logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|4

  Therapeutische relaties (volledige uitgave, 13 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘THERAPEUTISCHE RELATIES’ (juni 2017) De therapeutische relatie als hoeksteen, Ron van Deth Het belang van de therapeutische relatie bij psychosociale therapie, John Stolvoort Als de therapeutische relatie stokt… wat dan? Ineke Hamstra De therapeutische Relatie, Sonja Bouwkamp & Roel Bouwkamp Je suis kindercoach, Natascha Bruti Als egels zich aan elkaar warmen, Arnold Vermeulen “Dat ik niet de enige ben”, Walter Stamkart De relatie met de cliënt is geen relatie, Harm van der Gaag Van praten over het kind naar communiceren met het kind, Martine Delfos Nee! als Noodzaak, Tinka Verhulst Hoe ik in mijn praktijk als online begeleider een relatie bouw met mijn cliënten, Marjanne Peters Waar hebben we nog geen volwassen benen? Fokke Slootstra De kracht van de Ontmoeting, Lieuwe Koopmans
  5,95
  lees meer

  De therapeutische relatie als hoeksteen

  De therapeutische relatie vormt de hoeksteen van iedere vorm van begeleiding. In een goed verlopend begeleidingsproces is die relatie als een vanzelfsprekende samenwerking op de achtergrond aanwezig. Elk psychotherapieboek zal er dan ook aandacht aan schenken. In de vorige eeuw hadden vooral de psychodynamische en cliëntgerichte benadering oog voor het belang van een optimale werkrelatie. Wat is daar op basis van onderzoek nog van over en wat betekent dat voor de praktijk?
  1,95
  lees meer

  Het belang van de therapeutische relatie bij psychosociale therapie

  De meeste complementair psychosociaal therapeuten werken vanuit de gedachte dat een positieve therapeutische relatie een voorwaarde is voor een succesvolle begeleiding. Therapeuten die vanuit dit paradigma werken, stellen dat ongeacht de specifieke psychosociale therapievorm, het therapeutisch proces altijd is ingebed in de interpersoonlijke context van de relatie die de therapeut opbouwt met zijn cliënt.
  1,95
  lees meer

  Als de therapeutische relatie stokt… wat dan?

  De relatie tussen therapeut en cliënt kan soms moeizaam lopen. Daaraan kunnen verscheidene oorzaken ten grondslag liggen. In deze bijdrage wordt een hulpvraag over het moeilijk tot stand komen van de therapeutische relatie in een intervisiegroep uitgediept met behulp van de Balintmethode.
  1,95
  lees meer

  De therapeutische relatie

  Therapie is een vorm van dienstverlening met als doel mensen die het spoor bijster of zichzelf kwijt zijn geraakt te helpen weer greep te krijgen op zichzelf en daarmee op hun leven. Maar iedere therapie heeft naast een inhoudelijk aspect, het behalen van een therapeutisch doel, een persoonlijk aspect. Naast de inhoud is er altijd sprake van een interactie, een proces tussen therapeut en cliënt. Therapie vindt altijd plaats binnen een ontmoeting tussen mensen die daartoe een relatie zijn aangegaan. De kwaliteit van deze relatie blijkt van grote invloed te zijn op het resultaat van de therapie, zoals uit alle recente en minder recente onderzoeken blijkt (Bouwkamp & Bouwkamp, 2010).
  1,95
  lees meer

  Je suis kindercoach

  Althans zo begon mijn carrière als coach zeven jaar geleden. Ik had ervaring met kinderen na jaren onderwijs en zocht een nieuwe manier van werken. Het gebied van kindercoaching was nog woest en ledig. “Wát ben je?”, was een vraag die ik in het begin vaker hoorde dan: “Heeft u plek voor mijn kind?” Inmiddels werk ik vooral met volwassenen, maar houd altijd ruimte vrij voor sessies met kinderen. Omdat geen opleiding of supervisie me zo zuiver en scherp houdt als het werken met kinderen.
  Gratis
  lees meer

  Als egels zich aan elkaar warmen

  De relatie tussen therapeut en cliënt bepaalt voor een belangrijk deel de manier waarop de therapie plaatsvindt. Sommigen vinden dat deze relatie zo min mogelijk een rol mag spelen in de therapieaanpak, anderen zijn juist van mening dat het succes van therapie hierdoor wordt bepaald. Ook zijn er situaties waarin relationele factoren een negatieve rol spelen. Ongewenste overdracht en tegenoverdracht. Wat is mijn grondhouding als therapeut en hoe vul ik deze in? Wat kan er zoal gebeuren en wat heeft dat tot gevolg? Alles handelt over afstand en nabijheid.
  1,95
  lees meer

  “Dat ik niet de enige ben”

  In deze tijden waarin er veel ontwikkelingen zijn die ons verleiden en soms dwingen tot onpersoonlijk handelen, is het belangrijk dat er een tegenkracht is. Eigen ervaringen kunnen een belangrijk instrument vormen in een therapeutische relatie. De essentie van ervaringsdeskundigheid is het “vermogen om op grond van eigen herstelervaring ook aan anderen ruimte te bieden, mogelijkheden aan te dragen en perspectief te geven voor herstel” (Boertien & Van Bakel, 2012).
  1,95
  lees meer

  De relatie met de cliënt is geen relatie

  J. Lacan, de briljante tovenaar/charlatan (doorhalen wat niet van toepassing schijnt) van de Franse psychoanalyse, stelde dat seksuele verhoudingen niet bestaan (“Il n’y a pas de rapport sexuel.” ) — nog steeds worden over die op het eerste gezicht krankzinnige bewering artikelen geschreven. De meest voorkomende duiding, die ook ik zal aanhouden, luidt als volgt. De beleving van de twee geliefden is (tweemaal) een privé-beleving. Hun jouissance (genot, maar met een scherp randje van vertwijfeling en nietiging) is een eenzame jouissance, ook al hebben ze er de ander, zo lijkt het toch, wel bij nodig. Of misschien juist daarom. De ander is instrument voor het eigen genot, een werkelijke eenwording komt niet tot stand.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Congres Positieve Psychologie

  Positieve Gezondheid

  Datum: 1 december 2017
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »