logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|6

  Liefde (volledige uitgave, 16 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘LIEFDE’ (maart 2017) Liefde zet mensen in beweging, Mark Mieras Liefde en zelfcompassie als bron van veerkracht en geluk, David Dewulf Coaching bij levensvragen, Bert Coenen Droom van een meisje, Chris Rooijakkers In gesprek met Jan Drost, Jikke de Ruiter IK-ANDER Van liefdespartners naar collega’s, Saskia Teppema Haat en Liefde, Annette Nobuntu Mul Uit liefde voor het leven, Ilse Vooren En nu…De verliefde coach ORGANISATIE Wat hebben vrijheid, gelijkheid en broederschap ons te zeggen? Saskia Teppema The Samurai Game®, Ericka Kuyters Managen in een onvoorspelbare wereld, Sijtze de Roos MAATSCHAPPIJ Over de kracht en het belang van eigenliefde, Lucas Heijdt Bevrijd jezelf van het juk van de bevestigingsdrang, Luc Van De Steene Love drug, Nina de Ruiter Sartre over het existentialisme, Jikke de Ruiter De coach en de liefde De liefde overbrugt de periode tussen leven en dood. Zij geeft richting aan ons sociale, alsook aan ons werkzame leven. De liefde is, of we willen of niet, alom aanwezig; in de dagelijkse omgang, werk, literatuur, organisaties en politiek. Geen wonder dat de coach direct of indirect op veel vlakken met de liefde heeft te maken. Als thema bij zijn cliënt: relatiecoaching, liefde voor het leven (zingeving), eigenliefde. Als thema bij de coach zelf: liefde voor het vak, verliefdheid en empathisch vermogen in relatie tot de coachee. Het is onmogelijk om te zeggen wat liefde precies is. De meer filosofische artikelen van Bert Coenen, Jan Drost en de boekbespreking van Sartre maken duidelijk dat hier heel verschillende ideeën over bestaan. Draait het om het najagen van puur genot, de individuele beleving, persoonlijke ontwikkeling of gaat het over rechtvaardigheid en recht doen aan de ander? Welke bewuste of onbewuste overtuiging draagt u uit als coach? Willemijn van Strien, relatiecoach, roept op om van kinds af aan aandacht te besteden aan communicatievaardigheden om zo te leren wat je eigen aandeel is in vriendschappen en verhoudingen. Biologische gezien is de liefde makkelijker te vangen. Het lijkt ‘pure chemie’ die gedeeltelijk door een pil, xtc, is te vervangen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat geliefden en vrienden activiteit in een aantal centra en netwerken in de hersenen kunnen verhogen die helpen om elkaar te vormen. Neurologisch gezien ondersteunt liefde dus de mindset om te groeien, om zich aan te passen en het daadwerkelijke leervermogen. Het is dan ook geen toeval, volgens Mark Mieras, dat professionele coaches vaak kiezen voor een houding van compassie om een cliënt verder te helpen. Liefde helpt mensen in beweging te zetten. Naast de filosofische en wetenschappelijk beschouwing van het belang van de liefde is er aandacht voor de praktijk. David Dewulf deelt enkele oefeningen voor (zelf) compassie. Hij laat ervaren hoe een liefdevolle houding en zelfcompassie het meest wijze is om te doen als je gelukkig wil zijn en wil groeien. Deze houding vraagt om de kwetsbaarheid en imperfectie van jezelf en de ander te omarmen, hetgeen veel moed vraagt, maar wel aan de basis staat voor dieper geluk.
  5,95
  lees meer

  Oud & Nieuw (volledige uitgave, 17 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘OUD & NIEUW’ (december 2016) In gesprek met Henk Breukink: Coachen van bestuurders, Sijtze de Roos Regie aan de kleuter, Chris Rooijakkers Gedreven coaches zijn van alle leeftijden, Jikke de Ruiter Martijn Simons over de menselijke maat, Jikke de Ruiter IK-ANDER Leren spelen met afstand en nabijheid, Robert Stamboliev Mentaliserend coachen, René Meijer Gestalt in een nieuw jasje, Silvia Blankestijn De coach en de stem, Guy P.M. Kessels EN NU... Hyper ORGANISATIE   Scrum en Agile, Robert Schenk Indaba, Annette Nobuntu Mul Coachen op verbindend vermogen, Marco Buschman Column: Adam en Eva, Ad Maas MAATSCHAPPIJ Utopia, Ad Maas Veranderen de enige constante? Wat is er dan veranderd? Saskia Teppema Dialogen van Plato, Jikke de Ruiter Over het boek Standvastig van Svend Brinkmann, Sijtze de Roos Oud en Nieuw Deze tijd van het jaar is voor velen een moment van bezinning. Wat is oud, kostbaar en mag bewaard blijven en waarvan kunnen we afscheid nemen? Wat leren we hiervan? Welke nieuwe dingen dienen zich nu aan? En wat is er voor dit moment nodig? Deze vragen heeft de redactie zich gesteld bij het samenstellen van deze uitgave. Wat leren we van Plato? En wist u dat de ‘Indaba’, een oud Zoeloegebruik, heel bruikbaar is bij besluitvormingsprocessen in teams of bij veelzijdige maatschappelijke problemen? Deze traditionele Zuid-Afrikaanse consultatieronde werd zelfs bij de slotfase van de klimaattop in Parijs ingelast. En wat valt er voor ons te leren van een ‘oude’ rot in het vak? Henk Breukink, al een werkleven lang bestuurder en coach van onder anderen politici en topbestuurders, legt uit waarom meten, zelfinzicht en het coachen op onderliggende drijfveren zo belangrijk is. Wat is het verschil tussen een coach die is begonnen in de jaren 80, de tijd waarin coaching sterk in opkomst was, en een coach die nu start in een tijd waarin coaching enorm geprofessionaliseerd is? We gaan hierover in gesprek met Anita van Vlerken (61 jaar) en Lukas Heijdt (24 jaar). Veel problemen lijken van alle tijden. Het is de coach die verandert en zich ontwikkelt door ervaring en uitwisseling. De modellen, tools en theorieën raken meer op de achtergrond en worden vervangen door ‘intuïtie’. Een soort in het geheugen gecondenseerde kennis en ervaring, verkregen door langdurig met het vak bezig te zijn, aldus Van Vlerken. Oud kan ook in een nieuw jasje. Silvia Blankestijn laat zien hoe de Gestalt, een therapiemethode uit de vorige eeuw, doeltreffend toegepast kan worden bij organisatieverandering in deze tijd. En natuurlijk kijken we naar Nieuw en proberen we de basisprincipes en de succesfactoren van het hippe Scrum en Agile te doorgronden. Tot slot wil ik wijzen op het artikel over de stem als instrument binnen coaching. Het stemgebruik verkeert voor veel coaches nog in een pril stadium. Wanneer je als coach je coachee wil beroeren, kun je je stem daar heel bewust bij inzetten. Namens de redactie en het team van Kloosterhof wens ik u een goed Oud en Nieuw.
  5,95
  lees meer

  Gezag (volledige uitgave, 16 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘GEZAG’ (september 2016) De invloed van macht op organisatieverandering, Bas Poppe Evelien Tonkens: Gezag erkennen is de democratische waarden erkennen, Jikke de Ruiter Machtig mooi, Chris Rooijakkers Donald Loose: Het gezag van de coach, Ad Maas IK-ANDER Autoriteit en autoritair, Jan Jacob Stam Paardentheater: De schoonheid van leiderschap vanuit het hart, Ericka Kuyters De nakomer als toegift, Saskia Teppema En nu... Buigen of barsten ORGANISATIE Hoe leiders de organisatie swingend krijgen, Saskia Teppema Een machtig beroep, Arvid Buit Help millennials uit de mangel in organisaties, Karin Manuels & Manny Moerman Onno Hamburger en Erwin Klappe over gelukkig werken, Francine ten Hoedt MAATSCHAPPIJ Diagnose Autisme, stigmatiserend of helpend?, Wendelien Kerstiëns Column: Power, Saskia Teppema Congresverslag: Jaarcongres Mens en Organisatie, Sijtze de Roos Uit de boekenkast: Antoine de Saint-Exupéry, De kleine Prins, Jikke de Ruiter Gezag Een belangrijke ontwikkeling en klemmend probleem in onze samenleving is het uitkleden en uithollen van gezag. We hebben iets tegen gezag en tegelijkertijd verlangen we naar sterk leiderschap. “Hoe willen we het dan geregeld hebben in onze samenleving?”, vraagt Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector, zich af. In een samenvatting van haar oratie leest u hoe ‘heiligheid’, ‘loyaliteit’ en ‘gezag’ een antwoord kunnen zijn op deze belangrijke maatschappelijke vraag. Ook organisaties worstelen. Verantwoordelijkheid, macht en gezag verschuiven. Hoe kun je de macht van de ondernemer laten groeien naar een natuurlijk gezag van de leider? Sido van der Meulen gebruikt hiervoor de ´Organisatiegyroscoop´: een middel om meer zicht te krijgen op het grotere geheel en de gezamenlijkheid. En hoe gaat men in nieuwe organisaties met meer zelfsturende medewerkers om met een vergrote machtsafstand tussen directie en werkvloer? Bas Poppe beschrijft hoe je dergelijke organisatieveranderingen succesvol kunt bewerkstelligen. Hij benadrukt het belang van commitment om de macht te delen, reflectie op het eigen handelen en de juiste strategieën om de macht over te dragen. Spelen macht en gezag een rol bij het werkgeluk? Volgens Onno Hamburger en Erwin Klappe spelen de door Deci & Ryan gedefinieerde basisfactoren voor intrinsieke motivatie – zelfsturing, ontwikkeling en verbondenheid – hierbij een belangrijke rol. Wat kan een coach hierin betekenen en heeft een coach überhaupt gezag? Arvid Buit, executive coach, ziet een belangrijke rol voor de coach. Hij ziet bij leiders narcistische trekjes en grote eenzaamheid. “Coaches kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leiders als individu en daarmee ook aan de organisatie en in het kielzog hiervan een bredere maatschappelijke verandering.” Maar heeft een coach werkelijk iets te zeggen? Tegen de achtergrond van het algemene standpunt dat mensen gelijkwaardig zijn en in principe verantwoordelijk zijn voor de oplossing van hun problemen, gaat Ad Maas hierover in gesprek met emeritus bijzonder hoogleraar wijsbegeerte Donald Loose. Zijn wijze woorden: “De mate waarin eenieder naar eigen inzicht en vermogen bijdraagt aan het welzijn van eenieder bepaalt uiteindelijk het welzijn van een individu en een samenleving.” Yes we can!
  5,95
  lees meer

  Media (volledige uitgave, 20 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘MEDIA’ (juni 2016) Moet de waakhond zich koest houden of minder hard blaffen?, Marjet Lubbers-Bruijnse Interview met Bart Brouwers, Ad Maas De media en ik, Chris Rooijakkers Klikken naar kennis, community’s en collega’s, Guido van de Wiel Periodieke digitale onthouding als levenskunst, Hans Schnitzler IK-ANDER Online coaching: een vak apart, Mandy van ‘t Sant Presenteren is afstemmen, Violet Falkenburg Wie te vertrouwen en wat te geloven?, Johan van Strien Coaching van bevlogen medewerkers de klok rond Over de paradoxen en dilemma’s van de organisatiecoach, Saskia Teppema ORGANISATIE Geluiden van buiten: Paul Hermans Personal branding, Chris Potter Bestuurders leren liever van elkaar dan van anderen, Martine van den Bosch & Koen van der Drift Beroepscode voor robots, Ad Maas MAATSCHAPPIJ Serious Games, Ericka Kuyters Het Telepathisch Internet, Saskia Teppema We lijden aan ‘moetofilie’, Jikke de Ruiter Tenhaeff over het Spiritisme, Jikke de Ruiter De media en de vraag, Marjo Korrel Onderzoek naar hoe coaching in organisaties werkt, Tim Theeboom Nieuwe media De vertrouwde journalistiek staat op een helling en de nieuwe media krijgen steeds meer invloed op wie we zijn en wat we doen. Mensen worden overspoeld door legio informatie, waarvan de betrouwbaarheid lang niet altijd onomstotelijk vaststaat. Dit maakt dat mensen hun eigen koers moeten bepalen voor het omgaan met nieuwe media, hoe zij zich willen presenteren en wat ze willen bijdragen. Op zich al een prachtig coachingsthema, aldus Bart Brouwers, hoogleraar journalistiek en media-ondernemer. Wat betekent deze ontwikkeling voor coaches en kunnen coaches hierbij van betekenis zijn? Dankzij het internet is het heel gemakkelijk geworden om informatie over allerlei onderwerpen te vinden. Om ons wegwijs te maken in het grote aanbod van waardevolle websites voor coaches heeft Guido van de Wiel een overzicht gemaakt van kennisplatforms, tests, MOOC’s, filmfragmenten en verhalen die raken. “Kennis is niet langer macht. Kennis delen is macht.” Maar wie te vertrouwen en wat te geloven op het internet? Johan van Strien, gepromoveerd op dit onderwerp, deelt zijn onderzoeksresultaten. “Wees kritisch ten aanzien van de informatie die je vindt, maar ook ten aanzien van je eigen kennis en opvattingen.” Ook Marjet Lubbers waarschuwt voor de invloed van de media op onze beeldvorming. We weten als coach dat de vorm van het verhaal de weg plaveit voor verdere ontwikkeling van de cliënt. Journalisten zouden zich meer bewust moeten zijn van hun verhalen over de wereld en de effecten ervan op de maatschappij. “Niet de media zijn de baas, wij moeten zelf de media de baas zijn.” Marjo Korrel schets een schrijnend voorbeeld van de gevolgen van suggestieve beeldvorming. De praktijk. Hoe deel je informatie en profileer je je als coach op internet? Chris Potter, gespecialiseerd in personal branding en online profilering, adviseert: kies uit alle mogelijkheden dat wat bij je past, wees consistent in je boodschap en authentiek in je verhaal. Mandy van ’t Sant geeft enkele praktische handvatten om het online coachavontuur aan te gaan. Tot slot nemen we een kijkje in de keuken bij @ranj, een bedrijf dat positieve gedragsverandering wil bewerkstelligen door middel van digitale games. De voorbeelden maken duidelijk hoe games een goede aanvulling kunnen zijn op begeleiding of training. De kern is vrij te experimenteren in een veilige context met ruimte voor reflectie. Geldt dat niet ook voor coaching? Zo gaan oud en nieuw hand in hand.
  5,95
  lees meer

  Over de grens (volledige uitgave, 18 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘OVER DE GRENS’ (maart 2016) Coaching in een superdiverse samenleving, Dirk Geldof Drie geboden voor ons brein, Theo Compernolle Jakob van Wielink: Omgaan met verlies en de grenzen van het leven, Jikke de Ruiter Andreas Wismeijer: Geheimen en veiligheid, Ericka Kuyters Buiten spel, Chris Rooijakkers IK-ANDER Moeten we nog volwassen worden?, Marinet Ritz Vergeving, Annette Nobuntu Mul EN NU... Buren Intercultureel coachen, Hester van Zelst Muzische professionalisering, Bart van Rosmalen ORGANISATIE Philip Wagner: Zonder moed geen integriteit, Saskia Teppema Samenwerken en samen leren, Marjo Korrel & Annette Nobuntu Mul De bedrijfscoach als generalist, Liesbeth Halbertsma & Barbara Takacs Nieuw tijdperk vraagt om nieuwe organisatiemodellen, Janet Rienties MAATSCHAPPIJ Het publiek maakt de voorstelling compleet, Mirjam Dirkx & Jakob van Wielink Ken Wilber over de grenzen van identiteit, Jikke de Ruiter Hoezo grenzen? Saskia Teppema Erno Eskens: Kom je huis uit en betreed een andere sfeer, Jikke de Ruiter Over de grens We verkeren in een ‘grenssituatie’, ofwel: we staan aan de vooravond van een kanteling in onze samenleving. Een samenleving die beheerst wordt door angst, woede, onrust, ongelijkheid en macht. Er lijkt een ontwrichting gaande op het gebied van de politiek, de economie en de macht; chaos met een niet te stuiten verandering in denken, organiseren en sturen. Maar er is hoop. Uit de groeiende onvrede en de ontstane chaos kan ook iets moois ontstaan. Door over de traditionele maatschappelijke, organisatorische en persoonlijke grenzen te kijken ontstaan fraaie initiatieven en innovaties. In deze uitgave verkennen we deze grenzen en onderzoeken wat daarachter ligt. Dirk Geldof, hoogleraar sociologie en lector sociaal werk in Antwerpen, opent dit nummer met een onderzoek naar de rol van de coach in onze veranderende, superdiverse samenleving. Hij analyseert hoe deze demografische en maatschappelijke transitie vertaald kan worden naar beleid en het werkveld. Hij stelt dat interculturele competenties onmisbaar zijn voor de hedendaagse coach. Kun je eenzelfde set coachcompetenties en dezelfde ethische codes internationaal uitvoeren? Annemarie van der Meer en Mike van der Vijver, twee internationaal werkende coaches, delen hun ervaring: “Werken in een andere cultuur dwingt je andere delen van jezelf te openen en te ontwikkelen.” Bij dit nieuwe ontwikkelingsstadium van de mensheid horen ook nieuwe organisatiemodellen, constateert Frederic Laloux. Controleren en beheersen zijn verleden tijd; de toekomst ligt in aanvoelen en inspelen en zogenaamde ‘cyane’ organisaties. Hoogleraar global economy and governance Philip Wagner ziet de coach in de toekomst met name als moreel kompas in de boardroom fungeren. “Een coach heeft pas echt waarde als hij voor de duvel niet bang is. Zonder moed geen integriteit.” Tot slot zoemen we in op het individu. We zijn ‘breinwerkers’ geworden, aldus professor Theo Compernolle. We werken veelal met ons hoofd in plaats van met onze handen en zijn continu elektronisch verbonden. Het gevolg hiervan is dat we te veel voorbij de grens van ons brein werken, hetgeen onze creativiteit en productiviteit verlaagt en burnoutklachten tot gevolg heeft. Hij geeft enkele praktische tips. Hoe kunnen we omgaan met de grenzen van het leven? Als verlies of trauma maakt dat je balanceert op de grens van wat je als mens aankan? Jakob van Wielink en Annette Nobuntu Mul zoeken ieder op hun eigen manier naar perspectief, zingeving of vergeving. “Wat je overkomt, kun je niet kiezen. De keus die je hebt, is hoe je daarop reageert.” Kortom: nieuwe inzichten en oplossingen dienen zich aan, maar de contouren daarvan zijn nog vaag. Wat ziet u gebeuren, welke grens verkent u?
  5,95
  lees meer

  Religie (volledige uitgave, 20 artikelen)

  INHOUD THEMA 'RELIGIE' (december 2015) De pastor en de coach, Sijtze de Roos & Jakob van Wielink ’Religiecoaches’ op een rij Wens voor een betere wereld, Sytske Teppema Lakshmi en Ganesha voor Geluk, Vreugde en Wijsheid, Asha Toerab Accepteren van het verschil tussen religies, Dirk-Martin Grube De keerzijde van religie, Arjan van Dijk & Frances Peters IK-ANDER Een goed gesprek, Bram Moerland Werk, relaties en seksualiteit, Carla Rutgers & Gerard Dikschei Grenzeloos geloven Hoe kan ik de beste strontstok zijn?, Tom Hannes Religie als wegwijzer naar je essentie, Ludo de Jongh ORGANISATIE U bent uw broeders hoeder, Ericka Kuyters De rol van religie in (inter)nationaal management, Annette M. Mul Coachen van teams van de toekomst, Guido van de Wiel & Jaco van der Schoor Macht en Inkt, Gezag en Gemeenschap, Sijtze de Roos MAATSCHAPPIJ In gesprek met theoloog Erik Borgman, Ad Maas Religie en spiritualiteit, Jan Oosting Martin Buber over de weg van de mens, Jikke de Ruiter Jürgen Mettepenningen: De ander als hindernis, Jikke de Ruiter Het kerstverhaal als uitnodiging, Leo Wilhelm Waarvoor kiest u? Welke cover zou u kiezen voor deze uitgave over religie? Een heldere zonnestraal die door mooie grijs-witte wolken heen breekt? Een stille waterval in het groen? Een ondergaande zon in een prachtige oranje gloed? Mooie etherische en geruststellende beelden die het hemelse met het aardse verbinden. Of denkt u eerder aan een bloederig slagveld, een troosteloos gebied omrasterd met dik prikkeldraad? Beelden die met moord en doodslag gepaard gaan, met claims op de absolute, eeuwige waarheid. Religie kent beide kanten. Wie gelooft is tot van alles in staat: goede dingen en slechte dingen. “Geloof is de adem van het hart”, schrijft Jürgen Mettepenningen, Vlaams theoloog en kerkhistoricus. “Wie in niets gelooft – zelfs niet in anderen of in zichzelf – wordt hard als dode steen.” Religie kan bijdragen aan een grondhouding die het leven van mensen concreet betekenis geeft. Het kan voldoening geven, helend werken en onze eindigheid relativeren, onderschrijft ook Ad Maas. Dominee Emmanuel Koney, beheerder van het multifunctionele verenigingsgebouw De Kandelaar in de Bijlmer, is hier een goed voorbeeld van. Met passie en eindeloos enthousiasme zet hij zich in voor een veilige leefomgeving en slaat hij de brug tussen het geloof en de Nederlandse samenleving. ‘U bent uw broeders hoeder’, is zijn motto. Maar tijdens onze zoektocht naar een betekenisvol leven zijn we kwetsbaar. Als een groep, in naam van een God, over de grenzen gaat van onze persoonlijke integriteit om de eigen macht te vergroten, openbaart zich de keerzijde van religie. Frances Peeters en Arjan van Dijk geven aanwijzingen voor het coachen van slachtoffers van dergelijke schadelijke dwangculturen. Sijtze de Roos schetst een middenweg. Religie kan een zekere structuur geven. Oneindigheid gaat ons boven de pet en verontrust ons. Dus enige houvast kunnen we wel gebruiken. Vandaar dat de redactie uiteindelijk heeft gekozen voor deze cover, een foto van Éva Nemes: een structuur die ruimte voor licht en lucht blijft bieden. Ik wens u, ook namens de redactie, een nieuw jaar met geloof in uzelf, de ander, en datgene wat u rust en ruimte schenkt.
  5,95
  lees meer

  Niches (volledige uitgave, 18 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘NICHES’ (september 2015) Ronald Wolbink analyseert het coachvak, Jikke de Ruiter Het imago van coaching, Sijtze de Roos Iedere coach een eigen niche, Redactie Leve de generalist, Saskia Teppema IK-ANDER Aandacht voor behoeften geeft verdieping, Chantal van Thiel En nu… Buiten de gebaande paden Waaraan herken je een goede coach of supervisor? Mieke Voogd Dromen van fotomodellen waarmaken, Joey Steur Begin met het WAAROM, Joke Tacoma ORGANISATIE Opdrachtgevers aan het woord, Gerard Kroon Usela van Stekelenburg over familiebedrijven, Ad Maas Onderpresteerders, Paul de Ruiter Waarom iedereen luistert als je over seks praat, Saskia Teppema MAATSCHAPPIJ 365 dagen op weg naar geluk, Ericka Kuyters & Saskia Teppema Platform Autonome Coaches, Sijtze de Roos Žižek: Een kritische bril, Jikke de Ruiter In gesprek met Belgisch psychiater en hoogleraar Dirk De Wachter, Jikke de Ruiter Spel in begeleidingssituaties, Michiel de Ronde Niche Nog steeds floreert coaching binnen de begeleidingskunde. Voortdurend verschijnen nieuwe, soms exotische, vormen en soorten op de markt. Is coaching een niche en welke niches zijn er zoal binnen coaching? In deze uitgave onderzoeken we ons vakgebied en kijken wat nodig is om, ondanks de voor velen toch lastige tijden en soms sceptische geluiden, te blijven gedijen. Het blijkt aanleiding tot een leerzame zoektocht binnen en buiten ons werkveld met stevige uitspraken over het bestaansrecht van het vakgebied. Ronald Wolbink, coach, filosoof en bedrijfskundige, promoveerde op een kritische analyse van het coachvak. Hij stelt dat aan het eind van de jaren tachtig de mensen door de doorontwikkeling van het neoliberale marktdenken steeds meer op zichzelf werden teruggeworpen en op hun eigen verantwoordelijkheid werden gewezen. Deze individualisering creëerde destijds het gat in de markt voor coaches. Tot welke grote diversiteit dit uiteindelijk heeft geleid, is te lezen in het artikel ‘Iedere coach een niche’. Het lijkt alsof er voor elk probleem een coach is. Joey Steur, modellencoach, beschrijft hoe haar persoonlijke ervaring en ontwikkeling een rol speelden bij het vinden van haar niche. Deze grote diversiteit maakt het lastig om het kaf van het koren te scheiden. In het ECVision-project heeft men een poging gedaan om te beschrijven waaraan je een goede coach of supervisor herkent. Mieke Voogd zet het op een rij. Opvallend is dat het niet alleen gaat om doen, weten en kunnen, maar ook het zíjn is heel belangrijk: de professionele identiteit. Hierbij zijn onder andere tolerantie, kwaliteitsontwikkeling, ethiek en reflectie belangrijk. Een alarmerende conclusie van Wolbink is dat juist reflectie op het coachvak ontbreekt. Ook buitenstaanders hebben zo hun bedenkingen inventariseert Sijtze de Roos. Coaches zouden juist meer naar buiten moeten kijken en inspelen op wat er aan de hand is in organisaties, bedrijven en in onze samenleving. Enkele uitspraken uit dit artikel: “Richt je niet alleen op het persoonlijke, maar betrek de omstandigheden meer”, “Stop met de zoektocht naar authenticiteit”, “Hebben coaches een rol in het organiseren van tegenkracht?”, “Als professionals zich niet laten inpakken hebben ze grote impact”, “ Denk in de allereerste plaats na over de wereld om je heen”. Deze kritiek is voor Jikke de Ruiter mede aanleiding om de zaken te willen veranderen. Daarom, vertelt ze in een interview, richt zij per heden het Platform Autonome Coaches op. Ik hoop dat dit themanummer uitnodigt tot reflectie en aanmoedigt om kritisch om ons heen te durven kijken. Om zo ons mooie vak geen niche van voorbijgaande aard te laten zijn, maar bestaansrecht in de toekomst te laten behouden.
  5,95
  lees meer

  Emoties (volledige uitgave, 16 artikelen)

  INHOUD THEMA 'EMOTIES' (juni 2015) De biologische wortels van emoties en gevoelens, Mark Nelissen Wil je me precies vertellen wat je voelt?, Jacob van Wielink & Leo Wilhelm Emoties in kunst en coaching, Mirjam Dirkx Wat kun je als coach met verslaving en emoties?, Erica Kuyters IK-ANDER EN NU... Au! Waar ben jij bang voor?, Mirjam Klein Wassink Stilstaan, afronden en weer doorgaan, Marjo Korrel Emoties en stemmingen, Erica Kuyters ORGANISATIE Opdrachtgevers aan het woord, Hans Raamsdonk & Rachelle van Daalen De corporate tribe, Danielle Braun & Jitske Kramer Aan het werk of op de waakvlam?, Marian Timmermans & Willem de Vos MAATSCHAPPIJ Affectieve burgers, Jikke de Ruiter Wonderen, fantasie of waarheid?, Jikke de Ruiter Vrijheid van meningsuiting, Jikke de Ruiter De coachende rol van muziek bij verlies, Simone Vos & Martin Hoondert Ressentiment, Ad Maas Emoties Emoties zijn vaak een vast onderdeel en regelmatig zelfs het startpunt van een coachingsgesprek. Maar wat zijn emoties precies? En wat moet een coach van emoties weten om zijn coachee goed te kunnen begeleiden? Deze vragen vormden het uitgangspunt bij het samenstellen van deze uitgave. Het blijkt dat er vele definities en invalshoeken bestaan voor het begrip ‘emoties’. De reden daarvoor is dat emoties niet naar een duidelijke groep waarneembare verschijnselen verwijzen, aldus professor Agneta Fischer, hoogleraar emotie-theorie (2010). In ieder geval is een emotie een reactie op een gebeurtenis die ons op een of ander manier aangrijpt. Onze belangen worden geraakt. Om inzicht te krijgen in de biologische wortels van emoties en gevoelens starten we met een artikel van professor Mark Nelissen, hoogleraar in de gedragsbiologie. Emoties zijn een activiteit van het brein en hangen direct samen met de strijd om te overleven. Zij helpen ons daar waar nadenken veel te lang zou duren.  Danielle Braun en Jitske Kramer bekijken emoties vanuit een heel andere optiek. Zij vergelijken vanuit een antropologische invalshoek hoe wij omgaan met emoties in tribale samenlevingen en in organisaties, en zij werken enkele interessante verschillen tussen westerlingen en Aziaten uit. Daarnaast benadrukken zij het belang van overgangsrituelen. Marjo Korrel maakt de vertaalslag naar de praktijk en deelt een overgangsritueel dat behulpzaam is bij het goed afronden en afscheid nemen van een fase. Verder blijkt het nuttig om onderscheid te maken tussen een emotie (het moment) en een stemming (een algemene basishouding). Door dit onderscheid te maken ontstaat meer zicht op welke horizon de coachee aanhoudt bij zijn persoonlijke ontwikkeling. In beide gevallen ligt de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling in de werkelijke acceptatie van de situatie, aldus Ericka Kuyters. Tot slot eren we in deze uitgave het gedachtegoed van Marshall B. Rosenberg, grondlegger van de verbindende communicatie. Hij stelt, heel in het kort, dat emoties ontstaan doordat onze behoeften niet zijn vervuld. En zo vormen emoties een mooi aanknopingspunt voor de begeleiding. “Koester je emoties en onderschat ze nooit.” Robert Henri
  Nu: GratisActie geldig t/m 31-12-2017
  lees meer

  Geld (volledige uitgave, 21 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘GELD’ (maart 2015) In gesprek met Arnold Heertje, Sijtze de Roos Tarieven van de coach, Jikke de Ruiter De ethiek achter het tarief, Marjo Korrel Licht op rijkdom, Martin Thoolen & Wendy Hobbelink Redactioneel: It’s all about money, Jikke de Ruiter Geld zegt meer dan je lief is, Saskia Teppema IK-ANDER Prestatie-indicatoren voor een succesvolle coachingspraktijk, Alex Engel Vragen rond geld onderzoeken, Yoke de Wilde Als het te veilig is leer je niet veel, Lenette Schuijt De geldspiegel, Gabriël Verbeek ORGANISATIE Opdrachtgevers aan het woord, Ruud Koopman En nu… Bezuinigingen Hoe een eenzijdige focus op winst tot verlies leidt, Annette M. Mul Transitie ouderenzorg is elke cent waard, John Huijs & Annette M. Mul Congresverslag: Delivering Happiness, Saskia Teppema MAATSCHAPPIJ Mamma Cash: De manifestatie van eigen kracht, Ericka Kuyters Bellamy: Een wereld zonder geld, Jikke de Ruiter Hans van Ewijk: Omgaan met complexiteit, Jikke de Ruiter Relatie coach-cliënt belangrijkste sleutel effectiviteit, Maartje van Boekholt, Jolanda van Gorp & Erik de Haan Zijn welvaartvergroters wereldverbeteraars? Ad Maas The Reckoning: Hoe boekhouding naties maakt en breekt, Sijtze de Roos Welkom Wat moeten coaches weten van geld, en dus economie, om hun vak op een maatschappelijk relevante manier te kunnen uitoefenen? Deze vraag diende als leidraad bij de invulling van deze uitgave. Voor een antwoord op deze vraag ging de redactie op bezoek bij Arnold Heertje, Nederlands bekendste econoom. Hij legt uit: “Geld is verdraaid handig. Het fungeert als ruilmiddel, rekeneenheid en oppotmiddel. Met geld oefent men vraag uit naar goederen, en kan men bijna altijd en overal terecht.” Echter, lang niet alle producten en diensten zijn even makkelijk te kwantificeren. Hoe vertaal je bijvoorbeeld de waarde van een coachingsgesprek in termen van geld? Om deze vraag te beantwoorden ging Jikke de Ruiter op onderzoek uit en inventariseerde onder een aantal coaches welk tarief zij hanteren en welke argumenten zij hiervoor hebben. Gabriël Verbeek geeft een handreiking hoe je het uurtarief kunt berekenen en Marjo Korrel deelt haar ethische overwegingen hierbij. Heertje vervolgt: “Bij economie gaat het over meer dan alleen geld, er moet altijd een verband zijn met de bevrediging van behoeften van mensen. Geld dient hierbij te fungeren als middel, en niet als doel.” Op deze stelling gaat ondernemer en consultant Huib Broekhuis dieper in. Hij geeft handvatten hoe coaches en organisaties een betere balans kunnen vinden tussen purpose en profit. Een te eenzijdige focus op winst maken levert alleen maar verliezers op. Daarnaast is een deel van de behoeften van de mens niet uit drukken in geld. Wereldreizigers en coaches Martin Thoolen en Wendy Hobbelink schrijven zelfs: “Rijkdom is gratis!” Waar het uiteindelijk om draait, aldus Heertje, is duurzaamheid en duurzaam investeren, liefst met vrouwen aan de leiding. Een inspirerend voorbeeld hiervan leest u in het artikel over Avoord, een organisatie voor moderne ouderenzorg die in tijden van crisis bijna een half miljoen durfde te investeren in het coachen van de medewerkers, zodat zij beter kunnen meegaan in de transitie in de zorg. Een ander goed voorbeeld wordt beschreven in het artikel over het vrouwenfonds Mama Cash: een prachtig, wereldwijd initiatief voor en door vrouwen om de positie en de rechten van vrouwen en meiden te verdedigen en verbeteren. Geld is de motor van de economie en krijgt pas zijn werkelijke waarde door dat wat je ermee doet. Maar niet alles is in geld uit te drukken. Op welke manier wilt u waardevol zijn?
  5,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach

  Floreren

  Datum: 8 juni 2017
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »