logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|106|107|108|...|544

Moeten we nog volwassen worden?

Kleine gebeurtenissen kunnen stress, angst en pijn veroorzaken door de schijnwerkelijkheid die onze geest eromheen creëert. Marinet Ritz ontwikkelde een model om inadequate reacties te herkennen en het contact met de werkelijkheid te herstellen.
1,95
lees meer

Vergeving

Zuid-Afrika is een land in wording. Buitengewone, gewone mensen hebben de last van jaren vol vooroordeel, onderdrukking, wreedheid en marteling afgelegd. Ze hadden de moed om te vergeven. Wat kunnen wij hiervan leren?
1,95
lees meer

Buren

Een ouder Nederlands echtpaar woont onder een Irakees gezin met twee jonge kinderen, de vader is een Irakese vluchteling. Het oudere echtpaar ervaart geluidsoverlast. Je bent gevraagd door de woningcorporatie om beide partijen, apart van elkaar, te coachen. De partijen willen beslist niet met elkaar praten, dus mediation is uitgesloten. Beiden willen wel dat er iets gedaan wordt. Je hebt met beiden een oriënterend gesprek.
1,95
lees meer

Intercultureel coachen

In een themanummer waarin ‘ over de grens gaan’ centraal staat, moet vanzelfsprekend ook letterlijk over de grens gekeken worden. Wat betekent het als je dezelfde ethische code en eenzelfde set competenties internationaal uitvoert? En gesprek met twee internationaal werkende coaches.
1,95
lees meer

Muzische professionalisering

Op 6 januari 2016 is Bart van Rosmalen bij de Universiteit voor Humanistiek gepromoveerd op het onderwerp Muzische Professionalisering: Publieke waarden in professioneel handelen. Wat kunnen de centrale begrippen uit dit proefschrift – vertellen, spelen, maken en delen – betekenen in de praktijk van het coachen van individuen en groepen?
1,95
lees meer

Zonder moed geen integriteit

Waar ligt de grens tussen adviseren en coachen? Tegen welke grenzen loopt de adviseur aan en gelden deze ook voor coaches? Bestuursadviseur Philip Wagner over de noodzaak van helder afgebakende rollen. “Een coach levert pas echt waarde als hij voor de duvel niet bang is.”
1,95
lees meer

Samenwerken en samen leren

Intervisie begint vaak enthousiast, maar na verloop van tijd komt de klad erin. Ubuntu Intervisie, gebaseerd op de Zuid-Afrikaanse filosofie, kan grensverleggend werken en ertoe bijdragen dat collegiale consultatie het hart van de organisatie wordt.
1,95
lees meer

De bedrijfscoach als generalist

De bedrijfscoach ( m/v) van tegenwoordig is een generalist die verschillende rollen kan vervullen, die een opdrachtgever heeft in de lijn en zelf onderdeel is van een multidisciplinair netwerk van experts. De bedrijfscoach investeert stevig in het begin van het proces en ziet dat dit cruciaal is voor het traject dat volgt.
1,95
lees meer

Nieuw tijdperk vraagt om nieuwe organisatiemodellen

We staan aan de vooravond van een kanteling in onze samenleving. Een samenleving die beheerst wordt door angst, woede, onrust, ongelijkheid en macht. Menswaarden lijken ondergeschikt aan systeemwaarden. Waarom laten we dit gebeuren? Waar is de menselijkheid? Er lijkt een ontwrichting gaande op het gebied van de (burgers) politiek, de economie en de macht, chaos met een niet te stuiten verandering in denken, organiseren en sturen.
Gratis
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »