logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|104|105|106|...|560

  Indaba

  In de slotfase van de klimaattop in Parijs lastte Laurent Fabius, de Franse minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van de 21ste klimaatconferentie, een traditionele Zuid-Afrikaanse consultatieronde in. De zogenoemde ‘Indaba’ is een oud Zoeloegebruik, waarbij de mening van alle betrokkenen wordt gehoord om in een complexe zaak tot een oplossing te komen (Vos, 2015). Het recht op medezeggenschap is gekoppeld aan de plicht tot medeverantwoordelijkheid en geïntegreerd in de organisatiestructuur.
  1,95
  lees meer

  Coachen op verbindend vermogen

  Verbindend vermogen, het vermogen in contact te zijn met jezelf en anderen, is essentieel voor het moderne leiderschap, in een wereld waarin iedereen met elkaar verbonden is via internet. Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor zakendoen. Op welke thema’s kan een coach zich richten om verbindend leiderschap te helpen ontwikkelen?
  1,95
  lees meer

  Eva en Adam

  De ondertitel van het boek Schuldgevoel van Coen Simon luidt: Over de behoefte aan dingen die we niet nodig hebben. Die ondertitel kende ik al van een lange cultuurreis door Roemenië een aantal jaren geleden. Nabij Boekarest zei onze chauffeur: “Dames en heren, we stoppen bij deze outlet, en u hebt de tijd om daar te kopen wat u niet nodig hebt.” Simon doorspekt zijn titels graag met moralen als: Doe en denk nu eens gewoon, niet zo opgefokt, niet zo modieus en trendmatig. Terug naar nuchterheid. Relativering met behoud van ernst.
  Gratis
  lees meer

  Utopia

  Onlangs verscheen het boek 500 jaar Utopia en aansluitend vond er in Utrecht een congres plaats over dit thema, georganiseerd door de Stichting Thomas More. 500 jaar geleden publiceerde More zijn boek Utopia. Niet dat de mens pas 500 jaar denkt in termen van de gewenst toekomst, waarschijnlijk is de ontwikkeling van de mensheid altijd al verrijkt met utopische beelden. Anno nu spelen op het congres vragen als: Komt er vrijheid van cultuur en geest voor allen? Is geloof in een utopisch hiernamaals zinnig? Hoe verhoudt zich utopisch denken met moraal, ethiek en geweten, en zet het aan tot nieuwe metaforen op politiek en maatschappelijk terrein?
  1,95
  lees meer

  Veranderen is de enige constante? Wat is er dan veranderd?

  De enige constante is verandering. Natuurlijk. In de lente verschijnen de blaadjes en in de herfst vallen ze weer af. Een baby wordt als het goed is groot en gaat dood als het hart er mee ophoudt. Vroeger stuurden we rookpluimen als iemand nog even pijptabak moest meenemen uit een ander dorp en nu appen we. Nog even en we hoeven alleen nog maar een wenkbrauw op te trekken en het universum snapt dat we zin hebben in een kaassoufflé. Maar verandert er werkelijk iets? Is er iets geleerd? En wie dan, waar dan, hoe dan?
  Gratis
  lees meer

  Dialogen van Plato

  Mijn vader was psychotherapeut en als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Ik heb zijn boekenkast geërfd, met daarin werk van veel beroemde en beruchte psychologische en filosofische denkers. Als ik de omslagen bekijk, vraag ik me af wat wij coaches kunnen leren van deze grote denkers. Voor deze artikelenreeks pak ik elke keer een ander boek uit de kast, om antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag. Ik nodig je graag uit om deel te nemen aan deze speurtocht, in dialoog met onze traditie.
  1,95
  lees meer

  Gezag (volledige uitgave, 16 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘GEZAG’ (september 2016) De invloed van macht op organisatieverandering, Bas Poppe Evelien Tonkens: Gezag erkennen is de democratische waarden erkennen, Jikke de Ruiter Machtig mooi, Chris Rooijakkers Donald Loose: Het gezag van de coach, Ad Maas IK-ANDER Autoriteit en autoritair, Jan Jacob Stam Paardentheater: De schoonheid van leiderschap vanuit het hart, Ericka Kuyters De nakomer als toegift, Saskia Teppema En nu... Buigen of barsten ORGANISATIE Hoe leiders de organisatie swingend krijgen, Saskia Teppema Een machtig beroep, Arvid Buit Help millennials uit de mangel in organisaties, Karin Manuels & Manny Moerman Onno Hamburger en Erwin Klappe over gelukkig werken, Francine ten Hoedt MAATSCHAPPIJ Diagnose Autisme, stigmatiserend of helpend?, Wendelien Kerstiëns Column: Power, Saskia Teppema Congresverslag: Jaarcongres Mens en Organisatie, Sijtze de Roos Uit de boekenkast: Antoine de Saint-Exupéry, De kleine Prins, Jikke de Ruiter Gezag Een belangrijke ontwikkeling en klemmend probleem in onze samenleving is het uitkleden en uithollen van gezag. We hebben iets tegen gezag en tegelijkertijd verlangen we naar sterk leiderschap. “Hoe willen we het dan geregeld hebben in onze samenleving?”, vraagt Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector, zich af. In een samenvatting van haar oratie leest u hoe ‘heiligheid’, ‘loyaliteit’ en ‘gezag’ een antwoord kunnen zijn op deze belangrijke maatschappelijke vraag. Ook organisaties worstelen. Verantwoordelijkheid, macht en gezag verschuiven. Hoe kun je de macht van de ondernemer laten groeien naar een natuurlijk gezag van de leider? Sido van der Meulen gebruikt hiervoor de ´Organisatiegyroscoop´: een middel om meer zicht te krijgen op het grotere geheel en de gezamenlijkheid. En hoe gaat men in nieuwe organisaties met meer zelfsturende medewerkers om met een vergrote machtsafstand tussen directie en werkvloer? Bas Poppe beschrijft hoe je dergelijke organisatieveranderingen succesvol kunt bewerkstelligen. Hij benadrukt het belang van commitment om de macht te delen, reflectie op het eigen handelen en de juiste strategieën om de macht over te dragen. Spelen macht en gezag een rol bij het werkgeluk? Volgens Onno Hamburger en Erwin Klappe spelen de door Deci & Ryan gedefinieerde basisfactoren voor intrinsieke motivatie – zelfsturing, ontwikkeling en verbondenheid – hierbij een belangrijke rol. Wat kan een coach hierin betekenen en heeft een coach überhaupt gezag? Arvid Buit, executive coach, ziet een belangrijke rol voor de coach. Hij ziet bij leiders narcistische trekjes en grote eenzaamheid. “Coaches kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leiders als individu en daarmee ook aan de organisatie en in het kielzog hiervan een bredere maatschappelijke verandering.” Maar heeft een coach werkelijk iets te zeggen? Tegen de achtergrond van het algemene standpunt dat mensen gelijkwaardig zijn en in principe verantwoordelijk zijn voor de oplossing van hun problemen, gaat Ad Maas hierover in gesprek met emeritus bijzonder hoogleraar wijsbegeerte Donald Loose. Zijn wijze woorden: “De mate waarin eenieder naar eigen inzicht en vermogen bijdraagt aan het welzijn van eenieder bepaalt uiteindelijk het welzijn van een individu en een samenleving.” Yes we can!
  5,95
  lees meer

  De invloed van macht op organisatieverandering

  In de overgang naar een nieuwe organisatie, met meer zelfsturende medewerkers, wordt de machtsafstand tussen de directie en de werkvloer groter na het wegsnijden van managementlagen. Er zijn veel voorbeelden van een geslaagde transitie, maar het komt ook voor dat dit mislukt. Over het belang van commitment om de macht te delen, reflectie op het eigen handelen en de juiste strategieën om de macht over te dragen.
  1,95
  lees meer

  Gezag erkennen is de democratische waarden erkennen

  Wat is dat toch, dat we gezag niet meer accepteren? En tegelijkertijd verlangen we naar sterk leiderschap. Hoe willen we het dan geregeld hebben? Professor Evelien Tonkens betoogt in haar oratie dat in onze neoliberale samenleving, waarin de burger consument is en de professional de producent die zich keer op keer moet bewijzen, een aantal belangrijke democratische waarden verdwijnen. Bij die waarden horen spelregels, zoals ook het aanvaarden van gezag. In onze geïndividualiseerde en gedemocratiseerde samenleving is dat een behoorlijke kunst geworden.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Congres Positieve Psychologie

  Thema: Dynamiek in Relaties

  Datum: 29 november 2019
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »