logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|104|105|106|...|565

  Moreel beraad

  Een team van zes personen in de thuiszorg heeft begeleiding nodig. Een van de zes leden komt na een ziekteverzuimperiode van bijna een jaar weer terug, maar de leidinggevende is bezorgd dat er dan problemen optreden. De andere teamleden hebben aan hem aangegeven dat zij grote moeilijkheden voorzien, als deze man weer aan de slag moet.  Ze hebben tijdens zijn ziekte ontdekt dat ze met hun vijven meer plezier hebben en beter presteren dan wanneer hij erbij is. Verder zijn ze nogal diffuus in hun uitlatingen en kan de manager er niet de vinger opleggen wat er precies aan de hand is.
  1,95
  lees meer

  Olifantenpaadjes

  Waarom zijn olifantenpaadjes handig en zelfs noodzakelijk om een organisatie te laten draaien, of liever nog, van binnenuit te veranderen? Daar heeft An Kramer het over in haar onlangs verschenen boek. Olifantenpaadjes heet het, en de fraaie combinatie van binnen- en buitenomslag laat precies zien waar het om gaat: het afsnijden van nodeloze en ingewikkelde bochten.
  Gratis
  lees meer

  Angst

  Angst is een emotie die ons beschermt tegen mogelijke kwetsuren in de toekomst. Pijn ervaren we als het al te laat is, terwijl angst ons helpt om die pijn voor te zijn. Voel je angst, dan wil je jezelf in bescherming nemen tegen de bron. Bijvoorbeeld door te vluchten of te vermijden. Kan dat niet, en heeft vechten geen zin, dan kun je alleen nog jezelf eraan onderwerpen. Zoals slachtoffers van een straatroof bijvoorbeeld terecht doen: onder wapengeweld je portemonnee afgeven. De onderliggende boodschap is: je hoeft niet bang te zijn dat ik je pijn doe, zo lang je me maar gehoorzaamt. Angst is zo onprettig dat we er zo snel mogelijk van af willen zijn. En als gehoorzamen of meewerken dan helpt, dan is de verleiding groot om daaraan mee te werken
  1,95
  lees meer

  Een cultuur voor iedereen

  Begin november organiseerde Het Eerste Huis het congres over organisaties met een zogenaamde 21e-eeuwse groeicultuur, ofwel: Deliberately & Developmental Organisations (DDO’s), in het Nederlands ‘Bewust Ontwikkelingsgerichte Organisaties’ (BOO’s) genoemd. Namens het Tijdschrift voor Coaching, bezocht Alex Engel deze dag. Hieronder volgt zijn verslag.
  Gratis
  lees meer

  Het eerste oordeel

  “Als je lief bent ga je naar de hemel en anders naar de hel”, zei zuster Heribalda van wie wij godsdienstles kregen. “En als God het nog niet weet, ga je naar het vagevuur.” De les ging over het laatste oordeel en voor zover ik daar iets van begreep, had ik niet de juiste papieren voor de hemel. Ik moest namelijk regelmatig opbiechten dat ik weer mijn zusjes had geplaagd. Het vagevuur was voor mij wellicht nog een tussenstation waaruit ontsnapping mogelijk was maar als het oordeel ‘hel’ gevallen was, dan was daar niets meer aan te doen. In de vorige les hadden we immers geleerd dat wij na de dommigheid van Adam en Eva, je weet wel, van die appel, allemaal zondaren waren geworden. En ik dus ook. Zo zweefde ik als schattig zondaresje tussen de angst voor de hel en mijn kinderlijke fantasieën vol plannen voor de toekomst. Die hielden me in leven.
  Gratis
  lees meer

  Organisatiecoaching op basis van de vijf kritieke succesfactoren

  Dit is het tweede artikel in een vierluik over organisatiecoaching, in het eerste gedefinieerd als: “… het begeleiden van collectieve leerprocessen op het niveau van een hele organisatie, niet alleen van het leren in groepen en teams, maar ook van het leren van de directie, tussen afdelingen en binnen de keten.” De vijf kritieke succesfactoren (KSF’s) voor individuele en teamcoaching (Van Doorn & Lingsma, 2017) vormen ook een bruikbaar kader voor het begeleiden van leerprocessen op organisatieniveau. Welke zijn de vijf kritieke succesfactoren voor coaching? Welke onderwerpen in de KSF-theorie zijn relevant voor organisatiecoaching? Hoe zijn de KSF’s van toepassing op organisatiecoaching? Hoe kan een organisatiecoach de vijf KSF’s hanteren in zijn praktijk? En tot slot: welke KSF-gerelateerde werkmodellen zijn geschikt voor organisatiecoaching?
  1,95
  lees meer

  In gesprek met Inge Schilperoord

  Hoe meer je je kunt inleven, hoe minder je geneigd bent om te oordelen. Coaches kunnen inlevingsvermogen ontwikkelen door romans te lezen, omdat daarin de menselijke conditie zich in alle gelaagdheid openbaart. Niet alleen het lezen, ook het schrijven van een roman vraagt bereidheid om je in de personages in te leven. Naar aanleiding van haar gelauwerde debuutroman Muidhond uit 2015 sprak ik met Inge Schilperoord over oordelen, vooroordelen en veroordelen.
  1,95
  lees meer

  Albert Camus over het absurde bestaan

  Goed om je heen kijken is belangrijk voor ons allemaal, zeker voor wie de pretentie heeft mensen bij leven, leren en werken te kunnen begeleiden. Als coach moet je scherp opletten. Dan kan het goed zijn om ook eens door de ogen van anderen te kijken, vooral die van buitenstaanders. Zo wordt het blikveld groter en het uitzicht weidser.
  1,95
  lees meer

  Druk druk druk (volledige uitgave, 16 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘DRUK DRUK DRUK’ (september 2017) De stress te lijf, Wilma de Rek & Witte Hoogendijk In gesprek met Thijs Lijster: De vlucht naar Binnen, Sijtze de Roos Niet je kop eraf, maar de dop eraf, Chris Rooijakkers In gesprek met Ignaas Devisch: Pleidooi voor mateloosheid, Jikke de Ruiter IK-ANDER Burn-out, Veronica Waleson In gesprek met Arjan van Dam: De kunst van het falen, Jikke de Ruiter Balans tussen droom en realiteit, Annette Nobuntu Mul En nu... Katinka ORGANISATIE Hype of duurzaam fenomeen, Sijtze de Roos Balans door een includerende interactiecultuur, Don Binnendijk & Jol Stoffers Column, Saskia Teppema Het coachvak professionaliseert en verbreedt zich, Marijke Lingsma & Marijke Sybesma MAATSCHAPPIJ Hard werken en het privéleven: goed te combineren?, Emile van Amerongen Bob Dylan: All I really want to do, Sijtze de Roos Als je iets verandert in het onderbewuste, dan is het ook echt veranderd, Luc Van De Steene Moving & Being Moved, Lukas Heijdt Druk druk druk Op mijn bureau ligt een stapel coachboeken met tips en theorie over hoe we sneller en efficiënter kunnen werken en leven. Daarnaast een stapel boeken over floreren, passie, mindfulness, zingeving en authenticiteit. In deze tijd wordt heel wat van de mens gevraagd; we hebben het druk en ervaren druk. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft stress zelfs uitgeroepen tot de ‘Gezondheidsepidemie van de 21e eeuw‘. Apart als je bedenkt dat men een halve eeuw geleden voorspelde dat verveling als gevolg van de automatisering en de technologische vooruitgang, het grote probleem van de deze tijd zou zijn. Om de kern van de verklaring van dit probleem te vinden moeten we, volgens psychiater en hoogleraar Witte Hoogendijk, terug in de tijd. Geen honderd jaar, maar miljarden jaren. Ons stresssysteem is nog precies hetzelfde als in de tijd waarin de homo sapiens zijn intrede deed en de mens ronddoolde door de natuur, voornamelijk fysiek aan het werk om te overleven. Terwijl de bezigheden van vandaag vooral verricht worden door onze hersenen. Ons stressresponssysteem is hier nog niet aan aangepast; de balans tussen stressor en stressrespons groeien uit elkaar. Een rondgang door ons werkveld laat een rijke schakering aan benaderingswijzen zien voor dit probleem. De coachaanpakken variëren van biofeedback, lichaamsbewustzijn, positieve psychologie, organisatieopstellingen tot perfectionisme coaching, topsport coaching en faalangsttraining. Arjan van Dam leert dat je pas faalt als je je betekenis als mens koppelt aan je succes. Is het erg dat we het druk hebben? Ignaas Devisch laat een tegengeluid horen door te stellen dat een zekere rusteloosheid nodig is. Hij haalt onze drukte uit het negatieve en pleit voor een leven met bezigheden die je de moeite waard vindt om je mateloos in te verliezen. Wat opvalt in deze uitgave is dat verschillende auteurs concluderen dat haast en stress geen persoonlijke problemen zijn waarvoor een individuele oplossing mogelijk is. Kunst- en cultuurfilosoof Thijs Lijster beschrijft het maatschappelijke verschijnsel van verinnerlijking en verstarring waar de coach in zekere zin een bijdrage aan levert. Hij hoopt dat de coach dit doorbreekt door zich af te vragen hoe hij past in het grotere geheel. Is hij naast een goede professional ook een goede burger met oog voor de omgeving en de wereld om zich heen? Ik kijk naar de stapel boeken op mijn bureau en schuif deze aan de kant. Als ik het goed begrijp, kan ik beter even gaan uitwaaien in de frisse buitenlucht, om me heen kijken, en proberen een goed, solidair mens te zijn. Wat een rust.

  5,95
  lees meer

  De stress te lijf

  Wie stressgerelateerde aandoeningen als burn-out en depressie wil aanpakken, kan niet zonder kennis van onze evolutionaire wordingsgeschiedenis. De evolutie heeft ons immers gemaakt tot wie we zijn. We zoeken de kern van de verklaring voor de gezondheidsepidemie van de 21e eeuw niet in het hier en nu, maar gaan terug in de tijd. Geen honderd jaar, geen tienduizend jaar maar miljarden jaren.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper