logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|4

  Leergierig (volledige uitgave, 17 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘LEERGIERIG’ (december 2017) Hoe krijg je een paard aan het drinken? Tineke van Kooten Oud geleerd, jong gedaan! Interviews met Paul de Blot, Anton Philips, Floris Venneman,  Sibrenne Wagenaar & Judith Droste & Ria van Dinteren Nieuwsgierig naar leergierigheid - In gesprek met Joseph Kessels, Mariël Rondeel & Erik Deen Durf te leren, Mariska Cornelissen Hoe krijg je mensen aan het leren? Interview met Ria van ’t Klooster, Jolanda Botke Hoe creëer je een leergierige cultuur? Coert Visser Waarom is ‘foutenmaakmoed’ zo moeilijk? Remco van der Drift WETENSCHAP Leren is verlangen - Interview met Lidewey van der Sluis, Ria van Dinteren Worden trainers en docenten overbodig? Tom Bos & Stan van Ginkel Hoe verdraag je ongemak? - Interview met Jacqui Brassey, Els Oosthoek Column: Sociale druk, Rob Urgert Promotie: Connecting, interacting, and supporting: Social capital, peer network, and cognitive perspectives on small group teaching, Jasperina Brouwer Promotie: The transtheoretical model of behaviour change and exercise behaviour in fitness clubs, Jan Middelkamp VARIA Column: Het oorsmeer van de walvis, Jan-Willem van den Brandhof Innoveren is als tuinieren - In gesprek met Gijs van Wulfen, Wouter Willemsen Van controleren naar leren - In gesprek met Marc Lammers, Ria van Dinteren Media: Inspiratie over leergierigheid Leergierig Leergierig zijn betekent ‘begerig om te leren’, volgens de Dikke Van Dale. Andere omschrijvingen spreken van ‘vastbesloten om te leren’. Dat leergierigheid handig is als je iets wilt of moet leren, is evident. Maar is het noodzakelijk? Wat betekent het als je niet leergierig bent? Deze vragen spelen door mijn hoofd bij het maken van dit themanummer. Is leergierig hetzelfde als nieuwsgierig, waar Joseph Kessels uitvoerig op in gaat in het interview met hem in dit nummer? Of is het gerelateerd aan je doel willen bereiken, ervoor gaan? Of gaat het meer om een positieve houding en is er een verband met positieve psychologie? Mijn zoektocht naar literatuur hierover levert niet direct iets op. En ik denk terug aan een presentatie lang geleden van Harold Stolovitch, die in het kader van een presentatie over human performance improvement een heftige discussie had met Joseph Kessels, of leren nu per se leuk moest zijn. Stolovitch vond van niet; met de juiste feedback op goed of niet goed gedrag kom je er ook, zo betoogde hij. Kessels vond van wel. Lokale cultuur speelt hier ongetwijfeld een rol. Ik zie de strakke behavioristische aanpak van Stolovitch hier niet direct werken. Maar hij heeft natuurlijk wel een punt als hij zegt dat leren wordt versterkt als op de werkplek in leersituaties duidelijke feedback is op gewenst en niet-gewenst gedrag. En dan komen we aan bij transfer van leren. Het onderwerp transfer van leren is de reden dat ik dit voorwoord in de ik-vorm schrijf. Na twee jaar samen met Ria van Dinteren het tijdschrift te hebben verzorgd, leg ik het hoofdredacteurschap neer, om meer tijd te kunnen steken in mijn promotieonderzoek naar transfer van soft-skillstrainingen. Want leergierig of niet, getraind wordt er nog steeds volop. Transfer is daarbij niet altijd vanzelfsprekend en, ondanks dat het onderwerp niet nieuw is, is er nog voldoende te ontdekken. Meer hierover in TvOO in de loop van 2018. Ik laat het tijdschrift achter in de deskundige handen van Ria en de redactie en blijf als lid van de adviesraad aan TvOO verbonden.
  5,95
  lees meer

  Invloed (volledige uitgave, 17 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘INVLOED’ (september 2017) Voor wie rol jij de rode loper uit? Eline Steenhuisen Wat is invloed? Lodewijk van Ommeren Fout denken staat leren en ontwikkelen in de weg, Lotte Hoozemans & Nathalie Stolwijk & Sonia Sjollema Wat niemand vertelt over ondernemen, Bas van Haastrecht Empoweren heeft effect!, Marcel de Leeuwe Communicatie als collectief touwtrekken, Erik Reijnders Trainerstool: Meer impact met lijfintelligentie, Paulien Aaldering WETENSCHAP Verbeter de wereld met thought leadership - Interview met Ard-Pieter de Man en Aukje Nauta, Cristel van de Ven & Judith Droste Waarom je moet focussen op impact - Interview met Filip Dochy, Ria van Dinteren Meer impact met behavioral change, Els Oosthoek Promotie: En wat kan ik dan later worden? Een onderzoek naar het studiekeuzeproces van juridische hbo-studenten, Jeany van Beelen-Slijper Promotie: Meta Matters in Interactive Storytelling and Serious Gaming (A Play on Worlds), Jeroen Linssen VARIA Column: Invloed binnen het directieteam, Yvonne Burger Integriteit verdient invloed - Interview met Margreeth Kloppenburg, Judith Droste Verslaafd aan organiseren, Tjip de Jong De waarde van informeel leren, Doerte Fischer Media - Inspiratie over invloed Wanneer laten we ons beïnvloeden? Invloed gaat over beweging, daar is men het in het algemeen wel over eens. Maar welke beweging dat dan is en hoe die ontstaat, daarover verschillen de meningen. Als we vanuit de etymologie kijken naar de herkomst van het woord invloed, komen we uit bij de woorden invloet en influxus: het instromen (invloeien) van water. Wanneer we een invloed beschrijven, bedoelen we zelden een abrupte verandering. Invloed duidt op beweging met een karakter van geleidelijkheid, vloeiend, gestadig; een proces waarin verschijningsvormen veranderen door een prikkel of stimulans. Kijkend naar invloet, met het instromen van het water beschouwen we wat er gebeurt. Hoe verandert het water het landschap? Kijken we met een bedrijfskundige blik naar invloed, dan gaat het over de samenhang van mensen, processen, structuren en systemen die bewegen. Maar hoe ontstaat die beweging? Welke keten van kleine en grote bewegingen, gedragingen en (re)acties wordt teweeggebracht door een ‘stimulans’? Eigenlijk willen we dit omkeren: hoe krijg ik voor elkaar dat..? En welke rol speelt leiderschap? Cialdini – die toch niet mag ontbreken in een themanummer over invloed, vonden we – kiest een gedragswetenschappelijk perspectief op invloed. Op basis van de werking van de hersenen (vooral Amerikaanse hersenen) heeft hij de zes wetten van invloed benoemd: wederkerigheid, consistent blijven, sociale bewijskracht, sympathie en autoriteit. Hij ziet de wetten als wetmatigheid. Iemand die deze wetten hanteert of ervaart, wordt hoe dan ook beïnvloed in zijn gedrag en beslissingen. Dus als iemand ons iets geeft, willen we wat teruggeven. En terugkomen op eerdere beslissingen doen we ook liever niet. Wat nu als we iets dreigen te verliezen? Ook dan zijn we geneigd om ons te laten te beïnvloeden en beslissingen te nemen. Herkenbaar? Of juist helemaal niet. Ben jij degene die juist niet volgt als iedereen het doet? Of ben jij juist geheel niet autoriteitsgevoelig? In dit themanummer passeren verschillende perspectieven op invloed de revue. We zijn benieuwd welke invloed we daarmee uitoefenen op jullie als lezer? We wensen je veel leesplezier met dit nummer en veel invloed!
  5,95
  lees meer

  24/7 (volledige uitgave, 13 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘24/7’ (juni 2017) Welkom bij de vierde industriële revolutie, Jim van Hulst Trainerstool: Feedback geven en ontvangen begint bij het mt, Jacob van der Meulen Werken en leren als knowmad, Joitske Hulsebosch & Sibrenne Wagenaar “Het is tijd voor de rehabilitatie van slaap” - Interview met slaaponderzoeker Ysbrand van der Werf, Astrid de la Fuente Blijven sleutelen of innoveren? Marion Reijerink Artificiële Intelligentie en de invloed op hrd, Ger Driesen 24/7 leren, Saskia Görtz WETENSCHAP Veerkrachtige innovatieteams - Interview met Peter Oeij, Els Oosthoek Communicatieve vaardigheden trainen met een game - Interview met professor Johan Jeuring, Ger Driesen Promotie: Geen sociale innovaties zonder individuele leerprocessen, Jan Hoeben Promotie: Voor altijd inzetbaar, Jasmijn van Harten VARIA Column: Gepersonaliseerd leren is de toekomst, François Walgering Boeken Leren met en zonder technologie Dit themanummer gaat over technologie en leren. Door technologie kunnen we 24 uur per dag leren, zonder dat daar een trainer of een boek aan te pas komt. Sommigen spreken wel van een vierde industriële revolutie. In zijn intro op dit nummer gaat Jim van Hulst in op de definitief anders wordende wereld waarin technologie, snelheid en wetenschap hand in hand gaan. Hierdoor zijn volgenshem veranderingen te verwachten die nu nog niet te voorspellen zijn. Een aantal andere auteurs gaat in op fenomenen als knowmadisch werken (Joitske Hulsebos & Sibrenne Wagenaar), blended leertoepassingen (Saskia Görtz en Marion Reijerink) en leren van een game (interview met Johan Jeuring). Ondertussen zien we in het nieuws dat de apps op je telefoon inmiddels zelflerend zijn en zich aanpassen op basis van gebruik. In deze rijkdom van technologie is straks geen nee meer te koop. Leren wat en wanneer je maar wilt. Geheel gepersonaliseerd. In je telefoon of smartwatch. En straks wellicht geüpload naar een geïmplanteerde chip? Dat kennis straks 24/7 beschikbaar is, staat buiten kijf. Maar is er dan ook leren? Hoe zit dat met dialoog (in de zin van gezamenlijke betekenisgeving) en reflectie. En met de zo in de belangstelling staande eenentwintigste-eeuwse vaardigheden? Zeker, de technologie biedt voldoende mogelijkheden om hier vorm aan te geven. Maar worden die mogelijkheden spontaan gebruikt? Hier lijkt nu nog een belangrijke rol weggelegd voor een coach, begeleider of adviseur van vlees en bloed. Maar wordt zo’n rol wellicht in de toekomst overgenomen door – steeds meer op een mens lijkende – robots? De toekomst komt sneller dichterbij dan we denken, dat is een ding dat zeker is. Dat heeft invloed op het werk van de leerprofessional, ook dat is duidelijk. Met grote, maar ook kleine verschuivingen die we nu nog niet kunnen voorzien voor onze beroepsgroep. Met veel nieuwe mogelijkheden om sneller en beter te leren. En ook, zo nu en dan, nog te profiteren van de voordelen van het ‘oude’ leren. We wensen u veel digitaal leesplezier en mocht het u ontgaan zijn, ook TVOO is 24/7 beschikbaar.
  5,95
  lees meer

  Wendbaar (volledige uitgave, 16 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘WENDBAAR’ (maart 2017) Wentelen in wendbaarheid, Cristel van de Ven Introdans: al 45 jaar flexibel en consequent - Interview met Ton Wiggers en Roel Voorintholt, Astrid de la Fuente Het leiderschap van velen, Lenette Schuijt Van waterval naar agile werken - Interview met Arie van Bennekum, Ger Driesen & Ria van Dinteren Wendbare woningcorporaties en medewerkers, Agnes Zandvliet Leiderschap: wendbaarheid door stevigheid, Inge Nuijten Trainerstool  - Bezieling in de praktijk, Silvia Blankestijn WETENSCHAP Learn or Lose - Interview met prof. dr. Nick van Dam, Els Oosthoek Transformatief leren, Freerk Q.C. Wortelboer & Tom P.A. van Oeffelt & Manon C.P. Ruijters ’Chaordische’ structuur voor wendbare organisaties, Mark Nijssen Politie, klassieke muziek en leren, Jolanda Botke Promotie: Mentale vermoeidheid zit tussen je oren, Jesper Hopstaken Promotie: Creating developmental space for better team results, Karin Derksen VARIA Alliander leert, Mary Geurts & Herman van der Vlies Column: Wendbaar per 1 januari, Menno Lanting Boeken Wendbaar Nederlanders moeten wendbaar en weerbaar worden, betoogt Barbara Baarsma, directeur Kennisontwikkeling bij Rabobank en hoogleraar economie. De technologische veranderingen gaan zo snel dat iedereen zijn best moet doen om bij te blijven. “Je kunt globalisering en de bijbehorende flexibilisering niet tegenhouden,” aldus Baarsma in de Telegraaf van 31 december 2016. 2017 wordt volgens haar hét jaar van de wendbaarheid. Ze citeert Darwin, die zei: “Het is niet de sterkste van de soort die overleeft, het is ook niet de slimste, maar degene die zich het beste kan aanpassen. Ons onderwijs zou al die leerlingen juist dát moeten leren.” Dat in de arbeidsmarkt van vandaag de dag wendbaarheid belangrijk is, staat daarmee buiten kijf. Maar hoe ziet die wendbaarheid er dan uit? In dit themanummer passeren verschillende invalshoeken de revue. Het dubbelinterview met de zakelijk en de artistiek leider van Introdans gaat in op persoonlijke en zakelijke wendbaarheid in de cultuursector (veel dank aan Introdans voor het beschikbaar stellen van de prachtige foto’s). En wat is nu wendbaarder dan een danser? Die wendbaarheid zal toch ook in de organisatie terug te vinden zijn? Lenette Schuijt gaat in op de wendbaarheid in leidinggeven. Ze pleit in haar bijdrage voor gedeeld leiderschap. Want, zo stelt zij, door het inzetten van professionaliteit van velen kun je snel inspelen op de behoeften van klanten. Arie van Bennekum neemt ons mee in de wereld van agile werken. Agnes Zandvliet beschrijft hoe in de sector van de woningcorporaties aandacht is voor wendbaarheid van medewerkers. Inge Nuijten geeft praktische tools om wendbaar te zijn of te worden. In de rubriek wetenschap beschrijven Freerk Wortelboer, Manon Ruijters en Tom van Oeffelt hoe ze transformatief leren inzetten om wendbaar leiderschap te ontwikkelen. Annika Smit gaat in op open waarneming als manier om wendbaar te blijven in je reactie op situaties. Tot slot neemt Mark Nijssen ons mee naar de optimale structuur voor een wendbare organisatie. Deze opsomming is niet volledig, want (wendbaar als we zijn), er moeten ook verrassingen in een themanummer over wendbaarheid te vinden zijn. Wendbaarheid kan dus vele vormen hebben. Onder andere wendbare leiders, wendbare medewerkers, wendbaar projectmanagement (vaak onder de noemer agile) en wendbare organisatiestructuren passeren in dit nummer de revue als manier om persoonlijk en zakelijk wendbaar te zijn en blijven. Wat doe jij als lezer om in 2017 wendbaar te zijn?
  5,95
  lees meer

  Geluk (volledige uitgave, 16 artikelen)

  INHOUDSOPGAVE ‘GELUK’ (december 2016) Geluk, Gerard van der Molen Trainerstool: De programmeerkristal, Silvia Blankestijn Geluk van 9 tot 5, Kathelijn Bakker Geluk is te trainen!, Veronique Kilian Ongelukkig op de werkvloer, Astrid de la Fuente & Cristel van de Ven Gericht op weg naar meer geluk, Marco Karman De vijf kenmerken van gelukkige organisaties, Anne Dijkman en Nora El Maanni WETENSCHAP Geluk als motor, Lidewey van der Sluis “Zorg voor autonomie, schrap overbodige regels” -Interview met prof. dr. Ap Dijksterhuis, Eline Steenhuisen & Judith Droste “Is ontplooiing de diepste menselijke motivatie?” - Interview met prof. dr. Jan Auke Walburg, Astrid de la Fuente 7 red flags: verhoogde kans op fraude en corruptie, Alex Straathof & Erik Essen & Wouter Smit Promotie: Global career mobility, repatriation and career success of Dutch and Indian professionals, Reimara Valk Promotie: Kan iedereen dit bijbenen?, Jos Sanders VARIA Column: Ongelukkig zijn is prima, Jeffrey Wijnberg Column: Omgaan met tegenzin van anderen, Huub Schulte Fischedick & Ulberthe Wielinga Boeken Wat is geluk? Na een fantastische nazomer zijn de dagen nu kouder en donkerder. Veel mensen worden blij van zonneschijn en licht. Betekent dit dan ook dat ze beter presteren op het werk? En ben je dan als werkgever verantwoordelijk voor het geluk van je medewerkers? Of is iemand dat toch echt zelf? Na een periode van nadruk op presteren lijkt er een nieuwe trend te zijn: geluk op het werk. Gelukkige mensen zouden beter leren en presteren en minder ziekteverzuim en stressgerelateerde klachten hebben. We zijn dit jaar bedolven onder de geluksboeken. Daarnaast was dit het jaar waarin ook geluksprofessoren aan het woord kwamen. Hoe sympathiek het onderwerp ook klinkt, we vragen ons al lezende af of er een directe relatie is tussen geluk en werk. Ben je niet op je werk om te werken? En niet om gelukkig te zijn? In dit nummer van TvOO passeren verschillende perspectieven op geluk en gelukkig zijn de revue. Er zijn artikelen over geluk (en ongeluk) in organisaties en over het ontwikkelen van geluk. We hebben twee interviews met geluksprofessoren: gelukspsycholoog Ap Dijksterhuis gaat in op geluk op de werkvloer; Jan Auke Walburg, bijzonder hoogleraar emeritus Positieve Psychologie gaat in op individuele ontwikkeling als ultieme bron van geluk. We verwachten met deze uitgave in die lijn in ieder geval een bijdrage te leveren aan het individuele geluk van de lezer. Maar oordeelt u daar vooral zelf over. Het kan in ieder geval geen kwaad om gelukkige mensen op het werk te hebben. Met dit nummer over geluk sluiten we ook ons eerste jaar als hoofdredactie af. Samen maakten we vier themanummers (verandering, vakmanschap, globalisering en dit nummer over geluk). Dat deden we met veel plezier, we werden er gelukkig van en soms leverde het wrijving op. Maar zonder wrijving is er geen glans. Het voelt een beetje gek om in oktober al bezig te zijn met 2017, maar dat zijn we wel. Na een geslaagde visiedag met onze redactie en adviesraad hebben we de thema’s voor 2017 bepaald: Wendbaar, 24/7, Invloed en Leergierig. Bijdragen voor deze nummers zijn van harte welkom!
  5,95
  lees meer

  Globalisering (volledige uitgave, 14 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘GLOBALISERING’ (september 2016) Grenzeloze verbazing, Janneke Schenning Internationaal leren en ontwikkelen - Interview met Jasmijn de Boer, Jim van Hulst Zet jezelf op de wereldkaart – Trainerstool, Astrid de la Fuente New Perspectives, Laureen Tilmans Het moet nu dus anders! - Interview met Koko Nakahara, Ria van Dinteren De ethiek van presteren, Sjoerd Hogenbirk Shortcut naar internationaal succes, Marijn de Geus WETENSCHAP Globalisering: hoe kan ik blijven meedoen?, Lidewey van der Sluis Designing the next generation of corporate academies, Nick van Dam & Jacqueline Brassey De dood van de expat - Interview met Ron Meyer, Gerard van der Molen Promotie: De effectiviteit van coaching, Tim Theeboom Promotie: Working = Learning, Miranda Snoeren VARIA Column: The Global Shift from Learning to Performance with 70:20:10, Charles Jennings Globalisering in de corporate tribe - Interview met Jitske Kramer, Ria van Dinteren Hoe normaal is globalisering? De redactievergadering van TvOO is gestart en we belanden in een discussie over boekrecensies. Moeten we die nu wel of niet opnemen? En is het niet handiger om ons te beperken tot de Nederlandse boeken, in plaats van vooral de internationale bestsellers op te nemen? Voordat wij toe zijn aan enig oordeel, zijn er een paar redactieleden die supersnel een aantal internationale sites tevoorschijn toveren op hun smartphone om te laten zien dat dit probleem globaal al lang getackeld is. We hebben apps die razendsnel de beste samenvattingen van boeken uit ons werkveld laten zien. Een globale oplossing voor ons Nederlandse redactieprobleem. Globalisering is in veel opzichten ‘normaal’ geworden in ons werk. We hebben in toenemende mate te maken met een internationale arbeidsmarkt, waarbij Nederlands werk in het buitenland gedaan wordt. Nederlandse bedrijven maken daarnaast steeds meer gebruik van technici en andere werknemers uit het buitenland. Denk maar aan callcenters, die bemenst worden door operators uit lagelonenlanden, of technische bedrijven, die technisch talent aantrekken uit landen als Korea en China. Naast deze werknemersuitwisseling zien we dat grote bedrijven zich niet beperken tot de Nederlandse of Europese markt. Veel bedrijven verkopen hun producten wereldwijd. En dit wordt allemaal mogelijk gemaakt dankzij de nieuwe technologie. Datumprikkers zijn in verschillende wereldtijden beschikbaar en internationale vergadertools maken internationaal samenwerken steeds makkelijker. Deze globalisering brengt op het gebied van leren en ontwikkelen zo zijn eigen uitdagingen mee. Want hoe ontwerp je een globaal trainingsprogramma voor verschillende landen en werelddelen? En wat doe je met cultuurverschillen in je organisatie als er zeventig nationaliteiten rondlopen? En hoe maak je afspraken? Is afspraak = afspraak voor iedereen helder? Of moet je daar iets speciaals voor doen? Het brengt ook mooie extra’s met zich mee, die globalisering. Nieuwe culturen en gedrag voegen iets toe aan ons eigen repertoire. Diversiteit is niet meer te stoppen en zorgt ervoor dat we in een nieuwe fase zitten van leren en ontwikkelen. Het is niet voor niets dat het boek van corporate antropologen Jitske Kramer en Danielle Kramer gekozen is tot managementboek van het jaar. We worstelen immers als hrd’er allemaal met de vraagstukken die een toenemende globalisering met zich meebrengt. Snel, sneller en snelst. Dat lijkt een gevolg van de globalisering, in combinatie met innovatieve techniek. Een direct uitvloeisel van de globalisering is dat we niet meer onder de 24-uurs economie uit kunnen en in overleg zijn op tijden waarop we soms graag zouden willen slapen. Terug naar onze redactieboeken. We besluiten om de globale apps hun werk te laten doen in 2017. We downloaden onmiddellijk de app ‘getabstract’ om een indruk te krijgen van het aanbod. Vanwege het globale thema hebben we dit keer een tweetalig nummer. Hoe lang zal het duren voordat TvOO helemaal in het Engels verschijnt? Veel leesplezier gewenst met dit nummer. Toch ook nog een beetje in het Nederlands.
  5,95
  lees meer

  Vakmanschap (volledige uitgave, 16 artikelen)

  INHOUDSOPGAVE ‘VAKMANSCHAP’ (juni 2016) Vakmanschap in perspectief, Ger Driesen Het belangrijkste trainingsinstrument ben je zelf – Trainerstool, Silvia Blankestijn Herken de vakman!, Tamara Hoogerwaard Hoe goed kun je zijn?, Jos van Zwieten Van controle naar vertrouwen, Marjolijn Feringa Modern technisch vakmanschap ontwikkelen, Nicole Eggermont & Tineke Kanters WETENSCHAP Column: Opleiden kan kwaad!, Manon Ruijters Ieder zijn vak!, Thijs Winthagen & Jeroen de Jong Wie zijn de echte winnaars?, Lidewey van der Sluis Je wapenen tegen toxische leiders?, Tijs Besieux & Jeroen Stouten Promotie: Organisatieontwikkeling bij woningcorporaties, Stefan Cloudt VARIA Column: Wendbaar vakmanschap, Marc Coenders Eigenaarschap mobiliseren, Fer van den Boomen & Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Column: Toen was rust nog heel gewoon, Jos Arets Virtual reality creëert nieuwe realiteit voor leren, Tom Bos Boeken Het ambacht van de leerprofessional Wanneer ben je een vakman? Voor ons startte het maken van dit themanummer met deze vraag. Ben je alleen een vakman als je een tastbaar ding maakt, of is de leider of leerprofessional ook een vakman? En wat is vakmanschap? Is dat de beroepsnorm waaraan je moet voldoen als professional of het meesterschap waar in de traditionele gilden naartoe gewerkt werd? Arbeidssocioloog Richard Sennett heeft het over ambachtelijkheid. Die ambachtelijkheid overstijgt vakmanschap. “Ambachtelijkheid staat voor een blijvende, basale menselijke neiging: het verlangen om het werk goed te doen omwille van het werk zelf, waardoor we vaardigheden ontwikkelen en gericht zijn op het werk, in plaats van op onszelf” (Sennett, 2008). Het interview van Tamara Hoogerwaard met Hans Heiloo van het Nederlandse Patisserieteam is een prachtig voorbeeld van hoe zo’n ambachtsman werkt. Het verlangen om een mooi product te maken is dan sterker dan persoonlijk scoren. In ons vak is het minder helder waardoor een vakman zich onderscheidt. Toen we als hoofdredactie probeerden om – net als bij de patissiers – tot een top tien te komen met ambachtsmensen op het gebied van leren en ontwikkelen, kwamen we op twee namen: Joseph Kessels en Robert-Jan Simons. Wellicht omdat vakmanschap ook een thema is waar zij al jaren mee bezig zijn? Nog geen top tien. En ook waren we er niet zeker van dat we het ‘hele ambacht’ te pakken hadden. Want Kessels en Simons komen beiden uit de wetenschappelijke school. Wellicht zijn er ook praktijkambachtsmensen in ons vak? En waarin onderscheiden zij zich dan? Met andere woorden: wat maakt iemand tot een ambachtsman (of -vrouw) op het gebied van leren en ontwikkelen? Manon Ruijters en Robert-Jan Simons hebben een aantal aspecten benoemd die belangrijk zijn om een lerende professional te zijn. Een lerende professional houdt de wetenschap rond zijn vak bij. Daarnaast beschikt hij over praktijkkennis en kan hij deze ervaringen expliciet maken. Hij heeft een eigen field of expertise en leert dit door aan anderen. Verder is de professional aangehaakt bij een professional frame. Dit kan een beroepsvereniging of intervisiegroep zijn (Simons & Ruijters, 2014). Een professional die aan deze criteria voldoet, beschikt over autonomie en autoriteit. Dat past wat ons betreft bij de eerder genoemde vakmensen. Van de bakker tot de wetenschapper. We missen er in ons vak vast nog een heleboel. Wij zijn erg benieuwd of een netwerk als TvOO tot een lijst van tien kan komen. Mocht je een suggestie hebben, dan is je reactie met motivatie van harte welkom via hoofdredacteur@tvoo.nl. We beloven je dat we de top tien ergens in een van de volgende nummers publiceren. Wie weet levert dat voor ons weer een nieuwe definitie op en een aantal mooie interviews.
  5,95
  lees meer

  Verandering (volledige uitgave, 16 artikelen)

  INHOUDSOPGAVE 'VERANDERING' (maart 2016) Verandering, Judith Droste Kun je deelnemers veranderen?, Monique Frequin-Bekker Change bloopers: nooit doen, deze vijf!, Pascal van Loo Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ - Interview met Annemieke Scholten en Bart Verhagen, Janneke Schenning Let’s nudge?, Cristel van de Ven & Eline Steenhuisen De hrd’er als filosoof en verleider, Wouter Reynaert Wendbaar leiderschap, Mariëlle van den Broek & Rick de Rijk & Huib Broekhuis WETENSCHAP Van Functiehuis naar relatiehuis, Lidewey van der Sluis De coach als veranderaar van de toekomst - Interview met Yvonne Burger, Ria van Dinteren Vitaal veranderen, Jessica van Wingerden Structurering van veranderopgaven, Jo Vincken Promotie: Emotionele beïnvloeding binnen groepen, Marc Heerdink VARIA Durf jij te veranderen? - Interview met Silvia Blankestijn, Astrid de la Fuente Column: Mensen maken het verschil, Rob Vinke Onderweg veranderen - Interview met Leike van Oss en Jaap van ’t Hek, Wouter Willemsen Boeken Tijd voor verandering Vol trots presenteren we als nieuwe hoofdredactie dit themanummer over verandering. Gemaakt door een nieuw redactieteam en een nieuwe adviesraad. Verandert dan alles bij TvOO? Nee! We bouwen voort op de sterke formule zoals die is neergezet door Eric Vullers en zijn team van Uitgeverij Kloosterhof. Zowel de redactie als de adviesraad bestaat uit een mix van oudgedienden en nieuw bloed. TvOO blijft het platform voor de uitwisseling van kennis uit de beroepspraktijk en de wetenschap over leren en ontwikkelen in organisaties. Voor iedereen die zich daar beroepsmatig mee bezighoudt. Nog scherper dan voorheen willen we de verschillende perspectieven hierop belichten, zowel op individueel als op organisatieniveau. De bijdragen in dit nummer laten zien dat veranderen steeds meer de status quo is in organisaties, dat alles steeds sneller verandert. Dit betekent voor mensen en organisaties dat scherp blijven en gewezen worden op blinde vlekken van groot belang is. Daar willen we met TvOO graag aan bijdragen en we doen dit ook graag zelf, want ook wij moeten met de tijd meegaan. Een van de dingen die je merkt aan een blad als het onze is dat digitaal inmiddels de standaard is. Dus 2016 start digitaal voor veel lezers. We doen het ook met twee hoofdredacteurs in plaats van een. Door elkaar een spiegel voor te houden, blijven we scherper en werken aan een nog betere kwaliteit. Dat voortdurend veranderen, is dat nu ergens goed voor? We willen op deze plek graag Erik Scherder citeren, neurowetenschapper en inmiddels een bekende tv-persoonlijkheid. Hij geeft aan dat verandering en ontwikkeling ervoor zorgen dat we cognitieve reserve opbouwen. Cognitieve reserve zorgt ervoor dat je langer flexibel blijft en mee kunt blijven doen. Maar ook dat ouderdomsverschijnselen later beginnen. Met dit tijdschrift in de hand heb je een eerste stap gezet in de ontwikkeling van jouw cognitieve reserve. Dat lijkt ons een mooi begin van 2016! Veel leesplezier.
  5,95
  lees meer

  Talent (volledige uitgave, 17 artikelen)

  INHOUD THEMA 'TALENT' (december 2015) Take 1: Talentmanagement ... en ... actie!, Jim van Hulst Loopbaaninspiratie bij Rijkswaterstaat, Guurtje van Sloten & Martijn van der Rijt & Rita Antonides Verder kijken dan talent, Miranda van Eenennaam Gewoon doen!, Peter Steenkamer Arcadis bindt en boeit generatie Y, Inge Beckers It’s all in a name, Evert Pruis Businessgericht leren en ontwikkelen, Stephan Obdeijn De trainer als hefboom voor succes, Ria van Dinteren Talent om te trainen?, Monique Frequin-Bekker Vijf trends in leren, Titia van der Ploeg WETENSCHAP Talent is in the eye of the beholder, Lidewey van der Sluis Cultuurverschijnselen op de werkvloer, Lidewey van der Sluis Focus op kracht, Vincent Deinum & Kitty Schaap Motivatie van respondenten bij organisaties of bedrijfsenquêtes kan positief beïnvloed worden om betere enquêteuitkomsten te verkrijgen, Vanessa Torres van Grinsven VARIA Kleurendenken in een team, Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Nieuws, Guido van de Wiel Boeken Talent December, vijf jaar geleden. Het is een aantal dagen voor Kerst. Mijn kinderen logeren bij opa en oma. Mijn man is voor een korte zakenreis naar Italië en ik heb een aantal dagen vrijgemaakt van werkzaamheden, zodat ik het rijk alleen heb om de laatste hand aan mijn scriptie te leggen en om de eerste uitgave TvOO compleet te maken. De wereld om mij heen heeft het magische uiterlijk, waarnaar ik mijmerend uit kan zien als ik mij een sfeervol wintertafereel voorstel. Deze dagen zijn sprookjesachtig mooi. De wereld is wit, de omgeving verstild. Urenlang vallen dikke sneeuwvlokken wiegend omlaag en al die tijd kan ik mij, zonder te worden afgeleid, buigen over statistieken, redeneringen en conclusies, die worden afgewisseld met inspirerende bijdragen en e-mailuitwisselingen rondom TvOO, het tijdschrift over Leren, Talent en Werk, dat begin maart haar eerste druk zal kennen. Drie jaar later heeft TvOO haar plek in opleidingsland reeds geruime tijd verworven. Met een bevlogen redactie maken we ieder kwartaal een professionele uitgave, waarbij ons uitgangspunt het actief stimuleren van groei en ontwikkeling binnen het vakgebied van de hrd’er is. Het is in die periode dat ik zelf een loopbaanstap maak. Ik zoek verdieping in mijn werk als psycholoog en trainer en neem de stap om mij in de komende vier jaar onder te dompelen in de wereld van de psychotherapie, door de studie tot psychotherapeut te gaan volgen. Ik zeg mijn baan op, lever auto, status als senior, een goed salaris en financiële extra’s in en zoek als zelfstandige een passende werkomgeving. Die vind ik in een vrij gevestigde praktijk, waar ik inmiddels twee jaar op bevlogen wijze mijn pad ben vervolgd. Ik heb geen moment spijt gehad. Integendeel, deze weg bevalt mij bijzonder goed. Het geeft me vrijheid, diepgang en veel voldoening. Het is sinds die tijd dat ook mijn belangstelling steeds meer is verschoven en op een dag realiseer ik mij: het is tijd om TvOO over te dragen. Het proces van overdracht heeft de tijd gekregen. In de afgelopen maanden heb ik ervaren hoe het nieuwe duo van hoofdredacteurs heel natuurlijk en krachtig haar taken is aangegaan. Veranderingen zijn in gang gezet en vooruitgang markeert de route. Met bijzonder veel vertrouwen – en terugkijkend op een onbetwist inspirerende tijd als hoofdredacteur van dit vernieuwende vakblad – dank ik al die mensen die met passie, oprechtheid en visie hebben gewerkt aan het tijdschrift zoals dit nu voor u ligt. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar de redactie van TvOO. Ieder lid heeft zijn of haar specifieke bijdrage geleverd. Stimulerend, kritisch en overtuigd van de kracht van samenwerking.
  5,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach

  Thema: Moed

  Datum: 31 mei 2018
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »