logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|104|105|106|...|574

  Een heilige ruimte inrichten

  Onlangs zag ik een aflevering van Koen Verbraaks Kijken in de Ziel (NPO2, 23 juli 2018). Eerder sprak Verbraak onder anderen psychiaters, ditmaal ging hij met religieuze leiders in gesprek. Nu is Verbraak een kundige interviewer en zijn gasten hebben zeker iets te zeggen over de diepe levensvragen die volgens de introtekst aan de orde zouden komen. Toch stelde de aflevering me teleur.
  1,95
  lees meer

  De (on)rechtvaardige Vader?

  De meesten van ons die opgroeiden in de jaren vijftig of zestig, zijn opgevoed in de christelijke traditie. En of het nou de katholieke variant was, of de hervormde, de gereformeerde of oecumenisch, de bijbel was fundament en onderdeel van je vorming. Zo ben ik keurig naar zondagschool gegaan, waar wij de verhalen uit de bijbel voorgelezen kregen. Na afloop van de school, als mijn ouders ook klaar waren met de kerkdienst, was het de gewoonte om thuis bij de koffie het specifieke bijbelverhaal dat was verteld te bespreken en er iets van te vinden.
  1,95
  lees meer

  Geloven in je eigen plek door de ogen van een ander?

  De levensverwachting stijgt rap, alsook de pensioengerechtigde leeftijd en het aantal ouderen op de totale bevolking. Ondanks deze feiten voelen ouderen zich vaak niet gezien. In sollicitatieprocedures wordt de oudere werkzoekende genegeerd en veel werkzame ouderen ervaren dat ze binnen organisaties op een zijspoor zijn gezet. Ik vraag mij af hoe je naarmate je jaren verstrijken het geloof in jouw plek in de samenleving, in jouw plek op je werk of in jouw plek in je relaties kunt behouden. Wat gebeurt er met het geloof in jouw plek als jij steeds minder zichtbaar wordt? Wat gebeurt er als je jezelf niet meer in de ogen van anderen gereflecteerd ziet?
  1,95
  lees meer

  Anthony Storr over goeroes

  Goed om je heen kijken is belangrijk voor ons allemaal, zeker voor wie de pretentie heeft mensen bij leven, leren en werken te kunnen begeleiden. Als coach moet je scherp opletten. Dan kan het goed zijn om ook eens door de ogen van anderen te kijken, vooral die van buitenstaanders. Zo wordt het blikveld groter en het uitzicht weidser. Wat andere ogen ooit zagen valt te lezen in de geschriften van beroemde en minder beroemde filosofen en literaten. In mijn boekenkast staan die keurig op een rij. Voor deze artikelenreeks pak ik daarom elke keer een ander boek uit de kast, gewoon, om te proberen hoe het is om de ogen van die schrijver te lenen en verder te kijken dan mijn neus lang is. Mijn motto is ‘theoria en scepsis’, ofwel: zorgvuldig waarnemen en je oordeel uitstellen.
  1,95
  lees meer

  Familie (volledige uitgave, 15 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘FAMILIE’ (juni 2018) Gen geen excuus voor slecht gedrag, Sanne van Otterdijk Jean-Paul Munsch: Een andere kijk op procesbegeleiding, Sijtze de Roos In gesprek met Matty Hakvoort: Wie vrij wil denken, heeft ruimte nodig, Veronica Waleson Is dan alles familie?, Saskia Teppema IK-ANDER Familieopstellingen bij coaching, Els Thissen Terug naar wat verloren ging, Jakob van Wielink & Leo Wilhelm Samenleven met ADD, Herman de Neef Echtscheiding, Ericka Kuyters Een last aanpraten ORGANISATIE Manon Ruijters over ‘Het goede werk’, Marijke Lingsma & Marijke Sybesma Integratie van werk en privé, Elke Geraerts & Miet Leijssen Familie, Yvonne Burger Coachen van familiebedrijven, Helma de Lorijn MAATSCHAPPIJ Denker des Vaderlands René ten Bos: Weet waar je vandaan komt, Jikke de Ruiter Ja vader, nee vader, Sijtze de Roos Familie en gedrag Familie vormt een bron van inspiratie en een bron van ellende; denk aan erfelijkheid, opvoeding en cultuur in positieve en negatieve zin. Dit was de eerste reactie die dit onderwerp opriep bij de redactie en deze twee kanten willen we belichten in deze uitgave. We beginnen deze zoektocht met een wetenschappelijke analyse over de vraag of gedrag genetisch overdraagbaar is of het resultaat van de opvoeding. Vanuit de wetenschap geeft epigenetica Sanne van Otterdijk, hoop door te stellen dat het gen geen excuus is voor slecht gedrag. Genen zijn te ‘resetten’ en het is daardoor mogelijk dat veranderingen van genexpressies in de hersenen consequenties hebben voor het gedrag van het individu. Leed binnen een familie lezen we in de brief aan alle kinderen van gescheiden ouders, geschreven door de jongeren van Villa Pinedo, opvangplek voor kinderen van gescheiden ouders. “Troost jij je verdrietige ouders?”, “Voel jij je verantwoordelijk voor hun geluk?”, vragen ze aan lotgenootjes. En wat als kanker een naast familielid treft. “Je moet de gezonde kant van de mensen gebruiken als tegenwicht aan de zieke kant”, aldus Matty Hakvoort, initiatiefnemer en psychiater van Huis aan het Water. De coach kan hieraan bijdragen door vanuit een medemenselijk gevoel van kwetsbaarheid aan te sluiten. “Noem het een ‘ego-loos aanwezig zijn.” Ook het samenleven met een gezinslid dat belast is met een psychische aandoening vraagt veel van de omgeving. Herman de Neef stelt dat je voor structurele oplossingen naast persoonlijke begeleiding niet om de direct betrokken familieleden heen kunt. Aan familie zit ook een mooie kant. Els Thissen, expert op het gebied van familie- en systeemopstellingen, gaat ervan uit dat kinderen bewust of onbewust familiepatronen van hun ouders kopiëren. Het volgen van zo’n patroon kan op den duur zorgen voor stagnaties in het leven. “Als het doordringt dat het volgen van een familiepatroon liefde als onderstroom heeft, werkt dat helend in de persoon en in de relatie”, aldus Thissen. Verder onderzoeken we in deze uitgave met Jean-Paul Munsch, gezinstherapeut en organisatiebegeleider, de overeenkomsten en verschillen tussen gezinnen en teams in organisaties. Hij benadrukt het belang om mensen in zowel gezins- als werksituaties te erkennen om zo hun isolatie en eenzaamheid te doorbreken. Om integratie van werk en privé te vergemakkelijken beschrijft Elke Geraerts enkele veelgemaakte denkfouten en praktische tips. Tot slot: de redactie heeft als doelstelling visievormend te zijn. Daarom willen we u van harte uitnodigen om te reageren op de artikelen en samen de dialoog aan te gaan om van elkaar te leren. Dat kan via redactie@tvc.nl

  5,95
  lees meer

  In gesprek met psychiater Matty Hakvoort

  Er is een ruimte waar kankerpatiënten, hun partners, familie en vrienden terecht kunnen om het hoofd vrij te maken, tot rust te komen en waar dingen worden georganiseerd om met elkaar te ondernemen. Lotgenoten, psychologen, psychiaters, vrijwilligers en coaches werken er samen aan het versterken van kwaliteit van leven en bieden daarmee tegenwicht aan de nare omstandigheden van de ziekte. Die ruimte heet Huis aan het Water. Als ik aankom om de initiatiefnemer, psychiater Matty Hakvoort, te interviewen, word ik door de gastvrouw vriendelijk uitgenodigd plaats te nemen in de huiskamer. De ramen bieden een schitterend uitzicht over de Gouwzee en de gezellig ingerichte tuin. Aan een tafel en op de banken zijn mensen met elkaar aan het praten. De open sfeer van de huiskamer waar het hart blijkbaar vrij mag spreken, stelt me op mijn gemak.
  1,95
  lees meer

  In gesprek met René ten Bos

  Ons vak, coaching, maakt deel uit van een snel veranderende en onrustige wereld, die lijkt te versplinteren, en waarin mensen, dus ook coaches, zich terugtrekken in hun eigen bubbels. Hoe is het mogelijk dat ondanks bedreigingen als klimaatverandering, volksverhuizingen, uitsterven van diersoorten, het volk doorleeft alsof er niets aan de hand is? Dat is niet iets van nu, maar van alle tijden, stelt onze Denker des Vaderlands René ten Bos in zijn laatste werk Het volk in de grot. Het boek gaat over de allegorie van Plato en de misvatting van de hoofdpersoon Socrates die het volk wilde verheffen, door het uit de grot te halen. Dat lukt niet, het volk zit namelijk graag in de grot, ook al betekent het dat het daardoor slechts schaduwen ziet van de werkelijkheid. Het wekt nieuwsgierigheid op naar de visie van René ten Bos op de ontwikkelingen in onze samenleving en ons vak.
  1,95
  lees meer

  Coachen van familiebedrijven

  Een familiebedrijf coachen is werken op verschillende lagen die elk een andere dynamiek kennen. De banden tussen de coachees eindigen immers niet bij de bedrijfsdeur. Je runt samen een bedrijf, maar je bent ook familie. De ouder-kind- of broer-zusrelatie is zowel een zakelijke relatie als een persoonlijke. De familie gunt elkaar het beste: en samen een bloeiend bedrijf hebben en gezellig samen verjaardagen vieren. Hoewel alle betrokkenen hetzelfde willen, blijkt de uitvoering in de dagelijkse praktijk doorgaans best lastig.
  1,95
  lees meer

  Interview met Manon Ruijters

  Dit is het derde artikel in de reeks over organisatiecoaching. Voor leerprocessen op organisatieniveau interviewen we Manon Ruijters. Zij staat in haar oratie bij de aanvaarding van haar ambt als hoogleraar Leren, ontwikkelen en gedragsverandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam stil bij vraagstukken op individueel, groeps- en organisatieniveau, die raken aan leren en ontwikkelen in het vormgeven van de lerende organisatie, voor team- en organisatiecoaches.
  1,95
  lees meer

  Integratie van werk en privé

  Er is al zoveel geschreven en gedebatteerd over de werk-privébalans dat je bijna zou vergeten dat mensen uit vrije wil werken. Natuurlijk zijn er ook financiële redenen en heeft niet iedereen een droombaan, maar rond werken heerst ook heel wat onterechte negativiteit. Zelfs als je niet met je werk getrouwd bent, zou het wel erg jammer zijn dat een werkdag je zo weinig doet dat je er buiten je ‘verplichte’ werkuren nooit over nadenkt. Je werk is hoe dan ook een deel van je leven, dus zorg ervoor dat het een leuk deel is.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper