen noemen – die gaan over de praktijk van coaching en advisering. In deze stukken, die zij in het kader van deze bundel geactualiseerd heeft, refereert ze ook bijna altijd aan een voor haar inspirerende theorie of relevant onderzoek. Kennelijk raken deze bespiegelingen een snaar bij coaches, teamcoaches en adviseurs en geven ze aanleiding tot reflectie op de eigen praktijk. De bijzondere tijd waarin we nu leven nodigt uit tot reflectie: op hoe we met de wereld en met elkaar omgaan, maar ook op de eigen professie en hoe je je daartoe verhoudt. Er is een indeling gemaakt naar drie hoofdthema’s, namelijk: werken met individuen, werken met teams en werken met jezelf. Yvonne Burger Yvonne Burger is hoogleraar aan de Vrije Universiteit, center for executive coaching, en geeft onderwijs en doet onderzoek op het gebied van coaching. Ze is daarnaast vanuit haar praktijk werkzaam als executive (team) coach in de top van organisaties. Ook is ze lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Windesheim en vervult ze diverse andere bestuursfuncties. Yvonne Burger en Eric Vullers van Uitgeverij Kloosterhof namen het initiatief voor een boekje ‘Reflecties over Coaching: werken met individuen, teams en jezelf. Deze reflecties zijn – soms in een andere vorm – eerder gepubliceerd in het Tijdschrift voor Coaching, Management & Consulting of het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties.Er is een indeling gemaakt naar drie hoofdthema’s, namelijk: werken met individuen, werken met teams en werken met jezelf. Al deze thema’s zijn relevant voor de praktijk van coaches en komen ook aan de orde in onze postgraduateopleidingen aan de Vrije Universiteit   
€ 6,95
lees meer

Gezondheid (april 2023)

Ik had er eigenlijk nooit bij stil gestaan, maar werd door het CBS met mijn neus op de feiten gedrukt. Uit cijfers bleek dat de levensverwachting bij geboorte voor mannen in 2021 op bijna 80 jaar lag en bij vrouwen zelfs op 83. Een naar mijn idee positief bericht, tot ik de volgende zin las: De levensverwachting in goede gezondheid bij geboorte was voor mannen en vrouwen ruim 65 jaar. Ik zocht verder naar de betekenis van ‘levensverwachting in goede gezondheid’ en was stiekem een beetje verbaasd over de subjectiviteit van dit begrip. Om dit te kunnen meten werd deelnemers namelijk gevraagd hoe hun gezondheidstoestand over het algemeen was. Als het antwoord op de vraag ‘goed’ of ‘zeer goed’ was, werd een respondent als gezond beschouwd. Maar is voor de een niet het glas halfvol en voor de ander juist halfleeg? Waar de ene respondent met licht hartfalen zijn of haar gezondheidstoestand als goed (want; het kan altijd erger) bestempelt, kan een ander met dezelfde hartklachten juist zeggen dat de gezondheid ‘zeer slecht’ is (want; niet meer zo fit als vroeger). Is zoiets dan wel goed meetbaar? Gezondheid blijkt hier een begrip dat moeilijk te vangen is in woorden. Dat inzicht maakt voor mij het artikel van Machteld Huber, grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, extra interessant. Niet alleen wordt daarin de vraag gesteld hoe we het begrip gezondheid het beste kunnen omschrijven, maar ook hoe we dit het beste kunnen toepassen in de praktijk. Dit laatste zal de komende decennia een steeds grotere rol gaan spelen. We worden steeds ouder en de samenleving vergrijst, dus hoe zorgen we ervoor dat we gezond oud worden? Daarbij spelen preventie en amplitie (het versterken van de gezondheid) een steeds belangrijker rol. Het zou mooi zijn als dit er uiteindelijk toe leidt dat de kloof tussen levensverwachting en de levensverwachting in goede gezondheid kleiner wordt. Dat gezondheid niet alleen een subjectief begrip kan zijn, maar ook een heel breed begrip is, blijkt wel uit de artikelen in deze editie van het vakblad. Van psychologische veerkracht en de kracht van verhalen op het werk, tot het nut van de polyvagaaltheorie en levenslessen uit de sport: het begrip ‘gezondheid’ staat centraal, maar wordt op verschillende manieren benaderd. Fijn dat we zo ook opnieuw de breedte van Toegepaste Psychologie over het voetlicht kunnen brengen! Petra Kuiper-Idi Moto Hoofdredactie   INHOUD   Praktijk Waarom sporten bijdraagt aan geluk, Mauro van de Looij Psychologie toepassen: simpel toch? Tessa Jonker en Karel Jonker TP’er in beeld, Birgitta Perton  Een ander perspectief op veiligheid, Peter van Kempen Professionalisering TP’er in beeld, Wendy Davids  Het Career Story Interview (CSI), Mieke Verbaarschot  Veerkracht: Een complex proces uitgelegd, Richta C. IJntema  Column: ‘Een deal voor de zaak’, Sander de Hosson Profilering In gesprek met Pascale Le Blanc, Rian van Son  TP’er in beeld, Pieter van Wijk  Positieve Gezondheid, Wat is het en hoe is het ontstaan, Machteld Huber  In gesprek met Sandra van Hogen - Koster, Agnes Schilder  TP’er in beeld, Jessica Kersaan

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper