logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|103|104|105|...|532

  Gezag (volledige uitgave, 16 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘GEZAG’ (september 2016) De invloed van macht op organisatieverandering, Bas Poppe Evelien Tonkens: Gezag erkennen is de democratische waarden erkennen, Jikke de Ruiter Machtig mooi, Chris Rooijakkers Donald Loose: Het gezag van de coach, Ad Maas IK-ANDER Autoriteit en autoritair, Jan Jacob Stam Paardentheater: De schoonheid van leiderschap vanuit het hart, Ericka Kuyters De nakomer als toegift, Saskia Teppema En nu... Buigen of barsten ORGANISATIE Hoe leiders de organisatie swingend krijgen, Saskia Teppema Een machtig beroep, Arvid Buit Help millennials uit de mangel in organisaties, Karin Manuels & Manny Moerman Onno Hamburger en Erwin Klappe over gelukkig werken, Francine ten Hoedt MAATSCHAPPIJ Diagnose Autisme, stigmatiserend of helpend?, Wendelien Kerstiëns Column: Power, Saskia Teppema Congresverslag: Jaarcongres Mens en Organisatie, Sijtze de Roos Uit de boekenkast: Antoine de Saint-Exupéry, De kleine Prins, Jikke de Ruiter Gezag Een belangrijke ontwikkeling en klemmend probleem in onze samenleving is het uitkleden en uithollen van gezag. We hebben iets tegen gezag en tegelijkertijd verlangen we naar sterk leiderschap. “Hoe willen we het dan geregeld hebben in onze samenleving?”, vraagt Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector, zich af. In een samenvatting van haar oratie leest u hoe ‘heiligheid’, ‘loyaliteit’ en ‘gezag’ een antwoord kunnen zijn op deze belangrijke maatschappelijke vraag. Ook organisaties worstelen. Verantwoordelijkheid, macht en gezag verschuiven. Hoe kun je de macht van de ondernemer laten groeien naar een natuurlijk gezag van de leider? Sido van der Meulen gebruikt hiervoor de ´Organisatiegyroscoop´: een middel om meer zicht te krijgen op het grotere geheel en de gezamenlijkheid. En hoe gaat men in nieuwe organisaties met meer zelfsturende medewerkers om met een vergrote machtsafstand tussen directie en werkvloer? Bas Poppe beschrijft hoe je dergelijke organisatieveranderingen succesvol kunt bewerkstelligen. Hij benadrukt het belang van commitment om de macht te delen, reflectie op het eigen handelen en de juiste strategieën om de macht over te dragen. Spelen macht en gezag een rol bij het werkgeluk? Volgens Onno Hamburger en Erwin Klappe spelen de door Deci & Ryan gedefinieerde basisfactoren voor intrinsieke motivatie – zelfsturing, ontwikkeling en verbondenheid – hierbij een belangrijke rol. Wat kan een coach hierin betekenen en heeft een coach überhaupt gezag? Arvid Buit, executive coach, ziet een belangrijke rol voor de coach. Hij ziet bij leiders narcistische trekjes en grote eenzaamheid. “Coaches kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leiders als individu en daarmee ook aan de organisatie en in het kielzog hiervan een bredere maatschappelijke verandering.” Maar heeft een coach werkelijk iets te zeggen? Tegen de achtergrond van het algemene standpunt dat mensen gelijkwaardig zijn en in principe verantwoordelijk zijn voor de oplossing van hun problemen, gaat Ad Maas hierover in gesprek met emeritus bijzonder hoogleraar wijsbegeerte Donald Loose. Zijn wijze woorden: “De mate waarin eenieder naar eigen inzicht en vermogen bijdraagt aan het welzijn van eenieder bepaalt uiteindelijk het welzijn van een individu en een samenleving.” Yes we can!

  5,95
  lees meer

  De invloed van macht op organisatieverandering

  In de overgang naar een nieuwe organisatie, met meer zelfsturende medewerkers, wordt de machtsafstand tussen de directie en de werkvloer groter na het wegsnijden van managementlagen. Er zijn veel voorbeelden van een geslaagde transitie, maar het komt ook voor dat dit mislukt. Over het belang van commitment om de macht te delen, reflectie op het eigen handelen en de juiste strategieën om de macht over te dragen.
  1,95
  lees meer

  Gezag erkennen is de democratische waarden erkennen

  Wat is dat toch, dat we gezag niet meer accepteren? En tegelijkertijd verlangen we naar sterk leiderschap. Hoe willen we het dan geregeld hebben? Professor Evelien Tonkens betoogt in haar oratie dat in onze neoliberale samenleving, waarin de burger consument is en de professional de producent die zich keer op keer moet bewijzen, een aantal belangrijke democratische waarden verdwijnen. Bij die waarden horen spelregels, zoals ook het aanvaarden van gezag. In onze geïndividualiseerde en gedemocratiseerde samenleving is dat een behoorlijke kunst geworden.
  1,95
  lees meer

  Machtig mooi

  Ik moet een jaar of achttien geweest zijn toen ik, geheel misplaatst, in een commissie belandde waar ik Karin ontmoette. Karin was, zo wist mijn toenmalige vriend me meer dan eens te vertellen, een meisje waar alle jongens voor vielen, inclusief hijzelf. Waar ik destijds een slobbertrui droeg, ging zij vrouwelijk gekleed. Niet te zakelijk, niet te sexy, precies goed. Ze hield haar gezicht altijd een tikkeltje schuin naar beneden, zodat haar blik zich wat omhoog richtte. Ik wist niet of dat nou verlegenheid was of verleidingskunst. Ze was ook nog allervriendelijkst. Bovendien wist ze van wanten.
  1,95
  lees meer

  Dialoog met Donald Loose

  Heeft een coach iets te zeggen? Wie deze mogelijkheid openhoudt, onder meer op basis van praktijkervaringen, loopt toch tegen enkele vragen aan. Waarschijnlijk moet je uitleggen wat je onder coaching verstaat, dus wanneer een persoon gezien kan worden als ‘coach’. En vervolgens komt natuurlijk dat ‘iets’ in beeld: betreft dat alleen processen of ook de inhoudelijke kant van problemen of ook meer morele overwegingen? Dit alles tegen de achtergrond van een alom beleden visie dat mensen gelijkwaardig zijn en dat ze in principe verantwoordelijk zijn voor de oplossing van hun problemen. Over deze nogal voor de hand liggende aspecten een gesprek met Donald Loose.
  1,95
  lees meer

  Autoriteit en autoritair

  Een coach kan nooit genoeg oefeningen paraat hebben. Systemisch gezien zijn er altijd goede redenen om te veel of te weinig invloed uit te oefenen. Soms is een cliënt zich van die redenen bewust – bijvoorbeeld als hij de angst om schade te berokkenen als reden heeft om te weinig invloed te nemen – maar minstens net zo vaak is hij zich er niet van bewust. In dat geval ligt er een soms hardnekkig patroon onder. En dat is de ware reden dat een cliënt te veel of te weinig invloed neemt.
  1,95
  lees meer

  De schoonheid van leiderschap vanuit het hart

  Coby Beets-Van der Hoef begon haar werkende leven als leerling-verpleegkundige. Daarna stapte zij over naar Achmea, en ontwikkelde zich via verschillende functies tot organisatieadviseur, trainer en coach. Ze werkt met systemische paardencoaching. “Op het moment dat je met paarden werkt, kom je eigenlijk even los van je ratio en ben je meer in contact met je lijf.”
  1,95
  lees meer

  De nakomer als toegift

  Het concert is afgelopen. Als het publiek bijna opstaat pakt de muzikant toch nog zijn viool. Een toegift. Een spetterend slot dat niet in het programmaboekje staat. Zo voelt het ook voor een nakomer in een gezin. De hoofdshow is geweest, het systeem is compleet. En dan, na jaren, komt er nog één. Nou, dan moet die toegift wel vuurwerk bevatten, iets presteren, goedmaken of de rest entertainen.
  1,95
  lees meer

  Buigen of barsten

  Lodewijk is al tien jaar directeur van een not-for-profit instelling die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt en van werk voorziet. De organisatie krijgt subsidies van verschillende instellingen. Met die fondsen heeft Lodewijk de organisatie flink kunnen uitbreiden. Er zijn nu middenmanagers en teamleiders, de medezeggenschap is georganiseerd en er is een staf bestaande uit een financiële man, een communicatiedeskundige en een secretaresse.Lodewijk is een aimabele man met grote dromen. Hij ziet eruit als een grote knuffelbeer en gedraagt zich heel innemend. Maar vanbinnen is hij een vulkaan die op uitbarsten staat.
  1,95
  lees meer

  Hoe leiders de organisatie swingend krijgen

  Een groep ondernemende leiders en werknemers wil de organisatie weer vleugels geven. Met behulp van de OrganisatieGyroscoop krijgen ze zicht op het grotere geheel en de gezamenlijkheid. Het wat te doen, het hoe en het waartoe zijn gevat in één samenhangend beeld. Een gesprek met bedrijfseconoom Sido van der Meulen: “Ik geef vaak het voorbeeld van Michiel de Ruyter. Waarom was hij zo succesvol in die zeeslagen tegen de Engelsen? Hij besprak zijn strategie met zijn manschappen en betrok hen erbij.”
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: 4 juni 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »