logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|109|110|111|...|573

  Balans tussen droom en realiteit

  In het algemeen is sporten en bewegen gezond. Topsport echter is een wereld apart, een wereld met enorme aantrekkingskracht, maar soms ook met een zeer ongezonde keerzijde. Het vergt het uiterste op fysiek, emotioneel en psychosociaal niveau. Een gedreven, geïsoleerd en gefocust bestaan met keiharde onderlinge concurrentie binnen en buiten de club. Druk op en vanuit het team, de stad, de fans, de media en familie. Het toppunt van dualisme tussen coöperatie en competitie, verering en verguizing. In gesprek met Henrich Leenders, psychosociaal therapeut ‘Jeugd in opleiding en ouders’ bij FC Utrecht, en Paul van Zwam, sportpsycholoog onder meer werkzaam bij de KNVB, onderzoekt de TvC-redactie
  1,95
  lees meer

  Katinka

  Katinka is een vrolijke betrokken vijftiger, zo’n docent die we allemaal graag voor de klas zien. Ze heeft een levendig en expressief gezicht waarin nu ook te lezen valt dat ze moe is.
  1,95
  lees meer

  Hype of duurzaam fenomeen

  De term ‘organisatiecoaching’ zingt al geruime tijd rond, zij het aanvankelijk nauwelijks hoorbaar, maar luider met de jaren. Zo’n tien jaar geleden werd aan de Haagse Hogeschool de. Masteropleiding Organisatie Coaching (MOC) opgericht, aanvankelijk als ‘kop’ op de toenmalige post-hbo-supervisoren- en coachopleidingen. Kort daarna, in 2011, verscheen bij uitgever dezes het boek Organisatiecoaching in de praktijk. Onder redactie van Fer van den Boomen en Jos van Jaarsveld boden zestien vakgenoten een – zoals Marijke Lingsma het in haar voorwoord kenschetste – “eerste aanzet (…) voor de beschrijving
  Gratis
  lees meer

  Balans door een includerende interactiecultuur

  Onwetendheid over interactie leidt vaak tot verwijdering, individualisme, ontevredenheid en eilandcultuur binnen organisaties. Includerende interactie is het op bepaalde momenten in gesprek gaan vanuit een bewuste intentie en op gerichte wijze. Deze wisselwerking vermindert ruis, leidt tot completere informatie en meer duidelijkheid, en brengt verbinding en betrokkenheid. Medewerkers gaan ervaren dat ze gehoord en serieus genomen worden. Vertrouwen, effectiviteit en samenwerking nemen toe, hetgeen bijdraagt aan meer balans en welzijn. Het RONDO©-principe (Binnendijk, 2017) kan behulpzaam zijn bij het realiseren van een dergelijke includerende interactiecultuur.
  1,95
  lees meer

  Statusdruk

  “Goedemiddag, met… O, hoi, ben jij het! Heel druk, ja, nee geen tijd! Jammer, ja maar je begrijpt... Nee, verder prima, ja, ja, alles goed dank je maar heb nu een andere lijn!” Vriendin Janny aan de andere kant hangt op. Zij heeft álle tijd. De marketingcursus heeft niet waargemaakt wat haar was voorgespiegeld: nieuwsbrieven, een nieuwe website en een groot netwerk zou haar bedrijf vleugels geven. “Jij altijd met je drukdrukdruk!”, brult ze tegen de plantjes.
  1,95
  lees meer

  Het coachvak professionaliseert en verbreedt zich

  Dit is het eerste artikel van een vierluik over het ontstaan, de groei en de kadering van organisatiecoaching. In deze aflevering beschrijven we de context van organisatiecoaching en het beroepsprofiel van de organisatiecoach. In de volgende artikelen besteden we achtereenvolgens aandacht aan de vijf kritieke succesfactoren van coaching en hoe deze een handzaam leerkader vormen voor individuele, team- en organisatiecoaching, aan systeemgericht werken in organisaties met hulp van feedbackloops en aan leerlandschappen in organisaties.
  1,95
  lees meer

  Hard werken en het privéleven: goed te combineren?

  Met steeds meer tweeverdienersgezinnen, een groot aantal eenoudergezinnen en een forse toename van het aantal werkende vrouwen is het managen van werk- en familieverantwoordelijkheden uitdagender dan ooit tevoren. Om in het moderne bedrijfsleven te overleven hebben organisaties werknemers nodig die betrokken en gepassioneerd zijn door hun werk en de motivatie hebben om alles te geven voor het leveren van uitstekende prestaties (Bakker, Oerlemans & Ten Brummelhuis, 2013). Tegelijkertijd moeten organisaties zich ervan bewust blijven dat dergelijke gepassioneerde toewijding van werknemers op de lange termijn mogelijk consequenties met zich mee kan brengen voor het leven en welzijn van de werknemers en dan voornamelijk voor hun werk-privébalans (Hakanen & Peeters, 2015). Het zou namelijk zo kunnen zijn dat werknemers die veel energie steken in hun werk, minder aandacht en energie hebben in de thuissituatie. Dit heeft mogelijk werk-privéconflicten tot gevolg (Halbesleben, Harvey & Bolino, 2009).
  1,95
  lees meer

  All I really want to do, Bob Dylan

  Goed om je heen kijken is belangrijk voor ons allemaal, zeker voor wie de pretentie heeft mensen bij leven, leren en werken te kunnen begeleiden. Als coach moet je scherp opletten. Dan kan het goed zijn om ook eens door de ogen van anderen te kijken, vooral die van buitenstaanders. Zo wordt het blikveld groter en het uitzicht weidser. Wat andere ogen ooit zagen valt te lezen in de geschriften van beroemde en minder beroemde filosofen en literaten. In mijn boekenkast staan die keurig op een rij. Voor deze artikelenreeks pak ik daarom elke keer een ander boek uit de kast, gewoon, om te proberen hoe het is om de ogen van die schrijver te lenen en verder te kijken dan mijn neus lang is. Mijn motto is ‘theoria en scepsis’, ofwel: zorgvuldig waarnemen en je oordeel uitstellen
  1,95
  lees meer

  Als je iets verandert in het onderbewuste, dan is het ook echt veranderd

  De ruim zeventig perfectionismecoaches in Vlaanderen weten het al langer dan vandaag: wat ze doen, werkt! De cliënt wordt er zienderogen beter van. Dat hun aanpak aanslaat is in belangrijke mate te danken aan de OCP-methodiek van founding father Marcel Hendrickx. De aanpak is gegroeid vanuit de praktijk. Het wetenschappelijk onderzoek aan de psychologiefaculteit van de Katholieke Universiteit in Leuven is er pas nadien gekomen. De eerste onderzoeksresultaten zijn nu bekend, en die zien er veelbelovend uit.
  1,95
  lees meer

  Moving & Being Moved

  Moving & Being Moved: een actueler thema is moeilijk te vinden in de hedendaagse maatschappij. Je kan nog geen straat door wandelen zonder een sportschool of fitnesscentrum tegen te komen, en op een mooie dag zijn de parken en bossen vergeven van crossfitklassen en work-outclubs. Beweging is hip, gezond en leuk. Maar niet alleen fysieke beweging is een hot topic. Met de toenemende polarisatie in onze samenleving, groeiende veranderlijkheid van het werkleven en het grote aanbod aan foto’s, video’s, soundbites en memes op sociale media is er geen gebrek aan stimuli die ons ook emotioneel bewegen.
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper