logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|4

  Plezier (volledige uitgave, 17 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘PLEZIER’ (januari 2018) Plezier is het halve werk, Benno Diederiks Spel en plezier vanuit biologisch perspectief, Marc Gnodde Plezier in het werk in verbinding met je eigen totem - Interview met Danielle Braun, Liesbeth Bezem Hoe 'Pi' is jouw werk? Lucky Ruis & Lucienne Stavenuiter Hoe belemmeren we plezier in ons leven? Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd of ligt geluk in een klein hoekje? Marja Postema PRAKTIJK Door tot je 70ste - Duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en bevlogenheid in de technische sector, Yvette Kokee & Marion van Hoof Talent werf je met technologie, Martin Jan Kraak & Martin Reekers Een innerlijk kompas voor de 21ste eeuw - Verslag van conferentie, Martin Reekers Ga lekker zélf in je kracht staan – Boekbespreking, Els Ackerman Hoe krijg je werkplezier verkocht? Fiona Kloosterman Wat vonden zij van het Noloc loopbaancongres 2017? KENNIS & KUNDE Serious Fun! - Spelenderwijs naar zelfkennis, Hester Jansen De onbelichte organisatiecontext van loopbanen - Vlaamse hoogleraar Ans de Vos over duurzaam loopbaanbeleid 2.0, Martin Jan Kraak Cartoon OPINIE & DISCUSSIE Evidence based coachen brengt vak naar hoger plan - Waarom coachen op basis van intuïtie en gevoel niet meer kan, Maarten Freriks Niet alles wat telt, kan worden gemeten, Jouke Post Waarom coachen op intuïtie en gevoel de toekomst heeft, Marc Gnodde Plezier in je werk, Joke Tacoma Plezier Plezier hebben, plezier maken, plezier toewensen, plezier ergens uit halen. ‘Ik wens je veel plezier’, ‘Hebben jullie plezier gehad?’, ‘Ga je plezier maken?’. Het lijkt alsof je zelf plezier kan creëren of opzoeken. Wat plezier precies is, is moeilijk te omschrijven en erg persoonlijk. Zo haalt de een plezier uit tien kilometer hardlopen, terwijl een ander dat haalt uit het spotten van een zeldzame vogel. Terwijl ik dit stukje schrijf, bedenk ik waar ik de laatste tijd plezier aan beleef. We hebben sinds kort twee honden uit het asiel op proef. Twee Airedale Terriërs van elf en twaalf jaar oud. Het zijn erfhonden dus moeten wij ze trainen om buiten op het terrein te blijven en niet weg te lopen. Hun persoonlijkheid is al gevormd en beide dieren hebben gedurende hun leven beschadigingen opgelopen. Ze blaffen veel, doen regelmatig dingen die niet mogen. Maar ze reageren erg enthousiast op ons – iets minder op onze kat. Wat mij plezier geeft is om te zien hoeveel plezier zij hebben tijdens het wandelen. Ze zijn zo blij als ze vrij mogen lopen. Ze zoeken grote stokken en slepen ze mee. Ze springen in vijvers en rennen rond. De honden hebben plezier en daarom ik ook. Ik denk dat plezier in veel dingen kan zitten en dat het belangrijk is om dit plezier te herkennen. Marc Gnodde heeft een achtergrond als bioloog en gaat in zijn artikel in op de vraag ‘Wat is plezier hebben?’ Hij koppelt dit aan plezier bij dieren. Verder een interview met antropoloog Danielle Braun. Zij kijkt naar hoe er in verschillende culturen omgegaan wordt met veranderingen en ontwikkelingen en wat daaruit te leren is. Benno Diederiks beschrijft een aantal manieren waarop je plezier kan hebben in je werk. Hij schrijft onder meer over het nut van een psychologisch contract en de vitaliteit van een organisatie. Wat werkt wel en wat werkt niet in loopbaanbegeleiding? Maarten Freriks breekt een lans voor de toepassing van methodieken die evidence-based zijn. Jouke Post en Marc Gnodde geven hier hun reactie op. Verder in dit nummer een interview met Ans de Vos. Zij was een van de sprekers op het Noloc-loopbaancongres afgelopen november. Ben je het zat om altijd maar in inspiratieloze spreekkamertjes je coachgesprekken te houden? Lees dan het interview met Ivo Jansen over het spel van CareerCycles, een bordspel dat je ook in de kroeg kan doen. Yvette Kokee en Marion van Hoof presenteren in dit nummer hun derde en laatste artikel over de vraag hoe je duurzame inzetbaarheid en bevlogenheid van medewerkers kan bevorderen. Deze keer hebben zij P&O-adviseurs van een drietal internationaal opererende technische bedrijven geïnterviewd. Veel plezier toegewenst bij het lezen van deze LoopbaanVisie. Ik ben benieuwd welk artikel jou plezier geeft.
  5,95
  lees meer

  Identiteit (volledige uitgave, 14 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘IDENTITEIT’ (oktober 2017) Zij die hangen boven de oceaan - Hoe het werken met culturele identiteit coaching verrijkt, Janet Rodenburg De uniekheid van de oudere medewerker - Individuele aandacht doet recht aan de identiteit, Patricia de Wit Wat antwoord jij op de vraag: wat voor werk doe jij? Reinier Castelein over welzijn als de nieuwe welvaart, Marlies van Venrooij & Martin Jan Kraak Gezond en duurzaam werken door karaktervorming, Cora van Rossum Professionele identiteit - Omdat je toekomst op het spel staat, Martin Reekers PRAKTIJK Visie op de toekomst van ons vak - Collega-loopbaanprofessionals delen keuzes en ideeën, Judith Wijnbergen & Ria Freijsen Door tot je 70ste?! - Duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en bevlogenheid in de praktijk, Yvette Kokee & Marion van Hoof Verschuil je nooit - Wat kunnen we leren van een klachtencommissie? Frank de Ruiter KENNIS & KUNDE Potentieelonderzoek - Tussen kunde of kunst, wetenschap en invoeling, Jack van Minden Wat betekent je loopbaan voor je? - Een nieuw perspectief op loopbaanontwikkeling en werkgedrag voor kansarme jongeren, Evgenia Lysova Zelf en loopbaan - Zelfconcept en identiteit als tweesnijdend zwaard, Tom Luken Cartoon OPINIE & DISCUSSIE Identiteit, Aaltje Vincent Toekomst van loopbaanadvisering - Hoe doe jij hieraan mee? Jef van Beckhoven, Willem de Jong, Jan Schuitemaker & Judith Wijnbergen Wie ben je, Els Ackerman Identiteit Wij hebben als mens naast onze persoonlijke identiteit ook onze beroeps- of professionele identiteit. Omdat wij in ons vak ons eigen instrument zijn, zal onze persoonlijke identiteit waarschijnlijk veel overeenkomsten hebben met wie we zijn als loopbaanprofessional. Simpelweg gezegd is een identiteit het beeld dat jij van jezelf hebt en hoe jij denkt dat de buitenwereld jou ziet. Ik denk dat er nog veel discrepantie is tussen hoe wij onszelf zien als vakzusters en -broeders en hoe de buitenwereld de loopbaanprofessional ziet. Nog te vaak worden wij ingevlogen als er een probleem is ontstaan. Denk aan werkgerelateerde uitval of voorziene boventalligheid. In dat geval ziet de buitenwereld ons als een problem fixer. Wij zien onszelf naast problem fixer ook als preventiewerker. Het wordt tijd dat de buitenwereld deze expertise ook gaat zien en benutten. Dit vraagt mogelijk ook bij sommige loopbaanprofessionals om een herijking van hun professionele identiteit. Identiteit wordt in deze uitgave vanuit verschillende invalshoeken beschreven. Martin Reekers beschrijft hoe hbo-studenten vorm kunnen geven aan hun professionele identiteit door te leren reflecties te verbinden aan zichzelf, door gebruik te maken van het ‘professionele identiteitspel’. Patricia de Wit benadrukt dat de groep oudere werknemers niet als een homogene groep gezien mag worden. Zij verklaart hoe het komt dat de heterogeniteit binnen de groep oudere medewerkers groter is dan de heterogeniteit van jongere medewerkers. Janet Rodenburg is antropoloog en loopbaancoach. Zij schrijft over ‘streepjes Nederlanders’, mensen die in en met meerdere culturele identiteiten leven. Cora van Rossum koppelt duurzame inzetbaarheid aan identiteitsontwikkeling.  Luken beschrijft de rol van ‘het zelf’ in de loopbaan(identiteit). Hij schrijft dat een loopbaanidentiteit een essentiële voorwaarde is voor een voorspoedige loopbaanontwikkeling. Verder een interview met Reinier Castelein, voorzitter van vakbond De Unie, waarin hij zijn ideeën deelt over de toekomst van de vakbonden. In dit nummer richt een tweetal artikelen zich op de toekomst van het loopbaanvak. Een daarvan is het artikel van de BOT-groep waarin vijf opties worden gegeven als antwoord op de vraag ‘De toekomst van loopbaanadvisering. Hoe doe jij hieraan mee?’. Judith Wijnbergen en Ria Freijsen beschrijven de visie op de toekomst van ons vak naar aanleiding van interviews met collega-loopbaanadviseurs. Naar de toekomst kijkend heeft de redactie samen met de adviesraad van LoopbaanVisie weer een viertal thema’s voor 2018 bepaald: Plezier, januari 2018 Kwetsbaarheid, april 2018 Toekomst van arbeid, augustus 2018 Zichtbaarheid, oktober 2018 Wil je een bijdrage leveren met een artikel dat aansluit op één van de thema’s van 2018, mail ons dan jouw voorstel.
  5,95
  lees meer

  Macht en Invloed (volledige uitgave, 16 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘MACHT EN INVLOED’ (augustus 2017) Meer invloed? Ga strategisch om met jezelf en de ander - Interview Dees van Oosterhout, Martin Jan Kraak Reflecties uit de praktijk - Coachen van executive teams in de machtsdynamiek, Yvonne Burger Ouders aan Zet - Ouders in staat stellen hun kind te steunen, Annemarie Oomen De Succes Illusie, Els Ackerman Efficiënt recruitment en de emotionele component - Een nieuwe manier van kijken naar werk, Arjan Elbers PRAKTIJK Door tot je 70ste - Duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en bevlogenheid in de ouderenzorg, Yvette Kokee & Marion van Hoof Regels zijn regels - Wat kunnen we leren van een klachtencommissie? Frank de Ruiter Nieuwe Arbowet biedt kansen voor loopbaanadviseurs, Ben Vlogtman Leren is het nieuwe sporten - Creëer je eigen kansen op de arbeidsmarkt van 2020, Corline van Reenen Wie betaalt bepaalt!? - Morele dilemma’s in het loopbaanvak, Yvette Kokee en Hay Hilkens Wat wil jij later worden? - Carriereswitchen als norm, Tamara Hoogerwaard KENNIS & KUNDE Een Argentijnse benadering - Werken aan een toekomstperspectief voor kansarme jongeren, Gabriela Aisenson, Leandro Legaspi & Viviana Valenzuela Werken aan duurzame inzetbaarheid - Bezoek een museum onder werktijd, Siebren Houtman & Anna van der Horst Het effect van loopbaanbegeleiding - Internationaal onderzoek en vragenlijst, Maaike Nillesen Cartoon Opinie & Discussie Macht, Joke Tacoma Het zwarte 65+-gat, Martin Reekers Macht & Invloed In ons werk als loopbaanprofessional zijn macht en invloed van groot belang. Wij moeten allemaal een bepaalde vorm van macht gebruiken en invloed uitoefenen om het begeleidingstraject zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Voor invloed is vaak tijd nodig, macht werkt meestal directer. Je wilt invloed uitoefenen, omdat je weet hoe belangrijk het is om dat netwerkgesprek te voeren of om over die drempel heen te stappen en sociale media te gaan gebruiken. Door invloed uit te oefenen werk je naar een verandering toe, misschien in eerste instantie een verandering van gedachten en later hopelijk ook een verandering in gedrag. Wij willen onze kandidaten ook leren hoe zij invloed kunnen uitoefenen op hun loopbaan of hoe zij een sollicitatiegesprek kunnen beïnvloeden. En hoe werkt dat nou voor macht? Macht heeft vaak direct invloed op gedrag. Als je macht hebt, kun je bepalen wat er gebeurt. Is dit wel zo wenselijk binnen een begeleidingstraject? Ik denk het wel. Ik denk dan niet aan de macht van de loopbaanprofessional over de kandidaat of vice versa, maar macht van de loopbaanprofessional over zichzelf, over zijn emoties en daarom ook over zijn gedrag. Daardoor heeft een ander geen macht over hem, wat weer bijdraagt aan het begeleidingstraject. In deze uitgave worden de termen ‘macht’ en ‘invloed’ op verschillende manieren belicht. Yvonne Burger schrijft over de machtsdynamiek in executive teams. In het interview met Dees van Oosterhout stelt zij dat zestig procent van je succes afhangt van je persoonlijke strategie in omgaan met onder andere machtsverschillen. Annemarie Oomen beschrijft hoe ouders (vaak niet bewust) invloed uitoefenen op de loopbaan van hun kinderen. En Arjen Elbers beschrijft de verschuiving van macht naar invloed in de recruitmentwereld. Verder in dit nummer een artikel van Ben Vlogtman over de nieuwe Arbowet die per 1 juli van kracht is geworden. Tamara Hoogerwaard gelooft dat carriereswitchen de nieuwe norm zal gaan worden. Je kunt het lezen in haar artikel Wat wil jij later worden. Maaike Nillesen heeft onderzoek gedaan naar het effect van loopbaanbegeleiding en beschrijft de uitkomsten. In deze uitgave starten Yvette Kokee en Marion van Hoof een reeks van drie artikelen over hoe bedrijven medewerkers ondersteunen duurzaam inzetbaar, vitaal en bevlogen te zijn en te blijven. Hun eerste artikel gaat over de ouderenzorg. En deze keer speciale aandacht voor het artikel van Martin Reekers, die 65 is geworden. Een vakbroeder en redactielid die in zijn persoonlijke verhaal de lezer meeneemt in de eerste ‘confrontatie’ met zijn pensioen. NB Weet dat wij met de artikelen in LoopbaanVisie bewust invloed willen uitoefenen op de gedachten, mening en misschien soms wel het gedrag van de lezers.
  5,95
  lees meer

  Politiek (volledige uitgave, 16 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘POLITIEK’ (april 2017) Strategisch belangenbehartiger Marjolein Hins, Marea de Bruijn Je belangrijkste kwaliteit is je mentaliteit, John de Wolf - boegbeeld vijftigplus, Jolanda de Heus & Marlies van Venrooij Re-integratie naar de arbeidsmarkt voor lokale bestuurders - Noties bij de begeleiding van oud-wethouders, Rob Govers Je eigen digitale kluis bij CVmonitor - Rita Verdonk wil veiligheid en transparantie, Marlies van Venrooij Levenslange loopbaanbegeleiding voor iedereen, Tom Luken & Karlien Haak Cartoon PRAKTIJK Duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt - ‘Ja, ik wil.’ Het nieuwe huwelijk van je werkgever met talentgericht werken, Stephen en Viktor Steijger Hoe zorgvuldig is zorgvuldig? Wat kunnen we leren van een klachtencommissie? Frank de Ruiter Visie op wethouderrol nodig voor succesvol loopbaantraject, Jacqueline Janssen Open over psychische aandoeningen op het werk - Doorbreek de vicieuze cirkel, Aukje Smit, Lonneke Mechelse & Dorien Verhoeven Het basisinkomen - Gevolgen voor de arbeidsmarkt en loopbaanbegeleiding, Reyer Brons KENNIS & KUNDE Biografisch terugblikken om vooruit te zien - Een praktisch-meditatief coachingspad, Geert van Brakel ‘Bridge workers’ werken door na hun pensioen - Wat kan hen daarbij helpen, Klaske Veth Breinkennis en loopbaanontwikkeling: zin of onzin? Ria van Dinteren & Marinka Kuijpers OPINIE & DISCUSSIE Kantoorpolitiek, Els Ackerman Twee denksystemen bij loopbaankeuze: evenwicht of samenspel? Richard van de Loo Solliciteren en politiek, gaat dat samen? Aaltje Vincent Politiek In november 2016 organiseerde de ABU Het Nationale Arbeidsmarktdebat, een debat over de toekomst van werk en werken. Vijf ´andersdenkenden´ mochten ideeën pitchen om de arbeidsmarkt weer vlot te trekken. Frank Kalshoven’s idee was om te gaan werken met contracten van maximaal zeven jaar. Dit ‘dwingt’ je om iedere zeven jaar een evaluatiemoment in te bouwen. Martijn Aslander stelde dat wij weer moeten gaan leren leren en onze digitale vaardigheden moeten vergroten. Na de andersdenkenden kwamen zes politici aan het woord. Vijf van de zes spraken vol overgave over het belang van vast banen. Vaste banen is wat de werkenden willen, dat is belangrijk. Het scheppen van vaste banen is ook waar ik verschillende politiek partijen over hoorde in de aanloop naar de verkiezingen. Meer vaste banen is goed voor de werknemers, voor de arbeidsmarkt en voor de economie. Maar banen komen van bedrijven, instellingen en organisaties en niet vanuit de politiek. Ik vraag me dan af hoe een politicus op de stoel van ondernemers en werkgevers kan gaan zitten en bepalen dat zij vaste banen moeten aanbieden in een arbeidsmarkt waarin de enige zekerheid is dat niemand zeker weet hoe de toekomst eruit zal zien. Er wordt nu veel gesproken over de veranderingen door digitalisering, globaliseren en robotisering. Er zijn beroepen die bedreigd worden en beroepen die gaan ontstaan. Je wilt met je bedrijf, om toekomstbestendig te zijn, kunnen anticiperen op datgene wat komen gaat. Mensen in vaste dienst kunnen daar een belemmering in zijn. Politici willen vaste banen om de werkenden zekerheid te geven, zodat zij een toekomst op kunnen bouwen. Maar de toekomst is niet te voorspellen; wat je wel kunt doen is je er zo goed en zo kwaad mogelijk op voorbereiden. Een werknemer moet net zoals een werkgever kijken naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt binnen zijn werkgebied, moet zich blijven ontwikkelen en scholen om zich voor te bereiden op wat komen gaat. Zoals bedrijven moeten werken aan hun toekomstbestendigheid, moeten werknemers dat ook doen. Werken doe je gemiddeld veertig jaar. Op de lange termijn ben je niet geholpen met een vaste baan. Wil je als werknemer werk blijven houden, dan moet je weten wat er verandert binnen jouw vakgebied, hoe je daarin mee kan gaan en hoe je werk kan blijven vinden. Echte zekerheid haal je niet uit de politiek, maar die creëer je zelf met, indien nodig, de hulp van een loopbaanprofessional. In dit themanummer een interview met een oud-politica Rita Verdonk over haar bedrijf CVmonitor. LoopbaanVisie sprak met oud-voetballer John de Wolf. Hij is tot het einde van dit jaar ambassadeur voor de vijftigplussers. Ook hij vindt dat werkzoekenden zelf aan de lat staan om weer werk te vinden. Zijn advies is dat “zij weer moeten gaan geloven in zichzelf”. Reyer Brons geeft ons een update over de stand van zaken rondom het basisinkomen en welke invloed dit kan hebben op ons werk als loopbaanprofessionals. Stephen en Victor Steijger beschrijven de vitaliteitscurve en geven tien handreikingen om vitaal en talentgericht te werken. Marea de Bruijn interviewde Marjolein Hins over haar rol als belangenbehartiger voor de Noloc. Hoe lokale bestuurders hun loopbaan kunnen vormgeven, kun je lezen in de artikelen van Jacqueline Janssen en Rob Govers. En Tom Luken en Karlien Haak geven uitleg hoe James Loopbaan een bijdrage levert aan ‘levenslange loopbaanbegeleiding voor iedereen’. Genoeg stof tot nadenken over de toekomst van werk en werken.
  5,95
  lees meer

  Digitalisering (volledige uitgave, 19 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘DIGITALISERING’ (januari 2017) De digitalisering van de loopbaanprofessional, Alex Engel Implicaties van de komende robotrevolutie, Jack van Minden Blended coaching: the best of both worlds. Waarom zou je e-coaching toevoegen aan je repertoire? Marja Pronk E-learning als vervanging voor de loopbaanprofessional. Realiteit of onzin? Erik Hofstra PRAKTIJK Ziek en dan? Het eerste spoor, Liesbeth Bezem & Jacqueline Kruunenberg Cartoon De cruciale rol van lichaam en emoties. Pas als je lichaam en emoties kunt voelen, kun je écht bepalen of je loopbaan bij je past, Frances van Dinther Loopbaancongres 2016. “Shake your brain”, Wilma de Haas Klachten? Ik heb nog nooit een klacht gehad. Wat kunnen we leren van een klachtencommissie? Frank de Ruiter VGZ en de uitdagingen van digitalisering, Yvette Kokee & Martin Jan Kraak KENNIS & KUNDE Ook uit blauwe lucht kan regen vallen. De impact van ontslaggesprekken op medewerkers, Claudine Hogenboom Maak beleid van duurzame inzetbaarheid. Werkgever en medewerker zijn beide aan zet, Lieke van Zuilekom Generatiediscriminatie. Organisaties missen kansen om high potentials aan de haak te slaan, Linda Vodegel Matzen & Marit Op de Beek EVC: Sleutel tot Leren Waarderen, Ruud Duvekot De medewerker van nu: Proteus is de naam!, Jason Gawke IAEVG-conferentie: over het streven naar gelijke kansen. "Promoting Equity through Guidance: Reflection, Action, Impact”, Gert van Brussel & Judith Semeijn De deelmarktplaats voor mensen. Blauwdruk van de nieuwe arbeidsmarkt, Cees van den Berg, Geertje Karstens, Grietje Ringelier, Emile Ziegerink OPINIE & DISCUSSIE Column: Bitjes, Joke Tacoma Complexe materie Loopbaankeuzen, loopbaanbegeleiding en het brein, Tom Luken & Frans Meijers Digitalisering onderweg, Adriaan Hoogendijk Digitalisering Een nieuw jaar is weer begonnen. Het ‘goede’ voornemen van ons redactieteam is om voor jullie weer een viertal inspirerende nummers te maken. De kop is eraf, voor je ligt het januarinummer ‘Digitalisering’. Bij het maken van dit nummer kwam er een aantal vragen bij mij naar boven. Bijvoorbeeld wat is nu het verschil tussen automatisering en digitalisering en in hoeverre hebben ze al intrede gedaan in ons vak? Volgens Wikipedia wordt bij automatisering de menselijke handeling vervangen door machines en computersystemen. Hierbij kun je denken aan vacatures die je automatisch krijgt toegezonden, nadat je een zoekprofiel hebt aangemaakt. Of aan het maken en versturen van een afspraakbevestiging of een uitnodiging voor een assessment. Dit maakt ons werk makkelijker en we kunnen ons meer bezighouden met onze corebusiness, de mensen. En dan is er nog de opkomst van de robot. In hoeverre zal deze het werk van de loopbaanprofessional overnemen en kunnen wij via robots werkzaamheden automatiseren. Misschien gaan robots in de toekomst feedback geven op sollicitatiebrieven of cv’s. Maar kunnen wij ze ook leren om te gaan met emoties? Volgens Wikipedia is digitalisering een proces waarbij analoge data worden omgezet naar data voor een digitale gegevensdrager, zoals een computer. In dit geval werk je bijvoorbeeld niet meer met papier en zijn de intakeformulieren, rapportages en werkboeken digitaal. Hier zijn wij ondertussen allemaal wel aan gewend, maar hoe staat het met de ontwikkelingen als het gaat om het digitaliseren van begeleidingsgesprekken. Stel dat alle communicatie via de computer verloopt en face-to-facegesprekken komen te vervallen? In dit nummer beschrijft Alex Engels de voor- en nadelen van digitaal begeleiden. Erik Hofstra onderzoekt de effectiviteit van e-learning in het loopbaanvak. Marja Pronk schrijft over e-coaching, begeleiden van mensen via e-mail. Dit werkt voor haar goed, zij beschrijft ook waarom. Jack van Minden vertelt ons over de dreiging van robots in het loopbaanvak. Hij stelt: “We zullen dan ook moeten zoeken naar de meerwaarde van de mens versus de machine.” In deze uitgave starten Jacqueline Kruunenberg en Liesbeth Bezem met een reeks van artikelen over re-integratie, te beginnen met een artikel over ‘spoor 1’. Frank de Ruiter zal het komende jaar vanuit zijn rol in de klachtencommissie bij Noloc een reeks casussen beschrijven, ter lering. Deze keer ook weer wat interactie in LoopbaanVisie. Tom Luken en Frans Meijers geven een reactie op een artikel uit het oktobernummer van Ria van Dinteren en Marinka Kuijpers. En voor diegene die het Loopbaancongres gemist hebben, Wilma de Haas beschrijft haar beleving. Namens de redactie van LoopbaanVisie een goed en gezond 2017 met veel inspiratie, waar wij ieder kwartaal met hart en ziel een bijdrage aan willen geven.
  5,95
  lees meer

  Wilskracht (volledige uitgave, 19 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘WILSKRACHT’ (oktober 2016) Wilskracht in stelling zetten, Martin Jan Kraak & Yvette Kokee Balanceren tussen rouw en herstel - Het gevaar van gas geven met de handrem erop, Agnes Brinkhof Heldere keuzes vergroten de wilskracht - Hoe een multidisciplinaire aanpak op zeven dimensies daarbij kan helpen, Yvette Kokee & Martin Jan Kraak Boeksamenvatting Wilskracht, Tom Luken Cartoon PRAKTIJK Moedig chronisch zieke medewerker aan om open te zijn, Cobi Wattez Casus: Disrespect, Vakgenoten geven advies 50-plus-heren begeleiden naar ander werk - Moeilijk of makkelijk?, Jolet Uilenberg De weg is het doel - Actief werken aan ontwikkeling vergroot toekomstbestendigheid, Connie van der Zwan, Ineke van den Berg, Yvette Kokee De wet van de remmende voorsprong - Arbeidsparticipatie van werknemers met een arbeidsbeperking bij PostNL Pakketten, Yvette Kokee & Liesbeth Bezem Loopbaanlezen, Crit Jamin KENNIS & KUNDE Levensfasebenadering door hr, Klaske Veth Vacatures: meten is weten?, Peter Donker van Heel Loopbaankeuzes en de invloed van het brein, Marinka Kuijpers & Ria van Dinteren Leren of verdedigen? Hulp bij reflectie - Je gedrag en je overtuigingen daarbij, Kristin Dekkers De beste weg naar de sollicitatietafel, Aaltje Vincent OPINIE & DISCUSSIE Afwijzing, Jorrit Maes Column: Wat wil je nou eigenlijk? Els Ackerman Onbewuste bekwaamheden in de loopbaancoaching, Aaltje Vincent Boeken Wilskracht In de modebranche zie je vaak dat de wintercollectie in de zomer wordt gemaakt en dat in de winter de zomercollectie van dat volgende jaar wordt gepresenteerd. Hoewel het maken van een vakblad niet te vergelijken is met de modebranche is er toch een gelijkenis, het vooruit werken. Zo zijn wij in het voorjaar van 2016 al bezig met de thema’s van 2017. Hoe gaat dat in z’n werk? Vóór de zomer hebben wij met de redactieleden een brainstormsessie gehouden over boeiende thema’s voor 2017. Dit is best een ‘ei’ om te leggen. Er zijn een aantal facetten waar wij rekening mee willen houden. Zo stellen wij ons bijvoorbeeld de vraag ‘wat zal in 2017 van invloed zijn op ons vakgebied?’ In maart 2017 zijn er landelijke verkiezingen, willen wij daar aandacht aan besteden en zo ja op welke manier? Wijden wij hier een thema aan of niet? De experimenten met het basisinkomen zijn geleidelijk van start gegaan. Dit kan invloed hebben op de begeleidingsvraag, dus van belang voor onze lezers. Wat melden wij hierover? En in welk thema past dit onderwerp. Uit onze brainstorm kwamen tientallen ideeën die wij, via de mail, hebben voorgelegd aan onze zestienkoppige adviesraad. Uiteindelijk zijn daar vier, naar ons idee boeiende thema’s uitgekomen, die ik graag met je wil delen: - LoopbaanVisie januari 2017 ‘Digitaliseren’ - LoopbaanVisie april 2017 ‘Politiek’ - LoopbaanVisie augustus 2017 ‘Macht & Invloed’ - LoopbaanVisie oktober 2017 ‘Identiteit’ Het hebben van de thema’s is een ding, het daarna vullen met interessante content is het volgende. Gelukkig doen wij dit niet alleen. Half september zijn wij, de redactie, op een zeer warme namiddag, samengekomen met de adviesraadleden bij Beeld en Geluid in Hilversum. Onder het genot van een hapje en een drankje is er intensief nagedacht en zijn er ideeën geopperd wat nou boeiende artikelen of mensen zouden zijn die ons loopbaanprofessionals en jobcoaches iets kunnen bieden. De adviesraadleden geven ons inzichten en toegang tot een groot netwerk. Het zou te ver gaan om hier nu al de uitkomsten met je te delen. Ik wil je wel uitnodigen om, als je een idee hebt of iemand kent die iets kan vertellen over één van de thema’s van 2017, mij hierover te benaderen. Nu weer even terug naar nu, oktober 2016. Op je scherm of in je hand heb je het themanummer ‘Wilskracht’. Hoeveel facetten het onderwerp heeft, lees je in het hoofdartikel van Martin-Jan Kraak en Yvette Kokee. Agnes Brinkhof schrijft over wilskracht in combinatie met verlies. Heb je interesse in de werking van het brein, lees dan het artikel van Ria van Dinteren en Marinka Kuijpers ‘loopbaankeuzes en de invloed van het brein’. Vanuit de commissie Ontwikkeling en Professionalisering van Noloc leveren Ineke van den Berg, Connie van der Zwan en Yvette Kokee een bijdrage met hun artikel aan het toekomstbestendig maken van de loopbaanprofessional. En wie heeft er wel eens een boek gebruikt als loopbaaninstrument? Crit Jamin schrijft erover in zijn artikel over ‘loopbaanlezen’.
  5,95
  lees meer

  Keerzijde (volledige uitgave, 19 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘Keerzijde’ (augustus 2016) Een sluipmoordenaar in het doolhof - De donkere kant van de arbeidsmarkt, Jolan Douwes Cartoon, Martin Reekers De kracht van schaduwkanten - Verborgen schatten aan het licht, Martin Thoolen & Wendy Hobbelink Boeksamenvatting: Van deskundige naar trainer, Els Ackerman Als je ‘gewoon’ bent val je dan buiten de boot? - Een inclusieve arbeidsmarkt, Marlies van Venrooij PRAKTIJK Jobcoaching vanuit autisme bekeken - “Eerst de vraag van de student, dan de studie en loopbaan”, Margreet de Vries Hulphond verlaagt drempels - MissionPuppy laat jongeren weer participeren, Jacqueline Kruunenberg Een fijne metgezel - Coachen met ezels, Hay Hilkens Over karresporen, keien, lieverkoekjes en kletskoek - Oratie van Judith Semeijn, Wilma de Haas Als levenslang leren nut heeft, waarom zijn we dan nog niet zover? - Internationale conferentie Life Long Guidance at the Workplace, Martin Jan Kraak KENNIS & KUNDE Zweeds onderwijssysteem: voorbeeld voor ons allen?, Franka Dammerman & Jenk Stronks ATD Career Navigator, Jack van Minden Benut de kracht van het ePortfolio - Onderzoek geeft inzicht, Anita Boerema & Hay Hilkens De waarheid achter vacatures, Aaltje Vincent Job lock: vastzitten op je werk of ‘locked’ in jezelf?, Anna Huysse OPINIE & DISCUSSIE Vast en flex, hoezo verschillend?, Steven Gudde Column: Een beetje van Maggi, Joke Tacoma Wat is de keerzijde van kennis over beïnvloeding?, Fiona Stoop De droom van loopbaanbegeleiding, Mirella Verspiek & Peter van Deursen Boeken Keerzijde De redactie van LoopbaanVisie evalueert regelmatig de inhoud en vormgeving van het vakblad. Een opmerking die af en toe terugkwam was dat ons vakgebied en de verhalen altijd maar weer van een positieve kant belicht worden. Nu zit deze positieve blik, of in ieder geval het positief kunnen benaderen van zaken, wel erg in ons DNA. Toch wilden wij hier wat mee doen. Los van de vraag of de artikelen van LoopbaanVisie een positieve inslag hebben, blijft het feit dat het op de arbeidsmarkt niet altijd rozengeur en maneschijn is. Tot nu toe zijn er nog ongeveer 600.000 werklozen en er komt een steeds grotere discrepantie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De overheid roept allemaal stimuleringsmaatregelen in het leven en wil graag een inclusieve arbeidsmarkt. Er is een grote groep migranten die op korte termijn een plek moet krijgen op de arbeidsmarkt. Veel uitdagingen waar de loopbaanprofessional dagelijks in meer of mindere mate mee te maken heeft. Deze keer dus een uitgave met een aantal artikelen met een wat meer pessimistische inslag. ´Een sluipmoordenaar in het doolhof´, is een artikel van Jolan Douwes. Zij belicht hierin een andere kant van de arbeidsmarkt, met uitbuiting en gezondheidsrisico’s voor laagopgeleide werknemers. Martin Thoolen en Wendy Hobbelink laten je in hun artikel naar de schaduwkant van jou als loopbaancoach kijken en zij benadrukken hoe belangrijk het is om hier kennis van te hebben. Of lees het artikel over de schaduwkant van de stimuleringsmaatregels op de arbeidsmarkt. Zorgen deze maatregelen nu voor insluiting of juist voor buitensluiting? Anna Huysse geeft in haar artikel antwoord op de vraag hoe het komt dat mensen vastzitten in hun werk en geen actie ondernemen om dit te veranderen. Ze noemt dat ‘job lock’. Vacatures zijn als verbinder tussen werkzoekende en werkgever onderdeel van de arbeidsmarkt. Hoeveel vacatures zijn er nou? Aaltje Vincent geeft ons zicht op de waarheid achter vacatures. Vrolijkheid ga je terugvinden in het artikel over de stichting MissionPuppy van Jacqueline Kruunenberg. Ze beschrijft hoe honden ervoor kunnen zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking deel kunnen nemen aan het arbeidsproces. Ontroerend om te lezen hoe deze trouwe viervoeters eigenlijk ook een loopbaan hebben. Lees ook het tweede deel van Franka Dammerman over de ontwikkelingen op de Zweedse arbeidsmarkt en de rol van de overheid daarin. En natuurlijk besteden we in dit nummer aandacht aan Judith Semeijn, die op 10 juni haar oratie uitsprak. Zij is benoemd tot bijzonder hoogleraar Human Resource Management, in het bijzonder Loopbaanmanagement, een leerstoel bij de faculteit Management, Science & Technology aan de Open Universiteit. Wilma de Haas van het redactieteam van Noloc heeft haar hierover geïnterviewd. Om terug te komen op de eerder gehouden evaluaties, wij hechten waarde aan de beleving en de wensen van de lezers. Mocht je een suggestie hebben voor een thema, een auteur of een artikel, laat het ons dan weten via hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl
  5,95
  lees meer

  Samenwerken (volledige uitgave, 22 artikelen)

  INHOUDSOPGAVE THEMA ´SAMENWERKEN´ (april 2016) Samenwerken: eenvoudiger dan je denkt - Hoe je gedoe haalt uit samen werken, praten en vergaderen, Harm Branbergen Samenwerking vraagt om een stevige professionele identiteit - Persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling en samenwerkingsrelaties, Yvette Kokee & Martin Jan Kraak Jobcoachen doe je er niet zomaar even bij, Jacqueline Kruunenberg Door samenwerking je dienstverlening verbeteren, Marc Gnodde Boeksamenvatting: Het complete loopbaanboek, Tineke Oostveen PRAKTIJK Talentmanagement met oog voor passie en resultaat, Sijbe Bonsma & Sigrid van der Laan Duurzame re-integratie voor ondernemers - Pleidooi voor support, Sigrid Jansen Van droom naar realiteit - De impact van taalachterstand op de loopbaan, Fenna Bongers & Hay Hilkens Talentcoach: samenwerken aan talenten, Liesbeth Bezem Casus: Starre werkgever - Vakgenoten geven advies Re-integratie ontspoort, Jan Willem Menkveld & Rien Hordijk Zweeds onderwijssysteem richt zich op arbeidsmarkt, Franka Dammerman & Jenk Stronks Loopbaanbegeleiding vanuit niet-westers perspectief - Interview met Gideon Arulmani, Gert van Brussel KENNIS & KUNDE Helpt arbeidsmarktinformatie bij vinden van werk? Paul Muller Werken aan wat werkt - Progressiegerichte loopbaancoaching, Tessa Faber Geneeskunde is topsport met veel stress, Andre Lollinga Ontluisterende blik in eigen spiegel - Onderzoek naar drempels voor loopbaanbegeleiding, Jef van Beckhoven, Carolien Huisinga, Willem de Jong & Jan Schuitemaker Zzp-schap als loopbaanstap - Kansen, maatwerk en bevlogenheid, Sippy van Akker OPINIE & DISCUSSIE Hoe overleven jongeren op de arbeidsmarkt van morgen? Sonia Sjollema, Aukje Nauta & Siebren Houtman Column: Samen of alleen? Els Ackerman Cartoon, Martin Reekers Online aanbevelingen broodnodig, Aaltje Vincent Boeken Samenwerken Anderhalf jaar geleden startten Marlies en ik onze samenwerking als co-hoofdredacteuren en schreven we ons eerste gezamenlijke voorwoord voor LoopbaanVisie. In dit nummer over het thema ´Samenwerken´ doen we het een laatste maal. Ik stop namelijk als co-hoofdredacteur. De belangrijkste reden is dat ik steeds sterker de behoefte voel om met 'de theorie' verder te gaan. Ik ben bezig met de voorbereiding van twee wetenschappelijke artikelen over onder andere reflecteren, zelfsturing en mindfulness. Verder ben ik begonnen aan een proefschrift. Ik heb het gevoel dat ik als bijna 64-jarige niet al te lang moet wachten om deze 'eieren' uit te broeden. Om daar beter mee op te kunnen schieten, moet ik iets anders laten vallen. Dat is LoopbaanVisie geworden. Op de achtergrond speelt mee dat LoopbaanVisie nu een hoofdzakelijk digitaal medium wordt. En dat uit de laatste evaluaties steeds blijkt dat de meeste lezers meer belangstelling hebben voor praktijk dan voor theorie. Het was mooi om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vakblad. Mijn samenwerking met Marlies, de redactie en de mensen van uitgever Kloosterhof heb ik als bijzonder vruchtbaar en prettig ervaren. Bij hen is de (digitale) toekomst van LoopbaanVisie in goede handen, getuige dit eerste nummer dat zonder mijn inbreng tot stand is gekomen. Als auteur en lid van de adviesraad zetten we de samenwerking voort. Op een mooie toekomst voor de professie en het vakblad! Tom Luken Tom, veel succes met wat de komende tijd je gaat brengen, dank voor de fijne samenwerking. Wij zijn blij dat je voor LoopbaanVisie blijft schrijven en dat je in de adviesraad ons blijft voeden met jouw kennis. De kracht van samenwerking komt in dit themanummer aan bod in het artikel van Marc Gnodde, waarin twee experts beschrijven hoe hun samenwerking hen verrijkt in hun professie. Een tastbaar resultaat van een samenwerking tussen Noloc en uitgeverij Boom Nelissen is Het complete LoopbaanBoek. Tineke Oostveen heeft hier een review over geschreven. Nieuw in dit themanummer is een casus met de reactie van loopbaanprofessionals. Op deze manier hopen wij jullie ideeën te geven hoe om te gaan met lastige situaties in de praktijk. Tessa Faber heeft voor Noloc een aantal workshop gegeven, met als thema ‘progressiegerichte coaching’. Voor diegene die dat gemist hebben is er in LoopbaanVisie een verslag van deze methodiek. In dit nummer ook een warm welkom aan de jobcoaches die begin dit jaar voor een vorm van ‘samenwerking’ met Noloc hebben gekozen. Redactielid Jacqueline Kruunenberg, zelf een jobcoach, geeft ons een kijkje in dit prachtige vakgebied. Fenna Bongers en Mark Aerts vertellen hoe kinderen die sinds kort in Nederland wonen in de Internationale schakelklas (ISK) in Venlo de Nederlandse taal leren en welke obstakels zij tegenkomen gedurende hun vervolgopleidingen. Heb je interesse in loopbaanbegeleiding in niet-westerse emerging economies, lees dan het interview van Gert van Brussel met Gideon Arulmani. Een aanrader. Veel leesplezier! Marlies van Venrooij
  5,95
  lees meer

  Kanteling (volledige uitgave, 20 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘KANTELING’ (januari 2016) De digitale revolutie - Leven in een verandering van tijdperken, Mirjam Gaasterland Wat brengt mensen in beweging? - Van pamperen naar empoweren, Martin Jan Kraak Zo blijf je toekomstbestendig, Stephen Steijger Boeksamenvatting Je Binnenste Buiten, Martin Jan Kraak PRAKTIJK Begeleiding van een Wajongere naar werk - Vallen en opstaan, Guus Janssen Wet Werk en Zekerheid in perspectief, Liesbeth Bezem & Marie-Madeleine Claassen Schatgraven tijdens het Loopbaancongres 2015, Martin Jan Kraak Afgestudeerden hoeven niet onder hun niveau te werken, Pieter Vermeer Begeleiding bij een chronische aandoening - Stevig fundament, Annemiek de Crom & Tamara Bijleveld-Coene Opgeleid om uit te vallen - Studierendement niet-westerse allochtonen ernstig onder druk, Martin Reekers “Je gaat het pas zien als je het door hebt” - Over een professie zonder positie, José Otten KENNIS, KUNDE EN ONDERZOEK Angst en onzekerheid werken verlammend - Provocatief coachen, Erica Risiglione Kennismaken met Judith Semeijn - Bijzonder hoogleraar loopbaanmanagement, Marlies van Venrooij Reshoring, de banenboemerang - Terughalen productie uit lagelonenlanden leidt tot nieuw werk, Adrie Spruijt OPINIE EN DISCUSSIE Kanteling - Een persoonlijke visie, Tom Luken Dobbelen, Joke Tacoma Binnenkort te openen: Regionale Loopbaan Adviescentra, Jenk Stronks Talentmanagement en duurzame inzetbaarheid hand in hand - Loopbaanadviseurs en strategisch hrm, Elles Meinster-Prinsen Kanteling, Fiona Stoop Cartoon, Martin Reekers Boeken Kanteling Jan Rotmans is de grondlegger van nederlandkantelt.nl. Kanteling heeft volgens deze website te maken met “een nieuwe orde en een beweging creëren”. Bijvoorbeeld de overgang van een oude economie naar een nieuwe, waarin start-ups de nieuwe standaard worden en de oude garde op die manier dwingen tot verandering. De nieuwe standaard wordt ook meer kleinschalige en particuliere samenwerkingen, ieder met zijn eigen expertise op gelijkwaardig niveau. Denk hierbij aan Peerby, Airbnb of BlaBlaCar, initiatieven waarbij particulieren hun bezittingen delen – gratis of voor een klein bedrag. Zo hoorde ik laatst op de radio dat er steeds meer buurten komen, waar mensen door het plaatsen van zonnepanelen op grote schaal, of een windmolen in de achtertuin, zelf hun energie op willen wekken; een nieuwe manier van samenwerken. Waar deze mensen tegenaan lopen is de bureaucratie van wetten en regels waar zij aan moeten voldoen, de ouderwetse regeldruk. Het is een mooi initiatief, een voorbeeld van een nieuwe economie én een bedreiging voor de gevestigde energieleveranciers. Stel dat iedereen zijn eigen energie op zou gaan wekken, wat betekent dit dan voor de Eneco’s en de Nuons in deze wereld? Zij worden door deze nieuwe initiatieven gedwongen om op zoek te gaan naar een nieuw businessmodel, anders vallen zij buiten de boot. Wat betekent dit soort kantelingen nu voor ons als loopbaanprofessionals? Ik denk heel veel. Door deze kanteling gaat de arbeidsmarkt er anders uitzien: hoe je werk vindt (online), hoe je werk uitvoert (flexwerken) en het soort werk (meer kennisgedreven). Stel dat Eneco meer een doorvoerluik gaat worden van particuliere energie, dan heb je kans dat binnen deze organisatie een ander soort medewerker nodig is. Vooral bij start-ups zie je dat het winstoogmerk minder belangrijk is. Het gaat meer om een periode van ontwikkeling en minder om groei. Het kan dus zijn dat je als medewerker voor de ontwikkelperiode bent aangenomen en dat je daarna overbodig wordt. Als je als loopbaanprofessional hierop inspeelt, dan kun je de organisaties en de mensen die je begeleidt helpen om zich op korte of lange termijn hierop voor te bereiden. Dit geeft volgens mij aan ons vak een extra dimensie. In dit nummer staat in het themagedeelte een inhoudelijk artikel ‘De digitale revolutie’ van Mirjam Gaasterland. Zij beschrijft hoe “de traditionele wereld van werk” aan het veranderen is. Ook het artikel van Martin Jan Kraak ‘Van pamperen naar empoweren’ zegt iets over kanteling in de manier van loopbaanbegeleiding. In het praktijkgedeelte vind je onder andere een artikel van Adrie Spruijt over reshoring. Reshoring is een duidelijke kanteling op de arbeidsmarkt: de ommezwaai van ‘alles outsourcen’ in de jaren tachtig naar werkzaamheden terughalen naar Nederland. Een mooi initiatief wordt beschreven in het artikel van de DeBroekriem over ‘opstartbanen’. In samenwerking met Monsterboard roepen zij werkgevers op om jongeren een kans te geven om werkervaring op te doen. Ben je geïnteresseerd in hr-zaken, lees dan het artikel van Elles Meinster, ‘Loopbaanadviseurs dragen een steentje bij aan strategisch hrm’. Zij voorspelt dat de loopbaanadviseur in de toekomst verantwoordelijk is voor de kwalitatieve bezetting binnen een organisatie. Diegenen die met smart zitten te wachten op het derde artikel van Aaltje Vincent, moeten wij deze keer teleurstellen. In april zal zij haar reeks weer vervolgen.
  5,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach

  Thema: Moed

  Datum: 31 mei 2018
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »