logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|99|100|101|...|546

Oud & Nieuw (volledige uitgave, 17 artikelen)

INHOUD THEMA ‘OUD & NIEUW’ (december 2016) In gesprek met Henk Breukink: Coachen van bestuurders, Sijtze de Roos Regie aan de kleuter, Chris Rooijakkers Gedreven coaches zijn van alle leeftijden, Jikke de Ruiter Martijn Simons over de menselijke maat, Jikke de Ruiter IK-ANDER Leren spelen met afstand en nabijheid, Robert Stamboliev Mentaliserend coachen, René Meijer Gestalt in een nieuw jasje, Silvia Blankestijn De coach en de stem, Guy P.M. Kessels EN NU... Hyper ORGANISATIE   Scrum en Agile, Robert Schenk Indaba, Annette Nobuntu Mul Coachen op verbindend vermogen, Marco Buschman Column: Adam en Eva, Ad Maas MAATSCHAPPIJ Utopia, Ad Maas Veranderen de enige constante? Wat is er dan veranderd? Saskia Teppema Dialogen van Plato, Jikke de Ruiter Over het boek Standvastig van Svend Brinkmann, Sijtze de Roos Oud en Nieuw Deze tijd van het jaar is voor velen een moment van bezinning. Wat is oud, kostbaar en mag bewaard blijven en waarvan kunnen we afscheid nemen? Wat leren we hiervan? Welke nieuwe dingen dienen zich nu aan? En wat is er voor dit moment nodig? Deze vragen heeft de redactie zich gesteld bij het samenstellen van deze uitgave. Wat leren we van Plato? En wist u dat de ‘Indaba’, een oud Zoeloegebruik, heel bruikbaar is bij besluitvormingsprocessen in teams of bij veelzijdige maatschappelijke problemen? Deze traditionele Zuid-Afrikaanse consultatieronde werd zelfs bij de slotfase van de klimaattop in Parijs ingelast. En wat valt er voor ons te leren van een ‘oude’ rot in het vak? Henk Breukink, al een werkleven lang bestuurder en coach van onder anderen politici en topbestuurders, legt uit waarom meten, zelfinzicht en het coachen op onderliggende drijfveren zo belangrijk is. Wat is het verschil tussen een coach die is begonnen in de jaren 80, de tijd waarin coaching sterk in opkomst was, en een coach die nu start in een tijd waarin coaching enorm geprofessionaliseerd is? We gaan hierover in gesprek met Anita van Vlerken (61 jaar) en Lukas Heijdt (24 jaar). Veel problemen lijken van alle tijden. Het is de coach die verandert en zich ontwikkelt door ervaring en uitwisseling. De modellen, tools en theorieën raken meer op de achtergrond en worden vervangen door ‘intuïtie’. Een soort in het geheugen gecondenseerde kennis en ervaring, verkregen door langdurig met het vak bezig te zijn, aldus Van Vlerken. Oud kan ook in een nieuw jasje. Silvia Blankestijn laat zien hoe de Gestalt, een therapiemethode uit de vorige eeuw, doeltreffend toegepast kan worden bij organisatieverandering in deze tijd. En natuurlijk kijken we naar Nieuw en proberen we de basisprincipes en de succesfactoren van het hippe Scrum en Agile te doorgronden. Tot slot wil ik wijzen op het artikel over de stem als instrument binnen coaching. Het stemgebruik verkeert voor veel coaches nog in een pril stadium. Wanneer je als coach je coachee wil beroeren, kun je je stem daar heel bewust bij inzetten. Namens de redactie en het team van Kloosterhof wens ik u een goed Oud en Nieuw.
5,95
lees meer

Zeven stappen terug naar af

Hoewel een imposant literaat als A.F.Th. van der Heijden steeds omvangrijkere boeken publiceert, wordt in de boekenbranche luidkeels geklaagd over de ontlezing die als een schrale herfststorm over ons land zou razen. Toch verschijnen er jaarlijks tientallen nieuwe zelfhulpboeken, die als zoete broodjes over de toonbank gaan. Dit zo populaire genre wordt bedreven door grote geluksgeesten zoals internationaal bestsellerauteur Tony Robbins, maar in klein formaat al evenzeer door ‘dromer, durver en doener’ Ben Tiggelaar, die in 2011 het beloftevolle Dit wordt jouw jaar het licht deed zien.
Gratis
lees meer

In gesprek met Henk Breukink

Coaching hoort erbij. Politici, ondernemers, hogere leidinggevenden en topbestuurders huren tegenwoordig coaches in of krijgen die in overleg met hun werkgever aangeboden. Henk Breukink, al een werkleven lang bestuurder, commissaris en toezichthouder, is typisch zo’n coach waar deze mensen bij aankloppen. Dat maakt nieuwsgierig. Wat zoeken deze meestal succesvolle en invloedrijke mensen bij hem? Wat vraagt dat van Henk en hoe geeft hij vorm aan zo’n traject? Op welke praktische en theoretische bronnen steunt hij, en hoe speelt zijn eigen levens- en werkervaring mee? En niet te vergeten: wat valt er voor ons van hem te leren?
1,95
lees meer

Regie aan de kleuter

Een braaf meisje zit keurig rechtop een evenzo braaf knutselwerkje te maken. De foto zit onder een dikke laag stof, het glaasje gebarsten. Het is meer dan 40 jaar geleden dat ik op de kleuterschool zat bij zuster Josefa, een non uit een aangrenzend klooster. Er heerste rust, reinheid en regelmaat. Behalve op vrijdagmiddag. Dan mochten we zelf kiezen wat we wilden doen.
Gratis
lees meer

Gedreven coaches zijn van alle leeftijden

Wat is het verschil tussen een coach die is begonnen in de jaren 80, een tijd waarin coaching sterk in opkomst was, en een coach die nu start in een tijd waarin coaching een wetenschappelijk onderzochte begeleidingswijze is, geprofessionaliseerd en ondersteund door enorm veel opleidingen en brancheverenigingen? Is de opvatting over het vak dezelfde gebleven? Is de werkbeleving veranderd? Wie is de coach? Wat drijft hem of haar? Een ‘oude’ rot in het vak, Anita van Vlerken, en een ‘jonge’ nieuwe collega, Lukas Heijdt, aan het woord.
1,95
lees meer

De menselijke maat

Martijn Simons, filosoof, afgestudeerd in organisatie- en interventiestudies aan de Universiteit voor Humanistiek ziet hoe een cinematografisch beheerspatroon ervoor zorgt dat organisaties en politiek de menselijke maat zijn verloren. We willen processen, samenwerking en de samenleving behapbaar maken terwijl het leven een continue beweging is. Wie is hiervan het slachtoffer? De professional die in een spagaat zit tussen wat er werkelijk gebeurt op de werkvloer en hoe het in voorschrijvende brokstukjes is vervat in beleid en protocol.
1,95
lees meer

Leren spelen met afstand en nabijheid

Een coach kan nooit genoeg oefeningen paraat hebben. Onze taal zit vol met uitdrukkingen: een ‘warm mens’, een ‘koele kikker’, ‘hij trekt zich alles te veel aan’, ‘het glijdt van haar af’. Wat deze begrippen bindt, is dat ze allemaal deel uitmaken van een bijzondere en basale polariteit in relaties met anderen: die tussen persoonlijke en onpersoonlijke energie.
1,95
lees meer

Mentaliserend coachen

Zelfreflectie en inlevingsvermogen zijn niet bij iedereen even sterk ontwikkeld en soms zelfs afwezig. Dan kun je als coach vastlopen met je vertrouwde aanpak, omdat de meeste coachingsmethoden veronderstellen dat de cliënt in zekere mate kan reflecteren. Mentaliserend coachen richt zich op het herstellen of bevorderen van het vermogen tot goed voelen en nadenken: mentaliseren. In dit artikel gaan we in op wat mentaliseren is en op wat de essentie is van mentaliserend coachen. We breiden ‘oude’ gesprekstechnieken uit met ‘nieuwe’ invalshoeken. Geen vervanging van andere coachingsmethoden, maar een aanvulling op je repertoire als coach.
1,95
lees meer

Gestalt in een nieuw jasje

Gestalt is weliswaar een therapiemethode uit de vorige eeuw, maar geenszins stoffig te noemen. De methodiek stamt uit dezelfde tijd als de nu nog veel gebruikte Transactionele Analyse, en werkt net zo verdiepend als de populaire familie- en organisatieopstellingen. Gestalttherapie bekijkt de mens als totaal organisme en is erop gericht om de cliënt in contact te brengen met zichzelf, met zijn kern en met de wereld waarin hij leeft. En dat levert ook vandaag de dag nog steeds een waardevolle bijdrage aan het ontwikkelingsproces van de coachee.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »