logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|101|102|103|...|582

  Werken met de stem verrijkt de coachpraktijk

  De stem is een belangrijk instrument om onszelf uit te drukken in de wereld. Het is tegelijkertijd een spiegel van onze innerlijke wereld. In de stem klinken onze inspiratie en kracht door, maar evenzeer onze strijd en ons ongemak. Zij maakt duidelijk wie we zijn – althans, voor wie daar open voor staat. Kun je daar als coach mee werken, dan opent zich een waaier aan mogelijkheden tot zinvolle begeleiding.
  1,95
  lees meer

  Gericht op Groei

  Door de wijze waarop mijn leven zich tot nu toe heeft ontvouwd, ben ik er heilig van overtuigd dat elk mens bewust of onbewust gericht is op groei. Groeien is nodig om tot zelfrealisatie te komen. Maar sommige mensen blijven er ver vandaan. Als eerste onderscheid ik mensen die zich nog niet bewust zijn van de rijke potentie die zij bezitten. Daarnaast zijn er mensen die instinctmatig aanvoelen ‘dat er meer is’ maar niet goed weten wat en hoe. En als laatste onderscheid ik een groep die al zoekende is in het worden van wie zij al zijn, maar die hierin obstakels en tegenslagen ontmoeten.
  1,95
  lees meer

  Bezieling als rode draad bij coaching

  In 1984 werkte ik als beginnend trainer bij het Instituut voor Toegepaste Voorlichtingskunde (ITV), dat onderdeel was van de Landbouwuniversiteit Wageningen. Hans Korteweg – een van de grondleggers van het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie (ITIP) – was destijds de supervisor van het ITV. Via hem maakte ik voor het eerst kennis met een mensbeeld, dat een belangrijke inspiratiebron voor mij is geworden. Daarin staat de verhouding tussen ziel en persoonlijkheid centraal (Korteweg & Voigt, 1985).
  1,95
  lees meer

  Geen dilemma betekent stilstaan

  Fons Trompenaars richtte Trompenaars Hampden-Turner op, een onderzoek gedreven consultancyfirma die zich bezighoudt met de vraag hoe culturele dilemma’s in de internationale zakenwereld te overstijgen door de polen met elkaar te verzoenen. Samen met Charles Hampden-Turner en Peter Woolliams schreef Trompenaars meer dan vijftien boeken. In 1999 werd hij genoemd in de top 5 van beste managementconsultants wereldwijd, en in 2011 stond hij in de top 50 meest invloedrijke managementdenkers. Trompenaars praat enthousiast, geeft voorbeelden, vertelt anekdotes en lardeert deze met tal van kwinkslagen. Ik sprak hem over het mensbeeld dat achter zijn adviesaanpak schuilgaat.
  1,95
  lees meer

  Mensbeeld

  Wat is je mensbeeld? Welke vaak onbewuste, impliciete beelden, aannames en gedachten liggen ten grondslag aan je handelen? Hoe interpreteer je het gedrag van anderen? Een prachtige vraag aan coaches en therapeuten die kan helpen om je nog meer bewust te maken van hoe je dit vak uitoefent. En waarvan het antwoord te maken heeft met je opvoeding, je opleiding en de ervaringen die je tijdens je leven opdoet. Methoden uit de psychologie en uit de coaching zeggen vaak veel over de persoonlijkheid en het mensbeeld van de grondleggers ervan.
  Gratis
  lees meer

  Groei is het probleem, niet de oplossing

  Het gaat goed met Nederland. We hebben de crisis nu echt achter ons gelaten. De economie tiert welig. Er wordt flink geïnnoveerd, geïnvesteerd, geproduceerd en geëxporteerd. De werkende bevolking gaat er maar liefst 1,5% in koopkracht op vooruit. Zelfs pensionado’s profiteren – voor het eerst sinds 2007 – van de groei mee, en ook voor jongeren wordt het bestaan iets minder onzeker. Dat was althans de belofte van onze politici. We zullen zien of die zal uitkomen.
  1,95
  lees meer

  De uitputting van het humanisme

  Mijn mensbeeld, waar ik me vroeger nooit erg bewust van was, ligt stevig verankerd in de humanistische ideologie. Het ‘voelt’ zelfs raar om het een ideologie te noemen, want het is toch gewoon de waarheid dat de mens een uniek wezen is dat de capaciteit heeft om zelfsturend zijn, eigen doelen te verwezenlijken en zo zinvol in het leven te staan. Zijn er problemen onderweg, dan kan hij deze overwinnen door introspectie en reflectie, want zo leert de mens. Dit mensbeeld klopt niet meer, zo lijkt het. In mijn coachpraktijk word ik via mijn klanten geconfronteerd met een wel heel weerbarstige werkelijkheid die ons voor raadselen en problemen stelt en waar we met het luisteren naar ons gevoel niet ver mee komen. Ook in de literatuur lees ik terug dat het humanistisch mensbeeld behoorlijk aan reparatie toe is. De humanistische mens is namelijk moe, zo niet opgebrand. Wat is er aan de hand?
  1,95
  lees meer

  Mensbeelden en de mores van de coach

  We hebben allemaal, al dan niet geëxpliceerde, opvattingen over wie de mens is en hoe die zou moeten zijn. Deze opvattingen beïnvloeden ons leven. In dit artikel wordt het begrip ‘mensbeeld’ beschreven en verduidelijkt. Mensbeelden hebben een normatief aspect. Bewustwording van mensbeelden kan ook bijdragen aan het belichten en bediscussiëren van de morele impact van het coachen op ons en op de maatschappij.
  1,95
  lees meer

  In gesprek met Gerard Koolschijn

  Als je op zoek gaat naar de wortels van ons huidige mensbeeld, dan kun je bijna niet anders dan ook de Griekse filosofen raadplegen. Bij wie kan dat beter dan bij Gerard Koolschijn, bij uitstek dé vertaler van Griekse klassieke literatuur. Aangezien hij daarnaast ook als schrijver van onder andere Geen sterveling weet en Plato’s oplossing voor de planeet een duidelijke visie heeft op zijn eigen mensbeeld en de hedendaagse ontwikkelingen, leed het geen twijfel dat we hem een paar vragen dienden voor te leggen. Michiel Soeters ging met hem de dialoog aan met als kernvraag: wat hebben we nu in 2000 jaar westerse beschaving geleerd als het gaat om ons mensbeeld en de wijze waarop we ons tot elkaar verhouden?
  1,95
  lees meer

  Charles Taylor over de bronnen van het zelf

  Goed om je heen kijken is belangrijk voor ons allemaal, zeker voor wie de pretentie heeft mensen bij leven, leren en werken te kunnen begeleiden. Als coach moet je scherp opletten. Dan kan het goed zijn om ook eens door de ogen van anderen te kijken, vooral die van buitenstaanders. Zo wordt het blikveld groter en het uitzicht weidser. Wat andere ogen ooit zagen valt te lezen in de geschriften van beroemde en minder beroemde filosofen en literaten. In mijn boekenkast staan die keurig op een rij. Voor deze artikelenreeks pak ik daarom elke keer een ander boek uit de kast, gewoon, om te proberen hoe het is om de ogen van die schrijver te lenen en verder te kijken dan mijn neus lang is. Mijn motto is ‘theoria en scepsis’, ofwel: zorgvuldig waarnemen en je oordeel uitstellen.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper