logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|101|102|103|...|565

  Onder de huid

  Ik was altijd al het type dat luisterde naar problemen van anderen. Zo gek vond ik het dus niet toen mijn studiegenootje rechtstreeks vanuit Schiphol mijn studentenkamer binnenstormde. Na een hevige huilbui, waarin ik haar geduldig troostte, kwam ze op adem. Ze vertelde hoe ze was opgehaald door haar vriendje. Hoe ze zich had verheugd op het weerzien. Al die maanden in dat verre land had ze aan hem gedacht. Helaas, Schiphol was nog niet verlaten toen het vriendje het al had uitgemaakt. Ik was destijds plaatsvervangend onthutst en verbolgen over zoveel botheid.
  Gratis
  lees meer

  Zelfonthulling door professionals

  Hulpverleners kunnen persoonlijk geraakt worden door dat wat cliënten hen vertellen. Daarnaast kunnen cliënten persoonlijke vragen stellen. Welke emoties en persoonlijke informatie deel je en wanneer heeft dat meerwaarde en wanneer niet? Zelfonthulling is onvermijdelijk en onderdeel van de professionele rol.
  1,95
  lees meer

  Automanie

  Reeds in de zestiende eeuw werd God, tot dan toe in onze westerse samenleving beleefd als het centrum van het universum, van zijn voetstuk verstoten en vervangen door het ‘ik’. De Franse filosoof Emmanuel Levinas benoemde toen al de transitie naar het tijdperk van de ‘EGOlogie’: het idee dat alles, van waarheid tot kennis tot moraal, begint en eindigt in de mens zelf, zijn ‘ego’, zijn ‘ik’. Reflectie en zelfreflectie zijn dan ook competenties die wij als coaches hoog in het vaandel hebben staan. Maar zijn we niet te zeer bezig om de waarde van het ‘in de spiegel kijken’ te verheerlijken om maar dieper ‘onze eigen kern’ te ontdekken, in plaats van dat we ‘door het raam’ naar buiten kijken en ons afvragen wat de wereld nodig heeft?
  1,95
  lees meer

  De dappere dialoog

  Meer dan een stopwoordje voor onderhandelingen, is ‘dialoog’ de meest kostbare relatievorm bij het vinden van antwoorden op complexe problemen. De toenemende diversiteit, spanningen en conflicten in de maatschappij tekenen zich ook af binnen het zelf van de individuele persoon. Dit zet de innerlijke eenheid van de persoon onder druk. De door Hubert Hermans en collega’s ontwikkelde Dialogical Self Theory biedt een conceptueel en methodisch kader waarin het ‘vat van tegenstrijdigheden’ beantwoord wordt door het stimuleren van dialogische relaties tussen ik-posities waaruit nieuwe en gemeenschappelijke betekenissen kunnen ontstaan.
  1,95
  lees meer

  Coachen en het Onbewuste

  Dat het onbewuste spreekt via beelden is gebaseerd op de theorie van Jung. Hij stelde vast dat we positief reageren op beelden die ons in onze kracht aanspreken, en negatief op beelden die een beroep doen op onze overlevingsdrang, ofwel onze ‘zwakke kracht’. Beelden worden onmiddellijk beoordeeld door ons onbewuste: je vindt iets aantrekkelijk of niet. Daarna ga je bewust, met taal en denken, motiveren waarom je dit mooi vindt of niet. Het grootste gedeelte van wat we doen wordt echter onbewust aangestuurd. Het is dus van belang om zowel beelden als taal in te zetten voor een volledig beeld van onze kracht en competenties.
  1,95
  lees meer

  Van kramp naar kracht

  In het algemeen hebben definities van autonomie het over vrijheid, zelfbestuur, zelfstandigheid of bevoegdheid om te handelen, te besturen of zelf te bepalen hoe je wilt leven. Jij in relatie tot anderen. Mijn definitie gaat ook over vrijheid en zelf bepalen hoe je wilt leven, maar dan vanuit innerlijke vrijheid: jouw innerlijke vrijheid die jouw handelen als autonome persoon aanstuurt. Binnen mijn model voor Persoonlijke Autonomie betekent autonomie vrij zijn van schrik waardoor denken, voelen en handelen op een lijn zijn en blijven.
  1,95
  lees meer

  Reddende Engel

  Corry, een intelligente vrouw van eind veertig is bij mij terechtgekomen voor coaching. Mijn eerste indruk van haar is dat ze een stevige dame is die alles behoorlijk op de rit heeft. Ze vertelt dat ze vroeger door iedereen altijd als veelbelovend gezien werd: zij zou het wel gaan maken in het leven. Dat is anders gelopen. Ze heeft weliswaar een leuke man, geweldige kinderen, ze is gezond, haar man heeft een goede baan, het ontbreekt haar aan niets. Eigenlijk zou ze helemaal tevreden moeten zijn met haar leven. Maar dat is ze niet. Ze begint onrustig te verschuiven op haar stoel, als ze dat zegt. Ik zie dat het haar moeite kost om die woorden uit te spreken en wil daar graag meer over weten. Maar ik hou mijn mond en kijk haar verwachtingsvol aan. Ze lijkt te wachten op meer reactie dan mijn blik, maar omdat dat uitblijft begint ze te vertellen
  1,95
  lees meer

  Work in progress

  Verwerven van autonomie is een cruciaal element in de ontwikkeling van mensen. De coach stimuleert het ontwikkelen daarvan bij de coachee, en is tegelijkertijd ook zelf lerende. In hoeverre heeft de coach zicht op de beweging in de fase van deze mentale ontwikkeling? In dit artikel wordt een model besproken dat de coach een handvat biedt om te kunnen reflecteren op wat zich in de praktijk van alledag voordoet. Tevens draagt dit model bij aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal. Daarmee kan de communicatie tussen coach en coachee effectiever, bevredigender en ongecompliceerder verlopen.
  1,95
  lees meer

  Teamcoach in de zorg

  Door de transitie van de langdurige zorg wordt de zorgverlening steeds meer georganiseerd vanuit zelforganiserende teams. Management- en leidinggevende functies worden hierdoor afgebouwd en gedeeltelijk vervangen door teamcoaches. De rol van de teamcoach bij zelforganisatie is relatief nieuw in de zorg. Wij hebben beginnende teamcoaches een jaar gevolgd in netwerkbijeenkomsten en daaruit blijkt dat zij nog volop bezig zijn met het vormgeven van deze nieuwe rol. Vragen die spelen zijn: Hoe verhoud je je als teamcoach tot de verschillende spelers in de organisatie, zoals het team, de bestuurder en collega teamcoaches? Welke invloed wil je en hoe zorg je dat je die krijgt? En hoe zorg je dat je niet in de valkuil van ‘managen’ stapt, maar echt coacht?
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  HRD-Congres Liefde voor leren

  Thema: Aandacht

  Datum: 14 februari 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »