logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|107|108|109|...|582

  Familieopstellingen bij coaching

  De vraag of familieopstellingen bij coaching behulpzaam kunnen zijn kan ik volmondig met “ja” beantwoorden. Een opstelling legt patronen bloot, ontwart oude verstrikkingen en brengt ordening aan. Een opstelling laat ook zien dat de onderstroom altijd over liefde gaat. En door dat naar boven te brengen, kan er iets wat kapot leek, geheeld worden. Heling, vrije verbinding en liefde is de winst die opstellingen kunnen brengen.
  1,95
  lees meer

  Is dan alles familie?

  “Familie?” Met opgetrokken wenkbrauwen kijkt Arjen me aan. “Nee, daar heb ik niets mee. Mijn ouders zijn dood, mijn zus woont in Australië en mijn broer woont sinds kort hier om de hoek. Net gescheiden. Heb ik dus ook niets aan.” Ik luister en kijk. De eenzaamheid druipt van de veertiger af. Hij heeft ruzie gekregen met zijn compagnon met wie hij een ICT-bedrijf runt. Ik ben twintig en vier mijn verjaardag. Met vrienden. Ik pieker er niet over om mijn ouders uit te nodigen. Het is ver voor de tijd van de familieopstellingen. Pas nadat ik diverse relaties zowel privé als zakelijk op de klippen heb laten lopen en ik zelf ben wakker geschud krijgen mijn ouders een plek in mijn leven.
  Gratis
  lees meer

  Organisaties en gezinnen

  Vrijwel alle vormen van professionele begeleiding grijpen terug op een min of meer gemeenschappelijk fonds van kennis en ervaring, dat zijn basis heeft in de gedragswetenschappen. Vooral dieptepsychologische en therapeutische inzichten staan bij coaches en supervisoren in hoog aanzien, en dat is te merken in hun woordkeuze. Maar in hoeverre klopt die voorliefde voor de psychische kant van het menselijk bedrijf
  1,95
  lees meer

  Annie Romein-Verschoor over de afbraak van het patriarchaal gezag

  Goed om je heen kijken is belangrijk voor ons allemaal, zeker voor wie de pretentie heeft mensen bij leven, leren en werken te kunnen begeleiden. Als coach moet je scherp opletten. Dan kan het goed zijn om ook eens door de ogen van anderen te kijken, vooral die van buitenstaanders. Zo wordt het blikveld groter en het uitzicht weidser. Wat andere ogen ooit zagen valt te lezen in de geschriften van beroemde en minder beroemde filosofen en literaten. In mijn boekenkast staan die keurig op een rij. Voor deze artikelenreeks pak ik daarom elke keer een ander boek uit de kast, gewoon, om te proberen hoe het is om de ogen van die schrijver te lenen en verder te kijken dan mijn neus lang is. Mijn motto is ‘theoria en scepsis’, ofwel: zorgvuldig waarnemen en je oordeel uitstellen.
  1,95
  lees meer

  Gen geen excuus voor slecht gedrag

  Het gedrag van de ouders heeft een grote invloed op het gedrag van het kind en dit komt naar voren in vele facetten. Zo werd er bijvoorbeeld geconstateerd dat vrouwen die opgroeiden zonder ouders minder affectie toonden naar hun eigen kinderen, minder gevoelig waren en sneller agressief werden. Daarentegen hadden individuen die blootgesteld waren aan veel liefde en affectie van hun moeder meer zelfwaarde, meer zelfvertrouwen en waren ze minder angstig en beter bestand tegen stress. Deze relatie bleef bestaan gedurende de kindertijd en deze kinderen groeiden op tot zelfstandigere adolescenten dan hun leeftijdgenoten die deze positieve affectie niet van hun moeder ontvingen. En hoewel vooral de band tussen moeder en kind onderzocht is, is er eenzelfde soort relatie beschreven ten aanzien van de affectie die een individu ontvangen heeft van de vader (Champagne, 2008).
  1,95
  lees meer

  Familie

  Als executive coach werk ik vaak met leiderschapsteams in de top van de publieke en private sector, met raden van bestuur, raden van toezicht of directieteams. En daar hoor ik vaak hele mooie en ontroerende persoonlijke verhalen. Soms schuif ik aan bij startende teams, soms bij teams waar de spanning (flink) is gestegen en soms bij teams die (schijnbaar) goed functioneren maar die behoefte hebben aan reflectie.
  Gratis
  lees meer

  Rebels (volledige uitgave, 19 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘REBELS’ (maart 2018) Kikkercoaches laten zich niet kussen, Jan Ruigrok & Karen Walthuis Het empathisch teveel - In gesprek met Ignaas Devisch over een werkbare onverschilligheid, Jikke de Ruiter Klokkenluiders en hun ongewisheid, Ad Maas Wat je zegt dat ben je zelf - Over de disciplinering van coaching en training, Robin Brouwer Column: Rebels, Yvonne Burger Rebel with a cause, Sari van Poelje Potentie? Passie? Presteren?, Ronald Wolbink De rebel onder de douche, Riekje Boswijk – Hummel Corporate rebel, Petra de Bruijn Gamechangers, Prof. dr. Wiepke Cahn, Drs. J.W. Meinsma, Steven Bless, Fred Cohen, Sanderine van Odijk Betekeniseconomie, Ericka Kuyters Hoe te coachen voor transformationele impact, Joyce Moons Column: Het eerste oordeel, Saskia Teppema Casus: Hoe zwaar voel jij je? Joost Crasborn, Philine Spruijt, Adelka Vendl, Frits van Kempen Column: Uit het kader breken, Lia Bolte Zonder wrijving geen glans - Rebellie als motor achter verandering, Hans Peter King Wat doen we met het gebrek aan regulering in coaching? Erik de Haan Uit de boekenkast: De Opstand der Horden - Ortega y Gasset over de rebellie van de ‘massamens’, Sijtze de Roos De diplomatieke rebel - Over Wolfgang Mattheuer, Saskia Teppema In woord en daad Het is altijd interessant om te zoeken naar de oorsprong van een woord. Uiteraard stamt het woord uit het Latijn en het staat voor: balorig, balsturig, dwars, geneigd tot verzet, in opstand komen, ongehoorzaam, ongezeglijk, oproerig, opstandig, revolutionair, tegendraads, weerspannig, weerstrevend, wild en woest van kwaadheid. Ik voel me hier tamelijk goed bij thuis, maar ik heb wel een voorkeur voor de meer schelmachtige en cabareteske vormen ervan. Het zit me als rebel vaak mee, want er valt heel wat te rebelleren. Zo presenteerde de uitgever van dit blad op internet tien tips om als coach collega’s te ondersteunen. Kloosterhof deinst nergens voor terug, maar mijn rebelse ik ook niet: Coach vraaggestuurd: er is vaak geen te sturen vraag; bied dus vriendelijk een onderlinge werkwijze aan. Creëer een moment: geen moment creëren gaat niet, dus deze verbale onzin sla ik over in het licht van de eeuwigheid. Geef aan dat elke bijeenkomst democratisch is geprijsd, ook als je overloopt van empathie. Verhelder je rol: niet nodig want door deze coaching te aanvaarden heb je je rol al geprogrammeerd. Gedachten ordenen van de collega, en Keuzes maken en handelen: te veel kans op het fabriceren van schijn; beperk je tot gezichtspunten die ertoe doen en gun je collega een week om een zelfvoorstel bij elkaar te wikken en wegen Blijf objectief: dan moet je objectief begonnen zijn; reageer verstandig subjectief en laat vooral andere kanten zien Ken je grenzen: waak als coach uit de Randstad voor coaches van over de IJssel, de Maas en de Schelde; ze zijn te eigenzinnig. Houd zakelijk en privé gescheiden: een punt om af te haken voor collega’s buiten de Randstad; alles productief met elkaar verbinden natuurlijk. Begeleid je collega zoals zij begeleid wil worden: dat doe je natuurlijk niet; ‘help’ iemand juist niet haar problemen in stand te houden Gebruik methodes en technieken: nooit doen, werkt starheid en protocolachtig gedrag in de hand. Voor wetenschappers wel vervelend, omdat daarmee onderzoek naar effectiviteit onderuitgehaald wordt. Sorry Roos. Nu is de vraag: ben je rebels voor jezelf of tellen de ‘voorwerpen van je aanhoudende zorg’ ook mee? Dat dacht ik wel.

  5,95
  lees meer

  Kikkercoaches laten zich niet kussen

  Kikkercoaching staat voor ons naast prinsencoaching. De prins (m/v) staat voor de ideale coach, het beeld dat jij van jezelf aan de wereld wilt laten zien. De prins is een optelsom van alle waardevolle zaken die je van je opvoeders en leermeesters hebt geleerd, aangevuld met al die mooie persoonlijke kwaliteiten, waar je heel je leven al complimenten om krijgt. De resultaatgerichte prins gaat op zoek naar de coachvraag, stelt samen met de coachee doelen vast en leidt die met zachte, soms confronterende, hand in de gewenste richting.
  1,95
  lees meer

  Het empathisch teveel

  Empathie wordt gezien als de competentie van de toekomst. Door moeite te doen ons te verplaatsen in de ander, zullen we beter met elkaar omgaan, zo is de aanname. Boeken van Jesse Klaver en Roman Krznaric, die zelfs pleit voor een empathierevolutie, geven ons te lezen dat we steeds onverschilliger worden en empathie het medicijn is tegen deze ziekte. Empathie heeft alleen maar positief effect en zal ervoor zorgen dat de verschillen tussen mensen overbrugd raken. De coach is dan de expert in empathie. We leven ons in in de belevingswereld van onze cliënten. Dat is een van de voorwaarden om goed te kunnen begeleiden, zo leren we tijdens de opleidingen.
  1,95
  lees meer

  Klokkenluiders en hun ongewisheid

  Een klokkenluider is meestal iemand die in zijn organisatie klokken heeft horen luiden en weet waar de klepels hangen. Hij rekent op een zekere instemming met het gebeier. Dat is immers na veel wikken en wegen tot stand gekomen. Zo waarachtig en integer zal de organisatie uiteindelijk toch wel zijn. Dat tal van mensen solidair zullen zijn, dat kan niet missen. Er wordt gerekend op iets betrouwbaars en dat mag je best relateren aan het luiden van bronzen klokken. Ze gaven altijd al de tijd aan, meldden blije en droevige berichten, en de torenhal waar de klokken geluid werden was vaak ook een plaats voor rechtsspraak en het maken van lokaal beleid.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper