logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|6

  Oordeel (volledige uitgave, 17 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘OORDEEL’ (december 2017) Ethische normen voor coaches, Alexander Vreede Zo klaar als een klontje… of toch niet? Karen Hamaker-Zondag In gesprek met Joseph Oubelkas: Waardigheid en witte tanden, Annette Nobunto Mul In gesprek met Robert Stapert: De twee werkelijkheden van het hbo, Sijtze de Roos Doorbijten, Chris Rooijakkers IK-ANDER Dynamische Oordeelsvorming is meer dan gewoon een methode, Sido van der Meulen & Saskia Teppema Een eerste indruk, maak je maar een keer, Erwin van Meekeren Meerzijdige partijdigheid, Ericka Kuyters De kracht van oordeelloos luisteren... en de kanttekeningen, Tjerk van der Ham En nu... Moreel beraad ORGANISATIE Olifantenpaadjes, Sijtze de Roos Ongrijpbare emotie, Peter Fijbes Een cultuur voor iedereen, Alex Engel Het eerste oordeel, Saskia Teppema Organisatiecoaching op basis van de vijf kritieke succesfactoren, Ger van Doorn MAATSCHAPPIJ In gesprek met Inge Schilperoord: Onderscheid tussen begrip en goedkeuring, Veronica Waleson Albert Camus over het absurde bestaan, Sijtze de Roos Wat is fout? Oordeel zelf Aanvankelijk wilde de redactie dit themanummer ‘Fout’ noemen, omdat ik, zonder me van kwaad bewust te zijn, een stukje tekst had aangepast tot groot ongenoegen van de auteur. Fout! Maar wat is fout? Fout heeft te maken met een oordeel. We kunnen oordelen over iets of iemand, inclusief onszelf, op basis van objectieve criteria of ons gevoel. We kunnen beoordelen, veroordelen en ophemelen. Dit zijn verschillende kanten van dezelfde medaille. Omdat oordelen met je gevoel te maken kan hebben, kan ‘fout’ dus heel verschillend beleefd worden. Dat wat je in positieve of negatieve zin triggert, heeft voornamelijk met jezelf te maken, legt Karen Hamaker uit in haar artikel. De wetenschap leert ons dat we altijd en razendsnel oordelen. Door minder dan een halve seconde naar een stem te luisteren hebben we onze mening over de ander klaar, lezen we in het artikel van Van Meekeren. Is dat dan fout? Moeten we proberen onze (voor)oordelen overboord te zetten? Oordelen kunnen ons ook juist scherp houden en een positieve kracht zijn, stelt Tjerk van Ham: “Ik ben het er niet mee eens, ik ga het veranderen!” Robert Stapert, veelgevraagd adviseur in het hbo, heeft deze handschoen opgenomen. Coaches komen in de praktijk regelmatig voor dilemma’s te staan en het blijkt vaak moeilijk om te oordelen wat goed of fout is. Waarop baseert een coach zijn oordeel en welke hulpmiddelen staan hem ter beschikking? Alexander Vreede geeft in zijn artikel enkele overwegingen weer die behulpzaam kunnen zijn in situaties waar ethische normen in het geding zijn. Binnen coaching kunnen de Dynamische Oordeelsvorming en Meerzijdige Partijdigheid ons helpen om tot een afgewogen en wijs resultaat te komen. Verder voelen we de druk van onze cultuur in de column van Chris Rooijakkers. En durf jij naar je donkere, verborgen kamer te kijken waar instincten, reflexen en schaamte huizen? Hoe meer je je kunt inleven, hoe minder je geneigd bent om te oordelen over anderen, lezen we in het interview met Inge Schilperoord. Als ik door deze uitgave blader, kom ik tot de conclusie dat het goed is om onze oordelen te omarmen, te onderzoeken en ons bewust te zijn waar ze vandaan komen. En indien nodig om te zetten in een positieve kracht. Ericka, ik hoop dat we dat hierbij gedaan hebben. Namens uitgeverij Kloosterhof en de redactie van het Tijdschrift voor Coaching wens ik jullie alle goeds in 2018!
  5,95
  lees meer

  Druk druk druk (volledige uitgave, 16 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘DRUK DRUK DRUK’ (september 2017) De stress te lijf, Wilma de Rek & Witte Hoogendijk In gesprek met Thijs Lijster: De vlucht naar Binnen, Sijtze de Roos Niet je kop eraf, maar de dop eraf, Chris Rooijakkers In gesprek met Ignaas Devisch: Pleidooi voor mateloosheid, Jikke de Ruiter IK-ANDER Burn-out, Veronica Waleson In gesprek met Arjan van Dam: De kunst van het falen, Jikke de Ruiter Balans tussen droom en realiteit, Annette Nobuntu Mul En nu... Katinka ORGANISATIE Hype of duurzaam fenomeen, Sijtze de Roos Balans door een includerende interactiecultuur, Don Binnendijk & Jol Stoffers Column, Saskia Teppema Het coachvak professionaliseert en verbreedt zich, Marijke Lingsma & Marijke Sybesma MAATSCHAPPIJ Hard werken en het privéleven: goed te combineren?, Emile van Amerongen Bob Dylan: All I really want to do, Sijtze de Roos Als je iets verandert in het onderbewuste, dan is het ook echt veranderd, Luc Van De Steene Moving & Being Moved, Lukas Heijdt Druk druk druk Op mijn bureau ligt een stapel coachboeken met tips en theorie over hoe we sneller en efficiënter kunnen werken en leven. Daarnaast een stapel boeken over floreren, passie, mindfulness, zingeving en authenticiteit. In deze tijd wordt heel wat van de mens gevraagd; we hebben het druk en ervaren druk. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft stress zelfs uitgeroepen tot de ‘Gezondheidsepidemie van de 21e eeuw‘. Apart als je bedenkt dat men een halve eeuw geleden voorspelde dat verveling als gevolg van de automatisering en de technologische vooruitgang, het grote probleem van de deze tijd zou zijn. Om de kern van de verklaring van dit probleem te vinden moeten we, volgens psychiater en hoogleraar Witte Hoogendijk, terug in de tijd. Geen honderd jaar, maar miljarden jaren. Ons stresssysteem is nog precies hetzelfde als in de tijd waarin de homo sapiens zijn intrede deed en de mens ronddoolde door de natuur, voornamelijk fysiek aan het werk om te overleven. Terwijl de bezigheden van vandaag vooral verricht worden door onze hersenen. Ons stressresponssysteem is hier nog niet aan aangepast; de balans tussen stressor en stressrespons groeien uit elkaar. Een rondgang door ons werkveld laat een rijke schakering aan benaderingswijzen zien voor dit probleem. De coachaanpakken variëren van biofeedback, lichaamsbewustzijn, positieve psychologie, organisatieopstellingen tot perfectionisme coaching, topsport coaching en faalangsttraining. Arjan van Dam leert dat je pas faalt als je je betekenis als mens koppelt aan je succes. Is het erg dat we het druk hebben? Ignaas Devisch laat een tegengeluid horen door te stellen dat een zekere rusteloosheid nodig is. Hij haalt onze drukte uit het negatieve en pleit voor een leven met bezigheden die je de moeite waard vindt om je mateloos in te verliezen. Wat opvalt in deze uitgave is dat verschillende auteurs concluderen dat haast en stress geen persoonlijke problemen zijn waarvoor een individuele oplossing mogelijk is. Kunst- en cultuurfilosoof Thijs Lijster beschrijft het maatschappelijke verschijnsel van verinnerlijking en verstarring waar de coach in zekere zin een bijdrage aan levert. Hij hoopt dat de coach dit doorbreekt door zich af te vragen hoe hij past in het grotere geheel. Is hij naast een goede professional ook een goede burger met oog voor de omgeving en de wereld om zich heen? Ik kijk naar de stapel boeken op mijn bureau en schuif deze aan de kant. Als ik het goed begrijp, kan ik beter even gaan uitwaaien in de frisse buitenlucht, om me heen kijken, en proberen een goed, solidair mens te zijn. Wat een rust.
  5,95
  lees meer

  Autonomie (volledige uitgave, 19 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘AUTONOMIE’ (juni 2017) Von der Dunk: we kijken in spiegels in plaats van door ramen, Sijtze de Roos Harmonie der tegenstellingen, Froukje D. Wirtz Onder de huid, Chris Rooijakkers Zelfonthulling door professionals, Erwin van Meekeren Automanie, Annette Nobuntu Mul IK-ANDER De dappere dialoog, Hubert Hermans Willem de Jager over coachen en het onbewuste, Ericka Kuyters Van kramp naar kracht, Inga Teekens En nu... Reddende Engel Work in progress, Ben Roelvink & Leen Quist ORGANISATIE Teamcoach in de zorg, Geertje van de Ven, Elvira Nijhof & Daphne Schelkers Hoe word ik poes, Saskia Teppema Gebruik de wijsheid van tribes, Iris Brummelhuis Als vertragen versnellen is, Cees van der Zwan Het dilemma tussen autonomie en organisatie, Veronica Waleson MAATSCHAPPIJ Dilemma’s en andere ongemakken in coaching, Sijtze de Roos Spinoza en autonomie, Miriam van Reijen De succesillusie, Sijtze de Roos Frank Zappa, you are what you is, Jikke de Ruiter Autonomie en tanden poetsen De tiende editie van de Dag van de Coach werd afgesloten met het verhaal van Joseph Oubelkas. Hij vertelde hoe hij, onterecht, vijf jaar gevangen heeft gezeten in Marokkaanse gevangenissen. De omstandigheden waren onmenselijk: vies, vol, wreed en hard. Toch wist hij daar te overleven en een mooier mens te worden. Hoe doe je dat en wat heeft autonomie hiermee te maken? Het verwerven van autonomie is een thema in de ontwikkeling van ieder mens en een veel voorkomende vraag in de coachpraktijk. Een zinvol thema om eens onder de loep te nemen, aldus de redactie. Allereerst verkennen we dit thema door de ogen van historicus Hermann von der Dunk en door de ogen van Spinoza, die stelt dat de mens van nature zoveel mogelijk autonoom wil zijn. Letterlijk betekent autonomie ‘zelf de wet stellend’, ofwel zelfbepalend en zelfstandig zijn. Om de coach hiervoor praktische handvatten te geven beschrijven Roelvink en Quist een handig reflectiemodel van afhankelijkheid naar wederzijdse afhankelijkheid. Ook Inga Teekens beschrijft een nuttig model om van kramp naar kracht te komen. Bij de verkenning van dit thema bleek dat autonomie en zelfreflectie hoog in het vaandel staan in de coachpraktijk. Maar slaan we niet door? “Zijn we bezig met de waarde van het in de spiegel kijken te verheerlijken en vergeten we door het raam te kijken en ons af te vragen wat er in de wereld aan de hand is of wat de wereld nodig heeft?”, aldus het kritische geluid van Von der Dunk en Annette Nobuntu Mul. Froukje Wirtz heeft tijdens haar werkzame leven het spanningsveld tussen autonomie en interdependentie ervaren. Ze beschrijft hoe vrijheid en gebondenheid samenhangen; een tegenstrijdige samenhang, die geldt voor zowel de coach als de coachee. We kunnen, denk ik, iets leren van de moeder van Joseph. Zij heeft begrepen wat autonomie en vrijheid in een afhankelijke situatie inhouden. Zij spoorde Joseph aan om, ongeacht de omstandigheden, zijn verantwoordelijkheid te nemen en er het beste van te maken. Het gaat om je ‘houding’, zegt hij zelf. Dit begon bij hem met tanden poetsen. Hij koos ervoor om ongeacht de viezigheid en het vuile water drie keer per dag zijn tanden te poetsen. Tanden poetsen is voor hem nog steeds een moment van autonomie en vrijheid. Essentieel hierbij was de steun van zijn moeder.
  5,95
  lees meer

  Liefde (volledige uitgave, 16 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘LIEFDE’ (maart 2017) Liefde zet mensen in beweging, Mark Mieras Liefde en zelfcompassie als bron van veerkracht en geluk, David Dewulf Coaching bij levensvragen, Bert Coenen Droom van een meisje, Chris Rooijakkers In gesprek met Jan Drost, Jikke de Ruiter IK-ANDER Van liefdespartners naar collega’s, Saskia Teppema Haat en Liefde, Annette Nobuntu Mul Uit liefde voor het leven, Ilse Vooren En nu…De verliefde coach ORGANISATIE Wat hebben vrijheid, gelijkheid en broederschap ons te zeggen? Saskia Teppema The Samurai Game®, Ericka Kuyters Managen in een onvoorspelbare wereld, Sijtze de Roos MAATSCHAPPIJ Over de kracht en het belang van eigenliefde, Lucas Heijdt Bevrijd jezelf van het juk van de bevestigingsdrang, Luc Van De Steene Love drug, Nina de Ruiter Sartre over het existentialisme, Jikke de Ruiter De coach en de liefde De liefde overbrugt de periode tussen leven en dood. Zij geeft richting aan ons sociale, alsook aan ons werkzame leven. De liefde is, of we willen of niet, alom aanwezig; in de dagelijkse omgang, werk, literatuur, organisaties en politiek. Geen wonder dat de coach direct of indirect op veel vlakken met de liefde heeft te maken. Als thema bij zijn cliënt: relatiecoaching, liefde voor het leven (zingeving), eigenliefde. Als thema bij de coach zelf: liefde voor het vak, verliefdheid en empathisch vermogen in relatie tot de coachee. Het is onmogelijk om te zeggen wat liefde precies is. De meer filosofische artikelen van Bert Coenen, Jan Drost en de boekbespreking van Sartre maken duidelijk dat hier heel verschillende ideeën over bestaan. Draait het om het najagen van puur genot, de individuele beleving, persoonlijke ontwikkeling of gaat het over rechtvaardigheid en recht doen aan de ander? Welke bewuste of onbewuste overtuiging draagt u uit als coach? Willemijn van Strien, relatiecoach, roept op om van kinds af aan aandacht te besteden aan communicatievaardigheden om zo te leren wat je eigen aandeel is in vriendschappen en verhoudingen. Biologische gezien is de liefde makkelijker te vangen. Het lijkt ‘pure chemie’ die gedeeltelijk door een pil, xtc, is te vervangen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat geliefden en vrienden activiteit in een aantal centra en netwerken in de hersenen kunnen verhogen die helpen om elkaar te vormen. Neurologisch gezien ondersteunt liefde dus de mindset om te groeien, om zich aan te passen en het daadwerkelijke leervermogen. Het is dan ook geen toeval, volgens Mark Mieras, dat professionele coaches vaak kiezen voor een houding van compassie om een cliënt verder te helpen. Liefde helpt mensen in beweging te zetten. Naast de filosofische en wetenschappelijk beschouwing van het belang van de liefde is er aandacht voor de praktijk. David Dewulf deelt enkele oefeningen voor (zelf) compassie. Hij laat ervaren hoe een liefdevolle houding en zelfcompassie het meest wijze is om te doen als je gelukkig wil zijn en wil groeien. Deze houding vraagt om de kwetsbaarheid en imperfectie van jezelf en de ander te omarmen, hetgeen veel moed vraagt, maar wel aan de basis staat voor dieper geluk.
  5,95
  lees meer

  Oud & Nieuw (volledige uitgave, 17 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘OUD & NIEUW’ (december 2016) In gesprek met Henk Breukink: Coachen van bestuurders, Sijtze de Roos Regie aan de kleuter, Chris Rooijakkers Gedreven coaches zijn van alle leeftijden, Jikke de Ruiter Martijn Simons over de menselijke maat, Jikke de Ruiter IK-ANDER Leren spelen met afstand en nabijheid, Robert Stamboliev Mentaliserend coachen, René Meijer Gestalt in een nieuw jasje, Silvia Blankestijn De coach en de stem, Guy P.M. Kessels EN NU... Hyper ORGANISATIE   Scrum en Agile, Robert Schenk Indaba, Annette Nobuntu Mul Coachen op verbindend vermogen, Marco Buschman Column: Adam en Eva, Ad Maas MAATSCHAPPIJ Utopia, Ad Maas Veranderen de enige constante? Wat is er dan veranderd? Saskia Teppema Dialogen van Plato, Jikke de Ruiter Over het boek Standvastig van Svend Brinkmann, Sijtze de Roos Oud en Nieuw Deze tijd van het jaar is voor velen een moment van bezinning. Wat is oud, kostbaar en mag bewaard blijven en waarvan kunnen we afscheid nemen? Wat leren we hiervan? Welke nieuwe dingen dienen zich nu aan? En wat is er voor dit moment nodig? Deze vragen heeft de redactie zich gesteld bij het samenstellen van deze uitgave. Wat leren we van Plato? En wist u dat de ‘Indaba’, een oud Zoeloegebruik, heel bruikbaar is bij besluitvormingsprocessen in teams of bij veelzijdige maatschappelijke problemen? Deze traditionele Zuid-Afrikaanse consultatieronde werd zelfs bij de slotfase van de klimaattop in Parijs ingelast. En wat valt er voor ons te leren van een ‘oude’ rot in het vak? Henk Breukink, al een werkleven lang bestuurder en coach van onder anderen politici en topbestuurders, legt uit waarom meten, zelfinzicht en het coachen op onderliggende drijfveren zo belangrijk is. Wat is het verschil tussen een coach die is begonnen in de jaren 80, de tijd waarin coaching sterk in opkomst was, en een coach die nu start in een tijd waarin coaching enorm geprofessionaliseerd is? We gaan hierover in gesprek met Anita van Vlerken (61 jaar) en Lukas Heijdt (24 jaar). Veel problemen lijken van alle tijden. Het is de coach die verandert en zich ontwikkelt door ervaring en uitwisseling. De modellen, tools en theorieën raken meer op de achtergrond en worden vervangen door ‘intuïtie’. Een soort in het geheugen gecondenseerde kennis en ervaring, verkregen door langdurig met het vak bezig te zijn, aldus Van Vlerken. Oud kan ook in een nieuw jasje. Silvia Blankestijn laat zien hoe de Gestalt, een therapiemethode uit de vorige eeuw, doeltreffend toegepast kan worden bij organisatieverandering in deze tijd. En natuurlijk kijken we naar Nieuw en proberen we de basisprincipes en de succesfactoren van het hippe Scrum en Agile te doorgronden. Tot slot wil ik wijzen op het artikel over de stem als instrument binnen coaching. Het stemgebruik verkeert voor veel coaches nog in een pril stadium. Wanneer je als coach je coachee wil beroeren, kun je je stem daar heel bewust bij inzetten. Namens de redactie en het team van Kloosterhof wens ik u een goed Oud en Nieuw.
  5,95
  lees meer

  Gezag (volledige uitgave, 16 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘GEZAG’ (september 2016) De invloed van macht op organisatieverandering, Bas Poppe Evelien Tonkens: Gezag erkennen is de democratische waarden erkennen, Jikke de Ruiter Machtig mooi, Chris Rooijakkers Donald Loose: Het gezag van de coach, Ad Maas IK-ANDER Autoriteit en autoritair, Jan Jacob Stam Paardentheater: De schoonheid van leiderschap vanuit het hart, Ericka Kuyters De nakomer als toegift, Saskia Teppema En nu... Buigen of barsten ORGANISATIE Hoe leiders de organisatie swingend krijgen, Saskia Teppema Een machtig beroep, Arvid Buit Help millennials uit de mangel in organisaties, Karin Manuels & Manny Moerman Onno Hamburger en Erwin Klappe over gelukkig werken, Francine ten Hoedt MAATSCHAPPIJ Diagnose Autisme, stigmatiserend of helpend?, Wendelien Kerstiëns Column: Power, Saskia Teppema Congresverslag: Jaarcongres Mens en Organisatie, Sijtze de Roos Uit de boekenkast: Antoine de Saint-Exupéry, De kleine Prins, Jikke de Ruiter Gezag Een belangrijke ontwikkeling en klemmend probleem in onze samenleving is het uitkleden en uithollen van gezag. We hebben iets tegen gezag en tegelijkertijd verlangen we naar sterk leiderschap. “Hoe willen we het dan geregeld hebben in onze samenleving?”, vraagt Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector, zich af. In een samenvatting van haar oratie leest u hoe ‘heiligheid’, ‘loyaliteit’ en ‘gezag’ een antwoord kunnen zijn op deze belangrijke maatschappelijke vraag. Ook organisaties worstelen. Verantwoordelijkheid, macht en gezag verschuiven. Hoe kun je de macht van de ondernemer laten groeien naar een natuurlijk gezag van de leider? Sido van der Meulen gebruikt hiervoor de ´Organisatiegyroscoop´: een middel om meer zicht te krijgen op het grotere geheel en de gezamenlijkheid. En hoe gaat men in nieuwe organisaties met meer zelfsturende medewerkers om met een vergrote machtsafstand tussen directie en werkvloer? Bas Poppe beschrijft hoe je dergelijke organisatieveranderingen succesvol kunt bewerkstelligen. Hij benadrukt het belang van commitment om de macht te delen, reflectie op het eigen handelen en de juiste strategieën om de macht over te dragen. Spelen macht en gezag een rol bij het werkgeluk? Volgens Onno Hamburger en Erwin Klappe spelen de door Deci & Ryan gedefinieerde basisfactoren voor intrinsieke motivatie – zelfsturing, ontwikkeling en verbondenheid – hierbij een belangrijke rol. Wat kan een coach hierin betekenen en heeft een coach überhaupt gezag? Arvid Buit, executive coach, ziet een belangrijke rol voor de coach. Hij ziet bij leiders narcistische trekjes en grote eenzaamheid. “Coaches kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leiders als individu en daarmee ook aan de organisatie en in het kielzog hiervan een bredere maatschappelijke verandering.” Maar heeft een coach werkelijk iets te zeggen? Tegen de achtergrond van het algemene standpunt dat mensen gelijkwaardig zijn en in principe verantwoordelijk zijn voor de oplossing van hun problemen, gaat Ad Maas hierover in gesprek met emeritus bijzonder hoogleraar wijsbegeerte Donald Loose. Zijn wijze woorden: “De mate waarin eenieder naar eigen inzicht en vermogen bijdraagt aan het welzijn van eenieder bepaalt uiteindelijk het welzijn van een individu en een samenleving.” Yes we can!
  5,95
  lees meer

  Media (volledige uitgave, 20 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘MEDIA’ (juni 2016) Moet de waakhond zich koest houden of minder hard blaffen?, Marjet Lubbers-Bruijnse Interview met Bart Brouwers, Ad Maas De media en ik, Chris Rooijakkers Klikken naar kennis, community’s en collega’s, Guido van de Wiel Periodieke digitale onthouding als levenskunst, Hans Schnitzler IK-ANDER Online coaching: een vak apart, Mandy van ‘t Sant Presenteren is afstemmen, Violet Falkenburg Wie te vertrouwen en wat te geloven?, Johan van Strien Coaching van bevlogen medewerkers de klok rond Over de paradoxen en dilemma’s van de organisatiecoach, Saskia Teppema ORGANISATIE Geluiden van buiten: Paul Hermans Personal branding, Chris Potter Bestuurders leren liever van elkaar dan van anderen, Martine van den Bosch & Koen van der Drift Beroepscode voor robots, Ad Maas MAATSCHAPPIJ Serious Games, Ericka Kuyters Het Telepathisch Internet, Saskia Teppema We lijden aan ‘moetofilie’, Jikke de Ruiter Tenhaeff over het Spiritisme, Jikke de Ruiter De media en de vraag, Marjo Korrel Onderzoek naar hoe coaching in organisaties werkt, Tim Theeboom Nieuwe media De vertrouwde journalistiek staat op een helling en de nieuwe media krijgen steeds meer invloed op wie we zijn en wat we doen. Mensen worden overspoeld door legio informatie, waarvan de betrouwbaarheid lang niet altijd onomstotelijk vaststaat. Dit maakt dat mensen hun eigen koers moeten bepalen voor het omgaan met nieuwe media, hoe zij zich willen presenteren en wat ze willen bijdragen. Op zich al een prachtig coachingsthema, aldus Bart Brouwers, hoogleraar journalistiek en media-ondernemer. Wat betekent deze ontwikkeling voor coaches en kunnen coaches hierbij van betekenis zijn? Dankzij het internet is het heel gemakkelijk geworden om informatie over allerlei onderwerpen te vinden. Om ons wegwijs te maken in het grote aanbod van waardevolle websites voor coaches heeft Guido van de Wiel een overzicht gemaakt van kennisplatforms, tests, MOOC’s, filmfragmenten en verhalen die raken. “Kennis is niet langer macht. Kennis delen is macht.” Maar wie te vertrouwen en wat te geloven op het internet? Johan van Strien, gepromoveerd op dit onderwerp, deelt zijn onderzoeksresultaten. “Wees kritisch ten aanzien van de informatie die je vindt, maar ook ten aanzien van je eigen kennis en opvattingen.” Ook Marjet Lubbers waarschuwt voor de invloed van de media op onze beeldvorming. We weten als coach dat de vorm van het verhaal de weg plaveit voor verdere ontwikkeling van de cliënt. Journalisten zouden zich meer bewust moeten zijn van hun verhalen over de wereld en de effecten ervan op de maatschappij. “Niet de media zijn de baas, wij moeten zelf de media de baas zijn.” Marjo Korrel schets een schrijnend voorbeeld van de gevolgen van suggestieve beeldvorming. De praktijk. Hoe deel je informatie en profileer je je als coach op internet? Chris Potter, gespecialiseerd in personal branding en online profilering, adviseert: kies uit alle mogelijkheden dat wat bij je past, wees consistent in je boodschap en authentiek in je verhaal. Mandy van ’t Sant geeft enkele praktische handvatten om het online coachavontuur aan te gaan. Tot slot nemen we een kijkje in de keuken bij @ranj, een bedrijf dat positieve gedragsverandering wil bewerkstelligen door middel van digitale games. De voorbeelden maken duidelijk hoe games een goede aanvulling kunnen zijn op begeleiding of training. De kern is vrij te experimenteren in een veilige context met ruimte voor reflectie. Geldt dat niet ook voor coaching? Zo gaan oud en nieuw hand in hand.
  5,95
  lees meer

  Over de grens (volledige uitgave, 18 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘OVER DE GRENS’ (maart 2016) Coaching in een superdiverse samenleving, Dirk Geldof Drie geboden voor ons brein, Theo Compernolle Jakob van Wielink: Omgaan met verlies en de grenzen van het leven, Jikke de Ruiter Andreas Wismeijer: Geheimen en veiligheid, Ericka Kuyters Buiten spel, Chris Rooijakkers IK-ANDER Moeten we nog volwassen worden?, Marinet Ritz Vergeving, Annette Nobuntu Mul EN NU... Buren Intercultureel coachen, Hester van Zelst Muzische professionalisering, Bart van Rosmalen ORGANISATIE Philip Wagner: Zonder moed geen integriteit, Saskia Teppema Samenwerken en samen leren, Marjo Korrel & Annette Nobuntu Mul De bedrijfscoach als generalist, Liesbeth Halbertsma & Barbara Takacs Nieuw tijdperk vraagt om nieuwe organisatiemodellen, Janet Rienties MAATSCHAPPIJ Het publiek maakt de voorstelling compleet, Mirjam Dirkx & Jakob van Wielink Ken Wilber over de grenzen van identiteit, Jikke de Ruiter Hoezo grenzen? Saskia Teppema Erno Eskens: Kom je huis uit en betreed een andere sfeer, Jikke de Ruiter Over de grens We verkeren in een ‘grenssituatie’, ofwel: we staan aan de vooravond van een kanteling in onze samenleving. Een samenleving die beheerst wordt door angst, woede, onrust, ongelijkheid en macht. Er lijkt een ontwrichting gaande op het gebied van de politiek, de economie en de macht; chaos met een niet te stuiten verandering in denken, organiseren en sturen. Maar er is hoop. Uit de groeiende onvrede en de ontstane chaos kan ook iets moois ontstaan. Door over de traditionele maatschappelijke, organisatorische en persoonlijke grenzen te kijken ontstaan fraaie initiatieven en innovaties. In deze uitgave verkennen we deze grenzen en onderzoeken wat daarachter ligt. Dirk Geldof, hoogleraar sociologie en lector sociaal werk in Antwerpen, opent dit nummer met een onderzoek naar de rol van de coach in onze veranderende, superdiverse samenleving. Hij analyseert hoe deze demografische en maatschappelijke transitie vertaald kan worden naar beleid en het werkveld. Hij stelt dat interculturele competenties onmisbaar zijn voor de hedendaagse coach. Kun je eenzelfde set coachcompetenties en dezelfde ethische codes internationaal uitvoeren? Annemarie van der Meer en Mike van der Vijver, twee internationaal werkende coaches, delen hun ervaring: “Werken in een andere cultuur dwingt je andere delen van jezelf te openen en te ontwikkelen.” Bij dit nieuwe ontwikkelingsstadium van de mensheid horen ook nieuwe organisatiemodellen, constateert Frederic Laloux. Controleren en beheersen zijn verleden tijd; de toekomst ligt in aanvoelen en inspelen en zogenaamde ‘cyane’ organisaties. Hoogleraar global economy and governance Philip Wagner ziet de coach in de toekomst met name als moreel kompas in de boardroom fungeren. “Een coach heeft pas echt waarde als hij voor de duvel niet bang is. Zonder moed geen integriteit.” Tot slot zoemen we in op het individu. We zijn ‘breinwerkers’ geworden, aldus professor Theo Compernolle. We werken veelal met ons hoofd in plaats van met onze handen en zijn continu elektronisch verbonden. Het gevolg hiervan is dat we te veel voorbij de grens van ons brein werken, hetgeen onze creativiteit en productiviteit verlaagt en burnoutklachten tot gevolg heeft. Hij geeft enkele praktische tips. Hoe kunnen we omgaan met de grenzen van het leven? Als verlies of trauma maakt dat je balanceert op de grens van wat je als mens aankan? Jakob van Wielink en Annette Nobuntu Mul zoeken ieder op hun eigen manier naar perspectief, zingeving of vergeving. “Wat je overkomt, kun je niet kiezen. De keus die je hebt, is hoe je daarop reageert.” Kortom: nieuwe inzichten en oplossingen dienen zich aan, maar de contouren daarvan zijn nog vaag. Wat ziet u gebeuren, welke grens verkent u?
  5,95
  lees meer

  Religie (volledige uitgave, 20 artikelen)

  INHOUD THEMA 'RELIGIE' (december 2015) De pastor en de coach, Sijtze de Roos & Jakob van Wielink ’Religiecoaches’ op een rij Wens voor een betere wereld, Sytske Teppema Lakshmi en Ganesha voor Geluk, Vreugde en Wijsheid, Asha Toerab Accepteren van het verschil tussen religies, Dirk-Martin Grube De keerzijde van religie, Arjan van Dijk & Frances Peters IK-ANDER Een goed gesprek, Bram Moerland Werk, relaties en seksualiteit, Carla Rutgers & Gerard Dikschei Grenzeloos geloven Hoe kan ik de beste strontstok zijn?, Tom Hannes Religie als wegwijzer naar je essentie, Ludo de Jongh ORGANISATIE U bent uw broeders hoeder, Ericka Kuyters De rol van religie in (inter)nationaal management, Annette M. Mul Coachen van teams van de toekomst, Guido van de Wiel & Jaco van der Schoor Macht en Inkt, Gezag en Gemeenschap, Sijtze de Roos MAATSCHAPPIJ In gesprek met theoloog Erik Borgman, Ad Maas Religie en spiritualiteit, Jan Oosting Martin Buber over de weg van de mens, Jikke de Ruiter Jürgen Mettepenningen: De ander als hindernis, Jikke de Ruiter Het kerstverhaal als uitnodiging, Leo Wilhelm Waarvoor kiest u? Welke cover zou u kiezen voor deze uitgave over religie? Een heldere zonnestraal die door mooie grijs-witte wolken heen breekt? Een stille waterval in het groen? Een ondergaande zon in een prachtige oranje gloed? Mooie etherische en geruststellende beelden die het hemelse met het aardse verbinden. Of denkt u eerder aan een bloederig slagveld, een troosteloos gebied omrasterd met dik prikkeldraad? Beelden die met moord en doodslag gepaard gaan, met claims op de absolute, eeuwige waarheid. Religie kent beide kanten. Wie gelooft is tot van alles in staat: goede dingen en slechte dingen. “Geloof is de adem van het hart”, schrijft Jürgen Mettepenningen, Vlaams theoloog en kerkhistoricus. “Wie in niets gelooft – zelfs niet in anderen of in zichzelf – wordt hard als dode steen.” Religie kan bijdragen aan een grondhouding die het leven van mensen concreet betekenis geeft. Het kan voldoening geven, helend werken en onze eindigheid relativeren, onderschrijft ook Ad Maas. Dominee Emmanuel Koney, beheerder van het multifunctionele verenigingsgebouw De Kandelaar in de Bijlmer, is hier een goed voorbeeld van. Met passie en eindeloos enthousiasme zet hij zich in voor een veilige leefomgeving en slaat hij de brug tussen het geloof en de Nederlandse samenleving. ‘U bent uw broeders hoeder’, is zijn motto. Maar tijdens onze zoektocht naar een betekenisvol leven zijn we kwetsbaar. Als een groep, in naam van een God, over de grenzen gaat van onze persoonlijke integriteit om de eigen macht te vergroten, openbaart zich de keerzijde van religie. Frances Peeters en Arjan van Dijk geven aanwijzingen voor het coachen van slachtoffers van dergelijke schadelijke dwangculturen. Sijtze de Roos schetst een middenweg. Religie kan een zekere structuur geven. Oneindigheid gaat ons boven de pet en verontrust ons. Dus enige houvast kunnen we wel gebruiken. Vandaar dat de redactie uiteindelijk heeft gekozen voor deze cover, een foto van Éva Nemes: een structuur die ruimte voor licht en lucht blijft bieden. Ik wens u, ook namens de redactie, een nieuw jaar met geloof in uzelf, de ander, en datgene wat u rust en ruimte schenkt.
  5,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach

  Thema: Moed

  Datum: 31 mei 2018
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »