logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|69

  EXAMENS 2019-04 Volledige uitgave

  INHOUD EXAMENS 2019-04 (november 2019)   Kwaliteit van toetsing in het tertiaire onderwijs,  Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp, Desirée Joosten-ten Brinke en Liesbeth Kester​  Geen andere uitweg dan examenfraude,  Steven Beek  Formatief toetsen van 21ste eeuwse vaardigheden,  Debby Peter en Jac Rijnen Hoe verloopt de studieloopbaan van studenten na het nèt niet behalen van het bindend studieadvies,  Ilja Cornelisz, Eva Bus en Chris van Klaveren Uit de praktijk – Van en met elkaar leren over beoordelingsvraagstukken in het beroepsonderwijs,  Liesbeth Baartman en Kitty Meijer In gesprek met examenfunctionarissen: Marc Spierings,  Ad de Jongh en Annie Kempers-Warmerdam​ Rubrieken Redactioneel Terecht of niet....?  Gastcolumn NVE Gezien en gelezen Literatuur en Agenda REDACTIONEEL 2019 loopt ten einde en daarmee ook de zestiende jaargang van EXAMENS, tijdschrift voor de toetspraktijk. Over enkele weken viert de NVE zijn twintigjarig bestaan. Enkele jaren na het ontstaan van de NVE nam Henk van Berkel, voormalig hoofdredacteur het initiatief om te komen tot een tijdschrift voor de Vereniging. Het tijdschrift heeft zijn bestaansrecht bewezen. We zijn al aan het einde van de zestiende jaargang. Leden en niet-leden van de NVE hebben in al die jaargangen mooie artikelen gepubliceerd. De redactie zorgt ervoor dat elke aflevering weer voldoende artikelen en bijdragen voor de rubrieken bevat. De redactie vormt een hecht team, die al die voorbereidende werkzaamheden met plezier en aandacht voor de examen- en toetspraktijk verricht. Twee redactieleden mogen hier genoemd worden, Annie Kempers-Warmerdam en Harry Molkenboer. Zij zijn de nestors van de redactie. Vanaf het allereerste nummer zijn ze erbij betrokken. Dank daarvoor. Die dank geldt natuurlijk ook voor alle andere redactieleden en oud-redactieleden die zich inzetten voor dit werk.   En zo hebben die inspanningen weer geleid tot het nummer dat voor u ligt. Het eerste artikel van Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp, Desirée Joosten-ten Brinke en Liesbeth Kester gaat over de kwaliteit van toetsing in het tertiaire onderwijs. Deze literatuurstudie geeft ons inzicht in thema’s met kwaliteitscriteria die de kwaliteit van toetsing operationaliseren. Het tweede artikel is een voor ons tijdschrift bijzonder artikel. Het gaat over de rechtsgang inzake de examenfraude op scholengemeenschap Ibn Ghaldoen in Rotterdam in 2013. Die fraude had grote gevolgen voor de examens in het voortgezet onderwijs in dat jaar. De nasleep daarvan, onderzoek en de rechtsgang daarna, blijft niet lang in het geheugen. In deze bijdrage vanuit het Openbaar Ministerie wordt de gang van zaken na de fraude uiteengezet. Het derde artikel van Debby Peter en Jac Rijnen gaat over het formatief toetsen van 21ste eeuwse vaardigheden in het middelbaar beroepsonderwijs. Het vierde artikel is van Ilja Cornelisz, Eva Bus en Chris van Klaveren en handelt over de studieloopbaan van studenten die net niet het bindend studieadvies halen.   En natuurlijk kunt u ook weer kennis nemen van de vaste rubrieken: ‘uit de praktijk’ waarin Liesbeth Baartman en Kitty Meijer schrijven over van en met elkaar leren over beoordelingsvraagstukken in het beroepsonderwijs; het interview is deze keer met Marc Spierings, de directeur van het College voor Toetsen en Examens, dat deze maand het tienjarig bestaan viert; de rubriek ‘terecht of niet’ waarin Ton Lamers ingaat op de rechten van een gehandicapte kandidaat; ‘gezien en gelezen’ waarin aandacht besteed wordt aan het rapport over fundamentele vragen over examens en toetsen. En u treft de laatste column aan van Tamara van Schilt-Mol. De redactie dankt Tamara hartelijk voor haar bijdrage in het afgelopen jaar. Kortom weer een aflevering dat zeker de moeite waard is om te lezen. Ad de Jongh, eindredacteur

  5,95
  lees meer

  Kwaliteit van toetsing in het tertiaire onderwijs

  De kwaliteit van toetsing beïnvloedt de geschiktheid, accuraatheid en geloofwaardigheid van informatie die verzameld wordt voor de functies van leren, selecteren en certificeren en verantwoording. Hoewel onderwijsorganisaties verantwoordelijk zijn voor het garanderen van de kwaliteit van toetsing, is het niet altijd duidelijk wat verstaan wordt onder kwaliteit van toetsing. Dit artikel beschrijft een conceptualisering van kwaliteit van toetsing op basis van een literatuurstudie en legt uit wat deze conceptualisering betekent voor het realiseren van kwaliteit van toetsing in de dagelijkse onderwijspraktijk.
  1,95
  lees meer

  Geen andere uitweg dan Examenfraude

  Het is midden in de nacht wanneer op 1 mei 2013 een groepje leerlingen van de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun het dak van hun school beklimt. Via een dakluik laten ze zich zakken in de ruimte waar de examens worden bewaard en even later vertrekken ze met de inhoud van de kluisruimte: de opgaven van 27 landelijke eindexamens. Deze diefstal heeft voor hen én voor duizenden andere Nederlandse examenleerlingen grote gevolgen. Bijna zes jaar later, op 7 maart 2019, doet het gerechtshof na cassatie voor de tweede keer uitspraak in de zaak. Officier van justitie Dedy Woei-A-Tsoi vertelt hoe het allemaal begon.
  1,95
  lees meer

  De rechten van een gehandicapte kandidaat

  De casus die in deze bijdrage wordt besproken, is op drie punten anders dan de andere casussen die in deze rubriek besproken zijn: er komt een nieuwe ´rechter´ in beeld, het exameninstituut valt niet onder de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en er is geen sprake van een student die binnen een opleiding tentamen doet, maar van een cursist die examen doet bij een examenbureau. De casus is interessant omdat in deze andere omgeving een oud thema speelt, namelijk ‘bijzondere omstandigheden’. De vraag is of de examinator, in dit geval het examenbureau, in het belang van de kandidaat rekening diende te houden met die ‘bijzondere omstandigheden’.
  1,95
  lees meer

  Formatief toetsen van 21ste eeuwse vaardigheden in het middelbaar beroepsonderwijs

  Tijdens hun MLI-opleiding deden de auteurs onderzoek naar de 21ste eeuwse vaardigheden bij een grote mbo instelling. Op basis van de resultaten deden zij vervolgonderzoek naar het formatief toetsen van de 21ste eeuwse vaardigheden. Met als uitgangspunt: Hoe weet je nu dat mbo-studenten voldoende voorbereid de arbeidsmarkt op gaan? Hoe worden 21ste eeuwse vaardigheden die studenten zich eigen gemaakt hebben meetbaar en inzichtelijk?
  1,95
  lees meer

  Hoe verloopt de studieloopbaan van studenten na het nét niet halen van het bindend studieadvies?

  Al sinds eind jaren ’90 van de vorige eeuw is in het Nederlands Hoger Onderwijs het bindend studieadvies (BSA) ingevoerd met als voornaamste doel om in een vroeg stadium vast te stellen dat een student niet geschikt is voor de opleiding, zodat deze zich kan oriënteren op een andere studie. Inmiddels maken veel Nederlandse universiteiten en hogescholen gebruik van BSA, maar is er nog betrekkelijk weinig bekend over de studievoortgang van studenten ná het ontvangen van een negatief bindend studieadvies. Dit artikel richt zich op universitaire studenten van een specifieke faculteit en op de vraag welke opleiding zij kiezen als zij weer opnieuw beginnen aan een studie en of de studiewisseling invloed heeft op de uiteindelijke studieduur en slagingskans.
  1,95
  lees meer

  Voldoet de column?

  “Tamara, ik durf het bijna niet te vragen…”. Een van de redacteuren van dit tijdschrift mailt me met de vraag of mijn laatste column al klaar is. Het enige dat in mij opkomt, is het gebrek aan inspiratie. Eerder schreef ik al over onze verbouwing, die gelukkig uiteindelijk goed is verlopen. Ook schreef ik over twee van mijn drie zonen. De jongste, die ik in de column tijdelijk Joris had gedoopt, had een onvoldoende voor wiskunde op zijn rapport omdat hij een proefwerk eerder dat jaar niet had ingehaald, de oudste was bezig met zijn rijlessen. De jongste heeft uiteindelijk het proefwerk wiskunde alsnog ingehaald zodat hij toch een voldoende stond. De oudste heeft inmiddels zijn rijbewijs, ik ben mijn auto dus kwijt…
  Gratis
  lees meer

  Van en met elkaar leren over beoordelingsvraagstukken in het beroepsonderwijs in een onderzoekswerkp

  Het beoordelen van studenten op hun ontwikkelde bekwaamheden is een van de belangrijkste taken van docenten in het beroepsonderwijs. Op een goede wijze beoordelen is complex. Dit leidt ertoe dat docenten tegen beoordelingsvraagstukken aanlopen, waar ze alleen niet of moeilijk uitkomen. Een oplossing hiervoor kan deelname aan een onderzoekswerkplaats zijn. Het doel van dit artikel is om een schets te geven van een onderzoekswerkplaats gericht op beoordelingsvraagstukken van docenten in het beroepsonderwijs, ervaringen vanuit deze werkplaats te delen en daarmee inspiratie te bieden voor anderen
  1,95
  lees meer

  In gesprek met Dr. Marc Spierings, directeur van het College voor Toetsen en Examens (CvTE)

  Op 1 oktober 2019 bestaat het College voor Toetsen en Examens (CvTE) tien jaar. Reden voor de redactie om in gesprek te gaan met Marc Spierings, de directeur van het CvTE. Wij spreken hem in het begin van de herfst op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in Den Haag.
  1,95
  lees meer

  NVE, Algemene Ledenvergadering

  Algemene ledenvergadering december. De eerstvolgende ALV staat gepland op 12 december om 14:00 uur bij eX:plain aan de Plotterweg 1 te Amersfoort. Aanmelden kan via het secretariaat.
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  HRD-Congres Liefde voor leren

  Thema: Aandacht

  Datum: 14 februari 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »