logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

«1|2|...|478

Wie zorgt er straks voor mij? (boek)

Dit boek bevat 12 verhalen over verlangen en vertedering, kracht en kwetsbaarheid: openhartig verteld door vrouwen en mannen, van alle leeftijden, afkomstig uit diverse culturen en werkzaam in verpleeghuizen, zorgcentra en de thuiszorg. Met hun verhalen laten ze de lezer door hun ogen naar hun leven en werk kijken. Ze maken duidelijk waarom ze dit werk gekozen hebben, hoe ze het beleven en wat het voor hen betekent. De verhalen in dit boek kunnen je helpen om een eigen mening te vormen over de zorg voor ouderen. Centraal in dit boek staan verzorgenden, omdat zij het hart vormen van de ouderenzorg. Een extra reden om bij hen te beginnen, is het dreigende personeelstekort. We hopen dat de stem van verzorgenden meer gaat doorklinken in het publieke debat. Hun verhalen zijn de moeite waard. Ze maken ons duidelijk waar het in de zorg om zou moeten gaan: om menswaardigheid en lotsverbondenheid, om het besef dat ieder mens kwetsbaar is, om toewijding en barmhartigheid, om ontmoetingen tussen mensen. Opdat verzorgenden en de mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd dagelijks zinvolle bladzijden kunnen toevoegen aan het boek van hun leven.
Gratis
lees meer

Van Hamer tot Houvast (boek)

Reflectief gereedschap voor de coach. In coaching kom je regelmatig momenten tegen die ertoe doen. Momenten waarop sprake is van een zekere ambiguïteit, waarin nog niet zo gemakkelijk valt te beslissen wat je precies als coach te doen staat: ‘Meerdere ‘afslagen’ zijn mogelijk. Tegelijkertijd is sprake van situationele druk om iets te doen, want zo’n moment is ook zo weer voorbij. Op dit soort momenten toont de rijkdom van het vak zich. In dit boek komen een aantal opgaven van de coach in de praktijk aan bod. Opgaven die zich voordoen op diffuse momenten waarin het uitmaakt wat voor keuze je als coach maakt. Steeds beschrijven de auteurs waar je in zo’n situatie houvast aan kunt ontlenen en hoe dan. Dat doen zij vanuit het besef dat ‘hoe je naar die situatie kijkt, maakt wat je ziet’. En dat dat ook -min of meer- bepaalt wat je doet en laat. Het gereedschap dat zij ter beschikking stellen bestaat niet zozeer uit instrumenten zoals hamers dat zijn: Voorschriften of recepten in de vorm van ‘als situatie A, doe dan B’. Zij formuleren ‘reflectief gereedschap’: houvasten die je manier van waarnemen en betekenis geven verrijken, en je handelingsruimte als coach Verruimen. Dit boek biedt een groot aantal kleine inkijkjes in de professionele praktijk van coaching. Coaches kunnen er inspiratie aan ontlenen voor onvoorspelbare momenten in hun eigen praktijk. De verschillende gereedschappen zijn eerder beschreven in de rubriek ‘van hamer tot houvast’ van het Tijdschrift voor Coaching. De rubrieksteksten zijn aangevuld, bewerkt en in een samenhangend kader geplaatst.
9,95
lees meer

Digitaal abonnement: TvOO (4 uitgaven)

Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties is een toonaangevend onafhankelijk vakblad op het gebied van Human Resource Development en richt zich op diegenen die zich individueel, groepsgewijs of beleidsmatig bezighouden met en geboeid worden door de ontwikkeling van mensen in relatie tot werk, opleiden, trainen, leren en presteren. Bedient een groot netwerk van bevlogen professionals, waarbij het actief stimuleren van groei en ontwikkeling in het vakgebied voorop staat. Het vakblad is daarbij ook een klankbord voor bedrijven, wetenschap en overheid op zowel nationaal als internationaal niveau. Brengt inspiratie, professionalisering, visie, verbondenheid en de mogelijkheid om te delen en doet dat op een authentieke en mooi vormgegeven manier. Met verrassende interviews, luchtige artikelen, informatieve recensies en kritische beschouwingen informeert TvOO over wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke trends die het vak vorm en inhoud geven. Heldere beschrijvingen van methoden en casuïstiek geven concrete handvatten voor de dagelijkse praktijk. Nieuwe media zoals Twitter, LinkedIn, Facebook en nieuwsbrieven zullen naast het tijdschrift een belangrijke rol spelen bij het informeren van de achterban over actualiteiten. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 6 maart 2017 - Wendbaar - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 juni 2017 - 24/7 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 4 september 2017 - Invloed - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 4 december 2017 - Leergierig - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 maart 2018 - Stilte - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 4 juni 2018 - Kunst 3 september 2018 - Robots 3 december 2018 - De wereld Neem een digitaal abonnement op TvOO en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
22,00
lees meer

Stilte (volledige uitgave, 19 artikelen)

INHOUD THEMA ‘STILTE’ (maart 2018) Zo stil in mij, Judith Droste De stilte praat als woorden tekortkomen, Jitske Kramer & Danielle Braun Luisteren naar de stilte – Trainerstool, Janneke Schenning De oorverdovende stilte van het pensioen, Wouter Reynaert Verstillen is een kunst - Interview met Hans Vermaak en Mark van Twist, Judith Droste Stilte werkt, Marijke van Dusseldorp Is stilte een arbeidsvoorwaarde? Daniëlle Schreurs Ook toe aan een digital detox? Annemie Schuitemaker WETENSCHAP Zullen we even stil zijn? Bart van Rosmalen Hoe erg is het? André de Waal & Harold de Wit Zin en onzin van stilte op kantoor, Peter Vink Promotie: Flexkantoor maakt werknemers niet per se productiever, Christina Wessels Promotie: Avondmensen hebben last van sociale jetlag op werk en school, Giulia Zerbini VARIA Rubiks kubus met resultaat, Jolanda Botke Column: Spreken is zilver, Judith de Bruijn Zin en onzin van feedback, Roy Sijbom Column: Nudenken in plaats van nadenken, Bert van Dijk Verbindend leiderschap werkt - Interview met Robert Dollevoet Media - Ssssst….. Inspiratie in stilte Verbreek de stilte Een oorverdovende stilte rest me na het vertrek van Jolanda Botke. Geen appjes, belletjes en collegiaal overleg meer. Nu alleen aan het roer. Gelukkig met een hele fijne redactie, die ook meer en meer de regie hebben in de komende nummers van TvOO. Stilte is niet helemaal mijn thema. Mensen die mij kennen, kennen mij als extravert. Ik vul graag stiltes in gesprekken op. En als ik helemaal enthousiast ben, vul ik zelfs graag in voor een ander alvorens hij of zij zijn zegje kan doen. Als de cursus ‘Stilte voor extraverts’ er ooit komt, dan moet ik hem zeker volgen. Want stil worden is wel een thema voor mij. Waarschijnlijk zou ik ook nooit iets met stilte willen doen als het niet zo’n belangrijk thema was binnen ons vakgebied. Stilte levert ons veel op, want wat is het belangrijk om te lummelen en te luisteren in ons vakgebied. Dat bevordert creativiteit, we worden er blijer van en we hebben het nodig voor onthouden en leren. Creativiteit is een van de 21e-eeuwse vaardigheden die we te ontwikkelen hebben. Als de robots ons werk overnemen en we willen bijblijven, dan is de ontwikkeling van deze vaardigheden essentieel. Creativiteit is een vaardigheid die floreert bij stilte. Stilte zet het onbewuste aan het werk en heeft dus een hele positieve uitwerking op onze creativiteit. Immers ons onbewuste is vele malen groter dan ons bewuste, dus dat aanspreken zorgt voor meer denkkracht. Het is niet voor niets dat organisaties als Google mensen laten lummelen, zodat ze op nieuwe ideeën komen. Creativiteit is het vermogen om buiten de kaders te denken, je automatische brein te onderdrukken, maar ook om te kijken naar hoe het ook kan (2011, Kahneman). Je hebt rust en ruimte nodig om vanuit een ander denkraam te denken. De andere belangrijke reden om stil te zijn is om te leren… We hebben onze slaap nodig om dingen die we overdag hebben meegemaakt te verwerken en vervolgens op te slaan in ons geheugen. Als we onszelf de stilte en de rust niet gunnen dan gaat het helemaal mis met het leren en onthouden. Een voortdurende afleiding in de vorm van boodschappen op onze mobiele telefoon zorgt weliswaar voor dopamine in het brein, maar leidt ook af en ondersteunt onthouden niet. Des te meer reden om af en toe een ‘veegdag’ te hebben en de telefoon uit te zetten. Bij mij staan de veegdagen standaard in de agenda, een dag in de week staat er niets ingepland. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik dan heus nog weleens klusjes afmaak, maar tegelijkertijd geeft het ook rust om te weten dat dat af en toe kan. Kortom, stilte is iets om in de gaten te houden in ons vak. In dit nummer worden veel facetten van stilte beschreven door onze auteurs. Wij hebben met veel plezier aan dit nummer gewerkt en hopen dat u er in alle rust (stilte) van kunt genieten.
5,95
lees meer

Zo stil in mij

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kan soms hevig verlangen naar stilte. Geen geklets, geen telefoongeluiden en soms zelfs geen muziek. Dat heb ik vooral als ik me moet concentreren om een tekst te schrijven of een plan uit te denken. Maar ook als er niets moet, merk ik dat ik me regelmatig terugtrek. En ook al voeg ik zelf geen geluiden toe en ben ik alleen in huis, dan nog is er van alles dat de stilte doorbreekt, een trein in de verte, een ambulance ergens in de wijk, de vuilniswagen die de container leegt, mensen die langsfietsen in gesprek aan hun mobieltje, kinderen op het plein, de radiator die aanslaat, pop-ups op mijn scherm, alerts op mijn telefoon en soms kan ik zelfs afgeleid raken van de gasmeter die een verdieping lager in de meterkast heel stil tikt.
Gratis
lees meer

De stilte praat als woorden tekortkomen

Een bijzondere route om uit een impasse, crisis of vraagstuk te komen, is die van de stilte. In de stilte wordt gezegd wat gezegd moet worden, silence speaks when words can’t. Het antwoord hangt in de lucht, je hoeft het alleen te horen, te ontvangen, vast te pakken.
1,95
lees meer

Luisteren naar de stilte

Het ‘eigenregie-evangelie’ gedijt in hr-land. Medewerkers moeten empowered worden en regie nemen over bijvoorbeeld hun eigen loopbaan. Het Co-Active® coachingsmodel is bij uitstek geschikt om mensen te leren die eigen verantwoordelijkheid te nemen. Een cruciale skill voor coaches is het vermogen te luisteren naar de stilte. Hoe werkt dit?
1,95
lees meer

De oorverdovende stilte van het pensioen

Toen ik op 12 december 2012 afscheid nam van de Fontys Hogeschool, kon ik niet vermoeden wat het pensioen voor mij in petto had. Ik behoorde tot de 73 procent van de werkende populatie die zich niet goed voorbereidt op het leven na werk. De vraag is waarom het denken daarover vooruitgeschoven wordt, terwijl zowel financieel, professioneel als persoonlijk nogal wat verandert.
1,95
lees meer

Verstillen is een kunst

Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen: stilte bestaat niet en we moeten er dus ook vooral geen nieuwe interventietool voor de veranderaar van maken! Aan tafel tegenover mij zitten Hans Vermaak en Mark van Twist. Ze kennen elkaar zo’n vijftien jaar en trekken met enige regelmaat samen op in opleidingen, commissies en verandertrajecten. Beiden pendelen tussen wetenschap en praktijk. En beiden zijn taalvirtuoos. We spreken over de rol van stilte bij veranderprocessen.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Congres Positieve Psychologie

Thema: Positief Leiderschap

Datum: 30 november 2018
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »